Byla eB2-935-413/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „STORRENT“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „STORRENT“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

2bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „STORRENT“ (toliau – įmonė, bendrovė) bankroto administratorė, pateikdama Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 8 punkte, 32 straipsnio 4 dalyje numatytus dokumentus, prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

4Prašymas tenkintinas

5Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartimi UAB „STORRENT“ iškelta bankroto byla, 2019 m. sausio 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, 2019 m. vasario 4 d. nutartimi bendrovei taikyta supaprastinta bankroto procedūra. Teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų apie realios galimybės egzistavimą tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

7Iš pateiktų duomenų matyti, jog įmonė turto neturi, pinigų sąskaitose nėra, liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 210 318,66 Eur sumai. Bankroto administratorė nurodo, kad iškėlus bankroto bylą, UAB „STORRENT“ turto neturėjo, per bankroto procedūras turto surasti nepavyko, todėl nėra jokių galimybių tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nenustatė, jog atsakovė turėtų registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Iš Turto arešto aktų registro duomenų matyti, jog sprendimo priėmimo dieną BUAB „STORRENT“ atžvilgiu nėra galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių. Pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019 m. kovo 27 d. pažyma ir tos pačios datos neplaninio patikrinimo aktas Nr. K-128 patvirtina, kad bankrutavusi įmonė su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

8Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-111-324/2019, kurioje pagal ieškovės UAB „Autoestetikos sprendimai“ (pirminė ieškovė – UAB „MDK logistika“) patikslintą ieškinį yra prašoma priteisti solidariai iš atsakovų A. Ž. ir L. G. ieškovės naudai 166 988,21 Eur turtinės žalos, pripažinti negaliojančia 2015 m. rugpjūčio 3 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. PRO-15/01, sudarytą tarp ieškovės ir UAB „Proserva“ nuo sudarymo momento, priteisti iš atsakovų A. Ž. ir UAB „STORRENT“ solidariai ieškovės naudai 45 488,11 Eur nuostolių, priteisti iš atsakovų ieškovės naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartimi šios civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytas iki įsiteisės procesinis sprendimas dėl bylos baigties Kauno apygardos teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-134-383/2019.

9Minėta, kad ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Bankroto administratorės pateikti duomenys patvirtina, kad įmonė neturi turto ir neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų, todėl teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros buvo baigtos, o tai sudaro pagrindą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

10Nagrinėjant klausimą dėl įmonės veiklos pabaigos konstatavimo, esminę reikšmę turi pagrįstos prielaidos, ar egzistuoja galimybė didesne apimtimi patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, o vykstantys teisminiai ginčai, kuriuose bankrutavusi įmonė dalyvauja vienu ar kitu procesiniu statusu, patys savaime neriboja galimybės konstatuoti įmonės veiklos pabaigą, jai (įmonei) atitinkant įstatyme numatytas sąlygas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1197-330/2017).

11Teismas, įvertinęs minėtoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-111-324/2019 nurodytas bylos aplinkybes, konstatuoja, kad ieškovės UAB „Autoestetikos sprendimai“ (pirminės ieškovės – UAB „MDK logistika“) inicijuotu teisminiu procesu nesiekiama atsakovės UAB „STORRENT“ kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo didesne apimtimi. Vadinasi, minėtos ieškovės ieškinio nagrinėjimas kitoje civilinėje byloje nėra prima facie įrodymas, patvirtinantis egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi ir todėl nesudaro objektyvių kliūčių priimti sprendimą dėl BUAB „STORRENT“ pabaigos bei tokiu būdu vien formaliai tęsti įmonės bankroto procedūras.

12Apibendrinant tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „STORRENT“ pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teisėjas

Nutarė

14pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „STORRENT“ (juridinio asmens kodas 303229772) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

15Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje, informuojant apie šį teismo sprendimą kreditorius.

16Sprendimą išsiųsti bankroto administratorei.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai