Byla 2S-1658-619/2013
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus UAB „Ginestra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 23 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Ginestra“ pareiškimą skolininkui UAB „Donalita“ dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorius UAB „Ginestra“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas jo naudai iš atsakovo UAB „Donalita“ išieškoti 37 527,14 Lt skolą, 4 400,89 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 314,00 Lt žyminio mokesčio, bei siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir areštuoti pinigines lėšas, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį. Nurodo, kad skolininkas ilgą laiką neatsiskaito su kreditoriumi, nors jam buvo nustatytas 60 dienų mokėjimo atidėjimo terminas. Reikalaujama suma yra didelė, o skolininko turtinė padėtis nėra žinoma, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 23 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Ginestra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, kad 42 242,03 Lt suma nėra maža, tačiau, kreditorius nepateikė jokių duomenų apie skolininko UAB “Donalita” nemokumą, turto realizavimą ar veiklos sustabdymą, įrodymų, kuriais remiantis galima būtų daryti išvadą, jog skolininkas dėl savo turtinės padėties ar kitų aplinkybių negalės įvykdyti teismo sprendimu nustatytos piniginės prievolės. Todėl darė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti skolininkui laikinųjų apsaugos priemonių. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu Kauno miesto apylinkės teisme UAB „Donalita“ atžvilgiu yra iškeltos keturios civilinės bylos, kuriose įmonė patraukta atsakovu ar skolininku ir kuriose dar nėra priimti procesiniai sprendimai, tačiau minėta aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, kad skolininkas, žinodamas, kad jo atžvilgiu yra pareikšti turtiniai reikalavimai būtinai imsis priemonių, dėl kurių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas pažymėjo, jog aplinkybė, kad atsakovas neįvykdo ieškovo viso pareikšto reikalavimo, savaime nėra pakankama CPK 144 straipsnyje numatytų priemonių taikymui.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Kreditorė UAB „Ginestra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo priimtą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Skolininkė neatsiskaito jau palyginti ilgą laiką, reikalaujama suma nemaža, o skolininkės turtinė padėtis nėra žinoma ir kyla grėsmė, kad ji ateityje vengs atsiskaityti su apeliante. Todėl teismo įsakymo įvykdymas pasunkės ar taps negalimas.

92. Apeliantės reikalaujama suma teismų praktikoje pripažįstama pakankama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to, ji susiformavo ne po prekių pardavimo, o po to, kuomet skolininkės nebuvo apmokėtos daugelis PVM sąskaitų faktūrų.

103. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikia UAB „Creditreform Lietuva“ duomenis apie skolininkės kreditingumą ir akcentuoja, kad jos veiklos pelnas sumažėjo, sumažėjo pardavimų augimas. Skolininkės padėtis bloga. Be to, ji figūruoja daugelyje bylų dėl finansinių reikalavimų kaip atsakovė. 2013-07-23 buvo įregistruotas vienintelio akcininko sprendimas dėl kito bendrovės vadovo paskyrimo ir akcininko keitimo. Tai, jog vienintelis akcininkas perleido savo akcijas tuomet, kai bendrovė turi didelių finansinių sunkumų, kelia pagrįstas abejones abejones dėl atsiskaitymo realumo.

11Skolininkas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininko turto areštą, pagrįstumo.

15Kaip žinia, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Šių priemonių taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma – ieškinį teismas patenkins ir, antra – nesiėmus jų, gali iškilti grėsmė įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Nagrinėdamas prašymą taikyti tokias priemones, teismas ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia, todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl aplinkybių, susijusių su faktinių aplinkybių vertinimu, ir tikrina, ar teismas padarė teisingą išvadą, jog prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nagrinėjamu atveju neegzistuoja.

16Teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (lot. prima facie) pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, etc.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad preliminariai įvertinęs reikalavimų pagrįstumą, esą nustatė, jog kreditoriaus reikalavimai tikėtinai nepagrįsti ir kad dėl tos priežasties jis netaiko laikinųjų apsaugos priemonių. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog teismas laikė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, tačiau nenustatyta kita būtinoji sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

17Apeliantas teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką iš esmės sieja vien su didele ieškinio suma, su skolininko nesavalaikiu atsiskaitymu bei prie atskirojo skundo pridėtais naujais įrodymais. Pagal teismų praktiką, didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau tuo pačiu nurodoma, jog vien tik reikalavimų mastas nesudaro pagrindo išvadai, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1148/2013 etc.). Nagrinėjamu atveju kreipdamasis su pareiškimu dėl skolos išieškojimo ir su prašymu dėl šių priemonių taikymo pareiškėjas, nors turėjo tokią teisę ir galimybę, kreipimosi metu nepateikė jokių duomenų apie skolininko finansinę padėtį, kuriuos įvertinus teismui galima būtų buvę galima nuspręsti, kad reikalavimo suma skolininkui yra didelė bei nepatenkinus prašymo būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant šių duomenų, pirmosios instancijos teismas preziumavo, jog kreditorius nepateikė įrodymų, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad skolininkas dėl savo turtinės padėties ar kitų aplinkybių negalės įvykdyti teismo sprendimu nustatytos piniginės prievolės. Teismas konstatavo, kad skolininkas turi civilinių bylų, kuriose jis yra atsakovu, tačiau ši aplinkybė nedaro pagrindo manyti, kad skolininkas imsis priemonių, dėl kurių teismo įsakymas nebus galimas (ar pasunkės) jo įvykdymas. Taip pat teismas konstatavo, kad įvertinus pareiškimo nagrinėjimo teiseną, neišieškojimo rizika šiuo atveju yra minimali. Apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinia yra fakto instancija, priešingą situaciją patvirtinančių įrodymų taip pat nėra pateikta (CPK 178 str., 185 str.). Nors apeliantas pateikia su atskiruoju skundu UAB „Creditreform Lietuva“ duomenis apie skolininkės kreditingumą, kurioje konstatuota, kad sumažėjo įmonės pelningumas, pardavimų augimas, tačiau šie duomenys akivaizdžiai neįrodo sunkios skolininko turtinės padėties. Remiantis pateiktais įrodymais, išvestinė įmonės apyvarta 2012-01-01 – 2012-12-13 sudarė 3 000 001 - 4 000 000. Aplinkybę, susijusią su skolininko bylomis teismuose jau yra įvertinęs pirmosios instancijos teismas, pažymėtina ir tai, kad dalis skolininkui pareikštų bylų yra nutrauktos (b.l. 28).

18Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kartu išaiškindamas, jog ši nutartis neužkerta galimybės apeliantui esant įstatyme nustatytam pagrindui reikšti pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorius UAB „Ginestra“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 23 d. nutartimi kreditoriaus... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Kreditorė UAB „Ginestra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 8. 1. Skolininkė neatsiskaito jau palyginti ilgą laiką, reikalaujama suma... 9. 2. Apeliantės reikalaujama suma teismų praktikoje pripažįstama pakankama... 10. 3. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikia UAB „Creditreform... 11. Skolininkas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias... 15. Kaip žinia, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų... 16. Teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (lot. prima... 17. Apeliantas teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką iš... 18. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 23 d. nutartį palikti...