Byla 2A-787-544/2013
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų Laimutės Sankauskaitės ir Margaritos Dzelzienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Daikaras“ ir atsakovo UAB „Elameta“ apeliacinius skundus dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-62-228/2013 pagal ieškovo UAB „Daikaras“ ieškinį atsakovui UAB „Elameta“ dėl įsiskolinimo priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Daikaras“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Elameta“ 12500 Lt įsiskolinimo, 9476,00 Lt delspinigių, 8,06 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-07-24 su atsakovu pasirašė Statybos rangos sutartį, pagal kurią atliko dujotiekio sistemos ir objekto spindulinio šildytuvo rangos darbus, kuriuos atsakovas turėjo priimti ir už juos sumokėti. Vadovaudamasis Sutarties 3.4.1. p. 2007-0726 atsakovas sumokėjo 39000 Lt avansą. Darbus pagal Sutartį baigė tik 2007-10-30, t. y. vėliau nei numatyta sutartyje (Sutarties 2.1.2. p.), tačiau darbus galėjo užbaigti tik po to, kai atsakovo užsakovai įrengė ir patikrino įrenginius, būtinus dujotiekiui eksploatuoti. 2007-10-30 atliktus darbus pridavė atsakovo atstovui ir specialiosios statybos techninės priežiūros vadovui S. L.. Po to, kai AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialo Utenos skyrius Dujų apskaitos prietaisų priėmimo naudojimui aktu priėmė atsakovo paruoštą vidaus dujų sistemą, 2008-01-21 pateikė atsakovui Atliktų darbų perdavimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą. Tačiau atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį ir nesumokėjo 12500 Lt. Pagal Sutarties sąlygas atsakovas privalo sumokėti 9476,00 Lt delspinigių (0,1 % dydžio) (1 t., b. l. 1-6).

4Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 23 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino visiškai (1 t., b. l. 75-76). Atsakovas UAB „Elameta“ dėl šio preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus, kuriuose prašė panaikinti sprendimą ir priimti naują galutinį sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti (1 t., b. l. 80-83).

5Utenos rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 11 d. galutiniu sprendimu 2009 m. kovo 23 d. (turėtų būti 2012 m. kovo 23 d.) preliminarų sprendimą pakeitė: priteisė iš atsakovo ieškovui 1651,42 Lt įsiskolinimą, 826 Lt dydžio delspinigius, 8,06 % dydžio metines palūkanas už priteistą 2477,42 Lt sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad 2007-07-24 šalys sudarė sutartį Nr. 07/07/24-Dai, pagal kurios 1 p. ieškovas įsipareigojo pagal atskirai atsakovo pateiktus techninio projekto brėžinius (sutarties priedas Nr.1) bei kitus atskirus nurodymus kokybiškai ir savalaikiai savo rizika, medžiagomis bei darbo priemonėmis atlikti šiuos darbus objekte: 1) pristatyti, sumontuoti, paleisti bei suderinti objekto dujotiekio sistemą, įskaitant atitinkamos dujotiekio įrangos pardavimą ir pristatymą atsakovui bei atitinkamus apdailos (jei bus reikalinga) darbus; 2) pristatyti, sumontuoti, paleisti bei suderinti objekto spindulinį šildytuvą, įskaitant atitinkamos dujotiekio įrangos pardavimą ir pristatymą atsakovui bei atitinkamus apdailos (jei bus reikalinga) darbus; o užsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kokybiškai atliktus darbus priimti ir juos apmokėti. Pagal sutarties 1.2 p., 1.3. p. darbai turėjo būti atlikti pagal atsakovo pateiktus brėžinius, darbų aprašymus, atsakovo reikalavimus; sutartyje nurodyta, jog, jei šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai turi būti atlikti ir kiti būtini darbai Sutarties 1.1. p. nurodytam rezultatui pasiekti. Atsakovas įsipareigojo per nustatytą terminą sumokėti ieškovui 39 000 Lt dydžio avansą. Ieškovas įsipareigojo atlikęs darbus kas mėnesį pristatyti atliktų darbų aktą, PVM sąskaitą – faktūrą, o atsakovas - apžiūrėti, priimti ieškovo aktuose nurodytų atliktų darbų rezultatą per tris darbo dienas nuo atitinkamo akto gavimo dienos. Šalys nustatė, kad jei darbai atlikti nekokybiškai, tai darbų priėmimo aktai nepasirašomi tol, kol nebus ištaisyti defektai, o už priimtus darbus atsakovas apmoka per 15 darbo dienų nuo atliktų darbų pasirašymo dienos. Sutartyje numatyta, kad tuo atveju, jei atsakovas nepagrįstai ir laiku ar pilnai neatsiskaito su ieškovu, tai, ieškovui pareikalavus, jis turi sumokėti 0,1 % dydžio nuo visos sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Teismas nustatė, kad ieškovo atsakovui faksu 2008-01-21 dieną ir registruota pašto siunta 2010-01-22 dieną pateiktame darbų perdavimo akte nėra nurodyta, kokius konkrečiai darbus ieškovas atliko, taip pat ieškovas nesilaikė sutarties 3.4.2. p. sąlygos kas mėnesį pristatyti atliktų darbų aktus kartu su PVM sąskaita – faktūra. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiais, jog visi jo atlikti darbai nurodyti statybos pase, kuris prilygsta atliktų darbų aktui. Pagrindinis ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar ieškovui priklausė atlikti atsakovo 2012-09-17 rašytinio paaiškinimo pirmoje lentelėje 1-9 eilės numeriais įvardintus darbus, nurodytus kaip ieškovo neatliktus darbus. Ieškovas nepateikė pagal sutartį ar įstatymą tinkamai įforminto atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto, todėl teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, jog jis atliko visus 2007-07-24 statybos rangos sutartyje priklausančius atlikti darbus. Teismas laikė nustatyta, jog rotacinio skaitiklio, slėgio ir temperatūros elektroninio korektoriaus, kabelio, uždujinimo signalizacijos, įžeminimų, užrašų, miltelinio gesintuvo, nedegaus audeklo ir dviejų rutulinių čiaupų įrengimo darbai priklausė atlikti ieškovui, nes tai numatyta atsakovo vykdomo statybos projekto dalies „Dujofikacija. Vidaus dujotiekis“ specifikacijoje. Ieškovas neatliko statybos rangos sutartyje nurodytų darbų. Atsakovo teiginiai, kad ieškovas yra kaltas dėl sumontuoto trūkusio nekokybiško 4307 Lt vertės dujų reguliatoriaus, kurį buvo priverstas pakeisti, buvo pripažinti neįrodytais. Padaręs išvadą, jog ieškovas pagal rangos sutartį neatliko 10848,53 Lt vertės jam priklausančių atlikti darbų, teismas ieškovui iš atsakovo priteisė 1651,47 Lt įsiskolinimą, nes buvo sumokėtas 39000 Lt avansas iš 51500 Lt bendros sutarties sumos. Teismas nurodė, kad nėra duomenų, jog ieškovas dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolius, todėl pripažino sutartinius 0,1 % dydžio delspinigius aiškiai neatitinkančiais teisingumo ir protingumo principų. Atsižvelgęs į tai, kad ir atsakovas nuo 2007 metų pabaigos nesiekė išsiaiškinti dėl ieškovo atliktų darbų, reikalaujamo dydžio delspinigius teismas sumažino iki 826 Lt (2 t., b. l. 158-164).

6Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Daikaras“ prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2013-07-11 galutinio sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo atmestas, ir priimti naują sprendimą – palikti galioti preliminarų sprendimą. Nurodo, kad iš Statybos paso Nr. 21P-14 matyti, kad visus atliktus darbus 2007-10-30 pridavė atsakovo įgaliotiems atstovams ir jam perdavė visus su dujotiekio sistema susijusius dokumentus, reikalingus sistemai priduoti kompetentingoms valstybės institucijoms. Atsakovas dėl kitų rangovų ar savo paties veiksmų (neveikimo) tik 2008-11-26 gavo dujų įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą, suteikiančią teisę naudoti dujų įrenginius pagal paskirtį. Kadangi po atliktų darbų pridavimo 2007-10-30 kitų darbų pagal sutartį atlikti neturėjo, teismas nepagrįstai laikė neįrodyta, kad visi ieškovo atlikti darbai yra nurodyti statybos pase, kuris prilygsta atliktų darbų aktui. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo-perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Iš Statybos paso 6, 8-10 puslapių matyti, kad atsakovės įgalioti atstovai 2007-10-30 konstatavo, jog dujotiekis sumontuotas pagal UAB „Litprojektas“ paruoštą projektą su pakeitimais darbo brėžiniuose, atitinka ST, T ir dujų ūkio saugumo taisykles, kad vidaus dujotiekių sistemos techniškai užbaigtos, kad vidaus dujotiekio montavimo darbai atlikti pagal projektą ir įvertinti gerai, techninė išpildymo dokumentacija patenkinama, dėl ko komisija ir priėmė vidaus dujotiekį eksploatacijon. UAB „Daikaras“ perdavė UAB „Elameta“ ir išpildymo techninę dokumentaciją, kuri nurodyta šiame akte. Taigi Statybos pasas Nr. 21P-14 atitiko LR CK 6.694 str. 4 d. reikalavimus ir perdavimo-priėmimo požymius. Atsakovas tik prieštaravimuose nurodė, kad reikalingas „detalizuotas“ Darbų priėmimo-perdavimo aktas, kurio nereikalavo nei 2007-10-30 priimdamas darbus, nei 2008-01-23 reikšdamas pretenziją. Reikalavimas pateikti detalizuotą darbų priėmimo-perdavimo aktą po to, kai darbai buvo priimti ir kai praėjo beveik penkeri metai, yra neteisėtas ir nesąžiningas. Atsakovas nenurodė, kuriuo sutartis punktu remdamasis jis reikalauja pateikti detalizuotą darbų priėmimo-perdavimo aktą. Sutarties 4.2 punkte nustatyta, kad darbų priėmimo-perdavimo aktą pateikia rangovas. Teismas nepagrįstai nustatė, jog ieškovui priklausė atlikti darbus, nurodytus atsakovo 2012-09-17 rašytinio paaiškinimo pirmos lentelės 1-9 eilutėse. Statybos paso 10 puslapyje nurodyta, kad atsakovas priėmė iš ieškovo visą išpildymo – techninę dokumentaciją, todėl ieškovui nebeliko jokio faktinio pagrindo atlikti kokius nors darbus. Atsakovas neįrodė, jog po to, kai jis 2007-10-30 priėmė ieškovo atliktų darbų dokumentaciją ir darbus, ir, neva, nustatė neatliktus darbus, sutarties 4.3 punkto nustatyta tvarka per 15 dienų pranešė ieškovui apie priimtų darbų trūkumus, kurie buvo nurodyti atsakovo tik 2012-09-17 rašytinio paaiškinimo pirmos lentelės 1-9 eilutėse ir jie nesusiję su vidaus dujotiekiu. Šie atsakovo nurodyti neatlikti darbai yra akivaizdūs, todėl jis neteko teisės remtis nurodytais trūkumais (CK 6.662 str. 3 d.). Teismas plečiamai aiškino sutarties sąlygas dėl ieškovo pagal sutartį atliktinų darbų apimties, nes nebuvo tartasi atlikti darbų, susijusių su elektros ir katilinės patalpų įrengimo darbais. Ieškovas teigia, jog priešingai, nei nurodė teismas, po 2007-10-30 vidaus dujotiekio sistemos išbandymo, pripažinimo tinkamu eksploatuoti ir 2007-11-15 dujų paleidimo į vidaus dujotiekio sistemą, jokie su vidaus dujotiekiu susiję darbai negalėjo būti atlikti. Valstybinės energetikos inspekcijos atstovas J. C. nurodė, kad minėtas pasas yra galutinis atliktų vidaus dujotiekio darbų dokumentas. Nei jis, nei atsakovas nenurodė, kokių konrečiai vidaus dujotiekio įrengimo darbų ieškovas neatliko. Teismas neteisingai vertino liudytojo A. B. parodymus, nes jis kaip tik paliudijo, kad uždujinimo signalizacijos, įžeminimo darbai atliekami pagal elektros dalį, gesintuvas, nedegus audinys yra skirti ne vidaus dujotiekio sistemai, bet katilinei (statiniui) funkcionuoti, kas patvirtina, jog ieškovas neprivalėjo atlikti kataforezės parengimo cecho techninio projekto elektros dalyje numatytų darbų. Iš 2009-10-29 rangos sutarties matyti, kad pagal kataforezės padengimo cecho techninį projektą E-1 turėjo atlikti UAB „Selektra“. 2007-10-30 Statybos pase atsakovas pripažino, kad vidaus montavimo dujotiekio darbai pagal projektą atlikti gerai. Tai paneigia išvadą, kad ieškovas neatliko papildomų darbų. Teismas neįvertino atsakovo pridėtos 2008-11-28 Dujų įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos, iš kurios matyti, kad tą dieną buvo išbandyti ne tik dujų tiekimo sistema, bet ir dujas naudojantys įrenginiai ir prietaisai, už kurių įrengimą buvo atsakingi kiti rangovai. Katilinės ir šildymo sistemos paleidimo derinimo darbai buvo įforminti 2008-11-28 aktu-pažyma taip vėlai tik dėl dujas naudojančių įrenginių ir prietaisų vėlesnio įrengimo. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad po 2007-10-30 jis atliko kokius nors darbus, susijusius su vidaus dujotiekio sistemos įrengimu, ar kad dėl vidaus dujotiekio įrengimo problemų buvo susijęs vėlavimas nuo 2008-01-02 iki 2008-11-28 priduoti dujas naudojančius įrenginius ir prietaisus. Vidaus dujotiekio sistemos remonto darbus galėjo atlikti tik atestuoti asmenys, todėl teismas nepagrįstai ieškovui priskyrė darbus, kurie nebuvo numatyti sutartyje. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas turėjo pateikti atsakovui rotacinį skaitiklį ir slėgio bei temperatūros elektroninį korektorių, nes tai nebuvo numatyta projekto techniniuose reikalavimuose. Ieškovas nėra dujų įmonė, o atsakovas 200,95 Lt skaitiklio pateikimo bei sumontavimo darbų išlaidų patyrė pagal sutartį su AB „Lietuvos dujos“. Apie minėtą atvejį atsakovas ieškovo neinformavo Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, todėl pagal CK 6.662 str. 3 d. neteko teisės remtis galimais darbo trūkumais. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė dvigubos izoliacijos varinėmis gyslomis elektros kabelio, neįrengė uždujinimo signalizacijos, tačiau šie darbai ir įrenginiai yra tiesiogiai susiję su elektros, o ne vidaus dujotiekio įrengimo darbais, ką patvirtino ir liudytojas A. B.. Atsakovo ir UAB „Selektra“ 2007-10-29 rangos sutartis paneigia atsakovo nurodytas ir teismo pripažintas aplinkybes, kad ieškovas neatliko, nors turėjo atliki elektros darbus. Priešingu atveju, atsakovas 2007-10-30 nebūtų pripažinęs tinkamu eksploatuoti vidaus dujotiekio sistemos. UAB „Selekta“ atlikti potencialų išlyginimo kontūro E1-E5 darbai nėra įrenginių įžeminimo darbai, t. y. darbai, kurie, nors ir nepariklausė ieškovui, buvo numatyti projekto D-D 27 eilutėje. Šiems darbams vadovavo ir juos prižiūrėjo darbų vadovas V. S., kuris neturi nieko bendra su ieškovu. Todėl teismas nepagrįstai priskyrė atsakovui 7400,03 Lt išlaidas, turėtas už potencialų išlyginimo kontūro E1-E5 pagal techninį projektą E-1. Teismas nepagrįstai ieškovui priskyrė ir uždujinimo signalizacijos darbus bei su tuo susijusias medžiagas, darydamas nuorodą į uždujinimo signalizacijos sumontavimo aktą bei V. J. atestatą, nors šis asmuo neturėjo teisės pasirašyti 2007-10-20 ieškovo vardu uždujinimo signalizacijos sumontavimo akto. Teismas sprendė, jog ieškovas nepateikė užrašų katilinei ir patalpai, miltelinio gesintuvo bei nedegaus audinio (737,50 Lt). Tačiau liudytojas V. B. paaiškino, kad minėti daiktai yra skirti statiniui (patalpoms) įrengti ir nėra priskirtini prie vidaus dujotiekio įrengimo. Ieškovas nesitarė su atsakovu dėl kataforezinio padengimo cecho patalpų įrengimo pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus. Teismas netyrė atsakovo pateiktos sąskaitos-faktūros 1196,85 Lt sumai, kurioje buvo nurodytos medžiagos nesusijusios su ieškovo turėtais atlikti darbais, nes projekte nebuvo numatyta, kad ieškovas įrengia apšvietimą, nuperka ir sumontuoja kaitrines lempas (10 vnt.), jungiklius, elektros automatus, elektros laidų kanalus, rėles ir pan. Ieškovas nurodo, kad nesutinka su teismo teiginiu, jog pastatė dviem rutuliniais čiaupais mažiau, nei numatyta techniniame projekte, dėl ko buvo 67,80 Lt išlaidų, nes sumontavo visus pagal projekto brėžinyje numatytus rutulinius čiaupus. Liudytojas A. B. patvirtino, jog čiaupų ir vamzdžių reikėjo sunaudoti tiek, kiek reikėjo projektui įgyvendinti (18 vnt.), o likusius rutulinius čiaupus buvo ir yra galima panaudoti pagal kitą paskirtį. Atsakovas neįrodė kurioje vamzdyno vietoje jie turėjo būti sumontuoti ir kodėl juos pirko atsakovas, jei turėjo pirkti ieškovas. Atsakovas nepaneigė savo paties patvirtintų Statybos pase nurodytų darbų atitikimo projektui 2007-10-30 aplinkybių. Teismas nepagrįstai sprendė, jog šalių laisva valia nustatyti 0,1 % dydžio delspinigiai yra aiškiai neatitinkantys teisingumo ir protingumo principų, o ieškovas negalėjo pateikti įrodymų, nes atsakovas dėl delspinigų dydžio sumažinimo prašymą pateikė tik baigiamosiose kalbose (2 t., b. l. 171-177).

7Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovas įrodė, jog ieškovas neįvykdė sutarties pilna apmtimi, o vėluojant atlikti darbus ir siekiant išvengti nuostolių dalį ieškovo įsipareigojimų įvykdė pats atsakovas. Aplinkybę, kad ieškovo atliktinus darbus pagal sutartį sudarė visi objekto techninio projekto dalyje „Dujofikavimas“ nurodyti darbai, patvirtino ir specialiųjų žinių statybos srityje turintys liudytojai A. B., Z. J. C., R. M.. Visus šiuos darbus ieškovas turėjo atlikti savo sąskaita, jei prireiktų samdyti subrangovus (sutarties 3.2 p.). Ieškovas nepaneigė fakto, kad jis neatliko sutartimi numatytų darbų. 2007-10-30 Techninio (statybos) paso sudarymas ir pasirašymas nereiškia patvirtinimo, kad ieškovas atliko visus darbus pagal sutartį, o reiškia, kad atliktų darbų kiekis ir apimtys leidžia pradėti dujotiekio sistemos derinimo darbus. Techniniame pase nėra nurodyta visa eilė Projekte išvardintų darbų, taigi jis nepatvirtina fakto, kad projekte (sutartyje) ir techniniame pase nenurodytus darbus atliko ieškovas. Ieškovas pažeidė Sutarties 3.4.2, 4.2 punktų reikalavimus, nes nesudarė tinkamo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto, kasmėnesinių darbų perdavimo-priėmimo aktų, atitinkamų darbų neįformino Objekto statybos žurnale, tuo pažeidamas Statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“ 18.5 nuostatas. Ieškovas nepagrįstai prilygina Tchninį pasą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktui. Aplinkybę, kad ieškovas žinojo, jog turi pateikti atsakovui atskirą teisės aktų ir teismų praktikos reikalavimus atitinkantį darbų priėmimo-perdavimo aktą, patvirtina ieškovo su PVM sąskaita-faktūra pateiktas 2008-01-21 darbų perdavimo-priėmimo aktas. Ieškovas nepaneigė fakto, kad jis turėjo atlikti ir atskirus sutartyje (projekte) nurodytus darbus, nes tie darbai buvo numatyti projekte, ir, jei ieškovas šių darbų negalėjo atlikti pats, pagal Sutarties 1.1, 1.3, 3.2 punktus jis turėjo savo sąskaita pasisamdyti subrangovus. Pažymėjo, jog iš ieškovo nebuvo reikalaujama visų įžeminimo darbų - bendrojo įžeminimo kontūro įrengimo, kurie nebuvo įtraukti į projektą. Į ieškovo atliktinų darbų apimtis pagal projektą įėjo jo pastatytos (sumontuotos) dujotiekio sistemos įžeminimas – atitinkamų įrenginių ar detalių įsigijimas ir prijungimas prie bendrosios objekto įžeminimo sistemos (kontūro). Techniniame pase nurodytas ieškovo pristatytų rutulinių čiaupų skaičius yra mažesnis, nei numatytas projekte, ir ieškovas neįrodė, kad trūkstamus rutulinius čiaupus yra pastatęs ir sumontavęs (2 t., b. l. 188-191).

8Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Elameta“ prašo panaikinti 2013-07-11 galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį. Nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas ieškinį tenkino. Nurodė, kad jo įsigyto ir pakeisto didesnio pralaidumo reguliatoriaus vietoje ieškovo pastatyto nekokybiško ir įskilusio reguliatoriaus kaina (4 307 Lt) turėjo būti įtraukta į ieškovo neatliktų arba netinkamai atliktų darbų sumą. Kadangi ieškovas, pažeisdamas sutartimi nustatytą pareigą, neteikė atsakovui jokių tarpinių atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų, ieškovo darbus galima pripažinti atliktais tik nuo 2008-11-28, kai jie buvo pripažinti tinkamais naudoti. Apie pastebėtą dar nepriimto dujų slėgio reguliatoriaus trūkumą informavo ieškovą 2008-01-21 raštu „Dėl objekto dujotiekio sistemos“. Liudytojas J. C. patvirtino, kad reguliatoriaus trūkumas yra esminis ir neleidžiantis naudoti sutarties rezultato. Taigi būtent ieškovas turėjo užtikrinti, kad dujų reguliatoriaus defektas būtų pašalintas. Ieškovas beveik du mėnesius nereagavo į atsakovo raginimus savo lėšomis pakeistė dujų reguliatorių. Byloje esanti įrodymų visuma šiuo klausimu patvirtina, kad ieškovo pateiktas reduktorius iki jo perdavimo atsakovui turėjo esminių trūkumų, todėl ieškovas neįgijo teisės reikalauti šio darbo vertės. 4307 Lt išlaidų sumą pagrindė rašytiniais įrodymais. Kadangi yra visiškai įvykdęs prievolę atsiskaityti su ieškovu, nėra teisinio pagrindo priteisti delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad priteista netesybų suma yra nepagrįstai didelė, nes liko skolingas tik 3,2 % visos sutarties kainos, neįrodyti dėl nesavalaikio atsiskaitymo ieškovo galimai patirti nuostoliai, pats ieškovas nuo 45 iki 475 dienų vėlavo atlikti darbus, ieškovui buvo pervestas net 75,7 % visos sutarties kainos avansas, kuriuo jis naudojosi, pats ieškovas tinkamai neįformino atliktų darbų, trikdė atliktų darbų priėmimą, nedetalizavo atliktų darbų, tuo pats sukurdamas ginčą su atsakovu dėl mokėtinų ieškovui sumų (2 t., b. l. 166-169).

9Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas neįrodė, kad ieškovas sumontavo nekokybišką dujų reguliatorių ir, ieškovui jo nepaketus, jį pakeitė atsakovas pats ir savo sąskaita. VEI 2013-04-11 rašte Nr. 2R-1011 nurodyta, kad reduktoriaus keitimo darbus galėjo atlikti tik teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Byloje nėra įrodymų, kad darbą atliko kiti asmenys, o atsakovas pats jo montuoti negalėjo. Pagal techninio projekto „Dujofikacija. Vidaus dujotiekis“ reikalavimus turėjo būti sumontuotas tokias pačias esmines technines charakteristikas turintis reduktorius (Regal12), bet ne atsakovo įsigytas reduktorius Elster MR50, turintis visai kitas technines charakteristikas. VEI 2013-04-11 rašte nurodyta, kad, atlikus vamzdyno pridavimą eksploatacijon (2007-10-30) ir nepakeitus projekto, nebuvo galima keisti slėgio reduktoriaus. Atsakovas nepateikė pakeisto ir suderinto projekto. Atsakovas „nepastebėjo“ išoriškai įskilusio reduktoriaus priimdamas darbus 2007-10-30 ir per 15 dienų neinformavo ieškovo, todėl pagal CK 6.662 str. 3 d. neteko teisės remtis šiuo faktu, o pagal CK 6.666 str. 4 d. neįrodė, kad įskilimas atsirado iki darbų perdavimo momento (iki 2007-10-30). VEĮ specialistas J. C. teigdamas, jog toks trūkumas yra esminis, 2008-01-31 pratęsė dujų tiekimo leidimo galiojimą, nors pažeidimas buvo pastebėtas 2008-01-21. Tai patvirtina ir VEI 2013-04-13 raštas Nr. 2R-1011, kuriame nurodyta, kad vidaus dujotiekis po 2008-01-21, nustačius, jog yra skilęs dujų slėgio reduktorius, negalėjo būti eksploatuojamas. Nepakeitus skilusio reduktoriaus po 2008-01-28 negalėjo būti pratęstas dujų tiekimas, kuris būtinas vykdant derinimo darbus. Ieškovas nurodo, jog dėl netesybų dydžio pasisakė savo apeliaciniame skunde. Atsakovas neįrodė, kad po 2007-10-30 ieškovas turėjo atlikti kokius nors darbus, o 2007-10-30 Statybos pase konstatuota, jog dujotiekis sumontuotas pagal projektą su pakeitimais darbo brėžiniuose, atitinka ST, T ir dujų ūkio saugumo taisykles. Atsakovas neįrodė patirtų nuostolių ir jų dydžio, todėl teiginiai dėl netesybų sumažinimo atmestini. Atsakovas nei 2007-10-30 primdamas darbus, nei 2008-01-23 pretenzijoje nereikalavo pateikti detalizuotą darbų aktą. Mano, kad jo neprivalėjo pateikti. Atsakovas nepagrindė, koks sutarties punktas reikalavo tokio akto pateikimo. Pagal sutarties 1.1 punktą darbus atliko remdamasis atsakovo pateiktais brėžiniais, darbus atsakovas priėmė remdamasis projektine dokumentacija (b. l. 183-185).

10Apeliaciniai skundai atmestini, o Utenos rajono apylinkės teismo 2013-07-11 sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

11Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl rangovo (ieškovo) pagal šalių sudarytą rangos sutartį įsipareigotų atlikti darbų apimties, atliktų darbų priėmimo-perdavimo tinkamo įforminimo, 2007-10-30 Statybos paso Nr. 21P-14 turinio ir jo įrodomosios vertės, ieškovo pastatyto reduktoriaus kokybės bei priteistų delspinigių dydžio. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliantų nurodytus argumentus, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011) ir kt.). Todėl teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo argumentais, motyvais ir išvadomis, visų jų išsamiai nekartoja.

12Vertinant apeliacinių skundų argumentus pažymėtina, kad rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui, visų pirma, lemia užsakovo poreikis gauti darbo rezultatą. Užsakovo valią sudaryti rangos sutartį nulemia jo poreikis atitinkamam darbui ar jo rezultatui. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei nuosekliai formuluojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtose konkrečiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2009; ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 str. 1 d.), derinant subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Šalims skirtingai aiškinant savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio. Šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.1 d.). Pagal sutartį prisiimtos prievolės pasibaigia, kai tinkamai įvykdomos (CK 6.123 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklių laikėsi ir nuo formuojamos teismų praktikos šiuo klausimu nenukrypo.

13Šalių rungimosi procese principas lemia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Kaip ne kartą pasisakyta kasacinio teismo praktikoje, vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2011, 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008, ir kt.). Remiantis CPK 185 str. teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, o jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus numatytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Pareikšdamas reikalavimą priteisti pagal sutartį nesumokėtą kainą už darbus, rangovas (ieškovas) privalėjo įrodyti, kad jis sutartį įvykdė tinkamai - atliko visus sutartimi sulygtus darbus ir jų rezultatą perdavė užsakovui. Užsakovas (atsakovas), reikšdamas nesutikimą su ieškovo reikalavimu, turėjo įrodyti darbų neatlikimo ir netinkamos jų kokybės, kliudančios naudotis darbų rezultatu pagal paskirtį, buvimą.

14Dėl ieškovo apeliacinio skundo.

15Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2007-07-24 atsakovas su ieškovu sudarė statybos rangos sutartį Nr. 07/07/24-Dai, pagal kurios 1 p. ieškovas įsipareigojo pagal atskirai atsakovo pateiktus techninio projekto brėžinius (sutarties priedas Nr. 1) bei kitus atskirus nurodymus (1 t., b. l. 22-24, 116-127) kokybiškai ir savalaikiai savo rizika, medžiagomis bei darbo priemonėmis atlikti šiuos darbus objekte: 1) pristatyti, sumontuoti, paleisti bei suderinti objekto dujotiekio sistemą, įskaitant atitinkamos dujotiekio įrangos pardavimą ir pristatymą atsakovui bei atitinkamus apdailos (jei bus reikalinga) darbus; 2) pristatyti, sumontuoti, paleisti bei suderinti objekto spindulinį šildytuvą, įskaitant atitinkamos dujotiekio įrangos pardavimą ir pristatymą atsakovui bei atitinkamus apdailos (jei bus reikalinga) darbus; o užsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kokybiškai atliktus darbus priimti ir juos apmokėti. Sutarties 1.3. p. nurodyta, jog, jei šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai darbams priskiriami ir tie darbai ir veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti pateiktuose brėžiniuose ir nurodymuose, bet yra būtini, vykdant sutartį bei siekiant jos 1.1. p. nurodyto rezultato. Pagal sutarties 3.1 p. visa darbų kaina (su PVM) – 51 500,00 Lt. Pagal sutarties 3.4.1 p. atsakovas įsipareigojo per nustatytą terminą sumokėti ieškovui 39 000 Lt dydžio avansą. Sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad visa darbų kaina nurodyta įskaitant darbams atlikti panaudotinų medžiagų, pristatomos įrangos (dujotiekio sistemos ir spindulinio šildytumo), įrengimų, mechanizmų ir pan. kainas, subrangovams sumokėtinas sumas bei kitas darbams atlikti rangovo galimas patirti išlaidas (transportavimo, statybos priemonių remonto ir kt.). Taigi, ieškovo (rangovo) atliktinų darbų pagal sutartį apimtis sudarė visi Projekte nurodyti darbai ir visus šiuos darbus ieškovas privalėjo atlikti savo sąskaita, o taip pat, jei prireiktų, samdyti subrangovus.

16Vieninteliu įrodymu, patvirtinančiu ieškovo atliktų darbų apimtis, kiekius, ieškovas nurodo 2007-10-30 statybos pasą Nr. 21P-14 (Techninis pasas). Kolegija nesutinka su ieškovo argumentais, kad Statybos pasas Nr. 21P-14 visiškai atitiko priėmimo-perdavimo akto požymius ir nesutinka, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino Statybos paso Nr. 21P-14 turinio bei nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas nepateikė tinkamai įforminto priėmimo-perdavimo akto.

17Rangos sutarties pagrindu atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs, atliktus darbus (CK 6.662 str. 1 d.). Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose dėl rangos teisinių santykių, kasacinis teismas nurodo, jog perdavimo - priėmimo akto reikšmė neabsoliutintina, tačiau darbo rezultato perdavimą - priėmimą turi patvirtinti kiti duomenys. Net jeigu darbų priėmimas-perdavimas neįformintas aktu, tačiau užsakovas faktiškai darbų rezultatą priėmė ir naudojasi ilgą laiką, pradėjo vykdyti mokėjimus, rangovas turi teisinį pagrindą reikalauti visiško atsiskaitymo - užmokesčio už darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Autokausta“ v. A. V., bylos Nr. 3K-3-535/2009). Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 43 str. 1 d. bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-347 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklių, kvalifikacinių reikalavimų statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formų bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašo 50 – 51 p., statinio techninis pasas yra statinio techninės priežiūros dokumentas. Teisėjų kolegija pažymi, kad techninio paso sudarymas ir pasirašymas nereiškia, kad visus sutartimi prisiimtus darbus atliko ieškovas. Palyginus rangos sutartyje (projekto dalis „Dujofikacija. Vidaus dujotiekis“, techniniai reikalavimai (specifikacijojos)) numatytų darbų apimtis su techniniame pase nurodytomis darbų apimtimis matyti neatitikimai. Dalį ieškovo turėtų atlikti darbų (pateiktinų medžiagų, įrenginių) savo sąskaita atliko ar užsakė pats atsakovas: rotacinio skaitiklio, slėgio ir temperatūros elektroninio korektoriaus, kabelio, uždujinimo signalizacijos, įžeminimų, užrašų, miltelinio gesintuvo, nedegaus audeklo ir dviejų rutulinių čiaupų įrengimo darbus turėjo atlikti ieškovas, nes tai numatyta atsakovo vykdomo statybos projekto dalies „Dujofikacija. Vidaus dujotiekis“ specifikacijoje (1 t., b. l. 123-124, 3a-9 eilutės, 11-12, 13a, 27, 31-32 eilutės), atsakovo 2012-09-17 rašytinio paaiškinimo 1-9 eilutės (2 t., b. l. 122). Kaip minėta, ieškovas pagal statybos rangos 2007-07-24 sutarties Nr. 07/07/24-Dai 1 p. įsipareigojo objekte pagal atskirai techninio projekto brėžinius (sutarties priedas Nr.1) bei kitus atskirus nurodymus kokybiškai ir savalaikiai savo rizika, medžiagomis bei darbo priemonėmis atlikti išvardintus darbus, kurie jau paminėti sprendime, taip pat garantavo, kad jis turi visas licencijas, jam reikalingas sutarčiai vykdyti, yra darbų specialistas ir turi žinių ir pakankamai patirties (Sutarties 1.3 p., 1.5.1. p.). Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, kad šiuos darbus atliko kiti rangovai: AB „Lietuvos dujos“ (1 t., 144 b.l., 2 t., b. l. 13-14, 145); UAB „Eproma“ (1 t., 136-137, 2 t., b. l. 6-7); UAB „Selektra“ (1 t., b. l. 139, 2 t., b. l. 134-136); UAB „Eluta“ (1 t., b. l. 145, 2 t., b. l. 10); UAB „Svaluva“ (1 t., b. l. 147, 2 t., b. l. 12); UAB „Moduva“ (1 t., b. l. 138, 2 t., b. l. 11). Visus šiuos dokumentus pirmosios instancijos teismas analizavo ir įvertino pagal įrodymų vertinimo taisykles. Teisėjų kolegija neturi faktinio ir teisinio pagrindo įrodymus vertinti kitaip nei juos įvertino pirmosios instancijos teismas.

18Rangos sutarties 3.4.2. p. rangovas (ieškovas) įsipareigojo atlikęs darbus kas mėnesį pristatyti atliktų darbų aktą kartu su PVM sąskaita- faktūra, kuri pasirašoma kartu su atitinkamais darbais (pasirašant atitinkamų darbų priėmimo-perdavimo aktą), o atsakovas įsipareigojo apžiūrėti, priimti ieškovo aktuose nurodytų atliktų darbų rezultatą per tris darbo dienas nuo atitinkamo akto gavimo dienos, jei darbai atlikti nekokybiškai, darbų priėmimo aktai nepasirašomi tol, kol nebus ištaisyti defektai, o už priimtus darbus atsakovas apmoka per 15 darbo dienų nuo atliktų darbų pasirašymo dienos. Iš ieškovo atsakovui pateikto 2008 m. sausio mėnesio 21 d. atliktų darbų perdavimo akto, kuris, kaip nurodė pats ieškovas, kartu su PVM sąskaita- faktūra 2008- 01-21 buvo išsiųstas faksu ir tik 2010-01-22 registruota pašto siunta (1 t., b. l. 25-27, 104), matyti, kad ieškovo parengtame atliktų darbų perdavimo akte nėra nurodyta, kokius konkrečiai darbus vykdant sutartį ieškovas atliko kaip rangovas. Todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepateikė LR CK 6.662 str. 1 d. nurodyto darbų priėmimo-perdavimo akto, Sutarties 3.4.2. p. įsipareigotų kas mėnesį pateikti atiktų darbų aktų ar kitų priėmimo-perdavimo aktams lygiaverčių įrodymų, todėl leistinais įrodymais neįrodė, kad atliko visus rangos sutartimi įsipareigotus atlikti darbus (LR CPK 12 str., 178 str.).

19Dėl atsakovo apeliacinio skundo.

20Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais dėl ieškovo sumontuoto dujų reguliatoriaus (reduktoriaus). Ieškovas nurodo, kad reduktorius buvo sumontuotas išoriškai pažeistas (įskilęs) (1 t., b. l. 82), todėl tokį trūkumą jis turėjo pastebėti darbų priėmimo metu, o, vadovaujantis Rangos sutarties 4.3 p., jei trūkumo jis negalėjo pastebėti priimdamas darbus, tai rangovui apie tai jis turėjo pranešti per 15 dienų po pastebėjimo. Pagal techninio projekto „Dujofikacija. Vidaus dujotiekis“ reikalavimus turėjo būti sumontuotas tokias pačias esmines technines charakteristikas turintis reduktorius (ieškovo sumontuotas Regal2), bet ne atsakovo įsigytas reduktorius Elster MR50 (2 t., b. l. 15-28). Atsakovas 2008-01-21 rašte nurodė, kad sumontuotas reduktorius yra su išoriniu pažeidimu, leidimas dujotiekio objekte derinimo darbams galiojo iki 2008-01-28 (1 t., b. l. 87). Valstybinė energetikos inspekcija 2013-04-11 rašte Nr. 2R-1011 nurodė, kad vidaus dujotiekis, po 2008-01-21 nustačius, kad yra įskilęs dujų slėgio reduktorius, negalėjo būti eksploatuojamas. Nepakeitus skilusio reduktoriaus po 2008-01-28 negalėjo būti pratęstas dujų tiekimas, kuris būtinas vykdant derinimo darbus. Atlikus vamzdynų pridavimą eksploatacijai ir nepakeitus paties projekto, nebuvo galima keisti slėgio reduktorių į kitokių parametrų reduktorių. Pakeisti kitokių parametrų reduktoriumi buvo galima, tačiau tokiu atveju projektas turėjo būti suderintas teisės aktų nustatyta tvarka. Reduktoriaus keitimo darbus galėjo atlikti teisės aktų tvarka atestuoti asmenys ( 2 t., b. l. 121). Liudytoju apklaustas valstybinės energetikos inspekcijos specialistas Z. J. C. paaiškino, kad statybos pasas patvirtina, jog dujų sistema sumontuota iki galo, kad išduodant leidimą paleidimo derinimo darbams dujų sistema pilnai turi būti padaryta, kad esant netinkamam reduktoriui leidimas paleidimo derinimo darbams nebūtų pratęstas (2 t., b. l. 37-38). Išanalizavus byloje esančius duomenis, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas objektyvių ir patikimų įrodymų duomenimis neįrodė aplinkybių, kada ir kieno buvo pakeistas dujų reguliatorius, kodėl jis buvo pakeistas didesnio pralaidumo reguliatoriumi (LR CPK 12 str., 178 str.), todėl teismas pagrįstai šioje dalyje atmetė atsakovo argumentus. Dėl išdėstyto ir apeliacinio skundo argumentai šiuo aspektu vertinami nepagrįstais.

21Byloje nustatyta, kad vykdant statybos rangos sutartį, atsakovas ieškovui sumokėjo 39 000 Lt avansą iš 51 500 Lt bendros sutartimi nustatytos kainos už rangos darbus. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti 12 500 Lt sumą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad yra pagrindas priteisti 1651,42 Lt įsisikolinimą, nes pateikti įrodymai patvirtina, kad aukčiau minėtų įmonių atliktų darbų, kuriuos atlikti turėjo ieškovas, tačiau neatliko, vertė yra 10 848,53 Lt.

22Dėl delspnigių dydžio.

23Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustatyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Konkrečiu atveju tinkamą netesybų dydį turi įrodyti šalys. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje nustatytus kriterijus. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.)

24Šalys Sutartyje numatė, kad tuo atveju, jei atsakovas nepagrįstai ir laiku ar pilnai neatsiskaito su ieškovu sutartyje nustatyta tvarka, atsakovas, ieškovui pareikalavus, turi sumokėti 0,1 % dydžio nuo visos sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, taip pat atitinkamo dydžio atsakomybė numatyta ieškovui kaip rangovui, už pavėlavimą atlikti arba perduoti tinkamai atliktus darbus sutartais terminais (sutarties 3.4.1. p., 3.4.2.p., 3.4.3. p., 8.1. p., 8.2. p.). Ieškovas ieškiniu prašė priteisti 9476 Lt dydžio delspinigius už 184 dienas. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad šalių nustatytos netesybos neprotingai didelės, vadovavosi pirmiau minėtais kriterijais ir įvertino visus reikšmingus faktorius, todėl padarė pagrįstą išvadą, kad netesybos turi būti mažinamos iki pusės priteistos sumos. Teismas įvertino, kad atsakovas vykdant sutartį ieškovui avansu buvo sumokėjęs 39 000 Lt, byloje nėra duomenų, jog ieškovas dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolius, atsižvelgė į tai, kad ir atsakovas nuo 2007 metų pabaigos nesiekė išsiaiškinti dėl ieškovo atliktų darbų, nesiekė bendradarbiauti, nepateikė duomenų dėl nurodomų paturtų nuostolių. Teisėjų kolegija pritaria tokiai teismo išvadai ir mano, kad dar didesniam netesybų mažinimui nėra pagrindo, nes sumažinus netesybas dar daugiau, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (CK 6.228 str. 2 d.). Netesybos buvo sumažintos dėl byloje esančių įrodymų nustatytų aplinkybių, kurias šalys įrodinėjo viso bylos proceso, kuris užtruko ne vieną posėdį, metu. Apeliantas skunde nenurodė, kokių įrodymų, kurie būtų turėję esminės reikšmės sprendžiant netesybų dydžo klausimą, jis neturėjo galimybės pateikti. Todėl šis apelaicinio skundo argumentas taip pat pripažįstamas nepagrįstu.

25Vadovaudamasi anksčiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas (CPK 176, 185 straipsniai) bei materialines teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

27Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Ieškovas UAB „Daikaras“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Elameta“... 4. Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 23 d. priėmė preliminarų... 5. Utenos rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 11 d. galutiniu sprendimu 2009... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Daikaras“ prašo panaikinti Utenos rajono... 7. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti.... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Elameta“ prašo panaikinti 2013-07-11... 9. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo... 10. Apeliaciniai skundai atmestini, o Utenos rajono apylinkės teismo 2013-07-11... 11. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl rangovo (ieškovo) pagal šalių... 12. Vertinant apeliacinių skundų argumentus pažymėtina, kad rangos sutartimi... 13. Šalių rungimosi procese principas lemia, kad kiekviena šalis privalo... 14. Dėl ieškovo apeliacinio skundo.... 15. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2007-07-24 atsakovas su ieškovu... 16. Vieninteliu įrodymu, patvirtinančiu ieškovo atliktų darbų apimtis,... 17. Rangos sutarties pagrindu atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo... 18. Rangos sutarties 3.4.2. p. rangovas (ieškovas) įsipareigojo atlikęs darbus... 19. Dėl atsakovo apeliacinio skundo.... 20. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais dėl... 21. Byloje nustatyta, kad vykdant statybos rangos sutartį, atsakovas ieškovui... 22. Dėl delspnigių dydžio.... 23. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 24. Šalys Sutartyje numatė, kad tuo atveju, jei atsakovas nepagrįstai ir laiku... 25. Vadovaudamasi anksčiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 27. Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. galutinį sprendimą...