Byla 2A-1189-407/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Dalios Kačinskienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. B2-3191-562/2016 pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Seltas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. BUAB „Seltas“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą, prašydama priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad atliko įmonės likvidavimo veiksmus, o 2015 m. rugsėjo 11 d. įvykusiame kreditorių susirinkime patvirtintas likvidacinis balansas, likvidacinis aktas ir bankroto administratorė įpareigota pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės pabaigos.
 2. Byla dėl BUAB „Seltas“ veiklos pabaigos nagrinėjama pakartotinai, po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 17 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo 2016 m. kovo 18 d. sprendimą, kuriuo įmonė buvo pripažinta pasibaigusia. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, konstatavęs, kad apeliantui R. B. nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).
 3. 2016 m. rugpjūčio 4 d. trečiasis asmuo R. B. pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos dėl įmonės veiklos pabaigos nagrinėjimą iki kasacine tvarka bus išnagrinėta civilinė byla, kurioje iš dalies tenkintas BUAB ,,Seltas“ kreditoriaus UAB ,,Karbonas“ ieškinys dėl žalos priteisimo iš BUAB ,,Seltas“ vadovo ir akcininkų P. B. bei R. B. (toliau – ir Kasacinė byla). Minėtoje byloje BUAB ,,Seltas“ yra įtraukta trečiuoju asmeniu.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu netenkino trečiojo asmens R. B. prašymo dėl bylos sustabdymo, o bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos tenkino – pripažino BUAB ,,Seltas“ pasibaigusią.
 2. Iš BUAB ,,Seltas“ likvidacinio balanso ir likvidacinio akto, patvirtintų galiojančiu įmonės kreditorių nutarimu, teismas nustatė, kad įmonė turto neturi; liko 398 900,59 Eur dydžio įmonės kreditorių nepatenkinti finansiniai reikalavimai, įmonė veiklos nevykdo, jos mokumas neatstatytas, bankroto administratorė pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymą. Įvertinęs šias aplinkybes teismas sprendė, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 p.).
 3. Teismas nurodė, jog 2016 m. liepos 4 d. pranešimu įpareigojo bankroto administratorę apie paskirtą teismo posėdžio, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Seltas“ veiklos pabaigos, datą ir laiką pranešti įmonės kreditoriams ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Pasak teismo, bankroto administratorė šį įpareigojimą įvykdė, o bankroto administratorės pateikti įrodymai patvirtina, kad įmonės kreditoriai apie klausimo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą buvo informuoti tinkamai.
 4. Teismas nurodė, jog vien tai, kad Kasacinėje byloje BUAB ,,Seltas“ yra įtraukta trečiuoju asmeniu, nesudaro pagrindo stabdyti nagrinėjamos bylos iki bus išnagrinėta Kasacinė byla, kadangi bankrutavusios įmonės (BUAB ,,Seltas“) turtinė padėtis, nepriklausomai nuo Kasacinės bylos baigties nepasikeis, t. y. ji negaus jokio turto, kurį būtų galima panaudoti finansinių reikalavimų tenkinimui.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Teismas ne tik neįteikė apeliantui procesinių dokumentų ir jo priedų (bankroto administratorės prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos ir jo priedų), bet apskritai jų nesiuntė, t. y. suvaržė apelianto teisę sužinoti procesinio dokumento turinį ir pareikšti savo argumentus bylos nagrinėjimo metu. Teismas neištaisė Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartyje nurodytų trūkumų, todėl toks teismo sprendimas yra neteisingas ir nepagrįstas. Teismas neturi teisės spręsti dėl neįtrauktų byloje dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų.
  2. Viena iš sąlygų priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos yra bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nebuvimas. Teismas neatsižvelgė į apelianto prašymą sustabdyti šios bylos nagrinėjimą kol kasacine tvarka bus išnagrinėta civilinė byla pagal UAB ,,Karbonas“ ieškinį dėl žalos atlyginimo iš BUAB ,,Seltas“ akcininkų ir vadovo. Teismas, žinodamas, kad nėra įvykdytos visos sąlygos, sudarančios pagrindą spręsti dėl įmonės pabaigos, priėmė sprendimą, pažeisdamas pirma nurodytą nuostatą.
  3. Sprendimas dėl įmonės pabaigos gali būti priimamas esant įrodymams, kad nebuvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartyje, spręsdamas BUAB ,,Seltas“ bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą, vertino ekspertizės akto išvadas, kuriose nurodyta, kad įmonės nemokumui atsirasti reikšmės turėjo nenumatytos išlaidos, susijusios su brokuotais gaminiais, ištaisymui. Viena iš brokuotus gaminius teikusių įmonių yra UAB ,,Karbonas“, tačiau BUAB ,,Seltas“ bankroto administratorė nesiėmė priemonių, pareikšti ieškinį UAB ,,Karbonas“ dėl jos pateiktų brokuotų gaminių, kad iš išieškotų lėšų būtų galima dengti įsiskolinimus pirmesnės eilės kreditoriams. BUAB ,,Seltas“ bankroto administratorių teismas paskyrė UAB ,,Karbonas“ prašymu, todėl neatmetama galimybė, kad jis sąmoningai nereiškia pretenzijų UAB ,,Karbonas“ dėl jos gaminių broko.
  4. Teismas neišsiuntė apeliantui teismo sprendimo kopijos iki tol, kol apeliantas nepateikė teismui prašymo išduoti jam teismo sprendimo kopiją. Tokiais veiksmais taip pat buvo varžoma apelianto, kaip proceso dalyvio, teisė.
  5. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, kurioje nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Teismui didesnę ir svaresnę reikšmę turėjo bankroto administratorės poziciją pagrindžiantys įrodymai. Teismas, priimdamas sprendimą, turėjo aiškiai ir vienareikšmiškai pasisakyti, kuriais įrodymais grindžia savo sprendimą, o kuriuos įrodymus atmeta bei pateikti įtikinamus motyvus dėl įrodymų vertinimo, tačiau šios pareigos neatliko.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą BUAB ,,Seltas“ bankroto administratorė prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:
  1. Bankroto administratorė, įpareigota teismo, registruotomis pašto siuntomis pranešė visiems BUAB ,,Seltas“ kreditoriams apie teismo posėdžio dėl įmonės pabaigos vietą ir laiką, tačiau apeliantas nepriėmė ir pašte neatsiėmė jam siųstos registruoto pašto siuntos. Kita vertus, apeliantui buvo žinoma apie posėdžio laiką ir vietą, tai matyti iš 2016 m. rugpjūčio 4 d. pateikto prašymo dėl bylos sustabdymo. Be to, sprendimas kreiptis dėl įmonės pabaigos priimtas BUAB ,,Seltas“ kreditorių susirinkime, kurio nutarimai neapskųsti.
  2. Priešingai nei teigia apeliantas, nei Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartyje, nei ekspertizės akte nėra nurodyta, kad BUAB ,,Seltas“ patyrė nuostolių dėl nekokybiškų UAB ,,Karbonas“ pateiktų gaminių. Kita vertus, per visą bankroto bylos nagrinėjimo laikotarpį nei apeliantas, nei kiti kreditoriai ar tretieji asmenys nepateikė jokios informacijos apie tai, kad UAB ,,Karbonas“ netinkamai vykdė savo prievoles pagal sutartį su BUAB ,,Seltas“, todėl apelianto teiginiai apie neva padarytą žalą neturi jokio pagrindo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Vienas iš pagrindinių apeliacinio skundo argumentų yra tas, kad apeliantui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį ir nesuteikta galimybė susipažinti su procesiniais dokumentais, kurių pagrindu buvo nagrinėta byla dėl įmonės pabaigos (įmonės bankroto administratorės prašymu dėl įmonės pabaigos su priedais). Apelianto argumentus, susijusius su procesinių teisių pažeidimais, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus.
 2. Tai, kad apeliantas žinojo apie paskirtą teismo posėdį, patvirtina jo paties teismui pateiktas 2016-08-03 prašymas sustabdyti 2016-08-04 teisme paskirtą civilinę bylą dėl BUAB ,,Seltas“ pabaigos, kol bus išnagrinėta Kasacinė byla (8 t., b. l. 1). Šio prašymo turinys patvirtina, kad apeliantas žinojo apie 2016-08-04 paskirtą teismo posėdį. Pranešimai apie paskirtą teismo posėdį apeliantui buvo siunčiami registruotu paštu jo gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau nei pranešimo apie 2016-08-04 paskirtą posėdį, nei apie 2016-03-18 paskirtą posėdį (pirmą kartą nagrinėjant bylą dėl įmonės pabaigos) apeliantas neatsiėmė (7 t. b. l. 172; 8 t. b. l. 41). Tokie apelianto veiksmai, kai jis neatsiima jam siųstų pranešimų apie paskirtą teismo posėdį, siunčiamų jo gyvenamosios vietos adresu, vėliau nepranešimu apie paskirtą posėdį grindžia apeliacinius skundus, nors iš bylos duomenų matyti, kad apie paskirtą teismo posėdį žino, nėra pagrindas naikinti teismo sprendimą.
 3. Minėta, kad byla dėl įmonės pabaigos nagrinėjama pakartotinai, po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2016-06-17 nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo 2016-03-18 sprendimą dėl įmonės pabaigos ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinį skundą dėl 2016-03-18 teismo sprendimo buvo pateikęs ir apeliantas R. B. (7 t., b. l. 157-160). Apeliantas, būdamas dalyvaujantis byloje asmuo, žinodamas apie tai, kad byla dėl įmonės pabaigos bus nagrinėjama pakartotinai, turėjo visas galimybes susipažinti su bankroto administratoriaus prašymu dėl įmonės pabaigos, prašymo priedais. Todėl apelianto argumentai, kad jam nebuvo įteiktas bankroto administratorės prašymas dėl įmonės pabaigos, nereiškia jo procesinių teisių pažeidimo. Šie apelianto argumentai labiau patvirtina jo siekį vilkinti sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimą, o ne jo procesinių teisių pažeidimus.
 4. Įstatyme nustatyta, kad po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 31 str. 8 p., 32 str. 4 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad veiksmai, būtini priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos, yra atlikti (7 t., b. l. 113-123). Dėl šių faktų ginčo byloje nėra.
 5. Apelianto argumentas, kad šios bylos negalima nagrinėti iki nebus išnagrinėta Kasacinė byla, yra neteisingas. Draudimas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai yra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvauja bankrutuojanti įmonė, iš esmės siejamas su tuo, jog bankrutavusiai įmonei gavus turto, iš jo galėtų būti patenkinti įmonės kreditorių reikalavimai; atsistatytų įmonės mokumas ir pan. Kasacinėje byloje nagrinėjamas UAB ,,Karbonas“ ieškinys dėl žalos atlyginimo iš BUAB ,,Seltas“ buvusio vadovo ir akcininkų P. B. bei R. B.. Kaip matyti iš UAB ,,Seltas“ 2015 m. rugpjūčio 31 d. balanso ir likvidacinio akto, įmonė turto neturi, UAB ,,Karbonas“ finansinis reikalavimas BUAB ,,Seltas“ bankroto byloje yra 209 380,66 Eur, likę nepatenkinti įmonės finansiniai reikalavimai iš viso sudaro 398 900,59 Eur (7 t., b. l. 114-123). Todėl nepriklausomai nuo to, ar UAB ,,Karbonas“ finansinis reikalavimas būtų patenkintas iš įmonės akcininkų ir vadovo turto (neliktų UAB ,,Karbonas“ finansinio reikalavimo BUAB ,,Seltas“ bankroto byloje“), BUAB ,,Seltas“ mokumas neatsistatytų. Todėl Kasacinės bylos nagrinėjimas nesudaro pagrindo nepriimti sprendimo dėl įmonės pabaigos.
 6. Priešingai nei teigė apeliantas, nei 2013-12-19 Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, kuria spręstas BUAB ,,Seltas“ bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas, nei ekspertizės akte nėra konstatuota, kad UAB ,,Karbonas“ tiekė brokuotas prekes UAB ,,Seltas“, dėl ko buvo patirta žala. Apelianto argumentas, kad BUAB ,,Seltas“ bankroto administratorė nereiškia ieškinio UAB ,,Karbonas“ dėl žalos priteisimo dėl jų (bankroto administratorės ir UAB ,,Karbonas“) tarpusavio suinteresuotumo, yra deklaratyvus. Kaip teisingai pastebi bankroto administratorė, pirmą kartą reikšdamas apeliacinį skundą apeliantas nekėlė klausimo dėl žalos atlyginimo iš UAB ,,Karbonas“, nors visos aplinkybės, kuriomis argumentuojama tokio ieškinio pateikimo galimybė, apeliantui buvo žinomos.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai