Byla 2-67/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Linos Ugnės Dzikienės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti antstolės Linos Ugnės Dzikienės ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymus išspręsti likviduotos akcinės bendrovės ,,Trys sezonai“ piniginių lėšų pervedimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2005 m. liepos 5 d. nutartimi iškėlė AB ,,Trys sezonai“ bankroto bylą, o 2005 m. gruodžio 6 d. nutartimi minėtą bendrovę pripažino bankrutavusia bei nutarė ją likviduoti dėl bankroto. Teismas 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimu pripažino AB ,,Trys sezonai“ pasibaigusia, likvidavus dėl bankroto, o 2007 m. vasario 5 d. ši įmonė buvo išregistruota iš įmonių rejestro (t. 2, b. l. 66).

4Antstolė Lina Ugnė Dzikienė 2007 m. rugpjūčio 9 d. raštu kreipėsi į teismą, prašydama išspręsti klausimą dėl 5 124,50 Lt pervedimo (t. 10, b. l. 92). Nurodė, kad jai buvo pateikta vykdyti Kauno apygardos teismo 2005 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 12-10173-530, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės skolininko AB ,,Trys sezonai“ turtui siekiant užtikrinti išieškotojo UAB ,,Inforeklama“ reikalavimus. Vykdant šią nutartį išieškotojo reikalavimų užtikrinimui į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervesti 5 124,50 Lt. Atsižvelgdama į tai, kad likviduota akcinė bendrovė (toliau LAB) ,,Trys sezonai“ 2007 m. vasario 5 d. buvo išregistruota iš įmonių registro, antstolė prašė išspręsti klausimą dėl minėtų pinigų pervedimo.

5Buvęs LAB ,,Trys sezonai“ administratorius UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašė teismą antstolės kontoros depozitinėje sąskaitoje esančias LAB ,,Trys sezonai“ pinigines lėšas - 5 124,50 Lt, pervesti buvusiam bendrovės administratoriui (t. 10, b. l. 68 - 69). Nurodė, kad po bankroto bylos iškėlimo bankroto administratorius 2005 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 08-3262 apie tai informavo antstolę ir prašė nedelsiant sustabdyti vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš bankrutuojančios bendrovės ir perduoti teismui įmonės turto, kuris iki įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto bei vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šios įmonės, ir pranešti apie tai administratoriui. Šis reikalavimas 2005 – 2006 m. antstolės kontorai buvo siunčiamas ne kartą, tačiau joks atsakymas nebuvo gautas (t. 10, b. l. 70 - 79). Teigė, kad antstolės Linos Ugnės Dzikienės kontora, pažeisdama ĮBĮ 18 straipsnio pirmąją dalį bei CPK 626 straipsnio trečiąją dalį, ne tik kad nesustabdė vykdomosios bylos, bet nepagrįstai 2005 m. rugpjūčio 1 d. bei 12 d. nurašė nuo bankrutuojančios įmonės sąskaitos iš viso 4 621,32 Lt. Administratorius nurodė, jog bendrovės kreditorių komitetas 2006 m. gegužės 26 d. nusprendė likusias pinigines lėšas skirti administravimo procedūrų užbaigimui (t. 10, b. l. 80), todėl minimos lėšos turi būti pervestos buvusiam bendrovės administratoriui UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė priimti minėtus antstolės ir UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymus (CPK 137 str. 2 d. 1 p., 8 p.). Nurodė, kad 2007 m. vasario 5 d. išregistravus LAB ,,Trys sezonai“ iš Juridinių asmenų registro, neliko civilinės bylos šalies (atsakovo), įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, o tai reiškia, kad nuo įmonės išregistravimo dienos šis juridinis asmuo yra pasibaigęs. Teismas sprendė, kad tuo pačiu pasibaigė ir bankroto bylos nagrinėjimas bei įmonės administratoriaus įgaliojimai šioje byloje, todėl jis taip pat nėra subjektas, kuriam suteikta teisė kreiptis į teismą dėl bendrovei priklausiusių piniginių lėšų pervedimo.

7Atskiruoju skundu antstolė Lina Ugnė Dzikienė prašo minėtą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad antstolė savo veiksmais nepažeidė įstatymų nuostatų, nes nustačiusi, jog AB ,,Trys sezonai“ yra iškelta bankroto byla, vykdomąją bylą sustabdė, o vykdomąjį dokumentą 2005 m. rugpjūčio 3 d. persiuntė bankroto bylą iškėlusiam Kauno apygardos teismui (CPK 626 str. 3 p.). Apeliantė teigė, jog ji tinkamai raštu informavo šį teismą apie lėšas, esančias antstolės depozitinėje sąskaitoje, tačiau teismas neišsprendė klausimo dėl minėtų lėšų pervedimo, todėl antstolė kreipėsi į teismą, prašydama spręsti šį klausimą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad antstolė, informuota apie bankroto bylos AB ,,Trys sezonai“ iškėlimą, vykdomosios bylos nesustabdė, po bankroto bylos iškėlimo nurašė nuo bankrutuojančios bendrovės sąskaitos minimas pinigines lėšas, neįvykdė bankroto administratoriaus prašymų grąžinti neteisėtai nurašytus pinigus bendrovei ir taip pažeidė ĮBĮ 18 straipsnio pirmąją dalį bei CPK 626 straipsnio 3 punktą. Administratoriaus nuomone, visas nuo LAB ,,Trys sezonai“ sąskaitos nurašytas lėšas antstolė turėtų pervesti į administratoriaus sąskaitą.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 28 d. nutartimi pataisytos skundžiamos teismo nutarties rezoliucinės dalies, teismas atsisakė priimti pareiškėjos antstolės Linos Ugnės Dzikienės prašymą išspręsti klausimą dėl LAB ,,Trys sezonai“ priklausiusių piniginių lėšų pervedimo, remdamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies pirmuoju bei aštuntuoju punktais, tai yra tuo pagrindu, kad prašymas nenagrinėtinas teisme ir paduotas asmens, neturinčio tam įgalinimų. Teisėjų kolegija, remdamasi skundžiamos nutarties įžangine, aprašomąja bei motyvuojamąja dalimis, sprendžia, kad teismas nagrinėjo ir išsprendė dviejų asmenų prašymus šiuo klausimu: antstolės Linos Ugnės Dzikienės bei UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ir laikė, jog jie nepriimtini paminėtais pagrindais. Taigi nors teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog nusprendžiama tik dėl antstolės Linos Ugnės Dzikienės prašymo, teisėjų kolegija laiko, kad šia nutartimi nuspręsta ir dėl UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymo. Remdamasi paminėtu ir vadovaudamasi tuo, kad bankrutavusiai ir likviduotai akcinei bendrovei priklausiusio turto paskirstymas yra viešo pobūdžio klausimas, teisėjų kolegija sprendžia, jog šio atskirojo skundo dalyku yra teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti abiejų pareiškėjų prašymus, teisėtumas bei pagrįstumas (CPK 338, 320 str.).

11Nagrinėdama klausimą dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog proceso atnaujinimas bankroto byloje, kai bankrutuojanti įmonė jau yra likviduota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro, negali būti inicijuojamas, nes proceso šalimi gali būti tik civilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą turintys juridiniai asmenys (CPK 38 str. 1 d.), o juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro (CK 2.95 str. 3 d.). Taigi ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami. Tokia teismo išvada atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką minimu klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-265/2003, 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-168/2005, 2006 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-158/2006, 2006 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-577/2006 ir kt.).

12Tačiau, kaip matyti iš antstolės bei administratoriaus prašymų turinio, teismas klaidingai šiuos pareiškimus traktuoja, kaip prašymus atnaujinti procesą užbaigtoje bankroto byloje, nes minėti asmenys teismo prašė ne atnaujinti procesą, o išspręsti klausimą dėl LAB ,,Trys sezonai“, kuri, kaip minėta, yra likviduota ir išregistruota iš įmonių registro, priklausiusių piniginių lėšų pervedimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad konstatavimas, jog tolesni ginčai dėl nebeegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami, nereiškia, kad kreditorių interesai tokiu atveju negali būti ginami kitomis teisinėmis priemonėmis. Įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Teisėjų kolegija išaiškina, jog tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo. Teisėjų kolegijos nuomone, tokių lėšų paskirstymo klausimą gali inicijuoti taip pat buvęs tokios įmonės bankroto administratorius, jeigu nebuvo padengtos šios įmonės administravimo išlaidos. Pažymėtina, jog tokia išvada atitinka ir teismų formuojamą praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-113/2007). Bankroto bylos medžiaga nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės pabaigos, rėmėsi įmonės bankroto administratoriaus pateiktais dokumentais, iš kurių seka, kad įmonės turto neužteko visiems kreditorių reikalavimams patenkinti, ir nėra duomenų, jog iki šio teismo sprendimo priėmimo kreditoriams buvo perleista reikalavimo teisė į minimas antstolės Linos Ugnės Dzikienės sąskaitoje esančias pinigines lėšas ar dėl šių lėšų nuspręsta kitu būdu. Taigi tik bankroto bylą nagrinėjęs teismas gali išspręsti klausimą dėl minimų antstolės Linos Ugnės Dzikienės depozitų sąskaitoje esančių lėšų - 5 124,50 Lt, paskirstymo.

13Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, remdamasis CPK 137 straipsnio antrosios dalies pirmu bei aštuntu punktais, neturėjo pagrindo atsisakyti priimti minimus prašymus, todėl skundžiama teismo nutartis panaikinama, o klausimas dėl antstolės Linos Ugnės Dzikienės ir UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymų perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 3 p.).

14Atskirajame skunde bei atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytų argumentų, susijusių su minimų prašymų pagrįstumu, teisėjų kolegija nenagrinėja, nes pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakęs priimti prašymus, iš esmės šio klausimo nenagrinėjo (CPK 301 str., 320 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl lėšų pervedimo perduoti spręsti tam pačiam pirmosios instancijos teismui iš naujo.