Byla 2-7615-1003/2015
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo bei išlaikymo priteisimo, duodančios išvadą institucijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant ieškovei I. B., jos atstovei advokatei Vilmai Volkovienei, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Rūtai Ambražūnei, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Editai Pleškaitei, nedalyvaujant atsakovui K. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės I. B. ieškinį atsakovui K. B. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo bei išlaikymo priteisimo, duodančios išvadą institucijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovė I. B. kreipėsi į teismą, prašydama: pakeisti 2012-05-25 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 nustatytą nepilnamečio vaiko R. B. gyvenamąją vietą su tėvu K. B. ir nustatyti R. B. gyvenamąją vietą su motina I. B.; priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikui R. B. po 115,80 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, šias įmokas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriant ieškovę; panaikinti 2012-05-25 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 nustatytą išlaikymą nepilnamečiam vaikui R. B. iš motinos I. B.; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovės ir atsakovo santuoka buvo nutraukta bendru sutuoktiniu sutarimu 2012-05-25 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu, po santuokos nutraukimo nepilnamečio vaiko R. B. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su atsakovu. Nuo 2014 m. lapkričio mėnesio R. B. persikraustė gyventi pas ieškovę, atsakovas išvyko į užsienį. Šiuo metu vaikas gyvena su ieškove, ji sūnų išlaiko, o atsakovas neteikia išlaikymo nuo 2014 m. gruodžio mėnesio. Mano, kad vaiko išlaikymui tikslinga priteisti iš atsakovo po 115,80 Eur kas mėnesį išlaikymą nepilnamečiam sūnui nuo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės.

3Teismo posėdyje ieškovė patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, patikslindama, kad ji atsisako reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kadangi atsakovas atlygino jai byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės atstovė patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir prašė tenkinti ieškinį, nurodydama, kad R. B. nuo 2014 metų lapkričio mėnesio gyvena su ieškove, ieškovė užtikrina vaiko interesų įgyvendinimą, jo ugdymą, išlaikymą, priežiūrą.

5Atsakovas K. B. į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo procesą buvo informuotas tinkamai (32, 60-6217, 36 b.l.). Teismas negavo atsakovo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismui pareikštu reikalavimu ieškovė prašo pakeisti 2012-05-25 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 nustatytą nepilnamečio vaiko R. B. gyvenamąją vietą su tėvu K. B. ir nustatyti R. B. gyvenamąją vietą su motina I. B., priteisti iš atsakovo nepilnamečiam sūnui R. B., gim. ( - ), išlaikymą po 115,80 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį, skaičiuojamą nuo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės, panaikinant 2012-05-25 Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 nustatytą išlaikymą nepilnamečiam vaikui R. B. iš motinos I. B..

8Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo

9Šeimos teisinių santykių reglamentavimas užtikrina tėvams galimybę susitarti, su kuriuo iš jų po santuokos nutraukimo liks gyventi nepilnametis vaikas. CK 3.169 str. 1 d. nustatyta, jog, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Įstatymas nenustato, kokių aplinkybių pasikeitimas sudaro pagrindą spręsti nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo klausimą, tačiau, teismo vertinimu, vadovaujamasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str. 1 d., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Pagrindas spręsti nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo klausimą yra tada, kai pasikeičia tos faktinės aplinkybės, kurios turi esminę reikšmę nepilnamečio vaiko teisėms ir teisėtiems interesams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog vaiko interesus pirmiausia lemia jo, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, augimas ir tobulėjimas, todėl, spręsdamas klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai gyvena skyrium, teismas turi atsižvelgti į tokius juridinius faktus: kiekvieno tėvo galimybes ir pastangas užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą; kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas, tai yra tas sąlygas, kuriomis vaikui teks gyventi, nustačius jo gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų; vaiko norus ir pažiūras; aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų, brolių, seserų, senelių, kiekvieno tėvo dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, tėvų požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, tėvų dalyvavimą vaiką auklėjant, išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, vaiko ir kiekvieno iš tėvų santykius, galimybes sudaryti vaikui tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį, kitas aplinkybes), tėvo (motinos) sugyventinio ar sutuoktinio požiūrį į vaiką ir kitas turinčias reikšmę aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2008; kt.).

10Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Šiaulių apylinkės teismo 2012-05-25 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 buvo nutraukta šalių santuoka abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinta jų 2012-05-15 sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, kurios 3.2 punkte šalys susitarė, kad nepilnamečio sūnaus R. B. gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu K. B. iki to momento, kai sūnus sulaukia pilnametystės. Tačiau nuo 2014 metų lapkričio mėnesio nepilnametis vaikas R. B. persikraustė gyventi pas motiną I. B. ir gyvena su motina iki šiol. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadose (38-39, 40 b. l.) neprieštaravo, kad teismas pakeistų nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją nustatant su ieškove, nurodydami, kad R. B. faktiškai gyvena su motina I. B., vaikui užtikrintos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygos. Atsakovas yra išvykęs į užsienį dirbti ir gyventi, šiuo metu vaiku pasirūpinti negali, telefoninio pokalbio su atsakovu metu jis nurodė, kad neprieštarauja, jog sūnaus R. B. gyvenamoji vieta būtų pakeista ir nustatyta su motina. Teismo posėdžio metu R. B. patvirtino, kad daugiau nei vienerius metus gyvena su motina jos gyvenamojoje vietoje, su tėvu bendrauja elektroninių ryšių priemonėmis, pokalbių su tėvu metu jis sutinka dėl sūnaus gyvenamosios vietos nustatymo su motina.

11Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė iš esmės gali sudaryti tinkamas sąlygas vaikui gyventi kartu, augti ir lavintis, R. B. su motina jaučiasi saugiai, ramiai, laisvai, jam aktualus motinos dėmesys, juos sieja glaudus ir stiprus tarpusavio ryšys, artimi tarpusavio santykiai. Su tėvu vaiko bendravimas taip pat yra pakankamai laisvas, nesuvaržytas, tėvas gyvena bei dirba užsienyje ir neprieštarauja, kad sūnus gyventu su motina I. B.. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad vaiko R. B. gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove šioje situacijoje geriausiai atitiktų vaiko interesus. Tos pačios nuomonės yra ir išvadas byloje davusios vaiko teisių apsaugos institucijos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo tenkintinas, nepilnamečio vaiko R. B. gyvenamąją vietą nuo teismo sprendimo priėmimo nustatant su motina I. B..

12Dėl išlaikymo vaikui priteisimo

13Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus, užtikrinti jų teisę į normalų augimą, vystymąsi, ugdymą, įgimtų ir įgytų gabumų lavinimą nustatyta tarptautiniu bei nacionaliniu lygiu. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtinta, kad visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, o didžiausia atsakomybė už būtinų vaikui vystytis sąlygų sudarymą tenka tėvams pagal šių sugebėjimus ir finansines galimybes. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Ji detalizuota Civilinio kodekso trečiosios knygos normose – 3.155, 3.192, 3.194, 3.201 straipsniuose, reglamentuojančiuose atitinkamai tėvų valdžios turinį, tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, išlaikymo priteisimą, išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2014).

14CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009; kt.).

15CK 3.192 straipsnio 2 dalyje išlaikymo dydis nesiejamas su konkrečiu tėvų pajamų dydžiu, tačiau įstatyme nustatyti, taip pat teismų praktikoje suformuluoti tam tikri orientaciniai kriterijai – šiais, taip pat įstatyme (CK 1.5, 3.3 straipsniai) įtvirtintais šeimos santykių teisinį reglamentavimą grindžiančiais principais vadovaujamasi sprendžiant dėl išlaikymo dydžio konkrečiu atveju. Vienas tokių kriterijų – protingi vaiko poreikiai, kuriuos lemia jo gabumai, polinkiai, taip pat amžius (vaikui augant jo poreikiai didėja ir pan.). Nustatant nepilnamečio išlaikymo dydį turi būti atsižvelgiama į tai, kad nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2005). Minimaliosios mėnesinės algos dydžio išlaikymas kasacinio teismo praktikoje pripažįstamas tik kaip orientacinis, taikytinas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2013; kt.). Teismas, nustatęs vaiko poreikių dydį, sprendžia, kaip tarp tėvų jį paskirstyti ir nustatyti iš išlaikymo neteikiančio tėvo (motinos) priteistiną išlaikymo sumą.

16Nagrinėjamoje byloje teismas, išanalizavęs ieškovės žodinius paaiškinimus apie jos nepilnamečio sūnaus poreikius maistui, rūbams, reikmenims mokyklai, sveikatai, higienos priemonėms, žodinius paaiškinimus pagrindžiančius rašytinius įrodymus (pažyma apie pajamas, vaiko poreikių detalizuoto paskaičiavimo (12, 53 b.l.)), sprendžia, kad šalių nepilnamečio sūnaus poreikiams patenkinti kas mėnesį yra reikalinga apytiksliai 231,60 Eur suma. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015-10-23 išvadoje (38-39 b.l.), Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015-10-26 išvadoje (40 b.l.) taip pat neprieštaravo, kad nepilnamečio vaiko R. B. išlaikymui šiuo metu reikalinga skirti 231,60 Eur dydžio išlaikymą kas mėnesį, o pusę šios sumos turi mokėti vaiko tėvas K. B.. Išvadą teikiančių institucijų atstovės teismo posėdyje patvirtino, kad tikslinga priteisti iš atsakovo po 115,80 Eur išlaikymą nepilnamečiam vaikui kas mėnesį. Vertinant atsakovo darbingą amžių ir nesant duomenų apie jo negalėjimą teikti išlaikymą vaikui (prasta sveikatos būklė, neįgalumas ir kt.), remiantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad atsakovo, kaip rūpestingo asmens, turinčio pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, sveikatos būklė ir turtinė padėtis yra pakankama teikti minimalius poreikius tenkinantį išlaikymą nepilnamečiam sūnui – po 115,80 Eur periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį, todėl ši suma priteistina iš atsakovo nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Manytina, kad priteistina suma užtikrins būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

17Priteisus išlaikymą nepilnamečiam vaikui R. B. iš atsakovo, naikintinas Šiaulių apylinkės teismo 2012-05-25 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 nustatytas išlaikymas po 400 Lt kas mėnesį nepilnamečiam vaikui R. B. iš motinos I. B..

18Tenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), iš atsakovo priteistinas valstybei 42 Eur žyminis mokestis (CPK 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.), taip pat iš atsakovo priteistinos 3 Eur išlaidos, susijusius su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 282 str. 2 d. 1 p., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2012-05-25 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 dalyje, kurioje nepilnamečio vaiko R. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) gyvenamoji vieta buvo nustatyta su tėvu K. B., ir nustatyti nepilnamečio vaiko R. B. gyvenamąją vietą su motina I. B., a. k. ( - )

22Priteisti iš K. B., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui R. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) po 115,80 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 80 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2015-12-18 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti įstatyminei nepilnamečio vaiko atstovei – motinai I. B., a. k. ( - )

23Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2012-05-25 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3348-362/2012 nustatytą išlaikymą po 400 Lt kas mėnesį nepilnamečiam vaikui R. B., gim. ( - ), iš motinos I. B. a. k. ( - )

24Priteisti valstybei iš K. B., a. k. ( - ) 42 Eur (keturiasdešimt dviejų eurų) žyminį mokestį ir 3 Eur (trijų eurų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas. Šios sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmonės kodas 188659752, įmokų kodas 5660.

25Sprendimo vykdymą dalyje dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo išieškojimo nukreipti vykdyti skubiai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai... 2. Ieškovė I. B. kreipėsi į teismą, prašydama: pakeisti 2012-05-25 Šiaulių... 3. Teismo posėdyje ieškovė patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 4. Ieškovės atstovė patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir prašė... 5. Atsakovas K. B. į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo procesą buvo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismui pareikštu reikalavimu ieškovė prašo pakeisti 2012-05-25 Šiaulių... 8. Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo... 9. Šeimos teisinių santykių reglamentavimas užtikrina tėvams galimybę... 10. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Šiaulių apylinkės teismo... 11. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė iš esmės gali sudaryti tinkamas... 12. Dėl išlaikymo vaikui priteisimo... 13. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus, užtikrinti jų teisę į normalų... 14. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti... 15. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje išlaikymo dydis nesiejamas su konkrečiu tėvų... 16. Nagrinėjamoje byloje teismas, išanalizavęs ieškovės žodinius... 17. Priteisus išlaikymą nepilnamečiam vaikui R. B. iš atsakovo, naikintinas... 18. Tenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra atleista nuo... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2012-05-25 sprendimą civilinėje byloje... 22. Priteisti iš K. B., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui R. B., gim.... 23. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2012-05-25 sprendimu civilinėje byloje... 24. Priteisti valstybei iš K. B., a. k. ( - ) 42 Eur (keturiasdešimt dviejų... 25. Sprendimo vykdymą dalyje dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo išieškojimo... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...