Byla e2-1013-516/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Aksa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016 pagal ieškovių akcinių bendrovių „Aksa“ ir „Aksa NT“ ieškinį atsakovėms bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Energetinės statybos projektai”, restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Vespila“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Sprendimų medis“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais, nuosavybės teisės pripažinimo ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo ir teisėtumo.

4Vilniaus apygardos teisme priimtas ieškovių akcinių bendrovių (toliau – ir AB) „Aksa“ ir „Aksa NT“ ieškinys atsakovėms bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Energetinės statybos projektai“, restruktūrizuojamai UAB „Vespila“ ir UAB „Sprendimų medis“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, nuosavybės teisės pripažinimo bei restitucijos taikymo.

5Ieškovės ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ilgalaikį kilnojamąjį turtą, esantį ieškovės AB „Aksa“ gamykloje, adresu (duomenys neskelbtini) – naują gelžbetonio gamybos liniją (ilgalaikio turto sąrašo pozicija Nr.168 pagal 2010-09-22 pirkimo–pardavimo sutarties priedą Nr.1) ir naują betono gamybos liniją (ilgalaikio turto sąrašo pozicija Nr.203 pagal 2010-09-22 pirkimo–pardavimo sutarties priedą Nr.1). Ieškovės nurodė, kad ieškiniu jos ginčija sandorius, kuriais buvo perleista nauja gelžbetonio gamybos linija ir nauja betono gamybos linija, ir siekia, kad ieškovei AB „Aksa“ būtų pripažinta nuosavybės teisė į šį turtą. Ieškovės teigė, kad atsakovės RUAB „Vespila“ ir UAB „Sprendimų medis“, sužinojusios apie pareikštą ieškinį, siekdamos išvengti teismo sprendimo įvykdymo, gali sudaryti sandorius dėl šio turto perleidimo, nuomos, įkeitimo ar kitokio apsunkinimo. Sudarius tokius sandorius su trečiaisiais asmenimis, tokio turto naudojimas, išreikalavimas iš sąžiningo įgijėjo būtų apsunkintas, todėl teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė AB „Aksa“ faktiškai valdo ginčo turtą, turto saugotoju, ieškovių nuomone, turi būti paskirta AB „Aksa“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi atmetė ieškovių prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas pažymėjo, kad ieškovės nepateikė duomenų, jog atsakovės ėmėsi konkrečių veiksmų, siekdamos gelžbetonio ir betono gamybos linijas perleisti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip apsunkinti, todėl, teismo vertinimu, vien prielaida, jog atsakovės tokių veiksmų gali imtis, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Teismas taip pat akcentavo, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-639-601/2016 pagal atsakovės UAB „Sprendimų medis“ ieškinį ieškovei AB „Aksa“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, kurioje UAB „Sprendimų medis“ prašo išreikalauti iš neteisėto AB „Aksa“ valdymo atsakovei UAB „Sprendimų medis“ priklausančias gelžbetonio ir betono gamybos linijas, kurias UAB „Sprendimų medis“ įsigijo iš RUAB „Vespila“ 2014-07-27 ir 2014-08-06 pirkimo–pardavimo sutarčių pagrindu. Teismo vertinimu, tai rodo, kad atsakovė UAB „Sprendimų medis“ ketina pati ginčo turtu naudotis ir jį valdyti. Jei atsakovė UAB „Sprendimų medis“ turėtų tikslą ši turtą perleisti trečiųjų asmenų nuosavybėn ar jį apsunkinti, teismo nuomone, ji savo vardu tokio ieškinio nereikštų, nes tai susiję su laiko ir materialinėmis sąnaudomis, o paliktų šį klausimą spręsti naujajam turto savininkui ar valdytojui. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-639-601/2016 yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ginčo turto saugotoju yra paskirta atsakovė UAB „Sprendimų medis“, ir nutartis įsiteisėjo, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi palikus nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismas nurodė, kad ieškovai nepateikė įrodymų, jog UAB „Sprendimų medis“ netinkamai vykdo turto saugotojos pareigas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovė AB „Aksa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovių prašymą. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

 1. Nepagrįsta teismo išvada, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodyta, kad išvada, ar egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidos, gali būti tiek faktinė (pavyzdžiui, jei atsakovas paskelbtų apie ginčo turto perleidimą), tiek ir hipotetinė (teoriškai įmanoma). Ieškovės neturi duomenų, kad atsakovės ketina perleisti turtą, be to, toks teismo reikalavimas (pateikti įrodymus apie tokius ketinimus) yra sunkiai įgyvendinimas. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl įrangos nuosavybės, o tokiam turtui perleisti užtenka paprastos rašytinės sandorio formos. Ieškovės negali žinoti ir (ar) nuspėti atsakovių ketinimų, o juo labiau gauti atsakovėms priklausančių dokumentų, kuriais būtų galima pagrįsti ketinimą perleisti ginčo turtą ar jį apsunkinti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra aiškiai nurodyta, kad grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui kyla net ir tada, kai turto perleidimo ar apsunkinimo galimybė yra hipotetinė (teorinė). Atsakovėms priklausantis turtas niekaip nėra suvaržytas, todėl atsakovės jį gali laisvai parduoti ar kitokiu būdu perleisti ginčo sutarčių dalyku esantį turtą, ir tai padarius, ieškovėms palankaus sprendimo įvykdymas, t. y. restitucijos natūra taikymas, gali būti nebeįmanomas.
 2. Kitos vykstančios civilinės bylos neturi teisinės reikšmės nagrinėjant šioje byloje klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tai, kad UAB „Sprendimų medis“ kitoje byloje yra pareiškusi reikalavimą dėl turto išreikalavimo ir nuostolių atlyginimo, nepaneigia teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės šioje byloje, nes atsakovei priklausantis turtas niekaip nėra suvaržytas, todėl UAB „Sprendimų medis“ jį gali laisvai parduoti ar kitokiu būdu perleisti. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi spręsti dėl konkrečioje byloje pareikštų reikalavimų ir teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, todėl UAB „Sprendimų medis“, RUAB „Vespila“ ar kitų asmenų pareikšti reikalavimai kitose bylose neturi įtakos nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje, juolab, kai kitose bylose pareikšti reikalavimai skiriasi iš esmės.
 3. Turto saugotoju turėtų būti paskirta ieškovė AB „Aksa“, nes tai leistų efektyviau užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Ginčo turtas yra ieškovių valdomoje gelžbetonio ir jo gaminių gamykloje (duomenys neskelbtini). Ginčo turtas yra sumontuotas bei fiziškai sujungtas su nekilnojamuoju turtu ir kita įrangą bei sudaro vientisą technologinę grandinę, kuri reikalinga gelžbetoniui gaminti. Įrangos demontavimas sumažins įrangos vertę. Taigi, faktinis ginčo turto valdytojas ir saugotojas yra ieškovė AB „Aksa“. Ieškovės savo teisių apsaugą sieja būtent su ginčo įrangos nuosavybės pripažinimu, todėl yra būtina išsaugoti ginčo įrangą ir užtikrinti, kad ji ne tik nebus perleista, bet ir išsaugos savo vertę.

12Atsakovė UAB „Sprendimų medis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

 1. Yra pagrindas ieškovių patikslinto ieškinio reikalavimus vertinti kaip prima facie nepagrįstus, nes tapačius reikalavimus, pagrįstus iš esmės tapačiu faktiniu pagrindu, jau yra išnagrinėjęs ir atmetęs Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu, kuris buvo paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-761-178/2015. Taigi, būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika neegzistuoja, todėl nėra pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Egzistuoja objektyvios kliūtys atsakovei UAB „Sprendimų medis“ perleisti ginčo turtą tretiesiems asmenims, nes jis yra suvaržytas. Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-639-601/2016 UAB „Sprendimų medis“ reikalaujamas išreikalauti iš AB „Aksa“ neteisėto valdymo kilnojamasis turtas yra dalis turto, kurį ieškovės prašo areštuoti ir perduoti saugoti AB „Aksa“. UAB „Sprendimų medis“ neturi teisės perleisti ginčo turto tretiesiems asmenims, nes jos nuosavybės teisė nėra pripažinta galutiniu teismo sprendimu, o naudojimas ir juolab disponavimas minėtu turtu prieštarautų teisėtoms ir galiojančioms Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartims. Šių nutarčių nevykdymas užtraukia civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.
 3. Ieškovės prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis tik ginasi nuo Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir siekia jas paneigti (perdavus ginčo turtą saugoti ieškovui AB „Aksa“), kad būtų galima toliau naudoti ginčo turtą ir neteisėtai gauti pajamas. Tą patvirtina tai, kad AB „Aksa“ iki šios dienos nėra įvykdžiusi Kauno apygardos teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nes sankcijos (du atsakingi asmenys buvo nubausti vienkartine 150 Eur bauda) už nevykdymą yra menkos lyginant su gaunama nauda – per dieną naudodama ginčo turtą ieškovė gauna 498,16 Eur grynojo pelno. AB „Aksa“ nevykdo teismo nutartimi nustatyto įpareigojimo nenaudoti ginčo turto (įrangos). Toks ieškovės AB „Aksa“ elgesys laikytinas nesąžiningu ir neteisėtu bei suteikia pagrindą manyti, kad paskyrus AB „Aksa“ turto saugotoju ji toliau naudotų ginčo turtą.
 4. Teiginiai dėl ginčo turto fizinio ir funkcinio neatskiriamumo nėra pagrįsti bei buvo paneigti Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-761-178/2015 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2–1632-516/2015, todėl šie teiginiai nesukuria pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

13Atsakovė RUAB „Vespila“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Ieškovės AB „Aksa“ ir su ja susijusių asmenų įvairūs ieškiniai atsakovės RUAB „Vespila“ atžvilgiu, susiję su ginčo turtu, buvo atmesti pirmosios instancijos teismų ir (ar) apeliacinės instancijos teismų. Tokie procesiniai rezultatai rodo, kad ieškovė ir su ja susiję asmenys įvairiausiais būdais stengiasi pakenkti atsakovėms RUAB „Vespila“ ir UAB „Sprendimų medis“ bei bando iš šių atsakovių atimti jų turimą turtą. Tokia pozicija, kad ieškovė ir su ja susiję asmenys siekia bet kokiomis priemonėmis perimti atsakovių turtą, iš esmės yra patvirtinta Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-441-565/2015 (kuris buvo paliktas nepakeistas ir apeliacinės instancijos teismo).
 2. Ieškovė nevykdo įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų. Visagino miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1516-844/2015 (nutartis palikta nepakeista Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 2 d. nutartimi) taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė AB „Aksa“ naudotis atsakovei RUAB „Vespila“ priklausančia ginčo turto (įrangos) dalimi, tačiau ieškovė iki šiol šios nutarties nevykdo, kaip nevykdo ir Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1443-601/2015 (nutartis palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi), kuria ieškovei AB „Aksa“ uždrausta naudotis atsakovei UAB „Sprendimų medis“ priklausančia kita ginčo turto (įrangos) dalimi.
 3. Kaip rodo aktualiausia teismų praktika, aplinkybė, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutartyje nepasisako dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, rodo, jog ieškinys laikytinas prima facie nepagrįstu. Todėl ir nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo nepasisakymas nutartyje dėl ieškovių reikalavimų preliminaraus pagrįstumo suponuoja išvadą, kad teismas ieškinį laikė preliminariai nepagrįstu. Ieškinio nepagrįstumą patvirtina ir faktinės aplinkybės, patvirtinančios, kad ieškovės ginčija sandorius, kurių teisėtumas yra pripažintas įsiteisėjusiais Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d., Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. procesiniais sprendimais. Be to, ieškovių reikalavimas pirkimo–pardavimo sutartis pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis (kadangi jomis tariamai buvo išskaidytas vientisas turtinis kompleksas) yra nepagrįstas dar ir dėl to, kad ieškovė AB „Aksa“ atitinkamą turtą ginčo objekte įsigijo kur kas vėliau nei atsakovė RUAB „Vespila“ ir ieškovei įsigyjant atitinkamą turtą ginčo objekte negalėjo būti nežinoma, kad ginčo įranga nuosavybės teise jau priklauso atsakovei RUAB „Vespila“.
 4. Nagrinėjamu atveju nepakanka vien tik hipotetinės (teorinės) grėsmės, kad atsakovės turi teorinę galimybė perleisti ginčo turtą. Be to, atsakovės, net ir norėdamos kaip nors apsunkinti ar perleisti ginčo turtą (įrangą), negalėtų to padaryti vien dėl to, jog jokia trečioji šalis, matydama AB „Aksa“ veiksmus ginčo turto (įrangos) atžvilgiu (svetimo turto savinimasis, įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų nepaisymas), nesutiktų įgyti kokių nors teisių į ginčo turtą (įrangą).
 5. Ieškovė AB „Aksa“ negali būti paskirta ginčo turto (įrangos) saugotoju, nes tai prieštarautų įsiteisėjusioms kitų teismų nutartims.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

16Nagrinėjamoje byloje iškilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo ir teisėtumo. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai pripažinęs, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovėms palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ir todėl atsisakęs taikyti ginčo turtui areštą bei paskirti ieškovę AB „Aksa“ šio turto saugotoju, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

17Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei nustatytos abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos.

18Lietuvos apeliacinis teismas, vertindamas pirmąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą, yra išaiškinęs, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013).

19Nors nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl ieškovių ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo ne kartą išaiškinta, kad ne tik detalių motyvų dėl ieškinio prima facie pagrįstumo neaptarimas, bet net nenurodymas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko arba atliko netinkamai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014). Be to, skirtingai nei supranta atsakovė RUAB „Vespila“, ieškinio pagrįstumo nutartyje neaptarimas taip pat nereiškia, kad teismas ieškinį vertino prima facie nepagrįstu. Priešingai, ta aplinkybė, kad teismas, atskirai neaptardamas ieškinio preliminarus pagrįstumo, vertino antrosios sąlygos (grėsmės teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimą, leidžia apeliacinės instancijos teismui tikėtinai teigti, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį laikė prima facie pagrįstu, nes pirmos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) nebuvimas jau pats savaime leidžia teismui netaikyti ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių, kadangi nesant ieškinio patenkinimo galimybės, nėra ir ieškovėms palankaus sprendimo priėmimo galimybės bei atitinkamai tokio sprendimo neįvykdymo rizikos.

20Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmiau nurodytos išvados nepaneigia ir atsakovės RUAB „Vespila“ nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-180/2016. Visų pirma, atsakovės cituojami minėtos nutarties tam tikri teiginiai yra ištraukti iš bendro nutarties konteksto, nors bet kurioje nutartyje pateikti išaiškinimai turi būti vertinami tos bylos faktinių aplinkybių visumoje. Antra, nurodytoje apeliacinės instancijos teismo byloje, skirtingai nei interpretuoja atsakovė, nebuvo konstatuota, kad teismo nepasisakymas nutartyje dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo automatiškai visais atvejais reškia ieškinio nepagrįstumą, o tik pažymėta, kad toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, koks buvo atliktas minėtoje byloje (nepasisakius dėl prima facie pagrįstumo), atsižvelgus į tos bylos aplinkybes, neatitiko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

21Kadangi, kaip minėta pirmiau, nagrinėjamu atveju laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pripažino pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (ieškinio prima facie pagrįstumo) buvimą, o atsakovės atskirųjų skundų dėl šios nutarties dalies nepateikė, apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl šios nutarties dalies (ieškinio preliminarus pagrįstumo vertinimo) nepasisako.

22Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai).

23Nagrinėjamu atveju ieškovės prašė taikyti ginčijamų sandorių objektu esančiam turtui areštą, tokį prašymą motyvuodamos tuo, kad atsakovės, šiuo metu de jure būdamos ginčo turto, nuosavybės teisių į kurį pripažinimo siekia ieškovės, savininkėmis gali šį turtą perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip jį apsunkinti, o perleisto turto išreikalavimas iš sąžiningų trečiųjų asmenų būtų labai apsunkintas ar net neįmanomas. Savo ruožtu būtų apsunkintas ir ieškovėms palankaus sprendimo įvykdymas.

24Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamos bylos medžiagą, be kita ko atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, sutinka su apeliantės pozicija, kad šiuo konkrečiu atveju, įvertinus susiklosčiusią situaciją, o taip pat paties ginčo turto specifiką ir tarp ginčo šalių vykstančių teisminių bylų kiekį, yra itin svarbus šiuo metu esančios situacijos (status quo) išsaugojimas ir atitinkamai grėsmės, kad ieškovėms galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus iš esmės apsunkintas ar net neįmanomas, eliminavimas, kuris šiuo konkrečiu atveju gali būti užtikrintas būtent prašomų laikinųjų apsaugos priemonių – ginčo turto arešto – taikymu.

25Kaip pagrįstai pažymėjo apeliantė, teismų praktikoje buvo ne kartą nurodyta, kad teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, jog egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2492/2013; 2014 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-897/2014; 2016 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-528-236/2016). Taigi, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, aplinkybė, kad ieškovės nepateikė konkrečių įrodymų, jog atsakovės jau ėmėsi veiksmų ginčo turtui perleisti, savaime nepaneigia grėsmės teismo sprendimo įvykdymui tikimybės, nes disponavimas nuosavybės teisėmis į ginčo turtą nėra suvaržytas, o nei ginčo turto perleidimo sandoriai, nei tuo labiau preliminarūs susitarimai dėl šio turto perleidimo, nėra niekur išviešinami ir todėl ieškovė, net ir esant tokioms aplinkybėms, objektyviai negalėtų teismui pateikti tokių įrodymų. Be to, pati savaime aplinkybė, kad UAB „Sprendimų medis“ kitoje byloje siekia išreikalauti ginčo turtą iš, jos nuomone, neteisėto ieškovių valdymo, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nei paneigia, nei patvirtina to, kad UAB „Sprendimų medis“ siekia pati naudotis ginčo turtui, o ne jį perleisti tretiesiems asmenims. Teismo nutartis negali būti grindžiama bendro pobūdžio, nieko nepagrįstomis prielaidomis apie tikruosius vienos iš ginčo šalies elgesio (be kita ko kreipimosi į teismą) motyvus, todėl pirmosios instancijos teismo teiginys, kad UAB „Sprendimų medis“ nereikštų vindikacinio ieškinio, norėdamas ginčo turtą perleisti kitiems asmenims, nėra pakankamas pagrindas prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

26Kaip jau minėta, kitose bylose priimtomis ir įsiteisėjusiomis nutartimis nėra suvaržyta nuosavybės teisių į ginčo turtą perleidimo galimybė, todėl, skirtingai nei nurodo atsakovės, kitose bylose jų naudai (jų reikalavimams užtikrinti) priimtos nutartys, be kita ko ir Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartis, niekaip nepaneigia grėsmės, kad atsakovės ginčo turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, iš kurių turto išreikalavimas gali būti iš esmės apsunkintas. Šalių akcentuojamoje Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1443-601/2015 AB „Aksa“ įpareigota perduoti UAB „Sprendimų medis“ ginčo turtą saugoti ir jai uždrausta šiuo turtu naudotis, taigi, skirtingai nei nurodė atsakovė UAB „Sprendimų medis“, šioje byloje prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra analogiškos jau pritaikytoms.

27Tačiau tenkindamas ieškovių prašymą taikyti ginčo turtui areštą, apeliacinės instancijos teismas netenkina prašymo dalies dėl ieškovės AB „Aksa“ paskyrimo ginčo turto saugotoju, nes tokio prašymo tenkinimas prieštarautų jau įsiteisėjusioms kitų teismų priimtoms nutartims, kuriomis ne tik ieškovei uždrausta naudotis ginčo turtu (Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1516-844/2015 ir Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1443-601/2015), bet ir dalies ginčo turto (hidraulinės reguliuojamos formos (4 x 12,5) (6 vnt.), hidraulinės reguliuojamos formos (4,5 x 12,5) (2 vnt.), betono gamybos linijos valdymo komplekso (1 vnt.)) saugotoju jau yra paskirta atsakovė UAB „Sprendimų medis“. Minėtų įsiteisėjusių nutarčių pagrįstumas ir teisėtumas šioje byloje negali būti peržiūrėtas, todėl šiuo atveju apeliantės skunde nurodyti argumentai, susiję su ginčo turto fiziniu ir funkciniu ryšiu, demontavimo sunkumais ir turto faktiniu valdytoju, nesudaro pagrindo turto saugotoju paskirti ieškovę.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

30Ieškovių akcinės bendrovės „Aksa“ ir akcinės bendrovės „Aksa NT“ taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti iš dalies.

31Areštuoti ilgalaikį kilnojamąjį turtą, esantį gamykloje, adresu (duomenys neskelbtini), kurį sudaro:

32a) nauja gelžbetonio gamybos linija (ilgalaikio turto sąrašo pozicija Nr. 168, pagal 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo-pardavimo sutarties priedą Nr. 1), kurią sudaro: (hidraulinė reguliuojama forma 4,0 x 12,5 (6 vnt.); hidraulinė reguliuojama forma 4,5 x 12,5 (2 vnt.); hidrauliniai vamzdžiai ir elektrinė valdymo plokštė/ 1forma (8 vnt.); hidrauliniai vibratoriai EK 302/6 (8 vnt.); hidraulinio bloko hidrauliniai vamzdžiai (80 m); hidraulinis blokas EH 103/400L (2 vnt.); spaustuvo magnetas 16 kN (60 vnt.); spaustuvo tipo papildoma aliuminio forma H=199mm (150 m); kampus jungianti dalis 90 laipsnių/202mm (24 vnt.); reguliuojama plieno plokštė/papildoma faneros forma H=150-450 mm (100 m); reguliuojama plieno plokštė/papildoma faneros forma H=l 50-450 mm (50 m); mechaninis liejinių konteineris EB 100/2.0 (1vnt.); krovininis vagonas blokinio betono gaminiams EN 879/7040 (1vnt.); krovininį vagoną traukianti priemonė, EN875 (1vnt.); traukiančios priemonės radijo valdymo Įrenginys (1vnt.); plieninis traukiančios priemonės lynas /skersmuo 16mm (550 m);

33b) nauja betono gamybos linija (ilgalaikio turto sąrašo pozicija Nr. 203, pagal 2010 m. rugsėjo 22 d. pirkimo-pardavimo sutarties priedą Nr. 1), kurią sudaro: planetarinė priešpriešinio srauto betono maišyklė HPGM2250/1500 (1vnt.); planetarinė priešpriešinio srauto betono maišyklė HPGM2250/1500 (1vnt.); užpildų šildymo sistema KROLL; cemento paskirstymo sistema; jėginiai, signaliniai bei valdymo kabeliai; betono drėgmės nustatymo sistemos; cheminių priedų dozavimo siurbliai (1vnt.); cheminių priedų dozavimo siurblys (1vnt.); cheminių priedų dozavimo siurblys (1vnt.); cheminių priedų dozavimo siurblys (1vnt.); užpildų svėrimo-dozavimo sistema (1vnt.); užpildų svėrimo-dozavimo sistema, el. vibratorius MVE500/3 su vald. apar. (1vnt.); užpildų svėrimo-dozavimo sistema (1vnt.); cemento svėrimo-dozavimo sistema (1vnt.); vandens svėrimo-dozavimo sistema (1vnt.), (Nr. 203-16); cheminių priedų svėrimo-dozavimo sistema (1vnt.); kabelinės kopėčios; užpildų paskirstymo sistema; vandens paskirstymo sistema; cheminių priedų svėrimo-dozavimo sistema; jėgainė elektromontažinė spinta su elementais; proceso automatinio valdymo sistema bei rankinio valdymo – indikacijos pultas; technologinio betono užsakymo sistema; ataskaitų, sąskaitų faktūrų, atitikties deklaracijų spausdinimo sistema.

34Ieškovių akcinių bendrovių „Aksa“ ir „Aksa NT“ prašymą paskirti areštuoto turto saugotoja akcinę bendrovę „Aksa“ atmesti.

35Nutartis vykdoma skubiai.

36Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir turto arešto aktų registro tvarkytojui.

37Asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo Turto areštų aktų registre momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 4. Vilniaus apygardos teisme priimtas ieškovių akcinių bendrovių (toliau –... 5. Ieškovės ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi atmetė ieškovių... 8. Teismas pažymėjo, kad ieškovės nepateikė duomenų, jog atsakovės ėmėsi... 9. Teismas taip pat akcentavo, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovė AB „Aksa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Atsakovė UAB „Sprendimų medis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Atsakovė RUAB „Vespila“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje iškilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias... 17. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 18. Lietuvos apeliacinis teismas, vertindamas pirmąją laikinųjų apsaugos... 19. Nors nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmiau nurodytos išvados... 21. Kadangi, kaip minėta pirmiau, nagrinėjamu atveju laikytina, kad pirmosios... 22. Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių:... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašė taikyti ginčijamų sandorių objektu... 24. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamos bylos medžiagą,... 25. Kaip pagrįstai pažymėjo apeliantė, teismų praktikoje buvo ne kartą... 26. Kaip jau minėta, kitose bylose priimtomis ir įsiteisėjusiomis nutartimis... 27. Tačiau tenkindamas ieškovių prašymą taikyti ginčo turtui areštą,... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir išspręsti... 30. Ieškovių akcinės bendrovės „Aksa“ ir akcinės bendrovės „Aksa NT“... 31. Areštuoti ilgalaikį kilnojamąjį turtą, esantį gamykloje, adresu (duomenys... 32. a) nauja gelžbetonio gamybos linija (ilgalaikio turto sąrašo pozicija Nr.... 33. b) nauja betono gamybos linija (ilgalaikio turto sąrašo pozicija Nr. 203,... 34. Ieškovių akcinių bendrovių „Aksa“ ir „Aksa NT“ prašymą paskirti... 35. Nutartis vykdoma skubiai.... 36. Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir turto arešto... 37. Asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą...