Byla 2-5259-571/2015
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo Telmex Sp. z o.o. ieškinį atsakovui UAB ,,Arvi fertis“ dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 3040 Eur skolą, 67,72 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka. Šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovui priklausančiam turtui, turtinėms teisėms ar jam priklausančioms piniginėms lėšoms pareikšto reikalavimo sumai. Nurodė, jog prašoma priteisti suma didėlė, atsiskaitymo laikotarpis pasibaigęs jau gana ilgą laiką, ieškovo turimais duomenimis atsakovo turi kitų kreditorių kuriems įsipareigojimų taip pat nevykdo, todėl yra rizika, kad būsimas teismo sprendimas bus neįvykdytas.

3Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendžiamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus atsakovui (CPK 147 str. 1 d.).

4Prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo pareiškimo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus kreditoriui įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, kad pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 str. 1 d., 145 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2 -1868/2010). CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso principai reikalauja išlaikyti proceso šalių pusiausvyrą, o tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymo tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1331/2010).

6Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visais atvejais turi būti pagrįstas ir motyvuotas. Tai reiškia, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, savo prašymą turi pagrįsti ir motyvuoti, pateikti įrodymus, iš kurių būtų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas.

7Nustatyta, kad tarp šalių kilęs ginčas yra ir turtinio pobūdžio, todėl ieškovas turi pagrindo prašyti areštuoti atsakovo turtą, kadangi nesiėmus priemonių pareiškimo reikalavimams užtikrinti, atsakovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas daro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį byloje Nr. 2-428/2008; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį byloje Nr. 2-1539/2010; ir kt.). Ieškovas pareiškė reikalavimą 6573,91 Eur sumai. Teismas sprendžia, kad tokia reikalavimo suma laikytina didele, prievolės įvykdymo terminai praleisti ženkliai, dėl ko preziumuojama, jog reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką.

8Ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumas šioje civilinio proceso stadijoje nenagrinėtinas. Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutu siekia apsaugoti kreditoriaus interesus, o tuo pačiu užtikrinti būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo tinkamą ir operatyvų įvykdymą. Ieškovas kreipdamasis su pareiškimu į teismą ir prašydamas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekia apginti savo teises ir interesus. Šiuo atveju pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė atlieka kreditoriaus teisių ir interesų apsauginę funkciją, užkerta kelią didesnės žalos kilimui, taip pat užtikrina būsimo teismo sprendimo tinkamą ir operatyvų įvykdymą. Todėl ieškovo prašymu pareikštų reikalavimų ribose taikytina laikinoji apsaugos priemonė – atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštas (CPK 145 str. 1 d. 1 p., 3 p.).

9Asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o kai nėra galimybės paskelbti, taip pat tais atvejais, kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, – nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento (CPK 145 str. 8 d.).

10Kadangi išsamūs areštuotino turto duomenys nenurodyti ir nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, ieškovas dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos (CPK 147 str. 6 d.).

11Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnio 5 punktą turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas iš Turto arešto aktų registro Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka, jeigu į antstolį nesikreipiama per keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys (CPK 147 str. 6 d.).

12Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 str. 1 d.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 145 str., 147 str.,

Nutarė

14ieškovo prašymą tenkinti.

15ieškovo Telmex Sp. z o.o., juridinio asmens kodas 008361217, buveinės adresas: Elewatorska g. 15, 15-620 Bialystok, Lenkija, reiškiamų reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovui UAB ,,Arvi fertis“, juridinio asmens kodas 300632946, esančios Marijampolės m., P.Armino g. 65, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui ir turtinėms teisėms ne didesnei kaip 3107,72 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto septynių eurų 72 centų) sumai, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu Telmex Sp. z o.o.

16Pavesti nutartį vykdysiančiam antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytoms operacijoms su areštuotomis piniginėmis lėšomis atlikti (CPK 145 str. 6 d.).

17Nustatyti visam areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą.

18Išaiškinti ieškovui Telmex Sp. Z o.o., kad jis per 14 (keturiolika) dienų laikotarpį turi kreiptis į pasirinktą antstolį dėl atsakovo UAB ,,Arvi fertis“ turto suradimo ir aprašymo. Neidentifikavus areštuotino turto, turto arešto aktas išregistruojamas iš Turto arešto aktų registro Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka.

19Nutarties patvirtintą kopiją taip pat siųsti atsakovui, Centrinei hipotekos įstaigai.

20Nutartį vykdyti skubiai.

21Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos, tačiau per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas priteisti ieškovo... 3. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendžiamas... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 6. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visais atvejais turi būti pagrįstas... 7. Nustatyta, kad tarp šalių kilęs ginčas yra ir turtinio pobūdžio, todėl... 8. Ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumas šioje civilinio proceso... 9. Asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą... 10. Kadangi išsamūs areštuotino turto duomenys nenurodyti ir nutarties priėmimo... 11. Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnio 5 punktą turto... 12. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK... 13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 145... 14. ieškovo prašymą tenkinti.... 15. ieškovo Telmex Sp. z o.o., juridinio asmens kodas 008361217, buveinės... 16. Pavesti nutartį vykdysiančiam antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą,... 17. Nustatyti visam areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą.... 18. Išaiškinti ieškovui Telmex Sp. Z o.o., kad jis per 14 (keturiolika) dienų... 19. Nutarties patvirtintą kopiją taip pat siųsti atsakovui, Centrinei hipotekos... 20. Nutartį vykdyti skubiai.... 21. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos, tačiau per 7 dienas gali būti...