Byla e2-5523-886/2015

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Ligitai Lisauskienei, dalyvaujant ieškovei D. K. ir jos atstovei advokatei Vytautei Linaburgienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės D. K. patikslintą ieškinį atsakovui V. K. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos atlyginimo, turto ir prievolių padalijimo, nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatymo, kreditoriai – antstolis Valdas Zubinas, UAB „Ūkio banko lizingas“, „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, antstolė Audronė Adomaitienė, UAB „General Finansing“, UAB MCB Finance, AB LESTO, antstolė Gita Andrijauskienė, Lietuvos Respublika, atstovaujama valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis Marius Lekečinskas, BAB bankas Snoras,

Nustatė

2ieškovė D. K. patikslintu ieškiniu (79-84 b.l.) ir 2015-04-30 pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo (105 b. l.) prašo:

31) nutraukti jos ir atsakovo santuoką, sudarytą 1985-01-19 Kauno rajono CMS (įrašo Nr. 12) dėl atsakovo kaltės;

42) padalinti bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą: ieškovei asmeninės nuosavybės teise priteisti 2/3 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus ( - ), viralinės, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav.; atsakovui asmeninės nuosavybės teise priteisti 1/3 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), viralinės, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav.;

53) nustatyti nekilnojamojo turto naudojimosi tvarką: atsakovas V. K. naudojasi gyvenamojo namo, plane pažymėto 1A1m patalpomis Nr. 1-4 (5,31 kv. m.) ir Nr. 1-5 (16,44 kv. m), D. K. naudojasi gyvenamojo namo, plane pažymėto 1A1m patalpomis Nr. 1-1 (3,08 kv. m), Nr. 1-5 (15,01 kv. m), Nr. 1-7 (13,87 kv. m.), Nr. 1-8 (2,90 kv. m.). Tvartu, unikalus Nr. ( - ), viraline, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniais, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, plane pažymėto 1A1m patalpomis Nr. 1-2 (1,57 kv. m.), 1-3 (12,76 kv. m.), V. K. ir D. K. naudojasi bendrai. D. K. įsipareigoja savo lėšomis įrengti įėjimą iš patalpos, pažymėto indeksu 1-3, į patalpą, pažymėtą indeksu 1-2;

64) nustatyti, kad prievolės išieškotojams AB bankui „Snoras“, UAB „MCB Finance“, UAB „General Financing“, AB LESTO vykdomosiose bylose Nr. 0022/10/15738, Nr. 0036/09/05246, Nr. 0036/10/02281, Nr. 0036/14/01407 ir šių bylų išlaidos antstoliams Mariui Lekečinskui ir Audronei Adomaitienei yra asmeninės D. K. prievolės ir vykdytinos iš asmeninio D. K. turto;

75) nustatyti, kad prievolės išieškotojams UAB „General Financing“, UAB „Ūkio banko lizingas“, BTA Insurance Company SE filias Lietuvoje, valstybei vykdomosiose bylose Nr. 0036/10/01016, Nr. 0137/10/07666, Nr. 0137/11/03520, Nr. 0088/11/01213 ir šių bylų vykdymo išlaidos antstoliams Gitai Andrijauskienei, Valdui Zubinui ir Audronei Adomaitienei yra asmeninės V. K. prievolės ir vykdytinos iš asmeninio V. K. turto;

86) priteisti iš atsakovo ieškovei 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo;

97) nutraukus santuoką ieškovei palikti pavardę K.;

108) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė (78-84 b. l.) ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad su atsakovu susituokė 1985-01-19, nepilnamečių vaikų neturi. Gyvenant santuokoje išryškėjo atsakovo polinkis girtauti, neblaivus sutuoktinis būna grubus, agresyvus, naudoja psichologinį ir fizinį smurtą. Santuokoje nesulaukė nei moralinės, nei materialinės paramos, buvo žeminama ir užgauliojama, tikėjosi permainų, vylėsi, kad sutuoktinis pasikeis, tačiau tai neįvyko. Faktiškai gyvena atskirose gyvenamojo namo patalpose, neveda bendro ūkio ir tolesnis gyvenimas kartu neįmanomas. Čekiškės seniūnijos charakteristika patvirtina, kad V. K. piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, jo namuose lankosi asocialūs asmenys, V. K. pasižymi grubumu, agresyvumu sutuoktinės atžvilgiu, charakterizuojamas neigiamai. Įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nuosprendžiu V. K. pripažintas kaltu panaudojus fizinį smurtą sutuoktinės atžvilgiu. Nuolatiniu girtavimu, psichologinio ir fizinio smurto naudojimu sutuoktinės atžvilgiu atsakovas pažeidė lojalumo, abipusės pagarbos, moralinės paramos pareigas. Santuoka iširo dėl atsakovo kaltės iširo, todėl atsakovas turi ieškovei atlyginti 1000 Eur neturtinę žalą. Ieškovė daugiau nei 10 metų viena išlaiko būstą, kuriame gyvena ir atsakovas, moka komunalinius mokesčius. Atsakovas finansiškai neprisideda prie būsto išlaikymo, komunalinių mokesčių mokėjimo, nes savo gaunamas pajamas prageria. Todėl yra pagrindas nukrypti nuo turto padalijimo lygiomis dalimis principo ir priteisti ieškovei 2/3 dalis santuokoje įgyto turto, o atsakovui – 1/3 dalį. Įsipareigojimai kreditoriams atsirado sutuoktiniams nustojus vesti bendrą ūkį, todėl šie įsipareigojimai laikytini asmeniniais sutuoktinių įsipareigojimais.

12Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta, neatvykimo priežastys nežinomos.

13Kreditorius BAB bankas Snoras atsiliepime (56 b.l.) nurodė, kad neprieštarauja dėl prievolės pagal sutartį Nr. SL080816K990002 pripažinimo asmenine ieškovės prievole, prašė bylą nagrinėti kreditoriaus atstovui nedalyvaujant (94 b. l.).

14Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime (71 b. l.) nurodė, kad neprieštarauja dėl skolų išieškojimo vykdomosiose bylose Nr. 0050/15/00216, Nr. 0088/11/01213 pripažinimo asmeninėmis V. K. prievolėmis, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

15Kreditorė antstolė Audronė Adomaitienė prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (96 b. l.).

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys susituokė 1985 m. sausio 19 d., santuoka įregistruota Kauno rajono CMS, akto įrašo Nr. 12 (santuokos liudijimo kopija). Šalys transporto priemonių neturi (VĮ Regitra duomenys, 13 b. l.). Ieškovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra; atsakovo V. K. vardu įregistruotos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), tvartą (unikalus Nr. ( - )), viralinę (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav. (pagrindas – 1992-03-24 pirkimo-pardavimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1376, 1992-03-24, Nr. 90) (NTR CDB duomenys, 14-15 b. l.).

18Antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje D. K. atžvilgiu užvestos vykdomosios bylos Nr. 0036/09/05246, Nr. 0036/10/02281, Nr. 0036/14/01407, kuriose išieškotojai yra UAB „MCB Finance“, UAB „General Financing“, AB LESTO (20 b. l.). Antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje V. K. atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr. 0036/10/01016, kurioje išieškotojas yra UAB „General Financing“ (21 b. l.). Antstolio Valdo Zubino kontoroje V. K. atžvilgiu užvestos vykdomosios bylos Nr. 0137/10/07666, Nr. 0137/11/03520, kuriose išieškotojai yra UAB „Ūkio banko lizingas“, AAS „BTA“ (22 b. l.). Antstolio Mariaus Lekečinsko kontoroje D. K. atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr. 0022/10/15738, kurioje išieškotojas yra AB bankas „Snoras“ (23 b. l.). Antstolės Linos Ugnės Dzikienės kontoroje V. K. atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr. 0050/15/00216, kurioje išieškotojas yra valstybė (71 b. l.). Antstolės Gitos Andrijauskienė kontoroje V. K. atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr. 0088/11/01213, kurioje išieškotojas yra valstybė (71 b. l.).

19Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės

20Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu, pasitikėjimu, sukūrimas. CK 3.60 straipsnyje nustatytos santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės sąlygos. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras gyvenimas tapo negalimas. Tai lojalumo, savitarpio pagarbos ir moralinės bei materialinės paramos, visišku rūpinimosi vaikais ir šeima bei kitos pareigos. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalies normos prasmę esminiu santuokinių pareigų pažeidimu laikytinas elgesys, nepriimtinas ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu. Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad, teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, taip pat turi būti atsižvelgta į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį santuokai išsaugoti tarpusavio santykių pablogėjimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias ir subjektyvias aplinkybes (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2006, 2007 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2007).

21CK 3.60 straipsnio 3 dalyje numatyti atvejai, kai sutuoktinio kaltė yra preziumuojama. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina. Teismų praktikoje kaip pagrindas nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės pripažįstamas ne tik CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nurodytas sutuoktinio elgesys, bet ir kiti sutuoktinio veiksmai: nuolatinis jam tenkančių pareigų nevykdymas, nesirūpinimas šeimos nariais, jų žeminimas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2011). Sutuoktinio kaltės prezumpcija yra nuginčijama, tačiau santuokos iširimu kaltinamas sutuoktinis turi įrodyti, kad nebuvo aplinkybių, lemiančių kaltės dėl santuokos iširimo prezumpciją arba kad yra kitų aplinkybių, paneigiančių jo kaltę arba rodančių ir kito sutuoktinio kaltę.

22Iš teismų informacinės LITEKO duomenų nustatyta, kad atsakovas V. K. nuteistas už tyčinį nusikaltimą – Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu padarius D. K. nežymų sveikatos sutrikdymą, t.y. padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje. Ieškovė teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovas daug metų piktnaudžiauja alkoholiu, išgėręs būna agresyvus, grubus, smurtauja, jo elgesys neatitiko lojalumo ir moralinių reikalavimų. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylos eiga nesidomėjo. Dėl atsakovo pasyvaus procesinio elgesio teismas neturėjo galimybės išklausyti atsakovo asmeniškai dėl bendro gyvenimo ir santuokos iširimo aplinkybių. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, jo pozicija dėl santuokos iširimo priežasčių nežinoma. Teismas neturi pagrindo abejoti ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais dėl aplinkybių, susijusių su šeimos iširimu. Teismas, išklausęs ieškovės paaiškinimus dėl santuokos iširimo priežasčių ir įvertinęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes jis iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras gyvenimas tapo negalimas (CK 3.60 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

23Dėl neturtinės žalos

24CK 3.70 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo. Ši nuostata netaikoma, jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

25Neturtinė žala, susijusi su santuokos nutraukimu, yra dvasiniai sutuoktinio išgyvenimai, jo patirtas fizinis ir emocinis skausmas, nepatogumai, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas dėl neteisėtų ir amoralių kito sutuoktinio veiksmų, kuriais pasireiškė jo kaltė, ir panašiai (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). CK 3.70 straipsnio 2 dalies norma suponuoja kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio pareigą tokią žalą atlyginti. Tai yra sutartinės atsakomybės rūšis, kai žala atsiranda specifinėje srityje – šeimoje, tarp sutuoktinių, nutraukiant santuoką, kuria buvo įformintas savanoriškas jų susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Tam, kad būtų galima šią civilinę atsakomybę įgyvendinti, be žalos elemento, turi būti nustatytos visos kitos bendrosios atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys bei kaltė (CK 6.245-6.250 str.). Atsiradus teisiškai reikšmingai aplinkybei, t. y. sutuoktinio prašymu teismui sprendime konstatavus santuokos nutraukimą dėl kito sutuoktinio kaltės, kitam sutuoktiniui įstatymas garantuoja teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu. Ieškovė nurodo, kad patyrė neturtinę žalą – dėl atsakovo alkoholio vartojimo, fizinio ir psichologinio smurto naudojimo jautė psichologinį pažeminimą, nesaugumo jausmą, nuolatinę baimę. Šią žalą ieškovė vertina 1000 Eur. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius duomenis sprendžia, kad ieškovė patyrė išgyvenimus, stresą. Tačiau ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos patirti išgyvenimai būtų pakenkę jos tolesniam gyvenimui ar sveikatai, todėl atsižvelgiant į santuokos iširimo priežastis, į santuokos trukmę, pasekmes, šalių turtinę padėtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, ieškovei iš atsakovo priteistinas 350 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

26Dėl santuokinio turto padalinimo

27Šalys santuokos metu įgijo gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), tvartą (unikalus Nr. ( - )), viralinę (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav. Iš NTR CDB išrašo matyti, kad gyvenamasis namas su priklausiniais įregistruotas atsakovo V. K. vardu, įregistravimo pagrindas – 1992-03-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr.90 pagal LR 1991-05-28 Įstatymą (15 b.l.). Šalių santuoka sudaryta 1985-01-19. Nekilnojamojo turto įsigijimo metu galiojo SŠK, kurio 21 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad turtas, įgytas santuokos metu, laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniams, nors jis įformintas vieno iš jų vardu. Civilinio kodekso 25 straipsnyje nustatyta, kad Civilinio kodekso trečiosios knygos VI skyriaus antrojo skirsnio nuostatos, susijusios su sutuoktinių turto pagal įstatymus nustatytu teisiniu režimu, taikomas nepaisant to, ar tas turtas įgytas iki šio kodekso įsigaliojimo, ar jam įsigaliojus. Pagal CK 3.87 straipsnio 1 dalį įstatymo nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė.

28Ieškovė santuokos metu įgyto nekilnojamojo turto vertę grindžia VĮ „Registrų centro“ viešai skelbiamais vidutinės rinkos vertės paieškos pagal unikalų numerį duomenimis: gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) vertė - 3533 Eur, tvarto (unikalus Nr. ( - )) vertė - 96 Eur, viralinės (unikalus Nr. ( - )) vertė – 53 Eur, kiemo statinių (unikalus Nr. ( - )) vertės nenustatyta. Atsakovas atsiliepimo nepateikė, kitokių įrodymų dėl turto vertės nustatymo nėra, todėl teismas taiko ieškovės nurodytus VĮ „Registrų centro“ viešai skelbiamus turto vertės duomenis. Remiantis šiais duomenimis, šalių santuokoje įgyto nekilnojamojo turto vertė yra apie 3725 Eur.

29Ieškovė prašo turtą padalinti, nukrypstant nuo lygių turto dalių principo: jai priteisti 2/3 turto, t.y. už 2483 Eur, o atsakovui priteisti 1/3 dalį, t.y. už 1242 Eur.

30Ieškovės prašymas padalinti turtą, nukrypstant nuo lygių turto dalių padalijimo principo atmestinas. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje nustatyta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK nustatytais atvejais. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo reikšmė padalijant sutuoktinių bendrą turtą ir tai, kad turtą nelygiomis dalimis galima padalyti, kai nustatomos byloje svarbios aplinkybės, pagrindžiančios būtinumą taikyti įstatyme ir teismų praktikoje suformuluotus kriterijus, kai teismas padalija sutuoktinių bendrą turtą nelygiomis dalimis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. V. v. V. V., bylos Nr. 3K-3-7/2013; 2013 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. P. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-491/2013).)

31Ieškovė prašo jai priteisti didesnę turto dalį dėl to, kad ji daugiau nei 10 metų viena išlaikė būstą, kuriame gyvena kartu su atsakovu, atsakovas finansiškai neprisidėjo prie būsto išlaikymo, komunalinių paslaugų mokėjimo, nes savo gaunamas pajamas prageria. Teismas pažymi, kad šie ieškovės argumentai nepakankami turtą padalinti nelygiomis dalimis. CK 3.123 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad vieno sutuoktinio dalis iš bendro turto taip pat gali būti sumažinama šeimos negautų pajamų suma, kurių šeima negavo dėl sutuoktinio aplaidumo arba kurias jis nuslėpė nuo šeimos ir naudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad šios teisės normos taikymui turi būti nustatytas faktas, kad šeima negavo tam tikrų pajamų dėl vienos iš priežasčių, t. y. arba dėl sutuoktinio aplaidumo, arba dėl to, kad vienas iš sutuoktinių gautas pajamas nuslėpė ir jas panaudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Taigi vienu atveju šeima gali negauti pajamų dėl vieno iš sutuoktinių neapdairaus, lengvabūdiško, neapgalvoto elgesio (veiksmų ar neveikimo), kitu atveju – dėl sutuoktinio apgalvotų, tyčinių savanaudiškų veiksmų. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tam, jog vieno iš sutuoktinių dalis iš bendro turto būtų sumažinta CK 3.123 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu, reikia nustatyti teisiškai reikšmingų faktų visumą: konkrečią šeimos negautų pajamų sumą bei vieno iš sutuoktinių kaltus veiksmus arba neveikimą dėl šių pajamų negavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-207/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Š. v. V. Š., bylos Nr. 3K-3-505/2014).

32Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad turto nuslėpimo, iššvaistymo ir pan. atvejais turtas padalytinas lygiomis dalimis taikant kompensacinius mechanizmus. Kai vienas sutuoktinis sumažina bendrą turtą dėl neatsakingo turto valdymo, iššvaistymo, tai teismas gali kitam sutuoktiniui priteisti kompensaciją prarasto ar iššvaistyto turto apimtimi arba kompensuojant turtu, o likęs turtas turi būti padalijamas lygiomis dalimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Š. v. V. Š., bylos Nr. 3K-3-505/2014). Ieškovė, prašydama turtą padalinti nelygiomis dalimis (jai 2/3, atsakovui 1/3), teigė, kad ji viena išlaiko būstą, moka komunalinius mokesčius, o atsakovas finansiškai neprisideda ir jo gaunamas pajamas išleidžia alkoholiui. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kokios konkrečios pinigų sumos šeima negavo dėl atsakovo kaltų veiksmų ar neveikimo dėl šių pajamų negavimo.

33Teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo dalijant turtą nukrypti nuo lygių turto dalių padalijimo principo. Ieškovė neįrodė būtinumo turtą dalinti nelygiomis dalimis (CPK 178 straipsnis). Ieškovei neįrodžius būtinųjų sąlygų, numatytų CK 3.123 straipsnyje, sudarančių teisinį pagrindą turtą padalinti nelygiomis dalimis, santuokoje įgytas turtas padalintinas lygiomis dalimis. Kompensacinis mechanizmas netaikytinas, nes nenustatyta teisiškai reikšmingų faktų apie tai, kokios konkrečios pinigų sumos šeima negavo dėl atsakovo kaltų veiksmų ar neveikimo.

34Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo

35Civiliniame kodekse nustatytas bendro sutuoktinių turto padalijimo būdo natūra prioritetas: CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Ieškovė prašo dalyti turtą natūra ir nustatyti naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarką pagal jos pateiktą pasiūlymą.

36Teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad tarp jos ir atsakovo V. K. ilgą laiką nusistovėjusi naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis tvarka: atsakovas naudojasi patalpomis 1-4 ir 1-5, ieškovė naudojasi patalpomis 1-1, 1-6, 1-7, 1-8, bendrai naudojamos patalpos yra 1-2 (WC su vonia) ir 1-3. Pagal faktiškai nusistovėjusią naudojimosi tvarką pareiškė ieškinio reikalavimą. Teismo posėdyje ieškovė 2015-04-30 pareiškimu patikslino reikalavimą, prašydama patalpą 1-2 (vonia ir WC, 1,57 kv. m) palikti naudotis bendrai ir įsipareigojo savo lėšomis įrengti įėjimą į šią patalpą iš bendro naudojimo patalpos 1-3. Teismas pažymi, kad ieškovės 2015-04-30 pareiškimu iš dalies pakeistas 2015-04-01 patikslinto ieškinio reikalavimas atsakovo padėties nepablogina, nes ankstesniame procesiniame dokumente ieškovė prašė patalpą 1-2 palikti naudotis jai vienai.

37Ieškovė pagal galutinai patikslintus ieškinio reikalavimus prašo naudojimosi tvarką gyvenamojo namo 1A1m patalpomis nustatyti taip: atsakovui paskirti patalpas Nr. 1-4 (5,31 kv. m.) ir Nr. 1-5 (16,44 kv. m); ieškovei - patalpas Nr. 1-1 (3,08 kv. m), Nr. 1-6 (15,01 kv. m), Nr. 1-7 (13,87 kv. m.), Nr. 1-8 (2,90 kv. m.); bendram naudojimui palikti patalpas 1-2 (1,57 kv. m.), 1-3 (12,76 kv. m.). Visų gyvenamojo namo patalpų bendras plotas yra 70,78 kv.m. Pagal ieškovės siūlomą naudojimosi tvarką ieškovei tenkančių patalpų bendras plotas sudaro 41,94 kv.m (3,08+15,01+13,87+2,90+ ½ (1,57+12,76)=41,95); atsakovui tenkančių patalpų plotas 28,83 kv.m).

38CK 4.75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį.

39Ieškovės reikalavimas dėl naudojimosi tvarkos nustatymo tenkintinas.

40Naudojimosi tvarka gyvenamojo namo patalpomis nustatytina pagal ieškovės patikslintą reikalavimą, atsižvelgus faktiškai nusistovėjusią tarp šalių naudojimosi tvarką ir į gyvenamojo namo patalpų funkcinę paskirtį. Atsižvelgus į tai, kad turtas tarp sutuoktinių dalinamas lygiomis dalimis (po ½), iš ieškovės atsakovui priteistina kompensacija už ieškovei tenkančią didesnę turto dalį. Įvertinus kiekvienai šaliai tenkančių patalpų ploto ir gyvenamojo namo visų patalpų bendro ploto santykį, ieškovei tenkanti gyvenamojo namo dalis sudaro 60 proc. arba 3/5 dalys (=41,95/70,78), atsakovui - 40 proc. arba 2/5 dalys (=28,83/70,78). Taikant lygių turto dalių padalijimo principą, ieškovei atitenkanti gyvenamojo dalis (3/5) pagal naudojimosi tvarką 1/10 dalimi viršija jai turinčią atitekti ½ dalį, todėl iš ieškovės atsakovui priteistina 353,3 Eur kompensacija, atitinkanti 1/10 dalį gyvenamojo namo vertės.

41Ieškovės reikalavimas palikti abiems bendraturčiams bendrai naudotis gyvenamojo namo priklausiniais (tvartu, viraline ir kiemo statiniais), tenkintinas, nes atitinka sutuoktinių lygių turto dalių padalijimo principą ir nepažeidžia nei vieno iš sutuoktinių interesų.

42Dėl pavardžių

43Po santuokos nutraukimo ieškovei D. K. paliekama pavardė K., o atsakovui V. K. – pavardė K. (CK 3.69 straipsnio 1 dalis).

44Dėl prievolių padalijimo

45Ieškovė nurodo, kad įsipareigojimai kreditoriams atsirado nustojus vesti bendrą ūkį, todėl prievolės išieškotojams AB bankui „Snoras“, UAB „MCB Finance“, UAB „General Financing“, AB LESTO vykdomosiose bylose Nr. 0022/10/15738, Nr. 0036/09/05246, Nr. 0036/10/02281, Nr. 0036/14/01407 ir šių bylų išlaidos antstoliams Mariui Lekečinskui ir Audronei Adomaitienei yra laikytinos asmeninėmis D. K. prievolės ir vykdytinos iš asmeninio D. K. turto. Prievolės išieškotojams UAB „General Financing“, UAB „Ūkio banko lizingas“, BTA Insurance Company SE filias Lietuvoje, valstybei vykdomosiose bylose Nr. 0036/10/01016, Nr. 0137/10/07666, Nr. 0137/11/03520, Nr. 0088/11/01213 ir šių bylų vykdymo išlaidos antstoliams Gitai Andrijauskienei, Valdui Zubinui ir Audronei Adomaitienei laikytinos asmeninėmis V. K. prievolės ir vykdytinos iš asmeninio V. K. turto.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47CPK 93 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 96 str.). Ieškovę atstovavo Kauno VGTPT 2014-09-25 sprendimu paskirta advokatė Vytautė Linaburgienė. Valstybės patirtos teisinės pagalbos išlaidos sudaro 156 Eur sumą (97 b.l.). Ieškovė prašė priteisti turto už 2483 Eu ir 1000 Eur neturtinės žalos, jos reikalavimų tenkinta 60 procentų (priteista turto už 1766,5 Eur ir 350 Eur neturtinės žalos). Teismui tenkinus 60 proc. ieškinio reikalavimų, iš atsakovo valstybei priteistinos 93,5 Eur išlaidos už ieškovei suteiktą teisinę pagalbą.

48Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis valstybei. Už reikalavimą nutraukti santuoką mokėtinas 41 Eur žyminis mokestis, už patenkintą 2116,5 Eur turtinį reikalavimą mokėtinas 63,45 Eur žyminis mokestis. Teismui tenkinus 60 proc. ieškinio reikalavimų, iš atsakovo priteistina 63 Eur žyminio mokesčio valstybei.

49Bylos nagrinėjimo metu susidarė 13,46 Eur pašto išlaidos. Ieškovė VGTPT 2014-09-25 sprendimu Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo yra 100 proc. atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų priteisimo (12 b. l.). Proporcingai ieškovės patenkintų reikalavimų daliai, valstybei iš atsakovo priteistina 8 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 541 straipsniu, 259-260 ir 263-270 straipsniais,

Nutarė

51Ieškinį tenkinti iš dalies.

52Nutraukti D. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - ) santuoką, sudarytą 1985 m. sausio 19 d. Kauno rajono CMS, akto įrašo Nr. 12, dėl V. K. kaltės.

53Po santuokos nutraukimo D. K. palikti santuokinę pavardę K., V. K. palikti pavardę K.

54Priteisti iš atsakovo V. K. ieškovei D. K. 350 Eur (tris šimtus penkiasdešimt Eur) neturtinės žalos atlyginimo.

55Padalinti santuokoje įgytą turtą:

561) ieškovei D. K. asmeninės nuosavybės teise priteisti 3/5 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį tvarto, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį viralinės, unikalus Nr. ( - ), ½ kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav.;

572) atsakovui V. K. asmeninės nuosavybės teise priteisti 2/5 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį tvarto, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį viralinės, unikalus Nr. ( - ), ½ kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav.;

583) priteisti atsakovui V. K. 353,3 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt trijų Eur 30 ct) iš ieškovės D. K. kompensaciją už jai atitenkančią didesnę dalį gyvenamojo namo.

59Nustatyti naudojimosi tvarką gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav., plane pažymėto 1A1m, patalpomis:

601) atsakovui V. K. paskirti naudotis patalpas, pažymėtas indeksais 1-4 (5,31 kv.m.) ir 1-5 (16,44 kv. m);

612) ieškovei D. K. paskirti naudotis patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,08 kv. m), 1-6 (15,01 kv. m), 1-7 (13,87 kv. m.), 1-8 (2,90 kv. m.);

623) bendram naudojimui palikti patalpas, pažymėtas indeksais 1-2 (1,57 kv. m.) ir 1-3 (12,76 kv. m.);

634) įpareigoti D. K. savo lėšomis įrengti įėjimą iš patalpos 1-3 į patalpą 1-2.

64Nustatyti, kad D. K. ir V. K. bendrai naudosis gyvenamojo namo priklausiniais: tvartu, unikalus Nr. ( - ), viraline, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniais, unikalus Nr. ( - ), esančiais ( - ), Čekiškės sen., Kauno r. sav.

65Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo prievolės išieškotojams AB bankui „Snoras“ vykdomojoje byloje Nr. 0022/10/15738, UAB „MCB Finance“ vykdomojoje byloje Nr. 0036/09/05246, UAB „General Financing“ vykdomojoje byloje Nr. 0036/10/02281, AB LESTO vykdomojoje byloje Nr. 0036/14/01407 ir šių bylų išlaidos antstoliams Mariui Lekečinskui ir Audronei Adomaitienei yra asmeninės D. K. prievolės ir vykdytinos iš asmeninio D. K. turto;

66Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo prievolės išieškotojams UAB „General Financing“ vykdomojoje byloje Nr. 0036/10/01016, UAB „Ūkio banko lizingas“ vykdomojoje byloje Nr. 0137/10/07666, BTA Insurance Company SE filias Lietuvoje vykdomojoje byloje Nr. 0137/11/03520, valstybei vykdomojoje byloje Nr. 0088/11/01213 ir šių bylų vykdymo išlaidos antstoliams Gitai Andrijauskienei, Valdui Zubinui ir Audronei Adomaitienei yra asmeninės V. K. (asmens kodas ( - ) prievolės ir vykdytinos iš asmeninio V. K. turto.

67Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

68Priteisti iš V. K. valstybei 93,5 Eur bylinėjimosi išlaidas už antrinę teisinę pagalbą. Išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, nurodant mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

69Priteisti iš V. K. (asmens kodas ( - ) valstybei 63 Eur žyminio mokesčio ir 8 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, iš viso 71 Eur (septyniasdešimt vieną Eur). Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

70Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė D. K. patikslintu ieškiniu (79-84 b.l.) ir 2015-04-30 pareiškimu... 3. 1) nutraukti jos ir atsakovo santuoką, sudarytą 1985-01-19 Kauno rajono CMS... 4. 2) padalinti bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą:... 5. 3) nustatyti nekilnojamojo turto naudojimosi tvarką: atsakovas V. K. naudojasi... 6. 4) nustatyti, kad prievolės išieškotojams AB bankui „Snoras“, UAB „MCB... 7. 5) nustatyti, kad prievolės išieškotojams UAB „General Financing“, UAB... 8. 6) priteisti iš atsakovo ieškovei 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo;... 9. 7) nutraukus santuoką ieškovei palikti pavardę K.;... 10. 8) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 11. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė (78-84 b. l.) ir teismo posėdžio... 12. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 13. Kreditorius BAB bankas Snoras atsiliepime (56 b.l.) nurodė, kad... 14. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 15. Kreditorė antstolė Audronė Adomaitienė prašė bylą nagrinėti jai... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys susituokė... 18. Antstolės Audronės Adomaitienės kontoroje D. K. atžvilgiu užvestos... 19. Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės... 20. Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu,... 21. CK 3.60 straipsnio 3 dalyje numatyti atvejai, kai sutuoktinio kaltė yra... 22. Iš teismų informacinės LITEKO duomenų nustatyta, kad atsakovas V. K.... 23. Dėl neturtinės žalos... 24. CK 3.70 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad kitas sutuoktinis turi teisę... 25. Neturtinė žala, susijusi su santuokos nutraukimu, yra dvasiniai sutuoktinio... 26. Dėl santuokinio turto padalinimo ... 27. Šalys santuokos metu įgijo gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), tvartą... 28. Ieškovė santuokos metu įgyto nekilnojamojo turto vertę grindžia VĮ... 29. Ieškovė prašo turtą padalinti, nukrypstant nuo lygių turto dalių... 30. Ieškovės prašymas padalinti turtą, nukrypstant nuo lygių turto dalių... 31. Ieškovė prašo jai priteisti didesnę turto dalį dėl to, kad ji daugiau nei... 32. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad turto nuslėpimo, iššvaistymo ir pan.... 33. Teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo dalijant turtą nukrypti nuo... 34. Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo... 35. Civiliniame kodekse nustatytas bendro sutuoktinių turto padalijimo būdo... 36. Teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad tarp jos ir atsakovo V. K. ilgą... 37. Ieškovė pagal galutinai patikslintus ieškinio reikalavimus prašo... 38. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės... 39. Ieškovės reikalavimas dėl naudojimosi tvarkos nustatymo tenkintinas.... 40. Naudojimosi tvarka gyvenamojo namo patalpomis nustatytina pagal ieškovės... 41. Ieškovės reikalavimas palikti abiems bendraturčiams bendrai naudotis... 42. Dėl pavardžių... 43. Po santuokos nutraukimo ieškovei D. K. paliekama pavardė K., o atsakovui V.... 44. Dėl prievolių padalijimo... 45. Ieškovė nurodo, kad įsipareigojimai kreditoriams atsirado nustojus vesti... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. CPK 93 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies,... 48. Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis valstybei. Už reikalavimą... 49. Bylos nagrinėjimo metu susidarė 13,46 Eur pašto išlaidos. Ieškovė VGTPT... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 541 straipsniu,... 51. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 52. Nutraukti D. K. (asmens kodas ( - ) ir V. K. (asmens kodas ( - ) santuoką,... 53. Po santuokos nutraukimo D. K. palikti santuokinę pavardę K., V. K. palikti... 54. Priteisti iš atsakovo V. K. ieškovei D. K. 350 Eur (tris šimtus... 55. Padalinti santuokoje įgytą turtą:... 56. 1) ieškovei D. K. asmeninės nuosavybės teise priteisti 3/5 dalį gyvenamojo... 57. 2) atsakovui V. K. asmeninės nuosavybės teise priteisti 2/5 dalis gyvenamojo... 58. 3) priteisti atsakovui V. K. 353,3 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt trijų... 59. Nustatyti naudojimosi tvarką gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( -... 60. 1) atsakovui V. K. paskirti naudotis patalpas, pažymėtas indeksais 1-4 (5,31... 61. 2) ieškovei D. K. paskirti naudotis patalpas, pažymėtas indeksais 1-1 (3,08... 62. 3) bendram naudojimui palikti patalpas, pažymėtas indeksais 1-2 (1,57 kv. m.)... 63. 4) įpareigoti D. K. savo lėšomis įrengti įėjimą iš patalpos 1-3 į... 64. Nustatyti, kad D. K. ir V. K. bendrai naudosis gyvenamojo namo priklausiniais:... 65. Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo prievolės išieškotojams AB bankui... 66. Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo prievolės išieškotojams UAB... 67. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 68. Priteisti iš V. K. valstybei 93,5 Eur bylinėjimosi išlaidas už antrinę... 69. Priteisti iš V. K. (asmens kodas ( - ) valstybei 63 Eur žyminio mokesčio ir... 70. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...