Byla 2A-2363-302/2015
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, su darbo santykiais susijusių išmokų, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Andrutės Kalinauskienės ir Antano Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Pigu“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. P. ieškinį atsakovui UAB „Pigu“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, su darbo santykiais susijusių išmokų, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė V. P. kreipėsi teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti ieškovės atleidimą iš darbo neteisėtu; laikyti, jog darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos; priteisti ieškovės naudai iš atsakovo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo 2014 m. liepos 7 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal šalių sudarytą darbo sutartį Nr. 169 2011-09-26 ji buvo priimta į darbą pas atsakovą pirkimų vadovės pareigoms. Kartu su darbo sutartimi ieškovė pasirašė ir pareiginius nuostatus. Tą pačią dieną tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryti Nekonkuravimo susitarimas ir Konfidencialumo sutartis. 2012-08-09 ieškovė išėjo nėštumo ir gimdymo atostogų. Gimus dukrai, ieškovė išėjo vaiko priežiūros atostogų. 2014-01-13 ieškovė po vaiko priežiūros atostogų grįžo į darbą. Tą pačią dieną buvo pasirašytas darbo sutarties pakeitimas – priedas prie darbo sutarties, numatantis, jog darbdavys įsipareigoja ieškovei mokėti 5 132 Lt (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį. Ieškovė tęsė darbą pirkimų vadovės pareigose, iki kol 2014-07-07 atsakovas pateikė ieškovei generalinio direktoriaus 2014-07-04 prašymą pasiaiškinti dėl netinkamo darbuotojos elgesio ir pareikalavo pasiaiškinimą pateikti nedelsiant. 2014-07-07 ieškovė pateikė pasiaiškinimą. Tą pačią dieną atsakovo direktorius priėmė įsakymą Nr. 2014/07/01 „Dėl nuobaudos V. P. skyrimo“, kuriuo ji buvo atleista iš darbo už konfidencialios/komercinės informacijos naudojimą be bendrovės sutikimo ar žinios savo asmeninio verslo tikslais ir už neetišką ir geros moralės principams prieštaraujantį elgesį, kai darbuotoja naudodamasi atsakovo vardu ir dalykine reputacija siekė paveikti atsakovo tiekėją, kad gautų asmeniniam verslui neteisėtos naudos. Ieškovė pasirašė po šiuo dokumentu, nurodydama, jog susipažino, tačiau su teksto turiniu nesutinka. Ieškovės manymu, drausminė nuobauda ieškovei buvo skirta nesilaikant Darbo kodekso ir teismų praktikoje įtvirtintos drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos. Ieškovei nebuvo suteiktas protingas terminas pasiaiškinimui raštu pateikti bei nurodyti visas aplinkybes, turinčias reikšmės drausminės atsakomybės jos atžvilgiu taikymui, ypač atsižvelgiant į tai, kad atsakovas akivaizdžiai neturėjo visos pilnos informacijos ir skubotai priėmė nepagrįstą sprendimą, nesant ieškovės jokio darbo drausmės pažeidimo ir nesant drausminės atsakomybės taikymo pagrindų. Įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo atsakovas nurodė, jog ieškovė padarė DK 235 str. 2 d. 4 ir 11 p. numatytus šiurkščius darbo pareigų pažeidimus. Įsakyme nėra nurodytas konkretus ieškovės netinkamas elgesys, t.y. ką ir kada ieškovė netinkamai padarė, dėl ko buvo atleista iš darbo. Pasak ieškovės, ji buvo atleista iš darbo dėl to, kad eidama atsakovo pirkimų vadovės pareigas, surado, užsakė, pristatė ir pardavė 700 Lt vertės palapinę (prekę), kurios atsakovas neturėjo, ne per atsakovą, o per ieškovei priklausančią įmonę UAB „Sportas LT“, klientui, kurio palapinės užsakymą atsakovas atšaukė, t.y. klientui, kurio užsakymo atsakovas negalėjo įvykdyti. Atsakovas žinojo, kad ieškovė dirba UAB „Sportas LT“ bei yra UAB „Sportas LT“ akcininkė, ieškovė buvo pateikusi atsakovui informaciją apie kitą darbovietę. Apie savo darbą UAB „Sportas LT“ ieškovė pranešė ir atsakovo buhalterijai, kadangi reikėjo užpildyti atitinkamus prašymus ir formas dėl pajamų ir mokesčių apskaičiavimo, ieškovė prašė laikyti darbą UAB „Pigu“ pirmaeilėmis pareigomis. Ieškovei, atsižvelgiant į jos atsakovui ir jo generaliniam direktoriui pateiktą informaciją, nebuvo nurodyta, kad ji negali dirbti kartu ir UAB „Sportas LT“, nebuvo prašoma deklaruoti viešų ir privačių interesų konflikto. 2014-07-01 atsakovo bendrovėje įsigaliojo naujos darbo taisyklės, kurių ieškovė nepasirašė, komercijos direktorei nurodydama, jog dirba kitoje įmonėje ir turi kitos įmonės akcijų, tuo kaip ir paaiškindama, „deklaruodama“ darbdaviui, primindama, kad nekiltų nesusipratimų. Tačiau iškart po šios informacijos pateikimo atsakovo generalinis direktorius pasirašė prašymą pasiaiškinti dėl netinkamo darbuotojos elgesio, kartu susiejant su anksčiau minėtos prekės – palapinės užsakymo nesėkmingu vykdymu per UAB „Pigu“. Pažymėjo, jog tik po to, kai pirkėjas negavo ieškomos prekės iš atsakovo, pirkėjas internete surado kitą pardavėją – UAB „Sportas LT“, kuris gavo ir suorganizavo pirkėjo pageidaujamos prekės pristatymą. Ieškovės manymu, ji neatliko jokių neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų. Atsakovas tinkamai neįvertinęs visų aplinkybių, kurių paaiškinimo galimybės ieškovei net nesuteikė, negalėjo konstatuoti jo nurodytų ir DK 235 str. 2 d. 4 ir 11 p. numatytų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų ir todėl negalėjo atleisti ieškovės DK 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu. Jei įvertinus, jog ieškovė vis dėlto padarė darbo pareigų pažeidimą, tai tokiu atveju toks padarytas pažeidimas negali būti laikomas šiurkščiu, kadangi nesukėlė jokių neigiamų pasekmių atsakovui, nėra ieškovės kaltės, nebuvo pasinaudota jokia konfidencialia informacija. Nutraukus darbo sutartį teismo sprendimu nuo sprendimo įsigaliojimo, bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovės nepertraukiamas darbo stažas pas atsakovą buvo 33 mėnesiai, ieškovei iš atsakovo priteistina dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka. Kadangi ieškovė iš darbo buvo atleista neteisėtai, tai ieškovei iš atsakovo priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo ieškovės neteisėto atleidimo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Ieškovė taip pat patyrė neturtinės žalos, įvertintos 5000 Lt, kadangi dėl neteisėto atleidimo ji patyrė dvasinius išgyvenimus, stresą, nestabilumo darbo santykiuose jausmą. Neturtinės žalos dydžio apskaičiavimui neabejotinai reikšmės daro ir tai, kad ieškovė viena augina vaiką iki 3 metų, buvo atleista iš darbo staiga, be jokio įspėjimo, nors turėjo teisę būti įspėta prieš 4 mėnesius, kas būtų leidę ieškovei ieškotis naujo darbo.

4Atsakovas UAB „Pigu“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovė pasirašydama Darbo sutartį, įsipareigojo nenaudoti savo, šeimos, giminaičių ar trečiųjų asmenų interesais ir/ar naudai jokios informacijos, susijusios su darbu ar pareigomis pas atsakovą ar kitaip prieinamos ir priklausančios atsakovui (darbo sutarties 12.3 p.), išlaikyti žinių, kurias ji gavo pas atsakovą slaptumą (darbo sutarties 12.4 p.), atsakovo suteiktą interneto ryšį ir elektroninį paštą naudoti tik darbo reikalais (darbo sutarties 12.11 p.). Konfidencialumo sutartyje ieškovė įsipareigojo be atsakovo sutikimo neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, kurios konfidencialumas numatytas atsakovo sudarytose sutartyse, kontraktuose, protokoluose, kituose įsipareigojimuose bei dokumentuose, taip pat bet kokią iš atsakovo gautą informaciją naudoti tik pagal paskirtį ir bendrovės interesais. Ieškovė atsakovui siųstoje anketoje nurodė, kad dirba UAB „Sportas LT“ direktore, ir kad po bandomojo laikotarpio šių pareigų atsisakys. Po šios anketos pateikimo Nekonkuravimo sutartis buvo pasirašyta be išlygų, nes šalys susitarė, kad ieškovė su atsakovu nekonkuruos visu darbo UAB „Pigu“ metu. Draudimas naudoti UAB „Pigu“ turimą komercinę ir bet kokią kitą konfidencialią informaciją ieškovei buvo taikomas kaip savarankiškas draudimas, nesiejant jo su nekonkuravimo įsipareigojimu. Tačiau nurodytų įsipareigojimų ieškovė nesilaikė: be atsakovo leidimo ar sutikimo darbo pas atsakovą laikotarpiu ieškovė buvo akcininkė ir direktorė su atsakovu konkuruojančios bendrovės UAB „Sportas LT“, naudojo UAB „Pigu“ komercinę, konfidencialią informaciją UAB „Sportas LT“ naudai ir interesais. 2014-03-30 ieškovė iš savo darbinio elektroninio pašto dėžutės parašė laišką atsakovo tiekėjui OASE Outdoors Aps, kuriuo prašė parduoti prekę atsakovo konkurentui UAB „Sportas LT“. Iš OASE įsigyjamą prekę, naudojantis atsakovo duomenimis ir kontaktais, ieškovė ketino parduoti per UAB „Sportas LT“ vartotojui V. A., kuris dėl šios prekės anksčiau kreipėsi į atsakovą ir kuriam šią prekę per atsakovą buvo atsisakyta parduoti, nurodant, jog jos atsakovas neturi. Ieškovė iš savo pavaldinės I. M. pareikalavo, kad ši jai atsiųstų su OASE suderintą kainoraštį. Naudodamasi šiuo kainoraščiu ir aplinkybe, jog ji dirba pas atsakovą, kur yra atsakinga už pirkimus, ieškovė bandė iš OASE išsireikalauti 10 proc. nuolaidą prekei arba nemokamą jos pristatymą. Aplinkybė, kad V. A. pats kreipėsi į UAB „Sportas LT“ dėl prekių pardavimo, nes negalėjo jų gauti iš UAB „Pigu“, nepaneigia ir nepateisina ieškovės atliktų neteisėtų veiksmų, kadangi ieškovė neturėjo teisės susirašinėdama UAB „Sportas LT“ vardu su tiekėju, naudoti UAB „Pigu“ elektroninio pašto adreso, interneto ryšio, darbo laiko. Ieškovė neturėjo teisės derėdamasi dėl UAB „Sportas LT“ nuolaidų ir kitų įsigijimo sąlygų, naudoti UAB „Pigu“ vardo, referuoti į UAB „Pigu“ ir OASE santykius, vadovautis tiekėjo atsakovui pateiktu kainoraščiu, pasirašinėti tokį laišką kaip UAB „Pigu“ pirkimų vadovė. Tokiais veiksmais ieškovė suklaidino tiekėją dėl to, kieno vardu ieškovė apskritai veikia, patvirtino tiekėjui, jog visas jo bendradarbiavimas su atsakovu ir jo sąlygos yra žinomos ir UAB „Sportas LT“. Ieškovė panaudojo atsakovo resursus tam, kad suteiktų naudos savo įmonei – atsakovo konkurentui: įpareigojo kitą atsakovo darbuotoją jai ieškoti tiekėjo kainininko ir jį persiųsti. Ieškovė, būdama UAB „Sportas LT“ direktore ir gavusi vartotojo paklausimą, kuris iš UAB „Pigu“ prekės negavo, turėjo užtikrinti, kad toks vartotojas liktų patenkintas UAB „Pigu“ paslaugomis, o ne UAB „Sportas LT“ paslaugomis. Kaip UAB „Pigu“ pirkimų vadovė, vadovaujantis jos pareiginių nuostatų 4 d. 1, 2 punktais, ji galėjo ir privalėjo užsakyti vartotojo pageidaujamą prekę iš tiekėjo UAB „Pigu“ vardu, o ne iš jos konkurento, ir privalėjo šią prekę parduoti vartotojui per UAB „Pigu“. Tačiau užuot taip padariusi, ieškovė, darbo pas atsakovą metu iš jo tiekėjo, naudodama atsakovo paštą ir pasirašydama kaip atsakovo pirkimų vadovė, spaudė tiekėją parduoti prekę UAB „Sportas LT“, kad vėliau ją galėtų iš savo valdomos įmonės parduoti UAB „Pigu“ klientui. Tokiais veiksmais ieškovė sumenkino atsakovo dalykinę reputaciją vartotojo akyse bei pažeidė Pareiginių nuostatų 9.2 p., darbo sutarties 12.3 p., darbo tvarkos taisyklių 11.2.6 p. Ieškovė visu darbo pas atsakovą laikotarpiu valdė su juo konkuruojančią įmonę ir joje dirbo direktore. Šiuo atveju reikšminga ne tai, kokio dydžio tiesioginius nuostolius ieškovė atsakovui padarė, o tai, jog ji, užimdama vienas aukščiausių pareigų pas atsakovą, dėl kurių jai prieinama tapo didžioji dalis konfidencialios ir komercinę paslaptį sudarančios informacijos, šią informaciją naudojo ne UAB „Pigu“, o savo valdomos įmonės tikslais ir naudai. Tokiais savo veiksmais ji pažeidė darbo sutartyje, Konfidencialumo sutartyje, Nekonkuravimo susitarime, pareiginiuose nuostatuose įtvirtintas pareigas ir jos, kaip darbuotojos prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovas niekada nesutiko, kad ieškovė dirbtų konkuruojančiame ūkio subjekte, ir tuo labiau nesutiko, kad jo naudai naudotų UAB „Pigu“ komercinę informaciją, ar būtų tokio subjekto vienintele akcininke. Be to, ieškovė vienašališkai įsipareigojo būti direktore ne ilgiau nei iki bandomojo laikotarpio pabaigos. Bandomasis laikotarpis baigėsi 2011-11-26. Po jo ieškovė nekėlė klausimo dėl darbo UAB „Sportas LT“, nenustojo jame dirbti ir apie tai neinformavo darbdavio. Ieškovė atleista buvo teisėtai ir pagrįstai, todėl ieškinys nepagrįstas, reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo netenkintinas, kaip ir visi kiti jos reikalavimai.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino ieškovės V. P. atleidimą iš darbo – pirkimų vadovės pareigų – UAB „Pigu“ neteisėtu; laikė, kad V. P. ir UAB „Pigu“ sudaryta darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, remiantis DK 300 straipsnio 4 dalimi; priteisė iš atsakovo UAB „Pigu“ 14 929,63 Eur vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą už laikotarpį nuo 2014-07-08 iki teismo sprendimo priėmimo 2015-02-20, o nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki jo įsiteisėjimo – po 95,70 € vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną, esant 5 darbo dienų savaitei, ieškovės V. P. naudai; priteisė iš atsakovo UAB „Pigu“ 3 955,72 eurų išeitinės išmokos ieškovės V. P. naudai; priteisė iš atsakovo UAB „Pigu“ 1 448 eurų (arba 5 000 Lt) neturtinės žalos atlyginimo ieškovės V. P. naudai; priteisė iš atsakovo UAB „Pigu“ ieškovės V. P. naudai 5 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas už 20 373,35 eurų sumą, nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. rugpjūčio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Teismas, vertindamas ieškovei skirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo už bendrovės konfidencialios/komercinės informacijos naudojimą be bendrovės sutikimo ar žinios savo asmeninio verslo tikslais, už neetišką ir geros moralės principams prieštaraujantį elgesį naudojantis UAB „Pigu“ vardu ir dalykine reputacija, siekiant paveikti UAB „Pigu“ tiekėją, kad gautų asmeniniam verslui neteisėtos naudos– padarė išvadą, jog darbdavys nepagrįstai parinko pačią griežčiausią nuobaudą, neatsižvelgė į tai, jog ieškovė buvo pareiginga darbuotoja, jai nebuvo skirtos jokios drausminės nuobaudos, ji bendrovėje užėmė vienas iš vadovaujančių pareigų, priimta į darbą buvo dėl to, jog turėjo patirties komercijoje, galėjo „atvesti“ atsakovo bendrovei reikalingų tiekėjų bendradarbiavimui plečiant užsakymų apimtis. Teismo manymu, byloje neginčijamai nustatyta, jog atsakovui buvo žinoma apie tai, kad ieškovė, įsidarbindama UAB „Pigu“ dirbo UAB „Sportas LT“, turėjo šios įmonės akcijų. Teismas, vertindamas nurodytų kriterijų pagrindu ieškovės padarytą darbo drausmės pažeidimą, sprendė, kad ieškovė nesukūrė jokių neigiamų padarinių atsakovo bendrovei, jos veiksmai nedarė jokios įtakos bendrovės verslo procesui, klientų skaičiui. Pažymėjo, jog atsakovas byloje nepateikė jokių įrodymų apie galimai kilusius nuostolius ar tam tikrų tiekėjų praradimą. Dėl šių aplinkybių, teismas sprendė, jog nėra pagrindo teigti, kad ieškovė piktavališkai pažeidinėjo darbo drausmę, ar tyčia veikė priešingai nei susitarta nekonkuravimo susitarime, ar būtų siekusi sau, savo įmonei naudos, tuo generuodama nuostolius atsakovo bendrovei. Teismo manymu, byloje neįrodyta, kad ieškovė, padėjusi klientui įsigyti konkrečią palapinę, kokiu nors būdu pakenkė atsakovo reputacijai, padarė jam nuostolių, o vien ta aplinkybė, kad klientas pasipiktino „Pigu“ aptarnavimo kokybe ir įsigijo prekę per jo paties susirastą ieškovę ir jos įmonę, nesudaro pagrindo pripažinti ieškovės kaltę padarius šiurkštų drausminį nusižengimą UAB „Pigu“. Be to, atkreipė dėmesį į tai, jog tik iškilus aplinkybei apie „Pigu“ neįvykdytą užsakymą, kuris po to buvo įvykdytas „Sportas LT“, atsakovas ėmėsi staigių ir neadekvačių priemonių ieškovės, kaip darbuotojos atžvilgiu. Atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes, teismo vertinimu, ieškovė į darbą negali būti grąžinama dėl to, kad jai gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, todėl pripažinus darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir nustačius, kad ieškovė negali būti grąžinama į darbą, remiantis DK 300 str. 4 d., teismas laikė darbo sutartį nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismas taip pat priteisė ieškovei vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą laikotarpiu nuo jos atleidimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, bei nustatęs, kad ieškovė buvo atleista iš darbo neteisėtai, ir atsakovas savo veiksmais ieškovės atžvilgiu pažeidė jos, kaip darbuotojo, interesus, priteisė ieškovei neturtinę žalą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliantas UAB „Pigu“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimo ir prašo skundžiamą sprendimą panaikinti. Nurodo, kad priešingai nei nustatė teismas, ieškovė iš darbo buvo atleista ne todėl, kad pardavė V. A. palapinę per Sportas LT bei susirašinėjo su tiekėjais iš sportas2011 pašto dėžutės, o todėl, kad 2014-06-30 darbo metu ieškovė iš atsakovo suteiktos darbinės elektroninio pašto dėžutės veikdama kaip UAB „Pigu“ pirkimo vadovė parašė laišką atsakovo tiekėjui OASE Outdoors ApS dėl palapinės įsigijimo kito ūkio subjekto naudai- UAB „Sportas Lt“. Šiame kontekste svarbu ir tai, jog teismas nevertino to, jog atlikdama nurodytus veiksmus, ieškovė neteisėtai naudojo atsakovo vardą, dalykinę reputaciją, santykius su tiekėju, siekdama naudos ne atsakovui, o sau, t.y. savo pačios valdomai ir kontroliuojamai bendrovei UAB „Sportas Lt“. Be to, teismas nevertino ir nepasisakė dėl to, jog net ir pats tiekėjas, gavęs ieškovės laišką iš atsakovui priklausančios elektroninio pašto dėžutės ir pasirašytą ieškovės, kaip atsakovo pirkimų vadovės, akivaizdžiai suprato, jog ieškovė veikia UAB „Pigu“ vardu ir atstovauja būtent UAB „Pigu“ derybose dėl prekės įsigijimo sąlygų. Ieškovė iš UAB „Pigu“ tiekėjo neteisėtai naudojantis UAB „Pigu“ konfidencialia informacija ir UAB „Pigu“ vardu įsigytą prekę per UAB „Sportas Lt“ pardavė buvusiam UAB „Pigu“ klientui- V. A.. Šios prekės ieškovė nemėgino parduoti per UAB „Pigu“ ir nedavė tokio nurodymo savo pavaldiniams. Teismas nevertindamas šių atliktų veiksmų, nepasisakė ir neanalizavo ką tokiais veiksmais ieškovė pažeidė, kokių įsipareigojimų darbdavio atžvilgiu ji nesilaikė. Be to, visiškai nebuvo pasisakyta apie tai, jog 2014-02-26 ieškovė be atsakovo sutikimo ar žinios siuntė UAB „Pigu“ konfidencialią informaciją-slaptažodį ir prisijungimo vardą prie OTTO elektroninės užsakymų sistemos į konkuruojančio ūkio subjekto UAB „Sportas Lt“ el. paštą. Apelianto manymu, aplinkybė, jog ieškovei nebuvo anksčiau skirtos drausminės nuobaudos nepaneigia jos atlikto darbo drausmės pažeidimo sunkumo ir šiurkštumo. Aplinkybė, jog ieškovė bendrovėje užėmė vienas iš vadovaujančių pareigų buvo viena iš esminių priežasčių, kodėl atsakovas taikė ieškovei griežčiausią nuobaudą-atleidimą. Pažymi, jog nagrinėjamu atveju ieškovė būdama Pigu pirkimų vadove reikalavo iš Pigu tiekėjo nuolaidos UAB „Sportas Lt“. Svarbu ir tai, jog papildomų nuolaidų šiai bendrovei ji reikalavo ne kaip UAB „Sportas Lt“ direktorė ar akcininkė, o kaip UAB „Pigu“ pirkimų vadovė, savo laiške tiekėjui papildomai akcentuodama šią aplinkybę ir laišką pasirašydama būtent kaip UAB „Pigu“ pirkimų vadovė. Skirdamas drausminę nuobaudą atsakovas atsižvelgė į tai, jog apie ieškovės bandymus iš tiekėjo UAB „Pigu“ vardu gauti savo bendrovei UAB „Sportas Lt“ nuolaidas, atsakovas sužinojo ne iš pačios ieškovės, o iš savo tiekėjo. Apelianto teigimu, jis įvertino visas aplinkybes, reikšmingas parenkant ieškovei drausminę nuobaudą. Pažymi, jog ieškovė nebuvo atleista vien dėl to, jog ji pardavė palapinę UAB „Sportas Lt“ vardu atsakovo buvusiam klientui ir ieškovės atliktas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas yra kompleksinis, atliktas keliais veiksmais. Teismas nepagrįstai visą pažeidimą išskaido į atskirus pavienius veiksmus ir juos vertina atskirai vieną nuo kito. Pažymi, jog aplinkybė, kad klientas pasipiktino Pigu aptarnavimo kokybe, ką nustatė pirmos instancijos teismas, yra didžiausias nuostolis, nes kliento patirtis yra perduodama pažįstamiems ir tokia forma vis daugiau ir daugiau asmenų, potencialių UAB „Pigu“ klientų, gauną negatyvios informacijos apie UAB „Pigu“ ir taip yra kenkiama UAB „Pigu“ dalykinei reputacijai. Be to, net jei UAB „Pigu“ ir nebūtų patyrusi žalos, tai nėra pagrindas pripažinti, jog darbuotojo padarytas darbo drausmės pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu. Nagrinėjamoje byloje, ieškovė dirbdama pirkimų vadove, atliko tyčinius veiksmus, nesusijusius su jos darbo funkcijomis ar darbdavio poreikiais. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apelianto manymu, ieškovė iš darbo atsakovo bendrovėje buvo atleista teisėtai, todėl neegzistuoja nei objektyviosios, nei subjektyviosios civilinės atsakomybės taikymo sąlygos.

10Ieškovė V. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad tiek iš pirmosios instancijos teismo nustatytų bylos aplinkybių, tiek iš byloje atsakovo pateiktų procesinių dokumentų bei paaiškinimų akivaizdu, kad ieškovės atleidimas iš darbo buvo tiesiogiai susijęs su V. A. UAB „Sportas LT“ pateikto „Outwell“ palapinės „Birdland S“ užsakymo vykdymu ir su jo vykdymu susijusiomis aplinkybėmis. Būtent dėl minėto užsakymo vykdymo ir su juo susijusių aplinkybių iš ieškovės buvo reikalaujama pateikti pasiaiškinimą ir tariamai dėl su šiuo užsakymo vykdymu susijusių ieškovės atliktų veiksmų ieškovė buvo atleista iš darbo. Todėl teismas pagrįstai aiškinosi su šio užsakymo pateikimu ir vykdymu susijusias aplinkybes ir jas analizavo priimtame sprendime. Nagrinėjamoje byloje apeliantas ne tik neįrodė, kad ieškovės padaryti darbo drausmės pažeidimai pagrįstai buvo įvertinti kaip šiurkštūs, tačiau, nors apeliaciniame skunde tvirtinama, kad drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo ieškovei taikymas buvo grindžiamas apeliaciniame skunde nurodytų 10 pažeidimų visuma, jis net neįrodė, kad ieškovė apskritai padarė visus apeliaciniame skunde nurodytus 10 veiksmų (pažeidimų). Dar daugiau, atsakovas neįrodė bei iš esmės bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo netgi to, kad ieškovė padarė pagrindinius, svarbiausius pažeidimus, kurių padarymu atsakovas grindė drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo ieškovei taikymą. Dėl to teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad „ieškovės veiksmai nepagrįstai buvo įvertinti kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.“ Ieškovė nurodo, kad nei bylos nagrinėjimo metu, nei su apeliaciniu skundu apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovės naudojimąsi „konfidencialia informacija (kainoraščiais, nuolaidų dydžiais)“ ar tai, kad šie duomenys yra atsakovo konfidenciali informacija. Ieškovės manymu, jei gavus ieškovės pasiaiškinimą atsakovui kilo kokių nors neaiškumų arba jeigu jis įvertinęs aplinkybes padarė išvadą, jog ieškovė galimai UAB „Sportas LT“ naudai pasinaudojo atsakovo konfidencialia informacija, jis ne tik galėjo, tačiau ir turėjo pareigą paprašyti ieškovės paaiškinti šias aplinkybes, tačiau to nepadarė. Atkreipia dėmesį, jog esminė aplinkybė yra ta, kad UAB „Pigu“ tiekėjo taikomi nuolaidų dydžiai, jo reputacija ir santykiai su tiekėju OASE buvo prastesni nei UAB „Sportas LT“, todėl apelianto teiginiai, kad ieškovė naudojosi atsakovo vardu ir reputacija siekdama paveikti tiekėją „OASE“ ir tai darė siekdama gauti finansinės naudos yra visiškas melas. Tai tik jo kuriama versija siekiant pateisinti neteisėtą ir nepagrįstą ieškovės atleidimą iš darbo. Ieškovė neginčija aplinkybės, kad ji iš atsakovo suteiktos el. pašto dėžutės išsiuntė vieną laišką UAB „Sportas Lt“ tiekėjui „OASE“, tačiau tokiu veiksmu ieškovė nesiekė kokiu nors būdu pakenkti atsakovo interesams ar pasinaudoti atsakovo reputacija. Byloje neginčijamai nustatyta, kad pirmiausia V. A. kreipėsi į atsakovą, kuris priėmė jo užsakymą, o vėliau užsakymą atšaukė. Taigi, tuo metu kai V. A. kreipėsi į ieškovę kaip UAB „Sportas LT” atstovę, V. A. ankščiau atsakovui pateiktas užsakymas jau buvo atšauktas paties atsakovo. Ieškovė taip pat nurodo, jog apeliantas melagingai tvirtina nežinojęs apie ieškovės ryšius su UAB „Sportas Lt“. Atsakovas byloje neįrodė jokių ieškovės padarytų darbo drausmės pažeidimų sukeltų pasekmių, o jo apeliaciniame skunde nurodomos pasekmės yra neparemtos įrodymais ir grindžiamos tik išvedžiojimais bei hipotetiniais teiginiais, netgi priskiriant ieškovei atsakomybę už paties atsakovo ir jo darbuotojų veiksmus ar neveikimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl skundžiamo sprendimo dalies. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, tinkamai išaiškino bei pritaikė materialinės teisės normas reguliuojančias šalių teisinį santykį, sprendimas teisėtas ir pagrįstas.

14Byloje nustatyta, ieškovė V. P. nuo 2011-09-26 dirbo UAB „Pigu“ pirkimų vadovės pareigose (t. 1, b.l. 78-80). Šalių pasirašytoje darbo sutartyje buvo numatytas 4079 Lt darbo užmokestis, įskaitant 2039,50 Lt kompensaciją už nekonkuravimą. Nuo 2014-01-13 priedu prie darbo sutarties buvo pakeistas ieškovei mokamo darbo užmokesčio dydis, darbdavys įsipareigojo mokėti 5132 Lt mėnesinį darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) (t. 2, b.l.81). 2014 m. liepos 7 d. atsakovo įsakymu Nr. 2014/07/01 ieškovė buvo atleista iš darbo pagal DK 235 str. 4 ir 11 dalis – už konfidencialios/komercinės informacijos naudojimą be bendrovės sutikimo ar žinios savo asmeninio verslo tikslais, už neetišką ir geros moralės principams prieštaraujantį elgesį kai darbuotoja naudodamasi UAB „Pigu“ vardu ir dalykine reputacija siekė paveikti tiekėją, kad gautų asmeniniam verslui neteisėtos naudos (t. 1, b.l. 22). Ieškovei ginčijant atleidimo iš darbo teisėtumą, pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovė yra padariusi pažeidimą tik tame, kad 2014-06-30 iš atsakovo jai suteiktos darbui elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) veikdama kaip UAB „Pigu“ parašė laišką atsakovo tiekėjui OASE Outdoors ApS, kurio prašė parduoti prekę UAB „Sportas Lt“, t.y. naudojo darbinį paštą ne darbiniais, o asmeniniais tikslais. Taip pat teismas sprendė, kad nėra pagrindo šio pažeidimo laikyti itin šiurkščiu, už šį pažeidimą skirta neadekvati pagal griežtumą drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo.

15Su tokiu teismo sprendimu nesutiko atsakovas ir apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti bei ieškovės ieškinį atmesti, nes sprendimą teismas priėmė netinkamai neįvertinęs įrodymus, t.y. nevertino aplinkybių, jog ieškovė atleista iš darbo ne todėl, kad ji išsiuntė paminėtą laišką ir pardavė atsakovo klientui palapinę per „Sportas LT“, o todėl kad ji veikdama, kaip atsakovo darbuotoja, tačiau ne atsakovo o savo vadovaujamos įmonės UAB „Sportas LT“ naudai ir interesais derėjosi su UAB „Pigu“ tiekėju kaip UAB „Pigu“ pirkimų vadovė dėl palankesnių palapinės įsigijimo sąlygų, t.y. naudojo atsakovo vardą, dalykinę reputaciją, savo pareigas pas atsakovą ir atsakovo bei tiekėjo santykius, kad galėtų palankesnėmis sąlygomis įsigyti prekę iš tiekėjo savo valdomos įmonės naudai. Be to, neteisėtai naudojosi atsakovo konfidencialia informacija (kainoraščiais, nuolaidų dydžiais) ir UAB „Pigu“ vardu įsigytą prekę per UAB „Sportas LT“ pardavė buvusiam UAB „Pigu“ klientui. Su tokiais apelianto argumentais kolegija nesutinka.

16Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasi įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visumą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I.I.V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N.Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB ,,marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; ir kt.).

17Atsakovas faktiškai atleido ieškovę iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, kaip už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, nurodydamas- konfidencialios/komercinės informacijos naudojimą be bendrovės sutikimo ar žinios savo asmeninio verslo tikslais, už neetišką ir geros moralės principams prieštaraujantį elgesį kai darbuotoja naudodamasi UAB „Pigu“ vardu ir dalykine reputacija siekė paveikti tiekėją, kad gautų asmeniniam verslui neteisėtos naudos (DK 235 str. 2 d. 4 p. ir 11 p.)

18Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamas tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo tvarkai. DK 235 straipsnyje yra nustatyti šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai. Tačiau šis sąrašas nėra baigtinis. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte yra numatytas komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei.

19Šalys, sudarydamos darbo sutartį, sudarė Nekonkuravimo susitarimą (t. 1, b.l.16-17) ir Konfidencialumo sutartį (t.1, b.l. 18-20), kurios yra neatsiejama darbo sutarties dalis, taip pat pasirašė pareiginius nuostatus, Darbo tvarkos taisykles (t. 1, b.l.81-93).

20Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas 2014 m. liepos 4 d. prašė ieškovės pasiaiškinti dėl netinkamo elgesio bei galimai supainiotų privačių ir įmonės interesų, kai iš įmonės elektroninio pašto buvo išsiųstas UAB „Pigu“ tiekėjui OASE Outdoors ApS elektroninis laiškas, kuriame su šiuo tiekėju buvo derinamos ieškovei priklausančios įmonės komercinės sąlygos (t.1, b. l. 104). Ieškovė 2014-07-07 atsakydama į atsakovo prašymą, nurodė, kad išsiaiškinus, jog UAB „Pigu“ atsisakė patenkinti kliento reikalavimą, ji nusprendė pagelbėti šiam klientui ir iš darbinio elektroninio pašto surašė paklausimą tiekėjui OASE Outdoors ApS dėl galimybės pateikti prekę ir taikyti UAB „Sportas Lt“ užsakomai prekei nuo 2011 m. taikytą nuolaidą. Taip pat ieškovė nurodė, kad tai buvo vienintelis atvejis, kada klientui užsakė prekę tokiu būdu (t. 1, b. l. 105).

21Tiek iš pirmosios instancijos teismo nustatytų bylos aplinkybių, tiek iš byloje atsakovo pateiktų procesinių dokumentų bei paaiškinimų akivaizdu, kad ieškovės atleidimas iš darbo buvo tiesiogiai susijęs su V. A. UAB „Sportas LT“ pateikto „Outwell“ palapinės „Birdland S“ užsakymo vykdymu ir su jo vykdymu susijusiomis aplinkybėmis. Būtent dėl minėto užsakymo vykdymo ir su juo susijusių aplinkybių (el. laiško dėl užsakymo išsiuntimo tiekėjui „OASE Outdoors Aps“) iš ieškovės buvo reikalaujama pateikti pasiaiškinimą ir dėl su šiuo užsakymo vykdymu susijusių ieškovės atliktų veiksmų (atsakovo konfidencialios informacijos panaudojimo) ieškovė buvo atleista iš darbo. Todėl teismas pagrįstai aiškinosi su šio užsakymo pateikimu ir vykdymu susijusias aplinkybes ir jas tinkamai išanalizavo skundžiamame sprendime. Priešingai nei teigia apeliantas, tai buvo daroma vertinant visas šalių ir liudytojų nurodytas aplinkybes ir pateiktus paaiškinimus, nustatinėjant ir vertinant ieškovės atlikti veiksmai pagrįstai įvertinti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

22Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai įvertinęs ar visai neįvertinęs kai kurių atsakovo nurodytų aplinkybių, bei nevertindamas ką konkrečiai savo veiksmais pažeidė ieškovė ir kokių įsipareigojimų darbdavio atžvilgiu nesilaikė, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė nepadarė šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo. Kolegija su tokiu argumentu nesutinka.

23Pareiga teisme įrodyti atleidžiamo darbuotojo kaltę tenka darbdaviui. Teismui tenka pareiga įvertinti ar padarytą pažeidimą ar pažeidimus darbdavys pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų. Nagrinėjamoje byloje apeliantas ne tik neįrodė, kad ieškovės padaryti darbo drausmės pažeidimai pagrįstai buvo įvertinti kaip šiurkštūs, tačiau neįrodė, kad ieškovė apskritai padarė visus apeliaciniame skunde nurodytus pažeidimus.

24Ieškovės atleidimo iš darbo priežastį atsakovas įvardija bendrovės konfidencialios / komercinės informacijos naudojimą. Pirmos instancijos teismas nustatė ir kolegija su tuo sutinka, kad ieškovė jokios konfidencialios atsakovo informacijos nenaudojo, apeliantas konfidencialios informacijos naudojimo neįrodė, o grindė jį tik prielaidomis. Apeliantas 2014 m. liepos 7 d. įsakyme dėl nuobaudos V. P. skyrimo nenurodė, kokią konfidencialią informaciją atskleidė ieškovė, dėl kurios atskleidimo ji buvo atleista. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu šį atleidimą apeliantas siejo su atsakovui tiekėjo OASE perduoto kainoraščio naudojimu, apeliaciniame skunde nurodoma, kad ieškovė neteisėtai naudojosi UAB „Pigu“ „konfidencialia informacija (kainoraščiais, nuolaidų dydžiais)“, tačiau byloje nėra nepateikta įrodymų, patvirtinančių ieškovės naudojimąsi skunde minima konfidencialia informacija ar tai, kad šie duomenys yra atsakovo konfidenciali informacija. Atvirkščiai, byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovė pirmiau už atsakovą, t.y. jau nuo 2011 m. vasario mėn. pradėjo bendradarbiauti su tiekėju „OASE Outdoors Aps“, ko neginčija ir pats apeliantas. Tiek pati ieškovė, tiek ir UAB „Sportas LT“ žinojo ir turėjo tiekėjo „OASE Outdoors Aps“ kainoraštį, kuriuo ir buvo naudotasi teikiant užsakymą dėl palapinės klientui V. A. atsiuntimo, patvirtina ieškovės į bylą pateiktas susirašinėjimas su tiekėju „OASE Outdoors Aps“ (t. 2, b.l. 3-42). Atsižvelgiant į šią aplinkybę, apelianto nurodytas argumentas, kad minėto tiekėjo pateiktą UAB „Pigu“ kainoraštį ieškovė panaudojo darant palapinės užsakymą, nes apeliantas ne tik kad nepateikė tokio kainoraščio, tačiau ir nenurodė, kad jis skiriasi nuo „Sportas LT“ turimo to paties tiekėjo kainoraščio. Ieškovės nurodytą aplinkybę, kad OASE kainynas buvo prašytas ir naudotas ieškovės darbo UAB „Pigu“ tikslu – atlikti paskaičiavimus, patvirtina tai, jog ieškovė 2014-07-07 per Skype I. M. parašė, jog iš tiekėjo reikės reikalauti 10 proc. bendrinės nuolaidos.

25Apeliantas nurodo, kad ieškovė UAB „Sportas LT“ naudai ir interesais pasinaudojo ir kita jo konfidencialia informacija – nuolaidų dydžiais. Tačiau atsakovas šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Teisme ištirti įrodymai liudytojos I. M. teismo posėdžio metu duoti parodymai patvirtina, kad 2014 metų viduryje atsakovo turėta tiekėjo „OASE Outdoors Aps“ nuolaida buvo tik 4 %, o teikiant išankstinius užsakymus, buvo galima gauti dar papildomą 3 % nuolaidą. Iš ieškovės susirašinėjimo su tiekėju „OASE Outdoors Aps“ matyti, kad ji nurodė apie turėtą 10 proc. nuolaidą (t.1, b.l. 96, 99), kurį kaip nurodo ieškovė buvo teikiama UAB „Sportas LT“. Kad tokia nuolaida šio tiekėjo buvo suteikta atsakovui, pastarasis nepateikė įrodymų.

26Apeliantas nurodo, kad ieškovė savo pareigas UAB „Pigu“ ir UAB „Pigu“ santykius su šiuo tiekėju ji panaudojo siekdama gauti palankesnes pirkimo sąlygas UAB „Sportas LT”, tačiau ir šiai aplinkybei pagrįsti atsakovas nepateikė įrodymų, o šią aplinkybę grindžia tik savo nepagrįstomis išvadomis ir spėjimais. Tarp šalių nėra ginčo, kad UAB „Sportas LT”, kurios akcininke ir vadove buvo ieškovė, gerokai anksčiau nei atsakovas pradėjo bendradarbiauti ir prekiauti tiekėjo „OASE Outdoors ApS“ prekėmis nei atsakovas. Šią aplinkybę patvirtina ieškovės, kaip UAB „Sportas LT“ rašyti tiekėjui laiškai ir tiekėjo laiškai rašyti UAB „Sportas LT“. (t. 1, b.l. 36-42). Jau minėta, kad UAB „Sportas LT“ buvo taikoma 10 % nuolaida nuo tiekėjo pateikto kainoraščio, jeigu prekės buvo parduodamos galutiniam pirkėjui. Kad ieškovė naudojo savo pareigas UAB „Pigu“ ir būtų derėjusis ar gavusi palankesnes pirkimo sąlygas iš tiekėjo byloje duomenų nėra.

27Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad ieškovė, išsiųsdama elektroninį laišką, veikė kaip atsakovo darbuotoja ir siekė sudaryti tiekėjui įspūdį, kad ji veikia atsakovo vardu, kaip atsakovo darbuotoja ar, kad atsakovas ir UAB „Sportas LT“ yra susijusios įmonės. El. laiške ieškovė nurodė, kad užsakymą teikia „Sportas LT“ vardu bei dar kartą paaiškino, kad ieškovė dirba pas atsakovą, bet tuo pačiu yra ir UAB „Sportas LT“ vadovė ir akcininkė, kuri yra jos pačios įkurta asmeninė kompanija (t. 1, b.l. 43-48). Šiame laiške ieškovė priminė, kad tiekėjas OASE šią informaciją turėjo ir žinojo dar iki atsakovo bendradarbiavimo su „OASE Outdoors ApS“ pradžios.

28Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad viena iš visumos aplinkybių, sąlygojusių nepasitikėjimo ieškove atsiradimą buvo tai, kad ieškovė nesilaikė savo pasirašyto nekonkuravimo susitarimo nenutraukė savo darbo UAB „Sportas LT“, o atsakovas tikėjosi, kad po įsidarbinimo pas atsakovą ir nekonkuravimo susitarimo sudarymo ieškovė UAB „Sportas LT“ nebedirba.

29Ieškovė vadovaudamasi Nekonkuravimo susitarimo 2 punktu (b.l. 16-17), pranešė atsakovui apie tai, kad ji yra UAB „Sportas LT“ akcininkė ir direktorė (t. 1, b.l. 23-27). Apie ieškovės ryšius su UAB „Sportas LT“ žinojo bendrovės direktorius D. L. ir patvirtino tai teisme. Byloje liudytojais apklausti buvęs tiesioginis ieškovės V. P. vadovas A. V., darbuotoja I. M. taip pat nurodė, apie ieškovės darbą UAB „Sportas LT“. Teismas neturėjo pagrindo išvadai, kad ieškovė netinkamai įvykdė savo pareigą ir nepranešė atsakovui apie tai, kad ji yra UAB „Sportas LT“ akcininkė ir direktorė. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas neprieštaravo, kad ieškovė ir po bandomojo laiko dirbtų UAB „Sportas LT“. Tokią aplinkybę patvirtina tuometinio ieškovės vadovo A. V. rašytiniai notaro patvirtinti parodymai, kur jis nurodė, kad pasibaigus bandomajam laikotarpiui jis informavo ieškovę, kad ji gali ir toliau dirbti UAB „Sportas LT“ direktore ir būti šios įmonės akcininke. Be to, apie šį sprendimą informavo ir atsakovo UAB „Pigu“ generalinį direktorių D. L., kuris tokiam sprendimui neprieštaravo. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad teismas neteisingai įvertino šią aplinkybę ir padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė nepažeidė nekonkuravimo susitarimo. Kolegijai pritarus teismo išvadai, kad ieškovė nurodyto pažeidimo nepadarė, bent jau tokių įrodymų į bylą nėra pateikta, neaktualūs ir teisiškai nereikšmingi skundo argumentai dėl atsakovo Konkuravimo susitarimo vykdymo ar nevykdymo, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

30Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovas įrodė tik vieną iš ieškovei priskirtų pažeidimų, t.y. 2014-06-30 panaudojo darbinį paštą ne darbiniais, o asmeniniais tikslais. Kolegija atkreipia dėmesį, kad šis pažeidimas nėra nurodytas kaip pagrindas 2014-07-07 atsakovo įsakyme Nr. 2014/04/01 ieškovės atleidimo iš darbo. Tokiu būdu teismas neturėjo pagrindo pripažinti ieškovės atleidimo iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą už padarytus šiurkščius darbo drausmės pažeidimus 235 str. 2 d. 4 p. (pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas) ir 11 p. (kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka) (įsakyme nurodyta DK 235 str. 4 ir 11 dalys). Nors darbdavys šio pažeidimo nenurodė atleisdamas ieškovę iš darbo, tačiau savo procesiniuose dokumentuose šį pažeidimą akcentuoja, todėl kolegijos manymu reikalinga išanalizuoti ar šis pažeidimas negali būti priskirtas DK 235 str. 2 d. 11 p. numatytiems pažeidimams ir ar jis gali būti vertintinas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

31Pagal kasacinio teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką prie šiurkščių darbo pareigų pažeidimų gali būti priskirti ir kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Sprendžiant klausimą, ar darbo drausmės pažeidimas yra priskirtinas prie šiurkščių darbo tvarkos pažeidimų pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą, būtina analizuoti darbo drausmės pažeidimo objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius – darbuotojo neteisėto elgesio pobūdį, dėl šio pažeidimo atsiradusius nuostolius bei kitokias neigiamas pasekmes, darbuotojo kaltę ir jos formas, kitų asmenų veiksmų įtaką šiam pažeidimui bei kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 25 d. nutartis priimta civilinėje byloje R. K. v. Zarasų rajono savivaldybės taryba, bylos Nr. 3K-3-59/2006). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad kai už tokį šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas iš darbo darbuotojas ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą teismine tvarka, darbdavys (atsakovas) turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius nusižengimo kvalifikavimą šiurkščiu, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar padarytą nusižengimą darbdavys (atsakovas) pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. K. v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-532/2005; 2005 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. P. v. VšĮ Radviliškio ligoninė, bylos Nr. 3K-3-669/2005; 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. v. UAB „Sanatorija „Pušyno Kelias“, bylos Nr. 3K-3-565/2007; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. Ch. v. Individuali L. Š. įmonė „( - )“, bylos Nr. 3K-3-560/2007).

32Nagrinėjamu atveju teismas nustatęs, jog ieškovė darbe darbo metu naudojasi kompiuteriu (kompiuterine programa) asmeniniais tikslais turi pagrindą konstatuoti ieškovės padarytą darbo drausmės pažeidimą. Kolegija pažymi, kad nagrinėjamos bylos duomenys ir apeliacinio skundo argumentai neteikia pagrindo pripažinti, kad pirmiau nurodytais ieškovės veiksmais buvo, be kita ko, pakenkta bendrovei. Taip pat byloje nepateikta įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovės naudojimasis aptariama programa būtų sukėlęs apeliantui teisinių padarinių, padaryta įtakos bendrovės verslo procesui, klientų skaičiui. Šiuo aspektu kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovės po laiško išsiuntimo atlikti veiksmai, t.y. palapinės pardavimas klientui per UAB „Sportas LT“ pakenkė atsakovo reputacijai, o ieškovė, turėjusi galimybę šią reputaciją ištaisyti, ją dar labiau sumenkino. Šią aplinkybę atsakovas traktuoja sau naudinga linkme. Iš paties kliento V. A. parodymų teisme darytina išvada, kad pasipiktino klientas atsakovo darbu ne dėl ieškovės, o dėl kitų atsakovo darbuotojų kaltės, jiems atšaukus V. A. pateiktą užsakymą. Tuo tarpu, kaip patvirtino V. A., vienintelė ieškovė bandė pagerinti atsakovo reputaciją. Ieškovė net mėgino įtikinti į UAB „Sportas LT“ besikreipusį klientą vykdyti užsakymą per UAB „Pigu“, mėgino organizuoti per atsakovą palapinės pristatymą, nors atsakovas atsisakė vykdyti tokį užsakymą, kadangi atsakovui būtų buvęs nuostolingas ir jis nebūtų galėjęs iki pirkėjui reikiamo termino palapinės pristatyti – tokia išvada darytina iš teisme išnagrinėtų įrodymų visumos. Kaip nurodė V. A., jis nenorėjo pakartotinai užsisakinėti iš atsakovo palapinės, nes įsižeidė dėl atsakovo nepagarbos jam kaip pirkėjui.

33Skunde teisingai nurodoma, kad pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad nusižengimą galima būtų kvalifikuoti kaip šiurkštų pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą, nebūtina nustatyti, patyrė dėl to darbdavys realios žalos ar ne; šiurkštus darbo pareigų pažeidimas gali sukelti ir kitokių neigiamų padarinių – darbdavys gali netekti pasitikėjimo darbo pareigas ar tvarka šiurkščiai pažeidusiu darbuotoju, be to, reali žala darbdaviui dėl darbuotojo padaryto šiurkštaus nusižengimo gali atsirasti vėliau ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. T. v. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, bylos Nr. 3K-3-109/2005; 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. K. v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-532/2005; 2006 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje , bylos Nr. 3K-3-658/2006; 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. v. UAB „Sanatorija „Pušyno kelias“, bylos Nr. 3K-3-565/2007; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. Ch. v. Individuali L. Š. įmonė „( - )“, bylos Nr. 3K-3-560/2007). Pažymėtina, kad aplinkybes, pagrindžiančias ieškovės nusižengimo priskyrimą prie šiurkščių darbo drausmės pažeidimų, turi įrodyti darbdavys (apeliantas), t.y. jis turi pateikti faktinius ir teisinius duomenis, kurie patvirtintų, jog ieškovės atlikti veiksmai, įvertinus visas jų kvalifikavimui reikšmingas aplinkybes, pagrįstai buvo įvertinti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas ir už jį teisėtai buvo skirta DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo.

34Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė pirmiau nurodytų aplinkybių. Ieškovės padarytas nusižengimas nepatenka į DK 235 straipsnio 2 dalies 1-10 punktuose nustatytą šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašą, taigi pagal to paties straipsnio 2 dalies 11 punktą turi būti nustatyta, kad toks pažeidimas pagal kito norminio ar lokalinio teisės akto nuostatas vertinamas kaip šiurkštus arba, atsižvelgiant į tai, kokie pažeidimai įstatymo leidėjo įvardijami kaip šiurkštūs, pagal savo pobūdį, padarinius ir kitas reikšmingas aplinkybes kvalifikuotinas kaip nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeista darbo tvarka. Įvertinusi ieškovės padaryto darbo drausmės pažeidimo, už kurį ji yra atleista iš darbo, objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius (ieškovės neteisėto elgesio pobūdį, dėl šio pažeidimo atsiradusius neigiamus padarinius, ieškovės kaltę ir jos formą, kitas svarbias aplinkybes) konstatuoja, kad nėra pagrindo tokį darbo drausmės pažeidimą kvalifikuoti kaip šiurkštų darbo pareigų nevykdymą pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą. Todėl nesutiktina su apeliantu, kad dėl tokio pažeidimo galima prarasti pasitikėjimą darbuotoju, kuris iki to dirbo gerai ir atsakovas buvo patenkintas jo darbo rezultatais, kurių kolegija neaptaria pritardama pirmos instancijos teismo sprendimo motyvams.

35Kolegija sutinka, kad pirmos instancijos teismas sprendime pasisakydamas dėl UAB „Pigu“ ir UAB „Sportas LT“ konkuravimo be pagrindo konstatavo, kad bendrovės nėra konkurentai, nes tai neatitinka Konkurencijos įstatyme nurodytai konkurento sąvokai. Konkurencija – tai procesas, kuriuo metu vyksta varžymasis dėl ekonominės naudos. Abi bendrovės siekia parduoti be kita ko ir tos pačios paskirties prekes – sporto ir laisvalaikio prekes, kaip nustatyta byloje dirba su tais pačiais tiekėjais, bent jau su tuo pačiu tiekėju „OASE Outdoors ApS“. Teismas nurodė, kad atsakovo užsakovai ir pirkėjai yra fiziniai asmenys, o UAB „Sportas LT“ pirkėjai yra juridiniai asmenys, tačiau tokia išvada padaryta neištyrus pastarosios bendrovės klientų rūšies, tokią išvadą teismas padarė tik iš ieškovės paaiškinimų. Tačiau padaryta neteisinga teismo išvada dėl konkurencijos tarp bendrovių nebuvimo nagrinėjamu atveju neturi reikšmės sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes teismas yra konstatavęs ir kolegija su tuo sutiko, kad ieškovė nepažeidė nekonkuravimo susitarimo sąlygų, o taip nekonstatuota, kad atskleidė ar asmeniniais tikslais naudojosi atsakovo komercinę paslaptį turinčius duomenis.

36Dėl neturtinės žalos atlyginimo

37Pirmos instancijos teismas tenkino ieškovės reikalavimą priteisti neturtinės žalos atlyginimą ir priteisė 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Apelianto nuomone, teismas priteisdamas neturtinės žalos atlyginimą, nukrypo nuo suformuotos kasacinio teismo praktikos dėl neturtinės žalos atlyginimo darbo bylose.

38Sutiktina su apeliantu, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teisės pažeidimo pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o teisės pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas. Tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, kad būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas. Neturtinė žala priteisiama tuo atveju, kai nustatoma, jog teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. UAB ,,Skuodo komunalinis ūkis“, bylos Nr. 3K-3-400/2008). Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl DK 250 straipsnio aiškinimo ir taikymo, yra išaiškinęs, kad neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), pripažinimas atleidimo iš darbo neteisėtu ar grąžinimas į darbą, darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniųbylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kariuomenė, bylos Nr. 3K-3-204/2007; 2007 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. AB „Smiltynės perkėla“, bylos Nr. 3K-3-551/2007; 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. UAB „Šiauliųlyra“, bylos Nr. 3K-3-373/2008). Taigi pagal kasacinio teismo nuosekliai formuojamą praktiką vien neteisėto atleidimo iš darbo faktas nėra pakankamas pagrindas neturtinei žalai priteisti, nes turi būti sprendžiama, kokios pažeistų teisių gynimo priemonės laikytinos būtinomis ir pakankamomis kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į reikšmingas bylos aplinkybes.

39Kolegija konstatuoja, kad teismas tenkindamas ieškovės reikalavimą ir priteisdamas 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, dėl sprendime nurodytų motyvų, su kuriais kolegija sutinka ir jų neatkartoja, nenukrypo nuo nurodytos kasacinio teismo praktikos. Neteisėtos pačios griežčiausios drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo - skyrimo faktas už ieškovės padarytą pažeidimą - iš atsakovo jai suteiktos darbui elektroninio pašto dėžutės (vaida.pranrauskaitė@pigu.lt) veikdama kaip UAB „Pigu“ parašė laišką atsakovo tiekėjui OASE Outdoors ApS, kurio prašė parduoti prekę UAB „Sportas Lt“, t.y. naudojo darbinį paštą ne darbiniais, o asmeniniais tikslais – atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes yra pakankamas pagrindas neturtinei žalai priteisti. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, turi atsižvelgti į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylos aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus. Įvertinus tai, kad ieškovė iš darbo buvo atleista už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kurio nepadarė, Teismas tinkamai motyvavo priteisiamos žalos dydį. Atsižvelgiant į tai, kad atleidus ieškovę, kuri augino vaiką iki trejų metų, nesuteikus teisių į garantijas numatytas DK 130 str., 129 str. 4 d., kurias ji būtų turėjusi atleidžiant darbuotoją iš darbo be įspėjimo, darytina išvada, jog ieškovė patyrė dvasinius išgyvenimus, neužtikrintumą, kad jai toks atleidimas sukėlė šoką ir stresą, be to atsakovo parinktas atleidimo iš darbo pagrindas ieškovei sudarė nepatogumus dėl jos reputacijos pablogėjimo darbo rinkoje.

40Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinis skundas atmetamas paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

41Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, kurias patyrė ieškovė apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1, 3 d.). Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl išlaidos nepriteistinos.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

43Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Romualdos... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė V. P. kreipėsi teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti... 4. Atsakovas UAB „Pigu“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas, vertindamas ieškovei skirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliantas UAB „Pigu“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 10. Ieškovė V. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 13. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 14. Byloje nustatyta, ieškovė V. P. nuo 2011-09-26 dirbo UAB „Pigu“ pirkimų... 15. Su tokiu teismo sprendimu nesutiko atsakovas ir apeliaciniu skundu prašo... 16. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 17. Atsakovas faktiškai atleido ieškovę iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3... 18. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo... 19. Šalys, sudarydamos darbo sutartį, sudarė Nekonkuravimo susitarimą (t. 1,... 20. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas 2014 m. liepos 4 d.... 21. Tiek iš pirmosios instancijos teismo nustatytų bylos aplinkybių, tiek iš... 22. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai įvertinęs ar visai neįvertinęs... 23. Pareiga teisme įrodyti atleidžiamo darbuotojo kaltę tenka darbdaviui.... 24. Ieškovės atleidimo iš darbo priežastį atsakovas įvardija bendrovės... 25. Apeliantas nurodo, kad ieškovė UAB „Sportas LT“ naudai ir interesais... 26. Apeliantas nurodo, kad ieškovė savo pareigas UAB „Pigu“ ir UAB „Pigu“... 27. Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad ieškovė, išsiųsdama elektroninį... 28. Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad viena iš visumos aplinkybių,... 29. Ieškovė vadovaudamasi Nekonkuravimo susitarimo 2 punktu (b.l. 16-17),... 30. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kolegija sutinka su pirmos... 31. Pagal kasacinio teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką prie... 32. Nagrinėjamu atveju teismas nustatęs, jog ieškovė darbe darbo metu naudojasi... 33. Skunde teisingai nurodoma, kad pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad... 34. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė pirmiau... 35. Kolegija sutinka, kad pirmos instancijos teismas sprendime pasisakydamas dėl... 36. Dėl neturtinės žalos atlyginimo ... 37. Pirmos instancijos teismas tenkino ieškovės reikalavimą priteisti... 38. Sutiktina su apeliantu, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teisės... 39. Kolegija konstatuoja, kad teismas tenkindamas ieškovės reikalavimą ir... 40. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 41. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto turėtų būti priteistos... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 43. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. sprendimą palikti...