Byla e2A-1830-653/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Gelvora“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 250,04 Eur skolos, 240,04 Eur palūkanų, 90,02 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (250,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis iš AB „Swedbank“ (buvęs AB bankas „Hansabankas“) įgijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą, informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą, tačiau atsakovas skolos neapmokėjo.

4Atsakovui M. K. teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti viešo paskelbimo būdu įstatymo nustatyta tvarka, tačiau per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį jis nepateikė.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo M. K. ieškovo UAB „Gelvora“ naudai 250,04 Eur skolą, 24,47 Eur delspinigius, 48,00 Eur palūkanas, 15 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą pagrindinės skolos (250,04 Eur) sumą, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (322,04 Eur) bendrą skolos sumą, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 7,89 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad ieškovas reikalavimo teisės perleidimo sutartimi įgijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą už pirminio kreditoriaus suteiktą kreditą. Atsakovas tinkamai ir laiku negrąžino suteikto kredito, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė 250,04 Eur skolą. Teismas vertino, jog pirminio kreditoriaus ir atsakovo sudaryta 2005 m. birželio 29 d. Ego kortelės su kredito limitu sutartis Nr. 05-040100-EG yra vartojimo kredito sutartis, sudaryta juridinio asmens ir fizinio asmens – vartotojo, kuris turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Pirminis kreditorius reikalavimo teisę į atsakovo skolą perleido dar 2014 m. liepos 24 d., tačiau dėl skolos priteisimo į teismą ieškovas kreipėsi tik 2016 m. sausio 22 d. ir dalis prašomų priteisti palūkanų ir delspinigių ieškovo paskaičiuota jau po reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, teismas sprendė, jog 240,04 Eur palūkanos mažintinos iki 48,00 Eur (240,04 Eur ÷ 5), o delspinigiai ir palūkanų delspinigiai, sudarantys 122,37 Eur (90,02 Eur + 32,35 Eur) bendrą sumą, - iki 24,47 Eur (122,37 Eur ÷ 5). Tokia palūkanų ir delspinigių suma, teismo vertinimu, laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti abiejų šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą.

7III. Apeliacinio skundo argumentai

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą už akių toje dalyje, kuria atmestas ieškovo prašymas priteisti 192,04 Eur palūkanų, papildomai iš atsakovo priteisti 192,04 Eur palūkanų bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Lietuvos teismų jurisprudencijoje pripažįstama dvejopa palūkanų prigimtis: pirma, palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą; antra, palūkanos kaip minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t.y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas. Pažeidus paskolos sutarties sąlygas, kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo (pelno) palūkanų už naudojimąsi paskolos pinigais kreditorius gali prašyti vadovaudamasis CK 6.37 str. 1 d. ir CK 6.213 str. 1 d. nuostatomis. Apelianto teigimu, EGO kortelės su kredito limitu sutartyje Nr. 05-040100-EG numatytos 15 proc. sutartinės (pelno) palūkanos neprieštarauja nei įstatymams, nei protingumo bei sąžiningumo principams, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas toje dalyje, kurioje nepriteistos 192,04 Eur palūkanos yra nepagrįstas ir neteisėtas;

102. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra prieštaringas, kadangi, viena vertus, teismas sumažino ieškovo prašomas priteisti pelno (mokėjimo) palūkanas, priskaičiuotas iki kreipimosi į teismą, kaip neprotingai dideles, kita vertus, nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisė EGO kortelės su kredito limitu sutartyje Nr. 05-040100-EG numatyto dydžio pelno (mokėjimo) palūkanas, nes šį ieškovo reikalavimą laikė teisėtu ir pagrįstu. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad apeliantas nesiėmė priemonių išieškoti skolą, negynė savo pažeistų teisių. Apeliantas atliko ikiteisminius skolos išieškojimo veiksmus, t.y. neregistruotu paštu siuntė pranešimus dėl įsiskolinimo, skambino telefonu, siuntė SMS žinutes ir kt., todėl pagrindo mažinti palūkanas remiantis argumentu, jog kreditorius nesiėmė veiksmų pažeistoms savo teisėms apginti ikiteisminiu būdu, nėra.

113. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį, prieštaravimų nepateikė, nebuvo reiškiama reikalavimų dėl šalių sudarytų kredito sutarčių sąlygų dėl palūkanų normos modifikavimo. Nepaisant to, kad tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis ir atsakovas kaip vartotojas yra silpnesnioji sandorio šalis, tačiau minėta aplinkybė nėra pagrindas mažinti sutartyje numatytas palūkanas. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ši papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų - pacta sunt servanda (CK 6.38, 6.59 str.), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

13Apeliacinis skundas tenkintinas.

14Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teismas konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15Ieškovas apeliaciniame skunde nesutinka su teismo sprendimo už akių dalimi, kuria teismas atmetė jo reikalavimą priteisti 192,04 Eur palūkanų Lt, t.y. sumažino ieškovo prašomas priteisti 240,04 Eur sutartines palūkanas iki 48,00 Eur, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl apskųstosios teismo sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 320 str.).

16Bylos duomenys tvirtina, kad 2005 m. birželio 29 d. pirminis kreditorius AB „Swedbank“ ir atsakovas sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 05-040100-EG (toliau – Sutartis), pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė Sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas Sutartyje numatytas sumas. Atsakovas netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal minėtą Sutartį, todėl pirminis kreditorius Sutartį nutraukė. 2014 m. liepos 24 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 14-20-42 pirminis kreditorius AB „Swedbank“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Ieškovas siuntė atsakovui 2014 m. rugpjūčio 7 d. rašytinį pranešimą apie ieškovui perleistą reikalavimo teisę. Kadangi atsakovas savo prievolės pagal vartojimo kredito sutartį tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš jo 250,04 Eur negrąžinto kredito, 24,47 Eur delspinigių, 48 Eur palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 procentų metinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (250,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,89 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas, nesutikdamas su teismo sprendimo už akių dalimi nepriteisti jam 192,04 Eur palūkanų dalies, nurodo, kad mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, todėl šalių sutartas pelno (mokėjimo) palūkanų dydis gali būti mažinamas vadovaujantis ne CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl kompensuojamųjų palūkanų mažinimo, tačiau taikant sutarčių teisės normas, o EGO kortelės su kredito limitu sutartyje Nr. 05-040100-EG numatytos 15 proc. sutartinės (pelno) palūkanos neprieštarauja nei įstatymams, nei protingumo bei sąžiningumo principams. Tai yra daug mažesnis palūkanų dydis už numatytąjį Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 2 d., todėl nesant kitų argumentų, patvirtinančių jo nepagrįstumą teismas neturėjo teisinio pagrindo laikyti palūkanas neprotingai didelėmis ir pažeidžiančiomis sąžiningumo bei teisingumo principus.

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinėje teisėje yra išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensavimo (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal AB banko ,,Hansa–LTB“ prašymą, bylos Nr. 3K-7-571/2003; teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Lichua“, bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje T. M. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-357/2007; kt.). Skolininkui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti kreditoriui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Šios nuostatos reiškia, kad, pažeidus paskolos sutarties sąlygas, kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo (pelno) palūkanų už naudojimąsi paskolos pinigais kreditorius gali prašyti vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 1 dalies ir 6.213 straipsnio 1 dalies nuostatomis (2012 m. spalio 25 d. netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga AC-37-1).

18Apeliantas pagrįstai teigia, kad apeliacine tvarka ginčijamos palūkanos yra mokėjimo (pelno) palūkanos, todėl šalių sutartas jų dydis gali būti mažinamas ne pagal CK 6.37 straipsnio 3 dalį, bet taikant sutarčių teisės normas (CK 6.223, 6.228 straipsniai, kt.). Pirmosios instancijos teismas, sumažindamas palūkanas, nurodė CK 6.37 straipsnį. Sutiktina su apeliantu, jog apeliacine tvarka vertinamu sprendimu iš atsakovo priteistinos 240,04 Eur palūkanos nepagrįstai sumažintos dėl to, kad ieškovas nesiėmė priemonių išieškoti skolą.

19Ieškinio pagrindu esančios EGO kortelės su kredito limitu sutartyje yra įtvirtintos 15 procentų metinės palūkanos.

20CK 6.228 straipsnio 1 dalis suteikia šaliai teisę atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Laikoma, kad atsisakoma sąlyga nulemia didelę šalių prievolių neatitiktį, kai viena šalis kitos sąskaita įgyja neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole. Tokia nelygybė dėl tarpusavio prievolių neatitikties turi būti jau sudarant sutartį. Esant esminei šalių teisių ir pareigų neatitikčiai, būtų nesąžininga ir neprotinga reikalauti vykdyti sutartį, tokiu atveju nukentėjusioji šalis turi teisę pareikšti kitai šaliai, kad atsisako vykdyti tokią sutartį ar tam tikras jos sąlygas. CK 6.228 straipsnio 2 dalis suteikia teisę nukentėjusiai šaliai teisę reikalauti teismo tvarka pakeisti sutarties sąlygas, taigi nukentėjusi šalis turi pasirinkimą: gali iš viso atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos; gali reikalauti pakeisti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2010 pagal ieškovo E. Ž. ieškinį atsakovei R. J. dėl baudos, palūkanų priteisimo bei pagal atsakovės R. J. priešieškinį ieškovui E. Ž. dėl sutarties sąlygų panaikinimo).

21Apeliacine tvarka vertinamoje byloje tokie atsakovo reikalavimai nebuvo pareikšti. Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Po sprendimo už akių priėmimo atsakovas nepateikė prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jokiu įstatyme numatytu būdu teisme nereiškė reikalavimų dėl kredito sutarties sąlygų, nustatančių palūkanų normą, modifikavimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors atsakovas kaip vartotojas yra silpnesnioji sandorio šalis, nesant atsakovo reikalavimo, vien ši aplinkybė negali būti pagrindas mažinti sutartyje numatytas palūkanas. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tokia papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (CK 6.38, 6.59 str.), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Jei iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių ir pareigų įgyvendinimo požiūriu skolininkui netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-500/2014 pagal ieškovo Bigbank, AS, ieškinį atsakovėms A. B. ir B. J. dėl skolos priteisimo).

22Minėta, kad, teismas turi teisę išnagrinėti sutarties sąlygą ir ją CK 6.228 straipsnio pagrindu atitinkamai pakeisti tik esant šalies prašymui, jai įrodinėjant šios materialiosios teisės normos taikymo pagrindus konkrečiu atveju. Šioje byloje atsakovas buvo pasyvus, nesinaudojo rungimosi teise, nereiškė priešieškinio dėl EGO kortelės su kredito limitu sutarties sąlygos pakeitimo, nepateikė prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nagrinėjamos kategorijos bylose teismai laikosi pozicijos, kad tuo atveju, jei pirmosios instancijos teismas, veikdamas ex officio, siekia modifikuoti šalių sutartį, jis privalo analizuoti sutarties sąlygas, nustatyti reikšmingas aplinkybes sutarties keitimui ir šalių sutartį keisti tik grindžiant CK 6.233, 6.228 straipsnių nuostatomis (Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1197-413/2015; 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1182-658/2015; 2015 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2-2444-527/2015; Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-905-265/2015, kt.). Apeliacine tvarka vertinamoje byloje pirmosios instancijos teismas tokių veiksmų neatliko ir nėra teisinio bei faktinio pagrindo kredito sutartį modifikuoti apeliacinio proceso metu.

23Pirmosios instancijos teismo argumentai sumažinti palūkanas dėl to, kad ieškovas ilgą laiką (nuo 2014 m. liepos 24 d. iki 2016 m. sausio 22 d.) nereiškė ieškinio, dalį prašomų priteisti palūkanų ir delspinigių paskaičiavo jau jo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, faktiškai atitinka CK 6.259 straipsnio nuostatas, pagal kurias, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo įstatyminiu pagrindu pelno palūkanų dydis negali būti mažinamas, nes reikalavimas sumokėti palūkanas yra reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, o CK 6.259 straipsnio nuostatos taikytinos sprendžiant dėl sutartinės atsakomybės, neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartines prievoles.

24Vadovaujantis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas be teisinio pagrindo penkis kartus sumažino sutartines pelno (mokėjimo) palūkanas, todėl sprendimas pakeistinas, šias palūkanas padidinant iki 240,04 Eur (CPK 330 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Atitinkamai padidintinos ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis nuo 514,55 Eur sumos sudaro 12,60 Eur) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Patenkinus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistinas už apeliacinį skundą sumokėtas 15 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1–3 dalys).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą už akių pakeisti. Padidinti juo priteistas palūkanas iki 240,04 Eur, bylinėjimosi išlaidas – iki 12,60 Eur. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) 15 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. įmonės kodas 125164834.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 250,04 Eur... 4. Atsakovui M. K. teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti viešo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu už akių... 7. III. Apeliacinio skundo argumentai... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. 1. Lietuvos teismų jurisprudencijoje pripažįstama dvejopa palūkanų... 10. 2. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra prieštaringas, kadangi, viena... 11. 3. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį,... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 14. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 15. Ieškovas apeliaciniame skunde nesutinka su teismo sprendimo už akių dalimi,... 16. Bylos duomenys tvirtina, kad 2005 m. birželio 29 d. pirminis kreditorius AB... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinėje teisėje yra išskiriamos... 18. Apeliantas pagrįstai teigia, kad apeliacine tvarka ginčijamos palūkanos yra... 19. Ieškinio pagrindu esančios EGO kortelės su kredito limitu sutartyje yra... 20. CK 6.228 straipsnio 1 dalis suteikia šaliai teisę atsisakyti sutarties arba... 21. Apeliacine tvarka vertinamoje byloje tokie atsakovo reikalavimai nebuvo... 22. Minėta, kad, teismas turi teisę išnagrinėti sutarties sąlygą ir ją CK... 23. Pirmosios instancijos teismo argumentai sumažinti palūkanas dėl to, kad... 24. Vadovaujantis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-330... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 8 d. sprendimą už akių... 27. Priteisti iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) 15 Eur bylinėjimosi išlaidų...