Byla B2-35-555/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kelių remonto grupė“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kelių remonto grupė“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

2bankroto administratorius, pateikdamas teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte, 32 straipsnio 4 dalyje numatytus dokumentus, prašo priimti sprendimą dėl UAB „Kelių remonto grupė“ pabaigos, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

3Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi UAB „Kelių remonto grupė“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjusi, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas“. 2012 m. lapkričio 12 d. patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2012 m. lapkričio 22 d., 2012 m. lapkričio 30 d., 2012 m. gruodžio 21 d., 2013 m. vasario 13 d., 2013 m. vasario 28 d., 2013 m. kovo 8 d., 2013 m. balandžio 24 d., 2013 m. rugsėjo 11 d., 2013 m. rugsėjo 25 d., 2013 m. spalio 3 d., 2014 m. vasario 11 d., 2014 m. vasario 25 d., 2014 m. birželio 13 d., 2014 m. spalio 2 d., 2014 m. lapkričio 17 d., 2015 m. vasario 27 d., 2015 m. kovo 30 d., 2015 m. gegužės 25 d., 2015 m. rugpjūčio 18 d. 2016 m. sausio 4 d., 2016 m. vasario 12 d., 2016 m. gegužės 24 d., 2016 m. birželio 10 d., 2017 m. sausio 16 d., 2017 m. vasario 2 d., 2017 m. birželio 12 d. ir 2017 m. birželio 19 d. nutartimis. 2013 m. kovo 13 d. nutartimi UAB „Kelių remonto grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Bankroto administratorius pateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte ir 32 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiusi, 2017 m. birželio 15 d. balansą, 2017 m. birželio 15 d. aiškinamąjį raštą, likvidavimo aktą, 2016 m. liepos 19 d. turto nurašymo aktą Nr. 2, 2016 m. balandžio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), 2017 m. birželio 1 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolą Nr. 11, kuriame buvo nutarta įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia. Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad bendrovė veiklos nevykdo, turto neturi, bankroto bylos eigoje gautos pajamos 4 697 059,55 Eur (pardavus turtą – 2 975 396,40 Eur, iš debitorių – 548 390,92 Eur, iš ūkinės komercinės veiklos – 612 435,30 Eur, banko palūkanos – 203,70 Eur, iš garantinio fondo – 354 775,14 Eur, grąžintas PVM – 205 858,09 Eur), susidariusios administravimo išlaidos – 929 334,37 Eur, priskaičiuota ūkinės veiklos išlaidų – 370 815,37 Eur, kitų išlaidų – 540 780,52 Eur. Bankroto proceso metu patenkinti finansiniai reikalavimai – 2 858 020,51 Eur, likę nepatenkinti finansiniai reikalavimai – 10 037 395,76 Eur.

8Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, esančiais sprendimo dėl UAB „Kelių remonto grupė“ veiklos pripažinimo pasibaigusia priėmimo metu (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatyta, kad šiuo metu teismuose yra dvi bylos (be UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto bylos): UAB „Algerta“ bankroto byla Nr. B2-184-413/2017, kurioje yra patvirtintas UAB „Kelių remonto grupė“ finansinis reikalavimas bei civilinė byla Nr. e2-935-670/2017, kurioje UAB „Kelių remonto grupė“ yra įtraukta trečiuoju asmeniu, ir kurioje yra iškilęs ginčas dėl įskaitymo pripažinimo neatliktu ir įsiskolinimo priteisimo.

9Pažymėtina, kad draudimas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai yra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvauja bankrutuojanti įmonė, iš esmės siejamas su tuo, jog bankrutavusiai įmonei gavus turto, iš jo galėtų būti patenkinti įmonės kreditorių reikalavimai; atsistatytų įmonės mokumas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1189-407/2016). Bankroto administratorius, teigdamas prašymą dėl UAB „Kelių remonto grupė“ veiklos pabaigos, pateikė teismui 2016 m. liepos 19 d. turto nurašymo aktą Nr. 2, kuriuo nurašytos beviltiškos debitorinės skolos, tame tarpe ir debitoriaus UAB „Algerta“ skola. Taip pat bankroto administratorius teismui pateikė 2016 m. balandžio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), iš kurio nustatyta, kad reikalavimo teisė į ( - ) buvo perleista naujajam kreditoriui – K. B. (ginčas nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e2-935-670/2017). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, šiuo atveju sprendžiant klausimą dėl UAB „Kelių remonto grupė“ veiklos pabaigos, spręstina, kad neišnagrinėtos bylos, kuriose dalyvauja bankrutuojanti įmonė – UAB „Kelių remonto grupė“ nesudaro pagrindo nepriimti sprendimo dėl UAB „Kelių remonto grupė“ veiklos pabaigos.

10Pažymėtina ir tai, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015).

11Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą bankrutavusios UAB „Kelių remonto grupė“ veiklą nėra, o bankroto administratorius pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, teisėjas

Nutarė

13pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kelių remonto grupė“, j. a. k. 133206293, veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

14Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai