Byla 2-434-730/2013

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovės atstovams adv. A. J., M. T., atsakovo atstovui adv. padėjėjui E. G., trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės atstovei V. M., trečiajam asmeniui M. K., civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ ieškinį atsakovei UAB „Debreceno valda“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir priteisti kaupiamąsias įmokas, tretieji asmenys Klaipėdos miesto savivaldybė, R. S., K. V., J. G., A. G., P. R., R. K., R. K., B. B., J. M., V. I. R., R. M., B. D., J. K., M. K., L. B., N. S., K. S., B. K., J. N., J. R., G. J. M., V. O., J. S., E. S., J. P., N. Š., N. R., V. R., Ž. B., A. B., A. V., V. G.(as), T. P., V. K, Z. Š., A. L., J. M., F. S., M. K., R. S., A. A., G. A., L. R., K. P., I. P., V. R., E. R., E. R., I. A., R. M., R. K., E. S., A. P., R. J., T. J., J. J., E. Č., G. Č., K. K., K. V. B., V. B., M. R., G. R., A. V., A. J., J. P., V. K., V. K., N. A., V. L., Ž. J., A, V., V. A.,

Nustatė

2civilinė byla iškelta pagal ieškovės reikalavimus priteisti jai iš atsakovės sukauptas lėšas (kaupiamąjį fondą) dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ); įpareigoti atsakovę per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2010-09-10 Klaipėdos m. savivaldybės direktoriaus įsakymo Nr. AD1-1601 3.2.1. punkte nurodytus veiksmus perdavimo ir priėmimo aktu perduoti ieškovei visus turimus namo ( - ) statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis, remonto ir tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus; nustatyti, kad atsakovei yra skiriama 500,00 Lt bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu ji per nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimą; priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5, 1 tomas).

3Pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo (b.l. 70, 12 tomas) ieškovė, nurodydama, kad patikslina reikalavimus kokius dokumentus atsakovė turi būti įpareigojama perduoti ieškovei, patikslino reikalavimus dėl dokumentų perdavimo ir kaupiamųjų įmokų priteisimo ir prašė priteisti iš atsakovės 22162,46 Lt sukauptas lėšas dėl gyvenamojo namo ( - ); įpareigoti atsakovę per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2010-09-10 Klaipėdos m. savivaldybės direktoriaus įsakymo Nr. AD1-1601 3.2.1. punkte nurodytus veiksmus perdavimo ir priėmimo aktu perduoti ieškovei namo ( - ), dokumentus – a) Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) sutartis; b) Liftų priežiūros ir eksploatacijos sutartis; c) Teritorijų (kiemų) valymo sutartis; d) Statybos darbų ir remonto (rangos) sutartis; e) Laiptinių valymo sutartis; f) Elektros instaliacijos patikros sutartis (b.l. 70-71, 1 tomas).

4Reikalavimo pagrindu ieškovė nurodė aplinkybes, kad ji yra gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų (bendrosios nuosavybės) administratorė, paskirta 2010 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ADl-1601. 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. AD1-1601 3.2.1. punkte yra numatytas įpareigojimas atsakovei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 125 l punkte nustatyta tvarka perduoti ieškovei turimus namo dėl ( - ) statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis, remonto ir tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. 2012 m. kovo 30 d. perdavimo-priėmimo aktu atsakovė šį įsakymą Nr. AD1-1601 įvykdė tik dalinai, liko neperduotos nepanaudotos atskaitymų lėšos namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, visi turimi namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentai, sutartys, remonto ir tvarkymo, trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai (įsakymo Nr. AD1-1601 3.2.1. punktas).

5Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškovės patikslintus reikalavimus, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nesutikimo motyvais nurodė aplinkybes, kad ieškovei jau yra perdavusi visus turimus dokumentus, susijusius su daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), priežiūra bei administravimu. Patvirtindama šį veiksmą, atsakovė su ieškove pasirašė 2012-03-30 Perduodamos dokumentacijos priėmimo- perdavimo aktą. Atsakovė raštu ne kartą informavo ieškovę, kad visos kitos sutartys su įmonėmis, teikiančiomis komunalines paslaugas, atliekančiomis rangos ar kitus darbus būtent daugiabučiam namui ( - ), buvo nutrauktos. Atsakovės pareiga naujajam administratoriui perduoti sutartis dėl jam nepriskirtų namų priežiūros, be kita ko, reikštų ir konfidencialios informacijos, nesusijusios su daugiabučio namo ( - ) administravimu, atskleidimą. Naujajai daugiabučio namo ( - ), administratorei, tai yra, ieškovei galutinė perduotina kaupiamųjų įmkų suma iš viso sudarė 1420,41 Lt, o ne 22 162,46 Lt, kaip reikalaujama patikslintu ieškiniu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atsisakė perimti gyventojų skolas, kurias sudarė butų savininkų nesumokėti administravimo ir eksploatacijos mokesčiai, kiekvieno konkretaus gyventojo nepanaudota sukaupta kaupiamųjų įmokų suma buvo sumažinta neapmokėtos jo skolos (jei tokia buvo) dydžiu. Atskaičius namo ( - ), gyventojų skolas, likusi galutinė ieškovei grąžintina kaupiamųjų įmokų suma sudarė 1420,41 Lt. Šią sumą atsakovė jau pervedė ieškovei. Kadangi atsakovė tinkamai įvykdė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo nuostatas, prašymas dėl reikalavimų neįvykdymo atsakovei paskirti 500 Lt baudą neturi teisinio pagrindo ir yra atmestinas.

6Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė pateiktu atsiliepimu į patikslintus reikalavimus prašė ieškinį ir pareiškimą dėl patikslintų reikalavimų tenkinti. Nurodė, kad ieškovė yra teisėta gyvenamojo namo ( - ), administratorė. Atsakovė privalo perduoti ieškovei sukauptas lėšas, bendrojo naudojimo objektus ir visą dokumentaciją, susijusią su gyvenamuoju namu ( - ). Atsakovei neperdavus bendrojo naudojimo objektų, nepanaudotų lėšų ir dokumentacijos, ieškovė negali tinkamai vykdyti administratorės funkcijų.

7Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į patikslintus ieškovės reikalavimus nepateikė.

8Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad neįvykdytas reikalavimas pateikti elektros instaliacijos priežiūros sutartis, neatsisakoma reikalavimo dėl trumpalaikių, ilgalaikių įsipareigojimų perdavimo. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai, tai yra, namo gyventojų įsipareigojimai. Yra ginčas dėl kaupiamųjų įmokų. Atsakovė neatliko jokio įskaitymo, kadangi įskaitymą reglamentuoja civilinio kodekso normos, įskaitymas atliktas neteisėtai. Gyventojų susirinkimo protokolas įrodo, kad kaupiamosios įmokos kaupiamos atskirai nuo eksploatacinių lėšų, prašė priteisti 1584,06 Lt kaupiamųjų lėšų (b.l. 179-182, 196-197, 2 tomas).

9Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad įskaitymas atliktas 2012-03-30. Kad buvo atliktas įskaitymas, gyventojams buvo pranešta žodžiu. Pasibaigus atsakovės administravimui, atsakovė pasiūlė ieškovei perimti skolas, bet ji nesutiko, todėl atliko įskaitymą. Laikė, kad gyventojų sukauptas lėšas turi grąžinti gyventojams, kadangi gyventojai buvo skolingi, todėl buvo atliktas įskaitymas. Namo gyventojų skola atsakovei yra 3581,72 Lt, pati atsakovė įsipareigojimų tretiesiems asmenims neturi. Gyventojai nusprendė rinkti kaupiamąsias lėšas namui atnaujinti, dalis jų buvo panaudota siurblio keitimui, o kita dalis įskaityta. Daugiabučių namų techninės priežiūros darbų sąraše yra nurodytas darbų aprašas, kuris patenka į eksploatacinių darbų sąrašą. Darbai atlikti ne prieš perduodant namą ieškovui, bet buvo atliekami kas kiek laiko. Kaupiamųjų įmokų likutį pervedė ieškovei, kai gavo ieškinį. Laikė, kad kaupiamosios įmokos yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Elektros instaliacijos priežiūros darbų sutarties pateikti negali, kadangi visus darbus atliko atsakovės darbuotojai (b.l. 179-182, 196-197, 2 tomas).

10Trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, kadangi įsakymas dar iki šios dienos nėra tinkamai įgyvendintas. P. V. nutarimą, turėjo būti perduoti ne tik trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai, bet ir kaupiamosios įmokos. Įskaitymas atliktas netinkamai, kadangi būtina įskaitymo sąlyga yra informavimas (b.l. 182, 2 tomas).

11Trečiasis asmuo M. K. paaiškino, kad su ieškiniu sutinka, nesutinka, jog turi skolų už remonto darbus. 2013-05-28 teismo posėdžio metu trečiasis asmuo paaiškino, kad po administratoriaus pasikeitimo pradėjo gauti sąskaitas, jog yra skolingas. Sutinka, kad sukauptos lėšos būtų perduotos naujam administratoriui.

12Nagrinėjant bylą teisme, ieškovės atstovai pateikė prašymą priimti atsisakymą nuo reikalavimo perduoti ieškovei namo, esančio ( - ), sekančius dokumentus: šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) sutartis, liftų priežiūros ir eksploatacijos sutartis, teritorijų (kiemų) valymo sutartis, statybos darbų ir remonto (rangos) sutartis, laiptinių valymo sutartis, kadangi iškėlus bylą, ieškovė šiuos reikalavimus patenkino, taip pat priimti atsisakymą nuo dalies reikalavimo priteisti kaupiamąsias įmokas (20578,40 Lt), prašė toje dalyje bylą nutraukti ( b.l. 195, 2 tomas).

13Nenustatytos aplinkybės, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, ieškovei žinoma, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas ieškovės atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų priimti ir bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 2 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).

14Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

15CK 4.242 straipsnio 4 d dalis, CPK 49 straipsnio 2 dalis suteikia teisę administratoriui reikšti su turto administravimu susijusius ieškinius. Tokią teisę numato ir „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 (toliau Pavyzdiniai administravimo nuostatai) 6.3. punktas.

16Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-10 įsakymu Nr. ADl-1601 „Dėl N. N. g. ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimo" (toliau „Įsakymas“) buvo pakeistas gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų (bendrosios nuosavybės) administratorius iš UAB „Debreceno valda" į UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras", pripažintos netekusios galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymo Nr. AD1-607 „Dėl UAB „Debreceno valdos" paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administratore" priede išdėstyto administruojamų gyvenamųjų namų sąrašo 5, 33 ir 43 eilutes.

17Šiuo įsakymu UAB „Debreceno valda" įpareigota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 125 1 punkte nustatyta tvarka, perduoti UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras" turimus namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis, remonto ir tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus, perdavimą įforminti priėmimo-perdavimo aktu ( b.l. 9, 1 tomas).

182012-03-30 Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), perduodamos dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktu atsakovė perdavė ieškovei namų valdos techninės apskaitos bylą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio techninį pasą, pastovaus slėgio reguliuojamo vandens tiekimo siurblių dokumentaciją, namo ( - ), raktus, elektros skaitiklio parodymus (b.l. 10, 1 tomas). Nagrinėjant bylą teisme metu atsakovė pateikė šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) sutartis, liftų techninės priežiūros ir remonto sutartis, teritorijų (kiemų) valymo sutartis, statybos darbų ir remonto (rangos) sutartis, laiptinių valymo sutartis ( b.l. 124-164, 185-192, 2 tomas).

19Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), kaupiamąsias įmokas pradėjo kaupti nuo 2003 m. spalio mėn. po 0,04 Lt/1kv.m. (b.l. 120-123, 183, 2 tomas). Iš buhalterinės pažymos nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2003 m. spalio mėn. iki 2012-04-01 gyventojai faktiškai sumokėjo 13763,93 Lt kaupiamųjų įmokų, iš kurių panaudota 10759,46 Lt sumokėti už siurblio remonto darbus, kaupiamųjų įmokų likutis sudarė 3004,47 Lt. 1420,41 Lt kaupiamųjų įmokų atsakovė pervedė ieškovei, likusią 1584,06 Lt kaupiamųjų įmokų sumą atsakovė užskaitė už eksploatacinius darbus ( b.l. 183, 177-178, 2 tomas).

20Dėl Įsakymo vykdymo.

21Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, trečiasis asmuo, veikdamas per savo vykdomąją instituciją savivaldybės administraciją, vadovaudamasis jam Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo suteikta teise, Įsakymu pakeitė namo, esančio Taikos pr. 99, Klaipėdoje administratorių, tai yra, vietoje atsakovės administratoriumi paskyrė ieškovę ir įpareigojo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-02 nutarimo Nr. 125 1 punkte nustatyta tvarka, atsakovę perduoti ieškovei turimus namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis, remonto ir tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą, viena iš savivaldos funkcijų yra pagal įstatymų nustatytą kompetenciją vykdyti savivaldybės bendrosios dalinės nuosavybės administratorių veiklos priežiūrą ir juos kontroliuoti. Tai savivaldybė įgyvendina per savo vykdomąją instituciją – savivaldybės administracijos direktorių, kuris vadovauja savivaldybės administracijai. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismo nuomone, priešingai nei atsiliepime nurodė trečiasis asmuo, trečiuoju asmeniu byloje turi dalyvauti nebūtinai savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės administracija.

22Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-02 nutarimas Nr. 125 iš esmės reglamentuoja savivaldybės vykdomųjų institucijų, kitų už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atsakingų įmonių, įstaigų, organizacijų pareigas, perduodant įregistruotai daugiabučio namo savininkų bendrijai valdyti ir prižiūrėti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Nutarime, nustatant perdavimo tvarką, numatyta, kad perdavimas turi būti atliktas per vieną mėnesį nuo bendrijos įregistravimo ir sudaromas perdavimo – priėmimo aktas.

23Ieškovė nuo dalies reikalavimų dėl Įsakymo vykdymo atsisakė, tai yra, reikalavimo įpareigoti perduoti ieškovei namo, esančio ( - ), dokumentus: šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) sutartis, liftų priežiūros ir eksploatacijos sutartis, teritorijų (kiemų) valymo sutartis, statybos darbų ir remonto (rangos) sutartis, laiptinių valymo sutartis ir teismas šioje dalyje bylą nutraukė.

24Tarp šalių liko neišspręstas ginčas dėl Įsakyme nurodytų turimų namo trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų perdavimo bei dėl elektros instaliacijos patikros sutarčių perdavimo (b.l. 181, 197, 2 tomas).

25Atsakovės atstovas paaiškino, kad namas 2012-03-30 trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų tretiesiems asmenims neturėjo, pateikė pažymą (b.l. 182, 184, 2 tomas).

26Tarp byloje dalyvaujančių asmenų iškilo ginčas, kas sudaro trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus, numatytus trečiojo asmens Įsakyme, kuriuos atsakovė turi perduoti ieškovei.

27Įsakyme nėra apibrėžta, kas sudaro turimus namo ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. N. P. administravimo nuostatuose, nei „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose“ (patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-14 įsakymu Nr. AD1 – 2279), nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-02 nutarime Nr. 125, kuriuo vadovaujantis, turėjo būti vykdomas perdavimas, nenumatyta, kad turi būti perduodami ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai ir kas juos sudaro.

28Ieškovės atstovas paaiškino, kad trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai, kuriuos prašo įpareigoti perduoti atsakovę yra namo gyventojų įsiskolinimai administratoriui (b.l. 182, 2 tomas), kuriuos gyventojams įvykdžius, ieškovė gautų lėšų atsakovei neperduotų, nes yra pasikeitęs administratorius. Atsakovės atstovas paaiškino, kad atsakovė kaip namo trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus suprato, jog turi perduoti kaupiamąsias įmokas (b.l. 196, 2 tomas).

29P. P. administravimo nuostatus, administratoriaus funkcijos apima bendrosios nuosavybės objektų nuolatinę priežiūrą bei eksploatavimo darbus, kurių sąrašą patvirtina miesto savivaldybė savo sprendimu. Vykdydamas bendrosios nuosavybės objektų nuolatinę priežiūrą bei eksploatavimo darbus, administratorius sudaro sutartis su namo techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo ir namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūra.

30Bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidas sudaro trys išlaidų grupės. Tai – turto administravimo išlaidos (CK 4.84 straipsnio 4 dalis), namui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) ir su buto naudojimu susijusios asmeninės išlaidos (pavyzdžiui, išlaidos šiukšlėms išvežti, elektros energijai ir pan.) (LAT 2010-04-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010). CK 4.238 straipsnio 1 dalyje nustatyta turto administratoriaus teisę į atlyginimą nustatytą administravimą nustatančiame akte.

31CK 4.82 straipsnio 3 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pavyzdinių administravimo nuostatų 8 punktas nustato, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas: „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“ (patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-14 įsakymu Nr. AD1 – 2279) 9 punktas nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas turi sumokėti kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip.

32Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, jog turto administratorius atlikęs bendrosios nuosavybės priežiūros ir eksploatavimo darbus, įgyja reikalavimo teisę į apmokėjimą už šiuos darbus, be to turi teisę į atlyginimą už turto administravimo atlikimą.

33Iš byloje atsakovės pateiktų sutarčių matyti, kad atsakovė, vykdydama savo pareigas, sudarė sutartis dėl paslaugų teikimo ir darbų atlikimo, pagal sudarytas sutartis atsakovė turi pareigą apmokėti už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, paslaugas ir darbus atlikusiems asmenims (b.l. 128-164, 185-194, 2 tomas). Iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad butų ir kitų patalpų savininkai yra skolingi atsakovei už eksploatavimo darbus (b.l. 177-178, 2 tomas). Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog į šias išlaidas yra įskaičiuotos su butų naudojimu susijusios asmeninės išlaidos.

34Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, tai yra, jog už eksploatavimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai turi pareigą apmokėti darbus atlikusiam administratoriui, tai yra, šiuo atveju atsakovei turint reikalavimo teisę, laikant, jog įsiskolinimas už šiuos darbus yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, įpareigojimas perduoti šiuos įsiskolinimus ieškovei prieštarautų ne tik nurodytam teisiniam reglamentavimui, bet ir pamatiniams teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis). Perleisti reikalavimo teisę gali tik pats kreditorius (CK 6.101 straipsnis).

35Atsakovės atstovas paaiškino, kad elektros instaliacijos priežiūros darbų sutarties pateikti negali, kadangi visus darbus atliko atsakovės darbuotojai (b.l. 179-182, 196-197, 2 tomas).

36Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Civiliniame procese taikomas rungimosi principas, įtvirtintas CPK 12 straipsnyje, nustatantis tokią pat bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę. Ar ieškovas įvykdė pareigą įrodyti reikalavimą pagrindžiančias aplinkybes, yra sprendžiama pagal jo pateiktus įrodymus dėl konkrečių bylos aplinkybių ir pagal atsakovų pateiktus atsikirtimus bei juos įrodančius duomenis.

37Pripažįstama, kad ieškovė neįrodė aplinkybės, jog atsakovė buvo sudariusi elektros instaliacijos darbų priežiūros sutartį, nes ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šią aplinkybę, neteikė prašymų teismui išreikalauti iš atsakovės galinčius šią aplinkybę pagrįsti įrodymus. Pagal „Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo“ (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. AD1-1316) 13 punktą elektros instaliacijos priežiūros darbai yra pavesti atlikti administratoriui. Todėl šiuos darbus gali atlikti ir pats administratorius, kaip ir nurodė atsakovė.

38Dėl kaupiamųjų įmokų priteisimo.

39CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupiant lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pavyzdinių administravimo nuostatų 7, 8 punktai nustato, kad administratorius be kitų įmokų, paskaičiuoja ir kaupiamąsias įmokas - vadovaudamasis patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu sprendimu dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, jų naudojimo tvarkos ir kaupiamųjų įmokų dydžio, tvarko jų apskaitą, teikia ataskaitą butų savininkams apie kaupiamųjų įmokų panaudojimą. „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“ (patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-14 įsakymu Nr. AD1 – 2279) 5.4.1 nustatyta, kad sukauptos lėšos namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti laikomos atskiroje banko sąskaitoje, atskirtoje nuo administratoriaus lėšų. Toks teisinis reglamentavimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad kaupiamosios įmokos tai yra butų savininkų nuosavybė skirta naudoti jų nuosavybei atnaujinti, kurios tuo tikslu yra perduodamos administratoriui, ir jis yra atsakingas už tinkamą jų panaudojimą.

40Byloje ginčo dėl priteistino kaupiamųjų įmokų dydžio nėra, kadangi ieškovė atsisakė nuo dalies reikalavimo dėl kaupiamųjų įmokų priteisimo ir prašo priteisti 1584,06 Lt kaupiamųjų įmokų.

41Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovė 1584, 06 Lt kaupiamųjų įmokų įskaitė už butų savininkų esamus įsiskolinimus, atsiradusius už eksploatacinius darbus atsakovei. Atsakovės atstovas paaiškino, kad įskaitymą atliko 2012-03-30, tai yra, šalims sudarant priėmimo – perdavimo aktą vykdant įsakymą.

42Teismų praktikoje nustatyta, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio aiškinimo pagrįstumą, tai yra, ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (LAT 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009; 2008m. rugsėjo 23d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008).

43Pagal CK 6.131 straipsnį prievolė pasibaigia įskaitymu, kai yra vienos šalies pareiškimas; kita šalis negali šio pareiškimo ginčyti motyvuodama tuo, kad ji nedavė sutikimo, tai yra, prievolės pasibaigimui įskaitymu pakanka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis.

44Formuojama teismų praktika, jei sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma. Pareiškimas apie prievolės įskaitymą ir informavimas gali būti padaromas vienasmenišku aktu ar dokumentu, bet gali būti išreikštas abiejų šalių pasirašytame dokumente. Pareiškimo turinys turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (LAT 2005-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2005; 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2010; 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje 3K-3-116/2012 ir kt.).

45Atsakovė teisme pareikšdama, jog jos prievolė ieškovei perduoti butų savininkų kaupiamąsias įmokas yra pasibaigusi, net neįrodinėjo, jog apie įskaitymą kažkokia forma buvo pranešta ieškovei. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo pripažinti, kad įskaitymas buvo atliktas (CK 6.131 straipsnio 1 dalis).

46Be to, teismų praktikoje yra suformuotos įskaitymo sąlygos (CK 6.130, 6.131 straipsniai). Pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, tai yra, skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas. Antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, tai yra, šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, tai yra, abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.). Ketvirta, abu reikalavimai turi galioti ir turi būti vykdytini (LAT 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009 ir kt.).

47Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atliekant įskaitymą - 2012-03-30, ieškovė turėjo pagal tam tikrą savo prievolę sumokėti pinigines lėšas atsakovei, tai yra priešpriešinį reikalavimą. Šalių turimi reikalavimai tretiesiems asmenims nesudaro pagrindo atlikti įskaitymą. Kadangi teismas laiko, kad įskaitymo metu atsakovė neturėjo ieškovei priešpriešinio reikalavimo, nepasisako dėl kitų įskaitymo sąlygų, kadangi akivaizdu, jog nesant prievolės, nėra ir kitų būtinų prievolės įskaitymui sąlygų, tai yra, kad prievolė yra vienarūšė, galiojanti, vykdytina ir apibrėžta.

48Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad nėra pagrindo išvadai padaryti, jog buvo atliktas įskaitymas ir buvo sąlygos jam atlikti, kadangi tarp šalių 2012-03-30 nebuvo priešpriešinių, vienarūšių, galiojančių, vykdytinų, apibrėžtų reikalavimų, todėl atsakovė turi perduoti ieškovei 1584,06 Lt namo, esančio Taikos pr. 99, Klaipėdoje, kaupiamųjų įmokų.

49Kadangi kaupiamosios įmokos nėra ieškovės, kaip turto administratorės nuosavybė, todėl tarp šalių yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, o ne nuosavybės teisiniai santykiai. Ir todėl ieškovė, įgyvendindama savo kaip turto administratorės pareigą turtą administruoti, turi prievolinio teisinio pobūdžio reikalavimą atsakovei. Esant tokioms aplinkybėms, kaupiamosios įmokos nepriteistinos ieškovei, o atsakovė įpareigotina šias įmokas perduoti ieškovei. Teismo nuomone, šiuo atveju nėra pagrindo išvadai padaryti, jog teismas įpareigodamas perduoti kaupiamąsias įmokas išeitų už bylos nagrinėjimo ribų. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas, kas nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Ieškovė, suformuluodama savo ieškinio dalyką ir pagrindą, iškėlė ginčą dėl atsakovės, jos nuomone, neteisėtai negražinamų kaupiamųjų įmokų grąžinimo, kurį teismas ir išsprendė.

50Dėl baudos skyrimo, palūkanų priteisimo.

51Ieškovė pateikė prašymą sprendime nustatyti, kad atsakovei skiriama 500,00 Lt dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu atsakovė per nustatytą terminą neįvykdys įsiteisėjusio teismo sprendimo. Kadangi netenkinamas reikalavimas įpareigoti atsakovę įvykdyti 2010-09-10 Klaipėdos m. savivaldybės direktoriaus įsakymą Nr. AD1-1601 3.2.1., netenkintas prašymas ir dėl baudos skyrimo. Civilinio proceso įstatymas nustato teisę teismui priimant sprendimą skirti baudą tik tuo atveju, jei atsakovas įpareigojamas atlikti veiksmus, nesusijusius su piniginių lėšų ar turto pardavimu (CPK 273 straipsnio 3 dalis), todėl nėra pagrindo skirti baudos už sprendimo nevykdymą dėl kaupiamųjų įmokų perdavimo.

52Šalys yra privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys ūkine–komercine veikla (CK 2.34 straipsnio 3 dalis), o atsakovė yra praleidusi terminą įvykdyti prievolę ieškovei, todėl yra pagrindas ieškovei iš atsakovės priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis).

53Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

54Byloje yra įrodymai apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas: žyminis mokestis -144,00 Lt (b.l. 6, 1 tomas), 144,00 Lt (b.l. 21, 1 tomas), 665,00 Lt (b.l. 72, 1 tomas), išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti 1815,00 Lt (b.l. 79-80, 1 tomas). Įrodymų apie atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

55Už turtinį reikalavimą dėl kaupiamųjų įmokų ieškovė sumokėjo 809,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovė atsisakė nuo 93 procentų (1584, 06 : 22162, 46 x 100) reikalavimo dėl kaupiamųjų įmokų, todėl ieškovei yra pagrindas grąžinti 93 procentus sumokėto žyminio mokesčio už šį reikalavimą, kas sudaro 752,00 Lt (809,00 Lt x 93 %) žyminio mokesčio. Už neturtinį reikalavimą ieškovė sumokėjo 144,00 Lt žyminio mokesčio, kadangi dalies šio reikalavimo ieškovė atsisakė, yra pagrindas ieškovei grąžinti 72,00 Lt žyminio mokesčio. Iš viso ieškovei grąžintina 824,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis, 5 dalis), likusi žyminio mokesčio dalis sudaro 129,00 Lt (57,00 Lt + 72,00 Lt).

56Dėl dalies ieškinio reikalavimų byla nutraukta, teismui priėmus atsisakymą nuo šių reikalavimų, tai yra, byla baigta nepriimant teismo sprendimo.

57Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuoja CPK 94 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teismų praktikoje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, tai yra, vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (LAT 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

58Ieškovė dalies neturtinio reikalavimo (dėl įpareigojimo perduoti dokumentus) atsisakė, nes atsakovė pateikė sutartis, kurias ieškovė prašė įpareigoti perduoti atsakovę, bylos nagrinėjimo metu, todėl teismas laiko, kad šioje dalyje išlaidos susidarė dėl atsakovės kaltės. Ieškovės atstovas nurodė, kad reikalavimo dėl kaupiamųjų įmokų ieškovė atsisakė (93 procentų reikalavimo), kadangi atsakovė pateikė klaidingą pažymą apie kaupiamųjų įmokų likutį (b.l. 197, 2 tomas). Civiliniame procese įrodymus teikia šalys ir pasirenka būdą kaip įrodinėti (CPK 179 straipsnio 1 dalis). Iš teismo posėdžių protokolo (b.l. 60, 1 tomas) matyti, kad ieškovė pateikė prašymą įpareigoti pateikti atsakovę kaupiamosios sąskaitos išrašą 2010-09-10 dienai, nenurodant konkrečiai, jog reikalingi duomenys apie sukauptas įmokas konkretaus namo, nors atsakovės atstovas nurodė, kad tokiu būdu reikalaujant duomenis, iš šių duomenų nesimatys koks konkretaus namo Taikos per. 99, Klaipėdoje, kaupiamųjų įmokų likutis. Todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė pateikė klaidinančią pažymą apie kaupiamųjų įmokų likutį. Šiuo atveju, teismo nuomone, ieškovė buvo nepakankamai apdairi ir rūpestinga, todėl bylinėjimosi išlaidos atsirado dėl jos kaltės. Vertinant šias aplinkybes, atsižvelgiant į ieškovės reikalavimų atsisakymo priežastis, pripažįstama, kad dėl ½ dalies nurodytų reikalavimų atsisakyta dėl ieškovės kaltės. Kitoje ieškinio dalyje ieškovės reikalavimai patenkinti iš dalies, teismas laiko, kad kitų reikalavimų patenkinta ½ dalis.

59Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažįstama, kad ieškovė turi teisę į ½ bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (129,00 Lt žyminio mokesčio ir 1815,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 1944,00 Lt), tai yra 972,00 Lt (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 94 straipsnis). Atitinkamai iš šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurios sudaro 14,00 Lt.

60Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 straipsniais, teismas,

Nutarė

61priimti ieškovės atsisakymą dalyje nuo ieškinio reikalavimų perduoti ieškovei namo, esančio ( - ), dokumentus: šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) sutartis, liftų priežiūros ir eksploatacijos sutartis, teritorijų (kiemų) valymo sutartis, statybos darbų ir remonto (rangos) sutartis, laiptinių valymo sutartis ir priteisti 20578,40 Lt kaupiamųjų lėšų ir šioje dalyje bylą nutraukti.

62Kitoje dalyje tenkinti ieškinį iš dalies.

63Įpareigoti atsakovę UAB „Debreceno valda“ perduoti ieškovei UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ 1584,06 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt 06 ct) namo, esančio ( - ) , kaupiamųjų įmokų.

64Priteisti iš atsakovės UAB „Debreceno valda“ ieškovei UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 1584,06 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra, 2012-12-03, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

65Priteisti ieškovei UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ iš atsakovės UAB „Debreceno valda“ 972,00 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt du Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

66Priteisti iš ieškovės UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ ir atsakovės UAB „Debreceno valda“ valstybei po 7,00 Lt (septynis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

67Grąžinti ieškovei UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ 824,00 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt keturis Lt 00 ct) žyminio mokesčio (mokėjimo nurodymai AB Swedbank 2012-11-23 Nr. 519, 2012-12-10 Nr. 529, 2013-04-02 Nr. 38).

68Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. civilinė byla iškelta pagal ieškovės reikalavimus priteisti jai iš... 3. Pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo (b.l. 70, 12 tomas) ieškovė,... 4. Reikalavimo pagrindu ieškovė nurodė aplinkybes, kad ji yra gyvenamojo namo (... 5. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškovės... 6. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė pateiktu atsiliepimu į... 7. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į patikslintus ieškovės reikalavimus... 8. Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad neįvykdytas... 9. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad įskaitymas atliktas... 10. Trečiojo asmens Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė teismo posėdžio... 11. Trečiasis asmuo M. K. paaiškino, kad su ieškiniu sutinka, nesutinka, jog... 12. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovės atstovai pateikė prašymą priimti... 13. Nenustatytos aplinkybės, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio... 14. Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. CK 4.242 straipsnio 4 d dalis, CPK 49 straipsnio 2 dalis suteikia teisę... 16. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos faktinės bylos... 17. Šiuo įsakymu UAB „Debreceno valda" įpareigota, vadovaujantis Lietuvos... 18. 2012-03-30 Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), perduodamos dokumentacijos... 19. Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), kaupiamąsias įmokas pradėjo kaupti nuo... 20. Dėl Įsakymo vykdymo.... 21. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, trečiasis asmuo,... 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-02 nutarimas Nr. 125 iš esmės... 23. Ieškovė nuo dalies reikalavimų dėl Įsakymo vykdymo atsisakė, tai yra,... 24. Tarp šalių liko neišspręstas ginčas dėl Įsakyme nurodytų turimų namo... 25. Atsakovės atstovas paaiškino, kad namas 2012-03-30 trumpalaikių ir... 26. Tarp byloje dalyvaujančių asmenų iškilo ginčas, kas sudaro trumpalaikius... 27. Įsakyme nėra apibrėžta, kas sudaro turimus namo ilgalaikius ir... 28. Ieškovės atstovas paaiškino, kad trumpalaikiai ir ilgalaikiai... 29. P. P. administravimo nuostatus, administratoriaus funkcijos apima bendrosios... 30. Bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidas sudaro... 31. CK 4.82 straipsnio 3 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 32. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, jog turto... 33. Iš byloje atsakovės pateiktų sutarčių matyti, kad atsakovė, vykdydama... 34. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, tai yra, jog už eksploatavimo... 35. Atsakovės atstovas paaiškino, kad elektros instaliacijos priežiūros darbų... 36. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 37. Pripažįstama, kad ieškovė neįrodė aplinkybės, jog atsakovė buvo... 38. Dėl kaupiamųjų įmokų priteisimo.... 39. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 40. Byloje ginčo dėl priteistino kaupiamųjų įmokų dydžio nėra, kadangi... 41. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovė 1584, 06 Lt... 42. Teismų praktikoje nustatyta, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia,... 43. Pagal CK 6.131 straipsnį prievolė pasibaigia įskaitymu, kai yra vienos... 44. Formuojama teismų praktika, jei sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios... 45. Atsakovė teisme pareikšdama, jog jos prievolė ieškovei perduoti butų... 46. Be to, teismų praktikoje yra suformuotos įskaitymo sąlygos (CK 6.130, 6.131... 47. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atliekant įskaitymą... 48. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad nėra pagrindo išvadai... 49. Kadangi kaupiamosios įmokos nėra ieškovės, kaip turto administratorės... 50. Dėl baudos skyrimo, palūkanų priteisimo.... 51. Ieškovė pateikė prašymą sprendime nustatyti, kad atsakovei skiriama 500,00... 52. Šalys yra privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys ūkine–komercine veikla... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 54. Byloje yra įrodymai apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas: žyminis... 55. Už turtinį reikalavimą dėl kaupiamųjų įmokų ieškovė sumokėjo 809,00... 56. Dėl dalies ieškinio reikalavimų byla nutraukta, teismui priėmus atsisakymą... 57. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo... 58. Ieškovė dalies neturtinio reikalavimo (dėl įpareigojimo perduoti... 59. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažįstama, kad ieškovė turi teisę į ½... 60. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260... 61. priimti ieškovės atsisakymą dalyje nuo ieškinio reikalavimų perduoti... 62. Kitoje dalyje tenkinti ieškinį iš dalies.... 63. Įpareigoti atsakovę UAB „Debreceno valda“ perduoti ieškovei UAB... 64. Priteisti iš atsakovės UAB „Debreceno valda“ ieškovei UAB „Būsto... 65. Priteisti ieškovei UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ iš... 66. Priteisti iš ieškovės UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ ir... 67. Grąžinti ieškovei UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ 824,00... 68. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti...