Byla e2-14477-934/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „AZA LT“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tavix“ ieškinį atsakovui E. D. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 12 312,00 Eur žalos atlyginimo, 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2016-12-12 nutartimi UAB „AZA LT“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Gudara“. Vilniaus apygardos teismo 2017-03-02 nutartimi kreditoriniai reikalavimai, kurie buvo patikslinti 2017-07-03 nutartimi. 2017-08-04 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. UAB „Gudara“ netinkamai vykdant įstatymų numatytas pareigas 2017-12-15 nutartimi atstatydinta iš UAB „AZA LT“ bankroto administratoriaus pareigų; nauju bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Tavix“. Atsakovas būdamas įmonės vadovu nevykdė pareigos teismo nustatytu terminu perduoti bendrovės dokumentus ir turtą bankroto administratoriui (b. l. 1-5).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2018-04-25 asmeniškai. Be to, atsakovas pats skambino į teismą ir teigė, kad jam yra žinoma apie pareikštą ieškinį. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (b. l. 23). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-12-12 nutartimi UAB „AZA LT“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Gudara“ (b. l. 11-12). Vilniaus apygardos teismas 2016-12-12 nutartimi, be kita ko, įpareigojo bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b. l. 11-12). Atsakovas E. D. buvo UAB „AZA LT“ vadovas nuo 2013-05-03 (b. l. 8-10). Vilniaus apygardos teismo 2017-03-02 nutartimi kreditoriniai reikalavimai, kurie buvo patikslinti 2017-07-03 nutartimi. Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma – 12 312,00 Eur (b. l. 6-7). 2017-08-04 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b. l. 13-14). Į bylą pateikto UAB „AZA LT“ balanso už laikotarpį nuo 2013-05-03 iki 2013-12-31 duomenimis, bendrovė turėjo turto už 124574 Lt (36079,12 Eur), iš kurio ilgalaikis materialusis turtas – 19902 Lt (5764,02 Eur); atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 64423 Lt (18658,19 Eur); per vienerius metus gautinos sumos – 6997 Lt (2026,47 Eur); kitas trumpalaikis turtas 3121 Lt (903,90 Eur); pinigai ir pinigų ekvivalentai – 30131 Lt (8726,54 Eur). Byloje nėra duomenų, kad šis turtas būtų perduotas bankroto administratoriui (CPK 178 straipsnis).

7Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Toks įpareigojimas atsakovui nustatytas Vilniaus apygardos teismo 2016-12-12 nutartyje, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu, būtų įvykdęs minėtą teismo įpareigojimą (CPK 178 straipsnis).

8Juridinio asmens vadovui ar dalyviui nevykdant ar netinkamai vykdant jo kompetencijai priskirtas pareigas, jam, be kitų atsakomybės rūšių, kyla civilinė atsakomybė. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

9Kadangi bankroto įstatymu bankroto procesui keliamas pagrindinis tikslas – patenkinti kreditorių reikalavimus ir šis tikslas yra galutinis rezultatas, kurio yra siekiama bankroto procedūromis, tai ginant įmonės interesus ginami ir kreditorių interesai. Įmonės naudai priteisus žalos atlyginimą, gautos sumos panaudojamos proporcingai patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2013).

10Atsižvelgiant į tai, atsakovo neveikimas lemia ne tik Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje įtvirtintų vadovo pareigų, bet ir įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų nevykdymą, todėl laikytina, kad atsakovas tiek įmonės, tiek kreditorių atžvilgiu atliko neteisėtus veiksmus. Teismo vertinimu, ieškovo pateikti įrodymai patvirtina visas būtinas sąlygas atsakovo civilinei atsakomybei kilti: neteisėtą neveikimą patvirtina ieškovo nurodytos aplinkybės – atsakovo neteisėtas neveikimas – neperdavimas įmonės turto ir dokumentų, žalos dydį patvirtina teismo patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma – 12 312,00 Eur, ir yra priežastinis ryšis tarp neteisėto neveikimo ir padarytos žalos. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad įmonei neturint turto ir, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas atlygino žalą, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 12 312,00 Eur žalos atlyginimo suma (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo taip pat priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 12 312,00 Eur priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018-03-23) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nuo žyminio mokesčio buvo atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 277,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas).

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) 12 312,00 Eur žalos atlyginimo ir 5,00 procentus metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu už priteistą 12 312,00 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-03-23) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo ieškovo bankrutavusios UAB „AZA LT, juridinio asmens kodas 303056893, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tavix“, juridinio asmens kodas 302859234, naudai.

17Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) 277,00 Eur žyminio mokesčio. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

18Sprendimas už akių per dvidešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Sprendimas už akių atsakovo negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

20Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos... 7. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu, įsiteisėjus teismo... 8. Juridinio asmens vadovui ar dalyviui nevykdant ar netinkamai vykdant jo... 9. Kadangi bankroto įstatymu bankroto procesui keliamas pagrindinis tikslas –... 10. Atsižvelgiant į tai, atsakovo neveikimas lemia ne tik Civilinio kodekso 2.87... 11. Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo taip pat priteisiamos 5... 12. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nuo žyminio mokesčio buvo atleistas (CPK... 13. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl... 14. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) 12 312,00 Eur žalos... 17. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) 277,00 Eur... 18. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas... 19. Sprendimas už akių atsakovo negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 20. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...