Byla 2-148-901/2014
Dėl įskaitymo nuginčijimo ir skolos priteisimo ir pagal atsakovo UAB „Masada“ priešieškinį UAB „Vaistena“ dėl žalos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui A. T. ir advokatei L. P., atsakovo atstovams A. V. ir R. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Vaistena” ieškinį atsakovui UAB „Masada“ dėl įskaitymo nuginčijimo ir skolos priteisimo ir pagal atsakovo UAB „Masada“ priešieškinį UAB „Vaistena“ dėl žalos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB “Vaistena” ieškinys atsakovui UAB „Masada“, kuriuo ieškovas prašo teismo pripažinti atsakovo 2012-11-27 pareiškimu (raštu Nr. 12/03-M153) taikytą įskaitymą ieškovo pateikto 2012 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų akto bei 2012-11-07 PVM sąskaitos-faktūros Nr.3117 atžvilgiu 10 400 Lt dalyje negaliojančiu ir jį panaikinti, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 10 400 Lt skolos, 730,08 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-07-23 šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 12/07/23, kuria užsakovas (atsakovas) pasamdė ieškovą (rangovą) teikti konkrečias paslaugas - atlikti grindų plytelių klojimo darbus (apie 1660 kv.m.) bei kitus su plytelių klojimu tiesiogiai susijusius darbus statomame trijų aukštų prekybiniame - administraciniame pastate adresu Pramonės g. Nr. 21C, Šiauliuose. Šalys 2012-09-03 sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie šios sutarties, kuriuo atsakovas pavedė ieškovui papildomai atlikti grindų plytelių klojimo ir kitus darbus tame pačiame objekte tam tikrai etapais nurodytais terminais. Ieškovo teigimu jis didžiąją dalį darbų atliko ir tinkamai ir laiku. Atsakovui uždelsus atsiskaitymus bei kilus šalių konfliktinei situacijai, dalies darbų ieškovas nebeturėjo galimybių baigti, likusios darbų dalies baigimo faktas nebuvo tinkamai įformintas, nes atsakovas atsisakė pasirašyti darbų priėmimo aktą. Dar iki kylant konfliktinei situacijai 2012-09-17 šalys sudarė naują statybos rangos sutartį Nr. 12/09/17, pagal kurią atsakovas vėl pasamdė ieškovą iki 2012-10-17 atlikti kitus konkrečius darbus - laiptinės L-l laiptų pakopų, laiptų aikštelės bei perdangos plokštės MP-3 įrengimo darbus tame pačiame objekte už fiksuotą 13 500 Lt + PVM kainą. Šia sutartimi sulygtus darbus rangovas atliko per spalio mėnesį ir lapkričio mėnesio pradžioje įvykdytą darbų rezultatą perdavė atsakovui (2012-11-07 PVM sąskaita-faktūra Nr.3117). Atsakovui apžiūrint perduodamą rezultatą, nustačius, jog pakopos buvo išbetonuotos šiek tiek nelygiai, šalių bendru susitarimu 2012-11-07 Papildomu susitarimu Nr. l prie 2012-09-17 sutarties susitarta sumažinti atliktų darbų kainą 500 Lt + PVM. Ieškovo teigimu jokių papildomų pretenzijų dėl tariamai netinkamo darbų atlikimo (nei kokybės, nei terminų atžvilgiu) atsakovas minėtame susitarime nekėlė, tačiau sąskaitą už atliktus darbus dalinai (5330 Lt) apmokėjo tik 2012-11-27. Likusios mokėtinos sumos, t.y. 10 400 Lt, atsakovas neapmokėjo, o atsiradusių įsipareigojimų siekė išvengti 2012-11-27 raštu Nr. 12/03-M153 pareikšdamas nepagrįstą įskaitymą už atliktus laiptų liejimo darbus 2012-11-07 sąskaitos Nr.3117 10400 Lt dalyje. Taip pat tuo pačiu raštu atsakovas vienašališkai nuo 2012-12-10 nutraukė Sutartis Nr. l ir Nr.2, įskaitant visus sutarčių papildymus. Be to 2012-12-27 raštu Nr. 12/03-M 180 atsakovas dar pareikalavo ieškovo apmokėti baudas. Papildomai atsakovas nurodė, kad ieškovas gali už minėtas netesybas atsiskaityti ne sumokant priskaičiuotas baudas, o neatlygintinai suteikiant statybos rangos paslaugas. Atsakovas 2013-01-08 raštu grąžino ieškovui pateiktą darbų aktą, nurodęs kad skolos ieškovui grąžinti neketina. Atsakovas netesybas skaičiavo neatsižvelgdamas į atliktą didžiąją dalį darbų, į tai kiek neatlikta, netesybų dydis akivaizdžiai per didelis. Kad atsakovas galėtų taikyti netesybas rangovui, jis turėjo įrodyti, kad rangovas pažeidė sutartį ir yra kiti rangovo civilinės atsakomybės pagrindai, be to, kad jis pats nėra kaltas dėl atsiradusių padarinių – uždelstų dalies darbų terminų, neatliktų dalies darbų. Ieškovo atstovų teigimu atsakovas ne tik pažeidė pareigą laiku ir tinkamai atsiskaityti su ieškovu, bet pažeidė sutartyse nustatytą pareigą teikti ieškovui statybines medžiagas, šių medžiagų tinkamai nepristatė kaip buvo sutarta į rangovo darbo vietą statomame komerciniame pastate, o ne į viso statomo pastato statybvietę. Dėl to, kad ieškovo samdyti darbuotojai ir subrangovai turėjo patys susinešioti plyteles ir klijus į visus aukštus, turėjo patys paruošti grindis, išsinešti prieš tai buvusias statybines šiukšles, be to, kadangi visiškai be pagrindo ir sutarties atsakovas juos buvo darbų atlikimo metu be ieškovo direktoriaus žinios išvežęs į kitą objektą (Vaisių g. 9, Šiauliai), ieškovas sugaišo papildomai neplanuoto laiko, kas lėmė nežymų sutarčių terminų praleidimą. Be to, ne visada atsakovas ieškovui paprašius pateikdavo reikiamas darbams medžiagas, betonas vėlavo net iki 2 savaičių. Sutartyse buvo numatyta galimybė sutartyse nustatytus terminus pratęsti, jei atsakovas nevykdo sutartyse numatytų pareigų (Sutarčių 8.1 p.), terminų pratęsimui šalys nekėlė būtinos rašytinės formos. Atsakovas savo faktiniais veiksmais, t.y. kadangi buvo patenkintas rangovo atliekamų darbų kokybe, su juo sudarinėjo vis naujus susitarimus dėl naujų darbų, nors ir rangovas nežymiai vėlavo su darbais, visą sutartinių santykių laikotarpį (iki pranešimo apie įskaitymą pateikimo momento), patvirtino, jog sutarčių terminai jam nėra esminės sutartinės sąlygos ir bendra valia faktiškai yra pratęsiami. Atsakovas į darbų terminų pažeidimus, jei tokie buvo, nereagavo, neteikė raginimų, nesiėmė kitų savo tariamai pažeistų teisių gynimo priemonių.

5Atsakovas UAB „Masada“ su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, reiškia priešieškinį, kuriuo prašo teismo priteisti iš ieškovo 43 552,91 Lt žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas ne tik vėlavo atlikti šalių susitarimais numatytus darbus, tačiau taip pat didžiosios dalies darbų visai neatliko. Atsakovo atstovų teigimu ieškovas neatliko 2012-09-03 papildomame susitarimo Nr.1 2.1 p. numatytų darbų - neišklotas 612 kv.m. grindų plotas plytelėmis, neišklota 177,63 kv.m. sienų, neįrengti 17 bėginiai metrai panduso, 68 kv. m. II aukšto salės kolonų, 344,8 bėginiai metrai neišdėtų plintusų, neišdėta 102 kv.m. pakopų (laiptų) ir aikštelių plytelių. Dėl to atsakovas remdamasis sutartyse numatyta teise paskaičiavo netesybas, kurias įskaitė. Atsakovo atstovų teigimu užsakovas (atsakovas) tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, medžiagas ieškovui (rangovui) pristatydavo laiku iš šalia esančio prekybos centro „Viskas namas“, pristatydavo į statybų aikštelę (konkrečiai pastato Pramonės g. 21C, Šiauliuose, pirmą aukštą), kuri apima visą statytą pastatą ir šalia jo esančią aptvertą teritoriją. Teigia, kad šalys nesitarė, kad plytelės būtų pristatomos į konkrečią ieškovo atliekamų darbų vietą (patalpą), kartais atsakovas plyteles geranoriškai pristatydavo ieškovui ir į kitus aukštus kartu keliant kitas statybines medžiagas. Atsakovo atstovo teigimu ieškovas savarankiškai samdė darbuotojus bei subrangovus darbų atlikimui objekte Pramonės g. 21 C, Šiauliai, tačiau neatsiskaitė su plytelių klojimo darbus atlikusiais asmenimis (tą jie liudijo teisme), todėl jie metė darbus ir ieškovas nebaigė laiku visų sutartų darbų. UAB "Vaistena" rangos darbų atlikimas yra rangovo verslas, dėl to jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės. Ieškovui neatlikus dalies statybos rangos sutartyje ir papildomame susitarime numatytų darbų, UAB "Masada" 2012 m. gruodį skubos tvarka buvo priversta kreiptis į kitą rangovą UAB “Šiaulių lyra” ir samdyti šią bendrovę dėl tų darbų atlikimo, kurie privalėjo būti atlikti ieškovo. UAB „Šiaulių lyra" pateikė geriausią komercinį pasiūlymą darbams, t. y. palankiausius terminus (1-2 savaičių laikotarpis) ir darbų įkainius. Rangos darbų kainų skirtumas, kurį atsakovas privalėjo sumokėti naujam rangovui UAB „Šiaulių lyra" dėl ieškovo kaltės, t.y. dėl jo neatliktų darbų atsakovo paskaičiavimu siekia 9771,10 Lt + 2051,93 Lt PVM, viso - 11823,03 Lt. Atsakovas teigia, kad jam terminų pagal su ieškovo sudarytomis sutartimis laikymasis buvo esminis. Terminai galėjo būti pratęsti tik šalių rašytiniu susitarimu esant sutarčių 6.2.1 p. numatytai sąlygai, t.y. jeigu užsakovas reikalauja, kad būtų atliekami papildomi darbai, kurių vertė sudaro daugiau nei 5 proc. Sutarties kainos, tačiau šiuo atveju to nebuvo. Atsakovo atstovas nesutinka su ieškovo direktoriaus teiginiais ir liudytojų (subrangovų) parodymais, kad šie atsakovo nurodymu ieškovo darbų atlikimo metu kelioms dienoms buvo išvežti į kitą UAB „Tikroji vaivorykštė“ objektą Vaisių g. 9, Šiauliuose, be rangovo žinios ir kad tai sutrukdė ieškovui laiku atlikti sutartus darbus. Atsakovo atstovas pažymi, kad ieškovo direktorius sutartį perskaitė tik prieš teismo posėdį, sutarties sąlygų nežinojimas ir resursų atsiskaityti su darbuotojais neturėjimas neatleidžia rangovo nuo atsakomybės. Ieškovas rašytinių pretenzijų dėl medžiagų pristatymo ne laiku, kad neparuoštos grindys ar sienos, kurios turėjo būti ieškovo išklijuotos plytelėmis, taip pat dėl kitų užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nereiškė. Atsakovo atstovas neigia, kad vengė susitikti su ieškovo direktoriumi, kad buvo delsiama pasirašyti ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras už atliktus darbus. Laiptų betonavimo trūkumų šalinimas neeliminavo ieškovo pareigos darbus atlikti laiku. Atsakovo teigimu netesybos paskaičiuotos teisėtai, jos nėra per didelės. Dėl ieškovo neišdėtų plytelių nebuvo galimybės pagal paskirtį - komerciniais tikslais naudotis reikiamomis patalpomis. Kadangi nebuvo išdėtos plytelės objekto pirmo aukšto hole (2012-09-03 papildomame susitarime įvardintas „Nr. 1 tambūras"), todėl nebuvo galima įeiti į atsakovo pagal 2012-06-22 sutartį UAB „Lupra" išnuomotą PC „Kubas", o dėl nebaigtų atlikti darbų II-ame objekto Pramonės g. 21 C, Šiauliai, aukšte, UAB „Lupra" (jos darbuotojai) negalėjo naudotis valgomojo patalpomis, dvejomis persirengimo patalpomis, dviem dušais ir dviem tualeto (WC) patalpomis, kai tuo tarpu šios patalpos yra būtinos darbuotojams ir tam, jog dėl to įmonė (UAB „Lupra) apskritai galėtų vykdyti veikla objekte Pramonės g. 21 C, Šiauliuose. Atsakovas su UAB „Lupra" taip pat 2012-06-25 sudarė ir kitą nuomos sutartį dėl objekte Pramonės g. 21 C, Šiauliuose, III-ame aukšte esančių biuro patalpų nuomos, tačiau pastarosios patalpos dėl ieškovo neatliktų darbų buvo perduotos nuomininkui UAB „Lupra" tik 2013-03-13. Kadangi darbai buvo užbaigti dėl ieškovo kaltės vėluojant, atsakovas dėl negalėjimo perduoti patalpų nuomininkui ir dėl to gauti nuomos užmokestį pagal dvi patalpų nuomos sutartis patyrė 42129,88 Lt jo paskaičiuoto dydžio negautų pajamų.

6Dėl ieškinio reikalavimų.

7Ieškovas UAB “Vaistena” ieškiniu prašo teismo pripažinti atsakovo UAB „Masada“ 2012-11-27 pareiškimu (raštu Nr. 12/03-M153) (I t. 33-35 b.l.) taikytą įskaitymą ieškovo pateikto 2012 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų akto bei 2012-11-07 PVM sąskaitos-faktūros Nr.3117 atžvilgiu 10 400 Lt dalyje negaliojančiu ir jį panaikinti, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 10 400 Lt skolos, 730,08 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 str.).

9Bylos duomenimis ir šalių bei jų atstovų paaiškinimais nustatyta, kad 2012-07-23 UAB “Vaistena” ir UAB „Masada“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 12/07/23 (toliau Sutartis Nr. 1), kuria užsakovas (atsakovas) pasamdė ieškovą (rangovą) atlikti grindų plytelių klojimo darbus (apie 1660 kv.m.) bei kitus su plytelių klojimu tiesiogiai susijusius darbus statomame trijų aukštų prekybiniame-administraciniame pastate adresu Pramonės g. 21C, Šiauliuose (I t. 10-14 b.l.). Pagal šią sutartį rangovas per 5 darbo dienas nuo darbų pradžios turėjo atlikti sutartinius darbus, t.y. išdėti 380 kv.m. grindų plytelių patalpose, pažymėtose indeksais 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 12, o likusį plytelių kiekį (patalpose pažymėtose indeksu 9) sudėti iki 2012-08-31; statybos darbų pradžia 2012-07-23; sutartyje numatyti darbai pratęsiami, jeigu užsakovas neįvykdo sutartyje nustatytų pareigų per sutartyje nustatytus terminus (Sutarties Nr. 1 8.1 p., I t. 12 b.l., II t. 30 b.l.). Sutarties 2 p. aptartų darbų kaina: grindų plytelių klojimo darbų 15 Lt už kv.m. + PVM, plintusų klojimo darbai 4 Lt už bėginį metrą + PVM, plintusinių angokraščių įrengimas 15 Lt už bėginį metrą + PVM (Sutarties 8.1 p.).

10Šalys 2012 m. rugsėjo 3 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties Nr. 1 (I t. 19-20 b.l.). Šiuo susitarimu Sutartyje Nr.1 nustatytomis sąlygomis atsakovas pavedė ieškovui papildomai atlikti grindų, sienų ir kolonų plytelių klojimo, plytelių siūlių užtaisymo ir kitus darbus tame pačiame objekte: pirmame objekto aukšte: Nr. 1 (tambūras), Nr. 2 (laiptinė), Nr. 13 (laiptinė), Nr. 14 (koridorius), Nr. 17 (WC); II aukšte: Nr. 4 (prekybinė salė), Nr. 5 (prekybinė salė), Nr. 1 (holas), Nr. 2 (laiptinė), Nr. 7 (laiptinė), Nr. 26 (šliuzas), Nr. 28 (WC), Nr. 27 (koridorius), Nr. 18 (valytojos patalpa), Nr. 11 (valgomasis), Nr. 12 (persirengimo patalpa), Nr. 14 (dušas), Nr. 15 (WC), Nr. 18 (persirengimo patalpa), Nr. 16 (dušas), Nr. 17 (WC), Nr. 19 (valgomasis), Nr. 21 (persirengimo patalpa), Nr. 20 (dušas), Nr. 22 (WC), Nr. 24 (persirengimo patalpa), Nr. 23 (WC), Nr. 25 (dušas); III aukšte: Nr. 1 (laiptinė), Nr. 4 (koridorius), Nr. 8 (koridorius), Nr. 33 (WC), Nr. 34 (WC), Nr. 35 (WC), Nr. 36 (valytojos patalpa), Nr. 43 (koridorius), Nr. 42 (laiptinė) ir Nr. 44 (balkonas) (papildomo susitarimo 2.1 p.). Rangovas šiuos darbus įsipareigojo atlikti patalpose, pažymėtose indeksais, tam tikrais etapais: II aukšte Nr. 4 (prekybinė salė) ir Nr. 5 (prekybinė salė) iki 2012-10-15, I aukšte Nr. 1 (tambūras), Nr. 2 (laiptinė, iš pirmo pastato aukšto į antrą), Nr. 13 (laiptinė, iš pirmo pastato aukšto į antrą), Nr. 14 (koridorius) ir Nr. 17 (WC) iki 2012-10-29, o visus likusius darbus iki 2012-11-12 (papildomo susitarimo 5.1 p.).

11Šalys 2012-09-17 sudarė naują statybos rangos sutartį Nr. 12/09/17 (toliau Sutartis Nr.2), pagal kurią užsakovas UAB „Masada“ vėl pasamdė rangovą UAB “Vaistena” atlikti papildomus darbus tame pačiame objekte - laiptinės L-l laiptų pakopų, laiptų aikštelės bei perdangos plokštės MP-3 įrengimo darbus adresu Pramonės g. Nr.21C, Šiauliuose (I t. 25-29 b.l.). Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per vieną mėnesį nuo darbų pradžios atlikti sutartinius darbus: laiptinės L-l laiptų pakopų, laiptų aikštelės bei perdangos plokštės MP-3 betonavimo darbus iki 2012-10-17, statybos darbų pradžia 2012-09-17; sutartyje numatyti darbai pratęsiami, jeigu užsakovas neįvykdo sutartyje nustatytų pareigų per sutartyje nustatytus terminus; Sutarties Nr. 2 darbų kaina 13 500 Lt + PVM (Sutarties Nr. 2 8.1 p., I t. 27 b.l.).

12Atsakovas neginčija ieškovo atliktų darbų kokybės, tačiau byloje kilo ginčas kiek pagal susitarimus ieškovas įvykdė darbų (kiek viso plytelių išklijavo ieškovas) minėtame statomame pastate Pramonės g. Nr.21C, Šiauliuose, ir dėl terminų, t.y. ar visi darbai buvo atlikti sutartu laiku ir kas lėmė terminų praleidimą (jei praleista) ir kiek uždelsti darbai. Byloje taip pat kilo ginčas ar atsakovas pats nepažeidė sutarties dėl medžiagų pristatymo rangovui savalaikiškumo ir vietos, į kurią medžiagos turėjo būti pristatytos, dėl atsakovo atsiskaitymo su rangovu (ieškovu) savalaikiškumo, ar pagrįstai atsakovas atsisakė mokėti už dalį darbų ir įskaitė mokėtinas sumas paskaičiavęs netesybas, ar atsakovas dėl tariamai netinkamo ieškovo sutarties vykdymo patyrė nuostolių ir koks jų dydis.

13Šalys be minėtų sutarčių pateikė teismui atliktų darbų aktus, faktūras, statomo pastato planus, kitus dokumentus, kuriais teismas remiasi spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, šalys savo paaiškinimus apie ieškovo atliktus darbus, taip pat apie darbus, kuriuos atsakovo teigimu vietoj ieškovo atliko kitas rangovas UAB „Šiaulių lyra“, grindžia taip pat liudytojų parodymais, kitais dokumentais.

14CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos sutarties esmę sudaro tai, kad rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą ir jo rezultatą perduoti užsakovui, o užsakovas privalo priimti darbų rezultatą ir už jį apmokėti, šios sutarties tikslas yra sukurti ir perduoti darbų rezultatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra darbų perdavimas ir priėmimas. Šie klausimai yra reglamentuojami CK 6.694 straipsnio normomis. Rangovas, atlikęs darbus, praneša apie tai užsakovui, ir pastarasis privalo nedelsiant pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Statybos rangos sutarčių atveju darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įstatymo nustatytas specialus įrodymas, kuris juridinę galią pagal specialias įstatymo nuostatas įgyja net jei jį pasirašo tik viena iš šalių. Nurodytas aktas su jame pateikta informacija apie darbų atitinkamu laikotarpiu atlikimo mastus bei medžiagų įsigijimo bei sunaudojimo kiekius yra reikšmingas tam, kad, palyginus jo duomenis su kitais atsakovo teiktais rašytiniais įrodymais, būtų tinkamai nustatytos faktinės bylos aplinkybės apie realiai atsakovo atliktų darbų pagal sutartį mastą bei panaudotų medžiagų kiekį (CPK 183 str.,188 str.).

15Ieškovas pateikė teismui etapais atliktų darbų aktus, iš kurių matyti, kad pagal Sutartį Nr. 1 ieškovo atlikti darbai už 2012 m. rugpjūčio mėn.: grindinių plytelių klijavimas 405,60 kv.m., plintusų klijavimas 73,40 kv.m., panduso klijavimas 42,7 kv.m. viso 8491,90 Lt sumai, užsakovui perduoti 2012-08-24, už 2012 m. rugsėjo mėn.: grindinių plytelių klijavimas 1257 kv.m., plintusų klijavimas 96 kv.m., panduso klijavimas 68 kv.m. viso 24 513,39 Lt sumai, užsakovui perduoti 2012-09-07. Už ieškovo atliktus darbus pagal Sutartį Nr. 1 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras: 2012-08-16 Serija VRA Nr. 0003002 8491,90 Lt sumai (ją užsakovas pasirašė 2012-08-24), 2012-09-04 Serija VRA Nr. 0003026 24 513,39 Lt sumai. Šiuos 2012 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių aktus be pastabų pasirašė ir atsakovo atsakingas atstovas pagal sutartį A. V. (Sutarčių 10.1.1 p.). Atsižvelgiant į šalių Sutarties Nr. 1 nuostatas dėl darbų kiekio ir terminų, į aktus (išklijuotų grindų plytelių kiekis viso 1662,6 kv.m.), į šalių paaiškinimus bei liudytojų – subrangovų, dirbusių pas ieškovą klijuojant plyteles (E. R. ir Ž. K.) parodymus, akivaizdu, kad ieškovas visus pagal šią Sutartį sutartus darbus įvykdė pilnai, sutartą galutinį terminą 2012-08-31 praleisdamas nežymiai (savaitę). Kaip pripažino atsakovo atstovai iš esmės jie daugiau pretenzijų dėl atliktų darbų terminų ieškovui turi dėl Sutarties Nr. 1 papildomo susitarimo.

16Pagal Sutarties Nr. 1 papildomą susitarimą ieškovo atlikti darbai už 2012 m. spalio mėn. (2 atliktų darbų aktai): grindinių plytelių klijavimas 600 kv.m. (antrame aukšte, prekybinėje salėje Nr. 5) viso 10890 Lt sumai, užsakovui perduoti 2012-10-29, ir grindinių plytelių klijavimas 922 kv.m. ir plintusų klijavimas 105 kv.m. (antrame aukšte, prekybinėje salėje Nr. 5), viso 17242,50 Lt sumai, užsakovui taip pat perduoti 2012-10-29; už ieškovo atliktus darbus pagal Sutarties Nr. 1 papildomą susitarimą ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras: 2012-09-26 Serija VRA Nr. 0003054 10890 Lt sumai (ją užsakovas pasirašė 2012-10-16), 2012-10-16 Serija VRA Nr. 0003083 17242,50 Lt sumai (ją užsakovas pasirašė 2012-10-29). Šiuos 2012 m. spalio mėnesių aktus be pastabų pasirašė ir atsakovo atsakingas atstovas pagal sutartį A. V. (Sutarčių 10.1.1 p.). Ieškovo pateiktos PVM sąskaitos faktūros taip pat be pastabų pasirašytos atsakovo atsakingų atstovų pagal sutartį A. V. ir D. B. (Sutarčių 10.1.1 p., 10.1.2 p.). Atsakovas kartu su rašytiniais paaiškinimais pateiktuose pastato Pramonės 21 C, Šiauliuose, planuose rožine spalva yra nuspalvinęs ką išklojo UAB „Vaistena“, žalia ir oranžine spalvomis, ką atliko UAB „Šiaulių lyra“ (II t. 30-32, 119-127 b.l.). Liudytojų E. R., Ž. K., A. K. ir A. A. (jis buvo darbų tame pastate prižiūrėtojas) parodymais ir ieškovo direktoriaus paaiškinimais I aukštas išklotas visas kas sutarta ir papildomu susitarimu, t.y. ne tik didžioji laiptinė (iš I a. į II a.; Nr. 1 (tambūras) ir Nr. 2 (laiptinė)), bet ir mažoji laiptinė (indeksas plane Nr. 13), su koridoriumi (indeksas plane Nr. 14). Kad ieškovo išklotas WC (indeksas plane Nr. 17) I a. atsakovas pripažįsta (užspalvinta jo pateiktame plane rožine spalva). Oranžine spalva nuspalvintos patalpos (indeksas plane 23), į kurią tiekiamos statybinės medžiagos, kaip ir plane I a. nespalvintų patalpų šalys klijuot nesitarė. Iš minėtų liudytojų parodymų, kurie buvo nuoseklūs, matyti, kad II pastato aukšte išklijuota ne tik pagrindinė salė (indeksas plane 5), bet ir salė (indeksas plane 4) bei mažoji laiptinė (indeksas plane 7) su šalia esančia patalpa (indeksas plane 26), neišklijuotos pagalbinės patalpos, kadangi nebuvo paruoštos pertvaros. Dėl to, ar išklijuota laiptinė iš II į III a. įvertinus liudytojų parodymus, nesat duomenų, kad buvo iki galo paruošta didžioji laiptinė, teismas turi abejonių. Nors atsakovo atstovų ir liudytojo D. B. teigimu III a. koridoriaus UAB „Vaistena“ neklojo, tačiau, atsižvelgiant į kitų liudytojų E. R., Ž. K., A. K. ir A. A. parodymus, kurie iš esmės sutampa, be to atsižvelgiant į tai, kad liko nebaigta klijuoti plytelių tik nedidelė dalis sutarto ploto (apie 7 proc.), labiau tikėtina, kad šie darbai buvo atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2004, 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, kt.), be to, įrodyta, kad ir III a. ieškovas plytelėmis išklijavo mažosios laiptinės grindis (CPK 185 str.).

17Atsižvelgiant tiek į darbų priėmimo aktuose nurodytų priimtų išklijuotų grindų plytelių kiekius (viso 1522 kv.m.) ir plintusų išklijuotą kiekį (105 kv.m.), į šalių paaiškinimus bei liudytojų – ieškovo samdytų subrangovų, dirbusių pas ieškovą klijuojant plyteles (E. R. ir Ž. K.), A. K. (UAB „Vaistena“ darbuotojas, daręs laiptus objekte), A. A. bei D. B. parodymus, į pateiktus pastato Pramonės g. Nr.21C, Šiauliuose planus (I – III a.), akivaizdu, kad ieškovas atliko didžiąją Sutartimi Nr. 1 ir jos papildomo susitarime numatytų darbų. Kad šie darbai buvo atlikti iki tol kol atsakovas vienašališkai nutraukė sutartis su ieškovu (2012-12-10), rodo ir ieškovo teismui pateiktas 2012 m. rugsėjo – lapkričio mėn. atliktų darbų aktas, kurį atsakovas atsisakė pasirašyti (I t. 33-35, 40-41 b.l.).

18Ieškovo direktoriaus teigimu laiku vykdyti darbus pagal papildomą sutarimą jam trukdė tai, kad plytelės ir kitos medžiagos jo darbininkams (subrangovams) nebuvo pristatytos į vietą kaip jis tarėsi su užsakovu, t.y. į II ir III aukštus, kur UAB „Vaistena“ kviesti plytelių klojėjai turėjo patys susinešioti į kitus aukštus iš I aukšto, neretai vėluodavo užsakovas pristatyti medžiagas, be to, nebuvo paruošta vieta klijuoti plyteles, nes grindys buvo pilnos statybinių šiukšlių, kurias turėjo išnešioti UAB „Vaistena“ kviesti plytelių klojėjai, be to, be ieškovo direktoriaus žinios darbų atlikimo metu jo samdyti subrangovai buvo išvežti į kitą objektą Vaisių g. 9, dėl ko šalių nebuvo tartasi. Dėl šių priežasčių neplanuotai buvo papildomai užgaišta laiko ir tai turėjo įtakos darbų atlikimo terminams ir kad apskritai darbai būtų tęsiami. Atsakovo atstovų teigimu plytelių į darbo vietą pristatyti jie nesitarė, tik sutarta, kad bus pristatyta į I aukštą, neigė, kad vėluodavo pristatyti medžiagas, neigė ir tai, kad klijavimui grindys ir sienos nebuvo paruoštos, nepripažino, kad ieškovo darbininkai buvo išvežti į kitą objektą Vaisių g. 9.

19Susipažinus su Sutartimi Nr. 1 ir jos papildomu susitarimu matyti, kad šalys sutarė jog užsakovas į „statybų aikštelę“ pristatys medžiagas, reikalingas sutartyse įvardintiems darbams atlikti (Sutarties 7.1.4. p.). Nenustatyta, kad rangovas būtų įsipareigojęs paruošti grindis ir sienas plytelių klijavimui, be to kad rangovas prieš pradėdamas savo darbus būtų įsipareigojęs išnešti buvusias statybines šiukšles. Kad šiuos darbus padarys užsakovas šioje sutartyje taip pat tiesiogiai nenurodyta. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 str. 1 d.). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sąžiningai, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, be to aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (CK 6.193 str. 2 d.). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193 str. 4 d.). Liudytojas D. B. pripažino, kad tai jis surado rangovą UAB „Vaistena“, ir kad jis ruošė ieškovo ir atsakovo pasirašytas sutartis (III t. 20 b.l.). Atsakovo atstovo A. V. teigimu jie nesitarė su rangovu dėl plytelių pristatymo į darbo vietą ir kad tik kartais keliant kitas statybines medžiagas dalis plytelių geranoriškai buvo užkeliamos ir ieškovo darbininkams ir kad turi būti vadovaujamasi Statybos įstatymo nuostatomis (2 str. 23 p.), kad medžiagos laikomos tinkamai pristatytos į „statybvietę“, t.y. I a.

20Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus ir darbus atlikusių liudytojų parodymus, kurie nurodė, kad jiems bus papildomai sumokėta tiek dėl plytelių sunešiojimo į II ir II aukštus bei dėl šiukšlių išnešimo ruošiant vietą plytelių klojimui, įvertinant kokie pastato plotai buvo įrenginėjami ir kad sutartį pasiūlė būtent atsakovo darbuotojas, teismo vertinimu šalys faktiškai buvo sutarusios, kad plyteles užsakovas (atsakovas) rangovui pristatys į konkretų įrenginėjamo didelio pastato aukštą, t.y. į darbo vietą, kaip šalys sutartyje į vardijo į „statybų aikštelę“ (CPK 185 str.). Atsakovas neginčija, kad jie tinkamai šios pareigos nevykdė, t.y. kad nepristatė plytelių į II ir III aukštus, o tai prisidėjo prie to, kad ieškovo subrangovų darbai užsitęsė. Teismo vertinimu ieškovas taip pat įrodė tą aplinkybę, kad grindys ir dalis sienų pertvarų II a. nebuvo paruoštos, dėl to darbininkai turėjo papildomų darbų, už kuriuos kaip matyti iš bylos medžiagos nebuvo atlyginta, dėl to rangovas užtruko su sutartais darbais, be to dėl šių priežasčių ieškovo samdyti subrangovai neturėjo galimybės dalies darbų užbaigti. Atsakovas ne tik nevykdė savo pareigų pateikti rangovui tinkamas sutartiems darbams atlikti patalpas (paruoštomis grindimis ir sienomis) ir nepristatė medžiagų į II ir III aukštus (CK 6.648 str., 6.660 str., 6.661 str.), tačiau taip pat ir akivaizdžiai trukdė atlikti laiku darbus, išvežant ieškovo samdytus subrangovus į kitą objektą, dėl kurio nebuvo tartasi. Įvertinus šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus (II t. 114-115 b.l., III t. 15-19 b.l.), atsakovo atstovams neneigiant, kad ieškovo samdyti subrangovai galimai sutarčių galiojimo laikotarpiu buvo išvežti į Vaisių g. 9, Šiauliuose, teismas pripažįsta šią aplinkybę įrodyta. Kad ieškovo samdyti subrangovai buvo išvežti į kitą objektą liudija ir ieškovo pateiktas atliktų darbų aktas už 2012 m. rugsėjo – lapkričio mėnesius, kur atskirai įtraukti darbai Vaisių g. 9 (I t. 40-41 b.l.). Dėl to, ar atsakovas vėluodavo pristatyti medžiagas (plyteles, klijus ir kita), įvertinus, kad šalių atstovų paaiškinimai bei liudytojų parodymai dėl to yra skirtingi, atsižvelgiant į tai, kad medžiagos buvo tiekiamos iš šalia esančio prekybos centro (to niekas neginčija), pripažintina, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas vėlavo pristatyti šias medžiagas rangovui. Tačiau kad užsakovas vėlavo pateikti rangovui betoną neginčija ir atsakovas, tą patvirtina liudytojai.

21Pagal 2012-09-17 Sutartį Nr. 2 ieškovo atlikti laiptų betonavimo darbai už 2012 m. lapkričio mėn. 13 000 Lt sumai, užsakovui perduoti 2012-11-19; už ieškovo atliktus darbus pagal Sutartį Nr. 2 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą 2012-11-07 Serija VRA Nr. 0003117 13 000 Lt su PVM, viso 15 730 Lt sumai (ją užsakovas pasirašė 2012-11-19). Šį aktą be pastabų pasirašė atsakovo atsakingas atstovas pagal sutartį D. B. (Sutarties 10.1.2 p.). Pažymėtina, kad dar iki pasirašant minėtą darbų priėmimo-perdavimo aktą, 2012-11-07 šalys buvo sudariusios Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 2, kad sumažinti darbų kainą 500 Lt dėl rangovo padaryto broko, t.y. išbetonuotų nelygių pakopų, nors pagal sutartį buvo sutarta mokėti 13 500 Lt + PVM (I t. 27, 30 b.l., Sutarties 7.2.2 p.). Atsakovas neginčija, kad jis tik iš dalies apmokėjo šią faktūrą, likusią 10 400 Lt įskaitydamas kaip rangovui paskaičiuotas netesybas, jo teigimu dėl to, kad rangovas vėlavo atlikti darbus, be to, neatliko visų darbų.

22Teismas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad darbai nebuvo baigti dėl to, kad rangovas neturėjo resursų mokėti subrangovams ir kad rangovas „pabėgo nieko užsakovui nepaaiškinęs“. Ieškovo direktorius ne kartą kreipėsi į užsakovą nurodydamas problemas, kas trukdo atlikti darbus, kad būtų paruoštos grindys plytelių klijavimui, kad būtų pristatytos medžiagos į vietą ir laiku, kad savalaikiai būtų priimti padaryti darbai (I t. 39 b.l.). Įvertinus bylos medžiagą, pagrindinės priežastys, dėl kurios lapkričio pabaigoje rangovo samdyti subrangovai nutraukė darbus buvo tos, kad nebuvo paruoštos grindys ir sienos darbams, be to, užsakovas pradėjo reikalauti atlikti darbus, kurių nesitarta tarp šalių, už kuriuos nemokėjo, pradėjo nepasirašinėti rangovo atliktų darbų aktų ir neatsiskaityti už atliktus darbus reikalaudamas netesybų. Sutartis vienašališkai nutraukė užsakovas.

23Tai, kad atsakovas sudarė papildomą susitarimą su ieškovu dėl tolimesnių plytelių klojimo darbų objekte Pramonės 21C, Šiauliuose, atlikimo, be to, ir atskirą susitarimą dėl laiptinės išbetonavimo tame objekte, nors šiek tiek vėluota su darbais pagal Sutartį Nr. 1, liudija, kad atsakovui darbų atlikimo terminai nebuvo esminiai, nes ieškovo samdytų subrangovų atliekamų darbų kokybe užsakovas (atsakovas) buvo patenkintas. Būtent atsakovas pirmas pažeidė sutartį neparuošdamas ieškovui darbams darbo vietos, nepristatydamas medžiagų į darbo vietą, nurodydamas subrangovams atlikti sutartimi nenumatytus darbus, pradėjęs nebendradarbiauti su rangovu, vengdamas priimti atliktus darbus, pradėdamas nemokėti už atliktus darbus. Pažymėtina, kad pagal sutarčių 8.1 p. buvo numatyta galimybė rangovui pratęsti sutartyje numatytų darbų atlikimo terminus, jeigu užsakovas neįvykdo sutartyje nustatytų pareigų per sutartyje nustatytus terminus. O užsakovo pareigos įvardintos Sutarčių 7.1 p., tarp kurių savo lėšomis įsigyti ir į statybų aikštelę pristatyti sutartyje nurodytiems darbams atlikti reikalingas medžiagas bei mokėti už atliktus darbus. Taigi rangovas turėjo teisę pratęsti sutartyse numatytus darbų atlikimo terminus ne tik Sutarčių 6.2.1 p. numatytais atvejais, kai reikia atlikti papildomus darbus. Tą jis ir padarė. Atsakovo teiginiai, kad nei rangovas UAB „Vaistena“ (jo direktorius) nei subrangovai neskaitė pasirašytų darbų sutarčių ir į jas neįsigilino niekuo nepagrįsti, be to, kaip šie patvirtino, kad darbus pradėjo sutarus dėl visų esminių sąlygų (dėl konkrečių darbų apimties, kainos), taip pat dėl terminų, kuriuos pasirašant sutartis pirmiausia įvertinę savo galimybes nurodė subrangovai, kurie skirtingai nei nurodo atsakovas rangos sutartyse su UAB „Vaistena“ yra sutarę ne tik kainą, bet ir terminus, per kiek laiko darbai turi būti atlikti (Sutarčių 5.1 p.; II t. 119-128 b.l.). Atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodyti terminai, kada darbai faktiškai baigti nesutampa su šalių paaiškinimais ir liudytojų parodymais, be to atsakovo atstovai teikdami paaiškinimus konkrečiai neįvardijo kokie konkrečių darbų kokie konkretūs terminai (tarpiniai ar galutinis terminas) ir kiek praleisti (CPK 178 str.). Iš esmės įskaitymas įvykdytas už Sutartyje Nr. 2 numatytus betonavimo darbus, dėl kurių trūkumų rangovas atitinkamai šalių sutarimu sumažino darbų kainą ir užsakovas darbus priėmė, be to, kaip nurodė liudyti atvykęs A. K., nežymūs laiptų nelygumai pačios UAB „Vaistena“ buvo pašalinti. Tiek šis liudytojas tiek liudytojas A. A. patvirtino, kad betonavimo darbų terminams turėjo įtakos tai, kad užsakovas gerokai vėlavo pateikti betoną (liudytojo A. K. teigimu apie dvi-tris savaites, liudytojo A. A. teigimu apie savaitę). Betonas pristatytas į vietą specialiu transportu žarna.

24Ieškovas prašo pripažinti atsakovo atliktą įskaitymą neteisėtu, nes atsakovas neturėjo ieškovo atžvilgiu priešpriešinio reikalavimo įskaitymo sumai, atsakovo reikalavimas buvo negaliojantis ir nevykdytinas. Ieškovo atstovės teigimu atsakovas netesybas skaičiavo neatsižvelgdamas į ieškovo atliktą didžiąją dalį darbų, į tai kiek neatlikta, netesybų dydis akivaizdžiai per didelis. Kad atsakovas galėtų taikyti netesybas rangovui, jis turėjo įrodyti, kad rangovas pažeidė sutartį ir yra kiti rangovo civilinės atsakomybės pagrindai, be to, kad jis pats nėra kaltas dėl atsiradusių padarinių – uždelstų dalies darbų terminų, neatliktų dalies darbų. Ieškovas ginčija, jog yra atsakingas už tiesioginius bei netiesioginius atsakovo patirtus nuostolius.

25Tam, kad prievolės šalis galėtų pasinaudoti įskaitymu, turi egzistuoti tam tikros būtinosios sąlygos (CK 6.130 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką įskaitymas galimas egzistuojant šioms sąlygoms: kai prievolės šalis sieja abipusės teisės ir pareigos, t.y. skolininkas yra ir kreditorius, o kreditorius – ir skolininkas; šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; vienas reikalavimas turi visiškai ar iš dalies padengti kitą; abu reikalavimai turi galioti ir būti vykdytini; šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Kadangi šiuo atveju tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis, o atsakovas nurodo, kad ieškovas pažeidė šios sutarties sąlygas ir dėl to atsakovas patyrė žalą, šiuo atveju tarp šalių gali atsirasti tik sutartinė atsakomybė (CK 6.245 str. 3 d.). Tam, kad ieškovui kiltų civilinė atsakomybė, būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, priežastinis ryšys ir nuostoliai. Nesant bent vienos civilinės atsakomybės sąlygos, civilinė atsakomybė netaikoma. Pareiga įrodyti, kad ieškovas (rangovas) elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, taip pat kad dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo atsakovas patyrė nuostolius, tenka atsakovui. Vertinant priežastinį ryšį tarp neteisėtų ieškovo veiksmų ir atsakovo patirtos žalos, ieškovo civilinei atsakomybei įtakos turi tik toks priežastinis ryšys, kuris nėra pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų ir yra pakankama sąlyga atsirasti atsakovo nurodytiems nuostoliams, atsitiktinis priežastinis ryšys šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingas.

26Pagrindinis rangovo (ieškovo) sutartinis pažeidimas kaip įvardijo atsakovas, tai sutartyse numatytų atlikti darbų terminų pažeidimas, be to, kad atlikti ne visi darbai. Atsakovo pareiga įrodyti, kad darbai buvo atlikti pavėluotai. Kaip jau teismas nurodė, atsakovas neįrodė, kiek ir kuriuos ir kurių darbų terminus ieškovas praleido (išskyrus vėluotą savaitę pagal Sutartį Nr. 1), be to, atsakovui pirmam pažeidus sutartinius įsipareigojimus, šie terminai buvo pratęsti, o tai kad liko nebaigta nedidelė dalis rangovo darbų, kaltas pats užsakovas, kuris nesudarė sąlygų rangovui šiuos darbus baigti, pradėjo nebendradarbiauti su rangovu, pradėjo vengti priimti atliktus darbus, nors jų kokybės neginčijo (išskyrus laiptus, kur dėl užsakovo pastabų buvo atitinkamai sumažinta darbų kaina), pradėjo nemokėti už atliktus darbus ir vienašališkai nutraukė sutartis. Įvertinus visa tai, teismas daro išvadą, kad atsakovas nepagrįstai paskaičiavo netesybas, jo reikalavimas ieškovui dėl 10 400 Lt tiesioginės žalos atlyginimo įskaitymo momentu nebuvo galiojantis ir vykdytinas. Šalis, pirma pažeidusi sutartį, neturi teisės reikalauti netesybų.

27Susipažinus tiek su atsakovo procesiniais dokumentais, tiek jo raštais rangovui, dėl ko atsisakoma apmokėti už darbus, netesybos paskaičiuotos 5600 Lt už plytelių klojimo darbus ir 4800 Lt už laiptinės betonavimo darbus, viso 10 400 Lt (I t. 67-68 b.l.). Netesybas atsakovas skaičiavo po 200 Lt už dieną, 0,2 proc. delspinigiai nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarčių 10.9 p.). Reikia pastebėti, kad užsakovui vėluojant mokėti už darbus numatyta žymiai mažesnė atsakomybė, t.y. 0,06 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delsinių už kiekvieną dieną. Nors abi rangos sutarčių šalys yra juridiniai asmenys, t.y. verslininkai, tačiau vertinant, ar atsakovo paskaičiuotos netesybos nebuvo per didelės, tai turi reikšmės, į tai teismas gali atsižvelgti mažindamas delspinigius net ir sprendžiant įskaitymo pagrįstumo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-408/2008). Susipažinęs tiek su atsakovo pateikta 2012-12-27 netesybų sąskaita ieškovui 2200 Lt sumai (skaičiuota už laikotarpį nuo 2012-11-26 iki 2012-12-10), tiek su atsakovo pateiktomis 2012-11-23 netesybų sąskaitomis ieškovui 10 400 Lt sumai (skaičiuota už laikotarpį nuo 2012-10-15 iki 2012-11-23 už plyteles ir už laikotarpį nuo 2012-10-17 iki 2012-11-19 už laiptų betonavimą)), teismas norėtų pastebėti, kad nėra aišku, už kokius plytelių darbus, kuriuos rangovas pagal šia netesybų sąskaitą turėjo atlikti iki 2012-11-26, skaičiavo atsakovas baudą (pagal Sutartį Nr. 1 ir jos papildomą susitarimą galutinis terminas, jei jis nebuvo pratęstas turėjo būti iki 2012-11-12) ir kodėl šiai baudai netaikė įskaitymo (I t. 33-38, 67-68 b.l.). Kaip jau minėta plytelių klojimo darbus II aukšte (prekybinės salės Nr. 4 ir Nr. 5) darbus pagal papildomą susitarimą ieškovas pagal Sutarties Nr. 1 papildomo susitarimo 5.1 p. buvo įsipareigojęs atlikti iki 2012-10-15. Kaip matyti ieškovas PVM sąskaitą faktūrą dėl minėtų darbų išrašė atsakovui 2012-10-16, tačiau darbai priimti tik 2012-10-29. Kaip nurodė ieškovas, atsakingas už sutartį užsakovo asmuo A. V. vengdavo su juo susitikti, todėl nors faktiškai darbai buvo atliekami nežymiai praleidžiant sutartinius terminus dėl jau minėtų objektyvių priežasčių, kurie faktiškai prasitęsdavo dėl užsakovo sutartini įsipareigojimų pažeidimų, tačiau užsakovui atsisakius nedelsiant pasirašyti aktus, aktuose pagal vėlesnes darbų priėmimo datas atsakovas nepagrįstai ir nesąžiningai pradėjo skaičiuoti netesybas. Teismas neturi pagrindo netikėti šiais teiginiais, nes juos pagrindžia ir liudytojų parodymai ir byloje esanti medžiaga. Pažymėtina, kad įskaitymas buvo pagrinde už betonavimo darbus. Be to rangovas ne tik sumažino laiptų kainą, bet ir pašalino laiptų trūkumus, su kuo sutiko ir užsakovas, pasirašęs atitinkamą papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 2. Atsakovas neįrodė, kad raštu ragino ieškovą greičiau atlikti darbus, be to ieškovas neigia gavęs atsakovo 2012-10-18 ir 2012-10-22 raštus (I t. 94, 96 b.l., II t. 35 b.l.).

28Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad atsakovo taikytas įskaitymas atliktas 10 400 Lt sumai, nesant ieškovo atžvilgiu galiojančio ir vykdytino reikalavimo, todėl atsakovo atliktas įskaitymas, yra neteisėtas, todėl atsakovo taikytas įskaitymas ieškovo pateikto 2012 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų akto bei 2012-11-07 PVM sąskaitos-faktūros Nr.3117 atžvilgiu 10 400 Lt dalyje pripažintinas negaliojančiu ir jis naikintinas. Teismas nesutinka su atsakovo atstovų teiginiais, kad šiuo atveju nepakanka ginčyti tik įskaitymo pagrįstumo ir kad būtina ginčyti ir PVM sąskaitą faktūrą. Kadangi atsakovas neginčija, kad ieškovui nesumokėjo šios sumos, be to atlikdamas įskaitymą atsakovas pats pripažino savo prievolę atsiskaityti su ieškovu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis Nr. 3K-3-624/2006), todėl ši suma (skola už ieškovo atliktus darbus) yra priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.681 str.).

29Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, iš jo ieškovui taip pat priteistina 730,08 Lt ieškovo paskaičiuotų delspinigių pagal sutarties 10.6 p. (CK 6.71 str., 6.258 str., I t. 7 b.l.). Delspinigių dydžio ir skaičiavimo laikotarpio atsakovas neginčijo. Iš atsakovo ieškovui taip pat priteistina 6 proc. dydžio procesinės metinės palūkanos nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo.

30Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų.

31Atsakovas reiškia ieškovui priešieškinį, kuriuo prašo teismo priteisti iš ieškovo 43 552,91 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas (I t. 99-112 b.l.). Šiuos nuostolius kaip nurodo sudaro 11 823,03 Lt suma sumokėta kitam rangovui ir 31 729,88 Lt negautų pajamų, kurias užsakovas tariamai būtų gavęs iš patalpų nuomos UAB „Lupra“. Atsakovo teigimu dėl ieškovo neatliktų dalies darbų jis patyrė 11 823,03 Lt nuostolių, kuriuos jis privalėjo sumokėti naujam rangovui UAB „Šiaulių lyra“, kuris vietoj ieškovo už didesnę kainą atliko plytelių klojimo darbus. Atsakovo atstovų teigimu būtent ši bendrovė pasiūlė priimtiniausią kainą ir operatyviausiai žadėjo baigti darbus.

32Atsižvelgiant į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 str.), tinkamas šios pareigos realizavimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę.

33Kaip jau teismas minėjo įvertinęs šalių paaiškinimus ir šalių pateiktą objekto planą, ieškovas įrodė, kad jis atliko didžiąją daugumą sutartų darbų, tame tarpe ir tuos kaip atsakovo atstovai teigia, kad neatliko, t.y. ieškovo samdyti subrangovai faktiškai beveik visas pateikto objekto, Pramonės g. 21C, Šiauliuose, žaliai nuspalvintas patalpas (išklijavo didžiąją laiptinę ir I į II a., mažąją laiptinę visuose aukštuose, koridorių III a.). Tik nedidelę dalį žalia spalva nuspalvintų patalpų (II a. pagalbinės patalpos), taip pat oranžine spalva žymėtos patalpos, dėl kurių darbų atlikimo su ieškovu nebuvo tartasi, galimai atliko UAB „Šiaulių lyra“. Atsakovas nuostolius skaičiuoja už visas jo išvardintas žaliai nuspalvintas patalpas. Be to, kadangi UAB „Šiaulių lyra“ objekte, Pramonės g. 21C, Šiauliuose, atlikinėjo ir kitus darbus, atskirai tartasi dėl plytelių klojimo kitose patalpose tame objekte, kurių ieškovas nebuvo įsipareigojęs atlikti, sunku atskirti, kur faktūrose pateikta apmokėjimui už tariamai už ieškovą atliktus darbus (I t. 141-147 b.l.). Abejonių dėl gerokai didesnių nei buvo sutarta su ieškovu kainų ir apmokėjimo kelia ir tai, kad UAB „Masada“ samdė su savo bendrove susijusią bendrovę. Kaip jau minėta būtent atsakovas pažeidė pirmas sutartis, šias nutraukė, su ieškovu pradėjo nebendradarbiauti, pradėjo vengti atsiskaityti už atliktus darbus, priimti atliktus darbus, be to, pradėjo naudotis ieškovu ir jo subrangovais reikalaudamas atlikti darbus, dėl kurių nebuvo tartasi, už juos nemokėdamas arba nurodydamas, kad tai atidirbimas už atsakovo paskaičiuotas baudas. II aukšte plytelių klojimo darbų ieškovo samdyti subrangovai negalėjo atlikti būtent dėl atsakovo kaltės, t.y. nebuvo paruoštos sienų pertvaros, grindys, kad ten plyteles galima būti klijuoti, ieškovui nebuvo sudaryta galimybė jau paruoštas šias patalpas išklijuoti. Taigi ir tai, kad atsakovas negalėjo šiomis patalpomis naudotis pats ar nuomoti ir kad turėjo tartis dėl plytelių klijavimo su kitais rangovais, yra kaltas jis tiks pats. Teismas čia neįžvelgia ieškovo kaltės, neteisėtų veiksmų, taip pat priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir tariamai atsiradusių neigiamų pasekmių, be to, atsakovas neįrodė faktiškai patirtų nuostolių dydžio, t.y. nėra ieškovo civilinės atsakomybės sąlygų, todėl visa tai įvertinęs teismas atmeta atsakovo reikalavimą dėl 11823,03 Lt nuostolių atlyginimo (CPK 185 str.).

34Be to atsakovas nurodė, kad patyrė 31 729,88 Lt netiesioginių nuostolių, kadangi atsakovo teigimu dėl ieškovo kaltės laiku neperdavus patalpų nuomininkui UAB „Lupra“, jis negavo tokio dydžio pajamų. Preliminarioji sutartis su šiuo nuomininku buvo sudaryta 2012-03-01, o pagrindinės nuomos sutarties sudarymo data numatyta ne vėliau kaip iki 2012-06-25 (faktiškai sudaryta 2012-06-22, be to 2012-06-25 sudaryta dar viena nuomos sutartis dėl papildomų patalpų Pramonės g. 21C, Šiauliuose, nuomos (I t. 114-140 b.l.). Reikia pastebėti, kad sutartys dėl plytelių klijavimo ir laiptinės betonavimo su ieškovu atsakovas sudarė vėliau nei šios nuomos sutartys. Atsakovo teigimu patalpos dėl ieškovo neatliktų darbų buvo perduotos nuomininkui UAB „Lupra" tik 2013-03-13, bet pretenzijas ir žalą atsakovas reiškia tik iki 2013-01-11, kuomet naujasis rangovas UAB „Šiaulių lyra" baigė darbus III-ame objekto aukšte, kurių neatliko ieškovas.

35Bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis. Remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1177/2003; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007, kt.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006, kt.). Atsakovo teiginiai, kad jei jis nebūtų pasirašęs su nuomininku pagrindinės sutarties, tai jam būtų tekę mokėti 250 000 Lt dydžio baudą, niekaip nesusijęs su byla, nes tiek pats pripažįsta, kad sutartį pasirašė, be to, niekur nenurodė, kad nuomininkas jam būtų taikęs kažkokias sankcijas (baudą ar kt.). Pažymėtina, kad nuomos sutartyje nebuvo numatytas terminas nuo kada nuomojamos patalpos nuomininkui turi būti perduotos.

36Teismas nori pažymėti, kad atsakovas teismui nėra pateikęs jokių dokumentų, iš kurių būtų matyti, kada statomas objektas, Pramonės g. 21C, Šiauliuose, būtų priduotas eksploatuoti, kad objektas priduotas eksploatuoti iki tų galutinių terminų, kuriais ieškovas buvo įsipareigojęs atlikti darbus ar kurie faktiškai prasitęsė dėl atsakovo netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

37Nors iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas nežymiai vėlavo atlikti darbus pagal rangos Sutartį Nr. 1, kiek konkrečiai vėlavo pagal kitus susitarimus nėra aišku, nes atsakovas pradėjo vengti po darbų atlikimo šiuos priimti ir pasirašyti priėmimo aktus, o galiausiai visai atsisakė priimti likusius ieškovo atliktus darbus ir už juos apmokėti, tačiau iš įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad ieškovas darbų nustatytais terminais neatliko dėl to, kad atsakovas nesudarė ieškovui sąlygų juos atlikti, kaip reikalauja CK 6.681 str. 1d. Byloje nėra duomenų, iš kurių teismas galėtų nustatyti tiksliai, kiek dienų ieškovas vėlavo atlikti darbus dėl to, kad jam nebuvo suteiktas darbų frontas, tačiau teismas daro išvadą, kad byloje nėra įrodymų konstatuoti ieškovo neteisėtus veiksmus, dėl kurių atsakovas teigia patyręs netiesioginius nuostolius. Atsakovas nurodo, jog nuostolius patyrė todėl, kad buvo sudaręs 2012-03-01 su UAB Lupra‘‘ preliminarią sutartį dėl statomo objekto nuomos, o 2012-06-22, tikėdamasi, kad ieškovas įvykdys darbus sutartyje nustatytais terminais, sudarė pagrindinę sutartį dėl patalpų nuomos. Atsakovas nurodo, jog turėjo pagrindo tikėtis, kad, išnuomojęs gamybines patalpas, gaus pajamas, tačiau dėl ieškovo kaltės patyrė nuostolius dėl negautų pajamų. Ieškovo neteisėtų veiksmų dėl tariamai padarytos žalos atsakovui nėra konstatuota. Ieškovo atstovės teigimu atsakovas galėjo patirti žalą todėl, kad darbų statybos objekte nebaigė kiti rangovai. Atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovo prekybos centras adresu Pramonės 21c, Šiauliai, buvo atidarytas 2013 m. vasario 14 d. (II t. 36 b.l.). LR Statybos įstatymo 24 str. numato, kad užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas, pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį galima naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus. Teismui nebuvo pateikta įrodymų, kad statyba adresu Pramonės 21c, Šiauliai, buvo užbaigta, sudarant sutartis dėl nuomos su UAB ,,Lupra‘‘. Teismo vertinimu statybos objektas nuomos sutarčių su UAB ,,Lupra‘‘ sudarymo laikotarpiu apskritai negalėjo būti naudojamas. Be to, teismui nėra pateiktas statybos žurnalas, kurį privalo turėti statytojas, todėl teismas negali daryti išvadų, kada, kiek ir kokie rangovai atliko ir baigė darbus statybos objekte. Atsakovas, nesavalaikiai sudarydamas nuomos sutartį su patalpų nuomininku, pats prisiėmė nuostolių atsiradimo riziką. Iš įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog patyrė realią žalą dėl ieškovo nesugebėjimo laiku atlikti darbus. Be to, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad atsakovas nesudarė sąlygų ieškovui atlikti darbus, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas dėl ieškovo veiksmų patyrė nuostolius ar negavo konkrečių planuotų pajamų.

38Teismas, įvertinęs tiek byloje esančią medžiagą, tiek šalių atstovų paaiškinimus, tiek liudytojų parodymus, kad atsakovo priešieškinys laikytinas nepagrįstu ir neįrodytu (CPK 185 str.), todėl atmestinas dėl jau aukščiau minėtų teisės normų ir nustatytų aplinkybių, atsakovui neįrodžius nuostolių.

39Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

40Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

41Ieškovas už ieškinį sumokėjo 334,00 Lt žyminio mokesčio (I t. 9 b.l.), pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad viso turėjo 5000,00 Lt atstovavimo išlaidų, kurios atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau Rekomendacijos) rekomenduojamus priteisti maksimalius dydžius. Ieškovo ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 334 Lt žyminio mokesčio ir 5000 Lt atstovavimo išlaidų, viso 5334 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str. 1 d.).

42Kadangi ieškinys patenkintas, iš atsakovo valstybės naudai 13,57 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

43Ieškovo ieškinį patenkinus, o atsakovo priešieškinį atmetus, kurio užtikrinimui byloje 2013-09-12 taikytos laikinosios apsaugos priemonės, šios yra naikintinos (CPK 149 str., 150 str.).

44Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str., teismas

Nutarė

45ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

46Pripažinti atsakovo 2012-11-27 pareiškimu (raštu Nr. 12/03-M153) taikytą įskaitymą ieškovo pateikto 2012 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų akto bei 2012-11-07 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 0003117 atžvilgiu 10 400 Lt dalyje negaliojančiu ir jį panaikinti.

47Priteisti iš atsakovo UAB „Masada“, į.k. 144674717, 10 400 Lt (dešimt tūkstančių keturis šimtus litų) skolos, 730,08 Lt (septynis šimtus trisdešimt litų, 08 ct) delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (11 130,07 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-06-25) iki visiško sprendimo įvykdymo bei 5334,00 Lt (penkis tūkstančius tris šimtus trisdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Vaistena“, į.k. 175880576, naudai.

48Priteisti iš atsakovo UAB „Masada“, į.k. 144674717, valstybės naudai 13,57 Lt (trylika litų, 57 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

49Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-09-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5510-901/2013 (dab. c.b. Nr. 2-148-901/2014) byloje ieškovo UAB „Vaistena“ turtui ir piniginėms lėšoms taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB “Vaistena” ieškinys atsakovui... 5. Atsakovas UAB „Masada“ su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti... 6. Dėl ieškinio reikalavimų.... 7. Ieškovas UAB “Vaistena” ieškiniu prašo teismo pripažinti atsakovo UAB... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17... 9. Bylos duomenimis ir šalių bei jų atstovų paaiškinimais nustatyta, kad... 10. Šalys 2012 m. rugsėjo 3 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie... 11. Šalys 2012-09-17 sudarė naują statybos rangos sutartį Nr. 12/09/17 (toliau... 12. Atsakovas neginčija ieškovo atliktų darbų kokybės, tačiau byloje kilo... 13. Šalys be minėtų sutarčių pateikė teismui atliktų darbų aktus,... 14. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 15. Ieškovas pateikė teismui etapais atliktų darbų aktus, iš kurių matyti,... 16. Pagal Sutarties Nr. 1 papildomą susitarimą ieškovo atlikti darbai už 2012... 17. Atsižvelgiant tiek į darbų priėmimo aktuose nurodytų priimtų išklijuotų... 18. Ieškovo direktoriaus teigimu laiku vykdyti darbus pagal papildomą sutarimą... 19. Susipažinus su Sutartimi Nr. 1 ir jos papildomu susitarimu matyti, kad šalys... 20. Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus ir darbus atlikusių liudytojų... 21. Pagal 2012-09-17 Sutartį Nr. 2 ieškovo atlikti laiptų betonavimo darbai už... 22. Teismas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad darbai nebuvo baigti dėl to, kad... 23. Tai, kad atsakovas sudarė papildomą susitarimą su ieškovu dėl tolimesnių... 24. Ieškovas prašo pripažinti atsakovo atliktą įskaitymą neteisėtu, nes... 25. Tam, kad prievolės šalis galėtų pasinaudoti įskaitymu, turi egzistuoti tam... 26. Pagrindinis rangovo (ieškovo) sutartinis pažeidimas kaip įvardijo atsakovas,... 27. Susipažinus tiek su atsakovo procesiniais dokumentais, tiek jo raštais... 28. Visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad atsakovo taikytas įskaitymas... 29. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, iš jo ieškovui taip pat... 30. Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų.... 31. Atsakovas reiškia ieškovui priešieškinį, kuriuo prašo teismo priteisti... 32. Atsižvelgiant į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas... 33. Kaip jau teismas minėjo įvertinęs šalių paaiškinimus ir šalių pateiktą... 34. Be to atsakovas nurodė, kad patyrė 31 729,88 Lt netiesioginių nuostolių,... 35. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi... 36. Teismas nori pažymėti, kad atsakovas teismui nėra pateikęs jokių... 37. Nors iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas nežymiai vėlavo... 38. Teismas, įvertinęs tiek byloje esančią medžiagą, tiek šalių atstovų... 39. Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip... 40. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 41. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 334,00 Lt žyminio mokesčio (I t. 9 b.l.),... 42. Kadangi ieškinys patenkintas, iš atsakovo valstybės naudai 13,57 Lt teismo... 43. Ieškovo ieškinį patenkinus, o atsakovo priešieškinį atmetus, kurio... 44. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str.,... 45. ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 46. Pripažinti atsakovo 2012-11-27 pareiškimu (raštu Nr. 12/03-M153) taikytą... 47. Priteisti iš atsakovo UAB „Masada“, į.k. 144674717, 10 400 Lt (dešimt... 48. Priteisti iš atsakovo UAB „Masada“, į.k. 144674717, valstybės naudai... 49. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-09-12 nutartimi civilinėje byloje... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...