Byla e2A-919-357/2017
Dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės (pirmininkės ir pranešėjos), Egidijaus Mockevičiaus ir Irenos Stasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nordė“ ir atsakovės UAB „Lauma Lingerie“ prekyba apeliacinius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Nordė“ ieškinį atsakovei UAB „Lauma Lingerie“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo bei atsakovės UAB „Lauma Lingerie“ priešieškinį atsakovei UAB „Nordė“ dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Nordė“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Lauma Lingerie“ prekyba (toliau – atsakovė) 3143,58 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016-02-01 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ) dėl internetinės parduotuvės Laumashop.lt sukūrimo ir konfigūravimo. Pagal sutarties 5.3 p. atsakovė įsipareigojo sumokėti 1452 Eur avansą, kuris 2016-02-29 buvo sumokėtas pagal ieškovės pateiktą išankstinę sąskaitą- faktūrą. Pagal sutarties 5.4p. atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei papildomą 363 Eur avansą po to, kai bus pasirašomas dizaino darbų priėmimo- perdavimo aktas. Ieškovė 2016-05-25 išrašė atsakovei išankstinę sąskaitą-faktūrą, kurią atsakovė 2016-06-15 apmokėjo. Šalių sudarytoje sutartyje buvo numatyta, jog darbus ieškovė atliks per 4-8 savaites nuo sutarties pasirašymo. Ieškovei vykdant sutarties darbus jau ir praėjus nustatytam terminui, buvo susidurta su atsakovės netinkamai vykdoma bendradarbiavimo pareiga, kas pasireiškė tuo, jog atsakovė atskirais atvejais visiškai nereagavo į ieškovės siunčiamą medžiagą ir klausimus arba į tai reaguodavo vangiai, atsakovės teikiami nurodymai dėl internetinės parduotuvės dizaino ir programavimo buvo abstraktūs, dėl ko užsitęsė sutarties įvykdymo terminai. Termino praleidimą taip pat sąlygojo atsakovės papildomai užsakyti darbai, jau atliktų ir patvirtintų darbų koregavimas. 2016-10-25 atsakovė raštu kreipėsi į ieškovę dėl sutarties nutraukimo ir kaip pagrindinė sutarties nutraukimo priežastis buvo nurodyta tai, jog projektas neįgyvendintas numatytu laiku. Ieškovė išrašė 2016-11-04 PVM sąskaitą- faktūrą 1815 Eur sumai pagal atsakovės sumokėtas avansines įmokas. Kadangi atsakovės pozicija dėl sutarties nutraukimo nesikeitė, ieškovė 2016-11-15 paruošė suteiktų paslaugų aktą Nr. 2016/001 už faktiškai atliktus darbus ir išrašė kreditinę sąskaitą- faktūrą 1815 Eur sumai bei PVM sąskaitą-faktūrą 5103,78 Eur sumai pagal suteiktų paslaugų aktą Nr. 2016/001.

62.

7Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad šalių 2016-02-01 sudarytos sutarties 5.5p. numatytas visiškas atsiskaitymo terminas – po šalių patvirtinto projekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Kadangi šis projektas nėra įvykdytas ir perdavimo- priėmimo aktas nėra pasirašytas, atsakovė neturi jokių skolų ar įsipareigojimų ieškovei. Be to, sutartyje numatyta viso projekto kaina – 3630 Eur, o ieškovė prašė priteisti papildomai be sumokėto avanso dar 3143,58 Eur. Iš šalių pasirašytos sutarties priedo matyti, kad ieškovė įsipareigojo atlikti tam tikrus darbus, numatytus priedo 1-20 punktuose. Remiantis UAB „Potissimus“ Interneto svetainės techninės dalies analize, matyti, kad visi internetinės svetainės kūrimo darbai buvo atliekami ant „Magento“ turinio valdymo sistemos, kuri nereikalauja papildomų programavimo darbų. Tik dalis darbų buvo atlikti minimaliai redaguojant šabloninį dizainą. Ieškovė teisę reikalauti iš atsakovės pinigų turėjo tik įvykdžiusi šias sąlygas: įgyvendinusi projektą ir pateikusi priėmimo-perdavimo aktą atsakovei pasirašyti. Iš sutarties 3 dalies matyti, kad priėmimo-perdavimo aktų turėjo būti bent 4, tačiau šalys yra pasirašiusios tik 1. Projekto ieškovė neįgyvendino, darbų nepridavė, ir reikalauja iš atsakovės priteisti ne tik visą sumą, kurią atsakovė būtų turėjusi sumokėti už visiškai įgyvendintą projektą, bet dar ir už neva tai atliktus papildomus darbus, pagal ieškovės pateikiamą, niekuo nepagrįstą suteiktų paslaugų aktą.

83.

9Atsakovė pateikė priešieškinį, prašydama pripažinti šalių sudarytą sutartį Nr. ( - )nutraukta nuo 2016 m. lapkričio 26 d., taikyti restituciją, t.y.: įpareigoti ieškovę grąžinti atsakovės sumokėtą avansą, iš viso 1815,00 Eur , įpareigoti ieškovę sunaikinti ir nesinaudoti savo ar kitų reikmėms atsakovės sutarties galiojimo metu perduota informacija, priteisti iš ieškovės 73,47 Eur delspinigius, 60,37 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki bus visiškai įvykdytas teismo sprendimas ir bylinėjimosi išlaidas.

104.

11Ieškovė su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies. Pripažino šalių 2016-02-01 sudarytą sutartį Nr. ( - )nutraukta nuo 2016 m. lapkričio 26 d.; priteisė iš ieškovės atsakovei 907,50 Eur sumokėto avanso, 73,47 Eur delspinigius, 60,37 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki bus visiškai įvykdytas teismo sprendimas, 712,50 Eur už suteiktas teisines paslaugas, 33 Eur žyminį mokestį, 372,07 Eur už interneto svetainės analizę. Kitoje dalyje priešieškinį atmetė.

156.

16Teismas konstatavo, kad tarp šalių pasirašytas buvo tik vienas – Pagrindinio puslapio dizaino perdavimo ir priėmimo aktas, visi kiti ieškovės atlikti darbai nebuvo perduoti atsakovei. Tai, kad ieškovė vykdė projektą, t.y. kūrė internetinę parduotuvę ir atliko tam tikrus darbus patvirtino teismo posėdžio metu (2017-06-15) apklaustas liudytoju A. Š., dirbantis UAB „Nordė“, kuris paaiškino ir pademonstravo kompiuterio pagalba kokie darbai atlikti. Ieškovė pripažįsta, jog iki šiol projektas nėra įgyvendintas iki galo, ir jam užbaigti reikalinga atlikti papildomus darbus.

177.

18Teismas darė išvadą, kad jog atsakovė savo pareigas pagal sutartį vykdė tinkamai, t.y. sumokėjo sutartą avanso sumą, bendradarbiavo su ieškovu dėl projektui reikiamų duomenų pateikimo, tačiau ieškovė projekto laiku neįgyvendino. Projektas turėjo būti įgyvendintas per 4-8 savaites, tačiau atsakovės pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo ieškovei dieną, jau buvo praėjusios apie 36 savaitės. Ieškovė teismui nepateikė įrodymų, jog atsakovė, nepateikdama duomenų ar reikalingos ieškovei informacijos, tyčia būtų vilkinusi projekto įvykdymą, nepateikė įrodymų, jog atsakovė buvo raginama ar įspėta jog dėl nepateiktų duomenų užsitęs projekto įgyvendinimo terminas.

198.

20Teismas nurodė, kad šalys sutartyje numatė, jog darbai bus atliekami etapais, iš kurių kiekvienas turės būti vykdytojo (ieškovės) perduotas, o užsakovo (atsakovės) priimtas, pasirašant priėmimo -perdavimo aktus (Sutarties 3.3.3.1 ?.). 2016-02-02 ieškovė atsakovei elektroniniu paštu atsiuntė pagrindinio puslapio dizainą, paruošė informacinę architektūrą pagal atsakovės pageidavimus. 2016-02-19 buvo pasirašytas Pagrindinio puslapio dizaino perdavimo ir priėmimo aktas. Tai yra vienintelis perdavimo – priėmimo aktas, t.y. darbas, ieškovės atliktas pagal sutarties reikalavimus ir nuostatas, jokie kiti internetinės parduotuvės kūrimo darbai nebuvo atsakovei perduoti ir jos priimti. Atsakovė, pateikusi 2016-10-25 pretenziją dėl sutarties nutraukimo nurodė, jog ieškovė, negaudama įgyvendinto projekto numatytu laiku, patyrė tiesioginių ir netiesioginių materialinių nuostolių, todėl dėl grubių sutarties ( - )pažeidimų dėl vykdytojo kaltės, nutraukia minėtą sutartį nuo 2016-10-25. Atsakovei vienašališkai nutraukus sutartį, įstatymas įpareigoja užsakovą sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Įvertinus tai, jog pagal sutartį visų ieškovės atliktų darbų vertė turėtų būti 3630 Eur, o darbai užsakovui perduoti 4 perdavimo priėmimo aktais, ieškovė yra įvykdžiusi ketvirtadalį projekto, kas pinigine išraiška sudarytų 907,50 Eur. Atsakovė ieškovei buvo sumokėjusi 1815 Eur dydžio avansą, todėl laikytina, jog ieškovė su atsakove už jos faktiškai atliktus darbus atsiskaitė, todėl 907,50 Eur mažintina iš ieškovės atsakovei priteistino avanso suma.

219.

22Teismas nurodė, kad atsakovė pateikė duomenis, jog patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: 950 Eur už suteiktas teisines paslaugas, 44 Eur žyminio mokesčio, 496,10 Eur interneto svetainės analizė. Laikant, jog patenkinta 75 proc. atsakovės reikalavimų, iš ieškovės priteistina atsakovei 712,50 Eur už suteiktas teisines paslaugas, 33 Eur žyminio mokesčio, 372.07 Eur už interneto svetainės analizę.

23III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

2411. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti visiškai ir visas bylinėjimosi išlaidas.

2511.1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 270 straipsnyje nustatyta pareiga teismui motyvuoti sprendimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą priėmė dėl pagrindinių jo aspektų nepateikdamas jokių motyvų.

2611.2. CPK 185 straipsnio 1 dalyje teismo atžvilgiu įtvirtintas imperatyvas proceso metu įrodinėjamas bylos aplinkybes įvertinti visapusiškai ir objektyviai. Nagrinėjamos bylos atveju, pirmosios instancijos teismas esmines bylos aplinkybes įvertino nevisapusiškai, nenuodugniai ir pateikdamas tokį teisės aiškinimą, kuris prieštarauja rangos teisinius santykius reguliuojančioms teisės normoms.

2711.3. Teismas iš esmės nesprendė, ar ieškovė sutartį išties pažeidė, o jei taip – ar iš esmės CK 6.217 straipsnio 1-2 dalies prasme.

2811.4. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas faktiškai ieškovės atliktų darbų apimtį vien tik pagal šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą, ne tik pažeidė CPK nustatytas įrodinėjimo taisykles, bet ir nukrypo nuo aktualios teismų praktikos. Joje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas tėra vienas iš galimų įrodymų, kurio pagrindu sprendžiama apie faktiškai atlikus darbus. Skundžiamu sprendimu faktiškai ieškovės atliktų darbų apimtis nustatyta paviršutiniškai, formaliai pažiūrėjus į tai, kad yra tik vienas darbų priėmimo - perdavimo aktas ir neįvertinus byloje esančios įrodymų visumos.

2911.5. Skundžiamas sprendimas nėra motyvuojamas 2016-11-16 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, jo vaizdine medžiaga, 2017-06-15 teismo posėdžio metu liudytojo A. Š. duotais parodymais. Šie procesinių teisės normų pažeidimai lėmė esminių bylos aplinkybių nevisapusišką išnagrinėjimą, ko rezultate nepagrįstai prieita prie išvados, kad ieškovė yra atlikusi tik 25% procentus visų Sutarties priede numatytų darbų, o būtent – tik tuos, kurie aptarti 2016-02-19 priėmimo-perdavimo akte.

3011.6. Ieškovei vykdant Sutarties darbus buvo susidurta su atsakovės netinkamai vykdoma bendradarbiavimo pareiga. Atsakovė atskirais atvejais visiškai nereaguodavo į ieškovės siunčiamą medžiagą ir klausimus arba jeigu reaguodavo, tai po neadekvataus laiko tarpo. Atsakovės pateikiami nurodymai dėl internetinės parduotuvės dizaino ir programavimo buvo abstraktūs, todėl dėl konkretumo trūkumo, ieškovės atliktinas darbas truko ilgiau. Termino praleidimą taip pat sąlygojo ir atsakovės papildomai užsakyti darbai, ir jau atliktų ir patvirtintų darbų koregavimas.

3111.7. Atsakovė neįrodinėjo ir bylos nagrinėjimo metu nesilaikė pozicijos, kad nukrypimas nuo Sutarties nuostatų sąlygojo negalėjimą naudoti ieškovės atliktų darbų rezultato pagal Sutartyje nurodytą / normalią paskirtį arba kad tokio naudojimo galimybės yra pablogėjusios. Pirmosios instancijos teismas nepateikė visiškai jokių argumentų dalyje dėl to, kad nukrypimas nuo Sutarties nuostatų sąlygojo negalėjimą naudoti ieškovės atlikto darbo rezultato pagal Sutartyje nurodytą/normalią paskirtį arba kad tokio naudojimo galimybės yra pablogėjusios.

3211.8. Šalims net ir pažeidus ginčo sutarties nuostatas bei CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatytus reikalavimus, susijusius su atliktų darbų priėmimu atsakovei atsirado pareiga sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Ieškovė kartu su ieškiniu pirmosios instancijos teismui pateikė antstolio A. B. 2016-11-16 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0041-16-26, kuriuo 2016-11-16 fiksuota, kokie konkrečiai Sutarties priede numatyti darbai yra atlikti. Be to, 2017-06-15 teismo posėdžio metu A. Š., dirbantis UAB „Nordė“, apklaustas liudytoju, demonstravo tiek pirmosios instancijos teismui, tiek bylos šalims, kad didžioji dalis Sutarties priede numatytų darbų faktiškai yra atlikta.

3311.9. UAB „Potissimus“ pateiktai, ir teismo galimai vertintai analizei, suteikti įrodomosios reikšmės nėra pagrindo, kadangi ji padaryta šiai bylai reikiamos kompetencijos neturinčio asmens. Patikrinus UAB „Potissimus“ direktoriaus T. U. atliktus darbus, nenustatyta nė vieno atvejo, kad jis būtų atlikęs internetinės parduotuvės kūrimo darbus. Tuo labiau, UAB „Potissimus“ atstovas nėra atlikęs programavimo ir dizaino darbų su turinio valdymo sistema „Magento“.

3411.10. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ieškovė faktiškai yra atlikusi 25% Sutarties priede numatytų darbų, todėl padarė išvadą, kad atsakovė ieškovei už šiuos darbus turi sumokėti 907,50 Eur. Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimai buvo tenkinami iš dalies, t. y. 28,87% reikalavimų buvo patenkinta. Atsižvelgiant į tai, remiantis CPK, pirmosios instancijos teismas byloje susidariusias bylinėjimosi išlaidas turėjo paskirstyti atitinkamai. Kadangi Skundžiamu sprendimu buvo tenkinta 28,87% ieškovės reikalavimo, teismas ieškovės naudai iš atsakovės turėjo priteisti tokią pat dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. Ieškovės naudai iš atsakovės CPK 93 straipsnio 2 dalies pagrindu turėjo būti priteista 510,01 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šiuo aspektu pažymėtina, kad atitinkama dalimi turėjo būti mažinamos atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kadangi priešieškinys tenkintas tik iš dalies - atsakovės naudai priteista ne 1815 Eur, kaip prašyta Priešieškiniu, o 907,50 Eur. Taigi, Priešieškinis tenkintas tik 50%. Todėl Atsakovės naudai iš ieškovės už advokato pagalbą turėjo būti priteista ne 712,50 Eur, bet 356,25 Eur.

3511.11. Skundžiamas sprendimas, remiantis jo turiniu, UAB „Potissimus“ 2017-05-25 internetinės svetainės techninės dalies analize išvis nemotyvuotas, šis atsakovės į bylą pateiktas įrodymas nei įvertintas, nei atmestas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo padarytų išvadų aptariama 2017-05-25 analize nemotyvavo. Dėl to, atliktos analizės ryšys su nagrinėjama byla yra neatskleistas, lieka neaišku, kaip šis įrodymas įtakojo būtent tokias teismo išvadas, kokios nurodytos skundžiamame sprendime. Galiausiai, nepagrįstumas dėl šių atsakovės išlaidų priteisimo atsispindi tuo aspektu, kad 2017-05-25 analizė daryta nagrinėjamai bylai aktualiais klausimais kompetencijos neturinčio asmens.

3612. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3712.1. Šalių bendradarbiavimas, vykdant Sutartį, vyko elektroniniu paštu, ir ieškovė į bylą nepateikė jokių duomenų, kad būtų raginęs atsakovę pateikti kažkokią informaciją, ar, kad būtų nurodęs, jog Sutarties vykdymo terminas bus pratęsiamas, iki kol bus pateikti reikalingi duomenys.

3812.2. Ieškovė neįrodė jokių papildomų darbų atlikimo, ir į bylą nepateikė jokių dokumentų įrodančių, kad atsakovė užsakė papildomus darbus, kad buvo susitarta dėl jų kainos ir atlikimo terminų, kaip numatė Sutarties 1.1 p.,2.3 p., 3.4.6 p. Tiek į bylą pateikta UAB „Potissimus“ analizė, tiek ir paties ieškovės apklaustas liudytojas A. Š. patvirtino, kad ieškovės atlikti darbai – standartinės turinio valdymo sistemos „Magento“ funkcijos, kurių iš principo nieko nereikėjo keisti. Todėl vien jau tai patvirtina, kad ieškovė prie atsakovės Projekto nedirbo, o buvo paimta standartinės turinio valdymo sistemos „Magento“ funkcijos. Taigi, tiek paties ieškovės iškviestas apklausti liudytojas, tiek ir atsakovės samdytos įmonės analizė patvirtina, kad ieškovė praktiškai jokių darbų neatliko, tuo labiau „papildomų“.

3912.3. Teismui nebuvo būtina nuosekliai vertinti kiekvieno punkto CK 6.217 straipsnio 1-2 dalies prasme, nes savo argumentus kiekvieno punkto atžvilgiu šalys buvo išdėsčiusios savo procesiniuose dokumentuose, ir juos įvertinęs, teismas padarė išvadą, kuri šalis kalta dėl Sutarties nutraukimo.

4012.4. Tik teismo posėdžio metu ir tik teismo įpareigojimu, atsakovei apskritai buvo suteikta teisė susipažinti su ieškovės kuriamu projektu, kuris, kaip patvirtino ieškovė, nebuvo baigtas.

4112.5. Šalys, pasirašydamos sutartį, susitarė dėl internetinės parduotuvės sukūrimo pagal atsakovės pageidavimą, todėl nei antstolis, nei apklaustas liudytojas (kuris iš esmės ne tik, kad nedirbo prie Projekto, bet ir nedalyvavo sudarant Sutartį ir šalims tariantis dėl jos sąlygų), negali įvertinti, ar darbai buvo atlikti, ir ar jie buvo atlikti tinkamai.

4212.6. Šalys niekur nebuvo apibrėžusios „papildomų darbų“ sąvokos, o ieškovė nė karto neinformavo atsakovės, kad ji atlieka kažkokius papildomus darbus, neįformino jokių papildomų darbų užsakymo (kainos, terminų ir pan.), kaip tai numatė Sutartis, už kuriuos dar reikės papildomai mokėti. Be to, apie neva atliekamus papildomus darbus atsakovė pirmą kartą sužinojo tik tada, kai išsiuntė ieškovei pranešimą apie sutarties nutraukimą.

4312.7. UAB „Potissimus“ direktorius, pateikdamas į bylą patikslinamąją interneto svetainės techninės dalies analizę, nurodė, kad įmonė yra sukūrusi, administravusi, modifikavusi įvairius internetinius projektus, tame tarpe ir elektronines parduotuves veikiančias su Magento turinio valdymo sistema. Tokius pateiktus teismui duomenis, įmonės direktorius patvirtino savo parašu ir įmonės antspaudu. Nėra pagrindo tokią informaciją laikyti nepagrįsta, ypač, kai ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad yra priešingai.

4413.

45Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti iš dalies Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. sprendimą – atsakovės priešieškinį tenkinti visiškai, kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4613.1. CK 6.222 straipsnio 1 dalis numato, kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį. Teismas atsakovės reikalavimą pripažinti Sutartį nutraukta nuo 2016-11-26 tenkino, taigi, atsirado sąlygos taikyti restituciją.

4713.2. Atsakovė užsisakė Projektą – paslaugų visumą, o ne atskiras jo dalis. Neįgyvendinus Projekto tik dėl ieškovės kaltės, atsakovė negavo užsakytos paslaugos net iš dalies. Net ir gavus dalį Projekto, atsakovė negalėtų jo panaudoti, nes neturi reikiamų žinių Projektui pabaigti. Sudarant Sutartį šalys susitarė dėl viso Projekto, o ne dėl dalies. Teismas vertino, kad ieškovė yra įvykdžiusi ketvirtadalį projekto, nes iš viso turėjo būti pasirašyti 4 perdavimo priėmimo aktai, o yra pasirašytas tik 1. Nesutiktina su teismo išvada, kad visi darbai, kurie turėjo būti perduoti pagal perdavimo -priėmimo aktus, yra lygiaverčiai. 2016-02-02 (t.y. sekančią dieną po sutarties pasirašymo) atsakovė ieškovei elektroniniu paštu atsiuntė pagrindinio puslapio dizainą, t.y., paruošė informacinę architektūrą pagal ieškovės pageidavimus. Iš perdavimo-priėmimo akto matyti, kad patvirtintas pagrindinio puslapio dizainas – yra tik šabloniniame puslapyje sudėti tušti laukeliai. Jokių specialių darbų ieškovė neatliko. Ir tai akivaizdu iš to, kad šis darbas buvo pristatytas atsakovei jau kitą dieną po sutarties pasirašymo, t.y., šis etapas ieškovei nei laiko, nei pastangų nekainavo, tuo tarpu, kitas etapas, po kurio turėjo būti pasirašytas perdavimo priėmimo aktas, nebuvo atliktas daugiau kaip 9 mėnesius.

4813.3. Tai, kad darbų perdavimas etapais nereiškė ir jų vienodumo darbų apimties prasme, patvirtina ir pati ieškovė, savo apeliaciniame skunde nurodydama, kad sutartyje nėra numatyta, jog ieškovės atliktini darbai būtų suskirstyti į keturias vienodas grupes, kurių kiekvienos atlikimą ir perdavimą atsakovei patvirtina priėmimo - perdavimo aktas.

4913.4. Nors ieškovė teigia, kad buvo atlikti kiti darbai, netgi ir papildomi, tačiau pabrėžtina, kad nė vienas nebuvo perduotas priėmimo - perdavimo aktu, o tai reiškia, kad ieškovė jų nebuvo atlikusi arba atlikusi netinkamai, nes pati neperdavė darbų, nors pagal sutartį tai galėjo padaryti vienašališkai. Toks neperdavimas eliminavo atsakovės teisę pareikšti pastabas dėl darbų atlikimo, kaip tai numatė sutartis.

5013.5. Nors ieškovė akcentuoja, kad buvo atlikta begalė kitų darbų, tačiau svarbu pažymėti, kad teismas negali įvertinti, ar tie darbai buvo atlikti tinkamai, nes tik šalys žino, dėl kokio projekto ir dėl kokio rezultato susitarė.

5114. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5214.1. Sutartyje numatytas projekto apibrėžimas patvirtina, kad projektas yra dalus, kadangi padalytas į daugelį atskirų detalių, pavyzdžiui, internetinę parduotuvę, dizaino eskizą ir kt. Be to, projekto dalumą patvirtina ir tai, kad jo rezultatas turėjo būti priimamas-perduodamas dalimis, o ne vienu kartu, t. y. pasirašant 4 priėmimo-perdavimo aktus. Apeliacinio skundo 7.1 p. nurodoma, kad atsakovė negavo užsakytos paslaugos net iš dalies. Taigi, atsakovė sutinka, kad projektas galėjo būti perduodamas dalimis. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo išvadai, kad gavus ne visą, o dalį projekto, atsakovė negalėtų jo naudoti. Priešingai, atsakovė su nauju rangovu galėtų sudaryti analogišką projekto sukūrimo sutartį, tačiau dėl mažesnės darbų apimties, kadangi dalis darbų atlikta ieškovės.

5314.2. Atsakovė nepagrįstai suabsoliutina priėmimo-perdavimo akto reikšmę. Pažymėtina, kad tai tėra tik viena iš daugelio CPK 177 straipsnio 2 dalyje nurodytų įrodinėjimo priemonių.

5414.3. Atsakovės pareigą atsiskaityti su ieškove už faktiškai atliktus darbus lemia ne tik rangos santykiams būdingas atlygintinumas, bet ir tai, kad ieškovė atliko labai specifinį užsakymą, kurio pritaikymas kitiems klientams nebus galimas.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

57Apeliaciniai skundai netenkintini.

58Dėl bylos nagrinėjimo ribų

5915.

60Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

61Dėl faktinių bylos aplinkybių

6216.

63Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-02-01 tarp šalių buvo sutaryta ir pasirašyta sutartis Nr.CON16/001, bei sutarties priedas Nr. 1 dėl sutartyje numatytų darbų specifikacijos, pagal kuriuos ieškovė įsipareigojo suteikti paslaugų atsakovei sutarties priede apibrėžtą projektą, o atsakovė priimti atliktą projektą ir sumokėti už paslaugų rezultatą sutartą kainą, t.y. 3000 Eur ir 21 proc. PVM, kuris sudaro 630 Eur. Šalys tai pat sutarė, jog darbai bus atliekami etapais, iš kurių kiekvienas turės būti vykdytojo (ieškovės) perduotas, o užsakovo (atsakovės) priimtas, pasirašant priėmimo - perdavimo aktus. Atsakovė sumokėjo sutartyje šalių aptartą ir nustatytą 1452 Eur dydžio avansą pagal ieškovės pateiktą išankstinę sąskaitą - faktūrą, bei ieškovei parengus elektroninės parduotuvės pagrindinio puslapio dizaino maketą, kuris buvo perduotas 2016-02-19 priėmimo - perdavimo aktu, 363 Eur dydžio avansą. Sutartyje buvo numatytas 4- 8 savaičių darbų atlikimo terminas. Ieškovei vykdant darbus, šalys bendradarbiavo ir kontaktavo elektroninėmis ryšio priemonėmis, tačiau 2016-10-25 atsakovė išsiuntė ieškovei pranešimą apie sutarties nutraukimą ir reikalavimą grąžinti avansą, kadangi ieškovė projekto neįgyvendino numatytu laiku ir terminais. 2016-10-27 atsakydamas į atsakovės pranešimą dėl sutarties nutraukimo, ieškovė nurodė, jog nesutinka su atsakovės nurodytomis sutarties nutraukimo priežastimis, nes užbaigti projektą nustatytu terminu trukdė daugelis objektyvių priežasčių, kurių didelę dalį sukėlė atsakovės pusė, laiku nesuteikdama projekto įgyvendinimui reikalingos informacijos. Rašte ieškovė nurodė, jog iš visų šiuo metu ( 2016-10-27) 20 sutarties priede Nr. 1 numatytų darbų, neatlikti tik 5, todėl siūlė du ginčo sprendimo variantus: 1) užbaigti projektą iki galo, bendradarbiaujant ir pateikiant informaciją taip, kaip reikalauja ir tokiu būdu ieškovė įsipareigoja projektą užbaigti per 15 dienų, atsiskaitant taip, kaip numatyta sutartyje; 2) nutraukti sutartį, remiantis sutarties ( - )8.3 p. ir tuo atveju atsakovė turėtų apmokėti visus iki tos dienos atliktus darbus pagal sutartyje nurodytus įkainius. Atsakydama į šį ieškovės raštą, atsakovė dar kartą informavo, jog sutartį su ieškovu nutraukia, nes ieškovė nevykdė sutarties sąlygų bei prisiimtų įsipareigojimų ir nesilaikė terminų, dėl ko užsakovas patyrė nuostolius.

64Dėl įrodymų vertinimo ir teismo motyvų

6517.

66Ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 178 straipsnyje įvirtintas įrodymų vertinimo taisykles.

6718.

68Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.). Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010). Kitaip tariant, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

6919.

70Įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi ieškovė, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad teismo sprendimas būtų priimtas neįvertinus byloje surinktų įrodymų, kurie turi įtakos priimant sprendimą, visumos.

7120.

72Priimtą sprendimą pirmosios instancijos teismas motyvavo byloje nustatytomis aplinkybėmis ir jų teisiniu įvertinimu. Pagal CPK 265 straipsnio 1 dalį priimdamas sprendimą teismas įvertina įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas byloje, o CPK 270 straipsnyje, apibrėžiančiame sprendimo turinį, nustatyta, kad motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma turi būti pasisakoma šio straipsnio 4 dalyje 1–4 punktuose nurodytais klausimais. Teisėjų kolegija, vertindama priimtą sprendimą, negali sutikti su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl pagrindinių jo aspektų nepateikdamas jokių motyvų. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pasisakyta dėl pareikšto ieškinio ir priešieškinio reikalavimų, nurodyti įrodymai, kuriuos teisiškai įvertinus padarytos išvados teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje.

7321.

74Pažymėtina, jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2013). Šiuo atveju teisėjų kolegija nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas nebūtų pasisakęs dėl esminių šalių argumentų ar visiškai neargumentavęs savo sprendimo atmesti ieškinį ir tenkinti priešieškinį iš dalies.

7522.

76Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės argumentai dėl proceso teisės normų pažeidimų yra nepagrįsti.

77Dėl sutartinių santykių ir atliktų darbų vertinimo

7823. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutartimi sulygtų darbų atlikimo. Ieškovė įrodinėja, kad darbus atliko tinkamai, tačiau sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus praleido dėl atsakovės netinkamo bendradarbiavimo, atsakovė teigia, kad darbai tinkamai nebuvo atlikti.

7924. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Be to, CK 6.256 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Vadinasi, jei į sutartį neįtraukta išlyga dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės, ir tokiais atvejais, esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Turi būti nustatytos trys sąlygos šiai atsakomybei kilti: atsakovės neteisėti veiksmai, pasireiškiantys sutartinės prievolės nevykdymu ar netinkamu vykdymu, ieškovei dėl to atsiradę nuostoliai ir priežastinis jų ryšys.

8025.

81Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje.

8226.

83Nagrinėjamoje atveju šalių sudarytos sutarties 8.2. punkte buvo įtvirtinta šalių teisė nutraukti sutartį, todėl 2016-10-25 atsakovė pasirinko vienašališkai nutraukti sutartį, remdamasi tuo, kad ieškovė sutarties neįvykdė, t. y. ieškovė projekto neįgyvendino numatytu laiku ir terminais, dėl ko atsakovė patyrė tiesioginių ir netiesioginių materialinių nuostolių. Ieškovė teigė, kad įvykdė sutartį – tačiau sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus praleido dėl atsakovės netinkamo bendradarbiavimo ir papildomai atliktų darbų, todėl atsakovė turėjo atsiskaityti už atliktus darbus. Taigi, nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi faktas, ar ieškovė tinkamai vykdė sudarytą sutartį.

8427.

85Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys aptarė sutarties vykdymą, numatė, kad darbai bus atliekami etapais, iš kurių kiekvienas turės būti vykdytojo (ieškovės) perduotas, o užsakovo (atsakovės) priimtas, pasirašant priėmimo - perdavimo aktus (Sutarties 3.3.3.1 ?.). 2016-02-19 buvo pasirašytas Pagrindinio puslapio dizaino perdavimo ir priėmimo aktas.

8628. Nesutiktina su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas faktiškai ieškovės atliktų darbų apimtį vien tik pagal šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą, ne tik pažeidė CPK nustatytas įrodinėjimo taisykles, bet ir nukrypo nuo aktualios teismų praktikos.

8729.

88Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent pagrindas ieškovei (rangovei) reikalauti atsakovę (užsakovę) vykdyti jos priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo – priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

8930.

90Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, tarp šalių pasirašytas buvo tik vienas – Pagrindinio puslapio dizaino perdavimo ir priėmimo aktas, visi kiti ieškovės atlikti darbai nebuvo perduoti atsakovei. Ieškovė pripažįsta, jog iki šiol projektas nėra įgyvendintas iki galo, ir jam užbaigti reikalinga atlikti papildomus darbus. Projektas turėjo būti įgyvendintas per 4-8 savaites, tačiau atsakovės pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo ieškovei dieną, jau buvo praėjusios apie 36 savaitės. Ieškovė teismui nepateikė įrodymų, jog atsakovė, nepateikdama duomenų ar reikalingos ieškovei informacijos, tyčia būtų vilkinusi projekto įvykdymą, nepateikė įrodymų, jog atsakovė buvo raginama ar įspėta jog dėl nepateiktų duomenų užsitęs projekto įgyvendinimo terminas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas ar ieškovė tinkamai vykdė sutartį pagrįstai rėmėsi darbų priėmimo – perdavimo aktu. Ieškovės į bylą pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikytinas įrodymu, tačiau kaip jau minėta, įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos išimtinai juo remtis.

9128. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė sutartį pažeidė iš esmės, kadangi atsakovė tikėjosi, jog pagal sutartį užsakyto darbo rezultatas bus atliktas per sutartyje numatytus terminus, be to dėl negauto projekto numatytu laiku, tolesnis darbų vilkinimas kėlė tiesioginių ir netiesioginių materialinių nuostolių (CPK 6.217 str. 2 d. 1-2 p.).

9229. Atsakovė apeliacinį skundą grindžia esminiu argumentu, kad atsakovė užsisakė projektą – paslaugų visumą, o ne atskiras jo dalis. Apeliacinės instancijos teismas dėl šio argumento pažymi, kad šalių sudarytoje sutartyje yra įtvirtintas projekto apibrėžimas, pagal kurį projektas yra paslaugų visuma siekiant sukurti projekto specifikacijoje apibrėžtą rezultatą: interneto svetainė, elektroninė parduotuvė; dizaino eskizas, reklaminis skydelis, modulis, informacinė sistema ar kitas paslaugų rezultatas, sutartas su užsakovu. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, projektas yra dalus, be to, jo dalumą patvirtina ir tai, kad jo rezultatas turėjo būti perduotas pasirašant 4 priėmimo-perdavimo aktus.

9330.

94Kadangi 2016-02-19 buvo pasirašytas Pagrindinio puslapio dizaino perdavimo ir priėmimo aktas, todėl atsakovei nutraukus sutartį, įstatymas įpareigoja užsakovą sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, jog pagal sutartį visų ieškovės atliktų darbų vertė turėtų būti 3630 Eur, o darbai užsakovui perduoti 4 perdavimo priėmimo aktais, ieškovė yra įvykdžiusi ketvirtadalį projekto, sprendė jog už ieškovės faktiškai atliktus darbus 907,50 Eur suma mažintinas iš ieškovės atsakovei priteistinas avansas. Kolegija konstatuoja, jog ši pirmosios instancijos teismo išvada atitinka faktines bylos aplinkybes, pateiktų rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų turinį. Tiek ieškovė, tiek atsakovė leistinais įrodymais šios teismo išvados nenuginčijo.

9531.

96Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iš esmės vertino ir tyrė sutartinei civilinei atsakomybei taikyti reikšmingas aplinkybes, tinkamai ištyrė visus įrodymus, nepažeidžiant teisės normų reikalavimų, įvertino jų visumą ir pagrįstai nustatė ieškovės pareigą grąžinti dalį avanso.

97Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme

9832.

99Ieškovė teigia, kad skundžiamu sprendimu buvo tenkinta 28,87 procentų ieškovės reikalavimo, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovės naudai iš atsakovės CPK 93 straipsnio 2 dalies pagrindu turėjo priteisti 510,01 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atitinkama dalimi turėjo būti mažinamos atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kadangi priešieškinys tenkintas tik iš dalies – atsakovės naudai buvo priteista ne 1815 Eur, o 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taigi, priešieškinis tenkintas tik 50 procentų. Todėl atsakovės naudai iš ieškovės už advokato pagalbą turėjo būti priteista ne 712,50 Eur, bet 356,25 Eur.

10033.

101CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

10234. Kaip jau minėta, atsakovė pateikė priešieškinį, prašydama pripažinti šalių sudarytą sutartį Nr. ( - )nutraukta nuo 2016 m. lapkričio 26 d., taikyti restituciją, t.y.: įpareigoti ieškovę grąžinti atsakovės sumokėtą avansą, iš viso 1815,00 Eur, priteisti iš ieškovės 73,47 Eur delspinigius, 60,37 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki bus visiškai įvykdytas teismo sprendimas ir bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas pripažino šalių 2016-02-01 sudarytą sutartį Nr. ( - )nutraukta nuo 2016 m. lapkričio 26 d.; priteisė iš ieškovės atsakovei 907,50 Eur sumokėto avanso, 73,47 Eur delspinigius, 60,37 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, jog iš dviejų savarankiškų reikalavimų, patenkinta 75 proc. atsakovės reikalavimų, kadangi atsakovė priešieškinyje pateikė ne tik turtinį reikalavimą, bet ir neturtinį reikalavimą dėl sutarties pripažinimo nutraukta. Tačiau pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, turėjo priteisti šalims proporcingai patenkintų tiek ieškinio, tiek priešieškinio reikalavimų, ieškovei – 29 proc. ieškinio ir 25 proc. priešieškinio, atsakovei – 71 proc. ieškinio ir 75 proc. priešieškinio, išvedus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 27 proc., atsakovei sudaro 73 proc. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė patyrė 102 Eur žyminio mokesčio išlaidas ir 1766,60 Eur išlaidas už advokato pagalbą, iš viso 1868,60 Eur, todėl jai iš atsakovės priteistinos 504,52 Eur bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė patyrė 33 Eur žyminio mokesčio išlaidas, 712,50 Eur išlaidas už advokato pagalbą, 372,07 Eur už interneto svetainės analizę, iš viso 1117,57 Eur, todėl jai iš ieškovės priteistinos 815,83 Eur bylinėjimosi išlaidos.

10335. Ieškovė teigia, kad UAB „Potissimus“ 2017-05-25 analizė daryta nagrinėjamai bylai aktualiais klausimais kompetencijos neturinčio asmens, todėl už šią analizę neturėjo būti iš ieškovės priteistinos atsakovei bylinėjimosi išlaidos. Su šiuo ieškovės apeliacinio skundo argumentu nesutiktina, kadangi kaip teisingai nurodė atsakovė savo apeliaciniame skunde, UAB „Potissimus“ direktorius, pateikdamas į bylą patikslinamąją interneto svetainės techninės dalies analizę, nurodė, kad įmonė yra sukūrusi, administravusi, modifikavusi įvairius internetinius projektus, tame tarpe ir elektronines parduotuves veikiančias su Magento turinio valdymo sistema. Tokius pateiktus teismui duomenis, įmonės direktorius patvirtino savo parašu ir įmonės antspaudu. Nėra pagrindo, tokią informaciją laikyti nepagrįsta, ypač, kai ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad yra priešingai.

104Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

10536.

106Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams.

10737.

108Kiti apeliacinių skundų argumentai neturi esminės teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl atskirai dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

109Dėl bylos procesinės baigties

11038.

111Išdėstytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai taikė ir aiškino kilusiam ginčui aktualias materialiosios teisės, tačiau iš dalies netinkamai taikė procesinės teisės normas, kadangi paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas nesivadovavo CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas patikslintinas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, priteisiant ieškovei iš atsakovės 504,52 Eur bylinėjimosi išlaidas, atsakovei iš ieškovės 815,83 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

112Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

11339.

114Jeigu apeliacinės instancijos teisme kartu su materialiniu teisiniu reikalavimu buvo prašyta peržiūrėti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, tai šis reikalavimas nesudaro pagrindo vertinti, kad apeliacinės instancijos teisme yra turtinis ir neturtinis reikalavimai ir, kad nuo jų abiejų išsprendimo priklauso bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Reikalavimas peržiūrėti bylinėjimosi išlaidų priteisimą yra procesinis prašymas ir nevertinamas kaip materialinis ieškinio reikalavimas. Procesinio prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų perskirstymo patenkinimas apeliacinės instancijos teisme nesudaro pagrindo vertinti apeliacinio skundo iš dalies patenkintu. Šio prašymo patenkinimas nesudaro pagrindo atsižvelgti į jo išsprendimo rezultatus, kai svarstoma dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, paskirstymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Atsižvelgiant į tai, vertintina, jog abiejų apeliantų apeliaciniai skundai atmesti, atmetus apeliacinius skundus, bylinėjimosi išlaidos apeliantams nepriteisiamos.

115Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

116Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

117Perskirstyti bylinėjimosi išlaidas ir priteisti atsakovei UAB „Lauma langerie“ prekyba (į. k. 302465467) iš ieškovės UAB „Nordė“ (į. k. 303234965) 815,83 Eur (aštuonių šimtų penkiolikos eurų 83 ct) bylinėjimosi išlaidas.

118Priteisti ieškovei UAB „Nordė“ (į. k. 303234965) iš atsakovės UAB „Lauma langerie“ prekyba (į. k. 302465467) 504,52 Eur (penkių šimtų keturių eurų ir 52 ct) bylinėjimosi išlaidas.

119Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

120Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Nordė“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 8. 3.... 9. Atsakovė pateikė priešieškinį, prašydama pripažinti šalių sudarytą... 10. 4.... 11. Ieškovė su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. liepos 24 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 15. 6.... 16. Teismas konstatavo, kad tarp šalių pasirašytas buvo tik vienas –... 17. 7.... 18. Teismas darė išvadą, kad jog atsakovė savo pareigas pagal sutartį vykdė... 19. 8.... 20. Teismas nurodė, kad šalys sutartyje numatė, jog darbai bus atliekami... 21. 9.... 22. Teismas nurodė, kad atsakovė pateikė duomenis, jog patyrė tokias... 23. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 24. 11. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo... 25. 11.1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 270... 26. 11.2. CPK 185 straipsnio 1 dalyje teismo atžvilgiu įtvirtintas imperatyvas... 27. 11.3. Teismas iš esmės nesprendė, ar ieškovė sutartį išties pažeidė, o... 28. 11.4. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas faktiškai ieškovės atliktų... 29. 11.5. Skundžiamas sprendimas nėra motyvuojamas 2016-11-16 faktinių... 30. 11.6. Ieškovei vykdant Sutarties darbus buvo susidurta su atsakovės... 31. 11.7. Atsakovė neįrodinėjo ir bylos nagrinėjimo metu nesilaikė pozicijos,... 32. 11.8. Šalims net ir pažeidus ginčo sutarties nuostatas bei CK 6.694... 33. 11.9. UAB „Potissimus“ pateiktai, ir teismo galimai vertintai analizei,... 34. 11.10. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ieškovė faktiškai yra... 35. 11.11. Skundžiamas sprendimas, remiantis jo turiniu, UAB „Potissimus“... 36. 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį skundą... 37. 12.1. Šalių bendradarbiavimas, vykdant Sutartį, vyko elektroniniu paštu, ir... 38. 12.2. Ieškovė neįrodė jokių papildomų darbų atlikimo, ir į bylą... 39. 12.3. Teismui nebuvo būtina nuosekliai vertinti kiekvieno punkto CK 6.217... 40. 12.4. Tik teismo posėdžio metu ir tik teismo įpareigojimu, atsakovei... 41. 12.5. Šalys, pasirašydamos sutartį, susitarė dėl internetinės... 42. 12.6. Šalys niekur nebuvo apibrėžusios „papildomų darbų“ sąvokos, o... 43. 12.7. UAB „Potissimus“ direktorius, pateikdamas į bylą patikslinamąją... 44. 13.... 45. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti iš dalies Šiaulių apylinkės... 46. 13.1. CK 6.222 straipsnio 1 dalis numato, kai sutartis nutraukta, šalis gali... 47. 13.2. Atsakovė užsisakė Projektą – paslaugų visumą, o ne atskiras jo... 48. 13.3. Tai, kad darbų perdavimas etapais nereiškė ir jų vienodumo darbų... 49. 13.4. Nors ieškovė teigia, kad buvo atlikti kiti darbai, netgi ir papildomi,... 50. 13.5. Nors ieškovė akcentuoja, kad buvo atlikta begalė kitų darbų, tačiau... 51. 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 52. 14.1. Sutartyje numatytas projekto apibrėžimas patvirtina, kad projektas yra... 53. 14.2. Atsakovė nepagrįstai suabsoliutina priėmimo-perdavimo akto reikšmę.... 54. 14.3. Atsakovės pareigą atsiskaityti su ieškove už faktiškai atliktus... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 57. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 58. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 59. 15.... 60. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 61. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 62. 16.... 63. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-02-01 tarp šalių buvo sutaryta ir... 64. Dėl įrodymų vertinimo ir teismo motyvų... 65. 17.... 66. Ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 178... 67. 18.... 68. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 69. 19.... 70. Įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir vien ta aplinkybė, jog... 71. 20.... 72. Priimtą sprendimą pirmosios instancijos teismas motyvavo byloje nustatytomis... 73. 21.... 74. Pažymėtina, jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai... 75. 22.... 76. Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 77. Dėl sutartinių santykių ir atliktų darbų vertinimo... 78. 23. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutartimi sulygtų darbų atlikimo.... 79. 24. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y.... 80. 25.... 81. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 82. 26.... 83. Nagrinėjamoje atveju šalių sudarytos sutarties 8.2. punkte buvo įtvirtinta... 84. 27.... 85. Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys aptarė sutarties... 86. 28. Nesutiktina su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios... 87. 29.... 88. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent pagrindas ieškovei (rangovei)... 89. 30.... 90. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, tarp šalių... 91. 28. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė sutartį pažeidė iš esmės,... 92. 29. Atsakovė apeliacinį skundą grindžia esminiu argumentu, kad atsakovė... 93. 30.... 94. Kadangi 2016-02-19 buvo pasirašytas Pagrindinio puslapio dizaino perdavimo ir... 95. 31.... 96. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 97. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme... 98. 32.... 99. Ieškovė teigia, kad skundžiamu sprendimu buvo tenkinta 28,87 procentų... 100. 33.... 101. CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš... 102. 34. Kaip jau minėta, atsakovė pateikė priešieškinį, prašydama... 103. 35. Ieškovė teigia, kad UAB „Potissimus“ 2017-05-25 analizė daryta... 104. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 105. 36.... 106. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip... 107. 37.... 108. Kiti apeliacinių skundų argumentai neturi esminės teisinės reikšmės... 109. Dėl bylos procesinės baigties... 110. 38.... 111. Išdėstytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 113. 39.... 114. Jeigu apeliacinės instancijos teisme kartu su materialiniu teisiniu... 115. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 116. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 24 d. sprendimą iš esmės palikti... 117. Perskirstyti bylinėjimosi išlaidas ir priteisti atsakovei UAB „Lauma... 118. Priteisti ieškovei UAB „Nordė“ (į. k. 303234965) iš atsakovės UAB... 119. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 120. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....