Byla 2A-658-798/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transporto sprendimai“ galutinio kreditorių sąrašo bei jų kreditinių reikalavimų patvirtinimo, įmonės veiklos pabaigos, priimto civilinėje byloje Nr. B2-29-460/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno ir Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimo dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transporto sprendimai“ galutinio kreditorių sąrašo bei jų kreditinių reikalavimų patvirtinimo, įmonės veiklos pabaigos, priimto civilinėje byloje Nr. B2-29-460/2016.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2010-04-15 nutartimi UAB „Transporto sprendimai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Algsta“. Klaipėdos apygardos teismo 2010-08-02 nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Transporto sprendimai“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kuris vėlesnėmis 2011-01-13, 2011-03-03, 2011-10-21, 2012-01-10, 2012-04-11, 2012-12-31, 2013-04-17, 2014-07-21, 2014-08-05, 2014-11-27 nutartimis buvo patikslintas. Klaipėdos apygardos teismo 2010-09-20 nutartimi UAB „Transporto sprendimai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52016-01-11 teisme buvo gautas bankroto administratorės prašymas patvirtinti netenkintus kreditorių reikalavimus ir priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė

7Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimu prašymą tenkino.

8Teismas nustatė, kad ginčo dėl teismui pateiktų galutinių kreditinių reikalavimų neiškilo, jie bankroto administratorės pripažinti, todėl sprendė, kad yra pagrindas patvirtinti pateiktą galutinį kreditorių sąrašą bei jų kreditorinius reikalavimus.

9Teismas taip pat nustatė, kad bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių ir turto nustatymu, iš įmonės 2015-12-31 likvidacinio balanso matyti, kad įmonė turto neturi, liko nepadengti 621 015,30 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, likvidavimo procedūros baigtos, aplinkos apsaugos institucijos įmonei pretenzijų neturi, todėl sprendė esant pagrindui pripažinti, kad įmonės veikla pasibaigė.

10III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Apeliaciniu skundu kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) prašo išbraukti ją iš antrosios eilės kreditorių sąrašų su 3 549,61 Eur kreditoriniu reikalavimu.

12Kreditorė nurodo, kad bankroto administratorė nepagrįstai vienasmeniškai teismui pateikė antstolės 2015-12-03 patvarkymą S1-10374, kuriuo antstolė užbaigia vykdomąją bylą pagal VMI 2015-09-08 išduotą sprendimą Nr. (23.31-08)-320A-24938 dėl 3 549,61 Eur skolos išieškojimo iš R. T.. Paaiškino, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-18 nutartimi R. T. ir J. T. buvo pripažinti bendraatsakoviais bankroto byloje, nustačius, kad 2008-06-26 UAB „Transporto sprendimai“ buvo pertvarkyta iš individualios R. T. firmos, dėl ko pagal CK 2.104 str. 2 d. nuostatas pertvarkomos įmonės dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi už pertvarkomo juridinio asmens prievoles. Tačiau minėta skola susidarė kaip asmeninė R. T. skola valstybės biudžetui, o ne R. T. firmos, už kurios prievoles R. T. po juridinio asmens pertvarkymo atsako subsidiariai. Be to, Telšių rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2YT-176-336/2016 pagal VMI skundą dėl antstolės 2015-12-03 patvarkymo S1-10374.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą BUAB „Transporto sprendimai“ administratorė prašo apeliacinį skundą atmesti.

14Administratorė sutiko, kad kreditorės reikalavimas kyla iš jos santykių su fiziniu asmeniu R. T.. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje prižįstama, kad tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su kuo – įmone ar jos savininku, kaip privačiu fiziniu asmeniu – buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas. Be to, VMI į kreditorių sąrašą įtraukta vadovaujantis teisės aktais. Antstolio vykdomųjų dokumentų, pagal kuriuos išieškoma iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ar jos savininko, perdavimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui yra pakankamas veiksmas, kad kreditoriaus reikalavimas būtų patvirtintas. Išieškotojo (kreditoriaus), pateikusio vykdomuosius dokumentus vykdyti antstoliui, reikalavimai turi patekti į bankroto bylą ir nesant išieškotojo iniciatyvos.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegija nenustatė absoliučių ginčijamų sprendimų negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindų peržengti apeliacinių skundų ribas, todėl byla nagrinėjama pagal apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį šalių nurodytus argumentus.

17Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimo dalis, kuria VMI įtraukta į BUAB „Transporto sprendimai“ antros eilės kreditorių sąrašą su 3 549,61 Eur finansiniu reikalavimu, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

18Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte, 9 dalyje numatyta, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų bei apeliantės paaiškinimų, 3 549,61 Eur nepriemoka valstybės biudžetui susidarė R. T. nustatytais terminais nesumokėjus gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių. Pažymėtina, kad pareiga sumokėti dalį minėtų mokesčių R. T. kilo tik už 2011-01-01 – 2011-12-31 ir vėlesnius mokestinius laikotarpius (išskyrus nekilnojamojo turto mokestį už mokestinį laikotarpį nuo 2009-01-01 – 2009-12-31 ir 2010-01-01 – 2010-12-31), t. y. tik po to, kai UAB „Transporto sprendimai“ buvo iškelta bankroto byla. Ši aplinkybė pati savaime reiškia, kad 3 549,61 Eur kreditorinis reikalavimas beveik visa apimtimi net ir negalėjo būti traukiamas į kreditorių sąrašą ir teikiamas teismui tvirtinti, kaip susidaręs po bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Be aukščiau išdėstytų argumentų, VMI taip pat netrauktina į BUAB „Transporto sprendimai“ kreditorių sąrašą remiantis CK 2.104 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tais atvejais, kai pertvarkomas juridinis asmuo, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, tai, nepaisant pasirinktos naujos juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų registre.

20Kaip nustatyta byloje, individuali R. T. firma buvo pertvarkyta į UAB „Transporto sprendimai“ dar 2008-06-26, tuo tarpu nepriemoka valstybės biudžetui atsirado tik po 2009-01-01 – 2009-12-31 mokestinio laikotarpio. Taigi, net siejant individualios įmonės kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį ir jos savininko teises ir pareigas, juridinio asmens dalyviai yra subsidiariai atsakingi tik pagal tas pertvarkomo juridinio asmens prievoles yra, kurios atsirado iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų registre, nagrinėjamu atveju iki 2008-06-26. Atsižvelgiant į šias nustatytas aplinkybes, atmestini kaip nepagrįsti bankroto administratorės motyvai paremti kasacinio teismo praktika, kurios, be kita ko, ratio decidendi skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, jog kad tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su kuo – įmone ar jos savininku, kaip privačiu fiziniu asmeniu – buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas.

21Atkreiptinas dėmesys ir į teismų praktikoje pateikiamą išaiškinimą, jog bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, t. y. gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-10 nutartis c. b. Nr. 2-661/2009, 2009-08-06 nutartis c. b Nr. 2-712-1/2009, 2009-10-08 nutartis c. b. Nr. 2-1041/2009; 2014-08-26 nutartis c .b Nr. 2-1387/2014).

22Nagrinėjamu atveju, kreditorė VMI prašo išbraukti ją iš antrosios eilės kreditorių sąrašų su 3 549,61 Eur kreditoriniu reikalavimu, motyvuodama tuo, kad prievolė sumokėti 3 549,61 Eur nepriemoka valstybės biudžetui kyla ne BUAB „Transporto sprendimai“ ar buvusiai R. T. firmai, o asmeniškai R. T.. Nors sutiktina su administratoriaus teiginiais, kad antstolio vykdomųjų dokumentų, pagal kuriuos išieškoma iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ar jos savininko, perdavimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui yra pakankamas veiksmas, kad kreditoriaus reikalavimas būtų patvirtintas, o išieškotojo (kreditoriaus), pateikusio vykdomuosius dokumentus vykdyti antstoliui, reikalavimai turi patekti į bankroto bylą ir nesant išieškotojo iniciatyvos, visgi, atsižvelgiant į aukščiau aptartą teismų praktiką, kreditorinių reikalavimų (ne)pareiškimas laikytinas išimtinai konkrečių kreditorių teise (ĮBĮ 21 str. 1 d.), o administratoriui nesuteikta teisė pareikšti reikalavimą už kreditorių apskritai (juo labiau, nenaudingą kreditoriui ir šiam prieštaraujant) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-793-178/2015). Todėl nepaisant to, kad to, kad bankroto administratorė VMI į kreditorių sąrašą įtraukė vadovaudamasi teisės aktais, tai nepaneigia kreditoriaus teisės pačiam pasirinkti savo teisių gynybos būdą ir jam prieštaraujant išbraukti jį iš bankrutavusios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo.

23Atsižvelgiant į visus aukščiau aptartus argumentus, akivaizdu, be to, kad apeliantės įtraukimas į BUAB „Transporto sprendimai“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą ir šio sąrašo patvirtinimas prieštarauja aptartoms imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste esant kreditoriaus prieštaravimui ir jam to prašant kreditorius privalo būti išbrauktas iš kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo be bankroto administratoriaus sutikimo.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, formuojamoje kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo įmonių bankroto procese klausimu, išaiškinta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami ir tokius reikalavimus tvirtinanti (tikslinanti) teismo nutartis priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį, priimtą IĮ V. ir S. M. prekybos centro bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-591/2008; 2013 m. birželio 19 d. nutartį, priimtą UAB „Lietuvos aidas“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-308/2013), tačiau išimtiniais atvejais kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti tvirtinami (tikslinami) ir iki teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 21 d. nutartį, priimtą UAB „Transdadus“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-50/2014).

25Remiantis aukščiau išdėstytomis teismo išvadomis, tuo, kad skundžiamas sprendimas nėra įsiteisėjęs, bei atsižvelgiant į aukščiau pateiktą kasacinio teismo išaiškinimą, sprendimas dalyje, kuria tenkintas bankroto administratorės prašymas įtraukti VMI į BUAB „Transporto sprendimai“ antros eilės kreditorių sąrašą su 3 549,61 Eur finansiniu reikalavimu, keistinas šioje dalyje ir administratoriaus prašymas netenkintinas. Atsižvelgiant į tai, tikslintinas teismo sprendimas toje dalyje, kuria buvo patvirtintas galutinis BUAB „Transporto sprendimai“ kreditorių sąrašas ir jų kreditoriniai reikalavimai iš šio sąrašo antros eilės kreditorių išbraukiant VMI su 3 549,61 Eur finansiniu reikalavimu.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimą toje dalyje, kuria tenkintas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Algsta“ prašymas įtraukti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transporto sprendimai“ antros eilės kreditorių sąrašą su 3 549,61 Eur finansiniu reikalavimu, ir prašymo netenkinti.

28Kitoje dalyje Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą patikslinant patvirtintą galutinį bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transporto sprendimai“ kreditorių sąrašą ir jų kreditorinius reikalavimus iš šio sąrašo antros eilės kreditorių išbraukiant Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su 3 549,61 Eur finansiniu reikalavimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2010-04-15 nutartimi UAB „Transporto... 5. 2016-01-11 teisme buvo gautas bankroto administratorės prašymas patvirtinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimu prašymą tenkino.... 8. Teismas nustatė, kad ginčo dėl teismui pateiktų galutinių kreditinių... 9. Teismas taip pat nustatė, kad bankroto administratorė atliko visus Įmonių... 10. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Apeliaciniu skundu kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 12. Kreditorė nurodo, kad bankroto administratorė nepagrįstai vienasmeniškai... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą BUAB „Transporto sprendimai“... 14. Administratorė sutiko, kad kreditorės reikalavimas kyla iš jos santykių su... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 17. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo... 18. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte,... 19. Be aukščiau išdėstytų argumentų, VMI taip pat netrauktina į BUAB... 20. Kaip nustatyta byloje, individuali R. T. firma buvo pertvarkyta į UAB... 21. Atkreiptinas dėmesys ir į teismų praktikoje pateikiamą išaiškinimą, jog... 22. Nagrinėjamu atveju, kreditorė VMI prašo išbraukti ją iš antrosios eilės... 23. Atsižvelgiant į visus aukščiau aptartus argumentus, akivaizdu, be to, kad... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, formuojamoje kreditorių... 25. Remiantis aukščiau išdėstytomis teismo išvadomis, tuo, kad skundžiamas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimą toje... 28. Kitoje dalyje Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimą...