Byla e2-3072-351/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei, dalyvaujant atsakovui A. P., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Finansų administravimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. P. 413,13 Eur skolos, 491,51 Eur palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“ (toliau - Pradinis kreditorius) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.101-6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OU įmonės kodas 12535769, adresas F. R. Kreutzwaldi tn 6-1, Talinas, 10124, Estijos Resublika, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“ įmonės kodas 304179870, adresas Jonavos g. 254A, LT-44132 Kaunas (toliau - Ieškovė). Todėl UAB „Finansų administravimas“ turi reikalavimo teisę į su A. P. (toliau - Atsakovas) sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9828620001 bei jos pagrindu atsiradusią 904,64 € sumos dydžio skolą. 2016-05-04 raštu Pradinis kreditorius informavo Atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo Ieškovui.

3Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-03-05 tarp pradinio kreditoriaus, valdančio sistemą Vivus.lt ir atsakovo A. P. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 72,41 €. Paskolos sutarties terminas - 3 mėnesiai(-ių), atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014-08-05. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, t.y., nuo 2014-06-05. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso Kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2014-06-03 atsakovas pateikė prašymą papildomai 115,85 6 kredito sumai, 2014-06-06 - 231,69 6 kredito sumai 24 mėnesių terminui. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2014-09-26 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu.

4Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir grynaisiais pinigais perdavė atsakovui iš viso 419,95 €. Deja, atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko.

5Be to, nurodo, kad atsakovas turi sumokėti 491,51 Eur palūkanų: 1. Fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 104,92 Eur, apskaičiuotą laikotarpiu nuo 2014-03-05 iki 2014-09-26 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 78,44 proc.); 2. Palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 386,59 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2014-09-27 iki 2015-01-06 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 113,80 proc.).

6Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje paaiškino, kad sutinka jog buvo paėmęs paskolą, kurią, jo manymu, antstoliai išieško iš jo gaunamos pašalpos.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“, vadovaudamasi CK 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, todėl pastaroji turi reikalavimo teisę į su atsakovu A. P. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9828620001 bei jos pagrindu atsiradusią skolą. Pradinė kreditorė informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-03-05 tarp pradinės kreditorės, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo A. P. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinė kreditorė paskolino atsakovui 72,41 Eur 3 mėnesių terminui, paskolą atsakovas turėjo grąžinti iki 2014-08-05. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos. Atsakovas pasinaudojo sutartyje numatyta sąlyga ir 2014-06-03 pateikė prašymą suteikti papildomą 115,85 Eur dydžio paskolą, 2014-06-06 – 231,69 Eur sumai 24 mėnesių terminui. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-09-26 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Taip pat nurodo, kad pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir grynais pinigais perdavė atsakovui 419,95 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko.

10Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, grąžino tik dalį paskolos, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 413,13 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 491,51 Eur palūkanų: 1. Fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 104,92 Eur, apskaičiuotą laikotarpiu nuo 2014-03-05 iki 2014-09-26 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 78,44 proc.); 2. Palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 386,59 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2014-09-27 iki 2015-01-06 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 113,80 proc.).

12Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais, t. y. iki 164,84 Eur.

13Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - )

18- 413,13 Eur skolos,

19-163,84 Eur palūkanų,

20-5 proc. metinių palūkanų už priteistą 576,97 Eur sumą nuo 2017-10-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

21-15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė,... 2. Ieškovė UAB „Finansų administravimas“ ieškiniu prašo priteisti iš... 3. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-03-05 tarp pradinio kreditoriaus,... 4. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir grynaisiais... 5. Be to, nurodo, kad atsakovas turi sumokėti 491,51 Eur palūkanų: 1. Fiksuotą... 6. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje paaiškino, kad... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB... 10. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 491,51 Eur palūkanų: 1.... 12. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos... 13. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 14. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 15. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - )... 18. - 413,13 Eur skolos,... 19. -163,84 Eur palūkanų,... 20. -5 proc. metinių palūkanų už priteistą 576,97 Eur sumą nuo 2017-10-24 iki... 21. -15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Finansų administravimas“,... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...