Byla 2-1824-750/2014
Dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 750,00 Lt negrąžinto kredito ir 65,02 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino, kaip pagrįstas, tenkintinas

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovei E. V. skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės E. V. 750 Lt skolos, 65,02 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 599,78 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2011-06-10 tarp ieškovės ir atsakovės nuotoliniu būdu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 89894702 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovei 500,00 Lt 30 d. terminui su 175,00 proc. dydžio metine palūkanų norma. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasidalinti paskolos sumą (pasipildyti paskolą). Atsakovė pasinaudojo šia galimybe ir 2011-12-06 dar pasiskolino 100,00 Lt sumą, o 2011-12-08 – dar 150,00 Lt sumą, be to, atsakovė keletą kartų prasitęsė paskolos grąžinimo terminą. Šalys susitarė, kad 2012-02-04 atsakovė grąžins ieškovei 750,00 Lt skolos ir 65,02 Lt palūkanų, iš viso 815,02 Lt sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai – pervedė atsakovei 750 Lt sumą, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu skolos ir palūkanų nesumokėjo. Remiantis CK 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1 p., nuo 2012-02-05 iki ieškinio pateikimo dienos atsakovė privalo mokėti sutartyje numatytą 105,48 proc. palūkanų normą, skaičiuojamą ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Už pradelstą laikotarpį nuo 2012-02-05 iki 2012-08-22 iš atsakovės turi būti priteista 599,78 Lt palūkanų už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

5Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovei procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu, prašymų nepateikė. Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2011-06-10 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės E. V. nuotoliniu būdu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 89894702, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovei 500,00 Lt 30 d. terminui su 175,00 proc. dydžio metine palūkanų norma. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasidalinti paskolos sumą (pasipildyti paskolą). Atsakovė pasinaudojo šia galimybe ir 2011-12-06 dar pasiskolino 100,00 Lt sumą, o 2011-12-08 – dar 150,00 Lt sumą, be to, atsakovė keletą kartų prasitęsė paskolos grąžinimo terminą. Šalys susitarė, kad 2012-02-04 atsakovė grąžins ieškovei 750,00 Lt skolos ir 65,02 Lt palūkanų, iš viso 815,02 Lt sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai – pervedė atsakovei 750 Lt sumą, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu skolos ir palūkanų nesumokėjo.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 750,00 Lt negrąžinto kredito ir 65,02 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino, kaip pagrįstas, tenkintinas.

9Ieškovė nurodė, kad, remiantis CK 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1 p., nuo 2012-02-05 iki ieškinio pateikimo dienos atsakovė privalo mokėti sutartyje numatytą 105,48 proc. palūkanų normą, skaičiuojamą ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Už pradelstą laikotarpį nuo 2012-02-05 iki 2012-08-22 ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 599,78 Lt palūkanų už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartis civ. bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civ. bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą - 105.48 proc., skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-02-05 iki 2012-08-22 iš viso paskaičiuota 599,78 Lt palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už daugiau kaip šešis su puse mėnesio paskaičiuota palūkanų suma, viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už daugiau nei metus laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas dviem trečdaliais iki 199,93 Lt.

11CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

12Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 54 Lt žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės E. V., asmens kodas ( - )

16- 750,00 Lt (217,22 €) skolą,

17- 65,02 Lt (18,83 €) palūkanų iki kredito grąžinimo termino,

18- 199,93 Lt (57,90 €) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos,

19- 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1014,95 Lt (293,95 €) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt (15,64 €) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai