Byla 2S-374-467/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolis Vytautas Mitkus, išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank Lietuvos filialą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,,Senamiesčio svečių namai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas skundas dėl antstolio veiksmų, civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys – antstolis Vytautas Mitkus, išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank Lietuvos filialą.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas (skolininkas) UAB ,,Senamiesčio svečių namai“ 2018-07-09 skundu kreipėsi į antstolį Vytautą Mitkų, vykdantį išieškojimą iš skolininkui priklausančio turto, ir prašė: 1) panaikinti antstolio 2018 m. birželio 7 d. patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910; 2) skirti pakartotinę ekspertizę visam pareiškėjo turtui vykdomojoje byloje įkainoti; 3) panaikinti antstolio 2018 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl informacijos vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910; 4) kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą; 5) panaikinti antstolio areštą nuo skolininko UAB ,,Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB ,,Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910; 6) pateikti pažymą apie vykdomosios bylos eigą, įskaitant informaciją – kokį turtą antstolis yra areštavęs vykdomojoje byloje ir kaip antstolis įkainojo areštuojamą turtą; kokios sumos buvo išieškotos iš pareiškėjo banko sąskaitų; kokios sumos buvo išieškotos vykdant kitas prievolių užtikrinimo priemones, kurios buvo pateiktos išieškotojo naudai, išieškotojo reikalavimams užtikrinti, jei tokie išieškojimo veiksmai buvo atlikti.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą pagal 2014-01-28 vykdomąjį raštą Nr. 2-3727-881/2012. Skolininkas yra solidarus skolininkas su UAB „Patria Domini“ ir UAB „Senamiesčio vystymo grupė“, pastariesiems skolininkams iškeltos bankroto bylos, kurių metu taip pat dengiami kreditoriaus Danske Bank A/S reikalavimai.

93.

10Pareiškėjas 2018 m. gegužės 22 d. gavo antstolio 2018 m. gegužės 17 d. pranešimą dėl ekspertizės metu nustatytos skolininkui priklausančio dalies nekilnojamojo turto vertės vykdomojoje byloje. Pareiškėjas su antstolio nustatyta verte nesutiko ir per 3 dienas pateikė motyvuotus prieštaravimus, nes, jo nuomone, antstolis vadovavosi netinkamomis ir tikrovės neatitinkančiomis UAB „Inreal“ ekspertų išvadomis, todėl netinkamai įkainojo turtą. Be to, antstolis tęsia vykdomąją bylą nesant aiškaus pareiškėjo skolos dydžio. Pareiškėjo teigimu, kadangi turto vertė ženkliai viršija paskutinį žinomą įsiskolinimo likutį, todėl antstolis neteisėtai siekia išvaržyti skolininkui priklausantį turtą. Antstolis nevertino skolininko 2018-06-11 skundo, teigdamas, kad tai tėra informacinio pobūdžio prašymas.

114.

12Antstolis nustatė tikrovės neatitinkančią turto vertę, nepagrįstai ir neteisėtai laiko UAB „Inreal“ ekspertizės aktą vieninteliu galimu turto rinkos vertės įrodymu. Antstolis nepagrįstai atsisakė vadovautis skolininko užsakymu atlikta turto ekspertize. Skolininkas savo prieštaravimus grindžia UAB „Euristika“ ekspertizės aktu ir viešai prieinama informacija apie analogiško nekilnojamojo turto vertę rinkoje. UAB „Euristika“ atliktoje turto vertinimo ataskaitoje turtas 2017-02-16 įvertintas 33 procentais didesne verte nei ją įvertino antstolis, o tai yra pakankamas pagrindas abejoti UAB „Inreal“ atliktu įvertinimu ir skirti pakartotinę ekspertizę. Be to, Statistikos departamento skelbiama informacija patvirtina, kad nekilnojamojo turto kainos nuolat kilo lyginant su 2017 metų kainų lygiu. Vilniaus miesto savivaldybėje būsto įsigijimo indeksas kilo nuo 109,94 iki 113,76. Laiko, kad UAB „Inreal“ negalėjo nustatyti mažesnės kainos, nei nustatė UAB „Euristika“, kuri nekilnojamojo turto vertinimą atliko anksčiau. UAB „Euristika“ negalėjo žinoti, kokias kainas nustatys UAB „Inreal“, todėl negalėjo sąmoningai nustatyti didesnių kainų. Be to, UAB „Euristika“ nėra ir negali būti šališka, nes tiek UAB „Euristika“, tiek UAB „Inreal“ yra taikomi tokie patys turto vertinimo principai.

135.

14Skolininkas surinko medžiagą apie laisvojoje rinkoje siūlomo analogiško (labai panašaus) turto rinkos kainas, kurios parodė, kad kai kurie turto vienetai įkainoti 41 proc. mažiau nei jie realiai verti rinkoje. Atlikus tyrimą, skolininkas nustatė, kad panašios kvadratūros butų kvadratinių metrų kainos vidurkis yra 3 287 EUR/ kv.m., tuo tarpu antstolio ekspertizės akte nurodyta kaina siekia vos 2 316,37 EUR. Skolininko teigimu, metodikos 58.1 punktas numato galimybę nustatant kainas remtis lyginamuoju metodu lyginant analogiško turto kainas. Skolininko surinkti duomenys nėra skirti nustatyti tikrąją turto vertę, o siekti pakartotinės turto ekspertizės, kadangi yra pakankamas pagrindas abejoti antstolio nustatyta turto verte.

156.

16Skolininko teigimu, vykdomojoje byloje nėra žinoma tiksli skolos suma. Pagal vykdomąjį dokumentą išieškoma išieškotojo naudai suma siekia 879 990,62 EUR. Patvarkyme suteikti informaciją antstolis nurodė, kad 2018-06-21 dienai skolos likutis yra 1 267 952,52 EUR skolos, 59 423,52 EUR vykdymo išlaidų. Tačiau, skolininko teigimu, antstolis yra išieškojęs daug daugiau turto ir skolos likutis turi būti kur kas mažesnis. Antstolis nesiėmė jokių veiksmų nustatyti, kiek bankrutavusios įmonės yra grąžinusios piniginių lėšų išieškotojui pagal kredito sutartis. Antstolis nuolat teikia skirtingą informaciją apie skolos likutį. Laiko, kad skolos likutis galėtų būti daugiausia 997 tūkst. EUR, t. y. kur kas mažesnis nei nurodė antstolis, todėl turi būti panaikintas turto areštas daliai turto ir skolininko sąskaitoms. Išieškotojo naudai yra įkeistas tik nekilnojamasis turtas – butas, kurio vertė pagal UAB „Euristika“ ekspertizės aktą yra 809 000 EUR, taigi šio turto visiškai pakaktų skoliniam įsipareigojimui dengti.

177.

18Antstolis Vytautas Mitkus 2018 m. liepos 12 d. patvarkymu pareiškėjo (skolininko) skundo netenkino ir, vadovaudamasis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjo skundą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

198.

20Antstolis nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3727-881/2012, kurį 2014 m. sausio 28 d. išdavė Vilniaus apygardos teismas dėl 1 879 990,62 EUR skolos išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojo naudai. 2014 m. vasario 12 d. buvo areštuotos pareiškėjui nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos, esančios Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje. 2017 m. liepos 24 d. antstolio patvarkymu buvo paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB „Inreal“ ekspertui Aidui Liorentui. Paskirtas turto vertintojas pateikė antstoliui nekilnojamojo turto ekspertizės aktą, kuriame nustatyta viso areštuoto pareiškėjui priklausančio turto rinkos vertė.

219.

22Antstolio teigimu, skolininko nurodomi nekilnojamojo turto objektų skelbimai iš nekilnojamojo turto pardavimo internetinių portalų negali paneigti ekspertizės išvadų, kadangi skelbimuose paprastai yra nurodoma ne reali turto vertė, o pageidaujama gauti suma, kuri, sudarant sandorį, gali būti ženkliai sumažinta. Ekspertizė turto vertei nustatyti buvo atlikta individualiai pažiūrėjus turtą, įvertinus jo savybes, ypatumus ir privalumus, lemiančius to turto vertę. Tik parduodant turtą varžytynėse bus nustatyta tikroji turto kaina, kadangi potencialūs pirkėjai savaip vertina parduodamą objektą, o varžytynėse vyksta konkurencija.

2310.

24Antstolis atkreipė dėmesį į tai, kad turto vertinimą atliko ekspertas Aidas Liorentas, kuris yra įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, todėl nėra pagrindo abejoti jo kvalifikacija ir kompetencija. Be to, skolininkas nereiškė nušalinimo šiam ekspertui. Nėra pagrindo remtis skolininko pateikta UAB „Euristika“ atlikta turto vertinimo ekspertize, kadangi ji buvo atlikta kitiems atvejams, pageidaujant užsakovui. Šiai dienai skolos likutis yra 1 321 008,34 EUR.

2511.

26Suinteresuotas asmuo - išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, prašė atmesti skundą dėl antstolio veiksmų.

27II.

28Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2912.

30Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų tenkino iš dalies - įpareigojo antstolį Vytautą Mitkų teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ 2018 m. gegužės 4 d. prieštaravimuose nurodytą prašymą pateikti pažymą apie vykdomosios bylos eigą; bylą dėl įpareigojimo antstolį Vytautą Mitkų kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą bei dėl panaikinimo antstolio Vytauto Mitkaus arešto nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje, nutraukė; kitoje dalyje skundo netenkino.

3113.

32Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagrindas skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę yra antstoliui kilusios pagrįstos abejonės dėl nustatytos turto rinkos vertės. Sprendė, kad vien skolininko ekspertizės aktas negali būti pagrindu savaime tokiai abejonei kilti, kadangi reikalinga įvertinti pačios pateiktos ekspertizės turinį. Teismas, išanalizavęs UAB „Inreal“ ir UAB „Euristika“ atliktas ekspertizes, jų parinktus lyginamuosius objektus, konstatavo, kad UAB „Euristika“ išvados dėl turto rinkos verčių ne tik nepaneigia UAB „Inreal“ nustatytų, bet pačios savaime kelia pagrįstų abejonių. Todėl padarė išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti skolininko skundą dalyje dėl 2018-06-07 patvarkymo atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę.

3314.

34Tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 21 d. patvarkymu dėl informacijos pateikimo antstolis nepagrįstai neišsprendė pareiškėjo pateikto skundo dėl antstolio neveikimo – pažymos apie vykdomosios bylos eigą neišdavimo, dėl ko sutiko, kad antstolis neveikė taip, kaip turėjo veikti, dėl ko šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyką, įvertintus CPK 510 straipsnio 4 dalį, sudaro ir 2018 m. birželio 11 d. pareiškėjo skundas dėl antstolio neveikimo. Tačiau teismas nematė pagrindo naikinti 2018 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo kaip neteisėtą ar nepagrįstą.

3515.

36Teismas sprendė, kad šiuo patvarkymu antstolis informavo skolininką apie skolos likutį vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, ko pareiškėjas, be kita ko, prašė antstolio 2018 m. gegužės 24 d. prieštaravimais, 2018 m. birželio 11 d. skundu dėl antstolio neveikimo. Tai, kad pareiškėjas su šiuo skolos likučiu skunde nesutinka, teigdamas, kad jis neatitinka tikrovės: antstolis yra išieškojęs kur kas daugiau lėšų nei nurodo, antstolis neatsižvelgia į tai, kad kiti solidarūs skolininkai – bankrutuojančios įmonės dengia įsiskolinimus tam pačiam išieškotojui bankroto bylose, nesudaro pagrindo panaikinti 2018 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo. Šiuo patvarkymu antstolis teisės aktų nustatyta tvarka išsprendė pareiškėjo prašymą – pateikė prašomą informaciją. Šios informacijos pagrįstumas negali būti šios civilinės bylos dalyku, nes tai yra faktinė aplinkybė, kuri jokios reikšmės pareikštiems reikalavimams šioje civilinėje byloje, susijusiems su pareiškėjo 2018 m. gegužės 24 d. antstoliui pateiktais prieštaravimais dėl jau atlikto turto įkainojimo ir prašymu išduoti pažymą apie vykdymo eigą, teisingai išnagrinėti neturi.

3716.

38Pirmosios instancijos teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad pareiškėjas, naudodamasis CPK 643 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta teise, paprašė antstolio pažymos apie vykdymo eigą. Byloje nėra duomenų, kad tokią pažymą antstolis išdavė, kaip ir duomenų, kad šį prašymą antstolis kaip nors sprendė. Tačiau byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl pažymos apie vykdymo eigą išdavimo, sumokėjo antstoliui Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytas jos išdavimo išlaidas, o antstolis apie pareiškėjo pareigą tokias išlaidas sumokėti jį informavo. Įvertinus tai, teismas pareiškėjo skundą pripažino iš dalies pagrįstu ir antstolį įpareigojo ne išduoti prašomą pažymą apie vykdymo eigą, o teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti pateiktą prašymą dėl pažymos apie vykdymo eigą išdavimo.

3917.

40Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ (tikėtina – UAB „Senamiesčio vystymo grupė“) bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą bei panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus areštą nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje. Pastaruosius pareiškėjo prašymus teismas nelaikė materialiniais teisiniais reikalavimais šioje byloje, nes tai prašymai antstoliui, kurie nagrinėtini CPK 613 straipsnyje nustatyta tvarka paties antstolio, o ne teismo. Byloje nėra duomenų, kad tokius prašymus pareiškėjas būtų teikęs antstoliui iki 2018 m. liepos 4 d. skundo dėl antstolio veiksmų, dėl jų antstolis būtų priėmęs ar vengęs priimti sprendimą. Todėl vien tai, kad tokius prašymus pareiškėjas nurodė skunde dėl antstolio veiksmų, nesudaro pagrindo imtis jų nagrinėti šioje civilinėje byloje, todėl šioje dalyje bylą nutraukė.

41III.

42Atskirojo skundo argumentai

4318.

44Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Senamiesčio svečių namai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-19 nutartį šiose dalyse: 1) netenkinti UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundo panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2018-06-07 patvarkymo atsisakyti tenkinti skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910; 2) netenkinti UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundo įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų skirti pakartotinę ekspertizę viso UAB „Senamiesčio svečių namai“ turto įkainojimui vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910; 3) netenkinti UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundo kreiptis (įpareigoti antstolį kreiptis) į LUAB „Patria Domini“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą; 4) netenkinti UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundo panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus areštą nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910. Apeliantas prašo priimti naują nutartį, kurioje skolininko skundas būtų tenkintas visiškai. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4519.

46Apeliantas laikosi pozicijos, kad skolos likutis vykdomojoje byloje nėra aiškus, kadangi tą pačią skolą dengia ir kiti skolininkai, o būtent – tiesioginis skolininkas LUAB „Senamiesčio vystymo grupė“, LUAB „Patria Domi“, trečiasis asmuo I. R. iš jos įkeisto turto vykdomojoje byloje Nr. 0240/13/00183, trečiasis asmuo I. R. iš jos įkeisto turto vykdomojoje byloje Nr. 0240/13/00302. Prašymas kreiptis į šių bendrovių bankroto administratorius buvo šalutinis ir priklausomas nuo prašymo pateikti informaciją apie skolos likutį. Kadangi antstolis nereagavo į prieštaravimuose nurodytą prašymą panaikinti turto areštą ir kreiptis į bankroto administratorius dėl skolos likučio, pareiškėjas įgijo teisę skųsti antstolio atsisakymą atlikti veiksmus pagal CPK 510 straipsnio 1 dalį.

4720.

48Apeliantas akcentuoja, kad jis turi daug daugiau turto, nei jo reikia skolai padengti, tačiau antstolis yra areštavęs visą pareikėjo turtą. Pareiškėjas nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria nutarta nutraukti bylą dalyje dėl neva nepareikšto reikalavimo panaikinti dalį turto arešto ir įpareigoti kreiptis į bankroto administratorius dėl informacijos apie skolos likutį. Pareiškėjas šiuos savo reikalavimus išdėstė prieštaravimuose dėl turto vertės, tačiau antstolis jų nesprendė, taigi pareiškėjui atsirado pagrindas kreiptis į teismą su skundu dėl antstolio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus.

4921.

50Apeliantas pažymi, kad pagal paskutinius antstolio pateiktus duomenis įsiskolinimo likutis yra 1 338 807,48 EUR, po antstolio pasamdyto eksperto atlikto turto įkainojimo nustatyta, kad turto vertė siekia bent 1 449 700 EUR (nors skolininkas mano, kad ši suma yra kur kas didesnė), todėl antstolis turėtų panaikinti areštą daliai ekspertizės akte nurodyto turto ir kitam, antstolio ekspertizės akte nenurodytam skolininko turtui, iš kurio siekiama patenkinti išieškotojo reikalavimus. Teismas netinkamai vertino UAB „Euristika“ išvadą ir lygino ją su UAB „Inreal“ vertinimo aktu. Tai, kad skirtingi turto vertintojai rinkosi skirtingus vertinimo metodus ir išeitinius duomenis, savaime nepaneigia UAB „Euristika“ ekspertizės išvadų ir reikšmės bylai teisingai išspręsti. Teismas nevertino apelianto į bylą pateiktos analogiško nekilnojamojo turto rinkos Vilniaus senamiestyje apžvalgos. Šiuos duomenis rekomenduoja vertinti Antstolių rūmai.

5122.

52Teismas taip pat nepasisakė dėl antstolio Aleksandro Selezniovo abejonių net ir dėl didesnės turto vertės, nei nustatė UAB „Euristika“. Antstolis Aleksandras Selezniovas sutiko su UAB „Euristika“ atliktu vertinimu, tačiau priėmė skolininko prieštaravimus ir paskyrė ekspertizę, kurios atlikimas, apelianto vertinimu, buvo sustabdytas nepagrįstai. Tiek antstolis A. Selezniovas, tiek antstolis V. Mitkus, žinojo ar turėjo žinoti apie kiekvieno atliekamus vykdymo veiksmus, įskaitant ir turto vertinimo atlikimą. Laiko, kad nei išieškotojas, nei antstolis nepaneigė skolininko įrodymų ir nepagrindė savo pozicijos, taigi byla turėjo būti išspręsta skolininko naudai.

5323.

54Apeliantas laikosi pozicijos, kad abejones dėl įkainoto turto vertės galėjo sukelti visi galimi įrodymai. Į bylą buvo pateikti ir kiti duomenys apie turto kainų skirtumą, taigi, vertinant jų visumą, turėjo būti pagrindas pripažinti esant pagrįstas abejones dėl UAB „Inreal“ atlikto turto vertinimo. UAB „Inreal“ sprendimas netaikyti koeficientų dėl sandorių datos, galėjo nulemti netikslias išvadas. Pareiškėjas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007, kurioje teismas konstatavo, jog vieno ar kelių mėnesių laikotarpis galėjo turėti įtakos nekilnojamojo turto kainai.

5524.

56Be to, teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Euristika“ naudojo koeficientus spręsdama dėl rūsio patalpų kainos, kadangi UAB „Eurisika“ būtent ir atsižvelgė į tai, kad tai nėra tik paprastos rūsio patalpos, o gali būti naudojamos kaip administracinės patalpos, esančios nuliniame aukšte, taigi jos buvo pagrįstai prilygintos administracinėms patalpoms Vilniaus senamiestyje. Apelianto nuomone, ne UAB „Euristika“, o UAB „Inreal“ neteisingai pasirinko turto vertinimo metodą, nes nekilnojamojo turto registro išraše yra nurodyta, jog patalpų paskirtis yra administracinė, taigi, oficialūs duomenys tvirtina, jog teisiškai tai nėra nei sandėliai, nei pagalbinės patalpos. Be to, netgi sandėlis sandėliui nėra lygus. UAB „Inreal“ sprendimas sugretinti Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje esančiame Benediktinų vienuolyno ansamblio vienuolyno name su bet kuriais kitais panašiais pagal plotą Vilniaus senamiesčio sandėliais, yra neadekvatus ir neprofesionalus.

5725.

58Apeliantas nurodo, kad, atliekant nekilnojamojo turto vertinimą lyginamuoju metodu, formalus turto zonavimas neturi jokios reikšmės. Nekilnojamojo turto vertinimas lyginamuoju metodu yra atliekamas pagal Turto ir verslo metodikos 56-63 punktus. UAB „Euristika“ lyginimui pasirinko turtą, kuris yra Užupio g., K. Sirvydo g., Šv. Mykolo g., kadangi šiose gatvėse esantis nekilnojamasis turtas yra panašus. Tuo tarpu teismo akcentuotos verčių zonos yra aktualios atliekant ne individualų turto vertinimą, bet atliekant masinį turto vertinimą (Metodikos 46-49 p.).

59IV.

60Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6126.

62Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

6327.

64Ši byla nagrinėjama pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ atskirojo skundo ribose, pareiškėjui iš esmės skundžiant tik tą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kurioje jo skundas dėl antstolio veiksmų buvo netenkintas, todėl neapskųstoje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartis laikytina teisėta ir pagrįsta.

6528.

66Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis Vytautas Mitkus vykdo jam pateiktą ir priimtą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3727-881/2012, kurį 2014 m. sausio 28 d. išdavė Vilniaus apygardos teismas dėl 1 879 990,62 EUR skolos išieškojimo iš pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ išieškotojo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai. Šioje vykdomojoje byloje 2014 m. vasario 12 d. antstolis areštavo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, kurių unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančias adresu ( - ). Antstolis turto arešto aktą ir patvarkymą dėl turto arešto 2014 m. vasario 17 d. įteikė pareiškėjui (skolininkui).

6729.

682017 m. liepos 24 d. patvarkymais antstolis turto rinkos vertei nustatyti paskyrė ekspertizę, ją pavesdamas atlikti UAB „Inreal“ ekspertui Aidui Liorentui. Paskirtasis turto vertintojas 2018 m. vasario 26 d. atliko turto ekspertizę rinkos vertei nustatyti bei pateikė antstoliui nekilnojamojo turto ekspertizės aktą. Antstolio pranešimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės pareiškėjui įteiktas 2018 m. gegužės 22 d.

6930.

702018 m. gegužės 24 d. pareiškėjas pateikė prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės vykdomojoje byloje, kuriuos išnagrinėjęs, antstolis 2018 m. birželio 7 d. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę. Šis patvarkymas pareiškėjui įteiktas 2018 m. birželio 15 d. ir yra skundžiamas nagrinėjamoje byloje skundu dėl antstolio veiksmų. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs UAB „Inreal“ ir UAB „Euristika“ atliktas ekspertizes, jų parinktus lyginamuosius objektus, konstatavo, kad UAB „Euristika“ išvados dėl turto rinkos verčių ne tik nepaneigia UAB „Inreal“ nustatytų, bet pačios savaime kelia pagrįstų abejonių, todėl.šioje dalyje skundo netenkino. Pareiškėjas su tokia teismo išvada nesutinka atskirajame skunde išdėstytais motyvais ir argumentais.

7131.

72CPK 681 straipsnis nustato, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Tuo atveju, jeigu išieškotojas ir skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę, skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 straipsnio 2, 3 dalys).

7332.

74Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl CPK 681 ir 682 straipsnių taikymo ir aiškinimo yra pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nors šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto kainai. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika; 2018-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

7533.

76Tinkamas areštuoto turto įkainojimas lemia ne tik jo realizavimo eigą, bet ir tolesnius išieškojimo vykdymo padarinius. Pavyzdžiui, turtą varžytynėse pardavus už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali turto pardavimo aktus pripažinti negaliojančiais CPK 602 straipsnio 6 punkto pagrindu. Įstatymas nedetalizuoja, kada antstoliui turėtų ar galėtų kilti abejonių dėl atlikto turto vertinimo, kas sudarytų pagrindą jam skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, tačiau pažymėtina, kad antstolis, vykdydamas išieškojimą, turi laikytis bendrųjų civilinio proceso principų ir siekti teisingo, operatyvaus, efektyvaus ir visoms šalims naudingo teismo sprendimo įvykdymo.

7734.

78Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieška vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Išieškojimo ir išieškotojo tikslas nėra ekonomiškai sužlugdyti skolininką, tačiau skolininko teisių apsauga nėra absoliuti ir ji neturi pažeisti išieškotojo interesų. Vykdymo procese turi būti siekiama kuo ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo ir būtų užkirstas kelias nebūtiniems skolininko nuostoliams, o išieškotojui gautas kuo didesnis ieškinio patenkinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

7935.

80Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę. Kadangi pakartotinės turto vertinimo ekspertizės atlikimas ilgina išieškojimo vykdymo procesą, antstolis turi būti itin atidus, vertindamas turimus duomenis apie areštuoto turto vertę. Pažymėtina, kad turto vertinimo pakartotinės ekspertizės rezultatas gali būti skirtingas vien dėl kintančių rinkos sąlygų, todėl tais atvejais, kai nėra pakankamai motyvuotų argumentų, leidžiančių abejoti turto vertinimo metu nustatyta areštuoto turto verte, antstolis turėtų dėti visas pastangas realizuoti turtą kiek galima greičiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

8136.

82Nagrinėjamu atveju antstolis paskyrė skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ turto vertinimo ekspertizę, ją atliko turto vertintojas – teismo ekspertas. Skolininkas ar kiti suinteresuoti asmenys nereiškė prieštaravimų dėl ekspertizės skyrimo ar eksperto parinkimo. Antstolis patvarkymu nustatė areštuoto turto vertę pagal nurodytą ekspertizės akte. Tačiau skolininkas (pareiškėjas), skųsdamas antstolio patvarkymą atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę, iš esmės nesutiko su turto vertinimo etape gautu rezultatu – areštuoto turto kaina. Savo argumentams pagrįsti pateikė UAB „Euristika“ teismo eksperto atliktą turto vertinimo ekspertizės aktą, o, nagrinėjant civilinę bylą, pateikė ir papildomus paaiškinimus ir argumentus, t. y. atliko parduodamų panašių objektų analizę pagal viešai prieinamus skelbimus bei pateikė antstolio A. Selezniovo tų pačių objektų vertinimą.

8337.

84Taigi, nagrinėjamu atveju iš esmės sutiktina su apelianto argumentais, kad į bylą buvo pateikta pakankamai patikimų ir objektyvių įrodymų, kurie leistų suabejoti antstolio paskirto eksperto UAB „Inreal“ nustatyta turto verte. UAB „Euristika“ atliktos turto vertinimo ekspertizės metu buvo nustatyta bendra turto vertė 1 932 503 EUR, o UAB „Inreal“ atliktos turto vertinimo ekspertizės metu buvo nustatyta bendra turto vertė 1 449 700 EUR, taigi net 25 procentais mažesnė. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad abi turto vertinimo ekspertizės buvo atliktos vadovaujantis lyginamuoju metodu, lyginant analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto bei jo analogo skirtumus.

8538.

86UAB „Euristika“ ekspertizės aktas parengtas 2016-11-23, surašytas 2017-01-16, tuo tarpu UAB „Inreal“ ekspertizė atlikta 2018-02-26, taigi beveik po metų, tačiau UAB „Inreal“, vertindamas turtą, lyginimui pasirinko sandorius, sudarytus 2016 metais, dauguma iš jų – 2016 metų pradžioje, o vieno sandorio data netgi 2015 m. gruodžio 2 d. Be to, UAB „Inreal“, vadovaujantis Metodikos 58.2 punktu, neatliko patikslinimų, nustatant laiko pataisos koeficientus. Pažymėtina, kad nustatyti pataisos koeficientą (šiuo atveju – laiko pataisos koeficientą, parodantį rinkos vertės kitimo dydį), reikia tada, kai palyginimui imamas gerokai anksčiau įvykusio sandorio pavyzdys (analogas) ir yra žinoma, kad per tą laiką rinkos konjunktūra pakito (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-07-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-420-381/2018).

8739.

88Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Inreal“ ekspertas niekaip nemotyvavo, kodėl netaiko laiko pataisos koeficientų, 2018 metais nustatydamas turto rinkos kainas pagal 2016 metų sandorius. Be to, iš UAB „Inreal“ skyriaus „Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos“ neįmanoma nustatyti aiškaus turto rinkos kainų pokyčio 2015-2017 metais ir jų įtakos bei santykio su 2018 metais. Taigi, sutiktina su apelianto argumentais, jog UAB „Inreal“ sprendimas netaikyti koeficientų dėl sandorių datos, galėjo nulemti netikslias išvadas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Euristika“, taikydama koeficientus galėjo iškreipti turto rinkos vertę.

8940.

90Pažymėtina, kad UAB „Inreal“ ekspertas, vertindamas administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), plotas 150,88 kv. m., bei administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), plotas 184,17 kv. m., kurios yra naudojamos kaip ofisas (UAB „Inreal“ ataskaitos 13 puslapis), nepagrindė ir nenurodė, kodėl pasirinko skirtingus lyginamuosius objektus ir nustatė skirtingą 1 kv.m. kainą iš esmės panašiems vertinamiems objektams. Be to, vertindamas administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), kurių plotas 150,88 kv. m., vertinimui pasirinko 2016-09-02 sandorį, kurio metu buvo perleistas 2 910,46 kv.m. administracinės paskirties patalpos (bankas). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant jokių eksperto paaiškinimų ir pagrindimų ekspertizės akte, toks objekto parinkimas laikytinas kaip neatitinkantis Metodikos 57 punkto.

9141.

92Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, skolininkui pateikus kito teismo eksperto turto vertinimo ekspertizės išvadą, kurioje vertinamo turto kainos nustatytos 25 procentais didesnės, įvertinus UAB „Inreal“ atliktos turto vertinimo ekspertizės akto turinį, antstolis galėjo ir turėjo suabejoti eksperto nustatyta turto verte ir skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

9342.

94Pažymėtina, kad, CPK 510 straipsnio tvarka apskundus antstolio veiksmą civilinėje byloje, eksperto išvada laikytina įrodymu (CPK 177 straipsnio 1 dalis) ir teismo vertinama laikantis CPK 218 straipsnyje nustatytų kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-441-690/2018). Pagal CPK 218 straipsnį ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Tai reiškia, kad įvertintini įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011).

9543.

96Ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes teismo ekspertizė yra vienas iš rašytinių įrodymų, lygiaverčių su išvardytaisiais CPK 177 straipsnio 2 dalyje ir, be kita ko, nelaikomų oficialiuoju rašytiniu įrodymu pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009; 2009-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009; 2010-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2010; kt.).

9744.

98Nagrinėjamu atveju apeliantas nurodo ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nesirėmė kitais apelianto nurodytais argumentais – antstolio A. Selezniovo nustatyta turto verte bei atlikta parduodamų panašių objektų analize pagal viešai prieinamus nekilnojamojo turto pardavimo skelbimus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nekilnojamojo turto skelbimuose nurodyta siūloma nekilnojamojo turto pardavimo kaina negali būti prilyginama ginčo turto rinkos vertei. Šiuose skelbimuose nurodoma pardavimo kaina, iki turtas nebus parduotas būtent už tokią sumą konkrečiam pirkėjui, gali patvirtinti tik tiek, kad tokią pinigų sumą už savo turtą pageidauja gauti jo pardavėjas. Taigi savaime tai netgi nėra pagrindas abejoti eksperto nustatyta turto verte. Vis dėl to, šiuo konkrečiu atveju, minėtą nekilnojamojo turto pardavimo analizę vertinant su kitais įrodymais – o būtent, su UAB „Euristika“ atlikta turto vertinimo ekspertize bei antstolio A. Selezniovo įvertinimu, laikytina, kad tai turėjo sustiprinti abejones dėl UAB „Inreal“ nustatytos turto kainos.

9945.

100Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje dalyje atskirasis skundas yra tenkintinas, t. y. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-19 nutartis dalyje, kurioje netenkintas UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundas panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2018-06-07 patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, bei kurioje netenkintas UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundas įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų skirti pakartotinę ekspertizę viso UAB „Senamiesčio svečių namai“ turto įkainojimui vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, naikintina ir klausimas išspęstinas iš esmės - antstolio 2018 m. birželio 7 d. patvarkymas naikinamas ir antstolis įpareigojamas skirti pakartotinę ekspertizę pareiškėjo (skolininko) turtui (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančiam ( - ), vykdomojoje byloje įkainoti.

10146.

102Apeliantas atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-19 nutarties dalį, kuria nutarta netenkinti UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundo kreiptis (įpareigoti antstolį kreiptis) į LUAB „Patria Domini“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą; netenkinti UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundo panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus areštą nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910. Atmesdamas skundą šioje dalyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad tokius prašymus pareiškėjas būtų teikęsi antstoliui iki 2018 m. liepos 4 d. skundo dėl antstolio veiksmų padavimo, kad dėl jų antstolis būtų priėmęs ar vengęs priimti sprendimą. Apeliantas gi tvirtina, kad šiuos reikalavimus jis nurodė savo prieštaravimuose, tačiau antstolis dėl jų nesiėmė jokių veiksmų, taigi skolininkas turėjo pagrindą skųsti antstolio neveikimą.

10347.

104Paprastai vykdymo procese kylančius klausimus antstolis išsprendžia patvarkymu (CPK 613 str. 1 d.). Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme.

10548.

106Išankstinio skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka detaliai reglamentuojama CPK 510 straipsnyje: skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą (ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo) (CPK 510 str. 2 d.); skundą antstolis turi išnagrinėti per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir priimti atitinkamą patvarkymą patenkinti skundą arba atsisakyti patenkinti skundą; jeigu antstolis patvarkymu atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, jis turi skundą kartu su vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną persiųsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 3 d.). Įstatymo nustatytos išankstinės antstolių veiksmų apskundimo tvarkos nesilaikymas yra pagrindas atsisakyti priimti skundą vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu.

10749.

108Nagrinėjamu atveju skolininkas 2018-06-11 pateikė skundą dėl antstolio veiksmų – turto įkainojimo ir antstolio neveikimo, kurį antstolis įvertino kaip informacinio pobūdžio ir priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo. Pareiškėjas, laikydamas, kad antstolis neišsprendė jo reikalavimų, 2018-07-04 pateikė skundą iš esmės dėl antstolio neveikimo, kuriuo papildomai išreiškė prašymus kreiptis į bankroto administratorius dėl sumokėtų sumų ir panaikinti turto areštą, kuris viršija išieškotojo reikalavimus. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog byloje nėra duomenų, kad tokius prašymus pareiškėjas būtų teikęs antstoliui iki 2018 m. liepos 4 d. skundo dėl antstolio veiksmų padavimo, dėl jų antstolis būtų priėmęs ar vengęs priimti sprendimą. Laikydamas, kad antstolis tinkamai neveikė ir neišsprendė skolininko reikalavimų, skolininkas galėjo teikti skundą dėl tokio antstolio neveikimo ir dėl tų reikalavimų, kurių jis nėra išsprendęs. Skolininko 2018-06-11 skunde dėl antstolio veiksmų – turto įkainojimo ir antstolio neveikimo nei motyvuojamoje dalyje, nei rezoliucinėje dalyje nėra suformuluoti reikalavimai panaikinti turto areštą ir kreiptis į bankroto administratorius.

10950.

110Išankstinė ginčų vykdomojoje byloje iš esmės įgyvendinama tokiu principu: skolininkas teikia prašymą ar reikalavimą, antstolis jį išsprendžia patvarkymu, skolininkas teikia skundą dėl patvarkymo, o antstolis, atsižvelgęs į skundo argumentus, gali pats tenkinti skundą arba persiųsti jį nagrinėti teismui. Nagrinėjamu atveju skolininkas pateikė skundą dėl antstolio patvarkymo, jo netenkinęs antstolis turėjo pareigą persiųsti nagrinėti jį teismui, taigi iš esmės antstolis neturėjo galimybės išspręsti skolininko prašymo kreiptis į bankroto administratorius ir panaikinti turto areštą vykdomojoje byloje. Laikytina, kad išankstinė ginčų sprendimo tvarka nebuvo tinkamai įgyvendinta.

11151.

112Atsižvelgiant į tai, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis), teismas turėjo ne nutraukti civilinę bylą šioje dalyje, o skundo reikalavimus palikti nenagrinėtus (CPK 296 straipsnio 1 dalis 1 punktas). Taigi šioje dalyje skundžiama nutartis keistina (tikslintina).

11352.

114Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimą bei vykdymo procesą, todėl priėmė iš dalies neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

115Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 punktu, 338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

116Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartį dalyje, kurioje netenkintas UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundas panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2018-06-07 patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, bei kurioje netenkintas UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundas įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų skirti pakartotinę ekspertizę viso UAB „Senamiesčio svečių namai“ turto įkainojimui vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, panaikintini ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti antstolio 2018 m. birželio 7 d. patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, įpareigoti antstolį skirti pakartotinę ekspertizę pareiškėjo turtui (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančiam adresu ( - )) vykdomojoje byloje įkainoti.

117Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį, kuria nutarta bylą dėl įpareigojimo antstolį Vytautą Mitkų kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą bei dėl panaikinimo antstolio Vytauto Mitkaus arešto nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje, nutraukti, pakeisti ir šioje dalyje skundą palikti nenagrinėtą.

118Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas (skolininkas) UAB ,,Senamiesčio svečių namai“ 2018-07-09... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą pagal 2014-01-28... 9. 3.... 10. Pareiškėjas 2018 m. gegužės 22 d. gavo antstolio 2018 m. gegužės 17 d.... 11. 4.... 12. Antstolis nustatė tikrovės neatitinkančią turto vertę, nepagrįstai ir... 13. 5.... 14. Skolininkas surinko medžiagą apie laisvojoje rinkoje siūlomo analogiško... 15. 6.... 16. Skolininko teigimu, vykdomojoje byloje nėra žinoma tiksli skolos suma. Pagal... 17. 7.... 18. Antstolis Vytautas Mitkus 2018 m. liepos 12 d. patvarkymu pareiškėjo... 19. 8.... 20. Antstolis nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 vykdo vykdomąjį... 21. 9.... 22. Antstolio teigimu, skolininko nurodomi nekilnojamojo turto objektų skelbimai... 23. 10.... 24. Antstolis atkreipė dėmesį į tai, kad turto vertinimą atliko ekspertas... 25. 11.... 26. Suinteresuotas asmuo - išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske... 27. II.... 28. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 29. 12.... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi... 31. 13.... 32. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagrindas skirti pakartotinę ar... 33. 14.... 34. Tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 21 d.... 35. 15.... 36. Teismas sprendė, kad šiuo patvarkymu antstolis informavo skolininką apie... 37. 16.... 38. Pirmosios instancijos teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad... 39. 17.... 40. Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti... 41. III.... 42. Atskirojo skundo argumentai... 43. 18.... 44. Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Senamiesčio svečių namai“ atskiruoju... 45. 19.... 46. Apeliantas laikosi pozicijos, kad skolos likutis vykdomojoje byloje nėra... 47. 20.... 48. Apeliantas akcentuoja, kad jis turi daug daugiau turto, nei jo reikia skolai... 49. 21.... 50. Apeliantas pažymi, kad pagal paskutinius antstolio pateiktus duomenis... 51. 22.... 52. Teismas taip pat nepasisakė dėl antstolio Aleksandro Selezniovo abejonių net... 53. 23.... 54. Apeliantas laikosi pozicijos, kad abejones dėl įkainoto turto vertės galėjo... 55. 24.... 56. Be to, teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Euristika“ naudojo... 57. 25.... 58. Apeliantas nurodo, kad, atliekant nekilnojamojo turto vertinimą lyginamuoju... 59. IV.... 60. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. 26.... 62. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 63. 27.... 64. Ši byla nagrinėjama pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“... 65. 28.... 66. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis Vytautas Mitkus vykdo... 67. 29.... 68. 2017 m. liepos 24 d. patvarkymais antstolis turto rinkos vertei nustatyti... 69. 30.... 70. 2018 m. gegužės 24 d. pareiškėjas pateikė prieštaravimus dėl nustatytos... 71. 31.... 72. CPK 681 straipsnis nustato, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį... 73. 32.... 74. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl CPK 681 ir 682 straipsnių... 75. 33.... 76. Tinkamas areštuoto turto įkainojimas lemia ne tik jo realizavimo eigą, bet... 77. 34.... 78. Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros... 79. 35.... 80. Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl... 81. 36.... 82. Nagrinėjamu atveju antstolis paskyrė skolininko UAB „Senamiesčio svečių... 83. 37.... 84. Taigi, nagrinėjamu atveju iš esmės sutiktina su apelianto argumentais, kad... 85. 38.... 86. UAB „Euristika“ ekspertizės aktas parengtas 2016-11-23, surašytas... 87. 39.... 88. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Inreal“ ekspertas niekaip nemotyvavo,... 89. 40.... 90. Pažymėtina, kad UAB „Inreal“ ekspertas, vertindamas administracines... 91. 41.... 92. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 93. 42.... 94. Pažymėtina, kad, CPK 510 straipsnio tvarka apskundus antstolio veiksmą... 95. 43.... 96. Ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems... 97. 44.... 98. Nagrinėjamu atveju apeliantas nurodo ir tai, kad pirmosios instancijos teismas... 99. 45.... 100. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje dalyje atskirasis... 101. 46.... 102. Apeliantas atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti Vilniaus miesto... 103. 47.... 104. Paprastai vykdymo procese kylančius klausimus antstolis išsprendžia... 105. 48.... 106. Išankstinio skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka detaliai... 107. 49.... 108. Nagrinėjamu atveju skolininkas 2018-06-11 pateikė skundą dėl antstolio... 109. 50.... 110. Išankstinė ginčų vykdomojoje byloje iš esmės įgyvendinama tokiu... 111. 51.... 112. Atsižvelgiant į tai, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 113. 52.... 114. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 115. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 116. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartį dalyje,... 117. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį,... 118. Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį...