Byla e2-2210-204/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui R. V. už akių,

Nustatė

3Ieškovė UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. V. 79,03 Eur skolos, 170,97 Eur palūkanų, 0,60 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2013-01-14 sutartimi ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovui kreditus, o atsakovas įsipareigojo gautus kreditus laiku grąžinti, sumokėti kreditų mokestį ir netesybas, jeigu atsiranda prievolė jas mokėti (sutarties 3.1. p.). 2013-01-14 ieškovė suteikė atsakovui 72,40 Eur (250 Lt) kreditą, kurį atsakovas turėjo grąžinti iki 2013-04-15, grąžintina suma 94,71 Eur (327 Lt). Atsakovas 2013-04-20 sumokėjo 23,63 Eur (81,60 Lt), po kurio skolos likutis sudarė 73,37 Eur (249,87 Lt). Atsakovas pratęsė paskolą. Pratęsto kredito grąžinimo data 2013-05-21, grąžintina suma 79,03 Eur (272,87 Lt). 2013-05-21 suėjus terminui grąžinti kreditą su kredito mokesčiu – 79,03 Eur (272,87 Lt), atsakovui neatsiskaičius su ieškove, buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos pagal sutarties 6 punktą ir delspinigiai pagal sutarties 9.1. punktą (111,99 proc. metinių palūkanų nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t. y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į sutartyje nurodytą kredito davėjo sąskaitą. Kredito gavėjas privalo mokėti kredito davėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius (netesybas) per dieną už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų kitų nei kreditas pagal sutartį numatytų sumų). Atsakovas nuo 2013-05-21 iki 2015-07-07 jokių mokėjimų neatliko. Už 770 dienų buvo priskaičiuota palūkanų – 170,97 Eur (770 x 0,76667 Lt/d (249,87 Lt x 111,99 proc. /365 d.)). Už 180 dienų buvo priskaičiuota delspinigių – 0,6 Eur (180 x 0,0115 Lt/d. (23 Lt x 0,05 proc.).

4Taip pat nurodo, kad yra įspėjusi atsakovą dėl susikaupusios skolos, tačiau atsakovas nereaguoja. Atsakovo įsiskolinimą sudaro 79,03 Eur skola, 170,97 Eur palūkanos ir 0,60 Eur delspinigiai.

5Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-01-14 sutartimi ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovui kreditus, o atsakovas įsipareigojo gautus kreditus laiku grąžinti, sumokėti kreditų mokestį ir netesybas, jeigu atsiranda prievolė jas mokėti (sutarties 3.1. p.). 2013-01-14 ieškovė suteikė atsakovui 72,40 Eur (250 Lt) kreditą, kurį atsakovas turėjo grąžinti iki 2013-04-15, grąžintina suma 94,71 Eur (327 Lt). Atsakovas 2013-04-20 sumokėjo 23,63 Eur (81,60 Lt), po kurio skolos likutis sudarė 73,37 Eur (249,87 Lt). Atsakovas pratęsė paskolą. Pratęsto kredito grąžinimo data 2013-05-21, grąžintina suma 79,03 Eur (272,87 Lt). Suėjus terminui grąžinti kreditą, atsakovas jo ir kredito mokesčio negrąžino.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 79,03 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 170,97 Eur sutartinių, t.y. 111,99 proc. metinių palūkanų, apskaičiuotų už 770 dienas.

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis, jos daugiau nei du kartus viršija skolos sumą. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl ieškinio reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies - apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 57 Eur.

11Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistini sutartimi numatyti delspinigiai, iš viso 0,60 Eur, ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

15Priteisti iš R. V., asmens kodas ( - ) 79,03 Eur skolos, 57 Eur palūkanų, 0,60 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 136,63 Eur sumą nuo 2015-07-23 iki visiško sprendimo įvykdymo dienos ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, įmonės kodas 302458437.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas R. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai