Byla A-2514-552/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. N. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai) 2017 m. liepos 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. N. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas A. N. (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. gruodžio 22 d. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2), kurį vėliau patikslino (b. l. 21), prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Panevėžio AVPK), 500 Eur turtinės ir 4 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad Panevėžio AVPK 2013 m. kovo 22 d. nutarimu skyrė pareiškėjui 90 Lt baudą už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 131 straipsnio pažeidimą. Apie nutarimą pareiškėjui nebuvo pranešta, byla buvo perduota antstoliams. Pareiškėjas paaiškino, kad dėl to patyrė nemažai išlaidų bei dvasinių išgyvenimų. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 24 d. Panevėžio AVPK nutarimą panaikino ir bylą pareiškėjui nutraukė. Tai, pasak pareiškėjo, reiškia, kad Panevėžio AVPK veikė neteisėtai.

93.

10Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio AVPK, atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 25–27).

114.

12Panevėžio AVPK pažymėjo, kad pirmiausia pareiškėjui buvo surašytas 2013 m. vasario 22 d. protokolas. Jį surašė Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato (toliau – Molėtų r. PK) pareigūnas. Šis protokolas su bylos medžiaga buvo persiųstas nagrinėti Panevėžio AVPK, kuris 2013 m. kovo 22 d. teisėtai ir pagrįstai priėmė nutarimą Nr. 50N-2431360-13 (toliau – Nutarimas). Panevėžio AVPK nuomone, pareiškėjo reikalavimas priteisti turtinę ir neturtinę žalą yra nepagrįstas.

13II.

145.

15Panevėžio apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 62–69).

166.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjas Panevėžio AVPK veiksmų neteisėtumą valstybės deliktinės atsakomybės taikymo prasme sieja su pareiškėjui surašytu Nutarimu, kuris vėliau teismo buvo panaikintas. Teismas konstatavo, kad administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimas ir nagrinėjimas nelaikytinas viešuoju administravimu, tačiau galimybė atlyginti administracinių teisės pažeidimų teisenoje asmeniui padarytą žalą teismų praktikoje yra pripažįstama remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsniu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008; 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-159/2011; 2013 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-357/2013 ir kt.).

187.

19Teismas nurodė, kad tai, jog protokolas buvo surašytas asmeniui, jo tapatybę nustačius pagal asmens veido atvaizdo duomenis, pateikiamus Gyventojų registre, sudaro pagrindą spręsti, kad policijos pareigūnas veikė pakankamai aplaidžiai bei paviršutiniškai, nes nesugebėjo tinkamai nustatyti asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, išorinių požymių pagal asmens veido atvaizdo duomenis, pateikiamus Gyventojų registre. Teismas konstatavo, kad policijos įstaiga, nustatydama asmens tapatybę, pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Teismas sprendė, kad Panevėžio AVPK tyrėja, vadovaudamasi Molėtų r. PK surašytu protokolu, netinkamai ištyrė administracinio teisės pažeidimo byloje surinktus pirminius įrodymus, todėl aplaidžiai išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą.

208.

21Teismas nustatė, kad pareiškėjo prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos dėl santuokos nutraukimo proceso, be to, jas apmokėjo ne pats pareiškėjas, o L. Ž., todėl teismas sprendė, kad šios išlaidos nėra susijusios su Panevėžio AVPK surašytu nutarimu ir pareiškėjui nepriteistinos. Teismas taip pat nepriteisė pareiškėjui neturtinės žalos atlyginimo, nes nenustatė priežastinio ryšio tarp Panevėžio AVPK neteisėtų veiksmų ir žalos, kurią pareiškėjas kildino iš skyrybų proceso.

22III.

239.

24Pareiškėjas A. N. pateikė apeliacinį skundą, kurį vėliau patikslino (b. l. 84), prašydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti, o pareiškėjo skundą patenkinti.

2510.

26Pareiškėjas nurodo, kad kategoriškai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo nebuvo priteista pareiškėjo nurodyta turtinė ir neturtinė žala. Pareiškėjas paaiškina, kad dėl Molėtų r. PK pareigūno neteisingo protokolo surašymo pareiškėjas patyrė nervinį šoką, papildomas išlaidas, sveikatos sutrikimus, dėl kurių reikėjo vartoti raminamuosius vaistus. Pareiškėjas nurodo, kad jam labai gaila, jog pirmosios instancijos teismo teisėja neatsižvelgė į teismo posėdyje pareiškėjo duotus paaiškinimus, kokią turtinę ir neturtinę žalą jis patyrė.

2711.

28Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio AVPK, atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

2912.

30Panevėžio AVPK pastebi, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė, jog žalą patyrė dėl VPK Molėtų r. PK Viešosios tvarkos skyriaus patrulio veiksmų, o ne dėl Panevėžio AVPK pareigūnų veiksmų. Be to, pareiškėjas turtinę žalą grindžia ne savo patirtomis išlaidomis. Pareiškėjo nurodytos neturtinės žalos atsiradimą sąlygojusios aplinkybės, Panevėžio AVPK nuomone, neįrodo realaus neturtinės žalos egzistavimo (padarymo) fakto.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

3313.

34Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pareiškėjas reikalauja priteisti žalą iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio AVPK.

3514.

36Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, nenustatęs vienos iš trijų privalomų viešosios atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio tarp valdžios institucijos (šiuo atveju – Panevėžio AVPK) neteisėtų veiksmų ir pareiškėjo nurodytos turtinės bei neturtinės žalos. Pareiškėjas su tokiu teismo sprendimu nesutinka, manydamas, kad teismas turėjo priteisti jam žalos atlyginimą.

3715.

38Pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Administracinių teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės) atlyginimo gali būti patenkinamas, nustačius ne tik valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą, bet visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Taigi, nenustačius bent vienos iš minimų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla pareiga atlyginti žalą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/2008, 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-1953/2013).

3916.

40Kaip minėta, nagrinėjamu atveju žala pareiškėjui nebuvo priteista, nes pirmosios instancijos teismas nenustatė priežastinio ryšio tarp teismo konstatuotų Panevėžio AVPK neteisėtų veiksmų (pažeista bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai) ir pareiškėjo nurodytos žalos.

4117.

42Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, siekė prisiteisti turtinę ir neturtinę žalą.

4318.

44Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala, be kita ko, yra asmens turto netekimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Taigi, pareiškėjas gali teisme prašyti priteisti tik jo paties turėtas išlaidas. Pareiškėjo draugės (L. Ž.) turėtos išlaidos (už pirktą kurą ir kt.) nėra pareiškėjo turtinė žala, todėl pareiškėjas nepagrįstai reikalauja priteisti šias išlaidas iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Panevėžio AVPK. Dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo patirtas 500 Eur išlaidas, byloje nėra, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo reikalavimą iš Lietuvos valstybės priteisti jam 500 Eur turinę žalą.

4519.

46Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė jam neturtinės žalos, nes pareiškėjas dėl neteisėto protokolo (remiantis kuriuo Panevėžio AVPK Nutarimu paskyrė pareiškėjui 90 Lt baudą už gatvės perėjimą ne pėsčiųjų perėjoje) surašymo patyrė nervinį šoką. Šios aplinkybės pareiškėjas apeliaciniame skunde plačiau nepaaiškina. Pirmosios instancijos teismui pareiškėjas, prašydamas priteisti neturtinę žalą, paaiškino, kad dėl Panevėžio AVPK kaltės jis iki šiol negali pataisos namuose pasimatyti su žmogumi, kurį myli. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad jam teko labai daug nervintis ir pergyventi dėl atidėtų skyrybų ir įtampos santykiuose su drauge, kurią pareiškėjas ketino vesti po skyrybų. Pasak pareiškėjo, dėl nervų sutriko miegas, apetitas, pareiškėjui buvo paskirti raminamieji vaistai.

4720.

48Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

4921.

50Pagal administracinių teismų praktiką, teikiant reikalavimą atlyginti žalą (tiek turtinę, tiek ir neturtinę), be kita ko, būtina pagrįsti, kad atsakovo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų pareigų neįvykdymas objektyviai lėmė neigiamus padarinius arba buvo žalos priežastis, arba pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, kad valstybei ir (ar) savivaldybei tektų atsakomybė. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką (pvz., žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008) priežastinio ryšio nustatymo byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, naudojant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1812-492/2017, 2017 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3594-520/2017, 2017 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2121-624/2017, 2017 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3609-624/2017 ir kt.).

5122.

52Iš pareiškėjo skundo turinio galima daryti išvadą, kad pareiškėjas patyrė neigiamus išgyvenimus dėl skyrybų proceso užsitęsimo, kuris lėmė įtampą jo ir jo draugės santykiuose. Pareiškėjo nuomone, jo skyrybos užsitęsė dėl to, kad pareiškėjas, nebūdamas informuotas apie Panevėžio AVPK nutarimu paskirtą baudą, pateikė neteisingą informaciją savo advokatams, tvarkantiems skyrybų klausimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime šios pareiškėjo aplinkybės nenustatė. Priešingai, teismas konstatavo, kad Panevėžio AVPK Nutarimas ir jo panaikinimas objektyviai negalėjo turėti įtakos pareiškėjo santuokos nutraukimo teisminio proceso trukmei. Pareiškėjas apeliaciniame skunde šios teismo išvados neginčija ir nepateikia jokių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, kad pareiškėjui laiku sužinojus apie Panevėžio AVPK Nutarimą dėl baudos skyrimo, pareiškėjo santuoka būtų buvusi nutraukta greičiau, o tuo labiau, kad tai būtų lėmę, jog jo ir jo draugės santykiuose nebūtų įtampos. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad Panevėžio AVPK yra atsakingas už tai, kad pareiškėjas kentėjo dėl negalėjimo pataisos įstaigoje pasimatyti su savo tuometine drauge. Nekonstatavus faktinio priežastinio ryšio tarp teismo nustatytų Panevėžio AVPK neteisėtų veiksmų ir pareiškėjo nurodytos neturtinės žalos, nėra pagrindo antrajame etape vertinti teisinio priežastinio ryšio, sprendžiant, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo.

5323.

54Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo reikalavimas priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo pagrįstai atmestas. Šį teismo sprendimą naikinti ar keisti pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

55Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

56Pareiškėjo A. N. apeliacinį skundą atmesti.

57Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

58Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas A. N. (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. gruodžio 22 d.... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Panevėžio AVPK 2013 m. kovo 22 d. nutarimu skyrė... 9. 3.... 10. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio AVPK, atsiliepime... 11. 4.... 12. Panevėžio AVPK pažymėjo, kad pirmiausia pareiškėjui buvo surašytas 2013... 13. II.... 14. 5.... 15. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 14 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Panevėžio AVPK veiksmų neteisėtumą... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad tai, jog protokolas buvo surašytas asmeniui, jo tapatybę... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad pareiškėjo prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos... 22. III.... 23. 9.... 24. Pareiškėjas A. N. pateikė apeliacinį skundą, kurį vėliau patikslino (b.... 25. 10.... 26. Pareiškėjas nurodo, kad kategoriškai nesutinka su pirmosios instancijos... 27. 11.... 28. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Panevėžio AVPK, atsiliepime prašo... 29. 12.... 30. Panevėžio AVPK pastebi, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė, jog... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. 13.... 34. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pareiškėjas... 35. 14.... 36. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, nenustatęs vienos... 37. 15.... 38. Pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį, žalą, atsiradusią dėl valstybės... 39. 16.... 40. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju žala pareiškėjui nebuvo priteista, nes... 41. 17.... 42. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, siekė prisiteisti turtinę ir... 43. 18.... 44. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala, be kita ko, yra asmens turto... 45. 19.... 46. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 47. 20.... 48. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala yra asmens fizinis... 49. 21.... 50. Pagal administracinių teismų praktiką, teikiant reikalavimą atlyginti... 51. 22.... 52. Iš pareiškėjo skundo turinio galima daryti išvadą, kad pareiškėjas... 53. 23.... 54. Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 56. Pareiškėjo A. N. apeliacinį skundą atmesti.... 57. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimą... 58. Nutartis neskundžiama....