Byla e2-8898-769/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui O. G. (O. G.) dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 32,16 Eur skolos, 31,19 Eur palūkanų, 11,58 Eur delspinigių, 1,96 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (109,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kito parengiamojo procesinio dokumento, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių. 2017-06-22 ieškovė pateikė prašymą dėl trūkumų šalinimo, patikslintą ieškinį, kur sumažino ieškinio reikalavimus ir prašė priteisti 20 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės 32,16 eurų skolos.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 str., 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2009 m. balandžio 7 d. AB „Swedbank“ ir atsakovas sudarė kreditinės fiksuotų įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas kreditas, atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. 2014 m. liepos 24 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 14-20-42 pirminis kreditorius AB „Swedbank“ bankas perleido naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovą pagal Sutartį.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 32,16 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.1 straipsnis, 6.4 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.101 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis).

9Vartojimo kredito sutartimi buvo nustatyta 20 procentų dydžio metinių palūkanų norma. Negrąžinta kredito suma 32,16 Eur, ieškovė prašo priteisti 31,19 Eur palūkanų, t.y., prašoma priteisti palūkanų suma beveik lygi pagrindinei skolai. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

10CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę ar kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi svetimais pinigais. Ieškovė, perėmusi reikalavimo teises 2014 metais, į teismą dėl skolos išieškojimo kreipėsi tik 2017 metais, prašydama priteisti iš atsakovo ir palūkanas už visą laikotarpį, t. y. nuo 2014 m. liepos 29 d. iki 2017 m. gegužės 4 d. – 17,17 Eur. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ir reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytą palūkanų sumą –14,02 Eur. Įvertinus, kad Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 14-20-42 ieškovei buvo perleista paskaičiuota 14,02 Eur palūkanų suma, ši skola priteistina iš atsakovo. Reikalavimas dėl 17,17 Eur palūkanų, kaip atlyginimo kreditoriui už skolininko naudojimąsi kreditu, atmestinas, kaip nepagrįstas, nes ieškovės vykdoma veikla,- skolų išieškojimas, bet ne kreditų už palūkanas davimas, t.y., pajamų iš pinigų skolinimo bendrovė neuždirba, paskolų neišduoda. Be to, reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001, Nr. 3K-3-141/2006, Nr. 3K-3-211/2008, Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT nutartis Nr. 3K-3-1137/2002, Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Iš bylos medžiagos matyti, kad skolininkas nuo 2009-08-25 iki 2011-05-17 sumokėjo pirminiam kreditoriui daugiau kaip 1125 Lt arba 325 Eur ( kai duotas limitas sudarė 1200 Lt). 2012-03-01 Swedbank siųstame pranešime atsakovui nurodyta, kad jo skola 107,74 Lt (31,20 Eur) ir nuo tos sumos skaičiuojami delspinigiai iki galutinio atsiskaitymo. Pranešime duomenų apie palūkanų už naudojimąsi kredito likučiu skaičiavimą iki galutinio atsiskaitymo nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, reikalavimas dėl 17,17 Eur palūkanų priteisimo atmestinas.

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius, t.y. 11,58 Eur delspinigių, iš kurių 5,79 Eur paskaičiuota už laikotarpį iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo (2014 m. liepos 24 d.) bei 5,79 Eur už 180 dienų už laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 5 d. iki 2017 m. gegužės 4 d., taip pat 1,96 Eur palūkanų delspinigių, perleistų reikalavimo perleidimo sutartimi. Ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies. Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartis Nr. 3K-3-218/2003). Minėta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl vartotojų teisių apsaugos vartojimo sutartiniuose santykiuose yra nurodęs, kad vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Vertintina tai, kad ieškinys kildinamas iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis. Pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką netesybų dydžio pagrįstumo vertinimas atliekamas kiekvienoje byloje atsižvelgiant į konkrečias toje byloje nustatytas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju Sutartyje nustatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau susiklosčiusioje teismų praktikoje pripažįstama, kad tokio dydžio netesybos visuomet laikytinos aiškiai per didelėmis CK 6.73 ir 6.258 straipsnių prasme. Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių dydį iki 0,02 procento, todėl ieškovės paskaičiuoti delspinigiai mažintini 5 kartus, prie jų pridedant Reikalavimo sutartimi perleistus pradinės kreditorės paskaičiuotus delspinigius ir iš atsakovo priteisiant iš viso 7,34 Eur delspinigių ( 5,79+0,39+1,16) (CPK 6.71 str.).

12Ieškovė taip pat prašo priteisti 20 proc. palūkanų nuo 32,16 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y., palūkanų už pradinio kreditoriaus,-banko, suteiktų pinigų naudojimą. Šioje dalyje ieškinys negali būti tenkinamas aukščiau išdėstytais motyvais: ieškovės vykdoma veikla,- skolų išieškojimas, pradinis kreditorius 2012-03-01 pranešime skolininkui dėl 20 proc. palūkanų skaičiavimo nuo 31,20 Eur skolos likučio nėra informavęs. Be to, ieškiniu yra prašoma priteisti nuo visos priteistinos sumos 5 procentus metinių palūkanų, įstatyme įvardijamų kaip minimalūs nuostoliai, todėl reikalavimas dar priteisti ir 20 procentų palūkanų „už naudojimąsi kreditu“ nuo pradinio kreditoriaus suteiktos kredito sumos laikytinas nepagrįstu. Pažymėtina, kad teismui nepateikti ir jokie įrodymai apie patirtus didesnius nei minimalūs nuostolius dėl atsakovo prievolės nevykdymo (Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1196-123/2012).

13CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017 m. gegužės 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

14Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė prašo priteisti 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Laikant, kad patenkinta apie 70 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 10,50 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 270 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. LT02 7044 0600 0031 0074, AB bankas SEB bankas, iš atsakovo O. G. (O. G.), a. k. ( - ) 32,16 Eur (trisdešimt du Eur 16 ct) skolos, 14,02 Eur (keturiolika Eur 02 ct) palūkanų, 7,34 Eur (septyni Eur 34 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017 m. gegužės 9 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10,50 Eur (dešimt Eur 50 ct) žyminio mokesčio.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai