Byla e2S-458-826/2016
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo N. B. (N. B.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo N. B. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-7051-618/2015 pagal ieškovės UAB „Soscredit“ ieškinį atsakovui dėl N. B. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-02 sprendimu už akių civilinėje byloje

3Nr. 2-7051-618/2015 patenkino ieškovės UAB „Soscredit“ ieškinį ir nusprendė iškeldinti atsakovą N. B. su visais jam priklausančiais daiktais iš ieškovei UAB „Soscredit“ nuosavybės teise priklausančio buto, esančio adresu ( - ), Klaipėda.

4Pareiškėjas pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, juo prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-7051-618/2015. Nurodo, kad teismas sprendimą byloje priėmė neišklausęs atsakovo argumentų, nesudaręs galimybės pateikti bylai reikšmingų įrodymų, netinkamai pritaikęs teisės normas ir padaręs teisės taikymo klaidą, t. y. vadovaudamasis CK 6.611 straipsnio nuostatomis, nusprendė iškeldinti atsakovą iš buto. Teismas taip pat neatskleidė bylos esmės bei nežinojo tikrųjų buto įsigijimo aplinkybių. Nurodė, jog 2012-05-11 tarp šalių buvo sudaryta išperkamosios nuomos sutartis, išpirkimo terminas nustatytas iki 2017-05-11. 2014-03-21 nuomos sutartis buvo sudaryta nepasibaigus išperkamosios nuomos sutarčiai, nesąžiningai pasinaudojus tuo, kad atsakovas sirgo, piktnaudžiavo alkoholiu ir gydėsi VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento Švėkšnos ligoninėje, todėl negalėjo suprasti jam pateikiamų pasirašyti sutarčių esmės ir teisinių pasekmių. Atsakovas iš to laikotarpio ne viską atsimena, iš jo ir nuomos sutarties sudarymo aplinkybių, todėl planuoja ginčyti šį tariamą sandorį.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-21 nutartimi atsisakė atnaujinti procesą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą, tai yra, kai procesas atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-02 sprendimu už akių, nustatęs, jog ieškinyje išdėstyti argumentai yra pagrįsti, jog 2014-03-21 nuomos sutartis buvo nutraukta atsakovui pažeidus nuomos sutarties sąlygas, pagrįstai vadovavosi gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pabaigą reglamentuojančiomis teisės normomis, o konkrečiai – CK 6.611 straipsnio nuostata, numatančia, jei nuomininkas (šiuo atveju atsakovas) nuolat nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Pareiškėjas savo pareiškimą grindžia tuo, kad 2014-03-21 nuomos sutartis buvo sudaryta nepasibaigus 2012-05-11 išperkamosios nuomos sutarties galiojimui, be to, 2014-03-21 nuomos sutartis sudaryta prieš atsakovo valią ieškovo nesąžiningais veiksmais. Jokių duomenų, kad 2014-03-21 nuomos sutartis būtų pripažinta negaliojančia ar niekine, pareiškėjas nepateikė, todėl ji turi įstatymo galią ją pasirašiusioms šalims. Pareiškėjas turi teisę, esant įstatyme nustatytiems pagrindams, reikšti savarankišką ieškinį dėl paminėtų sutarčių galiojimo. Pareiškėjas nepateikė ir tokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog 2014-03-21 nuomos sutarties sąlygų jis nepažeidė, o ją vykdė tinkamai. Pareiškėjas apie bylą buvo informuotas įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis), jam buvo nustatytas terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, tačiau atsakovas šia teise nepasinaudojo. Kitos pareiškėjo pareiškime nurodomos aplinkybės – santykiai tarp jo ir ieškovės, sutarčių sudarymo aplinkybės – šioje byloje neturi reikšmės, nes yra išeinančios už ieškinio reikalavimo ribų.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-21 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą. Teismas nepagrįstai neatnaujino proceso, nes neįvertino, jog priimant sprendimą už akių pareiškėjas nebuvo išklausytas, neturėjo galimybės pateikti su byla susijusių įrodymų, dėl to padarė teisės taikymo klaidą. Teismas neišsiaiškino tikrųjų buto, iš kurio atsakovas iškeldinamas, įsigijimo aplinkybių. Atnaujinus procesą pareiškėjas galėtų pateikti priešieškinį bei kitus papildomus įrodymus ir taip nuginčyti nuomos sutartį bei toliau vykdyti išperkamosios nuomos sutartį. Prašymas atnaujinti procesą buvo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, dėl to atsakovas nespėjo pateikti įrodymų apie savo sveikatą. Teismas neįvertino fakto, jog nuomos sutartis su pareiškėju buvo sudaryta dar nepasibaigus išperkamosios nuomos sutarčiai ir kad ji pareiškėjui buvo itin nepalanki. Nuomos sutarties sudarymo aplinkybių pareiškėjas neatsimena, todėl planuoja ją ginčyti.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

10Apeliantas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė CPK 366 str. 1 d. 9 p., kai buvo padaryta aiški teisės taikymo klaida, turėjusi įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Pareiškėjas nurodė, kad priimant 2015-07-02 sprendimą už akių buvo padaryta aiški teisės taikymo klaida, t. y. teismas netinkamai taikė CK 6.611 straipsnio nuostatas ir iškeldino pareiškėją iš buto dėl to, kad jis laiku nemokėjo nuomos mokesčio daugiau nei tris mėnesius. Apelianto teigimu, teismas privalėjo įvertinti nuomos sutarties sudarymo aplinkybes, o atnaujinus procesą jis galėtų teikti priešieškinį bei surinkti įrodymus, kurių pagrindu galėtų ginčyti nuomos sutartį. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjo nurodomos aplinkybės nėra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Su tokia išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.

11Proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. liepos 25 d. sprendimas byloje Nr.48553/99 Sovtransavto Holding v. Ukraine, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-303/2007; kt.). Kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su ekonomiškumo, protingumo ir koncentruotumo principais. Aiški teisės normos taikymo klaida gali būti aiškinama kaip teisės normoje įtvirtintos nuostatos, taikytinos konkretiems santykiams, netaikymas ar netinkamas taikymas. Klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-130/2005; 2007 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB „Tomis“ pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo, bylos Nr. 3K-3-58/2007; 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. T. v. AB „Energetinės statybos pramonė“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-121/2011; kt.).

12Apelianto manymu, teismas nepagrįstai priėmė sprendimą iškeldinti pareiškėją iš nuomojamo buto CK 6.611 str. įtvirtintos nuostatos pagrindu, t. y. pareiškėjui ne mažiau nei tris mėnesius nemokėjus nuomos mokesčio. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tiek priimant 2015-07-02 sprendimą už akių, tiek sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo byloje buvo pateikti duomenys, jog pareiškėjas daugiau nei tris mėnesius nemoka 2014-03-21 nuomos mokesčio ir taip pažeidinėja savo, kaip nuomininko, pareigą bei nuomotojo interesus. Šis pažeidimas CK 6.611 str. prasme yra vertinamas kaip esminis sutarties pažeidimas, kurį konstatavus gali būti nutraukiama nuomos sutartis, o nuomininkas iškeldinamas. Šią išvadą paneigiančių argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų apeliantas nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui. Apelianto teigimu, CK 6.611 str. įtvirtintas nuomos sutarties nutraukimo ir jo iškeldinimo pagrindas galėjo būti taikomas tik įvertinus nuomos sutarties sudarymo aplinkybes ir nurodo, kad 2014-03-21 nuomos sutartis buvo sudaryta neteisėtai, galiojant 2012-05-11 išperkamosios nuomos sutarčiai, pagal kurią jis turėjo mokėti mažesnį nuomos mokestį. Tačiau byloje nėra duomenų, kad šios sutartys būtų negaliojančios, tokių duomenų nepateikta ir apeliacinės instancijos teismui, o tik nurodyta, kad apeliantas ketina rinkti tokius įrodymus. Apeliantas teigia, kad nuomos sutarties sudarymo aplinkybių jis gerai nepamena, nes buvo sunkios būklės dėl nuolatinio alkoholio vartojimo, tačiau nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Apeliantui surinkus duomenis, pagrindžiančius jo teiginius apie sutarčių pripažinimą niekinėmis ar negaliojančiomis, jis gali kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl sandorių, tarp jų ir 2012-05-11 buto pirkimo–pardavimo sutarties, pripažinimo negaliojančiais. Tačiau tai nėra pagrindas atnaujinti procesą šioje byloje CPK 366 str. 1 d. 9 p. nustatytu pagrindu. Tuo labiau, kad nenustatyta ir teisės taikymo klaida, o apelianto nurodytų aplinkybių tyrimas išeitų už ieškinio dėl iškeldinimo ribų.

13Pareiškėjo manymu, neteisingam teismo sprendimui už akių turėjo įtakos ir tai, kad jis nedalyvavo bylos nagrinėjime ir negalėjo pateikti reikšmingų paaiškinimų. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantui procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-06-11 (civilinės bylos Nr. 2-7051-618/2015 l. 27). CPK 130 str. 1 d. nustatyta, kad adresato gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos ir kai CPK nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Šioje nuostatoje aiškiai įtvirtinama, kad viešo paskelbimo būdu gali būti įteikiami visi procesiniai dokumentai. CPK 130 str. 1 d. įtvirtintas procesinių dokumentų paskelbimo būdas gali būti taikomas, kai nustatomos dvi sąlygos: 1) adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir 2) CPK nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratorių. Nesant galimybės byloje gauti įrodymus, kad apie byloje dalyvaujančio asmens gyvenamąją ar darbo vietas teismui yra pagrindas spręsti dėl alternatyvių procesinių dokumentų įteikimo būdų, taikytinų tokiu atveju (CPK 129, 130 str.). Kaip nustatyta iš bylos duomenų, procesiniai dokumentai apeliantui siųsti gyvenamosios vietos adresu: ( - ), Klaipėda. Procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su žyma „neatsiliepė į pranešimus“. Duomenų apie apelianto darbovietę teismas taip pat neturėjo (civilinės bylos Nr. 2-7051-618/2015 psl. 25), ieškovė kuratorių paskirti nepageidavo, todėl apie procesinių dokumentų įteikimą apeliantui pagrįstai paskelbta viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Apeliantas teigia, kad jis būtų galėjęs pateikti reikšmingus paaiškinimus bei juos pagrindžiančius įrodymus, tačiau jų nepateikė net iki pat bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, nors nuo 2015-07-02 sprendimo už akių priėmimo iki šios bylos nagrinėjimo turėjo pakankamai laiko.

14Apelianto teigimu, jis nespėjo pateikti visų nuomos sutarties nuginčijimui būtinų duomenų, nes pareiškimas dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka. CPK 370 str. 2 d. nustatyta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Vien tai, kad teismas prašymą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, nereiškia, kad apeliantui buvo užkirsta galimybė pateikti reikiamus įrodymus ar kad jis būtų juos pateikęs, jeigu byloje būtų paskirtas teismo posėdis. Tuo labiau, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo paskirtas nagrinėti nepažeidžiant CPK 370 str. 2 d. nustatyto minimalaus 14 dienų termino.

15Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas mano, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-21 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335–339 str., teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai