Byla e2-368-241/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „UHB“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas įtraukti ją trečiuoju asmeniu į iš uždarosios akcinės bendrovės „Arvi fertis“ bankroto bylos (civilinės bylos Nr. B2-2846-340/2019) išskirtą civilinę bylą Nr.eB2-4476-340/2019 (naujas bylos Nr. eB2-1683-340/2020), nagrinėjamą pagal kreditoriaus JSC Alfa-Bank prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arvi fertis“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi UAB „Arvi fertis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. V., nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 15 d.

82.

9Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti atsakovės BUAB „Arvi fertis“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, taip pat pateikė prieštaravimus dėl dalies kreditorių, įskaitant kreditoriaus JSC Alfa-Bank, finansinio reikalavimo pagrįstumo.

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 30 d. nutartimi patvirtino neginčijamų BUAB „Arvi fertis“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, įskaitant pareiškėjos UAB „UHB“ hipoteka užtikrintą 8 902 917,14 Eur reikalavimą; klausimą dėl kreditoriaus JSC Alfa-Bank finansinio reikalavimo tvirtinimo perdavė nagrinėti į išskirtą civilinę bylą Nr. eB2-4476-340/2019.

124.

13Pareiškėja UAB „UHB“ kreipėsi į teismą, prašydama ją įtraukti trečiuoju asmeniu į civilinės bylos Nr. eB2-4476-340/2019 nagrinėjimą, taip pat atstovui suteikti prieigą prie elektroninės bylos kortelės. Nurodė, kad yra didžiausia atsakovės BUAB „Arvi fertis“ hipotekos kreditorė, turinti 8 902 917,14 Eur reikalavimą, todėl yra suinteresuota teisingu bylos išnagrinėjimu.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė.

186.

19Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Administratorius turi pareigą veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūra būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei. Atlikdamas savo funkcijas administratorius privalo vadovautis Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksu, kuriame numatyta, kad administratorius, teikdamas savo paslaugas, turi siekti įmonės ir jos kreditorių interesų suderinamumo ir savo veikla padėti kreditorių susirinkimui ir teismui priimti tinkamus sprendimus nemokumo procesuose.

207.

21Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą, darė išvadą, kad tinkamą kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teisių ir interesų gynimą ginčuose dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo užtikrina įmonės bankroto administratorius, dėl to kreditorių dalyvavimas tokiuose ginčuose nėra reikalingas ir jie į šių bylų nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis netraukiami.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Pareiškėja UAB „UHB“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti pareiškėją trečiuoju asmeniu į bylą ir suteikti jos atstovui prieigą prie elektroninės bylos kortelės. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Nutartyje nurodytose teisės normose nėra numatyta draudimo kreditoriui dalyvauti išskirtoje byloje, kurioje bankroto administratorius ginčija kito kreditoriaus finansinį reikalavimą. Teismo nurodytos teisės normos reglamentuoja bankroto administratoriaus pareigas bankroto procese, o ne procesinius bankroto byloje nagrinėjamus klausimus.

278.2.

28Teismas padarė išvadą, kad kiti kreditoriai negali dalyvauti sprendžiant konkretaus kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą, nes tai yra išimintai bankroto administratoriaus prerogatyva. Tačiau tai prieštarauja ĮBĮ 26 straipsnio 6 daliai, kurioje numatyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti, jei jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 Eur.

298.3.

30Remiantis teismo padarytomis išvadomis ir ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalimi, UAB „UHB“ turi teisę ginčyti kito kreditoriaus patvirtintą finansinį reikalavimą, nors jai buvo draudžiama dalyvauti išskirtos bylos nagrinėjime. Tačiau tokiu būdu turėtų būti iš naujo svarstomi UAB „UHB“ nesutikimo argumentai išdėstyti atskirajame skunde dėl išskirtoje byloje patvirtinto finansinio reikalavimo. Nepaisant to, kad tokie argumentai galėjo būti pateikti dar prieš sprendimą (ne)tvirtinti finansinį reikalavimą, t. y. pažeidžiamas proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principas, vilkinamos bankroto procedūros.

318.4.

32UAB „UHB“, būdama dalyvaujančiu asmeniu atsakovės bankroto byloje Nr. B2-2846-340/2019, yra kartu dalyvaujantis asmuo ir byloje Nr. eB2-4476-340/2019.

338.5.

34Skundžiama nutartimi buvo pažeista pareiškėjos UAB „UHB“ teisės dalyvauti procese, kuriame sprendžiama dėl pareiškėjos skolininkės įsipareigojimų apimties. Bankroto administratorius ginčija beveik 6 000 000 Eur kreditoriaus finansinį reikalavimą. Tokia suma yra itin didelė ir jos patvirtinimas gali turėti reikšmės UAB „UHB“ galimybėms gauti hipoteka užtikrinto reikalavimo patenkinimą, taip pat balsuojant kreditorių susirinkimuose.

358.6.

36Pareiškėja UAB „UHB“, ginčydama kitų kreditorių finansinius reikalavimus, remiasi argumentais, kuriais nesiremia bankroto administratorius. UAB „UHB“ ir skolininkė BUAB „Arvi fertis“ bei kiti kreditoriai turi specifinius per ilgą bendradarbiavimo laiką susiformavusius santykius, kurių tikslus ir detalus turinys administratoriui nėra žinomas.

379.

38Kreditorius JSC Alfa-Bank prašo pareiškėjos UAB „UHB“ atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

399.1.

40Pareiškėja neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Vien tai, kad pareiškėja yra BUAB „Arvi fertis“ kreditorė, nesudaro pagrindo įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu. Byloje priimtas teismo sprendimas neturės įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms.

419.2.

42Pareiškėja nenurodė pakankamo teisinio ryšio tarp nagrinėjamos bylos ir jos materialiųjų teisių bei pareigų. Nenustačius, kad bylos baigtis gali turėti įtakos pareiškėjos teisinei padėčiai, spręstina apie pagrindo pareiškėją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu nebuvimo.

43Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4510.

46Atskirųjų skundų nagrinėjimui taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirojo skundo ribos.

4711.

48Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ) ir neteko galios ĮBĮ su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). Pagal JANĮ 155 straipsnio 1 dalį iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams JANĮ nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1–5 punktuose nustatytas išimtis.

4912.

50JSC Alfa-Bank finansinio reikalavimo atsakovės UAB „Arvi fertis“ bankroto byloje tvirtinimo procedūra pradėta ir skundžiama teismo nutartis priimta galiojant ĮBĮ, todėl ir klausimas dėl tokios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamas pagal ginčijamos nutarties priėmimo metu galiojusio ĮBĮ normas.

51Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo

5213.

53Byloje keliamas klausimas, ar bankrutuojančios įmonės kreditorius, kurio finansinis reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, gali dalyvauti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėmis pirmosios instancijos teismo išskirtoje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl kito bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo.

5414.

55Įmonių bankroto procesas susideda iš keleto stadijų – bankroto bylos iškėlimo, kreditorių reikalavimų pateikimo ir tvirtinimo, įmonės likvidavimo dėl bankroto, taip pat kitų su bankrotu susijusių procedūrų. Taigi kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo nagrinėjimas yra skolininko (atsakovo) bankroto proceso visumos dalis, kuri sprendžiama toje pačioje civilinėje (bankroto) byloje.

5615.

57Bankroto bylos teisme nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka, išskyrus išimtis, nustatytas kituose įstatymuose (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Pagrindinis įmonių bankroto klausimus reglamentuojantis teisės aktas yra ĮBĮ, todėl CPK normos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo normoms, reglamentuojančioms bankroto procesą. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Taigi ĮBĮ normoms nereglamentuojant bankroto byloje nagrinėjamų klausimų išskyrimo ir perdavimo nagrinėti į atskirą bylą, toks klausimas turėtų būti sprendžiamas vadovaujantis CPK 136 straipsnio normomis, kurios numato teismo teisę išskirti ieškinio reikalavimus į atskirą bylą, jeigu pripažįstama, kad tikslingiau nagrinėti juos skyrium.

5816.

59Bylų sujungimas ir išskyrimas – tai civilinę bylą nagrinėjančio teismo teisė. Dėl to teismas, atsižvelgdamas į egzistuojančias bylų (bylos) aplinkybes, gali pasirinkti, jo nuomone, racionaliausią ir tikslingiausią variantą, t. y. atsižvelgia į kilusio ginčo pobūdį, įrodinėjimo dalyką, byloje dalyvaujančius asmenis, galimybę greičiau ir operatyviau išnagrinėti civilinę bylą (bylas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2008). Ši proceso teisės norma reiškia, jog tik teismas turi teisę nuspręsti, ar ieškinyje pareikšti reikalavimai yra autonomiški, ar visgi tarpusavyje susiję, ar juos tikslinga nagrinėti vienoje byloje, ar reikia išskirti į atskiras bylas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-781-516/2016). Teismui, sprendžiant tiek dėl bylų sujungimo, tiek jų išskyrimo, privalu motyvuotai pagrįsti atitinkamą procesinį sprendimą.

6017.

61Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, 2019 m. spalio 30 d. nutartimi patvirtindamas neginčijamų BUAB „Arvi fertis“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, o bankroto administratoriaus ginčijamus finansinius reikalavimus, įskaitant JSC Alfa-Bank, iš BUAB „Arvi fertis“ bankroto bylos išskirdamas į atskiras civilines bylas (iš viso į 18 atskirų civilinių bylų), savo procesinio sprendimo dėl bylų išskyrimo visiškai nemotyvavo. Iš teismo nutarties turinio ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad kiekvienas ginčijamas kreditoriaus reikalavimas iš pagrindinės neelektroninės civilinės bylos (bankroto bylos) buvo išskirtas į atskiras elektronines bylas, joms suteikiant skirtingus bankroto bylų numerius (eB2) ir paliekant bankroto bylos teisminio proceso numerį, nepaisant to, kad išskirtoms byloms yra suteikiamas naujas unikalus teisminio proceso numeris (Teisėjų tarybos 2006 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 13P-475 „Dėl numerių suteikimo teisminio proceso byloms Lietuvos Respublikos teismuose taisyklių, teismų kodų sąrašo patvirtinimo ir teismų tarybos 2004 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 13 punktas).

6218.

63Pažymėtina, kad aptariamoje nutartyje nebuvo sprendžiamas klausimas ir dėl ginčijamų kreditorių reikalavimų nagrinėjimo grupėmis, t. y. neįvertinta ar ginčijami kreditorių reikalavimai yra kaip nors tarpusavyje susiję. Taigi išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamos bankroto bylos išskyrimą į atskiras dalis atliko tik kaip techninį veiksmą, iš esmės nenustatęs faktinio pagrindo tokiam procesiniam veiksmui atlikti (CPK 136 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, susijusias su atskirų bylų išskyrimu iš pagrindinės civilinės (bankroto) bylos, apeliacinės instancijos teismas sprendžia dėl galimybės į jų nagrinėjimą įtraukti (neįtraukti) trečiuosius asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų.

6419.

65Atsižvelgiant į tai, kad ĮBĮ nereglamentuojami klausimai, susiję su trečiųjų (suinteresuotų) asmenų statusu bankroto byloje, pastarasis proceso teisės klausimas sprendžiamas vadovaujantis CPK 37, 46, 47 straipsnių normomis.

6620.

67CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Sąvoka „byloje dalyvaujantys asmenys“ yra apibendrinamoji, apimanti tuos proceso dalyvius, kuriems būdingas teisinis (materialusis arba tik procesinis) suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013). Jeigu asmuo turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jis įtraukiamas į bylą, kad galėtų įgyti atitinkamas procesines teises (CPK 42 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 2 dalis) ir naudotis jomis gindamas savo poziciją; asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas (CPK 46 straipsnio 2 dalis); asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę keisti ieškinio pagrindą ir dalyką, atsisakyti ieškinio, jį pripažinti arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 straipsnio 2 dalis). Taigi tretieji asmenys turi teisę naudotis visomis šalies procesinėmis teisėmis (įskaitant teisę apskųsti teismo sprendimus), kurias šalims suteikia CPK 42 straipsnis ir kitos normos, išskyrus nurodytus apribojimus tretiesiems asmenims, nereiškiantiems savarankiškų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013).

6821.

69Iškeliant bankroto bylą, ieškovu laikomas asmuo, kuris kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą. Atsakovas bankroto byloje yra skolininkas, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Kreditoriai, kurie nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto byloje dalyvaujančiais asmenimis tampa teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012, 2012 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Tokie asmenys naudojasi trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis (CPK 47 straipsnis). ĮBĮ normos reglamentuoja kreditorių tam tikras procesines teises bankroto byloje, pvz., teisę skųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimus (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis), teisę su tam tikrais apribojimais skųsti teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalis), tačiau nereglamentuoja trečiųjų asmenų – ne kreditorių teisių ir pareigų.

7022.

71Bankroto byloje trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, pripažįstami įmonės kreditoriai, kurių finansinius reikalavimus patvirtino teismas, ir kiti asmenys, kurie nėra įmonės kreditoriai (neturi tiesioginio turtinio reikalavimo bankrutuojančiai įmonei), tačiau turi kitokį pagrįstą suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi. Pagal nuoseklią kasacinio teismo praktiką ir paties bankroto proceso esmę, kreditoriams, kurių finansinis reikalavimas patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimi, nereikia atskirai pagrįsti savo teisinio suinteresuotumo dalyvauti bankroto byloje trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Tokia pareiga numatyta tik kitiems asmenims, t. y. įmonės savininkams, akcininkams, laiduotojams, valstybės institucijoms, galinčioms bankrutuojančios įmonės atžvilgiu priimti valdingus įgaliojimus ir pan. (pvz., žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-372-219/2019).

7223.

73Nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „UHB“ 8 902 917,14 Eur (pirmame etape tenkinama 6 078 000 Eur, antrame etape – 2 827 917,14 Eur) finansinis reikalavimas buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi. Pažymėtina, kad šios nutarties dalis dėl 7 115 151,38 Eur patvirtinto pareiškėjos finansinio reikalavimo įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 8 d. Dėl likusio pareiškėjos reikalavimo (1 787 765,76 Eur), nutarties dalis pagal Swedbank, AB atskirąjį skundą panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi ir klausimas perduotas nagrinėti ginčo teisenos tvarka į išskirtą civilinę bylą.

7424.

75Pareiškėjos UAB „UHB“ finansiniam reikalavimui (jo daliai) esant patvirtintam įsiteisėjusia teismo nutartimi, pareiškėja įgijo teisę dalyvauti skolininkės BUAB „Arvi fertis“ bankroto byloje, naudojantis trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis (CPK 47 straipsnis). Pirmosios instancijos teismui, išskyrus bankroto byloje nagrinėtiną kreditoriaus JSC Alfa-Bank finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą į savarankišką bylą, negali būti laikoma, kad pareiškėja UAB „UHB“ savaime prarado jai suteiktą trečiojo asmens statusą, t. y. procesinį suinteresuotumą dalyvauti bankroto byloje, įskaitant dalyvavimą kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo procedūroje iš pagrindinės bylos išskirtose civilinėse bylose. Vien formaliu bankroto bylos išskyrimu negali būti paneigtas pareiškėjos materialusis suinteresuotumas dalyvauti tokio klausimo nagrinėjime, t. y. ginti savo teises, siekiant, kad nebūtų patvirtintas visas ar iš dalies kito kreditoriaus finansinis reikalavimas, kurio tenkinimas vėlesnėse bankroto bylos stadijose gali daryti tiesioginę įtaką pareiškėjos teisėms ir pareigoms – apriboti galimybę kuo didesne dalimi patenkinti savo finansinį reikalavimą iš atsakovės BUAB „Arvi fertis“ turto.

7625.

77Pažymėtina, jog ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti jei jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 Eur. Nors ĮBĮ normos tiesiogiai nenumato kreditoriaus galimybės pirmosios instancijos teisme ginčyti kitų kreditorių tvirtinamus finansinius reikalavimus, tačiau ir nedraudžia to daryti. Taigi sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad sistemiškai aiškinant ĮBĮ normas, kreditoriui, turinčiam teisę ginčyti kitų kreditorių reikalavimus apeliacine tvarka, tokie reikalavimai gali būti ginčijami ir pirmosios instancijos teisme. Priešingas aiškinimas paneigtų pagrindinį teisės principą – asmens teisę į teisingą teismą, prieštarautų paties apeliacinio proceso paskirčiai – taisyti pirmosios instancijos teismo padarytas klaidas.

7826.

79Skirtingai nuo CPK reglamentuoto trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, instituto, ĮBĮ nustatytas bankrutuojančios įmonės kreditoriaus statuso ypatumas pasireiškia tam tikrais nagrinėjamos bylos procesiniais ypatumais, pvz., teismas neturi pareigos asmeniškai jam pranešti apie byloje atliekamus procesinius veiksmus, siūlyti teikti atsiliepimus į pareikštus prašymus ar apeliacinius skundus ir pan. Kita vertus, toks ĮBĮ teisinis reguliavimas trečiajam asmeniui neužkerta kelio aktyviai dalyvauti bankroto procese pasinaudojant visomis dalyvaujančio byloje asmens procesinėmis teisėmis. Tik pats kreditorius gali nuspręsti, kiek aktyviai jis pasinaudos minėtomis teisėmis. Tačiau kreditoriui nusprendus pasinaudoti jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, toks apsisprendimas teismo negali būti ribojamas. Tai, kad iš pagrindinės bankroto bylos išskirtas klausimas nagrinėjamas atskiroje byloje niekaip neįtakoja tokio asmens galimybių savo nuožiūra įgyvendinti jam suteiktas procesines teises. Civiliniame procese taikoma prezumpcija, kad visi byloje dalyvaujantys asmenys savo procesinėmis teisėmis naudosis sąžiningai. Kreditoriui ir nedalyvavusiam kito kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo nagrinėjime, ĮBĮ suteikia teisę skųsti tuo klausimu priimtą teismo nutartį, tačiau tai nereiškia, kad kreditorius, turintis duomenų apie kito kreditoriaus reikalavimo (ne)pagrįstumą ir išreiškęs valią dalyvauti tokio klausimo nagrinėjime, negali jame dalyvauti pirmosios instancijos teisme. Priešingas aiškinimas lemtų naujų ginčijimo reikalavimo aplinkybių svarstymo perkėlimą į apeliacinę instanciją, o tai neatitiktų apeliacijos paskirties patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą pagal byloje esančius duomenis. Tačiau tai nereiškia, kad ginčijamo kreditoriaus reikalavimo nagrinėjimą išskyrus į atskirą bylą visi be išimties kreditoriai, kurių reikalavimai patvirtinti, turės būti įtraukiami į tos bylos nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis.

8027.

81Kitokio teismo vertinimo nelemia ir pirmosios instancijos teismo ginčijamoje nutartyje nurodytas motyvas, jog visi kreditoriai bankroto byloje yra atstovaujami bankroto administratoriaus. Tai, kad bankroto administratorius bankroto procese gina kreditorių visumos interesus, neapriboja kreditorių procesinio veiksnumo ir neužkerta kelio jiems ginti savo teises jų pasirinkta procesine forma – įstojant į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, skundžiant pirmosios instancijos teismo nutartis apeliacine tvarka.

8228.

83Įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir remdamasi nurodytu teisiniu reguliavimu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismui tokiu kaip nagrinėjamoje byloje būdu iš skolininkės BUAB „Arvi fertis“ bankroto bylos išskyrus kreditorės JSC Alfa-Bank finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo nagrinėjimą į atskirą civilinę bylą (nutarties 17, 18 punktai), skundžiama nutartimi be teisėto pagrindo neleista valią išreiškusiai pareiškėjai UAB „UHB“ išskirtoje byloje dalyvauti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėmis ir ginčyti kreditorės JSC Alfa-Bank reikalavimo pagrįstumą, teikiant teismui bankroto administratoriui nežinomus naujus duomenis.

84Dėl bylos procesinės baigties

8529.

86Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė byloje nagrinėjamam klausimui taikytinas ĮBĮ ir CPK normas, nesivadovavo ginčui aktualia teismų praktika, todėl nepagrįstai atsisakė pareiškėją (kreditorę) UAB „UHB“ įtraukti į išskirtą bylą, kurioje sprendžiama dėl kito bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Todėl yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti pareiškėją trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą civilinę bylą Nr. eB2-1683-340/2020 (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8730.

88Atsižvelgiant į tai, kad prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimas yra tik techninis veiksmas, kuris atliekamas konkretaus teismo, nagrinėjančio civilinę bylą, raštinės, tokio pareiškėjos prašymo tenkinimas apeliacinės instancijos teisme nėra galimas. Minėtas veiksmas paliekamas atlikti bylą iš esmės nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui.

89Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

90Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti pareiškėją uždarąją akcinę bendrovę „UHB“ į Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą civilinę bylą Nr. eB2-1683-340/2020, kurioje sprendžiamas kreditoriaus JSC Alfa-Bank prašymo patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arvi fertis“ bankroto byloje pagrįstumas, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi UAB „Arvi... 8. 2.... 9. Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti atsakovės... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 30 d. nutartimi patvirtino... 12. 4.... 13. Pareiškėja UAB „UHB“ kreipėsi į teismą, prašydama ją įtraukti... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi pareiškėjos... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 20. 7.... 21. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą, darė išvadą,... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Pareiškėja UAB „UHB“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio... 25. 8.1.... 26. Nutartyje nurodytose teisės normose nėra numatyta draudimo kreditoriui... 27. 8.2.... 28. Teismas padarė išvadą, kad kiti kreditoriai negali dalyvauti sprendžiant... 29. 8.3.... 30. Remiantis teismo padarytomis išvadomis ir ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalimi, UAB... 31. 8.4.... 32. UAB „UHB“, būdama dalyvaujančiu asmeniu atsakovės bankroto byloje Nr.... 33. 8.5.... 34. Skundžiama nutartimi buvo pažeista pareiškėjos UAB „UHB“ teisės... 35. 8.6.... 36. Pareiškėja UAB „UHB“, ginčydama kitų kreditorių finansinius... 37. 9.... 38. Kreditorius JSC Alfa-Bank prašo pareiškėjos UAB „UHB“ atskirąjį... 39. 9.1.... 40. Pareiškėja neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Vien tai, kad... 41. 9.2.... 42. Pareiškėja nenurodė pakankamo teisinio ryšio tarp nagrinėjamos bylos ir... 43. Teismas... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. 10.... 46. Atskirųjų skundų nagrinėjimui taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 47. 11.... 48. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos... 49. 12.... 50. JSC Alfa-Bank finansinio reikalavimo atsakovės UAB „Arvi fertis“ bankroto... 51. Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo... 52. 13.... 53. Byloje keliamas klausimas, ar bankrutuojančios įmonės kreditorius, kurio... 54. 14.... 55. Įmonių bankroto procesas susideda iš keleto stadijų – bankroto bylos... 56. 15.... 57. Bankroto bylos teisme nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka, išskyrus išimtis,... 58. 16.... 59. Bylų sujungimas ir išskyrimas – tai civilinę bylą nagrinėjančio teismo... 60. 17.... 61. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, 2019 m. spalio 30 d.... 62. 18.... 63. Pažymėtina, kad aptariamoje nutartyje nebuvo sprendžiamas klausimas ir dėl... 64. 19.... 65. Atsižvelgiant į tai, kad ĮBĮ nereglamentuojami klausimai, susiję su... 66. 20.... 67. CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis... 68. 21.... 69. Iškeliant bankroto bylą, ieškovu laikomas asmuo, kuris kreipėsi į teismą,... 70. 22.... 71. Bankroto byloje trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų... 72. 23.... 73. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „UHB“ 8 902 917,14 Eur (pirmame etape... 74. 24.... 75. Pareiškėjos UAB „UHB“ finansiniam reikalavimui (jo daliai) esant... 76. 25.... 77. Pažymėtina, jog ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad nutartis dėl... 78. 26.... 79. Skirtingai nuo CPK reglamentuoto trečiųjų asmenų, nepareiškiančių... 80. 27.... 81. Kitokio teismo vertinimo nelemia ir pirmosios instancijos teismo ginčijamoje... 82. 28.... 83. Įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir remdamasi nurodytu teisiniu... 84. Dėl bylos procesinės baigties... 85. 29.... 86. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 87. 30.... 88. Atsižvelgiant į tai, kad prieigos prie elektroninės bylos kortelės... 89. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 90. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir...