Byla 3K-3-505/2014

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Janinos Stripeikienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. Š. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 18 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. Š. ieškinį atsakovui V. Š. dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei, turto padalijimo, atsakovo V. Š. priešieškinį ieškovei E. Š. dėl santuokos nutraukimo, esant ieškovės kaltei, turto padalijimo; tretieji asmenys: AB „Swedbank“, „Nordea Bank Finland Plc“, veikiantis per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl santuokos nutraukimo – sutuoktinių kaltės iširus santuokai ir santuokoje įgyto turto padalijimo.

6Ieškovė prašė nutraukti dėl atsakovo kaltės šalių santuoką, sudarytą 1993 m. spalio 22 d. Kauno miesto civilinės metrikacijos biure, padalyti santuokoje įgytą turtą ir turtines teises, nustatant nelygias sutuoktinių turto dalis. Sūnus E. Š. yra pilnametis.

7Ieškovė teigė, kad atsakovas pažeidė tiek CK 3.27 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrąsias sutuoktinių pareigas, tiek finansines sutuoktinio pareigas, tokias kaip sąžiningas, apdairus ir rūpestingas šeimos turto valdymas ir su šiuo turtu susijusių sandorių sudarymas, turtinių prievolių prisiėmimas ir jų vykdymas. Šių sutuoktinio pareigų nevykdymas ir itin neatsakingas šeimos lėšų panaudojimas iš esmės ir nulėmė tolimesnio santuokinio gyvenimo negalimumą. Atsakovas taip pat nesirūpino šeimos neturtinėmis vertybėmis ir taip nesistengė išsaugoti šeimos: jis niekada tinkamai nesirūpino šeima, jam nebuvo įdomu būti su vaiku ir šeima, atsakovui reikėjo lėktuvo, merginų, alkoholio, narkotikų ir kitų dalykų. Ieškovės teigimu, ji siekė išsaugoti šeimą, kreipėsi į psichologą ir pati, ir kartu su atsakovu, tačiau pastangos nedavė rezultatų. Nuo 2007 metų jie nustojo tvarkyti bendrą ūkį, o 2008 m. balandžio mėnesį atsakovas išėjo iš namų, galutinai nutraukdamas santykius. Sutuoktinių ryšių puoselėjimas ir išsaugojimas yra abiejų sutuoktinių pareiga, kurią atsakovas šiurkščiai pažeidė. Atsakovas pats nusprendė išsikraustyti iš šeimos namų ir neketino grįžti, taigi nesiėmė jokių priemonių šeimai išsaugoti. Šeimos santykiai grindžiami pasitikėjimu, pagarba, rūpinimusi vienas kitu ir vaikais. Ieškovė teigė, kad sudarius santuoką būtina rūpintis šeima, bandyti taikytis prie sutuoktinio (jei sutuoktinių interesai atskirais klausimais nesutampa) ir greta nesant kito sutuoktinio (arba net ir jo akivaizdoje) vengti veiksmų, sukeliančių jam neigiamas emocijas ir išgyvenimus. Atsakovas nesilaikė šių principų ir pasirinko tokį gyvenimo būdą, kuris visiškai išardė jų šeimą.

8Ieškovė nurodė, kad, vadovaujantis CK 3.109 straipsnio 4 dalies 4 punktu, sutuoktiniai, prisiimdami ir vykdydami prievoles, susijusias su šeimos poreikių tenkinimu, privalo elgtis lygiai taip pat apdairiai ir rūpestingai, kaip ir priimdami ir vykdydami savo asmenines prievoles. Pagal CK 3.94 straipsnio 3 dalį, jeigu vienas sutuoktinis tvarko turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tą daro aplaidžiai ar neprotingai ir nerūpestingai, tai jis privalo kompensuoti iš savo asmeninio turto nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. Ieškovė teigia, kad atsakovas per visą daugiau negu trejus metus trukusį bylos nagrinėjimą nepaaiškino, kaip jis elgėsi su šalių turtu, prasidėjus santuokos nutraukimo procesui, nutylėjo aplinkybes, kad neinformavęs ieškovės ir be jos sutikimo nuomojo šalių nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims ir pasisavino už turto nuomą gautas lėšas, sudarė paskolų sandorius, kuriais neturėdamas privalomo ieškovės sutikimo slapta skolindavo lėšas tretiesiems asmenims, visiškai nesigilindamas į šių lėšų grąžinimo tikimybę (pvz., paskolino daugiau kaip 0,5 mln. Lt UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui prieš pat bankroto bylos iškėlimą paskolino 125 000 Lt UAB „DM Valda“, kuriai taip pat iškelta bankroto byla). Ieškovė viena finansavo sūnaus studijas JAV, kurios dėl lėšų stygiaus ir buvo nutrauktos.

9Atsakovas ignoravo ieškovės, kaip sutuoktinės, teisę gauti 1/2 dalį pajamų, gautų pardavus sutuoktinių bendrą turtą (pvz., 1/2 dalį lėšų, t. y. 442 500 Lt, atsakovo gautų iš UAB „Nimfėja“ pagal 2008 m. gruodžio 31 d. notaro patvirtintą sutartį). Taip atsakovas sąmoningai pažeidė savo, kaip sutuoktinio, turtines prievoles. Atsakovas pažeidė savo lojalumo ieškovei pareigą, siekė ją apgauti ir nuslėpti itin stambias šeimos lėšų finansines operacijas. Jis neteikė jokių įrodymų apie savo vienašališkai sudarytus paskolų ir kitus sandorius panaudojant šeimos lėšas. Ieškovės teigimu, byloje pavyko nustatyti tik dalį sandorių ir šeimos lėšų vienasmeniško panaudojimo faktų. Jai nepavyko išsiaiškinti, kaip atsakovas įsigijo didelės vertės orlaivį, kuriuo kelis kartus skrido tiek ieškovė, tiek šalių sūnus. Atsakovas nepadėjo teismui išsiaiškinti šių aplinkybių ir nepateikė jokių paaiškinimų tiek dėl šio turto, tiek dėl kitų savo veiksmų, pvz., kiek lėšų ar kito didelės vertės turto atsakovas laikė AB SEB banke išsinuomotuose seifuose, kurių nuomos sutartis jis skubiai nutraukė, kai tik sužinojo, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo.

10Ieškovė prašė teismo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės ir jos siūlomu būdu padalyti santuokoje įgytą turtą.

11Dėl nekilnojamojo turto padalijimo

12Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius – kiemo statinius ir 0,0808 ha ploto žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 624 000 Lt, asmeninės nuosavybės teise priteisti ieškovei.

13Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius ir 0,0464 ha ploto žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 383 000 Lt, asmeninės nuosavybės teise priteisti atsakovui.

14Negyvenamąją patalpą – parduotuvę ir 201/7135 dalį žemės sklypo, esančius (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 4 780 000 Lt, asmeninės nuosavybės teise priteisti ieškovei. Ieškovei nustatyti skolininko teises ir pareigas pagal šalių 2006 m. birželio 30 d. pasirašytą valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartį, įsiskolinimo suma – 47 058,85 Lt.

15Negyvenamąją patalpą – universitetą (auditorijų pastatą) su bendro naudojimo patalpomis ir 1/2 dalį priklausinių – 1/2 dalį kitų statinių (inžinerinių) – kiemo statinių, esančių (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 1 700 000 Lt, asmeninės nuosavybės teise priteisti ieškovei.

16Negyvenamąją patalpą – banko patalpą su bendro naudojimo patalpomis, esančią (duomenys neskelbtini), kurios bendra rinkos vertė 2 400 000 Lt, asmeninės nuosavybės teise priteisti atsakovui.

17Dėl akcijų padalijimo

18500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Nimfėja“ akcijų, kurių 100 procentų akcijų paketo rinkos vertė 496 000 Lt, priteisti ieškovei;

19100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Verus gustus“ akcijų, kurių 100 procentų akcijų paketo rinkos vertė 1 774 000 Lt, priteisti ieškovei;

20500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Dovintė“ akcijų, kurių 100 procentų akcijų paketo rinkos vertė 0 Lt, priteisti ieškovei;

21100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ akcijų (jų visų nominalioji vertė 10 000 Lt) priteisti ieškovei;

22UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos nario komanditorės E. Š. įnašą priteisti jai;

23UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos nario komanditoriaus V. Š. įnašą priteisti ieškovei;

249738 vnt. paprastųjų vardinių UAB Kauno tarptautinis upių uosto akcijų, kurių rinkos vertė 2 396 746 Lt, priteisti atsakovui;

25825 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kvadrum“ akcijų, kurių rinkos vertė 0 Lt, priteisti atsakovui;

263608 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Domus Sola“ akcijų, kurių 90,20 procentų akcijų paketo rinkos vertė 1268 Lt, priteisti atsakovui.

27Dėl prievolių AB „Swedbank“ padalijimo

28AB „Swedbank“ su atsakovu 2003 m. liepos 1 d. pasirašė investicinę kredito sutartį, jos pagrindu bankas suteikė atsakovui 1 227 662,66 Eur kreditą. Sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti AB „Swedbank“ naudai įkeista patalpa – parduotuvė adresu: (duomenys neskelbtini), ir patalpa – universitetas su 1/2 dalimi priklausinių adresu: (duomenys neskelbtini). Ieškovė 2003 m. liepos 1 d. pasirašė su AB „Swedbank“ laidavimo sutartį, pagal kurią laidavo už kredito gavėją atsakovą. Ieškovė prašo teismo priteisti jai asmeninės nuosavybės teise nurodytą įkeistą AB „Swedbank“ nekilnojamąjį turtą, todėl taip pat prašo nustatyti, kad po santuokos nutraukimo skolininko teises ir pareigas pagal 2003 m. liepos 1 d. investicinę kredito sutartį, pasirašytą AB „Swedbank“ ir atsakovo, perima ieškovė.

29Ieškovė prašo nustatyti, kad jos prievolė AB „Swedbank“ pagal 2007 m. rugpjūčio 13 d. vartojimo kredito sutartį yra asmeninė ieškovės prievolė, o atsakovo prievolė AB „Swedbank“ pagal 2003 m. balandžio 30 d. vartojimo kredito sutartį yra asmeninė atsakovo prievolė; taip pat nustatyti, kad atsakovo prievolė AB „Swedbank“ pagal 2007 m. balandžio 12 d. vartojimo kredito sutartį yra asmeninė jo prievolė.

30Dėl prievolių „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančiam per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių (toliau – ir „Nordea Bank Finland Plc“)

31„Nordea Bank Finland Plc“, veikiantis per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, su atsakovu 2007 m. lapkričio 12 d. pasirašė kreditavimo sutartį, o su ieškove tą pačią dieną – laidavimo sutartį. Bankas su atsakovu pasirašė 2007 m. lapkričio 12 d. kredito „Laisvai“ sutartį, o su ieškove tą pačią dieną – laidavimo sutartį už kreditą „Laisvai“. Bankui už abi prievoles hipotekos lakštais yra įkeista negyvenamoji patalpa – banko patalpa su bendro naudojimo patalpomis (duomenys neskelbtini), priklausanti ieškovei su atsakovu bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

32Atsakovas pradėjo naudoti nurodytas paskolas, t. y. vartojamąjį kreditą nuo 2008 m. balandžio 18 d., o kreditą „Laisvai“ nuo 2009 m. balandžio 17 d., jau šalims negyvenant kartu, vykstant deryboms dėl taikaus santuokos nutraukimo ir turto padalijimo. Paskolos nebuvo naudojamos šeimos poreikiams tenkinti. Ieškovei nėra žinoma, kur atsakovas panaudojo banko suteiktas paskolas. Dėl to ieškovė prašė teismo nustatyti, kad po santuokos nutraukimo:

33atsakovo prievolės „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančiam per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, pagal 2007 m. lapkričio 12 d. kreditavimo sutartį ir 2007 m. lapkričio 12 d. kredito „Laisvai“ sutartį yra asmeninės atsakovo prievolės;

34ieškovės su „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriumi 2007 m. lapkričio 12 d. pasirašytos laidavimo sutartys yra pasibaigusios.

35Dėl reikalavimo teisių padalijimo

36Kadangi atsakovas skolino bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančias lėšas tretiesiems asmenims, tai ieškovė prašo jai priteisti reikalavimo teises į 1/2 dalį santuokos metu sudarytų paskolų sutarčių pagrindu tretiesiems asmenims perleistų lėšų, kurios yra bendroji jungtinė nuosavybė:

37Atsakovas 2006 m. vasario 15 d. sudarė paskolos sutartį su UAB Kauno tarptautiniu upių uostu (paskolos suma – 1 000 000 Lt, paskolos grąžinimo terminas – 2016 m. vasario 15 d.); 2006 m. liepos 11 d. paskolos sutartį (paskolos suma – 125 000 Lt, paskolos grąžinimo terminas – 2010 m. gruodžio 31 d.); 2007 m. vasario 15 d. paskolos sutartį (paskolos suma – 160 000 Lt.). Iš atsakovo teismui pateikto 2011 m. kovo 2 d. skolos suderinimo akto tarp atsakovo ir UAB Kauno tarptautinio upių uosto matyti, kad skola atsakovui 2011 m. kovo 2 d. buvo 476 948 Lt. Taip pat ieškovė prašė pripažinti jai kreditoriaus teises į UAB Kauno tarptautinio upių uosto 238 474 Lt skolą. Kadangi UAB Kauno tarptautinis upių uostas jau grąžino atsakovui 808 052 Lt, tai ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovo 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų iš UAB Kauno tarptautinio upių uosto kaip grąžintą paskolos sumą, t. y. 404 026 Lt.

38Atsakovas su UAB „Domus Mea“ 2006 m. (tiksli data nenurodyta) sudarė paskolos sutartį Nr. 2006/09/12 (paskolos suma – 751 000 Lt). Atsakovo pateiktame BUAB ,,Domus Mea“ 2011 m. vasario 21 d. pranešime nurodoma, kad 2010 m. gegužės 7 d. jis bendrovei jokių kreditoriaus reikalavimų neturi. Todėl ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovo 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų iš UAB „Domus Mea“ kaip grąžintą paskolos sumą, t. y. 375 500 Lt.

39Ieškovė, atsakovas ir UAB „Merkurijus“, kurios teisių ir pareigų perėmėja yra UAB „Homburg Merkurijus“, 2008 m. liepos 1 d. pasirašė susitarimą dėl statybos darbų vykdymo ir įsipareigojimo perleisti nekilnojamąjį turtą. Nurodyto susitarimo 2 punkte šalys susitarė dėl išmokų V. Š. ir E. Š. mokėjimo ir tuo pagrindu UAB „Homburg Merkurijus“ banko pavedimais atliko atsakovui šiuos mokėjimus: 2008 m. rugsėjo 12 d. – 100 000 Lt; 2008 m. rugsėjo 12 d. – 47 200 Lt; 2008 m. rugsėjo 16 d. – 65 200 Lt; 2008 m. spalio 10 d. – 23 600 Lt; 2008 m. lapkričio 17 d. – 23 600 Lt; 2008 m. gruodžio 3 d. – 23 600 Lt; 2009 m. sausio 26 d. – 23 800 Lt; 2009 m. kovo 13 d. – 47 600 Lt; 2009 m. balandžio 9 d. – 23 800 Lt; iš viso – 378 400 Lt. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 1/2 dalį ieškovei tenkančios UAB „Homburg Merkurijus“ atsakovui išmokėtos kompensacijos, t. y. 189 200 Lt.

402007 m. liepos 13 d. bendra Lietuvos–JAV įmonė UAB ,,Sanitex“ pervedė atsakovui 500 000 Lt avansinį mokėjimą pagal 2007 m. liepos 12 d. sutartį. 2007 m. gruodžio 20 d. bendra Lietuvos–JAV įmonė UAB ,,Sanitex“ pervedė atsakovui 808 500 Lt už akcijas pagal 2007 m. gruodžio 17 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartį. Ieškovė prašė priteisti jai 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų iš bendros Lietuvos–JAV įmonės UAB „Sanitex“, t. y. 404 250 Lt.

41Atsakovas paskolino (perleido) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančias sutuoktinių lėšas: laikotarpiu nuo 2008 m. balandžio 10 d. iki 2009 m. balandžio 16 d. UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui 539 000 Lt (2008 m. balandžio 10 d., 2008 m. balandžio 21 d., 2008 m. spalio 16 d., 2008 m. spalio 21 d. paskolos sutarčių pagrindu), 2006 m. gruodžio 21 d. UAB „DM Valda“ – 250 000 Lt (2006 m. gruodžio 21 d. paskolos sutarties pagrindu), o 2007 m. birželio 14 d. perleido bendrai Lietuvos–JAV įmonei UAB „Sanitex“ 1 000 000 Lt. Pradėjus UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centro ir UAB „DM Valda“ bankroto procedūras, ieškovė prašė mažinti 1/2 dalimi atsakovo dalį iš bendro turto 269 500 Lt lėšomis, paskolintomis UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui; 125 000 Lt lėšomis, paskolintomis UAB „DM Valda“; taip pat 500 000 Lt lėšomis, perleistomis bendrai Lietuvos–JAV įmonei UAB „Sanitex“.

422007 m. gegužės 25 d. atsakovas paskolino R. J. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančias sutuoktinių lėšas – 625 000 Lt. R. J. grąžino dalį skolos, pervesdamas atsakovui 2009 m. liepos 28 d. 40 000 Lt. Dėl to ieškovė prašė pripažinti jai kreditoriaus teises į 292 500 Lt iš R. J.; taip pat priteisti ieškovei 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų iš R. J. kaip grąžintos paskolos sumą, t. y. 20 000 Lt.

432009 m. balandžio 23 d. atsakovas paskolino UAB „Domus Sola“ 5000 Lt, taip pat 2009 m. balandžio 28 d. sudarytos paskolos sutarties pagrindu šiai bendrovei paskolino 20 000 Lt. UAB „Domus Sola“ nurodė, kad bendrovės skola 2010 m. kovo 8 d. yra 5000 Lt. 15 000 Lt skola atsakovui buvo grąžinta, todėl atsakovui pripažintinos kreditoriaus teisės į 5000 Lt lėšų iš UAB „Domus Sola“ pagal 2009 m. balandžio 28 d. paskolos sutartį. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų iš UAB „Domus Sola“ kaip grąžintą paskolos sumą, t. y. 7500 Lt.

44Nuo 2007 m. sausio 10 d. iki 2008 m. gruodžio 24 d. atsakovui UAB „Nimfėja“ sumokėjo 546 230,40 Lt (t. y. 24 kartus po 22 759,60 Lt) už patalpų nuomą. Todėl ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų iš UAB „Nimfėja“ kaip nuomos mokestį nuo 2007 m. sausio 10 d. iki 2008 m. gruodžio 24 d., t. y. 273 115,20 Lt. Be to, atsakovas 2007 m. rugpjūčio 23 d. pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. paskolos sutartį paskolino UAB „Nimfėja“ 200 000 Lt. UAB „Nimfėja“ paskolą grąžino, pervedusi atsakovui 2007 m. spalio 29 d. 100 000 Lt ir 2007 m. spalio 31 d. 100 000 Lt. Todėl ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovo 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų iš UAB „Nimfėja“ kaip grąžintą paskolos sumą, t. y.100 000 Lt.

45Dėl nuompinigių

46Dėl ieškovei ir atsakovui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto, t. y. patalpų adresu: (duomenys neskelbtini), atsakovas ir „Nordea Bank Finland Plc“, veikiantis per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, sudarė 2006 m. gruodžio 19 d. nuomos sutartį, 2007 m. kovo 1 d. patalpų priėmimo–perdavimo aktą prie nuomos sutarties. Šalių sutartas nuomos mokestis per mėnesį – 155,89 Lt plius 18 proc. PVM (t. y. 183,95 Lt su PVM) už 1 kv. m, statinio plotas – 250,74 kv. m, nuomos laikotarpis – penkeri metai. Taip nuomos mokestis per mėnesį yra 183,95 Lt x 250,74 kv. m = 46 123,62 Lt. Ieškovė pažymėjo, kad ji su atsakovu kartu negyvena nuo 2008 metų. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius įpareigotas nuo 2009 m. spalio 1 d. mokėti ieškovei pavedimu į jai priklausančią sąskaitą nuomos mokesčio 1/2 dalį. Dėl to ieškovė prašė priteisti jai atsakovo gauto nuomos mokesčio 1/2 dalį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d., t. y. 484 298,01 Lt.

47Dėl ieškovei ir atsakovui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio statinio – auditorijų pastato adresu: (duomenys neskelbtini) atsakovas V. Š. ir Vytauto Didžiojo universitetas sudarė 2004 m. rugpjūčio 9 d. pastato (statinio) nuomos sutartį, 2004 m. rugpjūčio 24 d. – turto perdavimo–priėmimo aktą. Šalių sutartas nuomos mokestis už mėnesį – 29,56 Lt plius 18 proc. PVM (t. y. 34,88 Lt su PVM) už 1 kv. m., statinio plotas 1579,54 kv. m, nuomos laikotarpis – 10 metų, nuomos terminą skaičiuojant nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. Taip nuomos mokestis per mėnesį yra 34,88 Lt x 1579,54 kv. m = 55 094,35 Lt. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu Vytauto Didžiojo universitetas įpareigotas nuo 2009 m. spalio 1 d. mokėti ieškovei pavedimu į jai priklausančią sąskaitą 1/2 dalį nuomos mokesčio, mokėtino pagal nurodytą nuomos sutartį. Todėl ieškovė prašė priteisti jai 1/2 dalį atsakovo gauto nuomos mokesčio nuo 2008 m. iki 2009 m. rugsėjo 30 d., t. y. 578 490,67 Lt (21 mėn. po 55 094,35 Lt) x 1/2. Nutraukus šalių santuoką, ieškovė prašė pripažinti jai nuomotojo teises pagal 2004 m. rugpjūčio 9 d. nuomos sutartį, sudarytą V. Š. ir Vytauto Didžiojo universiteto, dėl statinio – auditorijų pastato adresu: (duomenys neskelbtini) nuomos.

48Dėl dividendų ir teisių perleidimo

49UAB Kauno tarptautinis upių uostas 2008 m. gruodžio 15 d. išmokėjo atsakovui 35 834 Lt dividendų už 2007 metus. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo dividendų 1/2 dalį, t. y. 17 917 Lt.

50UAB „Domus Mea“ išmokėjo atsakovui 156 804 Lt dividendų už 2008 metus. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo dividendų 1/2 dalį, t. y. 78 402 Lt.

512008 m. gruodžio 31 d. UAB „Nimfėja“ sudarė sutartį su atsakovu, pagal kurią be ieškovės sutikimo UAB „Nimfėja“ iš atsakovo nupirko nuomininko teises ir pareigas, kylančias iš 2005 m. gegužės 3 d. sutarties dėl ilgalaikės nuomos ir iš 2005 m. gegužės 9 d. susitarimo dėl sutarties dėl ilgalaikės nuomos pakeitimo. Atsakovas šias teises ir pareigas UAB „Nimfėja“ perleido už 750 000 Lt plius 135 000 Lt PVM, t. y. už 885 000 Lt. Ieškovė negavo nurodytų atsakovo pajamų dalies. 2008 m. gruodžio 31 d. 750 000 Lt buvo pervesti į atsakovo asmeninę sąskaitą AB SEB banke. Ieškovė prašė priteisti jai 1/2 dalį lėšų, atsakovo gautų už nuomos perleidimą, t. y. 442 500 Lt.

52Ieškovė nurodė, kad yra darbinga, todėl santuoką nutraukus nereikalauja iš atsakovo priteisti išlaikymo, po santuokos nutraukimo pageidauja palikti santuokoje turėtą pavardę Š.

53Atsakovas V. Š. priešieškiniu pripažino, kad šalių šeima iširo. Pradiniu priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, teigė, jog sutuoktinių santykiuose pasitaikė klaidų tiek iš atsakovo, tiek iš ieškovės pusės. Vėliau atsakovas patikslintu priešieškiniu prašė teismą pripažinti, kad santuoka iširo dėl ieškovės kaltės ir nurodė, kad ieškovė pažeidė nustatytas CK 3.27 straipsnyje pagarbos ir lojalumo kitam sutuoktiniui pareigas, dėl to sutriko nuolatinis bendravimas, ieškovė neieškojo bendro sutarimo, kuris padėtų palaikyti darnius santuokinius ryšius. Paskutiniaisiais bendro gyvenimo metais ieškovė tapo itin kategoriška, nepripažindavo kito sutuoktinio nuomonės bendro gyvenimo klausimais, neieškojo kompromisų, keldavo konfliktus, į kuriuos įtraukdavo ir sūnų. Dėl ieškovės būdo ir nenoro spręsti problemas bendras gyvenimas tapo neįmanomas, todėl atsakovas išsikraustė iš namų 2009 m. balandžio mėnesį.

54Atsakovo manymu, ieškovė į dalytino turto balansą nepagrįstai įtraukė iš trečiųjų asmenų gautas lėšas, nepagrįstai prašo nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo. Teismui pateikti atsakovo banko sąskaitų išrašai, taip pat vykdant teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolių atliktos atsakovo turto paieškos rezultatai rodo, kad prašomų padalyti pinigų atsakovas neturi. Atsakovas nurodo, kad visos piniginės operacijos buvo vykdomos oficialiai per bankus, gauti pinigai buvo naudojami bendroms sutuoktinių prievolėms vykdyti, bendrąja jungtine nuosavybe esančiam turtui išlaikyti ir gausinti. Atsakovas teigė išsikėlęs iš bendro su ieškove būsto 2009 m. balandžio mėn., to paties mėnesio 27 d. pirmą kartą deklaravo savo gyvenamąją vietą Vilniuje. Atsakovas patikslintu priešieškiniu nurodė pareiškęs ieškinį Kauno miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-2812-657/2012 dėl 1 301 705,60 Lt skolos priteisimo iš Ž. M. V. Š. naudai pagal 2004 m. vasario 26 d. paskolos sutartį. Todėl priešieškiniu atsakovas prašė sutuoktinių dalytiną bendro turto balansą papildyti 1 301 705,60 Lt reikalavimu Ž. M.

55Priešieškiniu atsakovas prašė jam asmeninės nuosavybės teise priteisti:

56Nekilnojamąjį turtą (5 163 000 Lt vertės):

57383 000 Lt vertės nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu: (duomenys neskelbtini): 0,0464 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą, kiemo statinius (tvorą, kiemo aikštelę);

584 780 000 Lt vertės nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu: (duomenys neskelbtini): 201/7135 dalį 0,7135 ha žemės sklypo, negyvenamąją patalpą – parduotuvę.

59Transporto priemones:

60transporto priemonę PWC 1000, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), gamybos metai 1998, 1 Lt vertės; transporto priemonę (markė nenustatyta) „Diplomat“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), gamybos metai 1980, 1 Lt vertės.

61Akcijas, įnašus (3 473 885 Lt vertės):

62500 vnt. paprastųjų vardinių 50 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Nimfėja“ akcijų, kurių vertė 496 000 Lt;

63100 vnt. paprastųjų vardinių 10 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Verus gustus“ akcijų, kurių vertė 1 774 000 Lt;

64500 vnt. paprastųjų vardinių 50 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Dovintė“ akcijų, kurių vertė 0 Lt;

654869 vnt. paprastųjų vardinių 486 900 Lt nominaliosios vertės UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų, kurių vertė 1 198 616 Lt;

661650 vnt. paprastųjų vardinių 165 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Kvadrum“ akcijų, kurių vertė 0 Lt;

673608 vnt. paprastųjų vardinių 36 080 Lt nominaliosios vertės UAB „Domus sola“ akcijų, kurių vertė 1268 Lt;

68100 vnt. paprastųjų vardinių 10 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ akcijų, kurių vertė 1 Lt;

69UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos 4000 Lt nario įnašų.

70Reikalavimo teises (1 578 826,80 Lt):

71238 474 Lt reikalavimą UAB Kauno tarptautiniam upių uostui pagal 2006 m. vasario 15 d., 2006 m. liepos 11 d. ir 2007 m. vasario 15 d. paskolos sutartis.

72292 500 Lt reikalavimą R. J. pagal 2007 m. gegužės 25 d. paskolos sutartį.

732500 Lt reikalavimą UAB „Domus sola“ pagal 2009 m. balandžio 28 d. paskolos sutartį.

74125 000 Lt reikalavimą UAB „DM valda“ pagal 2006 m. gruodžio 21 d. paskolos sutartį.

75269 500 Lt reikalavimą UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui pagal 2008 m. balandžio 10 d., 2008 m. balandžio 21 d., 2008 m. spalio 16 d., 2008 m. spalio 21 d. paskolos sutartis.

76650 852,80 Lt reikalavimą Ž. M. pagal 2004 m. vasario 26 d. paskolos sutartį.

77Įsipareigojimus tretiesiems asmenims (kreditoriams) (3 768 189,82 Lt):

78Pagal V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 1 d. kredito sutartį, negrąžinta kredito dalis – 502 726,66 Eur (1 735 814,61 Lt).

79Pagal V. Š. ir „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus 2007 m. lapkričio 12 d. kredito „Laisvai“ sutartį, negrąžinta kredito dalis – 312 548,34 Eur (1 079 166,90 Lt).

80Pagal V. Š. ir „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus 2007 m. lapkričio 12 d. kreditavimo sutartį, negrąžinta kredito dalis – 117 629,75 Eur (406 149,41 Lt).

81Skolininko teises ir pareigas UAB „Sanitex“ – 500 000 Lt.

82Pagal V. Š. ir E. Š. pasirašytą 2006 m. birželio 30 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, įsiskolinimo suma – 47 058,85 Lt.

83Atsakovas prašė teismo jam iš viso priteisti turto natūra už 10 215 713,80 Lt, skolinių įsipareigojimų už 3 768 189,82 Lt; iš viso, įvertinus skolinius įsipareigojimus, turto už 6 447 523 98 Lt.

84Atsakovas priešieškiniu prašė teismo ieškovei E. Š. asmeninės nuosavybės teise priteisti:

85Nekilnojamąjį turtą (4 100 624 Lt):

86624 000 Lt vertės nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu: (duomenys neskelbtini): 0,0808 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą, kiemo statinius (tvorą, kiemo aikštelę, kanalizacijos šulinį – 2 vnt.).

872 400 000 Lt vertės negyvenamąsias patalpas – banko patalpas adresu: (duomenys neskelbtini).

881 700 000 Lt vertės negyvenamąsias patalpas – universiteto (auditorijų pastatą) adresu (duomenys neskelbtini).

89Akcijas (1 198 616 Lt):

904869 vnt. paprastųjų vardinių 486 900 Lt nominaliosios vertės UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų, kurių vertė 1 198 616 Lt.

91Reikalavimo teises (1 578 826,80 Lt):

92238 474 Lt reikalavimą UAB Kauno tarptautiniam upių uostui pagal 2006 m. vasario 15 d., 2006 m. liepos 11 d. ir 2007 m. vasario 15 d. paskolos sutartis;

93292 500 Lt reikalavimą R. J. pagal 2007 m. gegužės 25 d. paskolos sutartį;

942500 Lt reikalavimą į UAB „Domus sola“ pagal 2009 m. balandžio 28 d. paskolos sutartį;

95125 000 Lt reikalavimą UAB „DM valda“ pagal 2006 m. gruodžio 21 d. paskolos sutartį.;

96269 500 Lt reikalavimą UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui pagal 2008 m. balandžio 10 d., 2008 m. balandžio 21 d., 2008 m. spalio 16 d., 2008 m. spalio 21 d. paskolos sutartis.

97650 852,80 Lt reikalavimą Ž. M. pagal 2004 m. vasario 26 d. paskolos sutartį.

98Iš viso ieškovei tenka turto už 7 669 442,80 Lt.

99Atsakovas taip pat prašė nustatyti, kad skolininko teisės ir pareigos pagal ieškovės ir AB „Swedbank“ 2007 m. rugpjūčio 13 d. vartojimo kredito sutartį yra asmeninės ieškovės teisės ir pareigos; skolininko teisės ir pareigos pagal atsakovo ir AB „Swedbank“ 2003 m. balandžio 30 d. ir 2007 m. balandžio 12 d. vartojimo kredito sutartis yra asmeninės atsakovo teisės ir pareigos.

100Atsakovas pradiniu priešieškiniu prašė solidariąsias prievoles tretiesiems asmenims perkelti tik atsakovui ir į tai atsižvelgti dalijant turtą. Kreditoriai AB „Swedbank“ ir „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius su tokiu reikalavimu nesutiko. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas vykdo bendrąsias prievoles ir šių prievolių dydis yra sumažėjęs, į tai, kad komercinės paskirties turtą padalijus tokiu būdu, kad šalys taptų bendraturčiais ar turėtų akcijų vienoje įmonėje (turėtų vienodą įtaką sprendimams), tokio turto valdymą iš esmės padarytų labai sunkų ar neįmanomą, atsakovas mano, kad tinkamiausia prievolių vykdymą tretiesiems asmenims perkelti tik jam.

101Atsižvelgiant į tai, kad viso santuokoje įgyto turto vertė, remiantis turto ekspertize, sumažėjo ir yra 18 292 394,60 Lt (nekilnojamasis turtas – 9 263 624 Lt; transporto priemonės – 2 Lt; akcijos (įnašai) – 5 871 117 Lt; reikalavimo teisės – 3 157 653,60 Lt), o įsipareigojimai tretiesiems asmenims sumažėjo ir sudaro 3 768 189,82 Lt (AB „Swedbank“ – 502 726,66 Eur (1 735 814,61 Lt); „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriui pagal kredito „Laisvai“ sutartį – 312 548,34 Eur (1 079 166,90 Lt); „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriui pagal kreditavimo sutartį – 117 629,75 Eur (406 149,41 Lt); UAB „Sanitex“ – 500 000 Lt; valstybei – 47 058,85 Lt), turto vertė, įvertinus skolinius įsipareigojimus, yra 14 524 204,78 Lt. Kiekvienam sutuoktiniui turto priteistina lygiomis dalimis už 7 262 102,39 litų (14 524 204,78 Lt dalyti iš 2). Dalijant santuokoje įgytą turtą natūra atsakovo pasiūlytu būdu atsakovui tenka turto už 6 447 523,98 Lt (10 215 713,80 Lt – 3 768 189,82 Lt), E. Š. – už 7 669 442,80 Lt. Atsakovas, atsižvelgdamas į kiekvienam sutuoktiniui natūra tenkančio turto vertę ir tenkančias santuokoje įgyto turto dalis, prašė teismo iš ieškovės priteisti 814 578,41 Lt kompensaciją už ieškovei tenkančią didesnę negu atsakovui bendro turto dalį.

102II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

103Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai, priešieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino, kad ieškovės E. Š. ir atsakovo V. Š. santuoka iširo dėl atsakovo kaltės. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie tai, kad santuoka iširo dėl ieškovės kaltės, t. y. dėl jos nelojalumo, nepagarbos kitam sutuoktiniui ir pan. Ieškovės teiginius apie šeimos iširimo priežastis ir atsakovo kaltę dėl šeimos iširimo teismo posėdyje patvirtino šalių pilnametis sūnus liudytojas E. Š. Atsakovui pažeidus savo kaip sutuoktinio pareigas bendras šeimos gyvenimas tapo negalimas, dėl to santuoka faktiškai iširo. Šalys vėliausiai nuo 2008 m. balandžio mėnesio nutraukė santykius ir pradėjo santuokoje įgyto turto dalybas. Todėl teismas sprendė, kad šalims susitaikyti, atkurti šeimoje gerus santykius ir šeimą išsaugoti nėra galimybių. Po santuokos nutraukimo šalių pavardžių nekeitė. Teismas pripažino, kad santuokos nutraukimas šalių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukėlė nuo 2008 m. balandžio mėnesio. Dėl esminių atsakovo kaip sutuoktinio prievolių pažeidimo ir jo kaltės dėl santuokos iširimo teismas nusprendė nukrypti nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo ir padalijo turtą ieškovės prašytu būdu.

104Teismas šalių santuokoje įgytą turtą padalijo taip:

105Pripažino ieškovei E. Š. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus:

1061. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius – kiemo statinius ir 0,0808 ha ploto žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 624 000 Lt.

1072. Negyvenamąją patalpą – parduotuvę ir 201/7135 dalį žemės sklypo, esančius (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertės 4 780 000 Lt.

1083. Negyvenamąją patalpą – universitetą (auditorijų pastatą) su bendro naudojimo patalpomis ir 1/2 dalį priklausinių – 1/2 dalį kitų statinių (inžinerinių) – kiemo statinių, esančių (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 1 700 000 Lt.

109Ieškovei E. Š. teismas iš viso priteisė 7 104 000 Lt vertės nekilnojamojo turto. Ieškovei pripažintos nuomotojo teisės pagal 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą V. Š. ir Vytauto Didžiojo universiteto nuomos sutartį dėl statinio – auditorijų pastato adresu: (duomenys neskelbtini) nuomos.

110Ieškovei E. Š. priteistos akcijos:

1111. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Nimfėja“ akcijų, kurių bendra rinkos vertė 496 000 Lt;

1122. 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Verus gustus“ akcijų, kurių bendra rinkos vertė 1 774 000 Lt;

1133. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Dovintė“ akcijų, kurių bendra rinkos vertė 0 Lt;

1144. 100 vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt nominaliosios vertės UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ akcijų, kurių nominali vertė 10 000 Lt;

1155. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos nario komanditorės E. Š. įnašą 2000 Lt;

1166. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos nario komanditoriaus V. Š. įnašą 2000 Lt.

117Ieškovei teismas priteisė akcijų, kurių bendra rinkos vertė sudaro 2 280 000 Lt.

118Teismas pripažino atsakovui V. Š. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus:

1191. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius ir 0,0464 ha ploto žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 383 000 Lt.

1202. Negyvenamąją patalpą – banko patalpą su bendro naudojimo patalpomis, esančią (duomenys neskelbtini), kurios bendra rinkos vertė 2 400 000 Lt.

121Teismas priteisė atsakovui V. Š. nekilnojamojo turto už 2 783 000 Lt.

122Atsakovui V. Š. priteistos akcijos ir transporto priemonės:

1231. 9738 vnt. paprastųjų vardinių UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų, kurių bendra rinkos vertė 2 396 746 Lt.

1242. 825 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kvadrum“ akcijų, kurių bendra rinkos vertė 0 Lt.

1253. 3608 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Domus Sola“ akcijų, kurių 90,20 procentų akcijų paketo rinkos vertė 1268 Lt.

126Atsakovui V. Š. priteista akcijų, kurių bendra rinkos vertė 2 398 014 Lt.

127Teismas priteisė atsakovui transporto priemonę „PWC 1000“, registracijos data 1999 m. gruodžio 28 d., valst. Nr. KZ380, kurios vertė 1 Lt, ir transporto priemonę „Diplomat“, registracijos data 1996 m. gegužės 22 d., valst. Nr. KO414, kurios vertė 1 Lt.

128Sutuoktinių prievolės paskirstytos taip:

129Nustatyta, kad po santuokos nutraukimo skolininko teises ir pareigas pagal 2003 m. liepos 1 d. AB „Swedbank“ ir V. Š. investicinę kredito sutartį perima ieškovė.

130Prievolė kreditoriui AB „Swedbank“ pagal ieškovės ir banko 2007 rugpjūčio 13 d. vartojimo kredito sutartį dėl 20 000 Lt kredito limito pripažinta asmenine ieškovės prievole.

131Kreditoriaus AB „Swedbank“ sutikimu prievolė pagal AB „Swedbank“ ir atsakovo sudarytą 2003 m. balandžio 30 d. vartojimo kredito sutartį dėl 20 000 Lt kredito limito teismo pripažinta asmenine ieškovės prievole.

132Kreditoriaus AB „Swedbank“ sutikimu prievolės pagal atsakovo V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 30 d. ir 2007 m. balandžio 12 d. vartojimo kredito sutartis pripažintos atsakovo asmeninėmis prievolėmis.

133Atsakovo V. Š. prievolės „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančiam per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, pagal 2007 m. lapkričio 12 d. kreditavimo sutartį ir 2007 m. lapkričio 12 d. kredito „Laisvai“ sutartį pripažintos asmeninėmis atsakovo prievolėmis. Teismas nurodė, kad atsakovas V. Š. lėšas pagal abu kreditus pradėjo naudoti tada, kai sutuoktiniai jau gyveno skyrium ir nevedė bendro gyvenimo, dėl to atsakovui tenka asmeninė atsakomybė „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriui. Teismas nustatė, kad, nutraukus šalių santuoką, ieškovės su „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriumi 2007 m. lapkričio 12 d. sudarytos dvi laidavimo sutartys pasibaigia.

134Nutraukus santuoką skolininko teises ir pareigas pagal 2006 m. birželio 30 d. valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį kreditoriui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba), perima ieškovė, atsižvelgiant į tai, kad ieškovei priteista patalpa pastate – parduotuvė, esanti adresu: (duomenys neskelbtini), esanti ant valstybinės žemės sklypo dalies.

135Nutraukus santuoką skolininko teisės ir pareigos bendrai Lietuvos–JAV įmonei UAB „Sanitex“ dėl 2007 m. liepos 13 d. atsakovui V. Š. pervestų 500 000 Lt tenka atsakovui.

136Reikalavimo teises teismas paskirstė tokiu būdu:

137Pripažino atsakovui V. Š. reikalavimo teises UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui dėl 539 000 Lt, UAB „DM Valda“ dėl 250 000 Lt, UAB Kauno tarptautiniam upių uostui dėl 476 948 Lt, R. J. dėl 292 500 Lt, UAB „Domus sola“ dėl 5000 Lt paskolų grąžinimo.

138Ieškovei priteista iš atsakovo 1/2 dalis lėšų, atsakovo gautų iš UAB „Domus Sola“ kaip grąžinta paskolos suma, t. y. 7 500 Lt.

139Ieškovei E. Š. iš atsakovo V. Š. priteista turto dalies kompensacija – 1 478 076 Lt.

140Teismas paliko nenagrinėtą atsakovo V. Š. priešieškinio reikalavimą padalyti reikalavimą Ž. M. pagal 2004 m. vasario 26 d. atsakovo V. Š. ir Ž. M. paskolos sutartį. Teismas nurodė, kad šio reikalavimo atsakovas nepateikė kartu su atsiliepimu į pirminį ieškovės ieškinį. Atsakovui teismui yra nurodęs, kad jis vienas turi reikalavimo teisę į visą paskolos sumą – 1 301 705,60 Lt.

141Teismas likusius atsakovo V. Š. reikalavimus atmetė.

142Dėl bylinėjimosi išlaidų

143Teismas priteisė ieškovei E. Š. iš atsakovo V. Š. 30 000 Lt žyminio mokesčio ir 7 000 Lt išlaidų advokatų teisinei pagalbai apmokėti atlyginimą; atsakovui V. Š. iš ieškovės E. Š. ekspertizės išlaidų – 18 327 Lt atlyginimą ir iš atsakovo V. Š. į valstybės biudžetą 418,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

144Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka pagal atsakovo V. Š. ir trečiojo asmens AB „Swedbank“ apeliacinius skundus, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. kovo 18 d. nutartimi nutarė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

145Ieškovės E. Š. ieškinį ir atsakovo V. Š. priešieškinį tenkinti iš dalies.

146Pripažinti, kad E. Š. ir V. Š. santuoka, įregistruota 1993 m. spalio 22 d. Kauno miesto civilinės metrikacijos biure, iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

147Šalių E. Š. ir V. Š. santuokoje įgytą turtą padalyti taip:

148E. Š. priteisti:

149624 000 litų vertės pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius – kiemo statinius ir 0,0808 ha ploto žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbtini).

1502 400 000 Lt vertės negyvenamąją patalpą – banko patalpą su bendro naudojimo patalpomis, esančią (duomenys neskelbtini). Pripažinti E. Š. nuomotojo teises pagal V. Š., E. Š. ir UAB „Palink“ 2012 m. spalio 8 d. sutartį dėl negyvenamųjų patalpų (duomenys neskelbtini) nuomos.

151100 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Verus gustus“akcijų – 1 774 000 Lt vertės;

152500 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Dovintė“ akcijų – 0 Lt vertės;

1539738 vnt. paprastųjų vardinių UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų – 2 396 746 Lt vertės;

154Reikalavimo teisę į UAB Kauno tarptautiniam upių uostui dėl 238 474 Lt paskolos gražinimo;

155Reikalavimo teisę R. J. dėl 292 500 Lt paskolos grąžinimo;

156Reikalavimo teisę UAB „Domus sola“ dėl 2 500 Lt paskolos gražinimo;

157Reikalavimo teisę UAB „DM valda“ dėl 125 000 Lt paskolos gražinimo;

158Reikalavimo teisę UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui dėl 269 500 Lt paskolos grąžinimo;

159Reikalavimo teisę Ž. M. dėl 700 852,80 Lt paskolos grąžinimo pagal 2013 m. gruodžio 24 d. ir 2004 m. vasario 26 d. paskolos sutartis.

160Reikalavimo teisę UAB „STV“ dėl 500 000 Lt paskolos gražinimo;

161UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos nario 2 000 Lt įnašą.

162V. Š. priteisti:

163Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius ir 0,0464 ha ploto žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbtini), – 383 000 Lt vertės.

164Negyvenamąją patalpą – parduotuvę, 201/7135 dalį žemės sklypo, esančius (duomenys neskelbtini), – 4 780 000 Lt vertės;

165Negyvenamąją patalpą – universitetą (auditorijų pastatą) su bendro naudojimo patalpomis ir 1/2 dalį priklausinių – 1/2 dalį kitų statinių (inžinerinių) – kiemo statinių, esančių (duomenys neskelbtini), – 1 700 000 Lt vertės. Po šalių santuokos nutraukimo pripažinti V. Š. nuomotojo teises pagal 2004 m. rugpjūčio 9 d. V. Š. ir Vytauto Didžiojo universiteto sutartį dėl statinio – auditorijų pastato adresu: (duomenys neskelbtini) nuomos.

166Transporto priemonę „PWC 1000“, registracijos data 1999 m. gruodžio 28 d., valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 1 Lt vertės, ir transporto priemonę „Diplomat“, registracijos data 1996 m. gegužės 22 d., valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 1 Lt vertės.

167500 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Nimfėja“ akcijų – 496 000 Lt vertės.

168100 vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt nominaliosio vertės UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ akcijų – 10 000 Lt vertės.

1691650 vnt. paprastųjų vardinių 165 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Kvadrum“ akcijų – 0 Lt vertės.

1703608 vnt. paprastųjų vardinių 36 080 Lt nominaliosios vertės UAB ,,Domus sola“ akcijų –1268 Lt vertės;

171UAB ,,Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos nario komanditoriaus E. Š. įnašą – 2000 Lt.

172Reikalavimo teisę UAB Kauno tarptautiniam upių uostui dėl 238 474 Lt paskolos grąžinimo;

173Reikalavimo teisę R. J. dėl 292 500 Lt paskolos grąžinimo;

174Reikalavimo teisę UAB „Domus sola“ dėl 2 500 Lt paskolos grąžinimo;

175Reikalavimo teisę UAB „DM valda“ dėl 125 000 Lt paskolos gražinimo;

176Reikalavimo teisę UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui dėl 269 500 Lt paskolos grąžinimo;

177Reikalavimo teisę Ž. M. dėl 700 852,80 Lt paskolos grąžinimo pagal 2003 m. gruodžio 24 d. ir 2004 m. vasario 26 d. paskolos sutartis.

178Reikalavimo teisę UAB „STV“ dėl 500 000 Lt paskolos grąžinimo;

179Prievoles teismas paskirstė tokiu būdu:

180Prievolė kreditoriui AB „Swedbank“ pagal ieškovės E. Š. ir AB „Swedbank“ 2007 m. rugpjūčio 13 d. vartojimo kredito sutartį dėl 20 000 Lt kredito limito pripažinta asmenine ieškovės E. Š. prievole.

181Prievolė kreditoriui AB „Swedbank“ pagal atsakovo V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. balandžio 30 d. vartojimo kredito sutartį pripažinta asmenine atsakovo prievole.

182Prievolės kreditoriui AB „Swedbank“ pagal atsakovo V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 30 d. ir 2007 m. balandžio 12 d. vartojimo kredito sutartis pripažintos asmeninėmis atsakovo prievolėmis.

183Prievolės pagal V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 1 d. kredito sutartį, V. Š. ir „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančio per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, 2007 m. lapkričio 12 d. kreditavimo sutartį ir kredito „Laisvai“ sutartį, pagal E. Š., V. Š. ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos, sudarytą 2006 m. birželio 30 d. valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį nemodifikuojamos.

184Teismas priteisė iš V. Š. 104 813,20 Lt kompensaciją E. Š. naudai, 30 000 Lt žyminio mokesčio ir 215 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidas valstybės naudai; iš E. Š. priteisė V. Š. naudai 18 327,50 Lt turto rinkos verčių nustatymo ekspertizės išlaidų ir 215 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai.

185Teismas įvertino, kad abi šalys nesugebėjo taikiai išspręsti turtinių ir kitų klausimų, dėl to kildavo barnių, neišsaugojo šiltų santykių, nes abiems trūko supratimo ir tolerancijos, pasikeitė abiejų požiūris į šeimos vertybes, kilusių problemų neketino spręsti abipusių nuolaidų būdu, t. y. šalys nebuvo tolerantiškos viena kitai, nesiekė tarpusavio supratimo, nedemonstravo moralinės pagarbos viena kitai, nedėjo pakankamai pastangų kurti bendrą santuokinį gyvenimą, kaltino vienas kitą nesąžiningumu, todėl pripažino abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo.

186Apeliacinės instancijos teismas sudarė dalytino bendro sutuoktinių turto balansą, į jį įtraukęs nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, bendrovių akcijas ir ūkinės bendrijos dalis, prievoles bei reikalavimo teises, turtines nuomos teises. Teismas papildė sutuoktinių turto balansą V. Š. ir E. Š. kiekvieno po 444 502 Lt skoliniais įsipareigojimais kreditoriui UAB ,,Nimfėja“, taip pat 100 000 Lt reikalavimu Ž. M. pagal 2003 m. gruodžio 24 d. paskolos sutartį ir 1 301 705,60 Lt reikalavimu Ž. M. pagal 2004 m. vasario 26 d. paskolos sutartį, taip pat 1 000 000 Lt reikalavimą UAB „STV“ pagal 2007 m. birželio 6 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą UAB „STV“ ir V. Š. Teismas sprendė sumažinti dalytino turto visumą nurodytomis sumomis. Teismas pripažino bendra sutuoktinių prievole grąžinti 500 000 Lt avansą pagal pardavėjo V. Š. ir pirkėjo bendros Lietuvos–JAV įmonės UAB „Sanitex“ 2007 m. liepos 12 d. pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad 2012 m. spalio 8 d. buvo sudaryta sutuoktinių negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su UAB „Palink“ dėl patalpų adresu: (duomenys neskelbtini), dėl to dalytinos ir šių patalpų nuomos teisės.

187Pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog nuo sutuoktinių bendro turto dalių principo galima nukrypti tik CK nustatytais atvejais. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė teisinių pagrindų nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, dėl to sprendė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir laikantis nurodyto principo padalyti sutuoktinių turtą.

188Teismas sprendė, kad prievolės kreditoriui AB „Swedbank“ jo sutikimu modifikuotinos – pagal 2007 m. rugpjūčio 13 d. vartojimo kredito sutartį jos tampa asmeninėmis ieškovės, o pagal 2003 m. liepos 30 d. ir 2007 m. balandžio 12 d. vartojimo kredito sutartis – asmeninėmis atsakovo prievolėmis. Kreditorius AB „Swedbank“ nesutiko, kad be išankstinio raštiško sutikimo būtų keičiama iš 2003 m. liepos 1 d. kredito sutarties atsiradusi bendra ir solidari E. Š. ir V. Š. prievolė bankui, dėl to teismas sprendė, kad ši prievolė nemodifikuojama – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai.

189Kreditorius „Nordea Bank Finland Plc“, veikiantis per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, neatsisakė abiejų skolininkų solidariosios prievolės pagal atsakovo ir šio banko 2007 m. lapkričio 12 d. sudarytas dvi kreditavimo sutartis, dėl to prievolę teismas paliko abiem šalims.

190Byloje nekilo sutuoktinių ginčo dėl gyvenamojo namo, esančio adresu: (duomenys neskelbtini), priteisimo ieškovei ir gyvenamojo namo, esančio adresu: (duomenys neskelbtini), priteisimo atsakovui. Vadovaudamasis sutuoktiniams dalytino turto lygių dalių principu teismas sprendė, kad nekilnojamieji daiktai adresu: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) priteistini atsakovui, o prievolė išsimokėti (duomenys neskelbtini) esantį valstybinės žemės sklypą pagal E. Š., V. Š. ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos, sudarytą 2006 m. birželio 30 d. valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį nemodifikuojama, taigi išlieka abiem šalims. Šiuo būdu paskirstant nekilnojamuosius daiktus teismo įvertinta reikšminga aplinkybė, kad pagal 2003 m. liepos 1 d. kredito sutartį nekilnojamiesiems daiktams adresu: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) įregistruota hipoteka. Patalpos adresu: (duomenys neskelbtini) ir šių patalpų nuomos teisės priteistos ieškovei.

191Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad dalijant santuokoje įgytą turtą lygiomis dalimis atsakovas ieškovei privalo sumokėti kompensaciją už jam paskirto turto didesnę dalį (įvertinus prievoles, atsakovui atiteko turto iš viso už 6 568 620,70 Lt, ieškovei – už 6 358 994,30 Lt, pagal tai apskaičiuota kompensacija – 209 626,40:2=104 813,20 Lt).

192III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

193Kasaciniu skundu ieškovė E. Š. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 18 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013m. balandžio 17 d. sprendimą. Kasatorė savo prašymą grindžia šiais esminiais argumentais:

194Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šalių santuoką nutraukė dėl atsakovo kaltės. Apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir konstatuodamas, kad šalių santuoka iširo dėl abipusės sutuoktinių kaltės, neteisingai aiškino CK 3.60 straipsnio 2 dalies nuostatas, reglamentuojančias sutuoktinių kaltės dėl santuokos iširimo nustatymą. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalį, esminiu santuokinių pareigų pažeidimu laikytinas elgesys, nepriimtinas ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu. Teismas neįvardijo byloje esančių įrodymų, paneigiančių atsakovo kaltę ir patvirtinančių ieškovės kaltę dėl santuokos iširimo, ieškovės kaltę grindė remdamasis tik abstrakčiais atsakovo teiginiais, taip pažeidė CPK 331 straipsnio 4 dalyje nustatytą pareigą motyvuoti sprendimą.

195Be abstrakčių atsakovo teiginių ir subjektyvios nuomonės dėl tariamos ieškovės kaltės buvimo, jis nenurodė jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų tiek jo teiginius dėl ieškovės kaltės, tiek dėl byloje apklausto liudytojo šalių sūnaus E. Š. tariamo šališkumo. Atsakovas byloje nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes, susijusias su atsakovės neigiamomis charakterio savybėmis. Kasatorė pabrėžia, kad būtent atsakovas pažeidė tiek bendrąsias sutuoktinių pareigas, tiek ir finansines sutuoktinio pareigas, tokias kaip sąžiningas, apdairus ir rūpestingas šeimos turto valdymas bei su šiuo turtu susijusių sandorių sudarymas, turtinių prievolių prisiėmimas ir jų vykdymas (CK 3.35 straipsnis, 3.92 straipsnio 1 dalis). Šių atsakovo, kaip sutuoktinio, pareigų nevykdymas, taip pat neatsakingas elgesys ir požiūris į šeimą, itin neapdairus šeimos lėšų naudojimas, sąmoningas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančių lėšų nuslėpimas ir nulėmė santuokos iširimą.

196Apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino bylos įrodymus (CPK 185 straipsnis), neatsižvelgė į tai, kad liudytojas E. Š. patvirtino, jog atsakovas nevykdė sutuoktinio pareigų, t. y. nesidomėjo sūnaus gyvenimu, atsisakydavo kartu praleisti laiką, visada pabrėždavo tik savo interesus, nesirūpino šeima, gyveno atskirą gyvenimą, laiką nuolat leisdavo su draugais ir merginomis, būdamas namuose arba būdavo užsidaręs, arba elgdavosi šeimos narių atžvilgiu agresyviai; atsakovas nieko nepaaiškinęs išėjo iš šeimos namų 2008 metų pradžioje ir nuo to laiko šeiminiai santykiai galutinai nutrūko. Liudytojas taip pat patvirtino, kad ieškovė šeima rūpinosi, tvarkė tiek buitinius, tiek finansinius šeimos reikalus, nuolat siekė šeimoje išsaugoti gerus santykius. Kasatorė nurodo pati finansavusi sūnaus studijas JAV, o atsakovas nevykdė pareigos prisidėti prie vaiko auklėjimo ir rūpintis juo. Atsakovas nenurodė, kokių veiksmų jis ėmėsi šeimos reikmėms užtikrinti ir šeiminiams santykiams skatinti. Šeimos santykiai grindžiami pasitikėjimu, pagarba, rūpinimusi vienas kitu bei vaikais (CK 3.27 straipsnis). Atsakovas, norėdamas išsaugoti šeimą, privalėjo imtis priemonių jai išsaugoti, tačiau jis pats nusprendė išsikraustyti iš šeimos namų ir nesiėmė jokių priemonių šeimai išsaugoti. Per santuokos laikotarpį nuo jos sudarymo 1993 m. spalio 22 d. šeimos verslas buvo kuriamas ir valdomas bendrai abiejų sutuoktinių, taigi verslo sukūrimas ir jo išplėtojimas nėra vien atsakovo nuopelnas.

197Pagal CK 3.109 straipsnio 4 dalį, sutuoktiniai, prisiimdami ir vykdydami prievoles, susijusias su šeimos poreikių tenkinimu, privalo elgtis lygiai taip pat apdairiai ir rūpestingai, kaip ir priimdami ir vykdydami savo asmenines prievoles. Atsakovas per bylos nagrinėjimą nepaaiškino ir nenurodė, kaip jis elgėsi su bendru šalių turtu prasidėjus santuokos nutraukimo procesui, be ieškovės žinios ir sutikimo nuomojo šalių nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims, nesidalijo su ieškove už turto nuomą gautomis lėšomis, sudarė paskolų sandorius, kuriais, neturėdamas ieškovės sutikimo, slapta skolindavo lėšas tretiesiems asmenims neatsižvelgęs į šių lėšų negrąžinimo tikimybę (pvz., paskolino daugiau kaip 0,5 mln. Lt UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui prieš pat bankroto bylos iškėlimą, 125 000 Lt paskolino UAB „DM Valda“, kuriai vėliau iškelta bankroto byla). Kasatorės teigimu, byloje pavyko nustatyti tik dalį sandorių ir šeimos lėšų atsakovo vienasmeniško panaudojimo faktų, pvz., kiek lėšų ar kito didelės vertės turto atsakovas laikė AB SEB banke išsinuomotuose seifuose, kurių nuomos sutartis atsakovas skubiai nutraukė, kai tik sužinojo, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo. Teismas privalėjo atsižvelgti į visas šias aplinkybes ir konstatuoti atsakovo nesąžiningumą. Be to, iš ieškovės teismui pateiktų AB „Swedbank“ atsakovo sąskaitų išrašų matyti, kad atsakovas šiame banke 2009 m. turėjo terminuotųjų indėlių, kurių bendra suma – 850 000 Lt. Nėra aišku, kur atsakovas panaudojo indėlių lėšas.

198Dėl sutuoktinių turto padalijimo

199Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovo bankų sąskaitose nėra lėšų, kurias pirmosios instancijos teismas įtraukė į dalytino turto balansą. Atsakovas iš turto gauna lėšų, kurios turėtų būti įtrauktos į dalytino turto balansą. Jeigu atsakovas neginčijamai įrodytų, kad jis gautomis bendrosiomis pajamomis nedisponuoja, jam turėtų būti taikoma CK 3.123 straipsnio 4 dalyje nustatyta atsakomybė – vieno sutuoktinio dalis iš bendro turto taip pat gali būti sumažinama šeimos negautų pajamų suma, kurių šeima negavo dėl sutuoktinio aplaidumo arba kurias jis nuslėpė nuo šeimos ir naudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Pagal CK 3.88 straipsnį, visos atsakovui pervestos lėšos, gautos pajamos ir turto padidėjimas yra bendroji jungtinė atsakovo ir ieškovės nuosavybė. Atsakovo teismui pateiktos jo gautų pajamų ataskaitos neatspindi jo realiai gautų pajamų ne vien iš šalių nekilnojamojo turto nuomos, jose visiškai nėra nurodoma atsakovo pajamų, gautų už terminuotuosius indėlius, dividendų, grąžintų paskolų ir pan. Byloje pateiktose atsakovo pajamų deklaracijose už 1998–2010 m. jo gautų pajamų suma viršija 18 mln. Lt, iš šios sumos atėmus išlaidas, lieka mažiausiai 8 mln. Lt pajamų, kurios taip pat įgytos santuokos metu ir yra bendras sutuoktinių turtas, kurį teismai turėjo padalyti. Apie šių lėšų panaudojimą atsakovas neteikė paaiškinimų byloje.

200Apeliacinės instancijos teismo nutartimi, pažeidžiant CPK 331 straipsnio 4 dalies reikalavimus, panaikinta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovo priteista ieškovei 1/2 dalis lėšų, atsakovo gautų iš Vytauto Didžiojo universiteto, kaip nuomos mokestis pagal 2004 m. rugpjūčio 9 d. pastato, esančio (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d., t. y. 578 490,67 Lt. Kasatorė nurodo, kad visos sutuoktinių pajamos, gaunamos iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgyto turto, yra bendros, o atsakovas neperdavė jai nuomos pajamų dalies.

201Remiantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe laikomi dividendai. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė UAB Kauno tarptautinio upių uosto 2008 m. gruodžio 15 d. išmokėtų atsakovui V. Š. 35 834 Lt dividendų už 2007 m., taip pat UAB „Domus Mea“ 156 804 Lt dividendų už 2008 m. dalies.

202Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovei priteisė 1/2 dalį lėšų, atsakovui grąžintų UAB Kauno tarptautinio upių uosto (404 026 Lt), UAB „DomusMea“ (375 500 Lt), UAB „Homburg Merkurijus“ (189 200 Lt), bendros Lietuvos–JAV įmonės UAB „Sanitex“ (404 250 Lt), R. J. (20 000 Lt), nes tai yra bendros sutuoktinių lėšos, dalytinos abiem lygiomis dalimis. Šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį nepagrįstai panaikino apeliacinės instancijos teismas. Pagal CK 3.92 straipsnio 1 dalį lėšomis, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, jie naudojasi ir valdo bendru sutarimu. Remiantis CK 3.123 straipsnio 4 dalimi, vieno sutuoktinio dalis iš bendro turto taip pat gali būti sumažinama šeimos negautų pajamų suma, kurių šeima negavo dėl sutuoktinio aplaidumo arba kurias jis nuslėpė nuo šeimos ir naudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

203Neturėdamas ieškovės sutikimo dėl šeimos lėšų panaudojimo, atsakovas paskolino UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui 539 000 Lt, UAB „DM Valda“ 250 000 Lt ir perleido bendrai Lietuvos–JAV įmonei UAB „Sanitex“ 1 000 000 Lt. Atsakovas privalo kompensuoti iš savo asmeninio turto nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. Pagal CK 3.98 straipsnio 3 dalį ir CK 3.123 straipsnio 4 dalį, atsakovo, kaip sutuoktinio, dalis iš bendro turto turi būti mažinama ta apimtimi, kuri sudaro 1/2 dalį nepagrįstai paskolintų ar perleistų bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančių lėšų. Todėl atsakovo dalis iš bendro turto mažintina iš viso 894 500 Lt.

204Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovei priklauso kreditoriaus teisės R. J. pagal šio ir atsakovo sudarytą 2007 m. gegužės 25 d. paskolos sutartį į negrąžintos paskolos 1/2 dalį., t. y. 292 500 Lt.

205Kadangi UAB „Domus Sola“ grąžino atsakovui 15 000 Lt paskolos (pagal 2009 m. balandžio 28 d. paskolos sutartį) dalį, tai pusė šios sumos, t. y. 7500 Lt, turėtų atitekti kasatorei.

206Laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 10 d. iki 2008 m. gruodžio 24 d. atsakovui V. Š. UAB „Nimfėja“ už patalpų nuomą sumokėjo 546 230,40 Lt, pusė šios sumos – 273 115,20 Lt priklauso ieškovei. UAB „Nimfėja“ grąžino atsakovui 200 000 Lt paskolą pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. paskolos sutartį, pusė šių lėšų (100 000 Lt) turėjo atitekti ieškovei. Be to, atsakovas 2008 m. gruodžio 31 d. sutarties pagrindu perleido ilgalaikės nuomos teises už 885 000 Lt gavėjui UAB „Nimfėja“, šių lėšų dalis ieškovei neperduota, nors tos lėšos taip pat yra santuokoje įgytas turtas.

207Kasatorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė dėl ieškovei priklausančių reikalavimo teisių – t. y. 476 948 Lt kreditoriaus teisės UAB Kauno tarptautiniam upių uostui ir 292 500 Lt kreditoriaus teisės R. J. – perkėlimo atsakovui, nes šios skolos susidarė dėl sandorių, sudarytų neturint ieškovės sutikimo. Atsakovui kilo pareiga kompensuoti bendrą turtą tiek, kiek jis sumažėjo dėl kaltų atsakovo veiksmų. Todėl dalijant sutuoktinių turtą nurodytos reikalavimo teisės turi būti perkeliamos atsakovui.

208Santuokos nutraukimas šalių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukėlė nuo tos dienos, kada šalys nustojo faktiškai gyventi kartu, t. y. nuo 2008 m. balandžio mėnesio. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas pradėjo atskirai gyventi tik nuo 2009 m. balandžio mėnesio, ši išvada prieštarauja bylos įrodymams, pagal kuriuos banko pavedimais atsakovas jau nuo 2008 m. gegužės mėnesio mokėjo už buto, į kurį išsikraustė, nuomą.

209Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai tenkino atsakovo prašymus dėl sutuoktinių skolos „Nimfėja“, UAB „Sanitex“, reikalavimų Ž. M., UAB „STV“ įtraukimo į sutuoktinių dalytino turto balansą. Kasatorė pabrėžia, kad atsakovo reikalavimai dėl tariamos skolos UAB „Nimfėja“, dėl reikalavimų Ž. M., UAB „STV“ buvo pagrįstai pirmosios instancijos teismo palikti nenagrinėti. Pagal CK 6.871 straipsnio 2 dalį, jeigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis turi būti rašytinė, neatsižvelgiant į paskolos sutarties sumą. Byloje nėra pateiktas paskolos faktą galintis patvirtinti rašytinis įrodymas – paskolos sutartis tarp UAB „Nimfėja“ ir ieškovės. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko nenagrinėtą atsakovo reikalavimą patvirtinti abiejų sutuoktinių reikalavimo teises skolininkui Ž. M. Šis atsakovo reikalavimas buvo pateiktas teismui jau praėjus daugiau kaip trejiems metams nuo šios bylos nagrinėjimo pradžios. Be to, kitoje civilinėje byloje jau yra išnagrinėtas šis atsakovo reikalavimas dėl skolos priteisimo ir toje byloje Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2-1104-657/2013) reikalavimas atmestas. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai papildė dalytino turto balansą 1 000 000 reikalavimu UAB „STV“ pagal 2007 m. birželio 6 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, šiai sutarčiai ieškovė nedavė sutikimo. Šio sandorio pagrindu atsakovas pervedė į UAB „Sanitex“ sąskaitą 1 000 000 Lt, dėl to, kasatorės teigimu, atsakovo turto dalis sumažintina 500 000 Lt, t. y. jai priklausiusia atsakovo pervestų lėšų dalimi.

2102007 m. liepos 13 d. bendra Lietuvos–JAV įmonė UAB „Sanitex“ pervedė atsakovui 500 000 Lt avansą pagal 2007 m. liepos 12 d. sutartį. Ieškovė nežinojo apie šią sutartį, jos atsakovas neinformavo, ji sutikimo neišreiškė, dėl to prievolės, susijusios su šia sutartimi, ir nurodyto dydžio avanso grąžinimas privalo būti laikomos asmeninėmis atsakovo prievolėmis.

211Dėl santuokos iširimo kaltas sutuoktinis negali reikalauti, kad sutuoktinių bendras turtas būtų dalijamas laikantis lygių turto dalių principo (CK 3.117 straipsnio 1 dalis). Byloje šalys nepilnamečių vaikų neturi, abu sutuoktiniai yra darbingi ir vienas iš kito nereikalauja priteisti išlaikymo, nėra jokių socialiai reikšmingų aplinkybių ar viešojo intereso gynimo pagrindų, todėl byloje neegzistuoja privaloma aktyvaus teismo vaidmens sąlygos. Apygardos teismas, akcentuodamas vien tik neįrodytą aplinkybę, kad sutuoktinių santykiai konfliktiški, ėmėsi aktyvaus teismo vaidmens ir padalijo šalių turtą taip, kaip to prašė atsakovas priešieškiniu.

212Apygardos teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, kuria ieškovei priteisė 2 400 000 Lt vertės įkeistą komercinės paskirties turtą, esantį (duomenys neskelbtini), o atsakovui priteisė daug vertingesnį – 6 480 000 Lt bendros vertės nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), nors šį turtą ieškovė prašė priteisti jai. Toks padalijimas nesuderinamas su sutuoktinių lygių turto dalių principu.

213Apygardos teismas priteisė ieškovei UAB „Verus gustus“ ir bankrutavusios UAB „Dovintė“ akcijas, o atsakovui – UAB „Nimfėja“. Visos šios įmonės valdo skirtingus „Pizza Jazz“ prekės ženklo restoranus. Ieškovė prašė priteisti jai su „Pizza Jazz“ prekės ženklu susijusias įmones, nes būtent prie jų veiklos, šalims faktiškai gyvenant skyriumi, plėtojimo prisidėjo vien tik ieškovė. Atsakovas užsiėmė kitų įmonių veikla – UAB „Kvadrum“, UAB „Domus Sola“, UAB Kauno tarptautinio upių uosto ir kt. Atsakovas, nepranešęs ieškovei, pardavė 2009 m. balandžio 28 d. sutartimi prekės ženklą „Pizza Jazz“ E. K., taip siekdamas sužlugdyti restoranų verslą. Ieškovei užginčijus sandorį, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 24 d. nutartimi, priimta byloje E. Š. v. likviduojama UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinė ūkinė bendrija, E. K., bylos Nr. 3K-3-408/2011, nurodytas sandoris pripažintas negaliojančiu ir taikyta abišalė restitucija, prekės ženklą „Pizza Jazz“ grąžinant pardavėjui, t. y. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinei ūkinei bendrijai.

214Apygardos teismas nutarties rezoliucinėje dalyje sprendė padalyti UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos įnašus, tačiau nemotyvavo, kodėl teismas sutiko su atsakovo, o ne ieškovės pageidaujamu padalijimo būdu. Taip pat apygardos teismo nutarties dalis, kuria atsakovui priteistos UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ visos 100 vnt. akcijų, yra visiškai be motyvų. Teismas nemotyvuodamas ieškovei priteisė ir UAB Kauno tarptautinio upių uosto visą 9738 vnt. akcijų paketą. Tai yra esminis proceso teisės pažeidimas, darantis apygardos teismo nutartį negaliojančia (CPK 331 straipsnio 4 dalis).

215Apygardos teismas taip pat privalėjo įvertinti paties ieškovo nurodytą aplinkybę, kad UAB Kauno tarptautinis upių uostas 2013 m. lapkričio 15 d. pirkimo–pardavimo sutartimi pardavė AB „Kauno grūdai“ visą pagrindinį nekilnojamąjį turtą, lėmusį šios įmonės akcijų vertę. Dėl to pasikeitė šios įmonės akcijų vertė, kuri yra dalytinas byloje turtas, taigi būtina šios įmonės vertę nustatinėti iš naujo.

216Apygardos teismas nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad apylinkės teismas neteisingai padalijo sutuoktinių prievoles bankui AB „Swedbank“ ir „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriui. Dėl prievolės „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriui – dviejų su atsakovų pasirašytų kreditavimo sutarčių pagrindu išduotų paskolų paskirtis – asmeniniai vartojimo poreikiai. Atsakovas kreditų lėšas pradėjo naudoti tada, kai šalys jau negyveno kartu ir netvarkė bendro ūkio, lėšos nepanaudotos šeimos reikmėms. Dėl to kredito lėšų prisiėmimas atsakovui gali sukelti tik asmeninę atsakovo atsakomybę bankui. Dėl prievolės AB „Swedbank“ apygardos teismo nustatyta, kad AB „Swedbank“ negrąžinta skola yra 1 636 503,52 Lt. Skolos grąžinimui užtikrinti įkeistas nekilnojamasis turtas (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), kuris visas priteistas atsakovui. Tačiau šios skolininkų prievolės bankui apygardos teismas nemodifikavo. Kasatorės įsitikinimu, kreditoriaus nesutikimas dėl prievolės modifikavimo negali būti formalus, kreditoriui nenurodant absoliučiai jokių motyvų.

217Išėjimas iš apeliacinio skundo ribų yra tada, kai teismas pakeičia ar panaikina žemesnės instancijos teismo sprendimą dėl aplinkybių ir įstatymo taikymo pažeidimų, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama ir įstatymas nesuteikia galimybės išeiti iš apeliacinio skundo ribų tuo klausimu. Apygardos teismas išėjo už apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), savo nuožiūra padalijęs turtą ir prievoles, peržengdamas apeliacinio proceso metu išreikštus šalių reikalavimus. Be to, apygardos teismas priėmė atsakovo kartu su apeliaciniu skundu pateiktus įrodymus, nors apeliaciniame procese yra įtvirtintas draudimas teikti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 3 dalis, 314 straipsnis), o šiame teisme procesas truko nuo 2009 m. iki 2013 m.

218Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas V. Š. prašo atmesti kasacinį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 18 d. nutartį. Atsiliepime išdėstyti šie esminiai nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

219Tai, ar sutuoktinis iš esmės pažeidė savo pareigas, yra fakto klausimai, nustatinėjami pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. M. K., bylos Nr. 3K-3-7/2006). Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas sutuoktinių kaltės dėl santuokos iširimo klausimą pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalį, atsižvelgdamas į tokių santykių asmeninį ir savitą pobūdį, vertino abiejų sutuoktinių nurodytas aplinkybes, jų elgesį gyvenant kartu, abiejų pastangas išsaugoti šeimą, tarpusavio santykius, lojalumą, remdamasis sutuoktinių paaiškinimais, teiktais procesiniuose dokumentuose, teismo posėdyje, kitais įrodymais. Kai suinteresuotų asmenų paaiškinimai prieštaringi, nė vienam iš jų negali būti teikiamas prioritetas. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje išdėstytais paaiškinimais, nustatė, kad abi šalys nesugebėjo taikiai išspręsti turtinių ir kitų klausimų, dėl to kildavo barnių, nesugebėta išsaugoti šiltų santykių, nes abiems trūko supratimo ir tolerancijos, pasikeitė abiejų požiūris į šeimos vertybes, kilusių problemų neketinta spręsti abipusių nuolaidų būdu, t. y. šalys nebuvo tolerantiškos viena kitai, nesiekė tarpusavio supratimo, nedemonstravo moralinės pagarbos viena kitai, nedėjo pakankamai pastangų kurti bendrą santuokinį gyvenimą, kaltino vienas kitą nesąžiningumu, tai sudaro pagrindą pripažinti abiejų sutuoktinių kaltę ir santuokos iširimą dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Kasacinio teismo praktikoje abiejų sutuoktinių kaltei dėl santuokos iširimo konstatuoti pakanka nustatyti, kad tarpusavio supratimo ir moralinės pagarbos vienas kitam pareigą pažeidė abu sutuoktiniai ir kad šie abipusiai pažeidimai buvo esminiai, t. y. vienokiu ar kitokiu mastu vis dėlto turėjo įtakos santuokos iširimui ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. V. v. J. V., bylos Nr. 3K-3-24/2010). Liudytojo E. Š. parodymai ir jų pateikimas yra subjektyvaus pobūdžio, jis palaiko kur kas artimesnius santykius su motina ir iš jos gauna didelę materialinę pagalbą savo verslui – tai buvo pakankamas pagrindas teismui suabejoti liudytojo patikimumu. Ieškovės teiginiai, kad atsakovas nevykdė pareigos prisidėti prie sūnaus E. Š. studijų 2009–2010 metais, ar neįrodytas teiginys, jog atsakovas ir nuo gyvenimo skyrium pradžios savinosi lėšas, gaunamas iš bendro šalių turto, sprendžiant klausimą dėl atsakovo pripažinimo kaltu dėl santuokos iširimo, iš esmės negali būti pripažinti aplinkybėmis, nulėmusiomis santuokos iširimą ar atsakovo kaltę dėl santuokos iširimo, ieškovei teigiant, kad santuoka iširo nuo 2008 m.

220Tiek pirmosios instancijos teismo sprendime, tiek kasatorės skunde nenurodytas joks teisinis pagrindas ir teisinis argumentas, kuriais remiantis būtų galima padalyti turtą, kurio iš tikrųjų nėra, t. y. visas praeityje gautas lėšas, neįvertinus jų panaudojimo aplinkybių, įtraukti į dalytino turto balansą. Dėl to nėra pagrindo priteisti iš atsakovo 1/2 dalį lėšų (3 375 198,87 Lt), atsakovo gautų iš trečiųjų asmenų nuo 2006 iki 2009 m. kaip nuomos mokestis, dividendai ir kitos pinigų sumos. Į dalytino sutuoktinių turto balansą gali būti įtrauktas tik turimas turtas. Turtas realiai egzistuoja, jeigu prašantis padalyti bendrą turtą sutuoktinis nurodo konkretų bendrosios nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantį turtą ir pateikia įrodymus apie tokio turto buvimo vietą ir jo valdymą. Apygardos teismas pagrįstai nustatė, kad prašomų dalyti lėšų atsakovas neturi, o jo gautos lėšos panaudotos sutuoktinių CK 3.109 straipsnyje nurodytoms prievolėms vykdyti. Kasatorė ignoruoja aplinkybę, kad bendram dalytinam turtui sukurti, jį valdyti, išlaikyti ir gauti pajamas buvo reikalingos išlaidos (paskolų gavimas ir grąžinimas, statybos, mokesčiai, draudimai ir kt.). Kasatorė dalytino turto balansą grindžia atsakovo pateiktomis pajamų deklaracijomis. Tačiau gyventojų pajamų (turto) deklaracijos neturi oficialaus rašytinio dokumento statuso, nes Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją šiame dokumente pateikia ne valstybės ar savivaldybės institucijos, bet pajamas siekiantis pagrįsti asmuo; už deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo, o ne deklaraciją priėmusi institucija. Kasatorė, teigianti, kad atsakovas turi jos nurodytas lėšas, privalėjo teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus apie tokio turto buvimo vietą, tačiau jų nepateikė.

221Dėl nuompinigių, dividendų ir atsakovui grąžintų lėšų iš UAB Kauno tarptautinio upių uosto, UAB „Domus Mea“, UAB „Homburg Merkurijus“, bendros Lietuvos–JAV įmonės UAB „Sanitex“, R. J., gautų atsakovo nuo 2006 iki 2009 m. Kasatorė nepagrįstai teigia, kad šios lėšos panaudotos ne šeimos poreikiams tenkinti. Šios bylos atveju sutuoktiniai yra verslininkai, turintys įmonių akcijų, nekilnojamojo turto ir gaunantys iš jų pajamų, todėl šeimos poreikių tenkinimas apima bendrą ūkinio tikslo siekimą ir neapsiriboja tik buities tvarkymu ir šeimos namų ūkio išlaikymu, bet apima visą turto (tiek nekilnojamojo turto, įmonių, verslo, investicijų ir kt.) valdymą, išlaikymą ir gausinimą.

222Dėl kreditoriaus teisių UAB Kauno tarptautiniam upių uostui ir R. J. priteisimo ir jų perkėlimo atsakovui. Atsakovas nurodo, kad į dalytino turto balansą įeina ir reikalavimo teisės, jos pagrįstai apygardos teismo priteistos atsakovui. CK 3.92 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti yra reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Atsakovo paskolos sutartims su trečiaisiais asmenimis sudaryti, iš kurių atsirado reikalavimo teisės, nebuvo būtinas atskiras kito sutuoktinio sutikimas. Atsakovo vardu buvo sudaroma daug sandorių be ieškovės atskiro rašytinio sutikimo, susiklostė tokia praktika, o sandorių ieškovė neginčijo.

223Pagal bendrąją CK 3.67 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę, santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi (CK 3.67 straipsnio 2 dalis). Tam, kad būtų taikoma minėta norma, sutuoktinis turi pateikti teismui prašymą nustatyti, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, taip pat sutuoktinis neturi būti pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo. Nesant tokio prašymo, sutuoktinių turtinėms teisėms taikoma CK 3.67 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė. Dėl to apylinkės teismas peržengė byloje pareikštus reikalavimus, nepagrįstai savo iniciatyva taikė CK 3.67 straipsnio 2 dalį ir pripažino, kad santuokos nutraukimas šalių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukėlė nuo 2009 m. balandžio mėnesio.

224Dėl atsakovo reikalavimų dėl sutuoktinių skolos UAB „Nimfėja“, UAB „Sanitex“, kreditoriaus reikalavimų Ž. M., UAB „STV“ įtraukimo į sutuoktinių dalytino turto balansą apeliacinės instancijos teisme atsakovas nurodo, kad privalo būti padalijamas visas sutuoktinių turtas, dėl to šį turtą apygardos teismas pagrįstai įtraukė į dalytino turto balansą. Dėl reikalavimo Ž. M. atsakovas pažymi, kad kitoje byloje šiuo klausimu priimtas teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, be to, šioje byloje taip pat nagrinėjamas šio reikalavimo pagrįstumas, sprendžiant dėl jo dalijimo sutuoktiniams. Reikalavimas UAB „STV“ jis grindžiamas akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi, šis sandoris, kaip ir kiti, buvo sudarytas esant sutuoktinės sutikimui, šeimos interesais, sutarties tikslas – didelės vertės turto (akcijų) įgijimas kaip bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės, t. y. šeimos verslo tikslais ir interesais, o ne asmeniniams poreikiams. Dėl tų pačių priežasčių prievolė dėl skolos UAB „Sanitex“ taip pat yra bendra.

225Nėra pagrindo sutikti ir su kasatorės motyvais dėl negyvenamųjų patalpų adresu: (duomenys neskelbtini) nuomos teisės įtraukimo į dalytino turto balansą. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai įtraukė ją į dalytino turto balansą, motyvuodamas tuo, kad tai yra civilinės teisės objektas, ji gali būti perleidžiama, turi ekonominę vertę ir yra sudėtinė sutuoktinių bendro turto dalis.

226Pirmosios instancijos teismo sprendimu sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe esantis turtas buvo padalytas nesilaikant lygių dalių principo, nenustačius pagrindų nuo jo nukrypti, todėl apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė pagrįstai. Įgyvendindamas šį principą teismas turi teisę viršyti šalių reikalavimus – CPK 376 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas visiškai pagrįstai pažymėjo, kad tiek ieškovės, tiek atsakovo reikalavimai dėl turto padalijimo nuolat keitėsi. Be to, keitėsi dalytino turto balansas. Atsižvelgdamas į komercinės paskirties nekilnojamojo turto optimalaus naudojimo užtikrinimą ateityje, siekdamas išvengti šalių konfliktų, apygardos teismas atskirai šalims paskirstė komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus.

227Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į ieškovės E. Š. kasacinį skundą prašo atmesti kasacinį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 18 d. nutartį. Atsiliepime išdėstyti šie esminiai nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

228Lietuvos teismų praktikoje bylose, kai kyla ginčas dėl to, ar nutraukiant santuoką ir padalijant bendrą sutuoktinių turtą, taip pat turi būti padalijamos sutuoktinių prievolės kreditoriams, laikomasi nuostatos, kad kai santuoka nutraukiama, neįvykdytos solidariosios sutuoktinių prievolės, kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas. Solidariąją prievolę pakeitus į dalinę arba asmeninę vieno iš sutuoktinių, kyla grėsmė, kad prievolė bus neįvykdyta visiškai ar iš dalies. AB „Swedbank“ byloje pareiškė prieštaravimus dėl kredito sutarties pagrindu tenkančių prievolių modifikavimo. Kasacinio skundo motyvas, kad įkeisto turto vertės pakanka kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui, nepagrindžia kitokios išvados. Skolininkų daugetas suteikia kreditoriui daugiau garantijų, kad prievolė bus vykdoma tinkamai ir įvykdyta. Be to, ieškinys dėl prievolės padalijimo turi būti atmestas, nes jis pareikštas netinkamam atsakovui – toks ieškinys gali būti reiškiamas tik kreditoriui, kuris byloje neįtrauktas atsakovu.

229Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į ieškovės E. Š. kasacinį skundą prašo dėl kasacinio skundo pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime į kasacinį skundą išdėstyti šie esminiai argumentai:

230Nacionalinė žemės tarnyba yra kreditorius pagal 2006 m. birželio 30 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė ir atsakovas bendrosios jungtinės nuosavybės teise išsimokėtinai įsigijo 0,7135 ha žemės sklypo 0,0201 ha dalį, esančią (duomenys neskelbtini). Apygardos teismas nutartyje nurodė, kad iš šios sutarties kylančios prievolės nemodifikuojamos, kasaciniame skunde dėl šios prievolės nekeliama klausimų, todėl dėl prievolės modifikavimo trečiasis asmuo nepasisako.

231Teisėjų kolegija

konstatuoja:

232IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

233Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismų sprendimus (nutartis) teisės taikymo aspektu, remdamasis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytomis aplinkybėmis. Nagrinėjant bylą kasacine tvarka, fakto klausimai netiriami, todėl kasaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį pateikti faktinio pobūdžio argumentai nevertinami, nauji faktai nenustatinėjami (CPK 351 straipsnis). Kasacinio nagrinėjimo dalyką sudaro kasaciniame skunde ir atsiliepimuose į kasacinį skundą iškelti šalių kaltės dėl santuokos iširimo, sutuoktinių turto ir prievolių kreditoriams padalijimo teisės klausimai.

234Dėl teismo aktyvumo ir proceso tvarkos šeimos bylose

235CPK XIX skyriuje „Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai“ įtvirtinta aktyvaus teismo vaidmens šeimos bylose taisyklė. CPK 376 straipsnyje išvardytos teismo teisės rinkti įrodymus, kai šalys jais nesiremia, apsaugoti vaikų teises ir interesus, viršyti pareikštus reikalavimus ar taikyti alternatyvų asmens (ar vaiko) teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą. Didesnį teismo aktyvumą suteikiančios teisės, kuriomis teismas naudojasi ex officio, skirtos viešojo intereso apsaugai tam tikrose šeimos bylose užtikrinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ribojant dispozityvumo ir rungimosi principus šeimos bylose siekiama užtikrinti visapusišką byloje dalyvaujančių asmenų ir trečiųjų asmenų interesų apsaugą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. K. v. T. K., bylos Nr. 3K-3-286/2004; 2006 m. sausio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. K. v. M. K., bylos Nr. 3K-3-7/2006). Teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes ir vadovaudamasis viešojo intereso apsaugos tikslais, turi teisę atlikti CPK 376 straipsnyje nustatytus veiksmus; aktyvus teismo vaidmuo gali reikštis nagrinėjant reikalavimus dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tėvams gyvenant skyriumi, dėl bendravimo su vaikais ir dalyvavimo juos auklėjant tvarkos nustatymo, dėl nepilnamečių vaikų ar sutuoktinių išlaikymo, taip pat kitus panašius materialiuosius reikalavimus, kurie nėra grynai privataus pobūdžio, bet susiję su viešuoju interesu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. Ch. v. D. Ch., bylos Nr. 3K-3-513/2007). Proceso teisės normomis teismas įgalinamas apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus, ginti nedarbingų, paramos reikalingų ir kitų socialiai pažeidžiamų šeimos narių interesus, nes šių asmenų teisių apsauga ir gynimas reiškia kartu ir viešojo intereso gynimą. CPK 376 straipsnyje įtvirtinta teismo pareiga savaime nereiškia teismo pareigos būti aktyviam visose šeimos bylose ar dėl visų byloje pareikštų reikalavimų. Ši teismo pareiga turi būti derinama su asmenų procesinio lygiateisiškumo, rungimosi ir dispozityvumo principais (CPK 6, 12, 13 straipsniai), todėl kiekvienoje byloje teismas turi teisę įvertinti faktines aplinkybes, sudarančias teisinį pagrindą teismui aktyviai veikti, tam, kad ši išimtinė taisyklė būtų taikoma tik konkrečioje byloje ar tokioje byloje pareikštų reikalavimų daliai ir netaptų privaloma visiems reikalavimams šeimos bylose. Kai abu sutuoktiniai santuokos nutraukimo ir padarinių procese dalyvauja lygiomis teisėmis, vadovaujamasi rungimosi ir dispozityvumo principais, o byloje nenustatyta šių principų išimtis pateisinančių aplinkybių, kurios teismui sudarytų pagrindą veikti vieno iš sutuoktinių interesais, tai teismui procese nėra teisinio pagrindo remtis CPK 376 straipsnyje suteikiamomis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010). Taigi kiekvienoje byloje teismas turėtų individualizuoti būtinybę patvirtinančias faktines aplinkybes, sudarančias teisinį pagrindą teismui aktyviai veikti, tam, kad ši išimtinė taisyklė būtų taikoma tik konkrečioje byloje ir netaptų taisykle visoms šeimos byloms.

236Nagrinėjamoje kasacine tvarka byloje reikalavimus dėl santuokos nutraukimo padarinių pareiškė abu sutuoktiniai, procesas vyksta vadovaujantis dispozityvumo ir rungimosi principais, nėra sprendžiama dėl nepilnamečių vaikų teisių ir interesų gynimo, sutuoktinio išlaikymo, bylos aplinkybės nepatvirtina, kad byloje egzistuoja viešojo intereso gynimo būtinumas. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo ir teismų praktikos nuostatas, teismui šioje byloje nėra teisinio pagrindo ex officio remtis CPK 376 straipsnyje nurodytomis teisėmis, tarp jų ir savo iniciatyva rinkti įrodymus, viršyti šalių pareikštus reikalavimus ar taikyti alternatyvius sutuoktinių teisių gynimo būdus.

237Byloje pareikšti šalių reikalavimai nustatyti šalių kaltę dėl santuokos iširimo, padalyti bendrą santuokinį turtą, paskirstyti prievoles kreditoriams. Šie reikalavimai lemia ginčo teisinį santykį ir ginčo (ieškinio) dalyką. Ieškinio dalykas – tai ieškovo per teismą atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas, o aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia ieškinyje išdėstytą reikalavimą, yra ieškinio pagrindas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktas). Ieškinio dalykas ir pagrindas, taip pat atsakovo atsiliepime išdėstyti atsikirtimai į ieškinį, nurodant nesutikimą su ieškinio dalyku ir patvirtinančias tokį nesutikimą aplinkybes, apibrėžia bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas. Dėl to byla nagrinėjama pagal šalių pareikštus reikalavimus ir jais prašomus taikyti teisių gynimo būdus. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nepagrįstai rėmėsi CPK 376 straipsnyje įtvirtintu aktyvaus teismo vaidmeniu, viršijo pareikštus šalių reikalavimus, nekonstatavęs teisinio pagrindo (CPK 265 straipsnio 2 dalis, 320 straipsnio 2 dalis) peržengti ieškinio, priešieškinio reikalavimų ir apeliacinių skundų ribų, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai bylą nagrinėjo pagal pareikštus šalių reikalavimus.

238Dėl sutuoktinių kaltės iširus santuokai

239Ieškovė prašė teismo pripažinti, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, o atsakovas – kad dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Įvertinęs nustatytas bylos aplinkybes pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo atsakovo kaltę, o apeliacinės instancijos teismas nutartyje – abiejų šalių kaltę dėl santuokos iširimo.

240CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK trečiojoje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Esminės sutuoktinių tarpusavio pareigos įtvirtintos CK 3.27 straipsnyje – sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo, o CK 3.30 straipsnyje išdėstytos sutuoktinių pareigos išlaikyti ir auklėti savo nepilnamečius vaikus. CK 3.60 straipsnio 3 dalyje išvardytos teisinės prezumpcijos, kai pripažįstama, jog santuoka iširo dėl sutuoktinio kaltės. Esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu pripažintinas sutuoktinio elgesys, kuris nepriimtinas teisės ir moralės požiūriu. Teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, turi būti atsižvelgta į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį santuokos išsaugojimo atžvilgiu tarpusavio santykių pablogėjimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias ir subjektyvias aplinkybes (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Dž. v. P. Dž., bylos Nr. 3K-3-175/2006; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-254/2010; 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. J. B., bylos 3K-3-2/2011).

241Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus dėl sutuoktinių kaltės iširus santuokai, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Daugiabučių namų savininkų bendrija „Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.); teismas vertina ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos turi daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta UAB „Elektrotonas“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2012; kt.).

242Remdamasi pirmiau nurodytomis CK normomis dėl sutuoktinių kaltės fakto nustatymo, įrodymų vertinimo taisyklėmis tokiam faktui nustatyti ir jų aiškinimo bei taikymo praktika, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su kasacinio skundo argumentais, kuriais ginčijama apeliacinės instancijos teismo išvada dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Ištyręs bylos įrodymus, apeliacinės instancijos teismas nutartyje įvertino, kad abi šalys nesugebėjo taikiai išspręsti turtinių ir kitų klausimų, dėl to kildavo barnių, neišsaugojo šiltų santykių, nes abiem sutuoktiniams pristigo supratimo ir tolerancijos, pasikeitė abiejų požiūris į šeimos vertybes, jie kilusių problemų neketino spręsti abipusių nuolaidų būdu, t. y. šalys nebuvo tolerantiškos viena kitai, nesiekė tarpusavio supratimo, nedemonstravo moralinės pagarbos viena kitai, nedėjo pakankamai pastangų kurti bendrą santuokinį gyvenimą, kaltino vienas kitą nesąžiningumu, todėl pripažino abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo.

243Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada dėl abiejų sutuoktinių kaltės iširus santuokai, nes priežastys dėl šeimos iširimo kilo iš abiejų sutuoktinių elgesio, nė vienas nesiekė išsaugoti santuokinius ryšius. Byloje pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai vienodai pripažino atsakovo kaltę ir skirtingai nustatė ieškovės kaltę dėl santuokos iširimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustačius vieno sutuoktinio kaltę, gali būti pripažįstamas kaltu ir kitas sutuoktinis, jei jis nesiėmė priemonių šeimai išsaugoti, negynė šeimos vertybių ir tai lėmė jo kaip sutuoktinio pareigų nesilaikymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad nustačius, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, aplinkybė, kad vieno sutuoktinio kaltė (kaltės laipsnis) dėl santuokos nutraukimo didesnė negu kito sutuoktinio, taip pat neturėtų įtakos išvadai dėl abiejų sutuoktinių kaltės buvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. K. B., bylos Nr. 3K-3-127/2011).

244Byloje nustatyta, kad abu sutuoktiniai nedėjo pastangų šeimai išsaugoti, moraliai nepalaikė vienas kito, atsiradus nesutarimų, nepasinaudojo galimybėmis susitaikyti, rasti abiem priimtinas išeitis, nedemonstravo vienas kito atžvilgiu tolerancijos ir moralinės pagarbos. Nesutarimams paaštrėjus atsakovas paliko šeimą, persikėlė gyventi į kitą būstą. Ieškovė teigė, kad pagrindinė šeimos iširimo priežastis buvo atsakovo netinkamas bendro santuokinio turto tvarkymas ne šeimos interesais. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši priežastis savaime negali būti vienintelė sukelianti šeimos iširimą, nes jį nulemia asmeniniai sutuoktinių santykiai. Nesutarimai dėl bendro santuokinio turto tvarkymo, persikėlę į asmeninių sutuoktinių santykių lygmenį, gali būti faktinė santuokos iširimo priežastis. Kaltindama atsakovą, kad dėl šios priežasties iširo santuoka, ieškovė šeimos išsaugojimą sieja vien su šeimos turto, materialinių vertybių tinkamu tvarkymu. Tačiau sutuoktinių ryšiai grindžiami pirmiausia asmeniniais tarpusavio santykiais: lojalumu ir pagarba, šiltais jausmais vienas kitam (CK 3.27 straipsnis). Lojalumo šeimai stokojo ir ieškovė, nesiėmusi jai prieinamų ir individualiais sutuoktinių santykiais pagrįstų priemonių išsaugoti daugiau kaip dvidešimt metų trukusią santuoką. Dėl santuokos iširimo šalys kaltina viena kitą, nesiekia susitaikyti. Dėl to apeliacinės instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą išvadai, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Ši apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis dėl santuokos iširimo abiejų sutuoktinių kaltės pripažinimo paliktina nepakeista.

245Dėl bendro santuokinio turto balanso sudarymo ir šio turto padalijimo

246Spręsdamas nutraukti santuoką teismas privalo išspręsti ir santuokos nutraukimo padarinius, tarp jų ir padalyti bendrą santuokinį turtą, nes santuokos nutraukimas yra bendrosios jungtinės nuosavybės pabaiga. Padalijamas turi būti tiek turto aktyvas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), tiek pasyvas (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams). Turto padalijimo tvarka nustatyta CK 3.118 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad šiame straipsnyje nustatyti tam tikri sutuoktinių turto dalijimo tvarkos ypatumai, taikomi tais atvejais, kai sutuoktiniai turi vykdytinų prievolių. Tokiomis aplinkybėmis teismas, spręsdamas reikalavimą padalyti santuokinį turtą, turi laikytis įstatyme nustatytos veiksmų sekos: pirma, sudaryti turto balansą, kuriame turi būti nustatomas bendras sutuoktinių turtas ir kiekvieno iš jų asmeninis turtas; antra, iš bendro sutuoktinių turto pirmiausia turi būti sumokamos (priteisiamos) iš šio turto mokėtinos skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs; trečia, jeigu po balanso sudarymo paaiškėja, kad, priteisus kreditoriams mokėtinas sumas, bendro turto liko, šis padalijamas sutuoktiniams, priešingu atveju pripažįstama, kad sutuoktiniai santuokos nutraukimo byloje dalytino turto neturi; ketvirta, jeigu iš bendro sutuoktinių turto vykdytinų prievolių įvykdymo terminas dar nėra suėjęs ar šios prievolės yra ginčijamos, tai sutuoktinių bendro dalytino turto visuma yra mažinama šių prievolių (skolų) suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. v. A. M., B. L., bylos Nr. 3K-3-705/2003; 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K.-S. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-275/2007; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. P. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-325/2009; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. S. B., bylos Nr. 3K-3-686/2013).

247Nustačius turtą, kuris sutuoktiniams priklauso asmeninės nuosavybės teise, ir iš jo atskaičius asmenines skolas, sudaromas kompensacijų balansas, kuriame nurodoma, kiek vienas ir kitas sutuoktinis privalo kompensuoti bendrą turtą ir kiek vienam ir kitam sutuoktiniui turi būti kompensuota iš bendro turto (CK 3.118 straipsnio 3 dalis). Jeigu, sudarius balansą, paaiškėja, kad bendro turto liko, šis turtas padalijamas sutuoktiniams lygiomis dalimis, išskyrus CK nustatytas išimtis (CK 3.118 straipsnio 4 dalis).

248Siekiant sutuoktiniams paskirti tiksliai tiek turto, kokia yra kiekvieno sutuoktinio bendro turto dalis (CK 3.117 straipsnio 1 dalis), sudarius sutuoktinių bendro turto balansą (CK 3.118 straipsnis), turi būti nustatyta sutuoktinių bendro turto vertė. Nustatant dalijamo bendro sutuoktinių turto vertę vadovaujamasi CK 3.119 straipsniu, įtvirtinančiu, kad dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigoje. Aiškindamas aptariamas teisės normas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad turėtų būti nustatytos pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dieną galiojančios dalijamo turto rinkos kainos, o jei byla nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme, tai šio teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dieną galiojančios kainos, nes tik įsiteisėjus teismo sprendimui pasibaigs bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. R. v. G. R., bylos Nr. 3K-3-415/2008). Dalijamo turto vertė gali būti nustatoma remiantis VĮ Registrų centro, turto vertintojų pateiktais duomenimis ir kitais įrodymais, be to, šalys gali sutarti dėl dalijamo turto vertės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. R. L., bylos Nr. 3K-3-251/2006; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. R. V. B., bylos Nr. 3K-3-12/2008; 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ž. v. D. Ž., bylos Nr. 3K-3-222/2009; kt.).

249Nagrinėjamoje byloje sutuoktiniams dalytinas bendras santuokinis turtas yra įvertintas ir dėl to nėra šalių ginčo. Turto balansą, nurodydamos konkretų turtą, teismui teikia šalys, prašydamos padalyti turtą, – teismas neturi pareigos pats aktyviai įtraukti į turto balansą to turto objektus, nebent teismas veikia aktyviai, kai gindamas viešąjį interesą naudojasi CPK 376 straipsnyje teismui suteikiamomis teisėmis. Pirmiau nurodyta, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta viešojo intereso, kurį gindamas teismas galėtų naudotis CPK 376 straipsnyje numatytu aktyvaus teismo vaidmeniu. Dėl to bylą nagrinėję teismai turto balansą turėjo sudaryti pagal šalių pateiktus duomenis ir neturėjo pagrindo įtraukti į balansą šalių nenurodytus papildomus turto objektus. Šią išvadą patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, jog į dalijamo sutuoktinių bendro turto balansą gali būti įtraukiamas tik realiai egzistuojantis abiem sutuoktiniams ar vienam iš jų priklausantis nuosavybės teise turtas. Laikytina, kad turtas realiai egzistuoja, jeigu prašantis padalyti bendrą turtą sutuoktinis nurodo konkretų bendrosios nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantį turtą ir pateikia įrodymus apie tokio turto buvimo vietą ir jo valdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. A. v. B. P., bylos Nr. 3K-3-308/2007; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-207/2009). Pažymėtina ir tai, kad teisė, ginant viešąjį interesą, viršyti pareikštus reikalavimus, taip pat ir įtraukti naują turtą į balansą, pagal CPK 376 straipsnį suteikta pirmosios, o ne apeliacinės instancijos teismui. Bendro turto padalijimas turi būti išspręstas teismo priimtame procesiniame sprendime dėl santuokos nutraukimo (CPK 385 straipsnio 1 dalis), o nauji reikalavimai (šalių nepareikšti pirmosios instancijos teismui) nėra sprendžiami apeliacinės instancijos teisme. Dėl to konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismas atsakovo prašymu į turto balansą nepagrįstai įtraukė reikalavimo teisę UAB „STV“ dėl 1 000 000 Lt paskolos gražinimo. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai į turto balansą įtraukė reikalavimą UAB „STV“ ir dėl to, kad aptariamo reikalavimo pagrindu nurodytą sumą atsakovas pervedė į UAB „Sanitex“ kaip avansą, vykdydamas 2007 m. birželio 6 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartį. Tai, ar ši sutartis buvo įvykdyta, byloje nenustatyta, dėl to apeliacinės instancijos teismas neįvertino nurodyto reikalavimo UAB „STV“ dėl 1 000 000 Lt paskolos gražinimo teisinio pagrįstumo. Nenustatęs sutarties įvykdymo fakto, apeliacinės instancijos teismas nutarties rezoliucinėje dalyje neišsprendė ir atsakovo nurodytos 500 000 Lt skolos UAB „Sanitex“ įtraukimo į balansą ir šios skolos paskirstymo šalims klausimo. Atsakovo 500 000 Lt skola UAB „Sanitex“ kildinama iš 2007 m. liepos 12 d. sutarties, pagal kurią UAB „Sanitex“ turėjo sumokėti atsakovui 500 000 Lt avansinį mokėjimą. Šios skolos dydžio pagrįstumas taip pat visiškai priklauso nuo to, ar buvo įvykdytos nurodytos 2007 m. birželio 6 d. ir 2007 m. liepos 12 d. sutartys, kuriose atsiskaitymo santykių šalys yra V. Š. ir UAB „Sanitex“. Apeliacinės instancijos teismo atliktas sutuoktinių dalytino turto balanso išplėtimas reikalavimo teise UAB „STV“, nekonstatavus šių abiejų sutarčių įvykdymo ir neįvertinus atsiskaitymų su UAB „Sanitex“ pagal vykdytas sutartis aplinkybių, kai nė viena šalis dėl to reikalavimų nekėlė ieškinyje ir priešieškinyje, negalimas, nes turto balanso sudarymas, jo patikslinimas turėjo būti atliktas pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas nutarties rezoliucinėje dalyje į dalytino turto masę neįtraukė UAB „Sanitex“ 500 000 Lt vertės reikalavimo teisės. Be to, sprendžiant dėl UAB „Sanitex“ kaip kreditoriaus reikalavimo įtraukimo į dalytiną turto balansą, šis asmuo kreditoriaus (trečiojo asmens) teisėmis turėjo būti įtrauktas į bylos nagrinėjimą (CPK 14 straipsnio 3 dalis), o jo neįtraukus nebuvo pagrindo spręsti dėl šio asmens teisių, susijusių su galimu jo kreditoriniu reikalavimu. Todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai iš naujo sudarė dalytino turto balansą, jį papildęs reikalavimo teise į 1 000 000 Lt iš UAB „STV“.

250Sudaręs dalijamo turto balansą (CK 3.118 straipsnis), nustatęs turto vertę (CK 3.119 straipsnis) ir sutuoktiniams tenkančias turto dalis (CK 3.117, 3.123 straipsniai), teismas turi pasirinkti turto dalijimo būdą ir paskirstyti dalijamą turtą abiem sutuoktiniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. A. v. AB bankas „Hansabankas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-256/2006). Pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK nustatytais atvejais. Vienas iš tokių atvejų nurodytas CK 3.123 straipsnio 4 dalyje, kai vieno sutuoktinio dalis iš bendro turto taip pat gali būti sumažinama šeimos negautų pajamų suma, kurių šeima negavo dėl sutuoktinio aplaidumo arba kurias jis nuslėpė nuo šeimos ir naudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti. CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad, dalijant sutuoktinių bendrą turtą natūra, taip pat turi būti atsižvelgiama į dalijamo turto vienetų ypatumus ir, kiek tai įmanoma, turtas padalijamas taip, kad būtų galima ateityje išvengti su tokio turto nuosavybės teisės įgyvendinimu susijusių ginčų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. R. v. N. R., bylos Nr. 3K-3-411/2012). Dalydamas turtą, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kokio pobūdžio turtas yra dalijamas ir ar tokio turto padalijimas lygiomis dalimis netrukdys turto racionaliai naudoti pagal jo tikslinę paskirtį ir neribos galimybių išgauti didžiausią naudą iš šio turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. S. B., bylos Nr. 3K-3-686/2013). Įstatyme ir teismų praktikoje išdėstytais bendro santuokinio turto padalijimo kriterijais remiasi teisėjų kolegija, teisės taikymo aspektu patikrindama sutuoktinių turto padalijimo teisinį pagrįstumą apeliacinės instancijos teismo nutartyje.

251CK 3.117 straipsnio 1 dalyje nustatyta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK nustatytais atvejais. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo reikšmė padalijant sutuoktinių bendrą turtą ir tai, kad turtą nelygiomis dalimis galima padalyti, kai nustatomos byloje svarbios aplinkybės, pagrindžiančios būtinumą taikyti įstatyme ir teismų praktikoje suformuluotus kriterijus, kai teismas padalija sutuoktinių bendrą turtą nelygiomis dalimis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. V. v. V. V., bylos Nr. 3K-3-7/2013; 2013 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. P. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-491/2013).) Kasatorė prašė nukrypti nuo lygių dalių principo ir priteisti didesnę turto dalį kasatorei dėl to, kad kitas sutuoktinis (atsakovas) netinkamai tvarkė bendrą santuokinį turtą. CK 3.123 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad vieno sutuoktinio dalis iš bendro turto taip pat gali būti sumažinama šeimos negautų pajamų suma, kurių šeima negavo dėl sutuoktinio aplaidumo arba kurias jis nuslėpė nuo šeimos ir naudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad šios teisės normos taikymui turi būti nustatytas faktas, kad šeima negavo tam tikrų pajamų dėl vienos iš priežasčių, t. y. arba dėl sutuoktinio aplaidumo, arba dėl to, kad vienas iš sutuoktinių gautas pajamas nuslėpė ir jas panaudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Taigi vienu atveju šeima gali negauti pajamų dėl vieno iš sutuoktinių neapdairaus, lengvabūdiško, neapgalvoto elgesio (veiksmų ar neveikimo), kitu atveju – dėl sutuoktinio apgalvotų, tyčinių savanaudiškų veiksmų. Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog vieno iš sutuoktinių dalis iš bendro turto būtų sumažinta CK 3.123 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu, reikia nustatyti teisiškai reikšmingų faktų visumą: konkrečią šeimos negautų pajamų sumą bei vieno iš sutuoktinių kaltus veiksmus arba neveikimą dėl šių pajamų negavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-207/2009). Pirmosios instancijos teismas taikė CK 3.123 straipsnio 4 dalį sumažindamas vienam sutuoktiniui tenkančio bendro turto dalį. Apeliacinės instancijos teismas su tuo nesutiko ir turtą padalijo lygiomis dalimis. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo nukrypti nuo dalytino turto lygių dalių principo, nes turto nuslėpimo, iššvaistymo ir pan. atvejais turtas padalytinas lygiomis dalimis taikant kompensacinius mechanizmus. Kai vienas sutuoktinis sumažina bendrą turtą dėl neatsakingo turto valdymo, iššvaistymo, tai teismas gali kitam sutuoktiniui priteisti kompensaciją prarasto ar iššvaistyto turto apimtimi arba kompensuojant turtu, o likęs turtas turi būti padalijamas lygiomis dalimis.

252Kodekse nustatytas bendro sutuoktinių turto padalijimo būdo natūra prioritetas: CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Byloje abu sutuoktiniai prašė dalyti turtą natūra. Taikant šį turto padalijimo būdą turi būti atsižvelgta ir į tai, kaip šalys elgėsi su turtu iki jo padalijimo. Natūra dalijant turtą atsižvelgiama ir į turto prigimtį, jo rūšį, paskirtį. Kai natūra dalijamas skirtingų rūšių pagal savo funkcinę paskirtį bendras santuokinis turtas, teismas turėtų padalyti šalims kiek įmanoma lygiomis dalimis skirtingų rūšių turto objektų.

253Dėl sutuoktinių turto pasyvo (prievolių kreditoriams) likimo nutraukiant santuoką

254Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl solidariųjų sutuoktinių prievolių, yra išaiškinęs, jog nutraukiant santuoką solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nekeičiamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010). Prievolės solidarumas reiškia, kad kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek abu sutuoktiniai bendrai, tiek ir bet kuris jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis).

255Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas kreditoriaus ir šalių sutarimu prievoles pagal vartojimo kredito sutartis su AB „Swedbank“ pripažino asmeninėmis šalių, o solidariosios prievolės pagal kitas kredito sutartis su AB „Swedbank“ ir „Nordea Bank Finland Plc“ nebuvo modifikuotos, taigi buvę sutuoktiniai išliko solidariųjų prievolių subjektai. Kreditoriui AB „Swedbank“ sutikus, prievolės pagal vartojimo kredito sutartis apeliacinės instancijos teismo pagrįstai pripažintos asmeninėmis: pagal 2007 m. rugpjūčio 13 d. sutartį – ieškovės, o pagal 2003 m. balandžio 30 d., liepos 30 d. ir 2007 m. balandžio 12 d. sutartis – atsakovo. Kreditorius AB „Swedbank“ nesutiko, kad be išankstinio raštiško sutikimo būtų keičiama iš 2003 m. liepos 1 d. kredito sutarties atsiradusi bendra ir solidari E. Š. ir V. Š. prievolė bankui, dėl to apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ši prievolė nemodifikuojama – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai. Kreditorius Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, neatsisakė abiejų skolininkų solidariosios prievolės pagal atsakovo ir šio banko 2007 m. lapkričio 12 d. sudarytas dvi kreditavimo sutartis. Apeliacinės instancijos teismas prievoles iš šių sutarčių paliko abiem šalims. Su apeliacinės instancijos teismo nutarties išvada pripažinti prievoles solidariosiomis ir jų nemodifikuoti kasacinis teismas sutinka ir atmeta kaip nepagrįstą kasacinio skundo argumentą, kad tos prievolės turi būti pripažintos sutuoktinių asmeninėmis. Pagal CK 3.109 straipsnio 3 dalį, solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Bylos duomenimis patvirtinta, kad yra sutuoktinių laidavimai ir rašytiniai sutikimai prisiimti įsipareigojimus pagal šias sutartis kreditoriams, sutuoktiniai atskirai pasirašė kreditavimo ir laidavimo sutartis, dėl to nėra aplinkybių, kurioms galėtų būti taikoma CK 3.109 straipsnio 3 dalis. „Nordea Bank Finland Plc“ 2007 m. lapkričio 12 d. kreditavimo sutartimi išduota 188 253 Eur paskola, už ją laidavo ieškovė. „Nordea Bank Finland Plc“ 2007 m. lapkričio 12 d. kredito sutartimi „Laisvai“ išduota 680 607 Eur paskola – dėl jos ieškovė nelaidavo, tačiau ji rašytiniu sutikimu patvirtino, kad sutartis sudaroma šeimos poreikiams tenkinti ir neprieštarauja šeimos interesams. Užtikrinant prievoles pagal šias sutartis įkeistos patalpos (duomenys neskelbtini). Remiantis CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktu, prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Pagal CK 3.109 straipsnio 3 dalį, solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Kaip nurodyta, kreditavimo sutartys sudarytos turint ieškovės laidavimą arba sutikimą ir byloje neįrodyta, kad paskolos panaudotos ne šeimos interesais. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo keisti apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria nemodifikuotos solidariosios prievolės, kylančios iš nurodytų sutarčių, dėl to sprendžia šią nutarties dalį palikti nepakeistą.

256Dėl nekilnojamojo turto padalijimo

257Dalytino nekilnojamojo turto bendra vertė – 9,887 mln. Lt, šią turto rūšį sudaro dvi grupės: gyvenamieji namai ir komercinės paskirties patalpos. Šalys sutinka su gyvenamųjų namų padalijimu, nurodytu apeliacinės instancijos teismo nutartyje, dėl to nėra ginčo. Pastatas – gyvenamasis namas (duomenys neskelbtini), 0,624 mln. Lt vertės, tenka ieškovei, o pastatas – gyvenamasis namas (duomenys neskelbtini), 0,383 mln. Lt vertės, – atsakovui. Dėl padalytino komercinės paskirties turto – šio turto vertė nustatyta turto ekspertizių pagrindu, šalys neginčija vertės, šį turtą sudaro: negyvenamoji patalpa – banko patalpa su bendro naudojimo patalpomis, esanti (duomenys neskelbtini), – 2 400 000 Lt vertės; negyvenamoji patalpa – parduotuvė ir 201/7135 dalis žemės sklypo, esantys (duomenys neskelbtini), – 4 780 000 Lt vertės; negyvenamoji patalpa – universitetas (auditorijų pastatas) su bendro naudojimo patalpomis ir 1/2 dalis priklausinių – 1/2 dalis kitų statinių (inžinerinių) – kiemo statinių, esančių (duomenys neskelbtini), – 1 700 000 Lt vertės. Visi trys komercinių patalpų objektai išnuomoti ir įkeisti bankams, jie neprieštarauja komercinės paskirties turto padalijimui, t. y. pakeisti iš bendrosios jungtinės nuosavybės į asmeninę kiekvieno sutuoktinio nuosavybę. Įstatymai neapriboja galimybės padalyti įkeistą bendrą santuokinį turtą, nes dalijamas turtas, o ne hipotekos kreditoriaus reikalavimas (CK 4.172 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. S. B., bylos Nr. 3K-3-686/2013). Tačiau į bankams tenkančias prievoles atsižvelgtina sprendžiant, kaip turi būti padalytas turtas. Paskirstant turtą natūra siekiama, kad jo vertės išraiška kiek įmanoma atitiktų lygių dalių principą, tačiau apeliacinės instancijos teismas šio principo nepaisė ir dalijo nekilnojamąjį turtą akivaizdžiai nevienodomis dalimis. Apeliacinės instancijos teismo nutartimi priteista nekilnojamojo turto ieškovei iš viso už 3,024 mln. Lt, atsakovui – už 6,863 mln. Lt, tai akivaizdi šalims tenkančių turto dalių disproporcija ir lygių dalių principo neatitiktis. Patalpų (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) verčių suma yra 4,1 mln. litų, jos kartu su pastatu – gyvenamuoju namu (duomenys neskelbtini), 0,624 mln. Lt vertės, priteistinos ieškovei, o negyvenamoji patalpa – parduotuvė ir 201/7135 dalis žemės sklypo, esantys (duomenys neskelbtini), 4,780 mln. Lt vertės, pastatas – gyvenamasis namas (duomenys neskelbtini), 0,383 mln. Lt vertės, – atsakovui. Taip padalijant natūra nekilnojamojo turto objektus pagal jų vertę, siekiant išsaugoti abiejų šalių interesus gauti lygiavertį turtą, pasiekiama labiausiai atitinkanti lygias turto dalis pusiausvyra. Kadangi atsakovui tenka nekilnojamojo turto pagal jo vertės išraišką 439 000 Lt daugiau negu ieškovei, iš atsakovo ieškovei priteistina didesnės šio turto dalies kompensacija – 219 500 Lt (CK 3.117 straipsnio 3 dalis, pagal kurią, kai sutuoktiniui priteisto turto vertė viršija jo dalį iš bendro turto, tai šis sutuoktinis privalo kitam sutuoktiniui išmokėti kompensaciją). Dėl to atitinkamai keistina apeliacinės instancijos teismo nutartis.

258Dėl bendrovių akcijų ir komanditinės ūkinės bendrijos narių įnašų padalijimo

259Šio bendrąja jungtine nuosavybės teise šalims priklausančio turto rūšį sudaro septynių uždarųjų akcinių bendrovių akcijos ir komanditinės ūkinės bendrijos narių įnašai.

260Trys bendrovės, kurių 100 proc. paketą valdo šalys, yra UAB „Verus gustus“, bankrutavusi UAB „Dovintė“ ir UAB „Nimfėja“. Visos šios įmonės valdo skirtingus „Pizza Jazz“ prekės ženklo restoranus. „Pizza Jazz“ prekės ženklas priklauso UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinei ūkinei bendrijai. Apeliacinės instancijos teismas priteisė ieškovei UAB „Verus gustus“ ir bankrutavusią UAB „Dovintė“, o atsakovui – UAB „Nimfėja“, taip kartu padalydamas ir pasitelkus šias bendroves vykdomą restoranų verslą. Ši bendrovių grupė su „Pizza Jazz“ prekės ženklu yra viena verslo rūšis. Dėl to jos skaidymas į dalis turi būti motyvuotas svarbiomis aplinkybėmis, negalimumu kitaip padalyti akcijų kaip bendro turto tuo atveju, kai nėra kito turto, atitinkančio tą verslo rūšį, paskirstytino kitam sutuoktiniui. Nurodytų trijų bendrovių, valdančių „Pizza Jazz“ prekės ženklą, akcijų vertė 2,227 mln. Lt. Statybos verslo veiklą vykdančios UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų 49,25 proc. dalytino paketo vertė – 2 396 746 Lt, UAB „Kvadrum“ 33 proc. akcijų paketo vertė – 0 Lt, UAB „Domus sola“ 90,02 proc. akcijų paketo vertė – 1268 Lt, o UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ ir UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinė ūkinė bendrija yra likviduojamos įmonės. Teisėjų kolegijos vertinimu, užtikrinant dalytinų bendrovių akcijų lygių dalių principą, racionalaus šio turto naudojimo pagal jo tikslinę paskirtį ir didžiausios ekonominės naudos iš šios rūšies turto gavimo galimybių išsaugojimą, ieškovei priteistina bendrovių grupės, valdančios „Pizza Jazz“ prekės ženklo restoranų verslą, akcijos, o atsakovui – UAB Kauno tarptautinio upių uosto ir likusių bendrovių akcijos. „Pizza Jazz“ prekės ženklo bendrovių grupės akcijų vertė iš esmės atitinka UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų vertę, pastarosios bendrovės dalytinas akcijų paketas (49,25 proc.) nėra kontrolinis, palyginti su 100 proc. dalytinų „Pizza Jazz“ prekės ženklą valdančių bendrovių akcijų paketu. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nepateikė motyvų, dėl ko pirmosios instancijos teismo atliktas bendrovių akcijų paskirstymas yra netinkamas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pasirinktu akcijų padalijimo būdu. Kolegija, nurodytu būdu dalydama akcijas, atsižvelgia, kaip pirmiau nurodyta, į tai, kad „Pizza Jazz“ prekių ženklo bendrovių kompleksas neturėtų būti skaidomas, nesant tokį būtinumą patvirtinančių svarbių aplinkybių, ypač atsižvelgiant į tai, kad yra šios turto rūšies ir panašios vertės dalytinų kitų bendrovių akcijų. „Pizza Jazz“ restoranų verslo bendrovėse ieškovė eina vadovaujamas pareigas, ji plėtoja šį verslą ir turi patirtį jame. Atsakovas, o ne ieškovė, dalyvavo ir buvo aktyvus UAB Kauno tarptautinio upių uosto veikloje. Teisėjų kolegija pažymi ir kitas bylą nagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytas faktines aplinkybes, patvirtinančias, kad „Pizza Jazz“ restoranų verslą plėtojo ieškovė, atsakovo veiksmai buvo nukreipti ne šio verslo naudai: šalims nustojus tvarkyti bendrą ūkį atsakovas įgyvendino ketinimus parduoti „Pizza Jazz“ prekės ženklą, neveikė šio verslo naudai, sudarė 2008 m. gruodžio 31 d. nuomininko teisių pirkimo–pardavimo sandorį, kurio sudarymo ir UAB „Nimfėja“ pagal sandorį sumokėtos 0,885 mln. Lt kainos nesuderino su kita pagrindine akcininke (ieškove) ir negavo jos rašytinio sutikimo sandoriui. Bendrovė neteko lėšų, o ieškovas gavo pajamų, kurios nepasitarnavo restoranų verslo stiprinimui ir plėtrai, tai parodo atsakovo požiūrį į šį verslą. Šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas įvertino iš esmės kaip verslo plėtros trikdymą ir dėl išdėstytų aplinkybių pagrįstai priteisė „Pizza Jazz“ ženklą valdančių bendrovių akcijas ieškovei. Priteistų ieškovei „Pizza Jazz“ prekės ženklą valdančių bendrovių akcijų vertė yra 2 227 000 Lt, o kitų bendrovių akcijų, atitenkančių atsakovui, vertė yra 2 398 014 Lt. Atsakovui tenka bendrovių akcijų pagal jų vertės išraišką 171 014 Lt daugiau negu ieškovei, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina didesnės šio turto dalies kompensacija – 85 507 Lt (CK 3.117 straipsnio 3 dalis). Tiek ieškovei, tiek atsakovui paliktina UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos įnašų po 2000 Lt.

261Dėl reikalavimo teisių ir nuompinigių bei dividendų padalijimo

262Byloje pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatyta, kad ieškovė nedavė sutikimo atsakovui sudaryti sandorius, iš kurių atsirado reikalavimo teisės. Ieškovė taip pat neginčijo šių sandorių ir jų sukeltų teisinių pasekmių. Dalytinas reikalavimo teises sudaro atsakovo paskolintos ir kitaip perleistos tretiesiems asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės teise abiem sutuoktiniams priklausančios lėšos.

263Pagal CK 3.94 straipsnio 3 dalį, jeigu sutuoktinis, kuris vienas tvarko turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tą daro aplaidžiai ar neprotingai ir nerūpestingai, tai jis privalo kompensuoti iš savo asmeninio turto nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. CK 3.98 straipsnio 3, 4 dalyse nustatyta, kad kiekvienas sutuoktinis privalo kompensuoti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės sumažėjimą, jeigu jis bendrą turtą naudojo tikslams, nesusijusiems su šio kodekso 3.109 straipsnyje numatytų prievolių vykdymu, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad turtas buvo panaudotas šeimos poreikiams tenkinti; kompensacija išmokama, kai baigiasi bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, santuokos nutraukimo atveju – išsprendus sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimą. Bendrosios jungtinės nuosavybės sumažinimo vieno sutuoktinio veiksmais kito sąskaita atvejus ir iš to kylančius teisinius padarinius taip pat reglamentuoja CK 3.115 straipsnio 2 dalis ir 3.123 straipsnio 3 dalis. Aptariamose CK teisės normose reglamentuojama, kad jeigu sandoris buvo sudarytas tik vieno sutuoktinio asmeniniams poreikiams tenkinti ir įvykdytas pasinaudojant turtu, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tai tas sutuoktinis privalo kompensuoti bendrosios jungtinės nuosavybės sumažėjimą; jeigu ne daugiau kaip prieš metus iki turto padalijimo bylos iškėlimo vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo sumažino turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, vertę, dalį jo padovanodamas arba juo padidindamas savo asmeninę nuosavybę, tai, nustatant sutuoktinių bendro turto dalis, tokio sutuoktinio dalis gali būti mažinama prarasto bendro turto verte.

264Byloje nustatyta, kad reikalavimo teisės atsirado iš atsakovo sudarytų sandorių, dėl kurių ieškovė nedavė sutikimo, pasinaudojus lėšomis, priklausančiomis sutuoktiniams bendrąja jungtine nuosavybe, taip pat esant sandorių neįvykdymo rizikai, dėl kurios sandoriai gali lemti nuostolius. Teismui sprendžiant dėl iš tokių sandorių sudarymo atsiradusių reikalavimo teisių padalijimo, taikytinos šiuos santykius reglamentuojančios teisės normos, išdėstytos pirmiau aptartose CK 3.94 straipsnio 3 dalyje, 3.98 straipsnio 3, 4 dalyse, 3.115 straipsnio 2 dalyje ir 3.123 straipsnio 3 dalyje. Atsakovas sandorius, kurių metu lėšos perleistos tretiesiems asmenims, sudarė neturėdamas ieškovės sutikimo, ne šeimos poreikiams tenkinti, vienasmeniškai ir dėl to turi prisiimti verslo riziką iš šių sandorių. Riziką sudarant sandorius prisiėmė atsakovas, jam tenka ir jų vykdymo rizika, susijusi su tuo, kaip ir kokia apimtimi bus įgyvendintos reikalavimo teisės, taigi ir nuostoliai, kiek nepavyks įgyvendinti reikalavimų teisių, teks atsakovui. Dalis reikalavimo teisių yra bankrutavusioms bendrovėms, tapusioms nemokiomis netrukus po sandorių, kuriais perleistos sutuoktinių lėšos, sudarymo – UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui (539 000 Lt) ir UAB „DM Valda“ (250 000 Lt), tai rodo atsakovo sudarytų sandorių didelį rizikingumą, CK 3.94 straipsnio 3 dalies prasme nepamatuotą rizikos prisiėmimą tvarkant turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, o tikimybė įgyvendinti reikalavimo teises ir atgauti lėšas iš bendrovių, tapusių nemokiomis, sumažėjo. Dėl likusių reikalavimo teisių UAB Kauno tarptautiniam upių uostui (476 948 Lt), R. J. (585 000 Lt) ir UAB „Domus sola“ (5000 Lt) pažymėtina ir tai, kad UAB Kauno tarptautinio upių uosto ir UAB „Domus sola“ akcijos priteistos būtent atsakovui, jis yra vienas iš pagrindinių šių bendrovių akcininkų, todėl turės daugiau galimybių įgyvendinti reikalavimo teises. Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytu reikalavimo teisių padalijimo būdu – atsakovui priteisiant reikalavimo teises, o iš atsakovo ieškovei – jų vertės 1/2 dalį atitinkančią kompensaciją, t. y. 927 974 Lt.

265Nutartyje pirmiau nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas į dalytino sutuoktinių bendro turto balansą nepagrįstai įtraukė naujus turto objektus. Nepagrįstai į balansą įtrauktas ir išspręstas padalijimo klausimas dėl 1 000 000 Lt reikalavimo teisės UAB „STV“, šio reikalavimo šalys nenurodė nei ieškinyje, nei priešieškinyje, todėl dėl jo nesprendžiama. Teisėjų kolegija sutinka ir su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria paliktas nenagrinėtas reikalavimo teisės Ž. M. dėl 1 401 705,60 Lt klausimas. Šios reikalavimo teisės pagrįstumas sprendžiamas Lietuvos apeliaciniame teisme kitoje civilinėje byloje Nr. 2A-721/2014 pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovams Ž. M., D. M. dėl skolos priteisimo, tos bylos nagrinėjimas yra sustabdytas.

266Dalijamas tik realiai egzistuojantis abiem sutuoktiniams ar vienam iš jų priklausantis nuosavybės teise turtas. Laikytina, kad turtas realiai egzistuoja, jeigu prašantis padalyti bendrą turtą sutuoktinis nurodo konkretų bendrosios nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantį turtą ir pateikia įrodymus apie tokio turto buvimo vietą ir jo valdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. A. v. B. P., bylos Nr. 3K-3-308/2007; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-207/2009). Santuokoje gautos pajamos, iš jų atėmus pajamų gavimo sąnaudas ir išlaidas, virsta sutuoktinių turtu, kuris ir yra dalytinas pagal sudarytą turto balansą. Santuokos metu gautos darbo ar kapitalo pajamos tampa dalytinu turtu, jei jį sutuoktiniai prašo dalyti kaip kredito įstaigose ir kitur laikomas sutuoktiniams priklausančias lėšas (turtines teises į tas lėšas) arba už šias pajamas įgytą tam tikrą turtą. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje konstatuota, kad atsakovo bankų sąskaitų išrašai ir vykdant teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolių atliktos viso atsakovo turto paieškos rezultatai rodo, kad prašomų dalyti lėšų (atsakovo gautų kaip nuompinigių ir dividendų) atsakovas neturi. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad šios pajamos atsakovo gautos iš šeimos verslo ir jame panaudotos, taip pat jos buvo pagrindinis šeimos pragyvenimo šaltinis; teismas nepripažino, kad atsakovo gautos lėšos panaudotos ne CK 3.109 straipsnyje numatytoms prievolėms vykdyti. Kasacinio teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad šios apeliacinės instancijos teismo išvados padarytos nesilaikant įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų (CPK 176–185 straipsniai). Kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo nutarties dalimi, kuria pagrįstai nepadalytos atsakovo iš šeimos verslo gautos pajamos (nuompinigiai ir dividendai), buvę šeimos pragyvenimo šaltinis santuokos metu. Į dalijamo turto balansą įtrauktas ir dalijamas visas įgytas įskaitant ir iš nurodytų pajamų ir realiai egzistuojantis bendras sutuoktinių turtas pagal jų pareikštus reikalavimus. Todėl ši apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis yra paliktina nepakeista.

267Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir apeliacinės instancijos teismo nutartį (CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas), priimtus dėl šalių santuokos nutraukimo ir padarinių: juos pakeitus, tenkinti atsakovo reikalavimą dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei, o ieškovės ir atsakovo reikalavimus dėl jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto padalijimo tenkinti iš dalies, taip pat priteisti ieškovei iš atsakovo 1 232 981 Lt kompensaciją už atsakovui tekusią didesnę negu ieškovei turto dalį (nekilnojamąjį turtą, akcijas ir reikalavimo teises).

268Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

269Kai kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Priteistinas ieškovei ir atsakovui jų turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas proporcingai teismo patenkintų bei atmestų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Vertinant tai, kurios ieškinio ir priešieškinio reikalavimų dalys tenkintos ir kuria apimtimi pakeisti pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimas bei nutartis, atsižvelgtina į tai, kad atsakovo reikalavimas nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės tenkinamas visiškai, o šalių reikalavimai dėl bendro santuokinio turto padalijimo tenkinami iš dalies, šalims padalijant turtą lygiomis dalimis, tačiau priteisiant šalims pagal atskiras turto rūšis turto objektus natūra skirtingai, negu to prašė ieškovė ir atsakovas. Kadangi abiejų šalių reikalavimai tenkinti iš dalies, priteisiant jiems turto lygiomis dalimis, o atsakovo reikalavimas nutraukti santuoką dėl abipusės sutuoktinių kaltės tenkintas visiškai, kasacinis teismas vertina, kad jokia šalis bylos nelaimėjo didesne apimtimi pinigine išraiška už kitą. Todėl byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos šalims lygiomis dalimis. Pirmosios instancijos teisme proceso metu paskirstytinomis bylinėjimosi išlaidomis teismo pripažinta: ieškovės sumokėtas 30 000 Lt žyminis mokestis, 7000 Lt ieškovės išlaidų advokatų pagalbai apmokėti, atsakovo apmokėtos ekspertizės išlaidos – 36 654 Lt ir 418,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Apeliacinės instancijos teismas pripažino skirstytinomis bylinėjimosi išlaidomis 30 000 Lt, kurių mokėjimas atidėtas, už atsakovo priešieškinį ir 430 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kasaciniame teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 170 Lt už ieškovės kasacinį skundą atidėtas mokėti žyminis mokestis iki bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka, 2000 Lt ieškovės už kasacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis, 5000 Lt ieškovės išlaidų už advokato teisines paslaugas parengiant kasacinį skundą ir 53,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2014 m. gruodžio 10 d. pažyma). Iš viso visų instancijų teismuose ieškovė turėjo 44 000 Lt, o atsakovas – 36 654 Lt patvirtintų bylinėjimosi išlaidų; taip pat šalims buvo atidėta mokėti 71 170 Lt žyminio mokesčio ir susidarė 902,48 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Dalijant bylinėjimosi išlaidas šalims pusiau, iš atsakovo ieškovei priteistina 3673 Lt, o valstybei iš ieškovės ir atsakovo – po 36 036,24 Lt.

270Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

271Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 18 d. nutartį pakeisti, jų rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

272Ieškovės E. Š. ieškinį ir atsakovo V. Š. priešieškinį tenkinti iš dalies.

273Nutraukti E. Š. ir V. Š. santuoką, įregistruotą 1993 m. spalio 22 d. Kauno miesto civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. 2700, dėl abiejų šalių kaltės.

274Po santuokos nutraukimo šalių pavardžių nekeisti.

275Šalių santuokoje įgytą turtą padalyti tokiu būdu:

276Ieškovei E. Š. priteisti:

2771. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius – kiemo statinius (tvoras, kiemo aikšteles, kanalizacijos šulinius – 2 vnt.), 0,0808 ha ploto žemės sklypą, esančius adresu: (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė yra 624 000 Lt.

2782. Negyvenamąsias patalpas – universiteto auditorijų patalpas, 309,35 kv. m bendrojo ploto su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane: I a. 1-1 (144,36 kv. m), 1-2 (21,64 kv. m), l-3 (20,49 kv. m), l-4 (20,49 kv. m), l-5 (26,98 kv. m), l-6 (5,30 kv. m), l-7 (5,36 kv. m), 1-8 (5,38 kv. m), l-9 (5,30 kv. m), l-10 (4,27 kv. m), l-11 (2,26 kv. m), l-12 (5,02 kv. m), l-13 (4,28 kv. m), 1-14 (18,45 kv. m), l-15 (6,70 kv. m), l-16 (13,07 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 1-17 (22/100 nuo 60,40 kv. m), ir priklausinius – 1/2 dalį kiemo statinių, esančių adresu (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė yra 1 700 000 Lt.

279Po šalių santuokos nutraukimo pripažinti ieškovei E. Š. nuomotojo teises pagal 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą V. Š. ir Vytauto Didžiojo universiteto (j. a. k. 111950396) nuomos sutartį dėl statinio – auditorijų pastato, esančio (duomenys neskelbtini).

2803. Negyvenamąją patalpą – banko patalpą, 247,98 kv. m bendrojo ploto su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėta plane: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, X-34, su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane X-38 (1/10 nuo 8,05 kv. m), X-13 (1/10 nuo 4,24 kv. m), X-8 (1/10 nuo 35,48 kv. m) (Nekilnojamojo turto registro pastabos: buvusios patalpos I-1, 1-2, nuo 1-4 iki 1-7, 1-10, 1-12, 1-13, dabar patalpos nuo 1-1 iki 1-13), esančias adresu (duomenys neskelbtini), jų bendra rinkos vertė – 2 400 000 Lt.

2814. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Nimfėja“ (j. a. k. 135821812), akcijų, kurių bendra rinkos vertė yra 496 000 Lt; 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Verus gustus“ (j. a. k. 135139384) akcijų, kurių bendra rinkos vertė yra 1 774 000 Lt; 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Dovintė“ (j. a. k. 134915529) akcijų, kurių bendra rinkos vertė yra 0 Lt, ir UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos (kodas 3567007) komanditorės E. Š. 2000 Lt nario įnašą.

282Atsakovui V. Š. priteisti:

2831. Pastatą – gyvenamąjį namą, 1A1m, 141,62 kv. m bendrojo ploto, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius, 0,0464 ha ploto žemės sklypą, esančius adresu (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė 383 000 Lt.

2842. Negyvenamąją patalpą – parduotuvę ir 201/7135 dalį žemės sklypo, esančius adresu (duomenys neskelbtini), kurių bendra rinkos vertė yra 4 780 000 Lt.

2853. 100 vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt nominaliosios vertės likviduojamos UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“, įmonės kodas 134973450, akcijų; 9738 vnt. paprastųjų vardinių UAB Kauno tarptautinio upių uosto (j. a. k. 135824541) akcijų, kurių bendra rinkos vertė yra 2 396 746 Lt; 825 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kvadrum“ (j. a. k. 300665348) akcijų, kurių bendra rinkos vertė yra 0 Lt; 3608 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Domus Sola“ (j. a. k. 300873559) akcijų, kurių rinkos vertė yra 1268 Lt; UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos (kodas 3567007) nario komanditoriaus V. Š. 2000 Lt įnašą.

2864. Transporto priemonę „PWC 1000“, registracijos data 1999 m. gruodžio 28 d., VIN kodas IMDCDMJ19XA020481, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 1 lito vertės, ir transporto priemonę „Diplomat“, registracijos data 1996 m. gegužės 22 d., VIN kodas 15349, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), 1 lito vertės.

2875. Reikalavimo teises UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui dėl 539 000 Lt, UAB „DM Valda“ dėl 250 000 Lt, UAB Kauno tarptautiniam upių uostui dėl 476 948 Lt, R. J. dėl 292 500 Lt, UAB „Domus sola“ dėl 5000 Lt paskolų grąžinimo.

288Priteisti ieškovei E. Š. iš atsakovo V. Š. turto dalies piniginę kompensaciją – 1 232 981 (vieną milijoną du šimtus trisdešimt du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną) Lt.

289Pripažinti prievolę kreditoriui AB „Swedbank“ pagal ieškovės E. Š. ir AB „Swedbank“ 2007 m. rugpjūčio 13 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 07-083595-EP dėl 20 000 Lt kredito limito asmenine ieškovės E. Š. prievole.

290Pripažinti prievoles kreditoriui AB „Swedbank“ pagal atsakovo V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. balandžio 30 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 03-008418-EG, 2003 m. liepos 30 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 03-008418-EG ir 2007 m. balandžio 12 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 07-033754-EP asmeninėmis atsakovo V. Š. prievolėmis.

291Prievoles pagal V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 1 d. kredito sutartį, V. Š. ir „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančio per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, 2007 m. lapkričio 12 d. kredito „Laisvai“ sutartį Nr. LL 07/11/16LA ir 2007 m. lapkričio 12 d. kreditavimo sutartį Nr. KK 07/11/18LA, pagal E. Š., V. Š. ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos, 2006 m. birželio 30 d. valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 39433-07-01 palikti E. Š. ir V. Š. solidariosiomis.

292Palikti nenagrinėtą atsakovo V. Š. priešieškinio reikalavimą padalyti šalims reikalavimo teisę Ž. M. pagal 2004 m. vasario 26 d. sudarytą atsakovo V. Š. ir Ž. M. paskolos sutartį.

293Likusią E. Š. ieškinio ir V. Š. priešieškinio reikalavimų dalį atmesti.

294Priteisti iš atsakovo V. Š. ieškovei E. Š. 3673 (tris tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt tris) Lt ir valstybei 36 036,24 Lt (trisdešimt šešis tūkstančius trisdešimt šešis litus 24 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

295Priteisti iš ieškovės E. Š. valstybei 36 036,24 Lt (trisdešimt šešis tūkstančius trisdešimt šešis litus 24 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

296Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

297Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl santuokos nutraukimo – sutuoktinių kaltės iširus... 6. Ieškovė prašė nutraukti dėl atsakovo kaltės šalių santuoką, sudarytą... 7. Ieškovė teigė, kad atsakovas pažeidė tiek CK 3.27 straipsnio 1 dalyje... 8. Ieškovė nurodė, kad, vadovaujantis CK 3.109 straipsnio 4 dalies 4 punktu,... 9. Atsakovas ignoravo ieškovės, kaip sutuoktinės, teisę gauti 1/2 dalį... 10. Ieškovė prašė teismo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės ir jos... 11. Dėl nekilnojamojo turto padalijimo ... 12. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius – kiemo statinius ir 0,0808... 13. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo... 14. Negyvenamąją patalpą – parduotuvę ir 201/7135 dalį žemės sklypo,... 15. Negyvenamąją patalpą – universitetą (auditorijų pastatą) su bendro... 16. Negyvenamąją patalpą – banko patalpą su bendro naudojimo patalpomis,... 17. Dėl akcijų padalijimo ... 18. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Nimfėja“ akcijų, kurių 100... 19. 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Verus gustus“ akcijų, kurių 100... 20. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Dovintė“ akcijų, kurių 100... 21. 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“... 22. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos... 23. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos... 24. 9738 vnt. paprastųjų vardinių UAB Kauno tarptautinis upių uosto akcijų,... 25. 825 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kvadrum“ akcijų, kurių rinkos vertė... 26. 3608 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Domus Sola“ akcijų, kurių 90,20... 27. Dėl prievolių AB „Swedbank“ padalijimo ... 28. AB „Swedbank“ su atsakovu 2003 m. liepos 1 d. pasirašė investicinę... 29. Ieškovė prašo nustatyti, kad jos prievolė AB „Swedbank“ pagal 2007 m.... 30. Dėl prievolių „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančiam per „Nordea Bank... 31. „Nordea Bank Finland Plc“, veikiantis per „Nordea Bank Finland Plc“... 32. Atsakovas pradėjo naudoti nurodytas paskolas, t. y. vartojamąjį kreditą nuo... 33. atsakovo prievolės „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančiam per „Nordea... 34. ieškovės su „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriumi 2007 m.... 35. Dėl reikalavimo teisių padalijimo ... 36. Kadangi atsakovas skolino bendrosios jungtinės nuosavybės teise... 37. Atsakovas 2006 m. vasario 15 d. sudarė paskolos sutartį su UAB Kauno... 38. Atsakovas su UAB „Domus Mea“ 2006 m. (tiksli data nenurodyta) sudarė... 39. Ieškovė, atsakovas ir UAB „Merkurijus“, kurios teisių ir pareigų... 40. 2007 m. liepos 13 d. bendra Lietuvos–JAV įmonė UAB ,,Sanitex“ pervedė... 41. Atsakovas paskolino (perleido) bendrosios jungtinės nuosavybės teise... 42. 2007 m. gegužės 25 d. atsakovas paskolino R. J. bendrosios jungtinės... 43. 2009 m. balandžio 23 d. atsakovas paskolino UAB „Domus Sola“ 5000 Lt, taip... 44. Nuo 2007 m. sausio 10 d. iki 2008 m. gruodžio 24 d. atsakovui UAB... 45. Dėl nuompinigių ... 46. Dėl ieškovei ir atsakovui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės... 47. Dėl ieškovei ir atsakovui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės... 48. Dėl dividendų ir teisių perleidimo ... 49. UAB Kauno tarptautinis upių uostas 2008 m. gruodžio 15 d. išmokėjo... 50. UAB „Domus Mea“ išmokėjo atsakovui 156 804 Lt dividendų už 2008 metus.... 51. 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „Nimfėja“ sudarė sutartį su atsakovu, pagal... 52. Ieškovė nurodė, kad yra darbinga, todėl santuoką nutraukus nereikalauja... 53. Atsakovas V. Š. priešieškiniu pripažino, kad šalių šeima iširo.... 54. Atsakovo manymu, ieškovė į dalytino turto balansą nepagrįstai įtraukė... 55. Priešieškiniu atsakovas prašė jam asmeninės nuosavybės teise priteisti:... 56. Nekilnojamąjį turtą (5 163 000 Lt vertės):... 57. 383 000 Lt vertės nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu: (duomenys... 58. 4 780 000 Lt vertės nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu: (duomenys... 59. Transporto priemones: ... 60. transporto priemonę PWC 1000, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), gamybos metai... 61. Akcijas, įnašus (3 473 885 Lt vertės): ... 62. 500 vnt. paprastųjų vardinių 50 000 Lt nominaliosios vertės UAB... 63. 100 vnt. paprastųjų vardinių 10 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Verus... 64. 500 vnt. paprastųjų vardinių 50 000 Lt nominaliosios vertės UAB... 65. 4869 vnt. paprastųjų vardinių 486 900 Lt nominaliosios vertės UAB Kauno... 66. 1650 vnt. paprastųjų vardinių 165 000 Lt nominaliosios vertės UAB... 67. 3608 vnt. paprastųjų vardinių 36 080 Lt nominaliosios vertės UAB „Domus... 68. 100 vnt. paprastųjų vardinių 10 000 Lt nominaliosios vertės UAB „Vilmanto... 69. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos... 70. Reikalavimo teises (1 578 826,80 Lt):... 71. 238 474 Lt reikalavimą UAB Kauno tarptautiniam upių uostui pagal 2006 m.... 72. 292 500 Lt reikalavimą R. J. pagal 2007 m. gegužės 25 d. paskolos sutartį.... 73. 2500 Lt reikalavimą UAB „Domus sola“ pagal 2009 m. balandžio 28 d.... 74. 125 000 Lt reikalavimą UAB „DM valda“ pagal 2006 m. gruodžio 21 d.... 75. 269 500 Lt reikalavimą UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui pagal... 76. 650 852,80 Lt reikalavimą Ž. M. pagal 2004 m. vasario 26 d. paskolos... 77. Įsipareigojimus tretiesiems asmenims (kreditoriams) (3 768 189,82 Lt):... 78. Pagal V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 1 d. kredito sutartį,... 79. Pagal V. Š. ir „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus 2007 m.... 80. Pagal V. Š. ir „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus 2007 m.... 81. Skolininko teises ir pareigas UAB „Sanitex“ – 500 000 Lt.... 82. Pagal V. Š. ir E. Š. pasirašytą 2006 m. birželio 30 d. valstybinės... 83. Atsakovas prašė teismo jam iš viso priteisti turto natūra už 10 215 713,80... 84. Atsakovas priešieškiniu prašė teismo ieškovei E. Š. asmeninės... 85. Nekilnojamąjį turtą (4 100 624 Lt):... 86. 624 000 Lt vertės nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu: (duomenys... 87. 2 400 000 Lt vertės negyvenamąsias patalpas – banko patalpas adresu:... 88. 1 700 000 Lt vertės negyvenamąsias patalpas – universiteto (auditorijų... 89. Akcijas (1 198 616 Lt):... 90. 4869 vnt. paprastųjų vardinių 486 900 Lt nominaliosios vertės UAB Kauno... 91. Reikalavimo teises (1 578 826,80 Lt):... 92. 238 474 Lt reikalavimą UAB Kauno tarptautiniam upių uostui pagal 2006 m.... 93. 292 500 Lt reikalavimą R. J. pagal 2007 m. gegužės 25 d. paskolos sutartį;... 94. 2500 Lt reikalavimą į UAB „Domus sola“ pagal 2009 m. balandžio 28 d.... 95. 125 000 Lt reikalavimą UAB „DM valda“ pagal 2006 m. gruodžio 21 d.... 96. 269 500 Lt reikalavimą UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui pagal... 97. 650 852,80 Lt reikalavimą Ž. M. pagal 2004 m. vasario 26 d. paskolos... 98. Iš viso ieškovei tenka turto už 7 669 442,80 Lt.... 99. Atsakovas taip pat prašė nustatyti, kad skolininko teisės ir pareigos pagal... 100. Atsakovas pradiniu priešieškiniu prašė solidariąsias prievoles tretiesiems... 101. Atsižvelgiant į tai, kad viso santuokoje įgyto turto vertė, remiantis turto... 102. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 103. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį... 104. Teismas šalių santuokoje įgytą turtą padalijo taip:... 105. Pripažino ieškovei E. Š. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus: ... 106. 1. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius – kiemo statinius ir... 107. 2. Negyvenamąją patalpą – parduotuvę ir 201/7135 dalį žemės sklypo,... 108. 3. Negyvenamąją patalpą – universitetą (auditorijų pastatą) su bendro... 109. Ieškovei E. Š. teismas iš viso priteisė 7 104 000 Lt vertės nekilnojamojo... 110. Ieškovei E. Š. priteistos akcijos: ... 111. 1. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Nimfėja“ akcijų, kurių bendra... 112. 2. 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Verus gustus“ akcijų, kurių... 113. 3. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Dovintė“ akcijų, kurių bendra... 114. 4. 100 vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt nominaliosios vertės UAB „Vilmanto... 115. 5. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės... 116. 6. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės... 117. Ieškovei teismas priteisė akcijų, kurių bendra rinkos vertė sudaro 2 280... 118. Teismas pripažino atsakovui V. Š. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius... 119. 1. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo... 120. 2. Negyvenamąją patalpą – banko patalpą su bendro naudojimo patalpomis,... 121. Teismas priteisė atsakovui V. Š. nekilnojamojo turto už 2 783 000 Lt.... 122. Atsakovui V. Š. priteistos akcijos ir transporto priemonės: ... 123. 1. 9738 vnt. paprastųjų vardinių UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų,... 124. 2. 825 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Kvadrum“ akcijų, kurių bendra... 125. 3. 3608 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Domus Sola“ akcijų, kurių 90,20... 126. Atsakovui V. Š. priteista akcijų, kurių bendra rinkos vertė 2 398 014 Lt.... 127. Teismas priteisė atsakovui transporto priemonę „PWC 1000“, registracijos... 128. Sutuoktinių prievolės paskirstytos taip: ... 129. Nustatyta, kad po santuokos nutraukimo skolininko teises ir pareigas pagal 2003... 130. Prievolė kreditoriui AB „Swedbank“ pagal ieškovės ir banko 2007... 131. Kreditoriaus AB „Swedbank“ sutikimu prievolė pagal AB „Swedbank“ ir... 132. Kreditoriaus AB „Swedbank“ sutikimu prievolės pagal atsakovo V. Š. ir AB... 133. Atsakovo V. Š. prievolės „Nordea Bank Finland Plc“, veikiančiam per... 134. Nutraukus santuoką skolininko teises ir pareigas pagal 2006 m. birželio 30 d.... 135. Nutraukus santuoką skolininko teisės ir pareigos bendrai Lietuvos–JAV... 136. Reikalavimo teises teismas paskirstė tokiu būdu: ... 137. Pripažino atsakovui V. Š. reikalavimo teises UAB Ąžuolyno sporto ir... 138. Ieškovei priteista iš atsakovo 1/2 dalis lėšų, atsakovo gautų iš UAB... 139. Ieškovei E. Š. iš atsakovo V. Š. priteista turto dalies kompensacija – 1... 140. Teismas paliko nenagrinėtą atsakovo V. Š. priešieškinio reikalavimą... 141. Teismas likusius atsakovo V. Š. reikalavimus atmetė.... 142. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 143. Teismas priteisė ieškovei E. Š. iš atsakovo V. Š. 30 000 Lt žyminio... 144. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka pagal atsakovo V. Š. ir trečiojo... 145. Ieškovės E. Š. ieškinį ir atsakovo V. Š. priešieškinį tenkinti iš... 146. Pripažinti, kad E. Š. ir V. Š. santuoka, įregistruota 1993 m. spalio 22 d.... 147. Šalių E. Š. ir V. Š. santuokoje įgytą turtą padalyti taip:... 148. E. Š. priteisti: ... 149. 624 000 litų vertės pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius –... 150. 2 400 000 Lt vertės negyvenamąją patalpą – banko patalpą su bendro... 151. 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Verus gustus“akcijų – 1 774 000 Lt... 152. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Dovintė“ akcijų – 0 Lt vertės;... 153. 9738 vnt. paprastųjų vardinių UAB Kauno tarptautinio upių uosto akcijų –... 154. Reikalavimo teisę į UAB Kauno tarptautiniam upių uostui dėl 238 474 Lt... 155. Reikalavimo teisę R. J. dėl 292 500 Lt paskolos grąžinimo;... 156. Reikalavimo teisę UAB „Domus sola“ dėl 2 500 Lt paskolos gražinimo;... 157. Reikalavimo teisę UAB „DM valda“ dėl 125 000 Lt paskolos gražinimo;... 158. Reikalavimo teisę UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui dėl 269 500... 159. Reikalavimo teisę Ž. M. dėl 700 852,80 Lt paskolos grąžinimo pagal 2013 m.... 160. Reikalavimo teisę UAB „STV“ dėl 500 000 Lt paskolos gražinimo;... 161. UAB „Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos... 162. V. Š. priteisti: ... 163. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo... 164. Negyvenamąją patalpą – parduotuvę, 201/7135 dalį žemės sklypo,... 165. Negyvenamąją patalpą – universitetą (auditorijų pastatą) su bendro... 166. Transporto priemonę „PWC 1000“, registracijos data 1999 m. gruodžio 28... 167. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Nimfėja“ akcijų – 496 000 Lt... 168. 100 vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt nominaliosio vertės UAB „Vilmanto... 169. 1650 vnt. paprastųjų vardinių 165 000 Lt nominaliosios vertės UAB... 170. 3608 vnt. paprastųjų vardinių 36 080 Lt nominaliosios vertės UAB ,,Domus... 171. UAB ,,Vilmanto Šimoniūčio konsultacijos“ komanditinės ūkinės bendrijos... 172. Reikalavimo teisę UAB Kauno tarptautiniam upių uostui dėl 238 474 Lt... 173. Reikalavimo teisę R. J. dėl 292 500 Lt paskolos grąžinimo;... 174. Reikalavimo teisę UAB „Domus sola“ dėl 2 500 Lt paskolos grąžinimo;... 175. Reikalavimo teisę UAB „DM valda“ dėl 125 000 Lt paskolos gražinimo;... 176. Reikalavimo teisę UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui dėl 269 500... 177. Reikalavimo teisę Ž. M. dėl 700 852,80 Lt paskolos grąžinimo pagal 2003 m.... 178. Reikalavimo teisę UAB „STV“ dėl 500 000 Lt paskolos grąžinimo;... 179. Prievoles teismas paskirstė tokiu būdu: ... 180. Prievolė kreditoriui AB „Swedbank“ pagal ieškovės E. Š. ir AB... 181. Prievolė kreditoriui AB „Swedbank“ pagal atsakovo V. Š. ir AB... 182. Prievolės kreditoriui AB „Swedbank“ pagal atsakovo V. Š. ir AB... 183. Prievolės pagal V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 1 d. kredito... 184. Teismas priteisė iš V. Š. 104 813,20 Lt kompensaciją E. Š. naudai, 30 000... 185. Teismas įvertino, kad abi šalys nesugebėjo taikiai išspręsti turtinių ir... 186. Apeliacinės instancijos teismas sudarė dalytino bendro sutuoktinių turto... 187. Pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto... 188. Teismas sprendė, kad prievolės kreditoriui AB „Swedbank“ jo sutikimu... 189. Kreditorius „Nordea Bank Finland Plc“, veikiantis per „Nordea Bank... 190. Byloje nekilo sutuoktinių ginčo dėl gyvenamojo namo, esančio adresu:... 191. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad dalijant santuokoje... 192. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 193. Kasaciniu skundu ieškovė E. Š. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 194. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šalių santuoką nutraukė dėl... 195. Be abstrakčių atsakovo teiginių ir subjektyvios nuomonės dėl tariamos... 196. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino bylos įrodymus (CPK 185... 197. Pagal CK 3.109 straipsnio 4 dalį, sutuoktiniai, prisiimdami ir vykdydami... 198. Dėl sutuoktinių turto padalijimo ... 199. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bylos... 200. Apeliacinės instancijos teismo nutartimi, pažeidžiant CPK 331 straipsnio 4... 201. Remiantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, bendrąja jungtine sutuoktinių... 202. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovei priteisė 1/2 dalį lėšų,... 203. Neturėdamas ieškovės sutikimo dėl šeimos lėšų panaudojimo, atsakovas... 204. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovei priklauso... 205. Kadangi UAB „Domus Sola“ grąžino atsakovui 15 000 Lt paskolos (pagal 2009... 206. Laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 10 d. iki 2008 m. gruodžio 24 d. atsakovui V.... 207. Kasatorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai... 208. Santuokos nutraukimas šalių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukėlė... 209. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai tenkino atsakovo prašymus dėl... 210. 2007 m. liepos 13 d. bendra Lietuvos–JAV įmonė UAB „Sanitex“ pervedė... 211. Dėl santuokos iširimo kaltas sutuoktinis negali reikalauti, kad sutuoktinių... 212. Apygardos teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, kuria ieškovei priteisė 2... 213. Apygardos teismas priteisė ieškovei UAB „Verus gustus“ ir bankrutavusios... 214. Apygardos teismas nutarties rezoliucinėje dalyje sprendė padalyti UAB... 215. Apygardos teismas taip pat privalėjo įvertinti paties ieškovo nurodytą... 216. Apygardos teismas nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad apylinkės teismas... 217. Išėjimas iš apeliacinio skundo ribų yra tada, kai teismas pakeičia ar... 218. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas V. Š. prašo atmesti kasacinį... 219. Tai, ar sutuoktinis iš esmės pažeidė savo pareigas, yra fakto klausimai,... 220. Tiek pirmosios instancijos teismo sprendime, tiek kasatorės skunde nenurodytas... 221. Dėl nuompinigių, dividendų ir atsakovui grąžintų lėšų iš UAB Kauno... 222. Dėl kreditoriaus teisių UAB Kauno tarptautiniam upių uostui ir R. J.... 223. Pagal bendrąją CK 3.67 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę, santuokos... 224. Dėl atsakovo reikalavimų dėl sutuoktinių skolos UAB „Nimfėja“, UAB... 225. Nėra pagrindo sutikti ir su kasatorės motyvais dėl negyvenamųjų patalpų... 226. Pirmosios instancijos teismo sprendimu sutuoktinių bendrąja jungtine... 227. Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į ieškovės E. Š. kasacinį... 228. Lietuvos teismų praktikoje bylose, kai kyla ginčas dėl to, ar nutraukiant... 229. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į ieškovės E. Š.... 230. Nacionalinė žemės tarnyba yra kreditorius pagal 2006 m. birželio 30 d.... 231. Teisėjų kolegija... 232. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 233. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio... 234. Dėl teismo aktyvumo ir proceso tvarkos šeimos bylose ... 235. CPK XIX skyriuje „Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai“ įtvirtinta aktyvaus... 236. Nagrinėjamoje kasacine tvarka byloje reikalavimus dėl santuokos nutraukimo... 237. Byloje pareikšti šalių reikalavimai nustatyti šalių kaltę dėl santuokos... 238. Dėl sutuoktinių kaltės iširus santuokai ... 239. Ieškovė prašė teismo pripažinti, kad santuoka iširo dėl atsakovo... 240. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu... 241. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus dėl sutuoktinių kaltės... 242. Remdamasi pirmiau nurodytomis CK normomis dėl sutuoktinių kaltės fakto... 243. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada dėl... 244. Byloje nustatyta, kad abu sutuoktiniai nedėjo pastangų šeimai išsaugoti,... 245. Dėl bendro santuokinio turto balanso sudarymo ir šio turto padalijimo ... 246. Spręsdamas nutraukti santuoką teismas privalo išspręsti ir santuokos... 247. Nustačius turtą, kuris sutuoktiniams priklauso asmeninės nuosavybės teise,... 248. Siekiant sutuoktiniams paskirti tiksliai tiek turto, kokia yra kiekvieno... 249. Nagrinėjamoje byloje sutuoktiniams dalytinas bendras santuokinis turtas yra... 250. Sudaręs dalijamo turto balansą (CK 3.118 straipsnis), nustatęs turto vertę... 251. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje nustatyta sutuoktinių bendro turto lygių dalių... 252. Kodekse nustatytas bendro sutuoktinių turto padalijimo būdo natūra... 253. Dėl sutuoktinių turto pasyvo (prievolių kreditoriams) likimo nutraukiant... 254. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl solidariųjų... 255. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas kreditoriaus ir šalių... 256. Dėl nekilnojamojo turto padalijimo ... 257. Dalytino nekilnojamojo turto bendra vertė – 9,887 mln. Lt, šią turto... 258. Dėl bendrovių akcijų ir komanditinės ūkinės bendrijos narių įnašų... 259. Šio bendrąja jungtine nuosavybės teise šalims priklausančio turto rūšį... 260. Trys bendrovės, kurių 100 proc. paketą valdo šalys, yra UAB „Verus... 261. Dėl reikalavimo teisių ir nuompinigių bei dividendų padalijimo ... 262. Byloje pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatyta, kad ieškovė... 263. Pagal CK 3.94 straipsnio 3 dalį, jeigu sutuoktinis, kuris vienas tvarko... 264. Byloje nustatyta, kad reikalavimo teisės atsirado iš atsakovo sudarytų... 265. Nutartyje pirmiau nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas į dalytino... 266. Dalijamas tik realiai egzistuojantis abiem sutuoktiniams ar vienam iš jų... 267. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia pakeisti... 268. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 269. Kai kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia... 270. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 271. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą ir... 272. Ieškovės E. Š. ieškinį ir atsakovo V. Š. priešieškinį tenkinti iš... 273. Nutraukti E. Š. ir V. Š. santuoką, įregistruotą 1993 m. spalio 22 d. Kauno... 274. Po santuokos nutraukimo šalių pavardžių nekeisti.... 275. Šalių santuokoje įgytą turtą padalyti tokiu būdu:... 276. Ieškovei E. Š. priteisti:... 277. 1. Pastatą – gyvenamąjį namą, kitus statinius – kiemo statinius... 278. 2. Negyvenamąsias patalpas – universiteto auditorijų patalpas, 309,35 kv. m... 279. Po šalių santuokos nutraukimo pripažinti ieškovei E. Š. nuomotojo teises... 280. 3. Negyvenamąją patalpą – banko patalpą, 247,98 kv. m bendrojo ploto su... 281. 4. 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Nimfėja“ (j. a. k. 135821812),... 282. Atsakovui V. Š. priteisti:... 283. 1. Pastatą – gyvenamąjį namą, 1A1m, 141,62 kv. m bendrojo ploto, kitus... 284. 2. Negyvenamąją patalpą – parduotuvę ir 201/7135 dalį žemės sklypo,... 285. 3. 100 vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt nominaliosios vertės likviduojamos... 286. 4. Transporto priemonę „PWC 1000“, registracijos data 1999 m. gruodžio 28... 287. 5. Reikalavimo teises UAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui dėl 539... 288. Priteisti ieškovei E. Š. iš atsakovo V. Š. turto dalies piniginę... 289. Pripažinti prievolę kreditoriui AB „Swedbank“ pagal ieškovės E. Š. ir... 290. Pripažinti prievoles kreditoriui AB „Swedbank“ pagal atsakovo V. Š. ir AB... 291. Prievoles pagal V. Š. ir AB „Swedbank“ 2003 m. liepos 1 d. kredito... 292. Palikti nenagrinėtą atsakovo V. Š. priešieškinio reikalavimą padalyti... 293. Likusią E. Š. ieškinio ir V. Š. priešieškinio reikalavimų dalį atmesti.... 294. Priteisti iš atsakovo V. Š. ieškovei E. Š. 3673 (tris tūkstančius šešis... 295. Priteisti iš ieškovės E. Š. valstybei 36 036,24 Lt (trisdešimt šešis... 296. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos, įstaigos... 297. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...