Byla 2-377/2013
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2090-264/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. I. ir suinteresuoto asmens „Nordea Bank Finland Plc“ (veikiančio per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių) atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo A. I. skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2090-264/2012,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi buvo iškelta UAB „Ingero“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o to paties teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi buvo patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų – 1 883 549,84 Lt pareiškėjo A. I. finansinis reikalavimas ir 11 393 671,77 Lt suinteresuoto asmens „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus (toliau – „Nordea Bank“) finansinis reikalavimas (CPK 179 str. 3 d.).

42011 m. lapkričio 9 d. įvykusio BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo metu priimtais nutarimais nebuvo patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita (toliau – Nutarimas Nr. 1), buvo nutarta nesikreipti į Kauno apygardos teismą dėl pratęsimo termino likviduoti įmonę dėl bankroto (Nutarimas Nr. 2), nesudaryti taikos sutarties (Nutarimas Nr. 3) ir neatlikti BUAB „Ingero“ audito (Nutarimas Nr. 4; toliau Nutarimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 bendrai vadinami ginčo nutarimais; 1 b. t., 5-11 l.).

5Pareiškėjas A. I. (BUAB „Ingero“ kreditorius ir vienintelis akcininkas) padavė skundą, kuriuo prašė: 1) patvirtinti BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 3 d. iki 2011 m. lapkričio 3 d.; 2) panaikinti BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimus „Dėl kreipimosi į Kauno apygardos teismą dėl termino likviduoti įmonę dėl bankroto pratęsimo“ (Nutarimas Nr. 2) ir „Dėl taikos sutarties sudarymo“ (Nutarimas Nr. 3); 3) pripažinti neteisėtu kreditorių susirinkimo nutarimą „Dėl UAB „Ingero“ audito atlikimo“ (Nutarimas Nr. 4) (1 b. t., 1-4 l.).

6Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 9 d. įvykusio BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo metu ginčo nutarimus praktiškai priėmė vienas kreditorius – suinteresuotas asmuo „Nordea Bank“, kurio finansiniai reikalavimai sudaro 77,20 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, ir kuris, piktnaudžiaudamas savo teise, be pagrindo nepatvirtino bankroto administratoriaus ataskaitos, nesutiko kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl pratęsimo termino likviduoti įmonę dėl bankroto, sudaryti taikos sutartį ir atlikti bankrutuojančios įmonės auditą, tokiu būdu pažeisdamas kitų kreditorių interesus. Pareiškėjo teigimu, nėra pagrindo nepatvirtinti BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 3 d. iki 2011 m. lapkričio 3 d., kuri yra išsami ir atspindinti bankroto procesą nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo; juolab kad pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kreditoriai turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos atskaitas ir jas tvirtinti. Pareiškėjo nuomone, yra galimybė atstatyti BUAB „Ingero“ mokumą, o šios įmonės likvidavimas užkirstų kelią taikos sutarties sudarymui, todėl, suinteresuotam asmeniui „Nordea Bank“ nesutikus kreiptis į teismą dėl termino likviduoti BUAB „Ingero“ pratęsimo, buvo pažeistos bankrutuojančios įmonės kreditorių (tarp jų pareiškėjo) teisės ir interesai. Pažymėjo, jog Nutarimas Nr. 3 taip pat neteisėtas, kadangi taikos sutarties pasirašymas maksimaliai apsaugotų tiek kreditorių, tiek ir akcininkų interesus, o šiuo nutarimu buvo užkirstas kelias kreditoriams patenkinti savo reikalavimų didžiąją dalį; be to, atlikus auditą, būtų galima nustatyti UAB „Ingero“ bankroto priežastis, o šiuo atveju užkirstas kelias bankroto priežasčių nustatymui, pažeidžiant protingumo ir sąžiningumo principus.

7Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi buvo iš dalies patenkinęs pareiškėjo skundą ir pripažinęs negaliojančiais 2011 m. lapkričio 9 d. BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimus (1 b. t., 140-143 l.), tačiau Lietuvos apeliacinis teismas, 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi panaikinęs apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį, perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, konstatuodamas, kad teismas neišnagrinėjo ginčo nutarimų esmės, kad nėra pagrindo teigti, jog šie nutarimai nebuvo priimti, kadangi šiems nutarimams priimti pakako kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų, kurie nepritarė siūlomiems nurodytų klausimų sprendimams, o apygardos teismas nepagrįstai sprendė, jog nustatytas kreditorių informavimo apie kreditorių susirinkimą tvarkos pažeidimas sudaro pagrindo panaikinti ginčijamus nutarimus (1 b. t., 205-209 l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo A. I. skundą: panaikino BUAB „Ingero“ 2011 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo atsisakyta patvirtinti nurodytos įmonės bankroto administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 3 d. iki 2011 m. lapkričio 3 d. (Nutarimas Nr. 1), ir patvirtino nurodytą ataskaitą (ĮBĮ 23 str. 4 p.); atmetė kitą pareiškėjo skundo dalį dėl Nutarimų Nr. 2, 3 bei Nr. 4 panaikinimo; priteisė iš pareiškėjo suinteresuoto asmens naudai 2 322 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 b. t., 26-30 l.).

10Dėl Nutarimo Nr. 1 nurodė, kad suinteresuoto asmens „Nordea Bank“ prieštaravimuose dėl ginčo nutarimų nurodyti argumentai dėl bankrutuojančios įmonės patalpų nuomos, nesant šio suinteresuoto asmens sutikimo, ir skolos iš VšĮ „Ekotenisas“ pagal pratęstą jungtinės veiklos sutartį nelaikytini bankroto administratoriaus veiklos pažeidimu ar trūkumu. Teismo teigimu, Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-2976-485/2011) panaikino 2011 m. liepos 5 d. BUAB „Ingero” kreditorių susirinkimo nutarimą „Dėl 2010-01-05 Jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp BUAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“, atsisakymo“ bei nutarimą „Dėl automobilių pasaugos bei nuomos sutarčių, sudarytų tarp BUAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ nutraukimo“, todėl išnyko pagrindas vykdyti šiuos nutarimus. Be to, pasak teismo, ataskaitoje nurodyta bankroto administratoriaus veikla neprieštarauja ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 13 punkto ir 23 straipsnio 6 dalies nuostatoms, o kreditoriaus (įkaito turėtojo) sutikimas pagal ĮBĮ nuostatas nereikalingas, informaciją apie nekilnojamojo turto vertintojų pasiūlymus bankroto administratorius pateikė kreditorių susirinkimo pirmininkui, ir yra pagrindo naikinti Nutarimą Nr. 1 bei patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą.

11Dėl Nutarimų Nr. 2, 3 bei Nr. 4 teismas nurodė, jog nuo BUAB „Ingero“ bankroto bylos iškėlimo iki 2012 m. rugsėjo 4 d. praėjo daugiau nei 2 metai, BUAB „Ingero“ pajamos iš veiklos, susijusios su patalpų nuoma, - nėra didelės (už 11 mėnesių – 120 063 Lt), įmonės nekilnojamasis turtas įkeistas suinteresuotam asmeniui „Nordea Bank“, Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimu (neįsiteisėjęs) buvo atmestas A. I. ieškinys suinteresuotam asmeniui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir 13 909 815,9 Lt nuostolių atlyginimo, byloje nėra duomenų dėl galimybės atstatyti įmonės mokumą, o pareiškėjo teiginiai dėl galimybės atstatyti įmonės mokumą nepatvirtinti įrodymais (CPK 178 str.). Teismo nuomone, taikus susitarimas galimas tik šalims darant tarpusavio nuolaidas, šalių laisva valia (CK 6.983 str., 6.156 str.), todėl kreditorių daugumos valia nulemtas sprendimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 24 str. 1 d., 28, 30 str.). Teismas konstatavo, kad nepagrįsti pareiškėjo skundo reikalavimai dėl Nutarimų Nr. 2 ir Nr. 3 (CPK 178 str.). Teismo teigimu, atmestini ir pareiškėjo argumentai dėl Nutarimo Nr. 4 neteisėtumo, kadangi audito atlikimas užvilkintų bankroto bylą, o patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, yra bankroto administratoriaus pareiga (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.), juolab kad pareiškėjas – bankrutuojančios įmonės kreditorius, akcininkas ir buvęs jos vadovas, turi žinoti tikrąją įmonės padėtį, o kreditoriaus teisė bankroto byloje gauti informaciją apie bankroto eigą ir kitus klausimus numatyta ĮBĮ 21 straipsnyje.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Pareiškėjas A. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo skundas, ir klausimą išspręsti iš esmės – visiškai patenkinti pareiškėjo skundą (2 b. t., 33-35 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pareiškėjas, kaip vienintelis BUAB „Ingero“ akcininkas, yra pateikęs bankrutuojančios įmonės kreditoriams pasiūlymus sudaryti taikos sutartį, tačiau šiuose pasiūlymuose nurodyta galimybė atstatyti įmonės mokumą ir atsiskaityti su jos kreditoriais yra netinkama tik suinteresuotam asmeniui, kurio finansinis reikalavimas sudaro 77,20 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, ir kuris, nesutikdamas su galimybe bankroto byloje sudaryti taikos sutartį, pažeidžia kitų įmonės kreditorių ir akcininko (pareiškėjo) teises, o BUAB „Ingero“ likvidavimo procedūros taikymas galimybę atstatyti įmonės mokumą padarytų neįmanomą.
  2. Atlikus auditą, būtų galima nustatyti BUAB „Ingero“ bankroto priežastis, o suinteresuotas asmuo, nepritardamas pasiūlymui dėl bankrutuojančios įmonės audito atlikimo, užkirto kelią įmonės bankroto priežasčių nustatymui, taip pažeisdamas protingumo ir sąžiningumo principams. Be to, audito atlikimas neužvilkintų bankroto procedūrų, kadangi greitas bankroto bylos išnagrinėjamas šiuo atveju negalimas dėl kitų teisminių ginčų.

14Suinteresuotas asmuo „Nordea Bank“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria patenkintas pareiškėjo skundas, ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo skundą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 b. t., 36-41 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismo nurodyta aplinkybė, kad panaikinti BUAB „Ingero“ 2011 m. liepos 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, dėl kurių nevykdymo buvo priekaištaujama bankroto administratoriui, neatitinka tikrovės, kadangi Nutarimo Nr. 1 priėmimo metu jie nebuvo panaikinti, be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 29 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-524/2012) panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį ir paliko galioti bankrutuojančios įmonės 2011 m. liepos 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimus.
  2. Teismas nepasisakė dėl kitų suinteresuoto asmens nurodytų ir 2011 m. lapkričio 9 d. BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo protokole užfiksuotų argumentų, dėl kurių nuspręsta nepatvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, t. y., kad bankroto administratorius sudarė sutartis, kurių jis negalėjo sudaryti be suinteresuoto asmens (įkaito turėtojo) sutikimo, kad bankroto administratorius viršijo savo kompetenciją, nevykdė kreditorių susirinkimų įpareigojimų, o taip pat ir pareigos rūpintis, kad bankrutuojančios įmonės skolininkai sumokėtų šiai įmonei skolas. Taigi, bankroto administratoriui neveikiant geriausiais bendrovės kreditorių interesais, pažeidinėjant galiojančias bankrutuojančios įmones sutartis, nuslepiant nuo bendrovės kreditorių informaciją apie sudaromus sandorius, bendrovės kreditoriai negalėjo pritarti jo veiklos ataskaitai.

15Pareiškėjas atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir paskirti suinteresuotam asmeniui baudą už piktnaudžiavimą teisėmis, CPK nustatyta tvarka (2 b. t., 45-46 l.). Nurodo, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo netvirtinti BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos.

16Suinteresuotas asmuo „Nordea Bank“ atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti (2 b. t., 47-51 l.). Nurodo, kad ĮBĮ kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimas siejamas ne su kreditorių skaičiumi, bet su jų balsų dauguma, todėl Nutarimas Nr. 2 negali būti laikomas neteisėtu vien dėl to, kad jį nulėmė suinteresuoto asmens balsų dauguma; juolab kad užsitęsęs priėmimas sprendimo dėl bendrovės likvidavimo pažeidžia kreditorių interesus bei jų valią likviduoti bendrovę, prieštarauja bankroto proceso tikslams ir paskirčiai. Suinteresuoto asmens teigimu, pratęsus BUAB „Ingero“ likvidavimo terminą, nebūtų atstatytas bendrovės mokumas, o taikos sutarties sudarymas šiuo atveju yra neįmanomas vien dėl to, kad tokiam sprendimui nepritarė daugumą balsų turintys bendrovės kreditoriai. Pasak suinteresuoto asmens, pareiškėjas, kaip buvęs įmonės direktorius, turėtų geriausiai žinoti BUAB „Ingero“ bankroto priežastis, o audito atlikimas tik prailgintų BUAB „Ingero“ bankroto procedūrą. Taip pat pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog suinteresuotas asmuo turi balsų daugumą bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime, negali būti vertinama kaip šio asmens piktnaudžiavimas savo padėtimi ir teisėmis, priimant nutarimus kreditorių susirinkime, todėl atmestini ir pareiškėjo argumentai dėl baudos už piktnaudžiavimą teisėmis suinteresuotam asmeniui skyrimo.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirieji skundai netenkinti.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

20Dėl pareiškėjo atskirojo skundo

21ĮBĮ 2 straipsnio 11 dalies nuostatomis, taikos sutartis – tai bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti. Taikos sutartį pasirašo visi bankrutuojančios įmonės kreditoriai, kurių reikalavimai bankroto proceso metu iki taikos sutarties pasirašymo dienos liko nepatenkinti, arba šių kreditorių įgaliotas atstovas ir bankroto administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų), valdymo organo, kuris turi teisę priimti nutarimą reorganizuoti ar likviduoti įmonę, raštišką sutikimą (ĮBĮ 28 str. 2 d.); taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 28 str. 3 d.).

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių visuma sprendžia tokius esminius klausimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės veikla, tarp jų, ar įmonė nutrauks (ar tęs) savo ūkinę komercinę veiklą, ar įmonė bus likviduojama, ar bus sudaryta taikos sutartis; kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška, o ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime; vienas iš kreditorių autonomijos principo išraiškos būdų yra kreditorių teisė paprasta kreditorių balsų dauguma priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo, vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytomis taisyklėmis (ĮBĮ 23 str. 12 p., 24 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

23Taigi klausimo dėl taikos sudarymo bankroto procese sprendimas priklauso bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai, todėl nagrinėjamu atveju BUAB „Ingero“ kreditoriams Nutarimu Nr. 3 nusprendus nesudaryti taikos sutarties, nėra pagrindo teigti, kad šiuo nutarimu buvo pažeisti bankrutuojančios įmonės kreditorių, tarp jų pareiškėjo (įmonės kreditoriaus ir vienintelio jos akcininko), interesai. Pažymėtina, kad sutartys sudaromos laisva šalių valia (CK 6.156 str.), o šiuo atveju taikos sutarties sudarymui nepritarė ne tik suinteresuotas asmuo „Nordea Bank“, bet ir kiti BUAB „Ingero“ kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma iš viso sudaro 77,71 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Beje, taikos sutarties sudarymas bankroto procese yra susijęs su kreditorių nuolaidomis bankrutuojančiai įmonei, be to, minėta, kad, vadovaujantis, taikos sutartį pasirašo visi įmonės kreditoriai, kurių reikalavimai iki taikos sutarties pasirašymo dienos liko nepatenkinti (ĮBĮ 28 str. 2 d.). Šiuo atveju nustatyta, kad kreditoriai nepritaria taikos sutarties pasirašymui, todėl, akivaizdu, kad nėra galimybės sudaryti šios sutarties.

24Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad neteisėtas BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo Nutarimas Nr. 2, kuriuo nepritarta siūlymui kreiptis į teismą dėl pratęsimo termino priimti teismo nutartį likviduoti dėl bankroto nurodytą įmonę.

25Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė; pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas.

26Apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus bei teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, turėjo pagrindo teigti, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas neįrodė esant galimybę atkurti BUAB „Ingero“ mokumą bei atsiskaityti su jos kreditoriais, ir pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo pratęsti terminą nespręsti klausimo pripažinti BUAB „Ingero“ bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto (CPK 178, 185 str.). Šios teismo išvados nepaneigia ir apelianto argumentas, kad apeliantas yra kreipęsis į teismą dėl 13 910 815,90 Lt žalos priteisimo iš suinteresuoto asmens „Nordea Bank“ bankrutuojančio atsakovo naudai. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog teisme nėra išnagrinėta byla pagal netiesioginį ieškinį, pareikštą bankrutuojančios įmonės naudai, nėra nei besąlyginis, nei pakankamas pagrindas pratęsti terminą spręsti dėl nurodytos įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

27Be to, neturi pagrindo ir apelianto teigimas, jog, nepritarus BUAB „Ingero“ audito atlikimui, buvo pažeisti protingumo bei sąžiningumo principai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo dėl Nutarimo Nr. 4, teisingai konstatavęs, jog pareiškėjas yra bankrutuojančios UAB „Ingero“ kreditorius, vienintelis jos akcininkas bei buvęs šios įmonės vadovas, ir jam yra (turi būti) žinomos nurodytos įmonės bankroto priežastys. Juolab kad apeliantas nenurodo reikšmingų teisinių pasekmių, kurias sukeltų šio audito atlikimas, ir kokią įtaką tai turėtų bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių teisėms ir pareigoms.

28Dėl suinteresuoto asmens atskirojo skundo

29ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti; jei kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriaus ataskaitos, ją gali tvirtinti teismas.

30Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia bankrutuojančios įmonės kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita, o administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su jo veikla, vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012, 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

31Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, ištyręs faktines aplinkybes, teisingai nustatė, kad BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimas neturėjo pagrindo netvirtinti nurodytos įmonės bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 3 d. iki 2011 m. lapkričio 3 d.

32Suinteresuoto asmens teigimu, BUAB „Ingero“ bankroto administratorius netinkamai vykdė nurodytos įmonės 2011 m. liepos 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo nutarta: 1) atsisakyti 2010 m. sausio 5 d. UAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties; 2) nutraukti nurodytų įmonių 2010 m. birželio 16 d. sudarytą Automobilių nuomos sutartį. Tačiau nustatyta, jog dėl šių nutarimų, kurie, be kita ko, priimti suinteresuoto asmens „Nordea Bank“ balsų dauguma, teisėtumo kilęs ginčas buvo galutinai išspręstas 2012 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi (civilinė byla Nr. 3K-3-606/2012), kurioje Kasacinis teismas konstatavo, jog Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi teisėtai ir pagrįstai panaikino nurodytus kreditorių susirinkimo nutarimus. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad BUAB „Ingero“ bankroto administratorius privalėjo vykdyti BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie teismo pripažinti neteisėtais.

33Be to, pagrįsta ir teismo išvada, kad kita suinteresuoto asmens nurodyta bankroto administratoriaus veikla neprieštarauja ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 13 punkto ir 23 straipsnio 6 dalies nuostatoms, o „Nordea Bank“ be pagrindo teigia, jog teismas nepasisakė dėl kitų jo argumentų. Juolab kad byloje nėra duomenų, pagrindžiančių aplinkybes, jog bankroto administratoriaus sudarytos bankrutuojančios įmonės patalpų, esančių Kaune, Draugystės g. 10, nuomos sutartys pažeidžia įmonės ar jos kreditorių interesus (CPK 176, 178, 185 str.). Tokių įrodymų suinteresuotas asmuo „Nordea Bank“ nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314, 338 str.).

34Dėl pasakyto suinteresuotas asmuo be pagrindo teigia, jog teisėtas ir pagrįstas BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo Nutarimas Nr. 1.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų ir prašymo paskirti baudą

36Atmetus suinteresuoto asmens atskirąjį skundą, netenkintinas ir jo prašymas dėl priteisimo bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1, 3 d., 302 str., 338 str.).

37Be to, atmestinas ir pareiškėjo prašymas dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui „Nordea Bank“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Byloje nepateikta įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog suinteresuotas asmuo piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, o naudojimasis įstatyme numatytomis galimybėmis, kuriomis byloje dalyvaujančiam asmeniui suteikiama teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartis, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog yra piktnaudžiaujama įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis ar elgiamasi nesąžiningai (CPK 95 str. 1 d., 334 str.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Palikti nepakeistą Kauno apygardos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi buvo iškelta UAB... 4. 2011 m. lapkričio 9 d. įvykusio BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo... 5. Pareiškėjas A. I. (BUAB „Ingero“ kreditorius ir vienintelis akcininkas)... 6. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 9 d. įvykusio BUAB „Ingero“ kreditorių... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi buvo iš dalies... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iš dalies patenkino... 10. Dėl Nutarimo Nr. 1 nurodė, kad suinteresuoto asmens „Nordea Bank“... 11. Dėl Nutarimų Nr. 2, 3 bei Nr. 4 teismas nurodė, jog nuo BUAB „Ingero“... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Pareiškėjas A. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 14. Suinteresuotas asmuo „Nordea Bank“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. Pareiškėjas atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą prašo... 16. Suinteresuotas asmuo „Nordea Bank“ atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirieji skundai netenkinti.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 20. Dėl pareiškėjo atskirojo skundo... 21. ĮBĮ 2 straipsnio 11 dalies nuostatomis, taikos sutartis – tai... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių visuma... 23. Taigi klausimo dėl taikos sudarymo bankroto procese sprendimas priklauso... 24. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad neteisėtas BUAB „Ingero“... 25. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia... 26. Apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir įvertinęs byloje esančius... 27. Be to, neturi pagrindo ir apelianto teigimas, jog, nepritarus BUAB „Ingero“... 28. Dėl suinteresuoto asmens atskirojo skundo... 29. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 30. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratoriaus ataskaitos... 31. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, ištyręs faktines... 32. Suinteresuoto asmens teigimu, BUAB „Ingero“ bankroto administratorius... 33. Be to, pagrįsta ir teismo išvada, kad kita suinteresuoto asmens nurodyta... 34. Dėl pasakyto suinteresuotas asmuo be pagrindo teigia, jog teisėtas ir... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir prašymo paskirti baudą ... 36. Atmetus suinteresuoto asmens atskirąjį skundą, netenkintinas ir jo prašymas... 37. Be to, atmestinas ir pareiškėjo prašymas dėl baudos skyrimo suinteresuotam... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Palikti nepakeistą Kauno apygardos 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartį....