Byla eAS-377-629/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų N. S., A. B., D. R., J. P. ir J. A. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. balandžio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų N. S., A. B., D. R., J. P. ir J. A. skundą atsakovui valstybės įmonės „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Registrų centras“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjos N. S., A. B., D. R., J. P. ir J. A. (toliau – ir pareiškėjos) kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydamos: 1) panaikinti atsakovo VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo (toliau – ir atsakovas) 2018 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. (4.6.10) RS-965 „Dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriuo buvo atmestas A. B. prašymas dėl turtinių teisių įregistravimo; 2) panaikinti atsakovo 2018 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. (4.6.10) RS-1047 „Dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriuo buvo atmestas J. A. prašymas dėl turtinių teisių įregistravimo; 3) panaikinti atsakovo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. (4.6.10) RS-1046 „Dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriuo buvo atmestas J. P. prašymas dėl turtinių teisių įregistravimo; 4) panaikinti atsakovo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. (4.6.10) RS-1048 „Dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriuo buvo atmestas N. S. prašymas dėl turtinių teisių įregistravimo; 5) panaikinti atsakovo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. (4.6.10) RS-1050 „Dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriuo buvo atmestas D. R. prašymas dėl turtinių teisių įregistravimo.

6Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2019 m. kovo 19 d. sprendimu pareiškėjų patikslintą skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Pareiškėjos, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo sprendimu, 2019 m. balandžio 3 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą, prašydamos minėtą teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

8Kartu su apeliaciniu skundu (kaip šio skundo priedą) pareiškėjos pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kurį adresavo Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams. Pareiškėjos teismo prašė sustabdyti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6-206/2017 vykdymą.

9Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetė kaip nepagrįstą.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjų reiškiamas prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo savo turiniu nepatenka į reikalavimo užtikrinimo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalyje, sąrašą, o yra susijęs su teismo sprendimo civilinėje byloje vykdymo procesu. Teismo sprendimo vykdymo civilinėje byloje klausimas turi būti nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) numatyta tvarka (CPK 284 str. 1 d.), o ne kaip reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas administracinėje byloje. Be to, dėl teismo sprendimo vykdymo pasisakė Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-816-479/2018.

11II.

12Pareiškėjos atskirajame skunde prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo.

13Pareiškėjos nurodo, kad abiejų bylų objektas yra tas pats – paviljonai, todėl nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių administracinėje byloje ir įvykdžius teismo sprendimą, priimtą civilinėje byloje, neliks administracinės bylos objekto, tokiu būdu padarant pareiškėjoms neatitaisomą žalą. Prašymas sustabdyti teismo sprendimo vykdymą civilinėje byloje buvo atmestas ir ieškinį dėl šių statinių pripažinimo nekilnojamojo turto objektais buvo atsisakyta priimti remiantis ta aplinkybe, jog klausimas dėl statinių įregistravimo turi būti sprendžiamas administracinėje byloje. Taigi lieka neaišku, kuris teismas turi išnagrinėti pareiškėjoms aktualų klausimą.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

15VĮ „Registrų centras“ nurodo, kad teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, teisingai aiškino ir taikė aktualias teisės normas. Pareiškėjos savo atskirąjį skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kurias teismas patikrino ir dėl jų išsamiai pasisakė.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjų prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

20Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6-206/2017 vykdymą, nurodęs, kad šis prašymas savo turiniu nepatenka į reikalavimo užtikrinimo priemonių, numatytų ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje, sąrašą, o yra susijęs su teismo sprendimo civilinėje byloje vykdymo procesu. Teismo sprendimo vykdymo civilinėje byloje klausimas turi būti nagrinėjamas CPK nustatyta tvarka, o ne kaip reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas administracinėje byloje.

21Pareiškėjos atskirajame skunde nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, nurodydamos, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, neliks ir administracinės bylos objekto, tokiu būdu padarant joms neatitaisomą žalą.

22Iš Teismų informacinės sistemos duomenų matyti, kad Kretingos rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 6 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-6-206/2017 įpareigoti, be kita ko, pareiškėjas per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje savo lėšomis nugriauti laikinuosius statinius, esančius Kretingos mieste, ( - ); per nustatytą terminą nenugriovus laikinųjų statinių, leisti Kretingos rajono savivaldybės administracijai nugriauti šiuos laikinuosius statinius, patirtas išlaidas išieškant iš statinių savininkų. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1273-613/2017 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjos kreipėsi į Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus, prašydamos atidėti teismo sprendimo vykdymą, nes, be kita ko, antstolis pradėjo Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo priverstinį vykdymą bei įpareigojo jas nedelsiant šį sprendimą įvykdyti. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2018 m. vasario 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-969-206/2018 pareiškėjų prašymą atmetė, o Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-816-479/2018 pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

23Pareiškėjos su prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pateikė Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-196-328/2019, kuria teismas tenkino antstolio pareiškimą dėl teismo sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo ir taikė Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-6-206/2017 nurodytas pasekmes, t. y. leido ieškovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai nugriauti laikinuosius statinius, esančius Kretingos miete, ( - ), patirtas išlaidas išieškant iš statinių savininkų pagal 2017 m. lapkričio 15 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-6-206/2017, išduotą skolininkės A. B. atžvilgiu. Iš Teismų informacinės sistemos duomenų matyti, kad ši teismo nutartis dar nėra įsiteisėjusi – ji yra apskųsta Klaipėdos apygardos teismui, byla pagal pareiškėjų atskirąjį skundą dar neišnagrinėta.

24Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjų atskirojo skundo argumentus, trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimus į atskirąjį skundą ir tikrindama pirmosios instancijos teismo išvados dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo pagrįstumą ir teisėtumą, pažymi, kad vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjos prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6-206/2017 vykdymą. Tokiu būdu pareiškėjos iš esmės siekia, kad būtų pritaikyta ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas (civilinės bylos vykdymo sustabdymas). Pažymėtina, kad tai, kas nuspręsta teismo, yra privaloma visiems teisės subjektams ir turi būti vykdoma. Jeigu savanoriškai teismo sprendimo neįvykdomas, sprendimas vykdomas priverstinai, vykdymo veiksmus atlieka antstolis (CPK 634 str. 1 ir 2 d.). Išimtiniais atvejais teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas (CPK 284 str. 1 d.).

27Šiuo atveju, kaip jau buvo minėta prieš tai, teismo sprendimo vykdymo atidėjimo klausimas jau buvo išspręstas bendrosios kompetencijos teisme. Šiuo metu nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties dėl antstolio pareiškimo dėl teismo sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Taigi pareiškėjoms aktualūs klausimai sprendžiami CPK nustatyta tvarka.

28Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjos nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui jokių įrodymų ar kitų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl, neįvykdžius vienos iš būtinųjų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygų, negali būti tenkinamas prašymas tokias priemones taikyti.

29Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

30Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones gavo jau išnagrinėjęs administracinę bylą iš esmės, todėl šio klausimo nagrinėjamą turėjo perduoti apeliacinės instancijos teismui kartu su pareiškėjų pateiktu apeliaciniu skundu. Tačiau ši aplinkybė, atsižvelgus į prieš tai nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, neturi įtakos priimtos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, tokiu būdu buvo operatyviai išspręstas pareiškėjoms aktualus klausimas, todėl, kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjų N. S., A. B., D. R., J. P. ir J. A. atskirąjį skundą atmesti.

33Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjos N. S., A. B., D. R., J. P. ir J. A. (toliau – ir pareiškėjos)... 6. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2019 m. kovo 19 d.... 7. Pareiškėjos, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo sprendimu, 2019 m.... 8. Kartu su apeliaciniu skundu (kaip šio skundo priedą) pareiškėjos pateikė... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2019 m. balandžio... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjų reiškiamas prašymas dėl reikalavimo... 11. II.... 12. Pareiškėjos atskirajame skunde prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 13. Pareiškėjos nurodo, kad abiejų bylų objektas yra tas pats – paviljonai,... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime prašo... 15. VĮ „Registrų centras“ nurodo, kad teismas, spręsdamas reikalavimo... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracija... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos... 20. Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjų prašymą taikyti... 21. Pareiškėjos atskirajame skunde nesutinka su tokia pirmosios instancijos... 22. Iš Teismų informacinės sistemos duomenų matyti, kad Kretingos rajono... 23. Pareiškėjos su prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 24. Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjų atskirojo skundo argumentus,... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo... 27. Šiuo atveju, kaip jau buvo minėta prieš tai, teismo sprendimo vykdymo... 28. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjos nepateikė nei... 29. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 30. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjų N. S., A. B., D. R., J. P. ir J. A. atskirąjį skundą atmesti.... 33. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. balandžio... 34. Nutartis neskundžiama....