Byla 2S-456-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Petro Jaržemskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutarties, priimtos išnagrinėjus pareiškėjos D. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo suinteresuotam asmeniui R. B. iki ieškinio padavimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja D. B. 2009-11-09 kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą (b.l. 1-2), prašydama iki ieškinio teismui padavimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo nustatyti pareiškėjos sūnaus J. B., gim. 1999-06-27, gyvenamąją vietą su motina D. B., įpareigoti suinteresuotą asmenį R. B. per 7 (septynias) dienas nuo teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo dienos perduoti pareiškėjai daiktus, skirtus naudotis nepilnamečiui sūnui J. B. (lovą, rašomąjį stalą ir vaiko kambaryje esantį televizorių), kurie šiuo metu yra pareiškėjos sutuoktinio žinioje ir kurių jis gera valia pareiškėjai neatiduoda. Nurodė, kad pareiškėja ketina paduoti ieškinį Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl santuokos nutraukimo, nuo 2009-11-06 išsinuomojo butą ir su sūnumi išsikraustė gyventi. R. B. tvirtina, kad sūnus yra nuo jo slepiamas ir pareikalavo, kad iki teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo sūnus gyventų jo namuose. Pareiškėjos manymu, sūnaus interesais yra tikslinga, kad jis nuolat gyventų su motina. Atsižvelgiant į tai, kad sūnus šiuo metu patiria didelį psichologinį spaudimą, R. B. reikalauja, kad sūnus gyventų tik tėvo namuose, lankytų prie jo namų esančią mokyklą, uždraudė pareiškėjai pasiimti sūnaus daiktus, yra tikslinga iki bus priimtas teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nustatytas CK 3.65 str. 2 d. 2 p. ir 3 p.

4Vilniaus rajono apylinkės teismas atsižvelgęs į pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad dėl suinteresuoto asmens R. B. elgesio nepilnametis jų vaikas patiria psichologinį spaudimą, siekdamas užtikrinti vaiko teisę augti psichologiškai, emociškai ir ekonomiškai stabilioje aplinkoje, pareiškėjos prašymą patenkino ir 2009-11-13 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – laikinai, iki teismo sprendimo priėmimo, nustatė nepilnamečio vaiko J. B., gim. 1999-06-27, gyvenamąją vietą kartu su motina D. B., įpareigodamas suinteresuotą asmenį R. B. per 7 (septynias) dienas nuo teismo nutarties įteikimo dienos perduoti pareiškėjai D. B. daiktus, skirtus naudotis nepilnamečiui sūnui J. B. (lovą, rašomąjį stalą ir vaiko kambaryje esantį televizorių) (b. l. 15-16). Šia nutartimi pareiškėjai taip pat buvo nustatytas keturiolikos dienų terminas iki 2009-11-27 pateikti teismui ieškinį, atitinkantį CPK 135 str. reikalavimus, nurodant, kad nepateikus per nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos (CPK 148 str. 2 d.).

5Suinteresuotas asmuo R. B. 2009-11-23 atskiruoju skundu (b.l.18-20) prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-11-13 nutartį iš klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą iki ieškinio padavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodo, kad vaiko slaptas paėmimas iš jam įprastos, jaukios namų aplinkos ir mokyklos, atskiriamas nuo savo tėvo, sesers, klasės draugų, mylimo šuns ir vežiojimas iš vieno buto į kitą, kur jis svetimoje aplinkoje paliekamas visiškai vienas, nes motina visą dieną dirba, negali būti laikoma psichologiškai, emociškai ir ekonomiškai normalia aplinka.

6Pareiškėja D. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.31-33) prašo suinteresuoto asmens atskirtąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-11-13 nutartį. Pareiškėjos įsitikinimu, nustačius nepilnamečio sūnaus J. B. gyvenamąją vietą su ja, geriausiai būtų užtikrinti vaiko interesai. Tvirtina, jog sūnus Gabijos gimnazijos mokytojų ir psichologo akivaizdoje pasakė savo tėvui, kad nori gyventi su mama ir mokytis būtent šioje mokykloje, nors savo atskirtajame skunde suinteresuotas asmuo apie tai nemini. Pažymi, kad skundžiama teismo nutartimi suinteresuotam asmeniui nedraudžiama bendrauti su savo sūnumi bei dalyvauti jo auklėjime, sūnus savaitgaliais atvažiuoja pas seserį ir tėvą.

7Apeliacinis procesas pagal suinteresuoto asmens R. B. atskirąjį skundą nutrauktinas.

8Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje, o atskirais atvejais – ir iki ieškinio pareiškimo teismui dienos (CPK 144 str. 3 d., 148 str. 2 d.), ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės (CPK 145 str.) parenkamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio pareiškimo reikalavimų dydį ir rūšį, į atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas šio klausimo išsprendimui aplinkybes ir tik tuo atveju, jeigu jos gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti.

9Vilniaus rajono apylinkės teismas, įvertinęs prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą – būtinybę apsaugoti asmeninius neturtinius vaiko interesus, pripažino, jog šiuo atveju susiklostė specifinės aplinkybės, sudarančios prielaidas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali nukentėti asmeninės neturtinės vaiko teisės (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 3 d., CK 3.65 str. 2 d. 2 p.), ir 2009-11-13 nutartimi išimtine tvarka, iki pareiškiant byloje ieškinį, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nustatydamas nepilnamečio vaiko J. B., gim. 1999-06-27, laikiną gyvenamąją vietą kartu su motina D. B.. Kartu, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas įpareigojo pareiškėją atlikti tokį procesinį veiksmą - paduoti ieškinį- keturiolikos dienų terminu, iki 2009-11-27.

10Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog šia teismo 2009-11-13 nutartimi pareiškėjai nustatytą keturiolikos dienų terminą ieškiniui paduoti, 2009-11-30 nutartimi pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į pareiškėjos dedamas pastangas nutraukti santuoką bendru abiejų šalių sutikimu (CPK 2 str.), pratęsė dar keturiolikai dienų - iki 2009-12-14 (Vilniaus rajono apylinkės teismo c.b. 2-4294-562/2009). 2009-12-14 D. B. V. rajono apylinkės teisme ieškinį atsakovui R. B. dėl santuokos nutraukimo, tretieji asmenys UAB ,,Ūkio banko lizingas‘‘, AB SEB bankas, UAB ,,Snoro lizingas‘‘, išvadą byloje teikianti institucija – Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos skyrius, pareiškė. Tačiau 2009-03-31 pareiškimu dėl ieškinio atsiėmimo ieškovė, atsakovui neprieštaraujant, šį savo procesinį dokumentą atsiėmė, todėl pirmosios instancijos teismas remdamasis CPK 139 str. nuostatomis 2009-03-31 nutartimi paliko ieškinį dėl santuokos nutraukimo nenagrinėtu (Vilniaus rajono apylinkės teismo c.b. 2-611-723/2010).

11Apeliacinio nagrinėjimo objektas gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str.- 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Skundžiamos Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-11-13 nutarties dalykas –laikinųjų apsaugos priemonių instituto, siekiant užtikrinti būsimame ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, taikymas. Kadangi Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-03-31 nutartimi paliko ieškovės reikalavimus nenagrinėtais, procesinis šalių ginčas, tame tarpe ir dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pareiškimo būtinumo, iš esmės išnyko, juo labiau, kad teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą, kartu turėjo išspręsti ir šiam reikalavimui užtikrinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą (CPK 150 str.). Tai padaryti, kolegijos manymu, galimai sukliudė visiškai nepagrįstai apylinkės teisme iškeltos dvi atskiros civilinės bylos tame pačiame šalių ginče - dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo (c.b. 2-4294-562/2009) ir dėl pateikto ieškinio (c.b. 2-611-723/2010), nors pastaroji akivaizdžiai yra pirmosios iškeltos bylos proceso tąsa. Darytina išvada, kad skolininko paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus. Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose teisinėse situacijose formuojama teismų praktika apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009).

12Iš apelianto valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 8,60 Lt (b.l. 35) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

13Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str., kolegija

Nutarė

14apeliacinį procesą, pradėtą pagal suinteresuoto asmens R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutarties, nutraukti.

15Priteisti iš R. B. 8 (aštuonis) litus 60 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai