Byla e2-778-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Marijampolės pataisos namų atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-1246-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Akiro“ ieškinį atsakovui Marijampolės pataisos namams, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“, uždarajai akcinei bendrovei „Tiresta“, uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos ranga“, uždarajai akcinei bendrovei „Sumeda“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Akiro“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimą laimėjusio pasiūlymo nustatymo bei grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties iki neįsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

5Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovės prašymą atmetė.

62016 m. sausio 11 d. ieškovė pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydama panaikinti paminėtą teismo procesinį sprendimą ir taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

7Ieškovė teigė, kad ginčijamo viešojo pirkimo objektas – pataisos namų bendrabučio rekonstrukcijos darbai, nesudaro pakankamo pagrindo spręsti apie išskirtinai reikšmingą paslaugų pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realią žalą visuomenei ar jos daliai, iš esmės pablogintų atsakovės padėtį. Ieškiniu ginčijama pirkimo laimėtoju pripažinto dalyvio ir kitų trečiųjų asmenų teisė užsiimti veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, todėl ieškinį patenkinus, būtų pripažinta, kad pirkimo sutartį vykdo subjektas, kuris neturi teisės jos vykdyti. Dėl to atsakovė mokesčių mokėtojų lėšomis turės sumokėti baudą, o pirkimo sutartis turės būti pripažinta niekine ir negaliojančia. Viešųjų pirkimų bylose įtvirtintų trumpų bylų nagrinėjimo terminų sutarties vykdymo sustabdymas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių perkančiajai organizacijai.

8Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi panaikino 2015 m. gruodžio 31 d. procesinį sprendimą ir ieškovės prašymą patenkino – sustabdė 2015 m. gruodžio 30 d. pirkimo sutarties vykdymą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Atsakovė vykdė supaprastiną atvirą konkursą, kuriuo siekė įsigyti Marijampolės pataisos namų nuteistųjų bendrabučio rekonstrukcijos darbus. Ginčo pirkimas – baigtas. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad ieškinio patenkinimas, kuriuo ji (ieškovė) ginčija pirkimo laimėtoju pripažinto dalyvio ir kitų trečiųjų asmenų teisę užsiimti veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, reikštų, kad sutartį vykdo subjektas, neturintis teisės jos vykdyti. Ieškinį patenkinus, galėtų kilti kitas turtinio pobūdžio ginčas dėl nuostolių atlyginimo, todėl teismas sprendė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės kiltų ne tik ieškovei, bet ir atsakovei, kuriai lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto, bei tretiesiems asmenims. Tokia situacija byloje, teismo vertinimu, neatitiktų ekonomiškumo, efektyvumo principų ir prieštarautų viešajam interesui. Šiuo atveju buvo perkami ne patys rekonstrukcijos darbai, kurie tiesiogiai susiję su nuteistųjų asmenų gyvenimo sąlygų gerinimu, bet projektų parengimo ir jų vykdymo priežiūros paslaugos, todėl visuomenės ar jos dalies interesas pirkimo objektu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų pažeistas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas Marijampolės pataisos namai atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartį ir laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti; teismui nusprendus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti ieškovę pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti 276 549,13 Eur sumą arba pateikti banko garantiją.

13Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 740 buvo patvirtina laisvės atėmimo vietų modernizavimo programa, kurią įgyvendindama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija) patvirtino Marijampolės pataisos namų nuteistųjų bendrabučio rekonstravimo į kamerinio tipo patalpas projektą. Projekte numatomi darbai turi būti atliki iki 2016 m. rugsėjo 30 d., todėl dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali sutrikti jo (atsakovo) vykdomos funkcijos bei minėto projekto sparta.

152. Nurodytas projektas yra svarbus valstybei ekonomine, socialine ir visuomenės saugumo prasme. Pagal projektą planuojama atlikti Marijampolės pataisos namų bendrabučio rekonstrukcija leis nuteistuosius apgyvendinti mažesnėmis grupėmis – iki 4 asmenų vienoje kameroje, nes šiuo metu nuteistieji gyvena 20-30 asmenų grupėmis. Tai sudarytų sąlygas efektyviau vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, padidintų personalo, dirbančio įkalinimo įstaigoje, saugumą. Be to, projektu siekiama sumažinti valstybės išlaidas nuteistųjų įkalinimui, užtikrinti asmenų laikymo įkalinimo įstaigose sąlygų atitikimą Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų reikalavimams. Dėl nurodytų aplinkybių prioritetas šiuo atveju turėtų būti suteikiamas projekto vykdymui, o ne ieškovės interesams užtikrinti.

163. Jis (atsakovas), vykdydamas šį projektą, 2015 m. atliko minėto bendrabučio techninio ir darbo projektų pirkimą. Atsižvelgiant į projektuose numatytus darbus buvo nustatyti tiekėjų, pretenduojančių vykdyti rekonstrukcijos darbus, minimalūs kvalifikacijos reikalavimai. Tai, kad ieškovė pateikė daugiau dokumentų nei buvo prašoma, nelemia pareigos perkančiajai organizacijai reikalauti iš kitų pirkimo dalyvių pateikti analogiškus ieškovės pateiktiems dokumentus. Taikant pirkimo dokumentuose nenustatytą kvalifikacinį reikalavimą, kurį nurodo ieškovė, pastarajai būtų sudarytos išskirtinės sąlygos kitų pirkimo dalyvių atžvilgiu, o tai lemtų viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

174. Sutiktina, kad teismui šioje byloje nustačius viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus ir priėmus ieškovei palankų sprendimą, perkančiajai organizacijai gali atsirasti pareiga sumokėti baudą. Kita vertus, vilkinant nuteistųjų bendrabučio rekonstrukcijos darbus, valstybė gali būti priversta sumokėti neturtinės žalos atlyginimus nuteistiesiems, kurias jiems priteis teismai dėl netinkamų įkalinimo sąlygų.

185. Sustabdant sutarties įgyvendinimą, rizikuojama prasti visą arba dalį 276 549,13 Eur avansinio mokėjimo. Be to, dėl bylinėjimosi laikotarpio gali pasibaigti avansinio mokėjimo garantijos laikotarpis (2016 m. rugsėjo 30 d.). Sutarties vykdymo termino pratęsimas ir garantijos pratęsimas sukelia papildomą finansinę naštą tiek jam (atsakovui), tiek tiekėjui. Dėl to, jeigu būtų paliktos galioti laikinosios apsaugos priemonės, prašoma galimų nuostolių, dėl šių priemonių taikymo, atlyginimo avansinio mokėjimo sumos dydžiu užtikrinimo.

19Ieškovė UAB „Akiro“ atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201. Atsakovas skundu siekia, kad teismas jau laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje imtųsi ieškinio nagrinėjimo iš esmės.

212. Teismas ištyrė ir objektyviai įvertino visas teisingam procesiniam sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimti reikšmingas faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju prioritetas turi būti suteiktas viešojo pirkimo procedūros teisėtumui ir racionaliam lėšų panaudojimui, o ne operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Tuo labiau, kad šiuo konkrečiu atveju nėra objektyvaus poreikio itin skubiai pradėti objekto rekonstrukcijos darbus.

223. Atsakovo teiginiai, kad objekto rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. prieštarauja pirkimo sąlygoms – tiek ginčo pirkimo skelbime, tiek kituose pirkimo dokumentuose yra nurodyta, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 90 kalendorinių dienų dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, taip pat dėl iki sutarties pasirašymo metu nenumatytų, nuo sutarties šalių valios nepriklausančių aplinkybių. Tik pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad darbų atlikimo terminas yra 2016 m. rugsėjo 30 d., kas iš esmės prieštarauja pirkimo skelbime nustatytai sąlygai dėl darbų atlikimo termino. Be to, atsakovas nenurodo pasekmių, kurios kils, jeigu projektas nebus įvykdytas iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

234. Nors atsakovo įgyvendinamas projektas yra svarbus valstybei ekonomine, socialine ir visuomenės saugumo prasme, tai nėra pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes projekto įgyvendinimo pradžia nusikeltų trumpam terminui (2-3 mėnesiams), kol tarp šalių bus išspręstas ginčas dėl pirkimo procedūrų teisėtumo.

245. Atsakovo argumentai dėl galimybės sulaukti nuteistųjų skundų dėl įkalinimo sąlygų, mokėti pastariesiems neturtinės žalos atlyginimą nepagrįsti jokiais faktiniai duomenimis, todėl atmestini.

25Trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ atsiliepime prašo atsakovo atskirąjį skundą patenkinti. Pirmosios instancijos teismas nėra nuoseklus, kadangi išreikęs poziciją dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, po kurio laiko savo nuomonę pakeitė, nors per minėtų procesinių sprendimų priėmimo laikotarpį neįvyko jokie nauji procesai ginčo pirkime, neatsirado naujų rašytinių įrodymų, kurie teismui nebuvo žinomi priimant nutartį netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šiuo atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamos ne tik atsakovo, bet ir trečiųjų asmenų teisės, atsiranda nepagrįsti nuostoliai.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas tenkintinas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

29Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

30Dėl prašymo nagrinėti skundą skubos tvarka

31Atsakovas Marijampolės pataisos namai 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą procesinį sprendimą dėl jo (atsakovo) atskirojo skundo priimti skubos tvarka. Atsižvelgiant į šio prašymo gavimo dieną, į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkės 2016 m. kovo 2 d. nutartimi byla pagal atsakovo skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties jau buvo paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2016 m. kovo 24 d., prašymą patenkinti nebuvo pagrindo.

32Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

33Ieškovė UAB „Akiro“ 2016 m. kovo 21 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius paaiškinimus ir naujus rašytinius įrodymus – nagrinėjamoje byloje priimtą Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimą, teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą pateikimo, Teisingumo ministro valdymo sričių 2015 – 2017 m. strateginį veiklos planą, kuriuos prašo prijungti prie bylos bei įvertinti nagrinėjant atskirąjį skundą.

34Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Be to , teikiami įrodymai turi būti betarpiškai susiję su nagrinėjamu ginču.

35Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus: teisingumo ministro valdymo sričių 2015 – 2017 m. strateginį veiklos planą, apie kurį jai buvo žinoma skundžiamos nutarties priėmimo metu, teismo procesinius dokumentus, patvirtinančius šios bylos išnagrinėjimo rezultatą ir tai, kad teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs.

36Pateiktus dokumentus atsisakoma priimti, tuo pagrindu, kad duomenys apie Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimą, jo įsiteisėjimą, yra LITEKO duomenų bazėje, ir teismas, jei to reikia, gali šia duomenų baze pasinaudoti savarankiškai, o Teisingumo ministro valdymo sričių 2015 – 2017 m. strateginį veiklos planas nėra tiesiogiai susijęs su nagrinėjamu atskiruoju skundu.

37Dėl skundo argumentų

38Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė įvykdyti tikėtinai ieškovui palankų teismo sprendimą, o nustačius, kad tokia grėsmė egzistuoja – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

39Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).

40Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nevertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo ir dėl jo nutartyje nepasisakė. Iš to sprendžiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiko vienos būtinos sąlygos – preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Be to, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nustatyta, kad UAB „Akiro“ ieškinys Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimu buvo atmestas. Nors paminėtas teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka ir šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir paminėtą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškinio pagrįstumo, dėl ko nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

41Nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, yra pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės prašymą atmesti.

42Ieškovė UAB „Akiro“ rašytiniuose paaiškinimuose teigia, kad jai (ieškovei) nepalankaus teismo sprendimo priėmimo pirmosios instancijos teisme faktas pats savaime nesudaro pagrįsto pagrindo abejoti jai palankaus įsiteisėjusios teismo sprendimo priėmimu. Šį argumentą ieškovė grindžia CPK 147 straipsnio 2 dalies nuostata dėl dalyvaujančių byloje asmenų teisės prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikti spręsti apeliacinės ir kasacinės instancijos teismams, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės.

43Sutiktina su ieškovės pozicija, kad atmetus ieškinį pirmosios instancijos teisme, nėra pagrindo spręsti, kad apskundus tokį teismo sprendimą, ieškovės reikalavimų patenkinimo tikimybė neegzistuoja. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismui pagrįstos abejonės dėl ieškovei tikėtinai palankaus teismo sprendimo priėmimo kilo ne tiek dėl teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus bylą iš esmės, bet dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo – faktinio pagrindo bei pateiktų jį pagrindžiančių duomenų (CPK 111, 114, 135. 177 str.). Procesinė galimybė laikinąsias apsaugos priemones taikyti bet kurioje proceso stadijoje, nepagrindžia tokių priemonių taikymo būtinumo (CPK 144 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismui, kuriame bus nagrinėjama byla pagal apeliacinį skundą, paduotas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamas atskira CPK nustatyta tvarka, ir nesprendžiamas nagrinėjant atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

44Skundžiamos teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones panaikinimą lemia ir nepagrįsti teismo motyvas dėl kitų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimo. Teismas teigė, kad visuomenės ar jos dalies interesai pirkimo objektu nebus pažeisti, nes ginčo atveju buvo perkami ne patys rekonstrukcijos darbai, o rekonstrukcijos projektų parengimo ir jų vykdymo priežiūros paslaugos. Ginčo pirkimo sąlygų 2.1 punktas paneigia tokią teismo išvadą, nes jame aiškiai nustatyta, kad pirkimo objektas – Marijampolės pataisos namų nuteistųjų bendrabučio rekonstrukcijos darbai. Ginčo pirkimu siekiami įsigyti pastato rekonstrukcijos darbai turi būti baigti 2016 metais. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Pataisos namų pastatai ir statiniai statyti daugiau kaip prieš 50 metų, ir visą šį laikotarpį nebuvo renovuoti, jų būklė – kritinė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo dėl laisvės atėmimo vietų modernizavimo programos patvirtinimo 2 p.).

45Nepaneigta apelianto pozicija, kad šiuo metu pataisos namų bendrabutyje nuteistieji gyvena grupėse po 20-30 asmenų ir dėl netinkamų gyvenimo sąlygų vien tik 2015 metais nuteistieji kreipėsi į teismą 149 kartus, prašydami atlyginti neturtinę žalą. Tai patvirtina teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str. 3 d.). Akivaizdu, kad pataisos namų renovavimas pagerins atitinkamų asmenų (nuteistųjų) gyvenimo sąlygas, o taip pat įstaigos apsaugą, turės įtakos kitiems teigiamiems įstaigos pokyčiams. Neabejotina, kad ginčo pirkimo rezultatas yra susijęs su svarbiu visuomenės (jos dalies) poreikiu – esminėmis sveikos gyvenamosios ir darbo aplinkos užtikrinimu. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija įpareigoja valstybę užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė. Valstybė turi garantuoti, kad kalinami asmenys būtų laikomi sąlygomis, kurios užtikrina, kad jų orumas būtų gerbiamas, o bausmių vykdymo būdai ir metodai nesukeltų šiems asmenims didesnių ir intensyvesnių išgyvenimų už tuos, kurie yra neišvengiami asmeniui būnant kalinamu (EŽTT 2001 m. liepos 24 d. sprendimas Valašinas prieš Lietuvą).

46Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių užsitęs ginčo pirkimo sutarties vykdymas, ir dėl to gali kilti valstybės nuostolių dėl netinkamai atsakovo vykdomų sutartinių įsipareigojimų grėsmė, taip pat pažeisti ne tik vykdančio šį projektą atsakovo, bet ir visuomenės teisėti interesai ir lūkesčiai (CPK 144 str., 4237 str. 1, 2 d.). Nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebūtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai bei viešas interesas.

47Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Ji naikinama ir ieškovės UAB „Akiro“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas

48.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50Patenkinus atsakovo atskirąjį skundą, jam iš ieškovės priteistinas už atskirąjį skundą sumokėtas 21 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).

51Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

52Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Akiro“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

53Priteisti atsakovui Marijampolės pataisos namams (j. a. k. 188722220) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Akiro“ (j. a. k. 300605251) 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Akiro“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 5. Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškovės prašymą... 6. 2016 m. sausio 11 d. ieškovė pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydama... 7. Ieškovė teigė, kad ginčijamo viešojo pirkimo objektas – pataisos namų... 8. Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi panaikino 2015 m.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Atsakovė vykdė supaprastiną atvirą konkursą, kuriuo siekė įsigyti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas Marijampolės pataisos namai atskirajame skunde prašo panaikinti... 13. Skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 740 buvo... 15. 2. Nurodytas projektas yra svarbus valstybei ekonomine, socialine ir... 16. 3. Jis (atsakovas), vykdydamas šį projektą, 2015 m. atliko minėto... 17. 4. Sutiktina, kad teismui šioje byloje nustačius viešųjų pirkimų... 18. 5. Sustabdant sutarties įgyvendinimą, rizikuojama prasti visą arba dalį 276... 19. Ieškovė UAB „Akiro“ atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimą... 20. 1. Atsakovas skundu siekia, kad teismas jau laikinųjų apsaugos priemonių... 21. 2. Teismas ištyrė ir objektyviai įvertino visas teisingam procesiniam... 22. 3. Atsakovo teiginiai, kad objekto rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti... 23. 4. Nors atsakovo įgyvendinamas projektas yra svarbus valstybei ekonomine,... 24. 5. Atsakovo argumentai dėl galimybės sulaukti nuteistųjų skundų dėl... 25. Trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ atsiliepime prašo atsakovo atskirąjį... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 27. Atskirasis skundas tenkintinas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 30. Dėl prašymo nagrinėti skundą skubos tvarka... 31. Atsakovas Marijampolės pataisos namai 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos apeliaciniam... 32. Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo... 33. Ieškovė UAB „Akiro“ 2016 m. kovo 21 d. Lietuvos apeliaciniam teismui... 34. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 35. Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus: teisingumo ministro valdymo sričių... 36. Pateiktus dokumentus atsisakoma priimti, tuo pagrindu, kad duomenys apie Kauno... 37. Dėl skundo argumentų... 38. Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 39. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 40. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nevertino... 41. Nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos,... 42. Ieškovė UAB „Akiro“ rašytiniuose paaiškinimuose teigia, kad jai... 43. Sutiktina su ieškovės pozicija, kad atmetus ieškinį pirmosios instancijos... 44. Skundžiamos teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 45. Nepaneigta apelianto pozicija, kad šiuo metu pataisos namų bendrabutyje... 46. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad dėl pritaikytų laikinųjų... 47. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės... 48. .... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 50. Patenkinus atsakovo atskirąjį skundą, jam iš ieškovės priteistinas už... 51. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 52. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 53. Priteisti atsakovui Marijampolės pataisos namams (j. a. k. 188722220) iš...