Byla 2-522-555/2011
Dėl sumokėto avanso grąžinimo ir palūkanų priteisimo bei atsakovo V. F. priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės pieno konservai“ dėl baudos priteisimo už konfidencialumo sutarties pažeidimą, ir

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo atstovams G. R., advokatui Vykintui Zulonui, atsakovui V. F., atsakovo atstovei advokatei Rasai Aurelijai Kučinskaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ ieškinį atsakovui V. F. dėl sumokėto avanso grąžinimo ir palūkanų priteisimo bei atsakovo V. F. priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės pieno konservai“ dėl baudos priteisimo už konfidencialumo sutarties pažeidimą, ir

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 73 199,36 Lt sumokėto avanso, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2008 m. balandžio 28 d. su atsakovu sudarė atlygintinų paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo už atlyginimą, kuris, atskaičius mokesčius valstybei, sudaro 21 200,00 eurų, kas pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį (1 EUR = 3,4528 LTL) prilygsta 73 199,36 Lt, pagal ieškovo užsakymą suteikti paslaugas įvairesnių galimybių pieno produktų gamybos bei jų gamybos technologijų srityje, susijusias su baltyminio pieno produkto su L-argininu gamybos būdu. Nors paslaugos nebuvo pradėtos teikti, atsakovui prašant ir žadant pradėti jas teikti greitu metu, ieškovas pavedimu 2008 m. balandžio 21 d. avansu atsakovui sumokėjo 5 000,00 eurų, o 2008 m. gegužės 7 d. — 16 200,00 eurų. Atlygintinų paslaugų sutarties 2.5 punkte buvo susitarta, kad per 14 dienų nuo paslaugų suteikimo atsakovas pateiks ieškovui išsamią paslaugų teikimo ataskaitą, kurioje bus nurodyta, kokios paslaugos buvo suteiktos. Tačiau atsakovas jokių paslaugų nesuteikė, ataskaitos nepateikė ir tokiu būdu savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, todėl darytina išvada, kad atsakovas turėtų grąžinti ieškovui avansu sumokėtus 21 200,00 eurų (73 199,36 Lt). Ieškovas šį sutarties pažeidimą laikė esminiu pažeidimu pagal CK 6.217 straipsnį ir 2008 m. spalio 24 d. pretenzija informavo apie 2008 m. balandžio 28 d. atlygintinų paslaugų sutarties nutraukimą bei pareikalavo atsakovo iki 2008 m. lapkričio 3 d. grąžinti avansu sumokėtus 21 200,00 eurų, tačiau atsakovas į šia pretenziją neatsakė ir sumokėto avanso negrąžino. Taip pat atsakovas turėtų sumokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog paslaugas įvairesnių galimybių pieno produktų gamybos bei jų gamybos technologijų srityje, susijusių su baltyminio pieno produkto su L-agrininu gamybos būdu, atsakovas siejo tik su patentinėje paraiškoje (patentinės paraiškos numerį ( - ) ) numatytu ir aprašytu baltyminio pieno produkto su L-agrininu gamybos būdu, nes sutartiniuose santykiuose su ieškovu dalyvavo kaip patentinės paraiškos autorius. Sutarties 2.1. punkte atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui savo paslaugas pagal Sutartį ir ieškovo pateiktus užsakymus. Sutarties 1.1 bei 2.1. punktų turinys leidžia teigti, jog darbai pagal Sutartį turėjo ir galėjo būti vykdomi tik gavus ieškovo užduotis. Nepaisant to atsakovas, pasirašius Sutartį ir dar negavęs ieškovo užduoties, 2008 m. gegužės 19 d. parengė ir elektroniniu paštu išsiuntė ieškovui parengtą ir ieškovo logotipu pažymėtą studiją-pristatymą "Tirpių pieno proteinų atskyrimas" (mitybos kokybė.) Vykdydamas Sutarties sąlygas savo rizika, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias atsakovas 2008 m. liepos 7 d. parengė ir elektroniniu paštu išsiuntė ieškovui "Pieno gėrimo L-AGRINIMAS" gamybos studijos, parengtos Lenkijos kompanijos M. H. L.., studijos Nr. ( - ) brėžinių ir aprašymo įvertinimo studijos trumpą aprašą. 2008 m. rugpjūčio 6 d. gavęs Ieškovo valdybos pirmininko R. K. pasirašytą klausimyną, atsakovas tą pačią dieną elektroniniu paštu išsiuntė atsakymus. Vėliau, 2008 m. rugpjūčio 18 d. Ieškovo valdybos pirmininkui elektroniniu paštu buvo pateikti pakartotini atsakymai į jo klausimus. Visa tai leidžia teigti, jog priešingai nei teigia ieškovas, atsakovas tinkamai vykdė Sutarties sąlygas. Teigia, kad ieškovo siųstos pretenzijos negavo, nes ji buvo išsiųsta ne atsakovo gyvenamosios vietos adresu. Sutarties 2.8. punkte buvo numatyta, kad atsakovas turi teisę gauti Sutartyje nurodytą kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį. Ieškovo įsipareigojimas mokėti Atsakovui paslaugų kainą už suteiktas paslaugas pagal Sutarties sąlygas buvo numatytas ir Sutarties 3.3. punkte. 2008 m. gegužės 7 d. ieškovo įvykdyto mokėjimo pavedimo mokėjimo paskirtyje nurodoma, jog tai mokėjimas už paslaugas, t.y. už įvykdytus darbus. Nei šiame mokėjimo dokumente, nei 2008 m. balandžio 21 d. mokėjimo pavedime nenurodoma, jog tai avansinis mokėjimas atsakovui pagal Sutartį. Be to, Sutartis buvo sudaryta 2008 m. balandžio 28 d., kai tuo tarpu pirmasis, kaip Ieškovo teigiama avansu sumokėtas mokėjimo pavedimas buvo įvykdytas 2008 m. balandžio 21 d., t.y. dar nepasirašius Sutarties ir neturint šio teisinio pagrindo, mokėjimo paskirtyje nurodant, jog tai mokėjimas už paslaugą.

5Atsakovas pateikė byloje priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo 500 000,00 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalių sutartinius teisinius santykius, kylančius iš ieškovo siekių atsakovo išradimų pagrindu bendrovėje įdiegti atitinkamas technologines naujoves pieno produktų gamybos srityje, reguliuoja ne tik ieškovo ieškinyje nurodyta 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartis, kurios nuostatomis jis grindžia savo ieškinio reikalavimus, bet ir dar prieš šios sutarties sudarymą, t.y. 2007 m. gruodžio 19 d., tarp šalių sudaryta Konfidencialumo sutartis, kurios dalykas yra, be kitos informacijos, ir informacijos, gautos šalių bendravimo metu dėl „Baltymų frakcionavimo" projekto įgyvendinimo UAB „Marijampolės pieno konservai", informacijos slaptumas. Konfidencialumo sutartis yra galiojanti, ir tiesiogiai susijusi su 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartimi, nes abi jos reguliuoja šalių sutartinius teisinius santykius, tarp šalių susiklosčiusius būtent dėl „Baltymų frakcionavimo" projekto (projektas apima ir kazeino, ir baltyminio pieno produkto su L-argininu gamybos būdus ir priemones) įgyvendinimo UAB „Marijampolės pieno konservai". Šį projektą bendrovėje buvo siekiama įgyvendinti būtent atsakovo V. F., kaip išradėjo, atliktų ir užpatentuotų išradimų pagrindu, o ieškovui UAB „Marijampolės pieno konservai" kaip išradėjas, teikė visą būtiną informaciją, konsultacijas, atitinkamų įrenginių projektinę dokumentaciją ir kt. Ieškovas iš esmės pažeidęs 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutarties nuostatas, visą su atsakovo padarytais išradimais susijusią jam perduotą informaciją jis atskleidė tretiesiems asmenims. Nepaisant to, kad ieškovui UAB „Marijampolės pieno konservai" buvo suteikta visapusiška ir išsami informacija (žodinė, rašytinė ir vizualinė), būtina minėto ir 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutartyje nurodyto „Baltymų frakcionavimo" projekto įgyvendinimui šioje bendrovėje, ieškovas ne tik kad pateikė visiškai nepagrįstą ieškinį dėl neva jam nesuteiktų paslaugų pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį, bet ir, iš esmės pažeisdamas dar 2007 m. gruodžio 19 d. sudarytos sutarties sąlygas, šią informaciją atskleidė tretiesiems asmenims. Ši bendravimo su ieškovu metu gauta informacija buvo atskleista Lenkijos bendrovei ( - ) Sp. z o.o. Tai neabejotinai patvirtina šios bendrovės technologiniai projektai, parengti ieškovui UAB ..Marijampolės pieno konservai", kurie yra identiški projektinei dokumentacijai, ieškovui pateiktai V. F., Lenkijos UAB „M. H." bei kt. bendrovių bendradarbiavimo su ieškovu „Baltymų frakcionavimo" projekto įgyvendinimo UAB „Marijampolės pieno konservai" proceso metu. Tokiu būdu ieškovas iš esmės pažeidė Konfidencialumo sutarties sąlygas, todėl ieškovo atžvilgiu taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, numatyta šios Sutarties 3.2. punkte. Analizuojant šios Sutarties sąlygų visumą, jos sudarymo tikslus (maksimaliai apsaugoti informaciją teikiančios šalies interesus) bei šalių tikruosius ketinimus dėl šios sutarties sudarymo (sutartis sudaryta siekiant teisinės apsaugos nuo galimo suteiktos neviešos informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims bei siekiant dėl tokių informacijos gavėjo veiksmų atsiradusių nuostolių atlyginimo), akivaizdu, jog sutarties tekste atsakovas V. F., yra neteisingai įvardintas kaip „Informacijos gavėjas", kadangi, būtent V. F. teikė ieškovui, o ne ieškovas teikė atsakovui, visą būtiną informaciją, susijusią su „Baltymų frakcionavimo" projekto įgyvendinimu šioje bendrovėje. Kad šiuo aspektu Sutarties tekstas yra ydingas ir neatitinka nei Sutarties sudarymo tikslo, nei jos esmės neabejotinai rodo ir Sutarties 1 punkto „Sąvokos" 1.1. papunktyje apibrėžiamos „Konfidencialios informacijos" sąvokos turinys, kur yra aiškiai atribota informacija, priklausanti Informacijos teikėjui, ir informacija, priklausanti Bendrovei, t.y. kitai Sutarties šaliai UAB „Marijampolės pieno konservai". Tad pastarasis Sutarties punktas akivaizdžiai rodo, jog Informacijos teikėjas šioje Sutartyje yra tapatinamas ne su šios Sutarties šalimi UAB „Marijampolės pieno konservai", bet su kita šios Sutarties šalimi, kuria šiuo atveju yra atsakovas V. F., pasinaudodamas savo specialiomis žiniomis, įgūdžiais ir dalykiniais ryšiais, teikęs ieškovui visą būtiną aukščiau nurodytą informaciją.

6Ieškovas su priešieškiniu nesutinka, prašo atsakovo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad Atsakovas V. F. nuo 2007 m. kovo 9 d. iki 2008 m. sausio 10 d. dirbo patarėju UAB „Marijampolės pieno konservai“, o nuo 2007 m. kovo 9 d. iki 2008 kovo 3 d. buvo ir UAB „Marijampolės pieno konservai“ valdybos nariu, todėl konsultacijos pieno produktų gamybos klausimais, atitinkamų įrenginių projektinės dokumentacijos rengimas ir pan., buvo atsakovo darbo funkcijos kaip įmonės patarėjo bei valdybos nario, o ne kaip išradėjo. Atsakovo nurodomais išradimais Ieškovas nesinaudojo ir faktiškai net neketino naudotis — įrodymų apie tokius ieškovo ketinimus atsakovas nepateikė. Taip pat jokiais įrodymais nepagrįstas yra atsakovo teiginys, esą "Baltymų frakcionavimo" projektas buvo įgyvendinamas jo, kaip išradėjo, atliktų ir užpatentuotų išradimų pagrindu. Iš tiesų, 2007 m. pabaigoje ieškovas domėjosi įvairiais baltymų frakcionavimo metodais ir rinko įvairių įmonių pasiūlymus dėl baltymų frakcionavimo, atliko šių pasiūlymų tyrimus dėl galimo jų įgyvendinimo UAB "Marijampolės pieno konservai". Ši informacijos paieška, tyrimas ir galimas gautų pasiūlymų įgyvendinimas buvo pavadintas "Baltymų frakcionavimo", tačiau realiai jokie pasiūlymai ir pats šis projektas liko neįgyvendintas. Ne atsakovas buvo šių pasiūlymų gavimo ar teikimo iniciatorius, ne atsakovas teikė informaciją, susijusią su baltymų frakcionavimu, o pats ieškovas buvo suinteresuotas baltymų frakcionavimu ir atitinkamos informacijos paieška, o atsakovas paprasčiausiai buvo ieškovo įmonės darbuotoju (valdybos nariu), patarinėjusiu Ieškovui šiais klausimais. Ieškovo iniciatyva buvo sudarytos konfidencialumo sutartys su visais taip vadinamame „Baltymų frakcionavimo“ projekte dalyvavusiais asmenimis. 2007 m. gruodžio 19 d. konfidencialumo sutarties tikslas nebuvo informacijos teikimas, kaip teigia atsakovas, o siekimas apsaugoti Ieškovo konfidencialią informaciją, jeigu ši patektų tretiesiems asmenims, dalyvavusiems „Baltymų frakcionavimo“ projekte. Dėl šių priežasčių 2007 m. gruodžio 19 d. konfidencialumo sutartyje nėra jokių sąvokų netikslumų ar kitų klaidų. Ši sutartis yra būtent tokia, kokią šalys ir siekė sudaryti. Be to, atsakovo nurodyti išradimai negali būti laikomi konfidencialia informacija, kadangi jie yra vieši nuo paraiškos Valstybiniam patentų biurui pateikimo momento — apie išradimus skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje, su jais gali susipažinti visi suinteresuoti asmenys ir t.t. Tuo tarpu įrodymų apie tai, kad atsakovas būtų perdavęs ieškovui kokią kitokią konfidencialią informaciją ("naujausius išradimus baltymų frakcionavimo srityje" ar pan.), byloje nėra. Atsakovas neturi pagrindo reikalauti sumokėti 2007 m. gruodžio 19 d. konfidencialumo sutarties 3.2 punkte numatytą baudą, kadangi jis yra "Informacijos gavėjas" ir tik jam yra numatyta atsakomybė už konfidencialios informacijos atskleidimą, taip pat atsakovas tiksliai nenurodo ieškovo neteisėtų veiksmų, t.y. kokiu būdu pasireiškė konfidencialios informacijos atskleidimas Lenkijos įmonei "( - ) ", kokiu būdu ieškovas perdavė konfidencialią informaciją minėtai įmonei ir pan.

72007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutartyje „Informacijos teikėjas“ ir „Bendrovė“ yra vienas ir tas pats asmuo – ieškovas UAB „Marijampolės pieno konservai“. Nors ir galima suabejoti šių dviejų sąvokų buvimo sutartyje tikslingumu, tačiau šios sąvokos liko sutartyje ieškovui naudojant tokį sutarties variantą, Kuriame „Bendrove“ buvo įvardijamas dar vienas tretysis asmuo.

8Net jeigu ir daryti tas prielaidas, kad atsakovas buvo "Informacijos teikėju", o ieškovas, būdamas "Informacijos gavėju", atskleidė konfidencialią informaciją, 500 000,00 Lt baudai pagal 2007 m. gruodžio 19 d. konfidencialumo sutarties 3.2 punktą prisiteisti jau yra suėjęs CK 1.125 straipsnio 5 dalyje numatytas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

9Teisminio nagrinėjimo metu šalys ir jų atstovai palaikė savo pozicijas, išdėstytas procesiniuose dokumentuose.

10Ieškinys ir priešieškinis atmestini.

11Byloje tarp šalių kilo ginčai dėl sutartinių prievolių, kylančių iš 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutarties (T.I, 99-100, b.l.) ir 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutarties (T.I, 5-6 b.l.), vykdymo. Ieškovas teigia, kad atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį, t.y. nesuteikė joje numatytų paslaugų, todėl turi ieškovui grąžinti pagal nurodytą sutartį atsakovui sumokėtą 73 199,36 Lt sumą. Atsakovas teigia, kad pagal 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutartį jis buvo informacijos teikėjas, o ieškovas gautą iš atsakovo konfidencialią informaciją, atskleidė tretiesiems asmenims, todėl turi sumokėti atsakovui sutartyje numatytą 500 000,- Lt baudą.

12Teismas pirmiausiai pasisakys dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų, nes jie grindžiami anksčiau sudaryta 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutartimi.

13Byloje nustatyta, kad nuo 2007 m. kovo 9 d. iki 2008 m. sausio 10 d. ieškovą UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir atsakovą V. F. siejo darbo teisiniai santykiai. Tuo laikotarpiu atsakovas dirbo patarėju UAB „Marijampolės pieno konservai“ (T.II, 11-14 b.l.). Be to, nuo 2007 m. kovo 9 d. iki 2008 m. kovo 3 d. atsakovas V. F. buvo UAB „Marijampolės pieno konservai“ valdybos nariu (T.II, 18 b.l.).

14Tarp šalių nėra ginčo, kad tuo laikotarpiu, kai atsakovas dirbo UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir buvo jos valdybos nariu, bendrovėje buvo vykdomas „Baltymų frakcionavimo“ projektas, kurio metu buvo analizuojamos baltymų frakcionavimo techninio proceso tobulinimo galimybės. Tačiau šalys nesutaria koks buvo 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutarties sudarymo tikslas. Atsakovas teigia, kad „Baltymų frakcionavimo“ projektas buvo vykdomas jo išradimų pagrindu, todėl Konfidencialumo sutartis buvo sudaryta siekiant apsaugoti atsakovo pateiktos mokslinės informacijos konfidencialumą. Bendrovė teigia priešingai, Konfidencialumo sutartis buvo sudaryta siekiant apsaugoti bendrovės informacijos, kurią projekto „Baltymų frakcionavimas“ metu sužinojo jame dalyvaujantys asmenys, slaptumą, todėl su visais projekto dalyviais, kurių vienas buvo atsakovas, įmonė sudarė Konfidencialumo sutartis.

15Esant ginčui dėl 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutarties tikslo, turinio bei jos sąlygų, siekdamas teisingai kvalifikuoti Konfidencialumo sutarties pagrindu tarp šalių susiklosčiusius sutartinius teisinius santykius, teismas vadovausis ne tik sutarčių aiškinimo taisyklėmis, reglamentuotomis CK 6.193–6.195 straipsniuose, bet ir nuosekliai formuluojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje I. B. v. A. G., bylos Nr. 3K-3-1145/2000; 2004 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. G. B., bylos Nr. 3K-3-204/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „ Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; kt.): sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 19 d. iki 2007 m. gruodžio 19 d. ieškovas UAB „Marijampolės pieno konservai“ analogiško turinio Konfidencialumo sutartis sudarė ne tik su atsakovu V. F., bet ir su G. A. (T.II, 25-30 b.l.), V. V. (T.II, 31-36 b.l), Š. A. (T.II, 107-108 b.l.), A. Š. (T.II, 109-110 b.l.), T. K. (T.II, 111-112 b.l.), Z. U. (T.II, 113-114 b.l.), J. S. (T.II, 115-116 b.l.), R. M. (T.II, 117-117 b.l.), M. V. (T.II, 122-123 b.l.), t.y. asmenimis (tiek savo darbuotais, tiek kitais asmenimis), dalyvavusiais „Baltymų frakcionavimo“ projekte.

17Šiose sutartyse informacijos teikėju nurodyta ieškovė UAB „Marijampolės pieno konservai“, o informacijos gavėju fiziniai asmenys, esantys kita sutarties šalimi. Visų sutarčių tekstuose, t.y. tiek jos įžanginėje dalyje, teik sutarties punktuose, tiek sutarties pabaigoje, kur yra sutarties šalių rekvizitai, nuosekliai nurodoma, kad informacijos teikėjas UAB „Marijampolės pieno konservai“, o informacijos gavėjas konkretus fizinis asmuo.

18Įvertinęs ieškovo sudarytų sutarčių visumą, teismas negali sutikti su atsakovo teiginiais, kad jis 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutartyje klaidingai nurodytas informacijos gavėju, o ieškovas informacijos teikėju.

19Kartu teismas atkreipia dėmesį, kad dalį konfidencialumo sutarčių ieškovas sudarė 2007 m. lapkričio 19 d., t. y. dar iki 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutarties su V. F. sudarymo, o tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas siekė užtikrinti būtent įmonės, o ne atsakovo, teiktos informacijos slaptumą.

20Teismas taip pat negali sutikti su atsakovo argumentais, kad sutarties 1.1 papunktyje pateiktas sąvokos „konfidenciali informacija“ turinys patvirtina, jog sutarties prasme būtent atsakovas, o ne ieškovas, yra informacijos teikėjas.

21Sutarties 1.1 papunktyje nurodyta „Konfidenciali informacija“ – su Bendrove susijusi informacija, kuri savo esme yra nevieša, konfidenciali ir priklauso informacijos teikėjui ar (ir) Bendrovei. Tarp jų Konfidencialia informacija yra laikoma visa informacija, gauta bendradarbiavimo metu dėl „Baltymų frakcionavimo“ projekto įgyvendinimo Bendrovėje. Konfidencialia informacija laikoma ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnyje apibrėžta komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis.

22Teismo vertinimu, sutartyje pateiktas konfidencialios informacijos sąvokos turinys skirtas konkrečiai apibrėžti tik konfidencialios informacijos dalyką, tačiau ne konkretų subjektą, kuris šią informaciją teikia. Tokią išvadą teismas grindžia tuo, jog nei lingvistiškai, nei logiškai, nei sistemiškai aiškinant sutarties 1.1 papunktį, kuriame nurodyta, jog konfidenciali informacija priklauso informacijos teikėjui ar (ir) Bendrovei, jo negalima interpretuoti kaip nustatančio, jog informacijos teikėju gali būti tik kita sutarties šalis, o ne UAB „Marijampolės pieno konservai“. Visų pirma, žodžių junginyje „konfidenciali informacija priklauso informacijos teikėjui ar (ir) Bendrovei“ nėra draudimo, kad informacijos teikėju gali būti pati bendrovė UAB „Marijampolės pieno konservai“. Antra, sutarties sisteminis aiškinimas, iš kurio matyti, kad visame sutarties tekste ieškovas UAB „Marijampolės pieno konservai“ nuosekliai įvardijamas informacijos teikėju, aiškiai patvirtina, kad ne atsakovas V. F., o ieškovas UAB „Marijampolės pieno konservai, sutarties prasme yra informacijos teikėjas. Trečia, kaip jau minėta anksčiau, ieškovas UAB „Marijampolės pieno konservai“ su visais asmenimis, dalyvavusiais „Baltymų frakcionavimo“ projekte, sudarė analogiškas Konfidencialumo sutartis, kuriose būtent ieškovas nurodytas informacijos teikėju. Įvertinęs išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutartimi būtent atsakovas V. F., dalyvavęs UAB „Marijampolės pieno konservų“ projekte „Baltymų frakcionavimas“, įsipareigojo neviešinti bendrovės konfidencialios informacijos gautos projekto metu. Dėl nurodytos priežasties teismas konstatuoja, kad atsakovui V. F., o ne ieškovui UAB „Marijampolės pieno konservų“, galėtų būti taikoma sutartinė atsakomybė už sutarties pažeidimą. Todėl dėl kitų priešieškinio argumentų teismas plačiau nepasisako, o atsakovo priešieškinį dėl 500000 Lt baudos priteisimo atmeta..

23Nagrinėdamas ieškovo UAB „Marijampolės pieno konservai“ ieškinį, kuriuo prašoma iš atsakovo V. F. grąžinti pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį pastarojo gautus 73199,36 Lt, teismas nustatė, kad šalys 2008 m. balandžio 28 d. sudarė Atlygintinų paslaugų sutartį. Šia sutartimi paslaugų teikėjas atsakovas V. F. įsipareigojo pagal Kliento ieškovo UAB „Marijampolės pieno konservai“ užsakymą suteikti paslaugas, t.y. įvairesnių galimybių pieno produktų gamybos bei jų gamybos technologijų srityje, susijusių su baltyminio pieno produkto su L-argininu gamybos būdu (pagal patentinės paraiškos numerį LT 2007 068), o klientas įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti 4.1 punkte nustatytą kainą (T.I, 5-7 b.l.). Ieškovas teigia, kad atsakovas paslaugų pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį nesuteikė, todėl turi ieškovui grąžinti 2008 m. balandžio 21 pavedimu sumokėtus 5000 eurų ir 2008 m. gegužės 7 d. pavedimu sumokėtus 16200 eurų (T.I, 8-9 b.l.).

24Teismo vertinimu, ieškovas nepagrįstai reikalauja 2008 m. balandžio 21 d. ir 2008 m. gegužės 7 d. pavedimais atsakovui pervestų lėšų grąžinimo.

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 2008 m. balandžio 21 d. 5000 eurų mokėjimo pavedimas padarytas dar iki 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutarties sudarymo. Tačiau sutartyje nėra nieko nurodyta, kad paslaugos teikėjas jau yra gavęs avansą pagal sutartį. Priešingai, sutarties 4.2 punkte, reglamentuojančiame paslaugų apmokėjimo tvarką, nurodyta, kad paslaugų kaina sumokama per 30 dienų nuo paslaugų teikėjo ataskaitos apie suteiktas paslaugas. Taigi, iš sutarties turinio aiškiai matyti, kad iki jos sudarymo jokie mokėjimai pagal šią sutartį tarp šalių nebuvo daromi. Be to, nurodydamas 2008 m. balandžio 21 d. mokėjimo pavedimo paskirtį, ieškovo atstovas įrašė „Už paslaugą“. Nurodymo, kad tai išankstinis mokėjimas, pavedime nėra (T.I, 8 b.l.). Taip pat pažymėtina, kad atsakovas viso proceso metu nuosekliai tvirtino, jog 2008 m. balandžio 21 d. pavedimu ieškovas atsiskaitė už paslaugas, kurios jam buvo suteiktos iki 2008 m. balandžio 21 d., o ne pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį. Tokius jo teiginius netiesiogiai patvirtina, tai, jog šalis jau anksčiau siejo sutartiniai santykiai. 2007 m. kovo 9 d. - 2008 m. sausio 10 d. atsakovas V. F. dirbo UAB „Marijampolės pieno konservai“ patarėju, be to, nuo 2007 m. kovo 9 d. iki 2008 m. kovo 3 d. atsakovas V. F. buvo UAB „Marijampolės pieno konservai“ valdybos nariu. Atsakovas taip pat dalyvavo „Baltymų frakcionavimo“ projekte.

26Įvertinęs nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į kasacinio teismo ne kartą pateiktą išaiškinimą, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija „Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010;2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. C. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje M. K., E. K. v. G. N., A. N., byla Nr. 3K-3-299/2008; 2008 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje UAB „IF draudimas“ v. P. V., bylos Nr. 3K-3-268/2008; kt.), teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog 2008 m. balandžio 21 d. mokėjimo pavedimu atsakovui sumokėti 5000 eurų yra sumokėti pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį, todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

27Spręsdamas, ar ieškovui turi būti grąžinti 2008 m. gegužės 7 d. mokėjimo pavedimu atsakovui sumokėti 16200 eurų, teismas nustatė, kad nors ieškovas teigia, kad jokių paslaugų pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį negavo, tačiau byloje yra ne vienas tokį teiginį paneigiantis įrodymas. Atsakovas po 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutarties sudarymo iki 2008 m. rugpjūčio 18 d. nuolat teikė ieškovui konsultacijas, patarimus, rašytines pastabas ir vertinimus, susijusius su baltyminio pieno produkto su L-argininu gamybos būdu. Tai patvirtina 2008 m. gegužės 19 d. atsakovo parengta ir ieškovui pateikta studija „( - ) “ (mitybos kokybė) (T.I, 35-53 b.l.), atsakovo ieškovui pateiktas Lenkų įmonės „M. H.“ Ltd. gamybos pasiūlymų vertinimas (T.I, 54 b.l.). Kad nurodytus atsakovo rengtus dokumentus ieškovo valdybos pirmininkas R. K. gavo, patvirtina 2008 m. rugpjūčio 6 d. R. K. paklausimas atsakovui, kuriame suformuluoti konkretūs klausimai, parengti pagal gautą medžiagą (T.I, 55 b.l.). Atsakovas į gautą paklausimą ieškovo UAB „Marijampolės pieno konservai“ valdybos pirmininkui atsakė 2008 m. rugpjūčio 18 d. (T.I, 56-60 b.l.). Kad tarp šalių vyko susirašinėjimas po 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutarties sudarymo, neginčija ir ieškovas (T.II, 173-174 b.l.).

28Nustatytos aplinkybės, teismo vertinimu, patvirtina, kad atsakovas pagal 2008 m. balandžio 28 d. Atlygintinų paslaugų sutartį teikė ieškovui intelektines paslaugas, susijusias su baltyminio pieno produkto su L-argininu gamybos būdu. Kartu teismas pažymi, kad atsakovas ieškovui teikė intelektines paslaugas, todėl akivaizdu, jog sutarties įvykdymas nėra siejamas su materialaus objekto sukūrimu (CK 6.716 str. 1 d.).

29Ieškovo argumentas, kad atsakovas turi grąžinti pagal sutartį sumokėtas lėšas, nes nepateikė ataskaitos apie suteiktas paslaugas, taip pat vertintinas kritiškai. Sistemiškai aiškinant sutarties 2.5 ir 4.2 punktus darytina išvada, jog paslaugų teikėjas įsipareigojo per 14 dienų nuo Klientui suteiktų paslaugų momento pateikti išsamią paslaugų teikimo ataskaitą, o paslaugų gavėjas įsipareigojo sumokėti sutarties kainą per 30 dienų nuo paslaugų teikėjo ataskaitos pateikimo. Tokios sutarties sąlygos suponuoja išvadą, jog ataskaitos apie suteiktas paslaugas paskirtis fiksuoti momentą, nuo kurio prasideda terminas sumokėti už suteiktas paslaugas. Byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovas už paslaugas sumokėjo 2008 m. gegužės 7 d., t.y. dar iki ataskaitos pateikimo, todėl jos pateikimas po apmokėjimo už paslaugas iš esmės prarado prasmę. Be to, kaip nustatyta aukščiau, paslaugos buvo suteiktos realiai.

30Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas grąžinti 2008 m. gegužės 7 d. mokėjimo pavedimu atsakovui sumokėtus 16200 eurų yra nepagrįstas.

31Dėl nurodytų priežasčių, teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinys atmestinas pilnai.

32Atmetęs tiek ieškovo ieškinį, tiek atsakovo priešieškinį, teismas sprendžia, kad nei viena šalis bylos nelaimėjo, todėl kiekvienos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos vienai iš kitos neatlygintinos (CPK 93 str.).

33Iš šalių valstybės naudai priteistina po 29,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92, 96 str.).

34Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

36Ieškinį ir priešieškinį atmesti.

37Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ (kodas 151453167, buveinė Kauno g. 114, Marijampolė) ir atsakovo V. F. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ) po 29,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, sumokant valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM į Surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Vilijai... 3. ieškovas prašo... 4. Atsakovas su... 5. Atsakovas pateikė... 6. Ieškovas su... 7. 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutartyje „Informacijos teikėjas“... 8. Net jeigu ir daryti tas prielaidas, kad atsakovas buvo "Informacijos... 9. Teisminio nagrinėjimo metu šalys ir jų atstovai palaikė savo pozicijas,... 10. Ieškinys ir priešieškinis atmestini.... 11. Byloje tarp šalių kilo ginčai dėl sutartinių prievolių, kylančių iš... 12. Teismas pirmiausiai pasisakys dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų, nes... 13. Byloje nustatyta, kad nuo 2007 m. kovo 9 d. iki 2008 m. sausio 10 d. ieškovą... 14. Tarp šalių nėra ginčo, kad tuo laikotarpiu, kai atsakovas dirbo UAB... 15. Esant ginčui dėl 2007 m. gruodžio 19 d. Konfidencialumo sutarties tikslo,... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 19 d. iki... 17. Šiose sutartyse informacijos teikėju nurodyta ieškovė UAB „Marijampolės... 18. Įvertinęs ieškovo sudarytų sutarčių visumą, teismas negali sutikti su... 19. Kartu teismas atkreipia dėmesį, kad dalį konfidencialumo sutarčių... 20. Teismas taip pat negali sutikti su atsakovo argumentais, kad sutarties 1.1... 21. Sutarties 1.1 papunktyje nurodyta „Konfidenciali informacija“ – su... 22. Teismo vertinimu, sutartyje pateiktas konfidencialios informacijos sąvokos... 23. Nagrinėdamas ieškovo UAB „Marijampolės pieno konservai“ ieškinį,... 24. Teismo vertinimu, ieškovas nepagrįstai reikalauja 2008 m. balandžio 21 d. ir... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 2008 m. balandžio 21 d. 5000 eurų... 26. Įvertinęs nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į kasacinio teismo ne... 27. Spręsdamas, ar ieškovui turi būti grąžinti 2008 m. gegužės 7 d.... 28. Nustatytos aplinkybės, teismo vertinimu, patvirtina, kad atsakovas pagal 2008... 29. Ieškovo argumentas, kad atsakovas turi grąžinti pagal sutartį sumokėtas... 30. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas grąžinti 2008 m.... 31. Dėl nurodytų priežasčių, teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinys... 32. Atmetęs tiek ieškovo ieškinį, tiek atsakovo priešieškinį, teismas... 33. Iš šalių valstybės naudai priteistina po 29,80 Lt išlaidų, susijusių su... 34. Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 36. Ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 37. Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...