Byla e2A-1090-781/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Telekonta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Telekonta“ ieškinį atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Atea“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Telekonta“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos dalyje dėl jungtinės veiklos partnerių UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pasiūlymo atmetimo, įpareigoti atsakovę nutraukti vykdomą pirkimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą tarptautinį konkursą „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“ (toliau – Pirkimas). Ieškovė pateikė Pirkime pasiūlymą, atsakovė 2019 m. vasario 27 d. informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymo eilę bei apie jungtinės veiklos partnerių UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ Pirkimą laimėjusį pasiūlymą, kurio kaina 2 030 896,89 Eur. Antroje vietoje liko ieškovės pasiūlymas. 2019 m. kovo 6 d. ieškovei nebuvo leista susipažinti su visu pirkimą laimėjusiu pasiūlymu, ieškovė 2019 m. kovo 8 d. pateikė pretenziją, kuria prašė pateikti visą UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pasiūlymą arba įrodymus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. 2019 m. kovo 15 d. atsakovė pateikė pranešimą Pirkimo dalyviams, iš kurio matyti, kad atsakovė dalies tiekėjo kvalifikacijos dokumentų neturi, nors tiekėjas jau buvo pripažintas laimėjusiu. Atsakovė nurodė, kad išnagrinėjusi pretenzijas leis susipažinti su nekonfidencialiais UAB „Atea“ pasiūlymo duomenimis bei Pirkimo sutarties su UAB „Atea“ nesudarys tol, kol nebus pateikti visi reikalaujami dokumentai. Tai reiškia, kad atsakovė tik 2019 m. kovo 15 d., po ieškovės pateiktos pretenzijos, pareikalavo dalies kvalifikaciją pagrindžiančių įrodymų iš UAB „Atea“.

103.

11Ieškovė pažymi, kad 2019 m. balandžio 3 d. susipažino su dalimi Pirkimą laimėjusio pasiūlymo dokumentų ir nustatė, kad jungtinės veiklos partneriai UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“ nepateikė tinkamų įrodymų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Ieškovei susipažinti buvo pateikta 2019 m. kovo 12 d. Vokietijos Federalinės tarnybos pažyma, nurodanti, kad įrašų apie P. H. G. (Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ vadovą) teistumą nėra, ir 2019 m. kovo 18 d. Vokietijos Federalinės tarnybos pažyma, kad įrašų apie Vokietijos bendrovę „Senstar GmbH“ nėra. Jokie kiti duomenys šiose pažymose nepateikti, nėra jokios informacijos, kad įrašų apie teistumą nebuvo pasiūlymo pateikimo dienai, kuris buvo prieš metus – 2018 m. gegužės 22 d. Ieškovė 2019 m. balandžio 3 d. pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, jog UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“ neįrodė atitikties visiems Pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams ir nepateikė tinkamų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių įrodymų, atsakovė neturėjo teisės pripažinti jų pasiūlymo laimėjusiu. 2019 m. balandžio 10 d. atsakovė atsakyme į pretenziją nurodė, jog pagal Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje paskelbtą konsultaciją, tais atvejais, kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, gautus iš institucijų, laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini. Ieškovė su tokiu sprendimu nesutinka, pažymi, kad Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelės 1 punkte aiškiai nurodyta, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantis dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Iki Vokietijos Federacijos institucijų išduotų pažymų pateikimo Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“ buvo pateikusi priesaikos deklaracijas, tačiau pagal Pirkimo sąlygas ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 51 straipsnio 3 dalies priesaikos deklaracijos gali būti teikiamos tik tada, jei valstybinės institucijos neišduoda oficialių pažymų. Nepateikus Pirkimo sąlygose nurodytų dokumentų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pasiūlymas turėjo būti pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelės 1 punkto keliamų reikalavimų ir dėl to pagal Pirkimo sąlygų 77 punktą tiekėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo, o pasiūlymas – atmestas.

124.

13Ieškovė teigia, jog Pirkimas nuo pat pradžių buvo vykdomas neskaidriai, akivaizdžiai proteguojant tiekėją UAB „Atea“, kadangi atsakovė nepatikrino UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ kvalifikacijos bei pašalinimo pagrindų ir nebūtų tikrinusi, jeigu ieškovė nebūtų pareikalavusi su šiais dokumentais susipažinti.

145.

15Taip pat ieškovė nurodo, kad Pirkimas negalėjo būti vykdomas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018, pripažino, kad Pirkimo sąlygos yra netikslios ir abstrakčios, patvirtino, kad jos yra neteisėtos. Šioje nutartyje teismas nurodė, kad Techninėje specifikacijoje įtvirtinti reikalavimai atskiriems optoelektroninės įrangos elementams, tačiau techniniai reikalavimai, keliami skirtingų gamintojų įrangos derinimo atveju, nenustatyti, tokiu būdu pažeista perkančiosios organizacijos pareiga formuluoti aiškias ir tikslias, neabstrakčias Pirkimo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, atsakovė turi būti įpareigota nutraukti Pirkimą, kadangi sudarius viešojo pirkimo sutartį pagal netiksliomis pripažintas Pirkimo sąlygas, tokia sutartis turės būti pripažinta negaliojančia kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms.

166.

17Ieškovė pažymi, kad UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų buvo pareikalauta po laimėjusio pasiūlymo nustatymo, nors VPĮ 50 straipsnio 6 dalis įpareigoja tai padaryti prieš. Šiuo atveju pašalinimo pagrindų nebuvimo vertinimas buvo atliktas ne atsakovės iniciatyva, o tik tada, kai dokumentų susipažinimui pareikalavo ieškovė.

187.

19Atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovės pirkimo komisija, nustačiusi, jog UAB „Atea“ jungtinės veiklos partnerė Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“ pateikė priesaikos deklaraciją patvirtindama ją pati, nors Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje esama informacija jog Vokietijos Federacinėje Respublikoje reikalaujami dokumentai apie teistumą yra išduodami, 2019 m. kovo 7 d. protokoliniu sprendimu nusprendė papildomai prašyti konkurso dalyvės UAB „Atea“ iki 2019 m. kovo 18 d. CVP IS priemonėmis pateikti UAB „Atea“ jungtinės veiklos partnerės Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelės 1 punkte reikalaujamus dokumentus. UAB „Atea“ pateikus prašomas pažymas, komisija pripažino, kad galimo pirkimo laimėtojo UAB „Atea“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus. Šis komisijos sprendimas pagrįstas VPĮ 50 straipsnio 6 dalies nuostata, įpareigojančia perkančiąją organizaciją, prieš nustatant laimėtoją, iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalauti pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą.

208.

21Atsakovė pažymi, jog VPĮ nėra imperatyvaus reikalavimo, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimas pateiktuose dokumentuose būtų fiksuotas pasiūlymų pateikimo dienai (ar iki 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), tačiau VPĮ 50 straipsnio 4 dalyje nustatyta pareiga tiekėjui pateikti aktualius dokumentus perkančiajai organizacijai paprašius. Įvertinus Viešųjų pirkimų tarnybos konsultacijoje pateiktą poziciją konstatuotina, kad po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos galimo pirkimo laimėtojo dokumentai priimtini; tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis kokybės / aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams turi būti įgyta ir pateiktame dokumente fiksuota iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. VPĮ skiria du būtinus įvertinti tiekėjo patikimumo kriterijus: ar nėra pagrindo tiekėjui pašalinti iš pirkimo, šiam įvykdžius neteisėtas veikas (VPĮ 46 straipsnis) bei tiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. Dėl pirmojo kriterijaus aiškiai pasisakyta, jog po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos galimo pirkimo laimėtojo dokumentai priimtini, tačiau dėl antrojo kriterijaus (tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis kokybės/aplinkos apsaugos vadybos sistemos) nustatyta naikinamoji sąlyga, jog atitinkamos tiekėjo kvalifikacijos įgijimo faktas aktualus (ir vertintinas) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

229.

23Nurodo, kad atsakovė vykdo atvirą tarptautinį konkursą. VPĮ 59 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, jog atlikdama pirkimą atviro konkurso būdu, perkančioji organizacija gali nesilaikyti šio straipsnio 3 dalyje nustatyto pirkimo procedūrų eiliškumo ir pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinusi pasiūlymus patikrinti, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Pirkimo sąlygų 76 punktu patvirtintoje 1 lentelėje „Tiekėjo pašalinimo pagrindai“ nustatyta, jog tais atvejais, jeigu „tiekėjas negali pateikti šioje dalyje nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija“. Vykdydamas šias pirkimo sąlygų nuostatas tiekėjo UAB „Atea“ veiklos partneris Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“ priesaikos deklaracijoje pateikė faktinius duomenis apie teistumo nebuvimą per pastaruosius 5 metus, kai, tuo tarpu, Vokietijos Federacinės Respublikos oficialios institucijos išplėstinėse teistumo (neteistumo) pažymose konstatuojama subjekto teistumas (teistumo nebuvimas) pažymos išdavimo momentui. Komisija, tik nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį dalyvį, patikrina, ar nėra jo pašalinimo pagrindų.

2410.

25Trečiasis asmuo UAB „Atea“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog UAB „Atea“ įvykdė atsakovės reikalavimą ir pateikė dokumentus. Taip pat buvo pateikta Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ priesaikos deklaracija apie tai, jog aktualiu metu neegzistuoja Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pašalinimo pagrindai. Po to buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų pažymų, patvirtinančių tuo metu aktualius duomenis apie Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ teisinę situaciją, išdavimo. Papildomų dokumentų pateikimas, ypač, kai juose pateikiama platesnė informacija apie Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pašalinimo pagrindų nebuvimą, nėra ir negali būti laikomas pagrindu atmesti pilnai Pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą. VPĮ 46 straipsnyje įtvirtinti tiekėjų pašalinimo pagrindai nėra susieti būtent su pasiūlymų pateikimo termino diena, t. y. svarbu įvertinti aktualią informaciją apie vertinimo momentu esamą tiekėjo padėtį.

2611.

27Nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi nebuvo konstatuotas Pirkimo sąlygų neteisėtumas, o apie Pirkimo sąlygų neaiškumą buvo kalbama tik tiek, kiek buvo poreikis konstatuoti perkančiosios organizacijos argumentų dėl tariamos UAB „Atea“ pasiūlymo neatitikties atsakovės poreikiams nepagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad UAB „Atea“ pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, pripažino neteisėtu ir panaikino perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti UAB „Atea“ pasiūlymą ir įpareigojo iš naujo įvertinti UAB „Atea“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms. Šis įpareigojimas suponuoja Pirkimo procedūrų tęsimą, o ne Pirkimo procedūrų nutraukimą.

2812.

29Išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – nurodė, kad kai galimas pirkimo laimėtojas teikia iš atitinkamų institucijų gautus dokumentus, laikoma, kad juose nurodyti duomenys yra priimtini ir po pasiūlymų termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis kokybės / aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente. Taigi, šiuo atveju atsakovė priėmė trečiojo asmens pateiktus dokumentus po pasiūlymų termino pateikimo pabaigos ir pripažino juos atitinkančiais Pirkimo sąlygų reikalavimus.

30II.

31Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3213.

33Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovei UAB „Atea“ 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3414.

35Pirmosios instancijos teismas vertino, jog Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“, pateikusi tiek priesaikos deklaraciją apie neteistumą už 5 metus, tiek Vokietijos Federacinės Respublikos kompetentingos institucijos išduotą pažymą, papildomai detalizuojančią informaciją apie neteistumą pažymos išdavimo metu, tinkamai pagrindė pašalinimo pagrindų, o Perkančios organizacijos veiksmai, reikalaujant pateikti papildomus duomenis, atitiko Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei Pirkimo sąlygų reikalavimus.

3615.

37Teismo vertinimu, aplinkybė, jog pateikus priesaikos deklaraciją, nebuvo pateikta kompetentingos institucijos pažyma, savaime nėra pagrindas konstatuoti Pirkimo neteisėtumą.

3816.

39Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti trečiojo asmens patikimumu, todėl tikslas, jog tiekėjas įrodytų savo patikimumą, buvo pasiektas, o Perkančioji organizacija tinkamai įvertino ir nustatė konkursą laimėjusį pasiūlymą.

4017.

41Konstatuota, jog atsakovė, atlikusi pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų patikrą po dalyvių pateiktų pasiūlymų įvertinimo, nepažeidė teisės aktų, skaidrumo ar nešališkumo reikalavimų (VPĮ 59 straipsnio 4 dalis).

4218.

43Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018, nėra konstatuotas Pirkimo sąlygų neteisėtumas, taip pat nėra nurodyta, jog Pirkimo procedūra turi būti nutraukta, o tik nustatyta, kad UAB „Atea“ pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai bei Perkančioji organizacija įpareigota iš naujo įvertinti UAB „Atea“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms, todėl ieškovės argumentai dėl Pirkimo procedūros nutraukimo atmesti kaip nepagrįsti.

4419.

45Teismas pažymėjo, jog ieškovės nurodomos aplinkybės dėl tariamo jungtinės veiklos partnerių UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ protegavimo nepagrįstos jokiais objektyviais duomenimis, o tik subjektyviu situacijos vertinimu, todėl tai nesudaro pagrindo spręsti, jog buvo pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

46III.

47Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4820.

49Ieškovė UAB „Telekonta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

502.1.

51Priesaikos deklaracija gali būti teikiama tik tuomet, kai atitinkamoje valstybėje nėra išduodami dokumentai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Nagrinėjamu atveju, Vokietijoje, kur įsteigta bendrovė „Senstar GmbH“, yra išduodami oficialūs valstybės institucijų dokumentai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“ pateikė Vokietijos institucijų 2019 m. kovo 12 d. ir 2019 m. kovo 18 d. išduotas pažymas, tačiau tai padarė po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat iš šių pažymų neįmanoma nustatyti, ar pasiūlymo pateikimo dieną Vokietijos bendrovė „Senstar GmbH“ atitiko Pirkimo sąlygas, todėl ji negalėjo dalyvauti Pirkimo procedūrose.

522.2.

53Pirmosios instancijos teismas negalėjo priesaikos deklaracijos vertinti kaip pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančio įrodymo, nes pirmiausia turi būti reikalaujama oficialių valstybės institucijų išduodamų pažymų.

542.3.

55Pateiktose Vokietijos institucijų 2019 m. kovo 12 d. ir 2019 m. kovo 18 d. pažymose nurodoma, jog teistumo nėra 2019 m. kovo 12 d. ir 2019 m. kovo 18 d., tačiau nėra nurodyti duomenys dėl teistumo pasiūlymo pateikimo dieną, t. y. 2018 m. gegužės 22 d.

562.4.

57Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje konstatavo, jog pažeista Perkančiosios organizacijos pareiga formuoti aiškias ir tikslias, neabstrakčias Pirkimo sąlygas. Tai reiškia, kad Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, o šių sąlygų neteisėtumas negalėjo būti papildomai kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo sprendime.

582.5.

59Teismo sprendimu neteisėtomis pripažinus Pirkimo sąlygas negali būti tęsiamas Pirkimas ir negali būti sudaroma viešojo pirkimo sutartis, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo Pirkimą nutraukti.

602.

61Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

623.1.

63Ieškovės pozicija, jog Perkančiajai organizacijai oficialios valstybės institucijų išduotos pažymos apie tiekėjų neteistumą turėjo būti pateiktos pasiūlymo pateikimo metu neatitinka VPĮ 59 straipsnio 4 dalies nuostatų.

643.2.

65Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018 nekonstatavo Perkančiosios organizacijos parengtų Pirkimo sąlygų neteisėtumo, o įpareigojo atsakovę pakartotinai įvertinti tiekėjos pasiūlymą atsakovės patvirtintų Pirkimo sąlygų kontekste.

663.

67Trečiasis asmuo UAB „Atea“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą nepakeistą, o skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

684.1.

69Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ tiek pateiktą priesaikos deklaraciją, tiek Vokietijos Federacinės Respublikos institucijų išduotas pažymas ir pagrįstai sprendė dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

704.2.

71Teisinis reguliavimas nenumato, kad reikalavimo, jog pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai būtent pasiūlymo pateikimo dieną.

724.3.

73Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018 nekonstatavo Perkančiosios organizacijos parengtų Pirkimo sąlygų neteisėtumo, o įpareigojo atsakovę pakartotinai įvertinti tiekėjos pasiūlymą pagal atsakovės patvirtintas Pirkimo sąlygas.

74Teisėjų kolegija

konstatuoja:

75IV.

76Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

774.

78Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduoto apeliacinio skundo ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Dėl ieškovės pareikštų reikalavimų

795.

80Nustatyta, jog ieškovė ieškinyje prašo panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta netenkinti ieškovės pretenzijos dalyje dėl pasiūlymo atmetimo, bei įpareigoti Perkančiąją organizaciją nutraukti vykdomą Pirkimą. Apeliaciniame skunde apeliantė prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, pripažinti, jog UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų, įpareigoti Perkančiąją organizaciją pasiūlymą atmesti bei nutraukti Pirkimą.

816.

82CPK 312 straipsnyje numatyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

837.

84Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovė apeliaciniame skunde kelia naujus reikalavimus – pripažinti, jog UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų ir įpareigoti Perkančiąją organizaciją pasiūlymą atmesti. Šie ieškovės reikalavimai nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl negali būti keliami apeliaciniame skunde ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako (CPK 312 straipsnis). Dėl Perkančiosios organizacijos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimo

858.

86Apeliantė (ieškovė) prašo panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta netenkinti ieškovės pretenzijos dalyje dėl jungtinės veiklos partnerių UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pasiūlymo atmetimo.

879.

88Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdo atvirą tarptautinį konkursą „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“. Ieškovė UAB „Telekonta“ pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2019 m. vasario 27 d. informavo ieškovę apie nustatytą pasiūlymų eilę, pirkimą laimėjusį pasiūlymą bei apie tai, kad ieškovės pasiūlymas buvo antras pasiūlymų eilėje. 2019 m. kovo 6 d. ieškovei nebuvo leista susipažinti su visu Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu. 2019 m. kovo 7 d. atsakovė viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu nutarė papildomai prašyti konkurso dalyvės UAB „Atea“ pateikti dokumentus, nurodytus atsakovės patvirtintų Pirkimo sąlygų 76 punkto 1 lentelės 1 punkte. 2019 m. kovo 8 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kuria prašė leisti susipažinti su visu UAB „Atea“ bei Vokietijos bendrovės „Senstar GmbH“ pasiūlymu arba bent su įrodymais dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. 2019 m. balandžio 3 d. ieškovė, susipažinusi su dalimi Pirkimą laimėjusio pasiūlymo, pateikė atsakovei pretenziją nurodydama, kad atsakovė neturėjo teisės pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu, kadangi informacija dėl įrašų apie teistumą nebuvo pateikta pasiūlymų pateikimo dienai. Atsakovė 2019 m. balandžio 10 d. priėmė sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir nurodė, kad pasiūlymas atitinka visus teisės aktų reikalavimus (t. 1, b. l. 12–17, 20–21, 24–89, 119–121).

8910.

90Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė atmesti ieškovės reikalavimą panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atvirame tarptautiniame konkurse priimtą 2019 m. balandžio 10 d. sprendimą dėl ieškovės pretenzijos netenkinimo.

9111.

92Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018).

9312.

94Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles, nagrinėjamoje byloje naikintina teismo sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, ir ši bylos dalis nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo ir Pirkimo nutraukimo

9513.

96Apeliantė įrodinėja, jog Pirkimas turi būti nutrauktas ir negali būti toliau vykdomas, kadangi Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018, konstatavo, kad Pirkimo sąlygos yra neteisėtos. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

9714.

98Pagal CPK 182 straipsnio 2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsitesėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; šios aplinkybės – tai prejudiciniai faktai. CPK 279 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata (išspręstos bylos) galia – nustatyta, kad teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius.

9915.

100Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės, prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims, pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-37/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2010; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012). Taigi, prejudicinių faktų taisyklės taikymui reikšminga ne tik tai, kad sprendimas įsiteisėjęs, priimtas byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, bet ir tai, jog pirmesnėje byloje nustatyti faktai buvo tos bylos įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis.

10116.

102Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis nustatyta, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018, konstatavo, jog trečiojo asmens UAB „Atea“ pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, pripažino neteisėtu ir panaikino perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti trečiojo asmens UAB „Atea“ pasiūlymą ir įpareigojo iš naujo įvertinti UAB „Atea“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018 nėra nustatytas ir konstatuotas Pirkimo sąlygų neteisėtumas. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantės argumentai dėl Pirkimo sąlygų neteisėtumo ir Pirkimo procedūrų nutraukimo atmestini kaip nepagrįsti.

10317.

104Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui. Dėl bylos procesinės baigties

10518.

106Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir prejudicinius faktus išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1214-236/2018 dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo, pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą dėl Pirkimo nutraukimo. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovės pretenziją teisėtumo vertinimo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, nutraukiant civilinę bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovės sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos dalyje dėl pasiūlymo atmetimo. Dėl šalių bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme perskirstymo

10719.

108CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jei apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Šiuo atveju pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamos ir pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

10920.

110Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės pagrįstas ir keičiamas dalyje, kurioje civilinė byla nutrauktina, šios teismo sprendimo dalies keitimas neturi įtakos ieškinio reikalavimų atmetimo proporcingumui, todėl bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos. Dėl šalių bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

11121.

112Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

11322.

114Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės apeliacinis skundas iš esmės atmetamas, ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovė duomenų apie bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, iki skundo išnagrinėjimo pabaigos nepateikė. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Atea“ nurodė apeliacinės instancijos teisme patyrusi 1 815 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pažymėtina, kad nurodytos trečiojo asmens patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės UAB „Telekonta“ apeliacinis skundas atmetamas, trečiojo asmens patirtos 1 815 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

115Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

116Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą ir išdėstyti jo rezoliucinę dalį taip:

117„Civilinę bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją nutraukti.

118Likusioje dalyje ieškovės UAB „Telekonta“ ieškinį atmesti.

119Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – viešo pirkimo konkurso „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“ sustabdymą bei draudimą atsakovei atlikti bet kokius veiksmus šiame viešajame pirkime.

120Priteisti iš ieškovės UAB „Telekonta“ (juridinio asmens kodas 144803197) trečiajam asmeniui UAB „Atea“ (juridinio asmens kodas 122588443) 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.“

121Priteisti iš ieškovės UAB „Telekonta“ (juridinio asmens kodas 144803197) trečiajam asmeniui UAB „Atea“ (juridinio asmens kodas 122588443) 1 815 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Telekonta“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą tarptautinį konkursą „Vaizdo... 10. 3.... 11. Ieškovė pažymi, kad 2019 m. balandžio 3 d. susipažino su dalimi Pirkimą... 12. 4.... 13. Ieškovė teigia, jog Pirkimas nuo pat pradžių buvo vykdomas neskaidriai,... 14. 5.... 15. Taip pat ieškovė nurodo, kad Pirkimas negalėjo būti vykdomas po to, kai... 16. 6.... 17. Ieškovė pažymi, kad UAB „Atea“ ir Vokietijos bendrovės „Senstar... 18. 7.... 19. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovės... 20. 8.... 21. Atsakovė pažymi, jog VPĮ nėra imperatyvaus reikalavimo, kad tiekėjo... 22. 9.... 23. Nurodo, kad atsakovė vykdo atvirą tarptautinį konkursą. VPĮ 59 straipsnio... 24. 10.... 25. Trečiasis asmuo UAB „Atea“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 26. 11.... 27. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi... 28. 12.... 29. Išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos... 30. II.... 31. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 32. 13.... 33. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 34. 14.... 35. Pirmosios instancijos teismas vertino, jog Vokietijos bendrovė „Senstar... 36. 15.... 37. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog pateikus priesaikos deklaraciją, nebuvo... 38. 16.... 39. Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti trečiojo... 40. 17.... 41. Konstatuota, jog atsakovė, atlikusi pašalinimo pagrindų nebuvimą... 42. 18.... 43. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018... 44. 19.... 45. Teismas pažymėjo, jog ieškovės nurodomos aplinkybės dėl tariamo... 46. III.... 47. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 48. 20.... 49. Ieškovė UAB „Telekonta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 50. 2.1.... 51. Priesaikos deklaracija gali būti teikiama tik tuomet, kai atitinkamoje... 52. 2.2.... 53. Pirmosios instancijos teismas negalėjo priesaikos deklaracijos vertinti kaip... 54. 2.3.... 55. Pateiktose Vokietijos institucijų 2019 m. kovo 12 d. ir 2019 m. kovo 18 d.... 56. 2.4.... 57. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje konstatavo, jog... 58. 2.5.... 59. Teismo sprendimu neteisėtomis pripažinus Pirkimo sąlygas negali būti... 60. 2.... 61. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus... 62. 3.1.... 63. Ieškovės pozicija, jog Perkančiajai organizacijai oficialios valstybės... 64. 3.2.... 65. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje civilinėje... 66. 3.... 67. Trečiasis asmuo UAB „Atea“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 68. 4.1.... 69. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino UAB „Atea“ ir Vokietijos... 70. 4.2.... 71. Teisinis reguliavimas nenumato, kad reikalavimo, jog pašalinimo pagrindų... 72. 4.3.... 73. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartyje civilinėje... 74. Teisėjų kolegija... 75. IV.... 76. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 77. 4.... 78. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 79. 5.... 80. Nustatyta, jog ieškovė ieškinyje prašo panaikinti atsakovės Valstybės... 81. 6.... 82. CPK 312 straipsnyje numatyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti... 83. 7.... 84. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovė apeliaciniame skunde kelia... 85. 8.... 86. Apeliantė (ieškovė) prašo panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos... 87. 9.... 88. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovė Valstybės sienos apsaugos... 89. 10.... 90. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė atmesti... 91. 11.... 92. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką... 93. 12.... 94. Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės... 95. 13.... 96. Apeliantė įrodinėja, jog Pirkimas turi būti nutrauktas ir negali būti... 97. 14.... 98. Pagal CPK 182 straipsnio 2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 99. 15.... 100. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog prejudiciniais faktais... 101. 16.... 102. Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis nustatyta, jog... 103. 17.... 104. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 105. 18.... 106. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 107. 19.... 108. CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad jei apeliacinės instancijos... 109. 20.... 110. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės... 111. 21.... 112. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 113. 22.... 114. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės... 115. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 116. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą ir... 117. „Civilinę bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovės... 118. Likusioje dalyje ieškovės UAB „Telekonta“ ieškinį atmesti.... 119. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi... 120. Priteisti iš ieškovės UAB „Telekonta“ (juridinio asmens kodas 144803197)... 121. Priteisti iš ieškovės UAB „Telekonta“ (juridinio asmens kodas 144803197)...