Byla 2-1223/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. D., V. D., uždarosios akcinės bendrovės ,,Linos namai“, L. D., Airijos bendrovės Javelin Finance atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5003-565/2009 pagal ieškovų R. D., V. D., uždarosios akcinės bendrovės ,,Linos namai“, L. D., Airijos bendrovės Javelin Finance ieškinį atsakovams V. T., uždarajai akcinei bendrovei ,,Respublikos“ spaustuvė, R. B., D. V., V. L., trečiasis asmuo akcinė bendrovė ,,Gubernija“, dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai R. D., V. D., L. D., UAB „Linos namai“, Airijos bendrovė Javelin Finance kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti solidariai iš atsakovų V. T., UAB „Respublikos“ spaustuvė, R. B., D. V., V. L. 4 861 939,41 Lt nuostolių. Reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto ir piniginių lėšų areštą ieškinio sumai.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartimi patenkino ieškovų prašymą ir

54 861 939,41 Lt sumai areštavo atsakovams priklausantį turtą, o jo nepakankant, pinigines lėšas.

6Atsakovai kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydami panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad vien tik atsakovams V. T. ir UAB „Respublikos“ spaustuvė priklausančio turto vertė yra daugiau nei 16 000 000 Lt. Todėl ieškinio suma atsakovams nėra didelė.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams V. T., UAB „Respublikos“ spaustuvė, R. B., D. V., V. L. Teismas nurodė, kad iš atsakovų pateiktų duomenų: Nekilnojamojo turto registro išrašų apie atsakovams V. T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvė priklausantį turtą, VĮ Registrų centras vidutinių rinkos verčių duomenų bazės išrašų apie kiekvieno nekilnojamojo turto vertę, išrašų iš vertybinių popierių sąskaitų matyti, jog atsakovams UAB ,,Respublikos“ spaustuvė ir V. T. priklausančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė šiuo metu sudaro daugiau nei 7 000 000 Lt, atsakovams V. T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvė nuosavybės teise priklausančių AB ,,Gubernija“ akcijų nominali vertė yra 9 766 423 Lt. Iš nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovų V.T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvė kartu valdomo turto vertė kelis kartus viršija ieškinio sumą (4 861 939,41 Lt). Todėl ieškovų ieškiniu prašoma priteisti suma, lyginant su atsakovų UAB ,,Respublikos“ spaustuvė ir V. T. turimu turtu, nėra didelė. Taip pat teismas nurodė, kad iš atskirajame skunde nurodytų aplinkybių taip pat matyti, kad tarp šalių jau ilgą laiką vyksta ginčai dėl didelių sumų priteisimo iš atsakovų, tačiau nėra įrodymų, kad per šį laikotarpį atsakovai būtų ėmęsi priemonių išvengti teismo sprendimo įvykdymo. Teismas konstatavo, kad padarius išvadą, jog ieškinio suma atsakovams nėra didelė, nesant kitų aplinkybių, kurios būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovų atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina (CPK 150 str. 1 d., 334 str. 2 d. 1 p.).

8Ieškovai R. D., V. D., L. D., UAB „Linos namai“, Airijos bendrovė Javelin Finance atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Atsakovų pateikti įrodymai apie turimą nekilnojamąjį turtą negali būti laikomi pagrįstais, nes juose pateikiamos turto kainos yra nustatytos ne per individualų, o per masinį turto vertinimą, t. y. atsakovų nurodytas turtas nebuvo įvertintas profesionalaus turto vertintojo. Be to, šiuo metu vykstanti didelė nekilnojamojo turto kainų korekcija bei besitęsiantis nekilnojamojo turto rinkos sąstingis sunkiai leidžia įvertinti kokio nors turto vertę. Akcijų vertę atsakovai apskaičiuoja vadovaudamiesi akcijų nominalia verte. Vienos AB ,,Gubernija“ akcijos nominali vertė yra 1 Lt. Dėl šios priežasties atsakovai šį turtą vertina 9 766 423 Lt. Tačiau akcijų nominali vertė dažniausiai neturi jokio ryšio su akcijos tikrąja verte. Akcijų nominali vertė nustatoma steigiant bendrovę ir vėliau išlieka nekintanti. Tuo tarpu reali akcijų rinkos vertė nuolat svyruoja. Oficialios vertybinių popierių biržos svetainės duomenimis paskutinė skelbta AB ,,Gubernija“ akcijų kaina – 0,33 Lt. Todėl atsakovų turimo nurodyto turto vertė yra ne 9 766 423 Lt, o – 3 222 919,59 Lt. Taip pat dalis atsakovų nurodyto nekilnojamojo turto ir visos atsakovo V. T. turimos AB ,,Gubernija“ akcijos yra įkeistos tretiesiems asmenims.

102. Tarp ieškovų ir atsakovų šiuo metu teismuose vyksta keletas skirtingų bylų. Tačiau nei viena iš bylų nėra pasiekusi vykdymo stadijos, todėl spręsti apie atsakovų geranoriškumą vykdant sprendimus nėra įmanoma.

11Atsakovai V. T., UAB ,,Respublikos“ spaustuvė, R. B., D. V., V. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį VĮ Registrų centro dokumentai dėl vidutinių nekilnojamojo turto verčių yra laikytini didesnę įrodomąją galią turinčiais oficialiais rašytiniais įrodymais. Todėl VĮ Registrų centro pateikiamos atsakovams V. T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvė nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės yra laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymus. Ieškovų argumentas apie šiandieninės AB ,,Gubernija“ akcijų vertės prognozavimo sudėtingumą nepaneigia nominalios akcijų vertės fakto.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; ir kt.). Tačiau didelė reikalavimų suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006 ir kt.). Teismų praktikoje ne kartą minėta, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl ieškinio didelė suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė.

14Nagrinėjamu atveju atsakovams reiškiamas reikalavimas dėl 4 861 939,41 Lt dydžio nuostolių priteisimo. Pareikšto ieškinio suma laikytina didele, tačiau kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, iš atsakovų pateiktų duomenų: Nekilnojamojo turto registro išrašų apie atsakovams V. T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvė priklausantį turtą, VĮ Registrų centras vidutinių rinkos verčių duomenų bazės išrašų apie kiekvieno nekilnojamojo turto vertę, išrašų (b. l. 78-139), iš vertybinių popierių sąskaitų (b. l. 140-142) matyti, jog atsakovams UAB ,,Respublikos“ spaustuvė ir V. T. priklausančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė šiuo metu sudaro daugiau nei 7 mln. Lt, atsakovams V. T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvė nuosavybės teise priklausančių AB ,,Gubernija“ akcijų nominali vertė yra 9 766 423 Lt.

15Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovų V. T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvė turtinės ir finansinės padėties rodikliai leidžia daryti išvadą, kad jų turtinė ir finansinė padėtis gera. Ieškovai, nurodydami, kad atsakovų turimo nekilnojamojo turto vertė yra mažesnė, nepateikia jokių įrodymų. Kadangi bylos duomenimis atsakovų V. T. ir UAB ,,Respublikos“ spaustuvės kartu turimo turto vertė kelis kartus viršija ieškinio sumą (4 861 939,41 Lt), atskirojo skundo argumentas, kad pagal oficialios vertybinių popierių biržos svetainės duomenis paskutinė skelbta AB ,,Gubernija“ akcijų kaina – 0,33 Lt, todėl atsakovų turimo nurodyto turto vertė yra 3 222 919,59 Lt, nepaneigia išvados, jog atsakovams reiškiamas ieškinio reikalavimas yra toks didelis, kad iš esmės padidintų būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio tenkino atveju.

16Taigi pateikti duomenys apie atsakovų turimo turto vertę, finansinės padėties rezultatus apeliantų atskirojo skundo argumentais nepaneigti. Aplinkybių, įgalinančių pagrįstai manyti, kad atsakovai gali imtis kokių nors veiksmų, siekdami apsunkinti galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymą, nenustatyta. Atsižvelgiant į nurodytą ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovų turtinę padėtį, darytina išvada, kad laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti finansiškai pajėgiems asmenims, be to, nėra objektyvių prielaidų manyti, jog ieškinio patenkinimo atveju būtų sunku ar neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą pagal galimo patenkinti ieškovo piniginio reikalavimo dydį.

17Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai