Byla 2-1668/2014
Dėl atviro konkurso sąlygų dalies pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo valstybės įmonės Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Konekesko Lietuva“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Kazlų Rūdos mokomajai miškų urėdijai dėl atviro konkurso sąlygų dalies pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Konekesko Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Kazlų Rūdos mokomajai miškų urėdijai, prašydamas įpareigoti atsakovą pakeisti Miškų urėdo 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-57 patvirtintų Atviro konkurso sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis 12.1.3 punkto reikalavimą „prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 800 mm“, suformuluojant jį taip: „prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 600 mm“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2014 m. birželio 26 d. CVP IS paskelbto atviro konkurso „Medkirtės pirkimas“, pirkimo Nr. 152999 (toliau – Konkursas), procedūras. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes bylos nagrinėjimo metu atsakovas gali užbaigti Konkurso procedūras. Pažymėjo, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 22 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė atsakovo – VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos (kodas 165841621, buveinės adresas Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. Miškininkų g. 1) paskelbto atviro konkurso „Medkirtės pirkimas“ (Pirkimo Nr.152999 ) procedūras.

7Teismas pažymėjo, jog neturi jokių duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad pirkimo procedūros negalėtų būti sustabdytos ar kad jų sustabdymas būtų neproporcingas siekiamiems tikslams. Byloje ieškovui ginčijant konkurso sąlygas, teismas sprendė, jog viešo konkurso procedūrų sustabdymas jokios neigiamos įtakos neturės, priešingai, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, t. y. jeigu viešojo pirkimo konkurso procedūros vyktų ir toliau ir būtų pasirašyta pirkimo sutartis, tai, patenkinus ieškovo reikalavimus, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Taigi, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Be to, teismui išsprendus klausimą dėl pirkimo sąlygų teisėtumo ir galimai priėmus ieškovui palankų sprendimą, t. y. pripažinus, kad pirkimo sąlygos pažeidžia VPĮ įtvirtintas normas, tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas pagal sąlygas, kurios teismo pripažintos pažeidžiančiomis VPĮ normas negalėtų būti vykdomas, taip pat turėtų būti sprendžiama dėl visų tolimesnių perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir tolimesnis viešojo pirkimo vykdymas pagal teisme ginčijamas pirkimo sąlygas, neatitiktų ekonomiškumo principo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovo pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, kadangi atsakovui reikalinga būtent didesnio pravažumo medkirtė. Medkirtės ir medvežės su mažesne prošvaisa tam tikruose plotuose nepravažiuoja, todėl teismui patenkinus ieškinį, apeliantas privalėtų apskritai nutraukti pirkimą, kadangi medkirtė su ieškovo siūloma prošvaisa apeliantui nereikalinga.
 2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, o vėliau atmetus ieškinį, nebūtų subjekto, kuris turėtų ir galėtų atlyginti patirtus nuostolius. Be to, atmetus ieškinį, negalės būti panaudoti iš valstybės biudžeto skirti pinigai.
 3. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, padaryta žala Kazlų Rūdos miškams ir visuomenei.
 4. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, praktiškai patenkino ieškinį, ignoravo atsakovo interesus.
 5. Ieškovas byloje nereiškia turtinių reikalavimų (neprašo priteisti turtą ar lėšas), todėl tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra.
 6. Atsižvelgiant į didelių nuostolių atsiradimo galimybę, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principams, neatitinka šalių interesų pusiausvyros.
 7. Nepranešdamas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai apribojo atsakovo teisę pasisakyti dėl šio prašymo pagrįstumo, reikšti prieštaravimus, pateikti įrodymus t. y. realizuoti savo procesines teises.

10Ieškovas UAB „Konekesko Lietuva“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Atsakovo atsikirtimai, kad Konkurso sąlygų 12.1.3 punkto reikalavimas „prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 800 mm“ yra būtinas, nes medvežės ir medkirtės su mažesne prošvaisa tam tikruose plotuose nepravažiuoja, nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovo reikalavimas akivaizdžiai nepagrįstas.
 2. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėjo bylos iš esmės, o tik preliminariai įvertino ieškinio pagrįstumą.
 3. Apelianto teiginiai, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis interesas nepagrįsti, kadangi pirkimas nesusijęs su projektu ar programa, finansuojama ES fondų lėšomis ir pirkimu nėra siekiama įsigyti tokią prekę, kurios neįsigijus neatidėliotinai būtų padaryta žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms.
 4. Skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamam tikslui bei užtikrina viešojo intereso apsaugą, kuris šiuo atveju pasireiškia racionaliu lėšų panaudojimu, konkurencijos, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimu vykdant viešąjį pirkimą.
 5. Atskirajame skunde nėra detalizuota ir konkretizuota, koks viešasis interesas nukenčia dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kokios visuomenės teisės pažeidžiamos, kaip pasireiškia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neproporcingumas, kokia žala daroma Kazlų Rūdos miškams ir visuomenei. Apeliantas taip pat nenurodo, kokius nuostolius patiria dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teigdamas, kad laiku nepanaudojus lėšų pirkimui įgyvendinti, jos turės būti grąžintos, apeliantas nenurodo nei kas, nei kokiomis lėšomis finansuoja pirkimą, iki kokios datos turi būti įsisavintas finansavimas, taip pat neprideda jokių savo teiginius patvirtinančių įrodymų.
 6. Teismui nėra nustatyta pareiga atsakovui pranešti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Išsprendęs laikinųjų apsaugos priemonių pasaugos klausimą teismas vadovavosi CPK nuostatomis, o atsakovas savo teisę pareikšti prieštaravimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įgyvendino pateikdamas atskirąjį skundą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

13CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Egzistuojant ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybei, tačiau nustačius galimą viešojo intereso pažeidimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas taip, kad būtų apsaugotas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1678/2013).

14Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuo tarpu, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Vadinasi, esant priimtam ieškovui palankiam teismo sprendimui, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs, yra pagrindas spręsti, kad abejonių dėl galimo ieškovui palankaus galutinio teismo sprendimo yra mažiau, negu dėl nepalankaus. Todėl tokiu atveju laikytina, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas ir yra poreikis spręsti, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y., ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

15Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas ginčą išnagrinėjo iš esmės ir 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – panaikino atsakovo skelbto Konkurso sąlygų 12.1.3 punkto reikalavimą, kad medkirtės provaiša (be vikšrų) turi būti ne mažesnė kaip 800 mm, o reikalavimą dėl įpareigojimo pakeisti šį Konkurso sąlygų punktą nustatant, kad medkirtės provaiša (be vikšrų) turi būti ne mažesnė kaip 600 mm, – atmetė. Teismas, pažymėjęs, kad ginčą iš esmės laimėjo ieškovas, priimtu sprendimu paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir nutraukė atsakovo vykdomo Konkurso procedūras. Nors šis teismo sprendimas neįsiteisėjęs, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai pagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra didesnė, nei nepalankaus teismo sprendimo. Taigi, byloje egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jas pritaikius nebus pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai bei viešasis interesas (CPK 144 str. 1 d., 4237 str. 1 d.).

16Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principams, neatitinka šalių interesų pusiausvyros, kad dėl jų padaryta žala miškui, viešajam interesui, kad gali atsirasti atsakovo nuostoliai. Tačiau apeliantas nenurodo jokių konkrečių aplinkybių nepateikia jokių įrodymų, kuo pasireiškia nurodytų principų pažeidimai, kokia žala, kokio dydžio nuostoliai patiriami dėl sustabdytų Konkurso procedūrų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie deklaratyvūs, teisiniais argumentais ir faktinėmis aplinkybėmis nepagrįsti teiginiai, nesudaro pagrindo išvadai, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia minėtuosius viešųjų pirkimų principus. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra užtikrinamas visuomenės siekis, kad viešasis pirkimas būtų vykdomas racionaliai naudojant lėšas, nediskriminuojant tiekėjų, užtikrinat konkurencijos, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą. Vadinasi, yra pagrindas spręsti, jog šiems su viešuoju interesu susijusiems tikslams pasiekti ir būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje įvykdymui užtikrinti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurias panaikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

17Teismas pažymi, kad viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimui, t. y. pasirengimui nagrinėti, sprendimui pirmosios instancijos teisme, taip pat apeliacinės instancijos teisme priimti, įstatymu yra nustatyti trumpesni terminai (CPK 4236 str. 1 d., 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Šiuo atveju iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad byla pirmosios instancijos teisme yra išnagrinėta iš esmės priimant 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimą. Atsižvelgiant į CPK nustatytus apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį bei bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka terminus (CPK 4239 str.), pagrįstai galima spręsti, kad ginčo teisminis nagrinėjimas ilgai neužsitęs ir pirkimo įgyvendinimui skirti valstybės biudžeto pinigai neturės būti grąžinti.

18Be to, atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str.).

19Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

20Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Konekesko Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 22 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. Teismas pažymėjo, jog neturi jokių duomenų, kurie leistų daryti išvadą,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija atskirajame skunde prašo... 10. Ieškovas UAB „Konekesko Lietuva“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino... 13. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos... 14. Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 15. Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis... 16. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos... 17. Teismas pažymi, kad viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimui, t. y.... 18. Be to, atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo nuostolių, galimų dėl... 19. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės... 20. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo atskirąjį skundą dėl... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą....