Byla 3K-3-658/2006
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Janinos Stripeikienės ir Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Mabivil Papirius“ kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 4 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. N. ieškinį atsakovui UAB „Mabivil Papirius“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. N. patikslintu ieškiniu prašė teismo: a) pripažinti, kad 2005 m. kovo 21 d. buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo; b) panaikinti UAB „Mabivil Papirius“ 2005 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 65k dėl ieškovo atleidimo iš darbo; c) nustatyti, kad ieškovas negali grįžti į pirmesnį darbą, nes atsakovas gali sudaryti nepalankias sąlygas dirbti; d) priteisti keturių mėnesių dydžio 4855,96 Lt išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už laikotarpį nuo 2005 m. kovo 21 d. iki 2005 m. liepos 18 d., t. y. 6787,14 Lt, bei 5000 Lt neturtinės žalos, taip pat advokato atstovavimo išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. jis dirbo atsakovo UAB „Mabivil Papirius“ Utenos padalinio direktoriumi, per visą darbo laikotarpį drausminių nuobaudų neturėjo. Atsakovas ieškovą atleido iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, taikant DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punktą, dėl ieškovo padaryto šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, t. y. jo neteisėtų pajamų siekimo naudojantis darbdavio tarnybiniu automobiliu. Tačiau ieškovas nebuvo supažindintas su atleidimo iš darbo įsakymais, taip pat su pareigine instrukcija, darbo tvarkos taisyklėmis, nulemiančiomis, kurios transporto priemonės laikytinos tarnybinėmis, kokia jų naudojimo ir saugojimo tvarka, be to, nebuvo apibrėžtos jo darbinės funkcijos. Nesant neteisėtų veiksmų, nėra ir darbo drausmės pažeidimo, kaip drausminės atsakomybės taikymo pagrindo. Pranešime apie atleidimą iš darbo darbdavys nenurodė, kokį konkretų darbo drausmės pažeidimą ieškovas padarė, kokios jo padarymo aplinkybės bei kaltės įrodymai, pasiaiškinimui pateikti darbuotojui nenustatytas pakankamas terminas ir taip pažeista DK 240 straipsnio 1 dalis. Taikydamas griežčiausią drausminę nuobaudą, darbdavys pažeidė DK 238 straipsnio reikalavimus. Ieškovą neteisėtai atleidus iš darbo, jam buvo padaryta neturtinė žala – jis patyrė dvasinį sukrėtimą, pablogėjo jo reputacija.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė

7Utenos rajono apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinio netenkino. Teismas nustatė, kad ieškovas buvo priimtas dirbti atsakovo UAB ,,Mabivil – Papirius“ Utenos padalinio direktoriumi, atsakovas su ieškovu 2004 m. gruodžio 6 d. sudarė darbo sutartį Nr. 97 (T. 1, b. l. 10, 11), pagal kurios sąlygas darbuotojas pradeda dirbti nuo 2005 m. sausio 1 d. Atsakovo 2005 m. kovo 14 d. pranešimais (T. 1, b. l. 12, 13, 68, 89) buvo pareikalauta iš ieškovo iki 2005 m. kovo 14 d. pateikti pasiaiškinimą dėl neteisėto tarnybinio bendrovės automobilio GAZ 2705 panaudojimo. Patikslinus darbdavio įsakymą ieškovas atleistas iš darbo nuo 2005 m. kovo 21 d. DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Teismas sprendė, kad byloje nustatytas šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas. Iš fotonuotraukų ir bendradarbių raštų teismas sprendė, kad ieškovas naudojosi tarnybiniu krovininiu automobiliu važinėti iš namų į darbą ir atgal, vežiodavo statybines medžiagas prie statomo namo. Liudytojų parodymais, nuolatinis tarnybinio automobilio naudojimas asmeniniais tikslais trukdė ieškovo darbui. Net ir nesant vidaus darbo tvarkos taisyklių ieškovas turėjo suprasti, kad tarnybinio automobilio naudojimas asmeniniais tikslais nesuderinamas su einamomis pareigomis. Dėl to atsakovas turėjo pakankamą pagrindą ieškovą atleisti iš darbo.

8Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. gegužės 4 d. sprendimu tenkino ieškovo apeliacinį skundą ir panaikino Utenos rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą: ieškinį tenkinti iš dalies, pripažįstant ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu ir nustatant darbo sutarties nutraukimą teismo sprendimu; ieškovo naudai priteista 6787,14 Lt darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka – 4855,96 Lt; ieškinio reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo netenkintas.

9Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas apie automobilio naudojimą ne pagal paskirtį gavo informaciją 2005 m. vasario mėnesį, tačiau jokių priemonių nesiėmė, dėl to pastabų ieškovui nereiškė, kokių nors nurodymų dėl automobilio naudojimo nedavė. Ieškovas atleistas iš darbo už nurodytus veiksmus tik praėjus mėnesiui. UAB „Mabivil Papirius“ Utenos padalinyje, kuriame dirbo ieškovas, darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų nėra, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas šiurkščiai nusižengė darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. Lokaliniais aktais atsakovas nėra nustatęs, kur automobilis turi būti laikomas ne darbo metu, kokia tvarka ir kokioms aplinkybėms esant automobiliu gali pasinaudoti įmonės darbuotojai savo asmeninių poreikių tenkinimui. Dėl to ieškovui taikyta per griežta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Negrąžinant ieškovo į darbą jam priteistinas darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laikotarpį ir išeitinė išmoka. Neturtinė žala nepriteistina, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad pablogėjo jo reputacija ar kad tokiu atleidimo pagrindu jam buvo sudaryta kliūčių įsidarbinti kitoje įmonėje.

10III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Mabivil Papirius“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą ir palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimą. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:

12Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad, pagal bylos įrodymus, ieškovas šiurkščiai pažeidė darbo pareigas. Ieškovas pasinaudojo savo darbinėmis pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų, toks veikimas DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punkte yra įvardijamas kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte yra nurodyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai jis vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 straipsnyje išvardytais atvejais). DK 238 straipsnyje yra nustatyta, kad parenkant drausminę nuobaudą turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Į šias aplinkybes atsižvelgta atleidžiant ieškovą iš darbo. Nuo darbuotojo pažeidimo dienos iki drausminės nuobaudos priėmimo dienos nepraėjo vieno mėnesio terminas. Ta aplinkybė, kad įmonėje nebuvo aptarta, kokiais atvejais ir kokia tvarka savo asmeninių poreikių tenkinimui įmonės transportu gali pasinaudoti įmonės darbuotojai, ir neaptarta galimybė automobiliu vykti iš darbo į namus ir iš namų į darbą, rodo tai, kad įmonėje nebuvo numatyta įmonės transporto naudoti darbuotojų asmeninių poreikių tenkinimui bei nebuvo įtvirtinta teisė automobiliu vykti iš darbo į namus ir iš namų į darbą. Dėl to šių veiksmų atlikimas yra tiesioginis darbo drausmės pažeidimas.

13Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas R. N. prašo kasacinio skundo netenkinti ir palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo sprendimą. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovas byloje neįrodė, kokias neteisėtas pajamas ieškovas gavo sau ar kitiems asmenims, naudodamasis pareigomis. Nėra pagrindo išvadai, kad ieškovas padarė drausminį nusižengimą. Taigi atsakovas neįrodė, kaip ieškovas šiurkščiai pažeidė darbo drausmę.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

16Atsakovo UAB ,,Mabivil-Papirius“ generalinės direktorės 2005 m. kovo 18 d. įsakymu atleistas iš darbo ieškovas nurodytos įmonės Utenos padalinio direktorius R. N. iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu, taikant DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punktą, t. y. darbuotojui padarius vieną kartą šiurkštų darbo pareigų pažeidimą - pasinaudojus pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ir kitiems asmenims ar dėl kitokių asmeninių paskatų pasinaudojus tarnybine mašina GAZ 2705, valstybinis Nr. UVM 538 (T. 1, b. l. 8). Dėl nurodyto darbo drausmės pažeidimo ieškovui 2005 m. kovo 14 d. pranešimu pasiūlyta pateikti pasiaiškinimą, kurio ieškovas nepateikė (T. 1, b. l. 22).

17V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18Bylos šalys Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kelia DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punkto teisės klausimą, t. y. ar konkretaus šalių ginčo atveju ieškovo veiksmai, dėl kurių jis buvo atleistas iš darbo, laikytini šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu nurodytos teisės normos prasme.

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad atsižvelgiant į DK 235 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose nustatytą teisinį reglamentavimą šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu laikytinas toks nusižengimas, kuriuo pagal šio pobūdį, pasekmes, darbuotojo kaltės laipsnį ir kitas reikšmingas aplinkybes šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka (pavyzdžiui, darbuotojo tyčinis darbdavio turto sunaikinimas; darbuotojo, kurio darbas tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, įvykdytas nusižengimas, dėl kurio jis netenka pasitikėjimo dirbti jam pavestą darbą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2005 V. T. v. AB ,,Lietuvos jūrų laivininkystė“).

20DK 235 straipsnio 1 dalyje apibrėžta teisinė sąvoka, pagal kurią šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojų darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės norminių aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms arba nustatytai darbo tvarkai. Byloje esančiame atsakovo įsakyme dėl ieškovo atleidimo iš darbo nurodytame DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punkte šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu įvardytas pasinaudojimas pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims, arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas.

21Ieškovas R. N. dirbo UAB ,,Mabivil-Papirius“ Utenos padalinio direktoriumi. Iš fotonuotraukų ir įmonės Utenos padalinio darbuotojų paaiškinimų taip pat nustatyta, kad ieškovas darbo laiko metu naudojo įmonės tarnybinį krovininį automobilį savo asmeniniais interesais, vežiodamas statybininkus ir statybines medžiagas privataus namo statybai (T. 1, b. l. 60-65, 77). Šio padalinio darbuotojai vieningai pareiškė apie ieškovo netinkamą vadovavimą padaliniui, nesirūpinimą įmonės interesais, netinkamą darbo organizavimą: ieškovas savo iniciatyva apgyvendino įmonės padalinio tarnybinėse patalpose jo privatų namą stačiusius statybininkus, šiose patalpose sandėliavo statybines medžiagas, tarnybinį automobilį naudojo ne įmonės interesais, o nuosavų statybinių medžiagų transportavimo tikslais, šiems privatiems reikalams pasitelkdamas pavaldžius įmonės darbuotojus ir palikdamas automobilį netvarkingą, neišvalytą nuo statybinių medžiagų likučių. Šiais veiksmais ieškovas naudojo įmonės automobilį neturėdamas darbdavio leidimo. Dėl įmonės automobilio naudojimo padalinio direktoriaus privatiems reikalams vėluodavo klientų užsakymų vykdymas išvežiojant prekes. Dėl mažesnės išvežamų įmonės prekių apimties įmonės darbuotojai gaudavo proporcingai mažesnį darbo užmokestį (T. 1, b. l. 62). Įmonės tarnybinio automobilio naudojimą asmeniniais tikslais pripažino ieškovas teismo posėdyje (T. 3, b. l. 59, 63).

22DK 228 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal einamas pareigas įmonės padalinio direktorius laikytinas ne tik darbuotoju pagal darbo sutartį, bet ir teritorinio skyriaus vadovu, kuriam pavesta atstovauti įmonės interesams įmonės padalinio teritorijoje. Toks vadovaujantis asmuo turi ne tik pareigą tinkamai vykdyti savo darbines funkcijas, bet ir užtikrinti tinkamą darbo organizavimą, normalią darbo aplinką darbuotojams, taip pat tinkamai atstovauti įmonės interesams siekdamas teigiamų įmonės veiklos rezultatų. Vien ieškovo naudojimasis įmonės automobiliu savo reikmėms nesant pagrindo yra laikytina DK 228 straipsnyje nurodytų darbo pareigų pažeidimu, kurio nepaneigia vien ta aplinkybė, kad įmonės vidaus darbo tvarkoje nebuvo nustatyta tokio automobilio naudojimo tvarka. Atsižvelgiant ir į kitus bylos įrodymuose užfiksuotus ir nesuderinamus su įmonės padalinio direktoriaus pareigomis ieškovo veiksmus, šie veiksmai įmonės administracijos vadovo visiškai teisėtai buvo įvertinti elgesiu, šiurkščiai pažeidusiu darbo drausmę pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punktą, tai nulėmė pagrindą atleisti ieškovą iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

23Dėl išdėstytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas sprendime padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, atmesdamas ieškovo ieškinį dėl jo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, tuo tarpu šį sprendimą panaikinęs apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė nurodytas materialinės teisės normas, dėl to priėmė sprendimą, kuris turi būti panaikinamas, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 4 dalis).

24CPK 93 straipsnio 1 ir 4 dalyje nustatyta tvarka išnagrinėjus bylą kasacine tvarka yra paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, jas priteisiant šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas iš bylą pralaimėjusios šalies. Atsakovo UAB ,,Mabivil-Papirius“ pateikti mokėjimų dokumentai patvirtina, kad už paduotą kasacinį skundą yra sumokėtas 349,30 Lt žyminis mokestis ir advokatui 3000 Lt už kasacinio skundo surašymą bei 2000 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, t. y. iš viso advokatui sumokėta 5000 Lt. Kasaciniame skunde prašoma iš ieškovo priteisti 3000 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Apskaičiuojant atsakovui iš bylą pralaimėjusio ieškovo priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį atsižvelgtina į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taip pat į tai, kad atsakovą tas pats advokatas atstovavo žemesniųjų instancijų teismuose ir pakartotinai atstovavo kasaciniame teisme. Remdamasi šiais kriterijais ir bylos santykinai nedidele apimtimi bei sudėtingumu teisėjų kolegija sprendžia, kad iš ieškovo atsakovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra mažintinos nuo 5000 Lt iki 2000 Lt (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Įskaičiuojant atsakovo turėtas žyminio mokesčio už paduotą kasacinį skundą išlaidas, iš ieškovo priteistina 2349, 30 Lt.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą panaikinti ir palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimą.

27Priteisti iš R. N. (duomenys neskelbtini) 2349, 30 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB ,,Mabivil-Papirius“ naudai.

28Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. N. patikslintu ieškiniu prašė teismo: a) pripažinti, kad 2005... 5. Ieškovas nurodė, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. jis dirbo atsakovo UAB... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė... 7. Utenos rajono apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinio... 8. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006... 9. Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas apie automobilio naudojimą ne pagal... 10. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Mabivil Papirius“ prašo panaikinti... 12. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad, pagal bylos... 13. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas R. N. prašo kasacinio skundo... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 16. Atsakovo UAB ,,Mabivil-Papirius“ generalinės direktorės 2005 m. kovo 18 d.... 17. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Bylos šalys Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kelia DK 235 straipsnio 2 dalies... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad atsižvelgiant į DK 235 straipsnio 2... 20. DK 235 straipsnio 1 dalyje apibrėžta teisinė sąvoka, pagal kurią... 21. Ieškovas R. N. dirbo UAB ,,Mabivil-Papirius“ Utenos padalinio direktoriumi.... 22. DK 228 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojai turi dirbti dorai ir... 23. Dėl išdėstytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas sprendime padarė... 24. CPK 93 straipsnio 1 ir 4 dalyje nustatyta tvarka išnagrinėjus bylą kasacine... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 27. Priteisti iš R. N. (duomenys neskelbtini) 2349, 30 Lt bylinėjimosi išlaidų... 28. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...