Byla 2S-1748-527/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko (įkeisto turto savininko) K. B. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-12622-657/2011 pagal kreditoriaus AB DnB NORD banko 2011-03-17 pareiškimą / 2011-05-24 pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko K. B..

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

3kreditorius kreipėsi į Hipotekos skyrių prie Kauno miesto apylinkės teismo su 2011-03-17 pareiškimu (b. l. 4), prašydamas CPK 558 str. pagrindu išieškoti kreditoriui iš skolininko 1.234.419,53 EUR skolą ir 135 Lt žyminį mokestį iš bankui 2009-05-28 hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 02120090005660) įkeisto nekilnojamojo turto, priklausančio skolininkui, t. y. 0,0350 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir ūkinio pastato (( - )), esančių Kaune, ( - ) g. 34.

4Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-04-01 nutartimi areštavo šį turtą ir įspėjo skolininką (taip pat ir įkeisto turto savininką), kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

5Kreditorius 2011-05-24 pakartotiniu pareiškimu (b. l. 48), vadovaudamasis CK 6.37 str. ir CPK 558 str., prašė išieškoti kreditoriui iš skolininko 1.307.224,28 EUR skolą (tame tarpe 57.178,09 Lt nesumokėtų palūkanų, 82.674,78 Lt nesumokėtų delspinigių), 135 Lt žyminį mokestį bei 5 proc. metines palūkanas nuo visos skolos sumos nuo pareiškimo pateikimo dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos ir parduoti iš varžytynių kreditoriui hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 02/1/2009/0005660), 2009-05-29 įregistruotu Kauno m. apylinkės teismo hipotekos skyriuje (b. l. 24-27), skolininkui priklausantį įkeistą 0,0350 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esančius Kaune, ( - ) g. 34, negrąžinus 1.307.224,28 EUR skolos pagal 2007-05-10 Kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2007-233 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais (b. l. 6-32).

6Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-03 nutartimi (b. l. 52-53) kreditoriaus reikalavimą tenkino ir, vadovaudamasis CPK 544 str. ir 558 str. 2 d., Nutarė

7priverstinai išieškoti iš skolininko 1.307.224,28 EUR skolą, 5 proc. metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos (1.307.224,28 EUR) nuo 2011-06-02 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo ir 135 Lt žyminį mokestį;

8priverstinai parduoti iš varžytynių skolininkui nuosavybės teise priklausantį įkeistą 0,0350 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esančius Kaune, ( - ) g. 34. Teismas nurodė, kad skolininkė neįvykdė prievolės pagal 2007-05-10 kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2007-233 kreditoriui, dėl ko nėra ginčo, todėl skola priverstinai išieškotina ne ginčo tvarka, įkeistą turtą priverstinai parduodant iš varžytynių.

9Skolininkas atskiruoju skundu (b. l. 61-64) prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-02 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - kreditoriaus pakartotinį prašymą atmesti ar palikti nenagrinėtą. Skolininkas nurodo, kad kreditorius nėra tinkamai pranešęs skolininkui apie vienašališką kredito sutarties nutraukimą (nors prie prašymo pradėti išieškojimą privalėjo pateikti įrodymus apie pagrindinę prievolę nustatančios sutarties pasibaigimą, ją vienašališkai prieš terminą nutraukiant; LAT 2003-12-03 nutartis Nr. 3K-3-1151/2003)), todėl negali reikalauti visos paskolos grąžinimo. Net jeigu kreditorius įrodytų, kad pranešimą dėl vienašališko Kredito linijos sutarties nutraukimo siuntė, tai nebūtų pagrindas konstatuoti, kad Kredito sutartis vienašališkai nutraukta, nes tokio pranešimo skolininkas nėra gavęs, o LAT 2009-06-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-241/2009 išaiškinta, kad sutarties nutraukimo termino skaičiavimas nuo pranešimo išsiuntimo kredito gavėjui dienos prieštarauja CK 6.218 str. 1 d., todėl hipotekos kreditorius negali ja remtis įrodinėdamas, kad kredito gavėjui apie sutarties nutraukimą buvo tinkamai pranešta, tuo labiau, kad ir šalių susitarimu negali būti pašalintas CK 6.218 str. 1 d. įtvirtintas imperatyvas, jog antrajai sutarties šaliai privalo būti iš anksto pranešta apie sutarties nutraukimą.

10Be to, užtikrinant skolininko 2007-05-10 skolinį įsipareigojimą, hipoteka yra įkeistas ne tik skolininko, bet ir įkaito davėjos R. B. nekilnojamasis turtas, tokia faktinė situacija atitinka bendrąją hipoteką (CK 4.183 str. 1 d.) (nes vieno skolinio įsipareigojimo įvykdymui yra įkeistas skirtingiems savininkams priklausantis turtas), todėl, kol nėra nustatyta išieškojimo iš skirtingiems savininkams priklausančio hipoteka įkeisto turto pardavimo varžytynėse eilė (CK 4.183 str. 3 d.), hipotekos teisėjas turėjo atsisakyti vykdyti išieškojimą ypatingosios teisenos tvarka, palikdamas prašymą nenagrinėtą (CPK 542 str. 1 d., 296 str. 1 d. 12 p.) ir išaiškindamas kreditoriui, kad jis turi teisę dėl skolos išieškojimo kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka (LAT 2010-11-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2010). Bendrosios hipotekos atveju įstatymu nesuteikta teisė kreditoriui gauti išieškojimą pagal paprastosios hipotekos taisykles – išieškojimo eilę nustatyti vienašališkai, kokia skolos dalis iš kokio savininko turi būti padengta, nes tokiu atveju būtų pažeisti įkaito davėjo interesai, proporcingumo ir hipotekos santykių subjektų lygiateisiškumo principai.

11Kreditorius atsiliepimu į skolininko atskirąjį skundą (b. l. 73-75) prašo atskirąjį skundą atmesti ir Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-03 nutartį palikti nepakeistą. Kreditorius nurodo, kad jis, teikdamas teismui pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, pateikė teismui įrodymus apie tai, kad 2011-02-07 pranešimas dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo skolininkui buvo išsiųstas adresu Kaunas, ( - ) g. 32 ir įteiktas 2011-02-09 ekonomei Z. M. pasirašytinai (b. l. 29, 30-31, 77). Kad skolininkas gavo kreditoriaus 2011-02-07 pranešimą, patvirtina ir skolininko atsakymas, kurį bankas gavo 2011-02-25 (b. l. 78). Pateikti dokumentai patvirtina, kad Sutartis buvo nutraukta praėjus daugiau nei 10 dienų nuo pranešimo vienašališko sutarties nutraukimo išsiuntimo dienos (2011-03-10). Tai, kad nutartyje nėra nustatyta įkeisto turto pardavimo eilė, taip pat nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. Kaip matyti iš Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktų (b. l. 79-81), atskirai nei iš R. B. priklausančio turto, nei iš skolininkui priklausančio turto nebus galima patekinti viso kreditoriaus reikalavimo, t. y. reikės pardavinėti abiejų skolininkų kreditoriui įkeistą turtą. Be to, kaip matyti iš Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktų, R. B. ir skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas sudaro vieną turtinį kompleksą ir turėtų būti pardavinėjamas kartu. Nustatyti įkeisto turto parduodamo turto eilę nėra tikslinga.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

14Pagal CPK 442 str. 11 punktą bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Šių bylų (prašymų dėl hipotekos įregistravimo, hipotekos baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimų dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos nustatytos CPK XXXVI skyriuje „Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių“. CPK 558 str. nustatyta pareiškimo dėl priverstinės skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, tvarka bei sąlygos. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem pareiškimais: 1) CPK 558 str. 1 d. numatytas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistą turtą areštuoti, 2) CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu yra pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti.

15Bylos medžiaga patvirtina, jog sutartinės hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 02/1/2009/0005660), 2009-05-29 įregistruotu Kauno m. apylinkės teismo hipotekos skyriuje (b. l. 24-27), skolininko prievolės kreditoriui pagal 2007-05-10 Kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2007-233 (su visais 2009-05-26 pakeitimais ir papildymais (b. l. 6-23) grąžinimui užtikrinti, buvo įkeistas skolininkui priklausantis 0,0350 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), esantys Kaune, ( - ) g. 34. 2011-02-07 rašte (b. l. 28), išsiųstame skolininkui registruotu paštu ir įteiktame ,,ekonomei Z. M.“ (b. l. 77), kreditorius nurodė, kad įsipareigojimų pagal 2009-05-26 kreditavimo sutartį nevykdymas yra pagrindas bankui vienašališkai nutraukti sutartį, ir pranešė, kad praėjus 30 d. terminui nuo šio rašto išsiuntimo dienos ir neįvykdžius minėtų finansinių įsipareigojimų, t. y. negrąžinus pradelstos paskolos, priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių, Bankas kitą dieną, einančią po termino pasibaigimo dienos, vienašališkai nutraukia kreditavimo sutartį ir pradeda priverstinį skolos išieškojimą iš Bankui įkeisto turto ir kito skolininkui priklausnčio turto ir lėšų.

16Pakartotiniu įkeitimu tai pačiai prievolei užtikrinti hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 02/1/2007/0007185) buvo įkeistas ir R. B. priklausantis 498,43 kv. m gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), esantys Kaune, ( - ) g. 34, bei 1234/1846 dalis 0,1846 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio Kaune, ( - ) g. 34/( - ) g. 13. Taip pat pakartotiniu įkeitimu tai pačiai prievolei užtikrinti hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 01/1/2007/0012181) buvo įkeistas ir UAB „Korys“ priklausantis 1,9800 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) k., Vilniaus rajone.

17Skolininkui tinkamai bei laiku nevykdžius prievolės kreditoriui pagal 2007-05-10 kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2007-233 su vėlesniais pakeitimais, Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-04-01 nutartimi Nr. 2-8224-285/2011 areštavo skolininkui nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą ir nutarė įspėti skolininką (taip pat ir įkeisto turto savininką), kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Lietuvos pašto Vidaus pašto siuntų paieškoje matyti, jog 2011-04-01 nutartis skolininkui įteikta 2011-04-26. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius 2011-05-25 pakartotinai paštu išsiuntė Hipotekos skyriui prašymą priverstinai išieškoti iš skolininko 1.307.224,28 Lt skolos, iš jų: 1.167.371,41 Eur negrąžinto kredito, 57.178,09 Eur nesumokėtų palūkanų, 82.674,78 Eur nesumokėtų delspinigių ir parduoti iš varžytynių kreditoriui hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 02120090005660 įkeistą turtą.

18Byloje sprendžiama dėl pradėtos išieškojimo iš įkeisto turto procedūros teisėtumo. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Nagrinėjamu atveju, kolegijos nuomone, yra svarbu tai, kad ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nes skolininkui buvo suteiktas 1.196.333,41 EUR kreditas vartojimo reikmėms (486.561,63 EUR skolos refinansavimui, 709.771,78 EUR žemės sklypams pirkti (Kreditavimo sutarties Specialiosios dalies 8 p.); kredito grąžinimas užtikrintas įgyto nekilnojamojo turto hipoteka. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (LAT 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus. LAT 2011-06-15 nutartyje civilinėje byloje. Nr. 3K-7-272/2011 konstatavo, kad ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėjas, vykdydamas išieškojimo iš įkeisto turto procedūras, pagal pateiktus dokumentus nustatęs, jog pagrindinė ir (ar) hipotekos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, ex officio privalo vertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo (nagrinėjamoje byloje – sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos), yra sąžiningos (CK 6.188 str.), tuo labiau, kai iš skolininko atsakymo į kreditoriaus 2011-02-07 raštą (b. l. 78) matyti, jog skolininkas nesutiko, kad bankas vienašališkai nutrauktų su juo sudarytą sutartį.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad hipotekos teisėja, priimdama skundžiamą nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo, nevykdė pareigos patikrinti, ar Sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjos atlikto veiksmo, vadovaujantis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, yra sąžiningos, ko reikalauja viešojo intereso apsauga, todėl, vadovaujantis vienoda teismine praktika (žr. Kauno apygardos teismo 2011-09-20 nutartis c. b. Nr. 2S-1747-273/2011) Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos teisėjos 2011-06-27 nutartis naikintina ir klausimas dėl priverstinio skolos išieškojimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p., 327 str. 1 d. 2 p.), atskirai nebepasisakant dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kaip nebereikšmingų šios apeliacijos rezultatui.

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. - 339 str.,

Nutarė

21atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

22Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 3. kreditorius kreipėsi į Hipotekos skyrių prie Kauno miesto apylinkės teismo... 4. Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-04-01 nutartimi... 5. Kreditorius 2011-05-24 pakartotiniu pareiškimu (b. l. 48), vadovaudamasis CK... 6. Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-03 nutartimi (b.... 7. priverstinai išieškoti iš skolininko 1.307.224,28 EUR skolą, 5 proc.... 8. priverstinai parduoti iš varžytynių skolininkui nuosavybės teise... 9. Skolininkas atskiruoju skundu (b. l. 61-64) prašo panaikinti Hipotekos... 10. Be to, užtikrinant skolininko 2007-05-10 skolinį įsipareigojimą, hipoteka... 11. Kreditorius atsiliepimu į skolininko atskirąjį skundą (b. l. 73-75) prašo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Pagal CPK 442 str. 11 punktą bylos dėl hipotekos teisinių santykių... 15. Bylos medžiaga patvirtina, jog sutartinės hipotekos lakštu (identifikavimo... 16. Pakartotiniu įkeitimu tai pačiai prievolei užtikrinti hipotekos lakštu... 17. Skolininkui tinkamai bei laiku nevykdžius prievolės kreditoriui pagal... 18. Byloje sprendžiama dėl pradėtos išieškojimo iš įkeisto turto procedūros... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad hipotekos teisėja, priimdama skundžiamą... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. - 339 str.,... 21. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. birželio 3 d....