Byla 2-1792/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) Danske Bank A/S, atstovaujamo Danske Bank A/S Lietuvos filialo, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria buvo atmestas trečiojo asmens (kreditoriaus) Danske Bank A/S skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prostinvest“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių suinteresuoto asmens teisę skųsti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą bei teisės normų, reglamentuojančių kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo pagrindus.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Prostinvest“, bankroto administratoriumi paskyrė Asociaciją „Intekta“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nepakeistą.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi patvirtino B UAB „Prostinvest“ kreditorių sąrašą, į jį įtraukdamas trečios eilės kreditorius Danske Bank A/S su 4 008 892,92 Lt dydžio finansiniu reikalavimu bei J. M. su 5 722 350,68 Lt dydžio finansiniu reikalavimu.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi tenkino trečiojo asmens (kreditoriaus) Danske Bank A/S atskirąjį skundą iš dalies - panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtinti trečios eilės kreditorių Danske Bank A/S ir J. M. finansiniai reikalavimai bei klausimą dėl šių kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo paskyrė nagrinėti ginčo teisenos tvarka žodiniame teismo posėdį 2010 m. rugsėjo 20 d. 10.30 val. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi ištaisė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartyje padarytą rašymo apsirikimą dėl posėdžio datos ir nustatė, kad klausimas dėl minėtų kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo bus nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka žodiniame teismo posėdyje 2011 m. sausio 10 d. 9.30 val.

9Trečiasis asmuo (kreditorius) Danske Bank A/S pateikė skundą, prašydamas pripažinti 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusį B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimą neteisėtu ir panaikinti susirinkimo metu priimtus nutarimus. Nurodė, kad trečiasis asmuo (kreditorius) Danske Bank A/S apie šį kreditorių susirinkimą sužinojo tik 2010 m. lapkričio 23 d., kuomet elektroniniu paštu jam buvo persiųsta įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo kopija. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi kreditorės J. M. finansinis reikalavimas buvo panaikintas, ši kreditorė, kurios balsų dauguma ir buvo priimti nutarimai, kreditorių susirinkime dalyvavo neteisėtai. Be to, ir patys kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, nes vienu iš jų buvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, nors administratorius iki kreditorių susirinkimo iš esmės nieko nenuveikė, ką patvirtina tai, jog ataskaitoje nebuvo įvardinti patikrinti įmonės sandoriai ir įmonės veikla, neanalizuotos bankroto priežastys, neužsiminta apie debitorinius įsiskolinimus. Be to, kitu kreditorių susirinkimo nutarimu tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą nebuvo atsižvelgta į visas reikšmingas aplinkybes bei į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nes vienintelis B UAB „Prostinvest“ turimas turtas yra įkeistas kreditoriui Danske Bank A/S, iš ko seka, kad šio kreditoriaus interesus tiesiogiai įtakoja nutarimas, priimtas kreditorių susirinkime, kuriame pats kreditorius nedalyvavo.

10Atsakovas B UAB „Prostinvest“, atstovaujamas bankroto administratoriaus Asociacijos „Intekta“ pateikė atsiliepimą į skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad Danske Bank A/S nėra laikomas kreditoriumi, nes jo finansinio reikalavimo patvirtinimas buvo panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi Iš to seka, kad Danske Bank A/S, nebūdamas kreditoriumi, neturi teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimų. Tuo tarpu kreditorė J. M. galėjo dalyvauti kreditorių susirinkime bei jame balsuoti, nes Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarties dalis, kuria buvo panaikintas jos finansinio reikalavimo patvirtinimas, dar nebuvo įsiteisėjusi. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad kreditorė dėl minėtos nutarties dalies buvo padavusi atskirąjį skundą, kurį Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi atsisakė priimti bei kreditorė buvo taip pat padavusi atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutarties, kuris kreditorių susirinkimo dieną dar nebuvo išnagrinėtas. Be to, teismas nėra įgaliotas spręsti dėl kreditorių susirinkimo nutarimų tikslingumo. Atsižvelgiant į bendrą kreditorių reikalavimų ir turimo turto dydį, taip pat bylų, kuriose B UAB „Prostinvest“ yra dalyvaujantis asmuo, kiekį ir reikšmingumą (vienoje iš jų B UAB ‚Prostinvest“ yra pareiškusi ieškinį dėl 18 000 000 Lt priteisimo), kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata atitinka nusistovėjusią praktiką. Tuo tarpu administratoriaus veiklos ataskaita yra patvirtinta dar pirmajame kreditorių susirinkime, kuriame dalyvavo ir kreditorius Danske Bank A/S.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi trečiojo asmens (kreditoriaus) Danske Bank A/S atskirąjį skundą atmetė. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi panaikino kreditorių Danske Bank A/S ir J. M. finansinių reikalavimų patvirtinimą, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi atsisakė priimti kreditorės J. M. atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį nepakeistą. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusio B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo metu Danske Bank A/S ir J. M. nebuvo B UAB „Prostinvest“ kreditoriais bei atitinkamai Danske Bank A/S neturėjo teisės paduoti skundo dėl minėtame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kiti kreditoriai kreditorių susirinkimo nutarimų neskundė, laikė, kad šie nutarimai yra teisėti bei pagrįsti, nepaisant to, kad J. M. dalyvavimas kreditorių susirinkime laikytinas formaliu pažeidimu. Be to, vėlesniame bankroto bylos nagrinėjimo etape kreditorių Danske Bank A/S ir J. M. finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti. Teismas atkreipė dėmesį, kad kreditoriai turi vadovautis ekonomiškumo ir koncentruotumo principais bei bendradarbiauti tarpusavyje ir su administratoriumi tam, kad bankroto procedūros vyktų sklandžiai. Kreditorius Danske Bank A/S, nesutikdamas su patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, gali inicijuoti jos pakeitimus.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Trečiasis asmuo (kreditorius) Danske Bank A/S pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. kreditorius Danske Bank A/S turėjo teisę paduoti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, nes jis B UAB „Prostinvest“ bankroto byloje buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu, kuris turi visas šalims suteiktas teises procese, įskaitant ir teisę paduoti skundą;
  2. Įmonių bankroto Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintos imperatyvios teisės normos nesilaikymas, pasireiškęs tuo, jog kreditorių susirinkime dalyvavo J. M., kreditorių susirinkimą daro negaliojančiu. Tuo tarpu skundžiamoje nutartyje laikant, kad šios teisės normos pažeidimas yra tik formalus, buvo patvirtinta teisės doktrinai bei teismų praktikai priešinga pozicija, jog „iš neteisės gali kilti teisė“.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas.

17Iš Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1,4 ir 5 dalyje įtvirtintų teisės normų seka, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas kreditorių finansinius reikalavimus tvirtina nutartimi, kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad: „teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo pagal savo teisinę prigimtį atitinka teismo sprendimą, kuriuo atsakoma į kreditoriaus pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, nepaisant to, kad šis klausimas išsprendžiamas nutarties procesine forma“, todėl „CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas, kuriame nustatyta atskirąjį skundą gavusio teismo teisė pačiam panaikinti skundžiamą nutartį, netaikomas bankroto bylose priimamoms nutartims dėl kreditorių reikalavimo tvirtinimo“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-160/2011).

18Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bei byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas atsakovo B UAB „Prostinvest“ bankroto byloje 2010 m. liepos 13 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą, įskaitant trečios eilės kreditorių Danske Bank A/S su 4 008 892,92 Lt dydžio finansiniu reikalavimu bei J. M. su 5 722 350,68 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Vadovaujantis minėtu kreditorių sąrašu, visų kreditorių finansinių reikalavimų bendra suma sudarė 9 870 601,80 Lt. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iš dalies buvo tenkintas trečiojo asmens (kreditoriaus) Danske Bank A/S atskirasis skundas, panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartis dalyje, kuria buvo patvirtinti kreditorių Danske Bank A/S ir J. M. finansiniai reikalavimai bei šių kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas paskirtas nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi patvirtino trečios eilės kreditorės J. M. 5 722 350,68 Lt dydžio finansinį reikalavimą bei kreditoriaus Danske Bank A/S 22 543 659,35 Lt dydžio finansinį reikalavimą, iš kurio 4 008 892,92 Lt buvo patvirtintas kaip finansinis reikalavimas, užtikrintas hipoteka/įkeitimu, o likęs – 18 534 766,43 Lt dydžio finansinis reikalavimas patvirtintas trečiąja eile. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 13 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį dalyje dėl kreditoriaus Danske Bank A/S 4 008 892,92 Lt dydžio finansinio reikalavimo, užtikrinto hipoteka/įkeitimu, patvirtinimo bei 17 093 050,23 Lt dydžio trečios eilės finansinio reikalavimo patvirtinimo, o klausimus dėl kreditoriaus Danske Bank A/S 1 442 190,34 Lt dydžio finansinio reikalavimo tvirtinimo bei dėl kreditorės J. M. 5 722 350,68 Lt dydžio finansinio reikalavimo tvirtinimo perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Tuo tarpu kreditorių susirinkimas, kurio nutarimus ginčija kreditorius Danske Bank A/S, įvyko 2010 m. lapkričio 9 d.

19Iš aukščiau nustatytų bylos faktinių aplinkybių seka, kad atsakovo B UAB „Prostinvest“ bankroto bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi, iš dalies tenkindamas kreditoriaus Danske Bank A/S atskirąjį skundą bei panaikindamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtinti dviejų kreditorių finansiniai reikalavimai, pažeidė procesinę teisės normą, draudžiančią teismui, priėmusiam galutinį procesinį sprendimą, pačiam jį panaikinti (CPK 276 str. 1 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d. ir 26 str. 1 d.). Be to, kaip matyti iš kreditoriaus Danske Bank A/S atskirojo skundo motyvų, šis kreditorius skundė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį dėl to, kad teismas patvirtino tik dalį jo finansinio reikalavimo, tai yra tik 4 008 892,92 Lt, vietoj kreditoriaus prašytų - 22 543 659,35 Lt (b.l. 4-8). Vadinasi, kreditorius šios nutarties teisėtumo dalyje dėl kreditoriaus 4 008 892,92 Lt dydžio dalies finansinio reikalavimo patvirtinimo neginčijo, nepaisant to, kad atskiruoju skundu prašė panaikinti visą nutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas kaip pirmosios instancijos teismas sprendžia atskirojo skundo dėl nutarties, kuria patvirtintas kreditorių sąrašas, priėmimo klausimą (CPK 335 str.). Vadinasi, teismui nustačius, jog atskirasis skundas turi trūkumų, pavyzdžiui, yra neaiškus atskirojo skundo reikalavimas, teismas turi nustatyti terminą tokio skundo trūkumams pašalinti (CPK 115 str., 303 str., 338 str.). Šia prerogatyva teismas turi naudotis ypač atsakingai ir atidžiai, kuomet yra nagrinėjamos bankroto bylos, nes pagal susiformavusią teismų praktiką jos yra susijusios su viešuoju interesu. Be to, bankroto bylos iškėlimo vienas iš esminių tikslų - apginti pažeistas kreditorių teises, tenkinant kiek įmanoma didesnę jų finansinių reikalavimų dalį. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju bankroto bylą nagrinėjantis teismas termino kreditoriaus Danske Bank A/S atskirojo skundo trūkumams pašalinti nenustatė, 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi panaikino šio kreditoriaus patvirtintą 4 008 892,92 Lt dydžio finansinį reikalavimą bei iš naujo jį ir papildomą kreditoriaus 18 534 766,43 Lt dydžio finansinį reikalavimą patvirtino tik 2011 m. sausio 27 d. nutartimi. Dėl šių teismo padarytų procesinių teisės normų pažeidimų, kreditorius Danske Bank A/S nepagrįstai neteko kreditoriaus statuso B UAB „Prostinvest“ bankroto byloje, dėl ko negalėjo dalyvauti 2010 m. lapkričio 9 d. vykusiame kreditorių susirinkime ir balsuoti priimant skundžiamus nutarimus (Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 1 p., 24 str.). Tokiu būdu buvo pažeistos ne tik imperatyvios teisės normos, reglamentuojančios kreditoriams suteikiamas teises bankroto procese, bet ir protingumo bei sąžiningumo principai, nes iš kreditoriaus, kuris, atsižvelgiant į jo finansinio reikalavimo dydį, galėjo iš esmės įtakoti priimamų nutarimų turinį, buvo atimta galimybė tinkamai ginti savo pažeistas teises, siekiant iš bankrutuojančios įmonės turto patenkinti kuo didesnę dalį turimo finansinio reikalavimo. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad Danske Bank A/S nesuteikimas galimybės dalyvauti bei balsuoti 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusiame B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkime, laikytinas šiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų priėmimo procedūros esminiu pažeidimu.

20Be to, priimant skundžiamus nutarimus buvo padarytas dar vienas esminis procedūrinis pažeidimas, kuris pasireiškė tuo, kad kreditorių susirinkime neteisėtai dalyvavo ir balsavo J. M., kurios turimų balsų skaičius nulėmė skundžiamų nutarimų turinį. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi, kuri buvo neskundžiama, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas J. M. 5 722 350,68 Lt dydžio finansinis reikalavimas ir šis klausimas iš esmės nėra išspręstas iki šiol, J. M., neturėdama patvirtinto finansinio reikalavimo B UAB „Prostinvest“ bankroto byloje, neturėjo teisės dalyvauti 2010 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkime ir jame balsuoti dėl priimamų nutarimų (Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 1 p., 24 str.). Įvertinus šios bylos faktinę situaciją, teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog aplinkybė, kad J. M. dalyvavo kreditorių susirinkime ir balsavo priimant nutarimus laikytina esminiu procedūriniu pažeidimu, nes buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, reglamentuojančios kreditorių susirinkimo šaukimo bei nutarimų priėmimo tvarką.

21Taigi, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad didžiausio kreditoriaus, kurio balsai būtų nulėmę kreditorių susirinkimo nutarimų turinį, nedalyvavimas kreditorių susirinkime bei atitinkamai dalyvavimas kreditorių susirinkime asmens, kuris nebuvo kreditorius ir kurio turimų balsų kiekis nulėmė skundžiamų nutarimų turinį, laikytini esminiais skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūrų pažeidimais, pasireiškusiais imperatyvių įstatymų normų nesilaikymu bei prieštaravimu protingumo ir sąžiningumo principams. Todėl pagal analogiją taikant CK 2.82 straipsnio 4 dalį, 2010 m. lapkričio 9 d. B UAB „Prostinvest“ įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimai pripažinti negaliojančiais kaip prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymų normoms bei protingumo ir sąžiningumo principams.

22Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad nagrinėjamu atveju kreditoriui Danske Bank A/S negalėjo būti eliminuota teisė apskųsti 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusio B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Kaip aukščiau nutartyje minėta dėl teismo neteisingai pritaikytų procesinių teisės normų, kreditorius nepagrįstai buvo eliminuotas iš B UAB „Prostinvest“ kreditorių sąrašo bei atitinkamai nepagrįstai neteko su kreditoriaus teisiniu statusu susijusių teisių, įskaitant ir galimybę skųsti 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusio B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Atsižvelgiant į tai, kad teismo vienintelė funkcija, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje, yra teisingumo vykdymas, iš ko seka, jog teismas, nagrinėdamas bylą, privalo ne tik tinkamai taikyti teisės normas, bet ir vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, kad Danske Bank A/S teisės paduoti skundą dėl 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusiame B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais apribojimas negalimas. Priešingu atveju būtų buvusi eliminuota įstatymo suteikta vienintelė galimybė teisėtam bei lemiamą įtaką priimamiems kreditorių susirinkimo nutarimams turinčiam kreditoriui tinkamai apginti savo teisėtus lūkesčius bankroto byloje.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad teisines pasekmes sukelia ne paties kreditorių susirinkimo pripažinimas neteisėtu, o kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimas negaliojančiais. Būtent dėl to įstatymo leidėjas numatė teisę apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, o ne patį kreditorių susirinkimą (Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d.). Todėl teisėjų kolegijai tenkinus kreditoriaus Danske Bank A/S skundo reikalavimą pripažinti 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusio B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais, kitas skundo reikalavimas dėl paties kreditorių susirinkimo pripažinimo negaliojančiu netenkinamas kaip perteklinis ir nesukuriantis byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių.

24Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens (kreditoriaus) Danske Bank A/S atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutarties, nustatė, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūras, dėl ko nepagrįstai 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusiame B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai buvo laikyti teisėtais. Todėl trečiojo asmens (kreditoriaus) atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama nutartis naikintina ir klausimas šioje dalyje išsprendžiamas iš esmės – 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusiame B UAB „Prostinvest“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai pripažintini negaliojančiais (CPK 337 str. 2 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - 2010 m. lapkričio 9 d. įvykusiame bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Prostinvest“ (dabartinis teisinis statusas – bankrutavusi) kreditorių susirinkime priimtus nutarimus pripažintini negaliojančiais.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi patvirtino B UAB... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi tenkino trečiojo... 9. Trečiasis asmuo (kreditorius) Danske Bank A/S pateikė skundą, prašydamas... 10. Atsakovas B UAB „Prostinvest“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi trečiojo asmens... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Trečiasis asmuo (kreditorius) Danske Bank A/S pateikė atskirąjį skundą,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas.... 17. Iš Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1,4 ir 5 dalyje įtvirtintų... 18. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bei byloje esančių... 19. Iš aukščiau nustatytų bylos faktinių aplinkybių seka, kad atsakovo B UAB... 20. Be to, priimant skundžiamus nutarimus buvo padarytas dar vienas esminis... 21. Taigi, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad didžiausio kreditoriaus, kurio... 22. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad nagrinėjamu... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisines pasekmes sukelia ne paties kreditorių... 24. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir...