Byla e2-2875-351/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A. L. 130,33 Eur skolos, 12,25 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 197,27 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, todėl pastaroji turi reikalavimo teisę į su atsakovu A. L. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 696715002 bei jos pagrindu atsiradusią 339,85 Eur skolą. 2016-05-10 raštu pradinis kreditorius informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovui. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-08-05 tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo. Šia sutartimi pradinis kreditorius paskolino atsakovui 130,33 Eur sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma. 2014-10-30 atsakovas turėjo grąžinti 130,33 Eur skolos ir 12,25 Eur palūkanų. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu skolos ir palūkanų nesumokėjo. Be to, nurodo, kad remiantis Vartojimo kredito sutarties 7.1. ir CK 6.874 str. 1 d., nuo 2014-10-31 iki 2015-04-05 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198.30 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, kurios sudaro 197,27 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“, vadovaudamasis CK 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, todėl pastaroji turi reikalavimo teisę į su atsakovu A. L. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 696715002 bei jos pagrindu atsiradusią 339,85 Eur skolą. 2016-05-10 raštu pradinis kreditorius informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovui. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-08-05 tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo. Šia sutartimi pradinis kreditorius paskolino atsakovui 130,33 Eur sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma. 2014-10-30 atsakovas turėjo grąžinti 130,33 Eur skolos ir 12,25 Eur palūkanų. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu skolos ir palūkanų nesumokėjo.

6Be to, nurodo, kad remiantis Vartojimo kredito sutarties 7.1. ir CK 6.874 str. 1 d., nuo 2014-10-31 iki 2015-04-05 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198.30 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, kurios sudaro 197,27 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 130,33 Eur skola ir 12,25 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 197,27 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino ir nurodo, kad, remiantis Vartojimo kredito sutarties 7.1. ir CK 6.874 str. 1 d., nuo 2014-10-31 iki 2015-04-05 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198.30 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, kurios sudaro 197,27 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

9Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos po kredito grąžinimo termino mažintinos dviem trečdaliais, t. y. iki 65,76 Eur.

10Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Kadangi ieškovo reikalavimai patenkinti 61,30 proc., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 9,20 Eur bylinėjimosi išlaidų (15 Eur žyminio mokesčio x 61,30 proc.) (CPK 79 str., 93 str.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) 130,33 Eur skolos, 12,25 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 65,76 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 208,34 Eur sumą nuo 2017-09-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai