Byla 1A-82-300/2019
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo T. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį dvejų metų laisvės atėmimo bausme

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimundo Jurgaičio ir Zigmo Kavaliausko ir Vidmanto Mylės (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Mačiulienei, nuteistajam T. G., jo atstovei pagal įstatymą V. V., gynėjui advokatui Laurynui Pakštaičiui.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. G. ir jo atstovės pagal įstatymą V. V. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo T. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį dvejų metų laisvės atėmimo bausme.

3Vadovaujantis BK 92 straipsnio 2 dalimi T. G. paskirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieniems metams.

4Vadovaujantis BK 82 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3 punktu, 5 punktu, 85 straipsniu, 87 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 2 punktu T. G. skirtos auklėjamojo poveikio priemonės: nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai ir elgesio apribojimas, įpareigojant jį visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, tęsti mokslą arba dirbti, per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį.

5Atleistieji nuo baudžiamosios atsakomybės O. D. ir E. S. bei nuteistasis G. T. apeliacinių skundų nepadavė.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

81.

9T. G. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo, laikė ir gabeno narkotines medžiagas, bei jas platino, tai yra: 2018 metais, tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2018 m. kovo 19 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, įgijo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta kiekį, bet ne mažiau 0,578 g psichotropinės medžiagos – MDMA, ją laikė ir gabeno su savimi Šiaulių mieste, kol 2018 m. kovo 19 d., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą valandą, Šiaulių mieste, ( - ) gatvėje, tiksliau nenustatytoje vietoje, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą kainą, bet ne mažiau 20 eurų, pardavė E. S..

10II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

112.

12Apeliaciniu skundu nuteistasis T. G. ir jo atstovė pagal įstatymą V. V. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendį, kuriuo T. G. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, ir T. G. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos.

132.1.

14Skunde nurodoma, kad T. G. nuteistas pagal abstraktų kaltinimą, nes nenustatytas parduotų narkotinių medžiagų kiekis, kaina, taip pat vieta ir laikas, kada jis tariamai padavė narkotines medžiagas E. S.. Nors kaltinime nurodoma, kad T. G. laikė narkotines medžiagas tol, kol 2018 m. kovo 19 d. pardavė E. S., tačiau E. S. ir O. D. patvirtino, kad jie sutarė įsigyti narkotikų 2018 m kovo 20 d. ir 2018 m. kovo 23 d. įsigijo. Jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad nusikalstama veika padaryta 2018 m. kovo 19 d. nenustatyta. E. S. neprisiminė esminių įgijimo aplinkybių, t. y. kurioje vietoje ir už kiek įgijo narkotines medžiagas, kaskart atsakydama į klausimus nurodydavo vis kitą susitiko vietą: iš pradžių sakė mokyklos aplinkoje, vėliau teigė, kad susitiko prie parduotuvės „( - )“, todėl jos parodymai turėtų būti vertinami kaip siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės, jie nėra patikimi, ji neatskleidė visų nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių. Skiriasi E. S. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme, dėl pirktų tablečių skaičiaus: šešios su puse, šešios, septynios. Tą pačią dieną kai nupirko E. S. suvartojo pusę tabletės, sulaikymo dieną dar vieną, o O. D. ? dvi tabletes, iš viso jie suvartojo tris su puse tabletės, tačiau jie negalėjo nurodyti net įsigytų tablečių spalvos, todėl kyla abejonių dėl jų parodymų nuoseklumo ir patikimumo. Pas E. S. ir O. D. rastos devynios tabletės, t. y. daugiau nei septynios. Tik dalyje pas juos rastų tablečių buvo narkotinių ir psichotropinių medžiagų. E. S. teigė, kad jai T. G. padavė jai savo pasą, tačiau paaiškėjus, jog T. G. neturi paso ir niekad jo neturėjo, E. S. nurodė, kad ji pasu vadina bet kokį dokumentą, galbūt jai davė asmens tapatybės kortelę. Teisme paaiškėjo, kad E. S. parašė O. D. apie tai, kad T. G. vartoja, todėl jis turėtų žinoti, iš kur gauti, todėl tai paneigia O. D. parodymus ikiteisminio tyrimo metu, kad jis žinojo apie tai, kad T. G. vartoja ir platina narkotikus. 2018 m. kovo 24 d. įtariamojo apklausoje O. D. nurodė, kad jis paprašė E. S., kad ji iš jo draugo T. G. nupirktų septynias „ekstazi“ tabletes, tačiau teisme paaiškėjo, kad O. D. ir T. G. nėra draugai, neturi bendrų interesų, O. D. yra ketveriais metais vyresnis už T. G.. Nuosprendžio aprašomojoje dalyje minimos E. S. žinutes T. G., tačiau jokių žinučių, kuriose būtų rašoma apie kaltinime nurodytus dalykus, nenustatyta, jos neužfiksuotos, neaišku, ar jos egzistavo. O. D. parodymai yra nepatikimi, jis pasakoja ne apie tai, ką pats matė ar darė, o apie tai, ką jam papasakojo E. S.. Samprotavimai apie tai, kad T. G. „vartoja ir panašiai“ yra tik prielaidos, kurių nepatvirtina jokie įrodymai. SMS žinučių tarp E. S. ir O. D. matyti, kad jie vartoja jau seniai, O. D. patvirtino, kad už tai yra baustas.

152.2.

16Teismas neįvertino, kad veikos padarymo metu E. S. buvo nepilnametė, iki pilnametystės buvo likę keli mėnesiai, kad ją nusikalsti paragino pilnametis O. D., kad E. S. parašė nepilnamečiui T. G. prašydama padėti įsigyti narkotinių medžiagų ir taip sukurstė jį nusikalsti.

172.3.

18Skunde atkreipiamas dėmesys, kad E. S. ir O. D. artimai bendrauja, kartu gyvena, tačiau apklausos metu jiems nebuvo nurodyta, kad jie duoda parodymus prieš save ir prieš savo artimąjį.

193.

20Teismo posėdyje nuteistasis, jo įstatyminė atstovė bei gynėjas prašė skundą tenkinti, o prokurorė – skundą atmesti.

21III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

234.

24Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Dėl kitų bylos aspektų, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, teismas pasisako tik tuo atveju, jeigu nustato esminių BPK pažeidimų . Nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl nepagrįstai pripažino T. G. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

255.

26Pažymėtina, kad įsiteisėjęs teismo nuosprendis yra vienintelis dokumentas, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu arba nekaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, todėl šis išskirtinės svarbos procesinis dokumentas baudžiamajame procese turi būti teisėtas ir pagrįstas. Nuosprendis yra teisėtas, jeigu jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo proceso įstatymo bei kitų teisės normų, pagrįstas – kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, veikos kvalifikavimo ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų, pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys), o teisėti ir pagrįsti nuosprendžiai (nutartys) nebūtų naikinami ir keičiami.

276.

28Pagal BPK 305 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas teismas tiek apkaltinamajame, tiek ir išteisinamajame nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinti remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis, t. y. pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Taigi bylą nagrinėjantis teismas turi išskirtinę kompetenciją nuspręsti dėl įrodymų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir įrodymų visumą, sujungiant visus reikšmingus faktus į loginę visumą, ir padaryti apibendrinančias išvadas, kurios turi būti vienareikšmės ir kategoriškos. Teismo proceso dalyviai turi teisę teikti pasiūlymus ir reikšti nuomones visais byloje sprendžiamais klausimais, tačiau jie teismui nėra privalomi. Proceso dalyvių teismui pateiktų siūlymų dėl įrodymų vertinimo atmetimas savaime BPK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-230-719/2018, 19 punktas) Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Šis reikalavimas kyla iš Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principas, kuris reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama. Nesurinkus byloje neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių kaltinime nurodytų veikų padarymą, būtina vadovautis bendruoju baudžiamosios teisės principu in dubio pro reo (iš lot. visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltininko naudai), kuris įpareigoja objektyviai nepašalinamas abejones vertinti traukiamo baudžiamojon atsakomybėn asmens naudai ir draudžiančiu, esant abejonių dėl reikšmingų bylai aplinkybių, priimti apkaltinamąjį nuosprendį, jį grįsti prielaidomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-347/2007, 2K-P-221/2008, 2K-251/2010, 2K-205/2012, 2K-532/2012, 2K-363/2013, 2K-476/2013 ir kt.). Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo. Analogišką poziciją užima ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, taip pat ne kartą konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (1988 m. gruodžio 6 d. sprendimas byloje Barber, Messegué and Jabardo prieš Ispaniją Nr. 146, 2001 m. kovo 20 d. sprendimas byloje Telfner prieš Austriją Nr. 33501/962)

297.

30BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines medžiagas. Tais atvejais, kai narkotinės ar psichotropinės medžiagos platinamos nepilnamečiams, tuomet baudžiamoji atsakomybė kyla pagal BK 261 straipsnį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad abi šios veikos pasireiškia tik tiesiogine tyčia – kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti.

318.

32Pirmosios instancijos teismas pripažindamas T. G. kaltu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį iš esmės rėmėsi E. S. ir O. D. parodymais, įvykio vietos apžiūros protokolu, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. balandžio 26 d. specialisto išvada Nr. 140-(1848)-IS1-2359. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. S. ir O. D. susitarė įsigyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, todėl 2018 m. kovo 19 d. Šiaulių mieste, ( - ) g., E. S. iš T. G. už ne mažiau kaip 20 eurų nusipirko ne mažiau nei 0,578 g psichotropines medžiagas MDMA, o 2018 m. kovo 19 d. apie 21 val. prekybos centro „( - )“ trečio aukšto automobilių stovėjimo aikštelėje iš G. T. už 10 eurų įsigijo ne mažiau nei 0,514 g kanapių (antžeminių dalių), šias narkotines ir psichotropines medžiagas laikė bei gabeno su savimi, kol 2018 m. kovo 23 d. jas rado ir paėmė policijos pareigūnai. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad E. S. ir O. D. įsigijo, laikė ir gabeno kaltinime nurodytas narkotines ir psichotropines medžiagas, kad kanapes jie įsigijo iš nuteistojo G. T.. Apeliaciniu skundu nuteistasis T. G. neigia pardavęs E. S. narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

339.

34Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus ir įvertinusi byloje esančius įrodymus, konstatuoja, byloje surinkti įrodymai neduoda pagrindą daryti neginčijamą išvadą, jog T. G. neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 0,578 g psichotropines medžiagas MDMA, jas laikė ir gabeno su savimi Šiaulių mieste, kol 2018 m. kovo 19 d. Šiaulių mieste, ( - ) g. pardavė E. S. už ne mažesnę nei 20 eurų sumą. Įvykio vietos apžiūros protokole bei Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. balandžio 26 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(1848)-IS1-2359 užfiksuoti duomenys tik patvirtina, kad E. S. ir O. D. įsigijo, laikė ir gabeno MDMA, tačiau nepatvirtina iš ko, kada ir kur jie įgijo kaltinime nurodytas psichotropines medžiagas.

3510.

36Vien aplinkybė, kad šiuo metu E. S. ir O. D. gyvena kartu, tai savaime nereiškia, kad ikiteisminio tyrimo metu juos siejo tokie artimi santykiai, kad juos būtų galima prilyginti šeimos narių tarpusavio santykiams, kaip jie apibrėžiami BPK 38 straipsnyje (šią teisės normą aiškinančioje ir plėtojančioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje) Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo vertinti, kad buvo pažeistos BPK 82 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias įtariamojo ar kaltinamojo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai gali neduoti parodymų arba atsisakyti atsakyti į tam tikrus klausimus). Be to, kaip matyti iš apklausų protokolų, teisiamojo posėdžio protokolų, E. S. ir O. D. geranoriškai papasakojo jiems žinimas tiriamo įvykio aplinkybes, jiems nebuvo daromas spaudimas, prieš apklausą jiems buvo išaiškintos jų procesinės teisės (2 t., 88–91;103–105, 118–212; 3 t., b. l.9–12, 19–22, 27–29), E. S. buvo apklausta dalyvaujant gynėjai advokatei Vidai Povilaitienei. (2 t., b. l. 83–84, 85, 88–91)

3711.

38Teisėjų kolega taip pat pažymi, kad E. S. ir O. D. davė išsamius, aiškius ir nuoseklius parodymus apie tai, iš kur įsigijo „žolės“, t. y. antžeminių kanapių dalių iš nuteistojo G. T., tačiau jų parodymai dėl psichotropinių medžiagų MDMA įsigijimo, nurodant šaltinį T. G., nenuoseklūs ir prieštaringi. 2018 m. kovo 24 d., t. y. iškart po įvykio, apklaustas O. D. nurodė, kad 2018 m. kovo 20 d. paprašė E. S., kad ji iš jo draugo T. G. nupirktų septynias tabletes „ekstazi“ (3 t., b. l. 9–12) Tą pačią dieną apklausta E. S. nurodė, kad ji „ekstazi“ tabletes pirko iš bendrabučio penktame aukšte gyvenančio asmens (2 t., b. l. 88–91), tačiau ikiteisminio tyrimo metu netirtos aplinkybės dėl šių E. S. parodymų, tai yra dėl galimo psichotropinių medžiagų pirkimo iš bendrabučio penktame aukšte gyvenančio asmens. 2018 m. gegužės 15 d. apklausos metu E. S. nurodė, kad „ekstazi“ tabletes pirko iš O. D. pažįstamo, dabar žino, kad tai T. G., ir pirko ( - ) gatvėje prie prekybos centro „( - )“ (2 t., b. l. 103–105), tačiau bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo nustatyta, kad O. D. ir T. G. nėra draugai, jie vienas kitą tik pažįsta iš matymo, nes O. D. anksčiau draugavo su T. G. klasės drauge V.. (3 t., b. l. 90–92) Byloje nustatyta, kad E. S. ir T. G. nuo trečios iki aštuntos klasės mokėsi toje pačioje klasėje ( - ), šiuo metu abu mokosi ( - ). Taigi jie vienas kitą pažinojo dar iki kaltinime nurodytos veikos, šią aplinkybę patvirtino ir jų tėvai pirmosios instancijos teismo posėdyje (4 t., b. l. 168–188), todėl E. S. apibūdinimai apie T. G. kaip apie nepažįstamą asmenį, O. D. draugą, kurio vardą ir pavardę sužinojo tik ikiteisminio tyrimo metu, neatitinka tikrovės.

3912.

40Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad E. S. parodymai dėl įsigytų tablečių skaičiaus proceso metu kito: iš pradžių E. S. nurodė, kad ji kartu su O. D. susitarė nusipirkti šešias su puse tabletės „ekstazi“ (2 t., b. l. 88–91), vėliau ikiteisminio tyrimo metu per apklausą bei asmens parodymų patikrinimą E. S. kelis kartu pakartojo, kad pirko šešias „ekstazi“ tabletes (2 t., b. l. 103–105, 106–110), tačiau bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme E. S. paaiškino, kad su O. D. susitarė įsigyti septynias tabletes, todėl ji iš T. G. nupirko septynias tabletes. (4 t., b. l. 149–163, 168–188) O. D. viso proceso metu nuosekliai tvirtino, kad jie su E. S. susitarė nusipirkti septynias tabletes, kad tarėsi jam penktadienį sugrįžus iš kariuomenės kartu vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas, tačiau jo nesulaukusi E. S. išgėrė pusę tabletės, o sulaikymo dieną jis suvartojo dvi tabletes, o E. S. vieną, todėl pareigūnams juos sulaikius buvo likę tik trys su puse tabletės. (3 t., b. l. 9–12; 4 t., b. l. 149–163) Atsižvelgiant į tai, kad teismų praktikoje, nustatant BK 259–260 ir 263 straipsniuose nurodytą nusikalstamos veikos dalyko kiekį, vadovaujamasi ne rastų ir paimtų visų medžiagų, kuriose yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, kiekiu, o šiose medžiagose esančiu grynu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-189-895/2018, 30 punktas), todėl pagrįstai kaltinime nurodytas tik rastų narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis.

4113.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, kad E. S. su T. G. dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo tarėsi susirašinėdama per savo paskyrą „Facebook“, per „Messenger“, pirmąkart paaiškėjo 2018 m. liepos 16 d., kai apklausos metu tai nurodė O. D.. Jis teigė, kad pats buvo prisijungęs prie E. S. „Facebook“ paskyros ir skaitė šį susirašinėjimą. (3 t., b. l. 19–22) Pradėjus trims dienoms po O. D. apklausos, t. y. 2018 m. liepos 19 d., E. S. patvirtino, kad ji per „Messenger“ parašė T. G., kad norėtų pirkti „ratų“, ir jis sutikęs jai padėti, tačiau susirašinėjimo negali pateikti, nes ištrynė. (2 t., b. l. 118–121). T. G. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant teisme neigė susirašinėjęs su E. S., (3 t., b. l. 90–92, 105–107; 4 t., b. l. 168–188), tačiau baudžiamojo proceso metu nebuvo nustatyta ar E. S. ir T. G. susirašinėjo per „Messenger“, ar jie tarėsi dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo. Nors pirmosios instancijos teisme O. D. pademonstravo, kad gali prisijungi prie E. S. „Facebook“ paskyros (4 t., b. l. 168–188), tai savaime nepatvirtina E. S. prieštaringų parodymų.

4314.

44Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2018 m. kovo 23 d. policijos pareigūnai O. D. automobilyje rado vieną kontraceptinę tabletę „A.“ ir polietileninį maišelį, kuriame buvo keturios geltonos tabletės, o E. S. rankinėje – polietileninį maišelį, kuriame buvo trys pilkos ir viena raudona tabletė. (1 t., b. l. 16–18, 19, 20) Šias medžiagas ištyrus buvo nustatyta, kad pakete Nr. HB2671076 pateiktose trijose pilkos spalvos tabletėse ir vienoje raudonos spalvos tabletėje yra psichotropinės medžiagos – MDMA, pilkose tabletėse yra 0,454 g MDMA, raudonoje tabletėje – 0,124 g MDMA, o pakete Nr. HB2671077 buvusiose keturiose geltonos spalvos tabletėse narkotinių ir psichotropinių medžiagų nerasta. (1 t., b. l. 37–39) E. S. ir O. D. pripažino, kad sulaikymo dieną vartojo psichotropinių medžiagų, todėl jų organizme buvo rasta MDMA. (2 t., b.l. 52, 130) Tačiau nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme E. S. ir O. D. negalėjo nurodyti, kokias tabletes pirko iš T. G., t. y. ar geltonas, kurios buvo rastos automobilyje (kuriose narkotinių ir psichotropinių medžiagų nerasta), ar tas, kurios buvo rastos E. S. rankinėje ir kuriose yra 0,578 g MDMA, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo teigti, kad E. S., jeigu ir įsigijo iš T. G. tablečių, tačiau ar jų sudėtyje buvo psichotropinės medžiagos MDMA, nenustatyta, nes E. S. ir O. D. ne pirmą kartą ir ne vienoje vietoje įsigiję narkotinių ir psichotropinių medžiagų jas vartojo, todėl teismas negali remtis prieštaringais ir nepatikimais E. S. bei O. D. parodymais, kurių nepatvirtina kiti objektyvūs įrodymai.

4515.

46E. S. ir O. D. negalėjo tiksliai nurodyti, kada E. S. nupirko tablečių su psichotropinėmis medžiagomis, teigdami, kad savaitės bėgyje, kelias dienas prieš sulaikymą. (2 t., b. l. 88–91, 103–105, 106–110; 3 t., 9–12; 4 t., b. l. 149–163) E. S. teigimu, kad tai turėjo įvykti tą pačią dieną, kai ji pirko „žolę“ iš G. T., nes prisimena, kad skubėjo į prekybos centrą „( - )“ (2 t., b. l. 118–121) Išanalizavus G. T. telefone esančius jo ir E. S. susirašinėjimą per „Messenger“ matyti, kad jie susitiko 2018 m. kovo 19 d. apie 21 val. prekybos centro „( - )“ automobilių stovėjimo aikštelėje. (3 t., b. l. 126) Apžiūrėjus E. S. mobilųjį telefoną matyti, kad 2018 m. kovo 19 d. nuo 16.40 val. iki 19.16 val. ji trumposiomis SMS žinutėmis susirašinėjo su asmeniu, kuris jo telefone įvestas kaip L. (telefono numeris ( - )), prašė jo pagalbos („Padėsi?“), šis jai atrašė: „Keliese?“, o E. S. atsakė: „Aštuonis“, L. – „Oke, tuoj parašysiu“, E. S. klausė: „Po kiek?“, galiausiai susirašinėjimas nutrūksta, nes L. paprašo paskambinti („Pasuk“) (1 t., b. l. 63–74). Iš šio susirašinėjimo galima daryti išvadą, kad tokiu būdu buvo tariamasi dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų įsigijimo, tačiau tyrimo metu nebuvo nustatyta, kam priklauso minėtas telefono numeris. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad T. G. naudojasi kitu telefono numeriu, t. y. ( - ) (2 t., 19–22, 23–25, pažyma apie proceso dalyvio asmens duomenis), todėl teisėjų kolegijai konstatuoja, kad neginčijamai nenustatyta, kad policijos pareigūnų rastas tabletes, kurių sudėtyje buvo psichotropinės medžiagos MDMA, E. S. pirko iš nuteistojo T. G., o ne iš kito asmens – „L.“, su kuriuo susirašinėjo dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo, ar iš penktame aukšte gyvenančio asmens.

4716.

48E. S. teigimu, tą patį vakarą, kai nupirko tabletes, sugrįžusi į bendrabutį ji paragavo pusę tabletės ir vėliau su O. D. aptarinėjo jų poveikį. Iš byloje esančio E. S. ir O. D. susirašinėjimo matyti, kad 2018 m. kovo 21 d. 19.25 val. E. S. parašė O. D. trumpąją SMS žinutę, kad išgėrė pusę tabletės, bet nejaučia nieko poveikio. Nors susirašinėjimo metu O. D. teigė, kad ji nejaučia jokio poveikio, nes per maža dozė (1 t., b. l. 63–74, 83–92), įvertinus aplinkybių visumą, kad sulaikymo dieną buvo rasti du polietileniniai maišeliai su tokiu pat tablečių kiekiu, viename jų buvo tablečių su psichotropinėmis medžiagomis, o kitame jų nebuvo, kad E. S. ir O. D. negalėjo nurodyti, kokios spalvos tablečių sulaikymo dieną išgėrė. 2018 m. gegužės 15 d. apklausos metu E. S. nurodė, kad „ekstazi“ tabletes pirko Šiaulių mieste, ( - ) g. prie parduotuvės „( - )“ (2 t., b. l. 103–105), 2018 m. birželio 8 d. atlikus E. S. ir T. G. akistatą, E. S. nurodė, kad pirko bendrabučio aplinkoje (3 t., b. l. 97–100), o bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ? mokyklos teritorijoje. (4 t., b. l. 149–163, 168–188) Taigi E. S. ne kartą keitė savo parodymus dėl to, kur ji susitiko su asmeniu, iš kurio pirko psichotropines medžiagas. Anot E. S., susitikusi su T. G. ji padavė jam pinigus ir apie valanda laukė, kol jis sugrįš su tabletėmis. Iškart po įvykio E. S. teigė, kad už tabletes sumokėjo 60 eurų (2 t., b. l. 88–91), bet vėliau nurodė, kad už tabletes sumokėjo virš 20 eurų (2 t., b. l. 103–105), pirmosios instancijos teismo posėdyje patvirtino, kad sumokėjo daugiau nei 20 eurų „popieriniais“, tačiau tikslios sumos neprisimena. Bet apylinkės teisme paaiškino, kad viena tabletė galėjo kainuoti 8 ar 9 eurus (4 t., b. l. 153), tai reikštų, kad už septynias tabletes ji turėjo sumokėti 56 ar 63 eurus. Bet kuriuo atveju nurodytos sumos ji nebūtų galėjusi sumokėti vien „popieriniais“ pinigais. E. S. ir O. D. teigimu, E. S. susitikusi su T. G. padavė jam pinigus, o šis jai savo pasą, taip užtikrindamas, kad neapgaus. (3 t., b. l. 19–22; 4 t., b. l. 149–163) Pirmosios instancijos teisme paaiškėjus, kad T. G. niekada neturėjo paso, tik asmens tapatybės kortelę (3 t., b. l. 64–66), E. S. paaiškino, kad pasu vadina bet kokį dokumentą, galbūt T. G. jai padavė asmens tapatybės kortelę. (4 t., b. l. 149–163) Nepaisant to, kad ilgą laiko tarpą (apie valandą) laukė sugrįžtančio T. G., tačiau E. S. neįsidėmėjo susitikimo vietos, jai perduoto dokumento. Šios aplinkybės tik patvirtina E. S. parodymų prieštaringumą bei nenuoseklumą dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo iš T. G., nes byloje esantys duomenys: E. S. ir O. D. susirašinėjimai patvirtina, kad jie narkotines ir psichotropines medžiagas vartoja ne pirmą kartą, jų įsigydavo iš kitų asmenų, kurie nėra įtraukti į procesą (1 t., b. l. 63–74, 83–92), O. D. net buvo baustas administracine tvarka už tai, kad 2016 m. vairavo automobilį būdamas apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų (2 t., b. l. 136–139).

4917.

50Įvertinus aplinkybę, kad E. S. ir O. D. ne kartą proceso metu keitė parodymus dėl nusikalstamos veikos tyrimui reikšmingų aplinkybių (iš ko, kada, kur ir už kiek pirko psichotropinės medžiagos ? MDMA ? turinčias tabletes), kad jų parodymų nepatvirtina kiti byloje esantys objektyvūs įrodymai (ant polietileninio maišelio, kuriame buvo tabletės su psichotropinėmis medžiagomis, nerasta T. G. pirštų atspaudų, atlikus kratą T. G. namuose taip pat nerasta narkotinių ar psichotropinių medžiagų (2 t., b. l. 13, 15–18), jo mobiliojo ryšio telefone taip pat nerasta jokių tyrimui reikšmingų duomenų (2 t., b. l. 13–25), nėra duomenų, kad T. G. pats vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, kad E. S. tarėsi su T. G. dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo susirašinėdami per „Messengerį“), kad likusių abejonių negalima pašalinti baudžiamojo proceso priemonėmis, todėl negalima daryti neabejotinos išvados, kad T. G. neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 0,578 g psichotropines medžiagas MDMA, jas laikė ir gabeno su savimi Šiaulių mieste, kol 2018 m. kovo 19 d. Šiaulių mieste, ( - ) g. pardavė E. S. už ne mažesnę nei 20 eurų sumą.

5118.

52Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė nepagrįstą išvadą dėl T. G. kaltės įgijus ir platinus psichotropinę medžiagą – MDMA E. S., todėl T. G. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteistas nepagrįstai, skundžiamas Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendis dėl T. G. nuteisimo naikintinas ir jo atžvilgiu priimtinas naujas ? išteisinamasis nuosprendis, nes neįrodyta, kad T. G. dalyvavo padarant BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką (BPK 329 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atitinkamai iš nuosprendžio aprašomosios dalies šalintina aplinkybė, kad E. S. ne mažiau kaip 0,578 g psichotropinės medžiagos – MDMA – nupirko iš T. G..

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio dalį, kuria T. G. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį, ir priimti naują nuosprendį :

55išteisinti T. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką.

56Pašalinti iš Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio aprašomosios dalies aplinkybę, kad E. S. ne mažiau kaip 0,578 g psichotropinės medžiagos – MDMA – nupirko iš T. G..

57Kitą Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 92 straipsnio 2 dalimi T. G. paskirtos dvejų metų laisvės... 4. Vadovaujantis BK 82 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3 punktu, 5 punktu, 85... 5. Atleistieji nuo baudžiamosios atsakomybės O. D. ir E. S. bei nuteistasis G.... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 8. 1.... 9. T. G. nuteistas už tai, kad jis neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar... 10. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 11. 2.... 12. Apeliaciniu skundu nuteistasis T. G. ir jo atstovė pagal įstatymą V. V.... 13. 2.1.... 14. Skunde nurodoma, kad T. G. nuteistas pagal abstraktų kaltinimą, nes... 15. 2.2.... 16. Teismas neįvertino, kad veikos padarymo metu E. S. buvo nepilnametė, iki... 17. 2.3.... 18. Skunde atkreipiamas dėmesys, kad E. S. ir O. D. artimai bendrauja, kartu... 19. 3.... 20. Teismo posėdyje nuteistasis, jo įstatyminė atstovė bei gynėjas prašė... 21. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. 4.... 24. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 25. 5.... 26. Pažymėtina, kad įsiteisėjęs teismo nuosprendis yra vienintelis dokumentas,... 27. 6.... 28. Pagal BPK 305 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas teismas tiek apkaltinamajame,... 29. 7.... 30. BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 31. 8.... 32. Pirmosios instancijos teismas pripažindamas T. G. kaltu pagal BK 260... 33. 9.... 34. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus ir... 35. 10.... 36. Vien aplinkybė, kad šiuo metu E. S. ir O. D. gyvena kartu, tai savaime... 37. 11.... 38. Teisėjų kolega taip pat pažymi, kad E. S. ir O. D. davė išsamius, aiškius... 39. 12.... 40. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad E. S. parodymai dėl įsigytų... 41. 13.... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, kad E. S. su T. G. dėl... 43. 14.... 44. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2018 m. kovo 23 d.... 45. 15.... 46. E. S. ir O. D. negalėjo tiksliai nurodyti, kada E. S. nupirko tablečių su... 47. 16.... 48. E. S. teigimu, tą patį vakarą, kai nupirko tabletes, sugrįžusi į... 49. 17.... 50. Įvertinus aplinkybę, kad E. S. ir O. D. ne kartą proceso metu keitė... 51. 18.... 52. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja,... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 54. panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d.... 55. išteisinti T. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260... 56. Pašalinti iš Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12... 57. Kitą Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų 2018 m. gruodžio 12 d....