Byla 2-16-345/2016
Dėl 2014-05-27 ir 2014-09-11 BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjams A. R. ir M. R., jų atstovui adv. R. K., atsakovo BUAB „Faulana“ atstovas A. S. ir P. P.,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų M. R. ir A. R. skundus atsakovui BUAB „Faulana“ dėl 2014-05-27 ir 2014-09-11 BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

5pareiškėjai M. R. ir A. R. 2014-06-10 kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2014-05-27 BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu; priteisti iš atsakovo pareiškėjų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad kreditorių susirinkimas 2014-05-27 priėmė neteisėtus nutarimus 2 darbotvarkės klausimu. Pareiškėjai nesutikdami su BAB banko „Snoras“ pasiūlytomis nekilnojamojo turto pardavimo kainomis bei su BUAB „Faulana“ priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ) nekilnojamojo turto, esančio ( - ), ir kito nekilnojamojo turto pardavimo tvarka, kreditorių susirinkime pasiūlė savo nutarimo projektus, kuriais nurodė nekilnojamąjį turtą parduoti iš antrųjų varžytynių už turto vertintojo nustatytą naują kainą, suformulavo įpareigojimus BUAB „Faulana“ bankroto administratoriui dėl turto vertintojo parinkimo, dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, dėl nekilnojamojo turto pardavimo būdo. Pareiškėju manymu, pasiūlyti nutarimo projektai labiausiai atitiktų pačios BUAB „Faulana“ ir jos kreditorių interesus. Dėl BUAB „Faulana“ priklausančio nekilnojamojo turto pradinės pardavimo kainos nustatymo nuolatos vyko ginčai su didžiausiu kreditoriumi BAB banku „Snoras“, todėl pasikeitus ekonominei situacijai, lyginant su 2012 metais, nekilnojamojo turto kainos turi būti didinamos, o ne kreditorių susirinkime mažinamos. Pažymi, kad po Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-27 nutarties, kreditorių susirinkimas privalėjo spręsti klausimą dėl BUAB „Faulana“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), pardavimo iš antrųjų varžytynių pradinės kainos nustatymo, bet ne spręsti klausimą dėl šio žemės sklypo pardavimo tiesioginių derybų būdu kainos nustatymo.

6Atsiliepimu atsakovas BUAB „Faulana“ prašo pareiškėjų skundą dėl 2014-05-27 BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais tenkinti dalyje dėl 2014-05-27 BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo 2.1 nutarimo pripažinimo negaliojančiu; kitoje dalyje skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2012-11-28 bendrovės susirinkimo nutarimus dalyje dėl žemės sklypo pardavimo kainos antrosiose varžytynėse ir tiesioginėse derybose nustatymo, laikytina, jog pirmosios žemės sklypo varžytynės, vykusios 2013-01-07 vyko pagal 2012-11-28 kreditorių susirinkimo patvirtintas kainas, kurios teismo nebuvo pripažintos neteisėtomis, o antrosios varžytynės vykusios pagal 2012-11-28 kreeditorių susirinkimo patvirtintas kainas teismo buvo pripažintos neteisėtomis. Iki Lietuvos apeliacinio teismo nutarties ir iki pareiškėjų skundo padavimo dienos įvyko dvejos žemės sklypo varžytynės, taip pat žemės sklypas buvo ilgą laiką parduodamas tiesioginių derybų būdu už 5442 000 Lt kainą, kuri netgi mažesnė ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos 5900000 Lt pardavimo kainos, tačiau bendrovei priklausantis turtas nebuvo parduotas. Mano, kad turto rinkos vertė, kuri nustatyta nekilnojamojo turto vertintojų, nurodo realią turto rinkos vertę, jei turtą reikėtų parduoti rinkos sąlygomis, o šiuo atveju administratorius vykdo priverstinį turto pardavimą, reglamentuojamą Įmonių bankroto įstatymo. Kreditorių susirinkimas tvirtina ne galutinę, o tik pradinę turto pardavimo tvarką, todėl nereiškia, kad bendrovei priklausantis turtas bus parduotas už patvirtintą pradinę turto pardavimo kainą.

7Pareiškėjas M. R. 2014-09-29 kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2014-09-11 BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad BAB banko „Snoras“ pasiūlytas nutarimo projektas nebuvo įtrauktas į BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenį, todėl bankas pažeisdamas ĮBĮ 24 straipsnį, savavališkai papildė susirinkimo darbotvarkę, nors balsuodamas raštu turėjo teisę pasisakyti tik už arba prieš dėl kiekvieno pateikto projekto, dėl ko buvo apribota kreditorių galimybė pasisakyti dėl banko pateikto projekto. 2014-09-11 kreditorių susirinkimo protokole Nr. 7 nenurodyta, kaip balsuota antru darbotvarkės klausimu už turto pardavimo kainos iš antrųjų varžytynių nustatymo. Pareiškėjas balsavo „už“ bankroto administratoriaus pasiūlytą 5 nutarimo projektą – atlikti nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įvertinimą, kadangi tai atitiktų įmonės ir jos kreditorių interesus. Taip pat mano, kad pasikeitus ekonominei situacijai, lyginant su 2012 metais, nekilnojamojo turto kainos turi būti didinamos, o ne kreditorių susirinkime mažinamos.

8Skundai tenkintini.

9Nustatyta, kad 2014-05-27 įvyko BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimas, kuriame 2-uoju susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu nutarta: 2.1. Įkeistą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą, nustatant, kad pradinė pardavimo kaina yra 5 900 000 Lt (+PVM) (ekvivalentas – 1 708 758,11 Eur (+PVM)). Įkeistą nekilnojamojo turto kompleksą, esantį Agrastų g. 36, Vilniuje, pardavinėti tiesioginio pardavimo būdu už didžiausią pasiūlytą kainą, nustatant, kad pradinė pardavimo kaina yra 1 855 000 Lt (ekvivalentas – 537 245,13 Eur). Įkeisto turto realizavimas vykdomas viešai (skelbiant spaudoje ir specializuotose interneto tinklapiuose) ir tęsiamas 2 mėnesių laikotarpį. Nepardavus įkeisto turto per 2 mėnesius, bankroto administratorius įpareigojamas pasiūlyti hipotekos kreditoriui perimti turtą. Įkeisto turto sąrašas Priedas Nr. 1. 2.2. Neparduotas tiesioginių derybų būdu neįkeistas turtas toliau realizuojamas be varžytynių procedūros, sumažinant kainą 5 proc. nuo paskutinių patvirtintų tiesioginio pardavimo kainų, t.y. iki 3 967 200 Lt (neįskaitant PVM) (ekvivalentas – 1 148 980,54 Eur) bendros kainos. Turto realizavimas vykdomas viešai (skelbiant spaudoje ir specializuotose interneto puslapiuose) ir tęsiamas 2 mėnesių laikotarpį. Neįkeisto turto sąrašas Priedas Nr. 2.

10Taip pat nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014-01-27 nutartimi konstatavęs, jog 2012-11-28 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyto žemės sklypo, esančio ( - ) pardavimo antrosiose varžytynėse kainos sumažinimas, lyginant su jo kaina pirmosiose varžytynėse, pažeidžia kreditorių teises bei prieštarauja bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams, šioje dalyje 2012-11-28 susirinkimo nutarimą pakeitė perduodamas kreditorių susirinkimui spręsti žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo iš antrųjų varžytynių kainos nustatymo klausimą ir taip pat pripažino susirinkimo nutarimo dalį dėl mažiausios šio žemės sklypo pardavimo tiesioginių derybų būdu kainos nustatymu neteisėtu ir klausimą dėl mažiausios pardavimo kainos, panaudojant šį pardavimo būdą, nustatymo grąžino kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. 2014-09-11 įvyko BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimas, kuriame 2-uoju susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl turto pardavimo kainos iš antrųjų varžytynių nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu nutarta: 1. bendrovei priklausantį ir bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą – 1,1821 ha žemės sklypą, esantį ( - ), sankirta, sklypo Nr. 15, parduoti iš antrųjų varžytinių už pradinę 8 707 200 Lt (+PVM) pardavimo kainą. Nepardavus šio turto iš varžytynių pasiūlyti įkaito turėtojui perimti už paskutinių varžytynių kainą. 2. Įkaito turėtojui atsisakius perimti turtą už paskutinių varžytynių kainą, turtą pardavinėti trečiose varžytynėse už 6 965 760 Lt (+PVM) pardavimo kainą. Nepardavus turto iš trečiųjų varžytynių pasiūlyti įkaito turėtojui perimti už paskutinių varžytynių kainą. Įkaito turėtojui neperėmus šio turto, sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris spręstų klausimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo.

11Ginčydami kreditorių susirinkimų nutarimus 2-uoju darbotvarkės klausimu pareiškėjai nurodo, kad didžiausio įmonės kreditoriaus pasiūlytos nekilnojamojo turto pardavimo kainos per mažos, todėl turi būti vadovaujamasi 2015-10-29 turto ekspertizės akte nustatytomis kainomis.

12Įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – tai išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Tinkamas šio klausimo išsprendimas yra susijęs su iš varžytynių parduotino nekilnojamojo ar įkeisto turto įvertinimu. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 punktu, turto vertinimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Įmonės kreditoriai ir administratorius, įmonės bankroto proceso metu laikydamiesi kooperacijos (bendradarbiavimo) principo, turi susitarti dėl šio klausimo išsprendimo. Kreditorių susirinkimas gali pritarti įmonės bankroto administratoriaus, vykdant jam pavestą varžytynių organizavimo funkciją, nustatytai iš varžytynių parduotino nekilnojamojo ar įkeisto turto vertei ir jos pagrindu spręsti šio turto pardavimo kainos nustatymo klausimą, nors kreditorių susirinkimas nebuvo patvirtinęs turto vertinimo tvarkos ar turtas nebuvo nustatyta tvarka įvertintas. Jeigu bankrutavusios įmonės kreditoriai sutaria dėl turto pardavimo kainos, turto įvertinimas, pasitelkus tuo klausimu specialių žinių turinčius asmenis, gali būti neatliekamas. Kilus ginčui tarp kreditorių dėl priimto kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, ginčą sprendžia teismas, pagal proceso įstatymo reikalavimus tirdamas ir vertindamas byloje esančius įrodymus.

13Teismų praktikoje pripažįstama, jog teisės aktuose nėra įtvirtinto reikalavimo dėl privalomo turto vertinimo, atliekamo kvalifikuoto turto vertintojo, procedūros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-788/2012). Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog parduodamo turto įvertinimo gali nebūti tol, kol visi kreditoriai sutinka su pasiūlyta pradine turto pardavimo kaina ar pardavimo būdu. Tuo tarpu kilus ginčui dėl įmonės turto pardavimo kainos, būdų ir tvarkos, įmonės bankroto administratorius paprastai turėtų organizuoti parduodamo turto įvertinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2028/2011 ir kt.). Vadovaujantis nurodyta teismų praktika teismas atmeta atsakovo argumentus, jog BUAB „Faulana“ turto rinkos vertė gali būti nustatyta tik vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, kadangi esant ginčui tarp įmonės kreditorių dėl turto pardavimo kainos jos vertei nustatyti teismų praktika numato galimybę skirti turto vertinimą. Tuo tarpu ekspertizės išvada laikytina vienų iš įrodymu, kuriuo remiantis teismas gali daryti atitinkamas išvadas byloje (CPK 218 str.).

14Iš 2014-05-27 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 matyti, kad BUAB „Faulana“ kreditorius (pareiškėjas) M. R. 2014-05-27 susirinkimo metu akcentavo, jog nesutinka su nekilnojamojo turto pardavimo kaina, nurodė nesutikimo motyvus, siūlė turtą įvertinti ir nustatyti turto vertinimo tvarką. Taigi 2015-05-27 kreditorių susirinkime turtą nutarta pardavinėti hipotekos kreditoriaus nustatyta tvarka už nurodytą kainą. Pažymėtina, jog įmonės bankroto proceso metu vykdant įmonės priverstinio likvidavimo procedūras, siekiama kuo didesnio visų kreditorių reikalavimų patenkinimo, taip pat visų kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimo. Todėl kreditorių susirinkimo patvirtinta įmonės turto pardavimo kaina turi būti reali, atitikti tikrąją jo rinkos vertę. Nagrinėjamu atveju esant ginčui dėl įmonės turto pardavimo kainos bylos nagrinėjimo metu paskirta nekilnojamojo turto ekspertizė. Iš teismui 2015-10-29 pateikto ekspertizės akto matyti, kad BUAB „Faulana“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Agrastų g. 36, Vilniuje, įkeisto BAB bankui „Snoras“ rinkos vertė 2015-05-29 yra 771 000 Eur, o žemės sklypo, įkeisto BAB bankui „Snoras“, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė 2015-05-29 yra 3 623 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad turtas buvo pardavinėjamas beveik prieš tris metus, teismas sutinka su pareiškėjais (kreditoriais), jog nekilnojamojo turto vertės rinkoje yra pasikeitusios, todėl tikslinga vadovautis eksperto nustatytomis turto vertėmis. Pažymėtina, kad 2015-10-29 ekspertizės akte nustatyta nekilnojamojo turto, esančio Agrastų g. 36, Vilniuje, įkeisto BAB bankui „Snoras“ rinkos vertė -771 000 Eur, iš esmės nelabai skiriasi nuo 2012-11-28 kreditorių susirinkime nustatytos nekilnojamojo turto kainos nustatytos parduodant turtą iš antrųjų varžytinių - 2 568 000 Lt arba ekvivalentas 743 744,20 Eur (iš pirmųjų varžytynių kreditorių susirinkimas buvo nustatęs kainą 3 852 000 Lt arba ekvivalentas 1 115 616,31 Eur), kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2014-01-27 nutartyje laikė ekonomiškai pagrįsta ir atitinkančia bendruosius teisės principus (CPK 3 str., 722 str. 1 d.). Sulyginus nekilnojamojo turto, esančio Agrastų g. 36, Vilniuje, vertes 2012 metais ir 2015-10-29 ekspertizės akte nurodytą (771 000 Eur) nėra pagrindo manyti, jog ekspertizės akte nustatyta nekilnojamojo turto vertė yra aukšta, ekonomiškai nepagrįsta ar neprieštaraujanti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kai tuo tarpu 2014-05-27 kreditorių surinkime nustatyta šio turto pradinė kaina - 1 855 000 Lt arba ekvivalentas 537 245,13 Eur neproporcingai pažeidžia kreditorių (pareiškėjų) interesus bankroto proceso metu gauti savo kuo didesnį savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutavusios įmonės turto.

15Tuo tarpu pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, kurie buvo naudojami atliekant ekspertizę, žemės sklypo, esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė 2015-05-07 sudarė 4 247 825 Eur. 2015-10-29 ekspertizės akte nurodyta, kad BUAB „Faulana“ priklausančio žemės sklypo, įkeisto BAB bankui „Snoras“, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė 2015-05-29 yra 3 623 000 Eur, t.y. mažesnė nei nekilnojamojo turto registre nurodyta vertė. Tuo tarpu 2014-09-11 kreditorių susirinkime nustatyta šio nekilnojamojo turto kaina 2 521 779,43 Eur nežymiai skiriasi nuo Lietuvos apeliacinis teismo 2014-01-27 nutartyje nurodytos antrosiose varžytynėse nustatytos sumažintos nekilojamojo turto vertės iki 7 256 000 Lt arba ekvivalentas 2 101 482,85 Eur, kurią teismas laikė pažeidžiančia kreditorių interesus.

16Pažymėtina, kad 2014-09-11 kreditorių susirinkime taip pat nutarta nekilnojamąjį turtą pardavinėti hipotekos kreditoriaus nustatyta tvarka už nurodytą kainą, nepateikiant kainos dydžio nustatymo argumentų. Be to, iš ekspertizės akto matyti, kad ekspertizė atlikta remiantis nekilnojamojo turto objektų Nekilnojamojo turto registre nurodytomis turto vertėmis, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, atliktais natūriniais stebėjimais, atlikta analogiškų ir panašaus pobūdžio Ekspertizės aktų ruošimo metu sukauptos informacijos archyvo medžiaga, turto apžiūros metu surinktais duomenimis, Lietuvos turto vertintojų asociacijos mokymo kursų, sesijų ir seminarų medžiaga, taikant lyginamąjį išlaidų (kaštų), pajamų turto vertinimo metodus. Atsižvelgiant į trejų metų laikotarpį nuo paskutinio turto įvertinimo, nekilnojamojo turto rinkos pokyčius, laikytina, kad 2014-05-27 kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo ir 2014-09-11 kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl turto pardavimo kainos iš antrųjų varžytynių nustatymo pažeidžia bankrutavusios įmonės bei kreditorius teises, kas sudaro pagrindą juos panaikinti bei perduoti svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.

17Atsakovas BUAB „Faulana“ nepateikė duomenų, iš kurių galima būtų spręsti, ar 2014 metais didžiausią kreditorių balsų daugumą turtintis hipotekos kreditoriaus BAB bankas „Snoras“ pasiūlyta kaina yra ekonomiškai pagrįsta ir geriausiai atitinka BUAB „Faulana“ kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus (ĮBĮ 3 str., 34 str.). Atsakovas taip pat nepateikė duomenų apie parduodamo arba parduoto panašaus turto vertes, nepateikė jokių pardavinėjamo turto aktualaus įvertinimo dokumentų, potencialių turto pirkėjų apklausos metu gautų duomenų apie nekilnojamojo turto rinkoje galima gauti konkretaus turto kainą. Teismas laiko, kad atsakovo argumentai, jog minėtas turtas buvo pardavinėjamas už mažesnę nei buvo nustatyta kaina ir neparduotas, atmestini, kadangi varžytinės, kurių metu buvo pardavinėjami ginčo nekilnojamojo turto objektai, vyko 2013 metais, todėl pagrįstai manytina, kad nuo 2012 metų nekilnojamojo turto vertės pakito. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju tarp kreditorių kilęs ginčas dėl iš varžytynių parduodamo įkeisto turto kainos, todėl teismas įvertina ir tą aplinkybę, jog pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą (mažesnę) bei tokio turto pardavimo tvarką siūlė hipotekos kreditorius, kurio reikalavimų patenkinimas užtikrintas iš varžytynių parduodamo turto įkeitimu ir jis gali neturėti intereso siekti aukščiausios turto pardavimo kainos (CPK 745 str. 1 d., ĮBĮ 33 str. 5 d.). Todėl sprendžiant klausimą dėl įkeisto turto pardavimo kainos nustatymo, vertintina ne tik hipotekos kreditoriaus pasiūlyta pardavimo kaina, bet ir ekspertizės akte nurodytos turto vertės, ekspertizei atlikti naudojami šaltiniai ir vertimo metodika bei šalių paaiškinimai (CPK 185 str., 186 str.).

18Atmestini atsakovo argumentai, kad turto vertintojas gali nurodyti tik teorinę rinkos vertės kainą, nevertina, ar įmonė, kuriai priklauso turtas, yra bankrutuojanti, todėl turto įsigijimas gali būti apsunkintas dėl vyksiančių ginčų, turtas įgyjamas savomis lėšomis, negalima turto įkeisti, gauti finansavimą, kadangi, kaip minėta, turto vertinimo ekspertizė atlikta naudojantis Nekilnojamojo turto registre nurodytomis vertėmis, natūriniais stebėjimais, faktiškai apžiūrėjus turtą, remiantis turto vertinimo ekspertizei reikalingais šaltiniais. Ekspertizės akte taip pat konstatuota, kad vertinamojo nekilnojamojo turto rinkos vertės neįtakoja tai, kad turtas priklauso bankrutuojančiai įmonei. Aplinkybė, jog bankrutuojančios įmonės turtą iš varžytynių įgyjamas savomis lėšomis, taip pat nesudaro prielaidų manyti, kad turto vertė yra žymiai mažesnė.

19Pareiškėjai taip pat nurodo, kad BAB bankas „Snoras“ pasiūlytas nutarimo projektas nebuvo įtrauktas į 2014-09-11 kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenį, dėl ko pažeistas ĮBĮ 24 straipsnis. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Teismo manymu, kad tokia situacija susiklostė nagrinėjamu atveju. Nustatyta, kad BUAB „Faulana“ bankroto administratorius 2014-09-05 raštu informavo apie 2014-09-11 šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės patikslinimą, į ją įtraukiant klausimą dėl turto pardavimo termino pratęsimo bei pateikė 2014-09-11 kreditorių susirinkimo galutinę darbotvarkę ir balsavimo rašytu biuletenį. 2014-09-11 kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad svarstant 2-uoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimo pirmininkas BAB bankas „Snoras“ pateikė savo nutarimo projektą, už kurį vienbalsiai nubalsavo visi bendrovės kreditoriai. Duomenų apie tai, kad atsakovas apie tokį kreditorių susirinkimo pirmininko pasiūlymą informavo kitus įmonės kreditorius, teismui nepateikė (CPK 178 str.). Nors atsakovas nurodo, kad iš esmės kreditorių susirinkimo metu buvo pateiktas banko siūlymas, o pati darbotvarkė nesikeitė, tačiau iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad balsuota ne už balsavimo raštu biuletenyje nurodytą nutarimo projektą, o, kaip teisingai nurodo pareiškėjai, už kreditorių susirinkimo pirmininko BAB banko „Snoras“ pasiūlytą nutarimo projektą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių kainos nustatymo, dėl kurio pareiškėjams nebuvo suteikta galimybė pareiškėjams pasisakyti dėl pateikto projekto, kas taip pat sudaro pagrindą daryti išvadą, kad 2014-09-14 kreditorių susirinkimo nutarimas yra pažeidžiantis kreditorių teises. Kartu teismas sutinka su pareiškėju argumentu, kad 2014-09-11 kreditorių susirinkimo protokole Nr. 7 nenurodyta, kaip buvo balsuota antru darbotvarkės klausimu už penkis, turto pardavimo kainos iš antrųjų varžytynių nustatymo, variantus.

20Taip pat nesutiktina su atsakovo nuomone, 2014-05-27 kreditorių susirinkimo nutarimas yra neaktualus, kadangi nekilnojamojo turto kaina pakeista 2014-09-11 kreditorių susirinkimo nutarimu, tačiau 2014-09-11 kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma tik dėl BUAB „Faulana“ priklausančio ir BAB bankui „Snoras‘ įkeisto nekilnojamojo turto – 1,1821 ha žemės sklypo, esančio ( - ), sankirta, sklypo g.15, pardavimo iš antrųjų varžytinių, o tuo tarpu dėl kito bendrovei priklausančio turto pardavimo tvarkos ir kainos buvo svarstoma 2014-05-27 kreditorių susirinkimo metu.

21Skundus patenkinus iš atsakovo BUAB „Faulana“ priteistina 1147,54 Lt advokato atstovavimo išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais, bei remdamasis išdėstytu

Nutarė

23pareiškėjų M. R. ir A. R. skundus atsakovui BUAB „Faulana“ dėl 2014-05-27 ir 2014-09-11 BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais tenkinti.

24Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „Faulana“ 2014-05-27 kreditorių susirinkimo nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ ir perduoti svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.

25Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „Faulana“ 2014-09-11 kreditorių susirinkimo nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo kainos iš antrųjų varžytynių nustatymo“ ir perduoti svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.

26Priteisti iš atsakovo BUAB „Faulana“ (kodas 121713723) 1147,54 Eur bylinėjimosi išlaidų pareiškėjų M. R. (asmens kodas ( - ) ir A. R. (asmens kodas ( - ) naudai.

27Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams A. R. ir M. R., jų atstovui adv. R. K., atsakovo... 4. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę... 5. pareiškėjai M. R. ir A. R. 2014-06-10 kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo... 6. Atsiliepimu atsakovas BUAB „Faulana“ prašo pareiškėjų skundą dėl... 7. Pareiškėjas M. R. 2014-09-29 kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo... 8. Skundai tenkintini.... 9. Nustatyta, kad 2014-05-27 įvyko BUAB „Faulana“ kreditorių susirinkimas,... 10. Taip pat nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014-01-27 nutartimi... 11. Ginčydami kreditorių susirinkimų nutarimus 2-uoju darbotvarkės klausimu... 12. Įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – tai išimtinai įmonės... 13. Teismų praktikoje pripažįstama, jog teisės aktuose nėra įtvirtinto... 14. Iš 2014-05-27 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 matyti, kad BUAB... 15. Tuo tarpu pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, kurie buvo naudojami... 16. Pažymėtina, kad 2014-09-11 kreditorių susirinkime taip pat nutarta... 17. Atsakovas BUAB „Faulana“ nepateikė duomenų, iš kurių galima būtų... 18. Atmestini atsakovo argumentai, kad turto vertintojas gali nurodyti tik teorinę... 19. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad BAB bankas „Snoras“ pasiūlytas nutarimo... 20. Taip pat nesutiktina su atsakovo nuomone, 2014-05-27 kreditorių susirinkimo... 21. Skundus patenkinus iš atsakovo BUAB „Faulana“ priteistina 1147,54 Lt... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais, bei remdamasis išdėstytu... 23. pareiškėjų M. R. ir A. R. skundus atsakovui BUAB „Faulana“ dėl... 24. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „Faulana“ 2014-05-27... 25. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu BUAB „Faulana“ 2014-09-11... 26. Priteisti iš atsakovo BUAB „Faulana“ (kodas 121713723) 1147,54 Eur... 27. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...