Byla 2-13829-615/2017
Dėl bendrosios dalinės nuosavybės turto pripažinimo ir jo padalijimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. Č. pareikštą ieškinį atsakovėms G. T. ir K. T., jų įstatyminė globėja K. A., tretieji asmenys R. S., AB „SEB bankas“, UAB „Barnasta“, išvada duodanti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl bendrosios dalinės nuosavybės turto pripažinimo ir jo padalijimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama pripažinti ieškovei G. Č., bendrosios dalinės nuosavybės teisę į ½ dalį 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ), esanti adresu, ( - ) ir namą (sodo pastatą), unikalus Nr. ( - ), esantį adresu, sodų bendrija ( - ); pripažinti, kad mirusiajam R. N. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausė ½ dalis 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ), esančio adresu, ( - ), ir ½ namo (sodo pastato), unikalus Nr. ( - ), esančio adresu, ( - ); priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2017 m. sausio 14 d. mirė R. N. (gim. ( - )). R. N. įstatyminiai įpėdiniai yra: nepilnametės dukros G. T., ir K. T., o jų įstatyminė atstovė, mama K. A.. Po R. N. mirties, jo vardu liko 0,0744 ha žemės sklypas (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ), esantis adresu: ( - ) ir namas (sodo pastatas) unikalus Nr. ( - ), esantis tame pačiame žemės sklype. Šį nekilnojamąjį turtą R. N. (žemės sklypo ir pastato pirkimo – pardavimo sutartyje išsimokėtinai – pirkėju nurodomas ne R. N., o R. T., įsigijo 2008 m. kovo 14 d. 2008 m. kovo 14 d. žemės sklypo ir pastato prikimo – pardavimo sutartyje išsimokėtinai nurodytas sodo namo baigtumas 61 proc., t. y. pastatas buvo nebaigtas statyti. Sutartyje taip pat patvirtina, kad žemės sklypas ir sodo namas R. N. (buvusio T.) įsigytas jo asmeninės nuosavybės teise.

52008 m. kovo 17 d. tarp R. N. (buvusio Tarnausko) ir AB „SEB banko“ sudaryta kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią gauta kredito suma, skirta pirkti gyvenamąjį namą – 13936,48 Eur (48000,02 litais), kredito grąžinimo data – 2038 m. kovo 16 d., kredito likutis 2017 m. balandžio 1 d. – apie 12000 eurų. Ieškovė prašo pripažinti, kad 0,0744 ha žemės sklypas (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ), esantis adresu: ( - ) ir namas (sodo pastatas) unikalus Nr. ( - ), esantis tame pačiame žemės sklype, bendrosios nuosavybės teise po ½ dalį priklausė G. Č. ir mirusiajam R. N.. Nuo 2011 m. ieškovė G. Č. su mirusiuoju R. N. kartu apsigyveno jos bute (( - )) ir vedė bendrą ūkį. Jie kartu planavo ir savo ateitį, drauge gyveno ieškovės bute, savaitgalius bei laisvadienius leido sode, ilsėdamiesi ir dirbdami sodo darbus. Šias aplinkybes patvirtina byloje pateikiami rašytiniai įrodymai. Tai, kad ieškovė su velioniu R. N. gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį, planavo savo ateitį patvirtina ir tai, kad R. N. mirė ieškovės namuose. Taip pat 2016 m. gegužės mėn. ieškovė su velioniu R. N. atostogavo Ispanijoje, o 2017 m. sausio 31 d. buvo suplanuotos judviejų atostogos į Ispaniją, Tenerifė, ir už ją buvo sumokėta. Taip pat pridedamos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų polisas, kuriame R. N. yra apdraustas kaip G. Č. šeimos narys, už kurį sumokėjusi yra patik G. Č.. Išlaidas susijusias su velionio laidotuvėmis, taip pat apmokėjo ieškovė.

6Ieškovė su velioniu R. N. visus bendrus gyvenimo metus gyveno iš bendrų lėšų, jas kartu kaupė, kartu prisiėmė įvairius įsipareigojimus, įsigydami reikalingų namo statybai medžiagų rūpindamiesi vienas kitu, bendra buitimi. Ieškovė pažymi, kad priešingai nei velionis R. N., ieškovė nuo 2002-ųjų metų dirba Kauno rajono savivaldybės administracijoje nuo 2007 m. balandžio 12 d. Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotojos (investicijoms) pareigose ir gauna stabilias pajamas. Būtent ieškovės asmeninės lėšos ir buvo panaudotos sodo namo rekonstrukcijai ir visiškam užbaigimui. 2011 m. rugpjūtį ieškovė su R. N. pradėjo sodo namo rekonstrukcinius darbus (šiuo metu pastato baigtumas yra 100 proc. ir tai matyti naujoje nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje. Tuo tarpu velionis R. N. nei nuolatinio darbo, nei pajamų neturėjo. Kadangi ieškovė papildomai investavo į šį nekilnojamąjį turtą, jie abu 2016 m. rugsėjo 9 d. ėjo į banką pas klientų vadybininkę N. U. derėtis dėl kredito sutarties sąlygų, nes norėjo, kad ši sutartis būtų perrašyta ieškovės vardu ir prievolė vykdyti būtų perkeltai jai. Tačiau sutarties ieškovės vardu perrašyti nespėjo, nes R. N. ištiko staigi mirtis. Šią velionio valią patvirtina į bylą pateikiami dokumentai , mokėjimų išrašai (už geodezinių darbų atlikimą, kadastro bylos parengimą, turto vertinimo ataskaitą), nes su kredito sutarties perkėlimu ieškovės vardu buvo pradėti tvarkyti dokumentai dar R. N. esant gyvam. Tai, kad buvo ketinama perrašyti sutartį ieškovės vardu, įrodo ieškovės užsakytas turto vertinimas, kurio ataskaitos reikalavo bankas, taip pat užsakytos kadastrinių matavimų ir sodo sklypo matavimų bylos, už kurias ieškovė sumokėjo iš asmeninių lėšų. 2013 m. birželio 7 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Barnasta“ dėl namo (sodo pastato) unikalus Nr. ( - ), ( - ) remonto darbų. Nors sutartis sudaryta tarp UAB „Barnasta“ ir R. T., faktiškai už visus darbus mokėjo ieškovė G. Č. iš savo asmeninių lėšų. Remonto darbų sąmata buvo 12044,12 litų (3488 Eur), šiuo metu yra likęs 2917,06 Eur įsiskolinimas. Pagal šią sutartį sodo name buvo atlikti remonto darbai.

72016 m. spalio 4 d. buvo sudaryta Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo sutartis, kuria buvo atlikti sodo pastato, esančio adresu ( - ), kadastro duomenų tikslinimo darbai. Pradėjus sodo namo remonto ir užbaigimo darbus, ženkliai buvo pagerintas ir žemės sklypas. 2011 m. žemės sklypas buvo apleistas, sklype augo tik dvi senos menkavertės obelys. Pagerinimo darbai buvo atliekami ir dirbami nuo 2011 m., t. y. bendro gyvenimo kartu pradžios su velioniu R. N. Visos žemės sklypo pagerinimo išlaidos buvo apmokėtos iš G. Č. asmeninių lėšų, kadangi velionis neturėjo pastovių pajamų. Šie atlikti pagerinimo darbai, taip pat matyti senoje ir naujoje nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylose, esančiose nuotraukose. Atlikus šiuos darbus žemės sklypo vidutinė rinkos vertė padvigubėjo.

8Atlikus turto vertinimą UAB „Lituka ir Ko“ šiuo metu 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ), ir namo (sodo pastato), unikalus Nr. ( - ), esančio tame pačiame žemės sklype, rinkos vertė yra 12 000 Eur. Kadangi velionis R. N. nuolatinių, stabilių pajamų neturėjo ir nemokėjo įmokų bankui, R. S. (R. N. mama) investavo į šį nekilnojamąjį turtą savo asmenines lėšas ir nuo 2010 m. birželio mėn. mokėjo bankui įmokas, todėl 2017 m. vasario 1 d. G. Č. ir velionio R. N. įsiskolinimas R. S. yra 3009,15 Eur.

9Atsakovei G. T. ir K. T. per nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Atsakovėms ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams pareiškti, buvo įteikti tinkamai jų įstatyminei atstovei K. A. (CPK 123 str.).

10Trečiasis asmuo UAB „Barnasta“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog 2013-06-07 su mirusiuoju R. T. (R. N.) sudarė statybos rangos sutartį. Remonto darbų sąmata buvo 12044,12 Lt. Už dalį darbų sumokėjo ieškovė G. Č. iš savo asmeninių lėšų. 2017-03-01 datai įsiskolinimas pagal minėtą rangos sutartį yra 2917,06 Eur. Trečiasis asmuo pažymi, jog kai bus išspręsta ši civilinę byla ir paaiškės tikrieji turto savininkai, minėtą įsiskolinimą trečiasis asmuo prašys sumokėti solidariai, naujųjų nekilnojamo turto, esančio ( - ) savininkų.

11Trečiasis asmuo R. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ji yra velionio R. N. mama. Jam neturint pastovių pajamų, trečiasis asmuo investavo savo asmenines lėšas į turtą esantį ( - ). Nuo 2010 m. birželio mėn. iki šios dienos trečiasis asmuo bankui moka paskolos įmokas už minėtą turtą. Trečiasis asmuo pažymi, kad kai bus išspręsta civilinė byla ir paaiškės tikrieji turto savininkai, visas trečiojo asmens sumokėtas įmokas bankui, trečiasis asmuo prašys sumokėti solidariai, naujųjų nekilnojamojo turto, ( - ) savininkų.

12Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog kreditoriaus interesų užtikrinimas pasikeitus įkeisto turto savininkui liks nepakitęs.

13Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant nurodytoms aplinkybėms byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

14Ieškinys tenkintinas.

15Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – R. N. gimimo liudijimo, pavardės keitimo liudijimo, R. S. asmens tapatybės kortelės, santuokos liudijimo, G. Č. asmens tapatybės kortelės kopijų; sodininkų bendrijos „( - )“ valdybos pirmininko G. S. pažymos kopijos; DNSB ( - ) Bendrijos valdybos pirmininko M. Š. pažymos kopijos; 2017 m. kovo 7 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos pažymos apie G. Č. darbą kopijos; 2008 m. kovo 14 d. žemės sklypo ir pastato pirkimo – pardavimo sutarties kopijos; nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, registro Nr. ( - ), pradėtos 1994 11 04 kopijos; nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, registro Nr. ( - ), pradėtos 2007 08 23 kopijos; 2008 m. kovo 17 d. AB „SEB banko“ kredito sutarties Nr. ( - ) kopijos; UAB „Lituka ir Ko“ sodo valdos ( - ). Turto vertės nustatymo ataskaitos Nr. KA0-60968 kopijos; 2016 m. spalio 4 d. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo sutarties kopijos; 2016 m. spalio 11 d. Geodezinių darbų atlikimo sutarties kopijos; 2013 m. birželio 7 d. statybų rangos sutarties kopijos; 2013 m. kovo mėn. UAB „Barnasta“ tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto kopijos; 2015 m. rugpjūčio 17 d. „Swedbank“ periodinio mokėjimo sutarties kopijos; 2017 m. vasario 1 d. „Swedbank“ pažymos kopijos; 2010 m. gegužės 31 d. „Swedbank“ periodinio mokėjimo sutarties kopijos; 2012 m. gegužės 16 d. „Swedbank“ periodinio mokėjimo sutarties kopijos; draudimo nuo nelaimingų atsitikimų poliso ir sąskaitos išrašo kopijos; R. N. medicininio mirties liudijimo kopijos; sąskaitos už „SĮ „Kapinių priežiūra“ kopijos; 2016 m. gegužės mėn. kelionės užsakymo dokumentų ir sąskaitų kopijos; 2016 m. spalio mėn. kelionės užsakymo dokumentų ir sąskaitų kopijos; UAB „Lituka ir Ko“ PVM sąskaitos – faktūros ir sąskaitos išrašo kopijos; DNB banko sąskaitos išrašo už sumokėtą kadastro bylą kopijos; DNB banko išrašo už 2017-10-11 geodezinių darbų atlikimo sutarties paslaugas kopijos; UAB „Netekimas“ sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros ir sąskaitos išrašo kopijos; UAB „Kareva“ pinigų priėmimo kvito už gedulingus pietus kopijos; UAB „Vilija“ pinigų priėmimo kvito už duobės kasimą kopijos – vertinimą bei atsakovėms nepateikus jokių įrodymų, paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai.

16Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas abiejų naudotomis iš bendro ūkio gautomis ir asmeninėmis lėšomis, bendru jų darbu, teismui gali būti pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos, sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1029/2001; 2004-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2004; 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2009; 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010; 2011-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2011). ungtine veikla yra laikomas asmenų susitarimas, kuriuo du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teisinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties formą gali įgyti labai įvairūs civiliniai santykiai – bet kokie įstatymui neprieštaraujantys kelių asmenų tarpusavio įsipareigojimai kooperuojant turtą ar nematerialines vertybes užsiimti bendra veikla ar siekti bendro tikslo. Būtent vieningi jungtinės veiklos sutarties dalyvių interesai ir bendras jų tikslas (sutarties dalykas) yra skiriamasis šios sutarties požymis, leidžiantis ją atriboti nuo kitų sutartinių teisinių santykių. Esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai yra: kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas; įsipareigojimas naudojant kooperuotus išteklius bendrai veikti; bendras dalyvių tikslas ir interesas – tam tikros veiklos plėtojimas ar tikslo siekimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2009; 2011-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2011; 2013-03-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2013; 2008-07-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2008).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant dėl nesusituokusių asmenų teisių į gyvenant kartu įgytą turtą, laikomasi pozicijos, kad tokie asmenys gali įgyti bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę abipusio susitarimo pagrindu; atsižvelgiant į neformalų, artimą gyvenimui santuokoje, faktinių sutuoktinių santykių pobūdį, pakankamu pagrindu tokio susitarimo faktui patvirtinti pripažįstamos faktinės aplinkybės: nesusituokusių asmenų gyvenimas kartu, bendras ūkio tvarkymas, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu ir pan., rašytinio susitarimo dėl bendrosios nuosavybės kūrimo nereikalaujant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2011; kt.). Nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, bendro ūkio tvarkymas, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų darbu turi būti įrodinėjamas. Savo reikalavimų faktinį pagrindą ieškovas įrodinėjo savo paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, nuotraukomis. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą bei ieškovės pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovė G. Č. ir mirusysis R. N. kartu sukūrė bendrąją dalinę nuosavybę, todėl ieškinys tenkintinas ir pripažintina, jog ieškovei G. Č. priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisę į ½ dalį 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ) ir ½ namo (sodo pastato), unikalus Nr. ( - ), esančių adresu, ( - ).

18Pripažinus, jog ieškovei G. Č. priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisę į ½ dalį 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ) ir ½ namo (sodo pastato), unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), tenkintinas ir antrasis ieškovės reikalavimas ir pripažintina, jog mirusiajam R. N. priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisę į ½ dalį 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ) ir ½ namo (sodo pastato), unikalus Nr. ( - ), esančių adresu, ( - ).

19Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos patirtos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 str. 1 d.). Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 180,00 Eur žyminio mokesčio, 150,00 Eur advokato pagalbai apmokėti, iš viso 330,00 Eur, priteistina iš atsakovių G. T. ir K. T. ieškovei G. Č., o atsakovėms neturint turto ar uždarbio, pakankamo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, iki kol jie sulauks pilnametystės arba įgys pakankamai turto ar uždarbio bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, bylinėjimosi išlaidas išieškoti iš jų įstatyminės atstovės K. A. (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 10,03 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 92 str.). Ieškinį patenkinus visiškai, minėtos išlaidos priteistinos iš atsakovių G. T. ir K. T. valstybei, o atsakovėms neturint turto ar uždarbio, pakankamo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, iki kol jie sulauks pilnametystės arba įgys pakankamai turto ar uždarbio bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, bylinėjimosi išlaidas išieškoti iš jų įstatyminės atstovės K. A. ( LR CPK 96 str.).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį patenkinti visiškai.

23Pripažinti, jog ieškovei G. Č., a. k. ( - ) gyv. ( - ), priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisė į ½ dalis 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ) ir ½ namo (sodo pastato), unikalus Nr. ( - ), esančių adresu, ( - ).

24Pripažinti, jog mirusiajam R. N., a. k. ( - ) priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisė į ½ dalis 0,0744 ha žemės sklypo (žemės ūkio (sodų) paskirties), unikalus Nr. ( - ) ir ½ namo (sodo pastato), unikalus Nr. ( - ), esančių adresu, ( - ).

25Priteisti iš atsakovių G. T., a. k. ( - ) ir K. T., a. k. ( - ) ieškovei G. Č., 330,00 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų, o atsakovėms neturint turto ar uždarbio, pakankamo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, iki kol jie sulauks pilnametystės arba įgys pakankamai turto ar uždarbio bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, bylinėjimosi išlaidas išieškoti iš jų įstatyminės atstovės K. A., a. k. ( - ) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

26Priteisti iš atsakovių G. T., a. k. ( - ) ir K. T., a. k. ( - ) valstybei, 10,03 Eur (dešimt eurų 03 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, o atsakovėms neturint turto ar uždarbio, pakankamo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, iki kol jie sulauks pilnametystės arba įgys pakankamai turto ar uždarbio bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, bylinėjimosi išlaidas išieškoti iš jų įstatyminės atstovės K. A., a. k. ( - ) (sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752,, įmokos kodas 5660).

27Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

28Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant... 2. Teismas... 3. Ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama... 4. Nurodė, kad 2017 m. sausio 14 d. mirė R. N. (gim. ( -... 5. 2008 m. kovo 17 d. tarp R. N. ( 6. Ieškovė su velioniu R. N. visus bendrus gyvenimo metus... 7. 2016 m. spalio 4 d. buvo sudaryta Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų... 8. Atlikus turto vertinimą UAB „Lituka ir Ko“ šiuo metu 0,0744 ha žemės... 9. Atsakovei G. T.... 10. Trečiasis asmuo UAB „Barnasta“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog... 11. Trečiasis asmuo R. S. atsiliepime į ieškinį nurodė,... 12. Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog... 13. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – R. N.... 16. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog nesusituokusių asmenų gyvenimas... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant dėl nesusituokusių... 18. Pripažinus, jog ieškovei G. Č. priklauso bendrosios... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 10,03 Eur išlaidų... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,... 22. ieškinį patenkinti visiškai.... 23. Pripažinti, jog ieškovei G. Č., a. k. 24. Pripažinti, jog mirusiajam R. N., a. k. 25. Priteisti iš atsakovių G. T., a. k.... 26. Priteisti iš atsakovių G. T., a. k.... 27. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 28. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...