Byla 2A-2028-345/2012
Dėl skolos ir nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės, Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „TLO“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dizaino kryptis“ ieškinį atsakovui UAB ,,TLO, dėl skolos priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl skolos ir nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nustatyta, kad ginčo šalys 2010 m. sausio 22 d. sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas ir atsakovas sutarė dėl verslo valdymo sistemos sukūrimo, atliekant sutarties prieduose numatytus darbus bei numatant darbų atlikimo terminus ir kainą.

5Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 21759,80 Lt skolos už atliktus darbus ir 2650 Lt nuostolių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atliko visus sutartus darbus, juos perdavė atsakovui, tačiau atsakovas taip ir neatsiskaitė.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nesutikimą motyvavo tuo, kad ieškovas sutartų darbų iki galo neatliko. Pareikštu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo patirtus 8902 Lt dydžio nuostolius, kurie susidarė per daug apmokėjus ieškovui už darbus, kurių realiai jis neatliko.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė: priteisė iš atsakovo ieškovui 21759,80 Lt skolos, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir 7959,87 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad ieškinys yra pagrįstas, kadangi ieškovas atliko ginčo sutarties prieduose numatytus darbus, ką patvirtina šalių pasirašyta dokumentacijos bei Dizaino priėmimo-perdavimo aktas, taip pat šalių susirašinėjimas apie sutarties vykdymo eigą, iš kurio teismas darė išvadą, kad ieškovas, atlikęs konkrečius darbus perdavė juos atsakovui, tačiau pastarasis su juo nebendradarbiavo.

10Teismo nuomone sutarties dalykas (ir jos esmė yra nurodyta 2.1p.), t.y. ,,vykdytojas savo rizika įsipareigoja sukurti Kūrinį ir atlikti Dizaino darbus bei perduoti užsakovui visas autoriaus teises į kūrinį ir Dizaino darbus, įdiegti užsakovui Programinę įrangą ir leisti ja naudotis užsakovui, taip pat įdiegti papildomus funkcinius reikalavimus, nurodytus sutarties pagrindu parengiamoje dokumentacijoje, apmokyti atsakovo darbuotojus naudotis sistema“. Teismas sprendė, kad minėtus darbus ieškovas atliko. Kadangi darbų atlikimas buvo suskirstytas į du etapus, atsakovas sutiko apmokėti už dalį atliktų darbų, teismas konstatavo, kad sutarties dalykas buvo dalus.

11Teismas nurodė, kad pats atsakovas privalėjo dėl greitųjų kreditų sistemos funkcionavimo Lenkijoje pasirašyti su Lenkijos viešaisiais registrais ir paslaugų tiekėjais sutartis, ko pastarasis nepadarė, nes nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Kadangi atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu, todėl atsakovas pagal CK 6.64 str.1 d. 1 p. ir 3 d. laikomas pažeidusiu prievolę ir privalo ieškovui atlyginti nuostolius. Atsakovas taip pat pažeidė CK 6.662 str. reikalavimą priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus, todėl ieškovas pagrįstai vienašališkai pasirašė perdavimo aktą. Anot teismo, atsakovas nepateikė pagrįstų įrodymų, kad neabejotinai matėsi, jog ieškovas sutarties per nustatytą terminą neįvykdys ir todėl nepagrįstai nutraukė sutartį, jei atsakovas būtų bendradarbiavęs su ieškovu, ką įstatymas įpareigoja daryti šalis, tokiu atveju nebūtų kilęs ginčas, nebūtų pažeistos realios ir tariamos šalių teisės.

122012 m. vasario 24 d. nutartimi teismas ištaisė sprendime padarytą rašymo apsirikimą ir rezoliucinėje dalyje papildomai nurodė, kad iš atsakovo ieškovui priteistina ir 2560 Lt nuostolių.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „TLO“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą panaikinti; priteisti iš ieškovo 8 902 Lt nuostolių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia tokiais esminiais argumentais:

151. Skundžiamas sprendimas neatitinka CPK 270 str. reikalavimų. Motyvuojamojoje sprendimo dalyje nėra pateiktas įrodymų, kurių pagrindu teismas pripažino, kad ieškovas tinkamai įvykdė 2010 m. sausio 22 d. sutartį Nr. 10-10/P02, vertinimas, rašytinių įrodymų analizė. Ieškovas pripažino, kad įvykdė tik dalį sutarties priede Nr. 1 „Sprendimo sukūrimas ir projekto valdymas“ bei dalį „Grafinis sprendimas“ dalyje nurodytų darbų. Kitą sutarties dalyką sudarančių darbų ieškovė nevykdė arba vykdė netinkamai.

162. Sutarties sudarymo tikslas buvo ne pats darbo procesas, o darbo rezultatas, kurio pageidavo atsakovas ir kuris turėjo jam būti perduotas iki 2010 m. gegužės 31 d. Ieškovas turėjo sukurti Lenkijoje veikiančią greitų kreditų valdymo programą. Darbų nurodytų sutarties priedo Nr. 1 „Vartotojo sąsajos realizavimas“ ir „SystemSight Credit sistema“ dalyse bei priede Nr. 2 ieškovas nevykdė.

173. Antstolio V. M. 2010 m. rugpjūčio 4 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 13-10-564 patvirtina, kad 2010 m. rugpjūčio 4 d. atidarant interneto puslapius yra gaunama informacija, nieko bendro neturinti su atsakovo verslu. Viena iš pagrindinių sutarties sąlygų buvo sistemos veikimas lenkų kalba. Užfiksuota, kad nebuvo atliktas tinkamas internetinių puslapių vertimas ir kt. Ieškovas tik praėjus 2 mėnesiams nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, paskubomis atlikto dalies jau lietuvių kalba veikiančių UAB „Bobutės paskola“ ir Popkreditas internetinių puslapių vertimą į lenkų kalbą ir užfiksavo tai antstolio protokole. Iš teismo sprendimo nėra aišku, kokiu pagrindu teismas pripažino, kad ieškovas visus savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai.

184. Atsakovas ieškovui sumokėjo 15 000 Lt avansą. Ieškovo atliktų darbų kaina yra 6 098 Lt su PVM. Atsakovas sumokėjęs avansą ir negavęs darbo rezultato dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo patyrė 8 902 Lt nuostolį, kuris turi būti priteistas iš ieškovo.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Dizaino kryptis“ prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Pateikia tokius pagrindinius atsikirtimus:

201. Visi į bylą pateikti įrodymai buvo detaliai ištirti teismo posėdyje. Visos teismo išvados ir motyvai yra pagrįsti į bylą pateiktų įrodymų analize ir vertinimu, todėl atsakovo argumentai, jog teismo sprendimas neatitinka CPK 270 str. reikalavimų, yra atmestini.

212. Bylos šalių sudarytoje sutartyje nebuvo nurodyta, kad jos tikslas yra jau veikiančios kreditų valdymo sistemos adaptacija Lenkijos rinkai. Atsakovo veiksmai, priimant prievolę iš ieškovo dalimis ir sutinkant apmokėti dalį ieškovo atliktų darbų patvirtina faktą, jog sutarties objektas buvo dalus. Faktą, jog ieškovas atliko visus sutarties prieduose Nr. 1-2 nurodytus darbus įrodo antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas bei kiti įrodymai: el. laiškai; 2010 m. kovo 31 d. dizaino priėmimo – perdavimo aktas; 2010 m. kovo 16 d. dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktas.

223. Teismo išvadą, kad atsakovas privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, kurie atsirado atsakovui atsisakius įmonės steigimo Lenkijoje paslaugų patvirtino į bylą pateikti įrodymai, jog iki atsakovui atsisakant įmonės steigimo Lenkijoje paslaugų, ieškovas jau buvo užsisakęs įmonės steigimo paslaugas teisinėje įmonėje „Comti“ ir sumokėjęs avansą.

234. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas iš savo pusės atliko visus darbus, būtinus greitųjų kreditų sistemos funkcionavimui Lenkijos rinkoje, o tolimesnis kreditų sistemos funkcionavimas priklausė tik nuo atsakovo veiksmų, t.y. nuo to kaip operatyviai atsakovas pasirašys sutartis su Lenkijos viešaisiais registrais ir paslaugų teikėjais. Ieškovas į bylą pateikė el. laiškus, kurie patvirtina, jog siekiant integruoti ieškovo sukurtą sistemą su Lenkijos viešaisiais registrais buvo ieškomi projekto partneriai Lenkijoje, organizuojami atsakovo susitikimai bei su sutarčių pasirašymai su individualia P. L. įmone „Comti“, „EVP International“, „CASHBILL“ ir kt. Tačiau atsakovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad bendradarbiavo su ieškovu, sudarė sutartis Lenkijoje su paslaugų teikėjais ir dėl ieškovo kaltės pagrįstai nutraukė sutartį.

245. Atsakovui nutraukus sutartį ieškovas visus darbus jau buvo atlikęs. Greitųjų kreditų programos programavimo ir įdiegimo darbai faktiškai buvo atlikti ir perduoti atsakovui 2010 m. gegužės 7 d., t.y. pradėjus 26 darbo dienoms nuo dizaino darbų patvirtinimo dienos.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacijos procesinį teisinį dalyką sudaro apeliacinių skundų faktinio ir teisinio pagrindo įvertinimas bei patikrinimas ar nėra aplinkybių, sudarančių absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 320 str.). Apeliacijoje vertinama tai, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo). Iš apeliacinio skundo matyti, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo revizija apeliacine tvarka yra susijusi su ieškovo ir atsakovo 2010 m. sausio 22 d. sudarytos sutarties Nr. 10-10/P02 turinio bei sąlygų aiškinimu.

27Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Sutarčių aiškinimo taisyklės taikomos kartu su sutarties teksto (sąlygų) lingvistinės analizės metodu ir paprastai negali paneigti vienareikšmių ir šalių aiškiai patvirtintų sąlygų buvimo, jų privalomos galios šalims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2008). CK 6.193 str. 2 d. taip pat reikalaujama, kad sutartis būtų aiškinama sistemiškai, nepaliekant neaptarto nė vieno reikšmingo sutarties punkto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2005). Kasacinio teismo akcentuota ir tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010). Iš minėto aišku, kad aiškinant sutarties turinį bei jos sąlygas prioritetas teikiamas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodui, kurio tikslas – išsiaiškinti tikruosius sutarties šalių ketinimus pasirašant sutartį.

28Sutarties 2.1. punktu ieškovas ir atsakovas sulygo, jog ieškovas įsipareigoja savo rizika sukurti Kūrinį ir atlikti Dizaino darbus bei perduoti atsakovui visas autoriaus turtines teises į Kūrinį ir Dizaino darbus, įdiegti Užsakovui Programinę įrangą ir leisti ja naudotis atsakovui, o taip pat įdiegti papildomus funkcinius reikalavimus, nurodytus Sutarties pagrindu parengiamoje dokumentacijoje, apmokyti Užsakovo darbuotojus naudotis sistema. Remiantis Sutarties 2.4. punktu ieškovas įsipareigojo įsteigti Lenkijoje įmonę bei parengti visus įmonės veiklai būtinus dokumentus, numatytus Priede Nr. 4, dokumentacijoje ir techniniuose reikalavimuose. Sutarties 1.1 punkte pateiktos definicijos, naudojamos sutarties tekste, iš kurių matyti, kad Programinė įranga apibrėžta kaip greitų kreditų valdymo sistema, kuri nuosavybės teisėmis, įskaitant turtinėmis autoriaus teisėmis, priklauso ieškovui, o pagal sutarties 2.3. punktą yra licencijuojama atsakovui. Dizaino darbai apibrėžti kaip Interneto svetainės dizaino sukūrimo darbai, Interneto svetainės turinio valdymo sistemos įdiegimo ir vartotojo sąsajos programavimo darbai. Įmonės steigimas (kaip tai numatyta sutarties 2.4 punkte) Sutarties 5.4 punkte apibrėžtas kaip ieškovo įsipareigojimas inicijuoti, koordinuoti ir užtikrinti sklandų įmonės steigimo procesą Lenkijoje, sudaryti arba tarpininkauti sudarant sutartis su visomis verslo vystymui būtinomis organizacijomis bei tarpininkais, parengti atsakovo patvirtintą verslo modelį bei Lenkijos įstatymus atitinkančią Kreditų išdavimo sutartį. Sisteminė Sutarties nuostatų analizė bei liudytojo K. E. paaiškinimai (t. 2, b. l. 30) rodo, kad ieškovas Sutartimi iš esmės įsipareigojo sukurti funkcionuojančią kreditų valdymo sistemą, interneto svetainę bei pagelbėti atsakovui steigiant įmonę Lenkijoje. Minėta suponuoja, jog ginčo sutartis yra mišraus pobūdžio (CK 6.156 str. 3 d.), kadangi turi bruožų būdingų tiek rangos, tiek atlygintinų paslaugų sutarčiai. Sprendžiant, kokio rezultato pirkdamas iš ieškovo paslaugas siekė ieškovas, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad byloje pateikta medžiaga, o tiksliau šalių el. laiškų išrašai (t. 1, b. l. 60, 71, 78, 85), antstolio V. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (t. 1, b. l. 115-145), patvirtina, kad atsakovo lauktas rezultatas buvo Lenkijos rinkai pritaikytos kreditų valdymo sistemos, internetinio puslapio sukūrimas bei veiklai vykdyti reikalingos įmonės įsteigimas. Neracionalu manyti, jog atsakovas būdamas protingu bei apdairiu asmeniu Sutartimi būtų siekęs ne konkrečiai Lenkijos rinkos sąlygomis veikti adaptuotos kreditų valdymo sistemos sukūrimo. Tą iš esmės patvirtina ir faktas, jog ieškovas tiek internetinę svetainę, tiek kreditų valdymo sistemą bandė išversti į lenkų kalbą bei Sutarties 6.1. punkte nurodyti antro etapo darbai – Programinės įrangos adaptavimas Lenkijos teisinei sistemai. Sudarytos sutarties sąlygos jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai nustatyta sutartyje, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.).

29Rangos sutarties tinkamas įvykdymas yra siejamas su rangovo įsipareigojimu atlikti tam tikrą darbą savo riziką pagal užsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Sutartų darbų techninė dokumentacija bei projektai buvo patvirtinti ir suderinti šalims 2010 m. kovo 16 d. pasirašius projekto dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktą (t. 1, b. l. 30), 2010 m. kovo 31 d. dizaino priėmimo – perdavimo aktą (t. 1, b. l. 62). Po dokumentacijos suderinimo pagal Sutarties 5.10 – 5.13 p. iki 2010 m. gegužės 7 d. turėjo būti atlikti bei priduoti Sutarties Priede Nr. 1 nurodyti darbai pasirašant atliktų darbų perdavimo aktą (Pirmojo etapo darbai) (t. 1, b. l. 23). Pagal Sutarties 6.3. - 6.7. punktus Antrojo etapo darbai – programinės įrangos adaptavimas Lenkijos teisinei sistemai, privalėjo būti baigti ir perduoti atsakovui ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 1 d. pasirašant Projekto priėmimo – perdavimo aktą. Byloje pateikta medžiaga, susijusi su šalių įsipareigojimų vykdymo eiga, tvirtina, kad rangos darbai nebuvo laiku baigti bei perduoti atsakovui.

30Iš ieškovo vadovės ir K. E., atstovavusio atsakovo interesus, susirašinėjimo el. paštu išrašų matyti, kad 2010 m. gegužės 7 d. ieškovo vadovė išsiuntė K. E. laišką su prisijungimo prie sistemos duomenimis, papildomai nurodė, kad iki pilno sistemos funkcionavimo trūksta: sutarties projekto; tekstų lenkų kalba; SMS providerio trumpojo numerio pajungimo; SMS pranešimų siuntimo pajungimo; Infomonitor duomenų importo aktyvacijos ir suderinimo; bank link integracijos (t. 1, b. l. 71). Apklausiamas teismo posėdžio metu liudytojas K. E. patvirtino, kad 2010 m. gegužės 7 d. jam buvo suteikta prieiga prie ieškovo parengtos sistemos, tačiau sistema nebuvo adaptuota Lenkijai (t. 2, b. l. 31). Iš 2010 m. birželio 8 d. el. laiške ieškovo vadovė nurodė, kad nori priduoti projektą, suorganizuoti mokymus, nurodė, kad sistemoje nėra realizuotas sms pranešimų siuntimas (t. 1, b. l. 91). Atsakovas 2010 m. birželio 16 d. informavo ieškovą, kad Sutartį vienašališkai nutraukia nuo 2010 m. birželio 22 d., kadangi ieškovas neatliko ir nepateikė pridavimui Pirmojo bei Antrojo etapo darbų, numatytų Prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 (t. 1, b. l. 92-93). Pirmojo ir antrojo etapų darbų priėmimo – perdavimo aktai, datuojami 2010 m. birželio 17 d., atsakovui ieškovo buvo išsiųsti 2010 m. birželio 19 d. (t. 1, b. l. 100-101). Taigi byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad iki Sutarties vienašalio nutraukimo darbų priėmimo – perdavimo aktai šalių taip ir nebuvo pasirašyti.

31Vykdydamos rangos sutartį, šalys privalo laikytis jos nuostatų ir sutarčių vykdymo principų reikalavimų: sutartį vykdyti tinkamai, sąžiningai, bendradarbiaujant su kontrahentu. Šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004). Rangos darbų kokybė privalo atitikti įstatymų reikalavimus ir rangos sutarties sąlygas, tokių nesant – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus, darbų rezultatas turi būti tinkamas naudoti pagal sutartyje nurodytą paskirtį (CK 6.663 str.). Jei darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų dėl kokybės, užsakovas turi teisę naudotis CK 6.665 str. 1 d. nustatytais užsakovo teisių gynimo būdais. Darbai atliekami per sutartyje nustatytus terminus. Rangovui pažeidus viso darbo atlikimo galutinį terminą, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą tik tuo atveju, jei dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 1 d.). Jei rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato perdavimo, užsakovas turi priimti faktiškai atliktus darbus ir už juos sumokėti (CK 6.671 str.). Esant ginčui, kad darbai nebuvo perduoti arba perduoti netinkamai, teismai turi tai įvertinti ne tik analizuodami darbų priėmimo aktą, bet turi pasisakyti, ar šie aktai atitinka sutarties ir įstatymo nustatytas sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-235/2005).

32Vienintelis ieškovo į bylą pateiktas įrodymas, jog jo sukurta sistema funkcionavo ir buvo perduota atsakovui, yra 2010 m. rugpjūčio 4 d. antstolio V. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 13-10-564 (t. 1, b. l. 115-145). Iš protokolo matyti, kad faktinių aplinkybių konstatavimo dienai interneto puslapis www.amberfish.eu funkcionavo, buvo galima prisijungti prie valdymo sistemos. Tačiau iš kartu su protokolu pateiktų aplinkybių konstatavimo fiksacijų matyti, jog internetiniame puslapyje ir sistemoje informacija buvo pateikiama maišyta lenkų ir lietuvių kalba (t. 1, b. l. 124, 129, 138). Antstolės N. L. 2010 m. birželio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 62/10/0021 užfiksuota, kad pagal ieškovo atsiųstus duomenis negalima prisijungti prie programinės įrangos (t. 1, b. l. 167). Be to, iš jau aptartos šalių susirašinėjimo el. paštu medžiagos aišku, kad kreditų valdymo sistema nebuvo integruota ir adaptuota su Lenkijos teisine sistema bei registrais (t. 1, b. l. 71, 78).

33Sprendžiant dėl rangos sutartyje sutarto darbo rezultato perdavimo-priėmimo, taip pat taikomi sutarčių vykdymo principai, todėl ieškovas privalėjo tinkamai perduoti atliktus darbus, o atsakovas juos priimti bei atsiskaityti su ieškovu (CK 6.671 str.). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, o būtent antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (t. 1, b. l. 115-145, 167), leidžia teigti, jog darbai „Vartotojo sąsajos realizavimas“ ir „SystemSight Credit sistema“, numatyti Sutarties Priede Nr. 1, ir darbai, numatyti Sutarties Priede Nr. 2, atsakovui faktiškai nebuvo perduoti (CPK 185 str.). Darbų priėmimo – perdavimo aktų pateikimas pats savaime neįrodo, kad Sutarties nutraukimo dienai atlikti darbai faktiškai buvo perduoti atsakovui. Atsižvelgiant į vykdytų darbų specifiką (elektroninės kreditų valdymo sistemos sukūrimas), darytina išvada, kad tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu faktinį darbų perdavimą atsakovui, galima būtų laikyti konkretų rašytinį įrodymą, patvirtinantį, jog atsakovas turėjo technines galimybes prisijungti prie sistemos, ir jis prie jos buvo prisijungęs. Į bylą pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai tvirtina priešingas aplinkybes, tačiau atsižvelgiant į tai, jog ieškovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas datuojamas 2010 m. rugpjūčio 4 d., o atsakovo – 2010 m. birželio 21 d., įrodomosios sverties prioritetas teiktinas 2010 m. birželio 21 d. konstatuotoms aplinkybėms, kadangi jos laiko atžvilgiu yra artimiausios ieškovo vienašalei darbų perdavimo datai (2010 m. birželio 17 d.). Ieškovo pateiktame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotos aplinkybės vertintinos kritiškai dar ir dėl to, jog ieškovas, kaip kreditų valdymo sistemos kūrėjas, galėjo ir po 2010 m. birželio 17 d. vystyti bei tobulinti sistemą, manipuliuoti prisijungimo prie jos duomenimis. Analogiška išvada darytina ir dėl darbų, numatytų Sutarties Priede Nr. 2, perdavimo.

34Kaip matyti iš pateiktos į bylą medžiagos, ginčo nėra dėl to, kad ieškovas faktiškai atliko Sutarties Priede Nr. 1 numatytus „Sprendimo sukūrimas ir projekto valdymas“ bei „Grafinis sprendimas“ darbus. Kadangi ieškovas neįrodė kitų darbų tinkamo perdavimo, atsakovui kilo pareiga atsiskaityti tik už faktiškai atliktus bei priimtus darbus. Ginčo nėra dėl to, jog atsakovas ieškovui po Sutarties pasirašymo pervedė 15 000 Lt avansą (2010 m. sausio 25 d.). Išskaičiavus atliktų darbų kainą (5 040 + PVM = 6 098 Lt), likusi 8 902 Lt suma laikytina ieškovo įgyta be pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo privalėjo būti priteista atsakovui (CK 6.237 str.). Tenkinant atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo 8 902 Lt, taipogi tenkintinas ir reikalavimas priteisti procesines palūkanas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

35Nepagrįstai buvo patenkintas ir ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 650 Lt nuostolių. Įmonės Lenkijoje steigimui būtini darbai bei apmokėjimas už juos aiškiai įvardinti Sutarties Priede Nr. 4. Sutartyje nėra numatyta, kad teikdamas paslaugas, aptartas Priede Nr. 4, ieškovas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis ar kad atsakovui atsiras pareiga padengti ieškovo papildomas išlaidas, susijusias su prisiimtų prievolių vykdymu. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenurodė skundžiamame sprendime argumentų, kodėl laikė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo nuostolius pagrįstu, nors 2012 m. vasario 24 d. nutartimi taisydamas rašymo apsirikimus patvirtino, jog nuostoliai ieškovui buvo priteisti. Teismas neanalizavo, ar buvo visos būtinos sąlygos (CK 6.246 – 6.249 str.) atsakovo civilinei atsakomybei kilti, nekvalifikavo Sutarties Priede Nr. 4 numatytų darbų.

36Sutarties dalis, kuria įsipareigota atsakovui pagelbėti steigti įmonę Lenkijoje, iš esmės atitinka atlygintinų paslaugų teikimo sutarties bruožus (CK 6.193, 6.716 str.). CK 6.717 str. 3 d. numatyta, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, paslaugų teikėjas gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. CK 6.721 str. 1 d. įtvirtinta, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Tokiu atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Nagrinėjamu atveju atsakovo UAB „TLO“ atsisakymas nuo įmonės steigimo Lenkijoje paslaugų kvalifikuotinas kaip Sutarties nutraukimu toje dalyje, todėl pagal nustatytą reguliavimą atsakovas turėjo atsiskaityti su ieškovu (CK 6.721 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad faktiškai nebuvo suteikta paslaugų, numatytų Sutarties Priede Nr. 4, t.y. ieškovas tik pasirašė sutartį su įmone „Comti“ dėl įmonės steigimo paslaugų suteikimo, tačiau faktiškai jokios konkrečios paslaugos (iki atsakovo valios dėl įmonės steigimo paslaugų atsisakymo išreiškimo ieškovui) nebuvo suteiktos. Taigi nagrinėjamu atveju atsakovui negalėjo atsirasti pareiga padengti ieškovo įmonei „Comti“ sumokėto avanso, kadangi faktiškai nebuvo suteikta jokių paslaugų, be to, iš Sutarties nuostatų negalima betarpiškai spręsti, kad šalys būtų sutarusios, jog ieškovas savo paslaugų teikimui gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Dėl minėto darytina išvada, kad nesant neteisėtų atsakovo veiksmų (vienos iš būtinųjų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti), pirmosios instancijos teismas negalėjo tenkinti ieškovo reikalavimo dėl nuostolių priteisimo.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad apylinkės teismas tenkindamas ieškinį visapusiškai neanalizavo Sutarties turinio, jos vykdymo eigos, tinkamo darbų atlikimo bei perdavimo momento ir kitų reikšmingų aplinkybių viseto dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą. Ieškinio patenkinimui buvo būtina detaliai ištirti, ar atlikti darbai buvo atsakovui faktiškai perduoti ir koks darbų kompleksas buvo perduotas, t.y. ar visi darbai numatyti Sutarties Prieduose Nr. 1 ir Nr. 2, ar ne. Tačiau klaidingai įvertinus faktines aplinkybes, netinkamai buvo pritaikytos ir atitinkamos materialiosios teisės normos.

38Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti, netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, netinkamai taikė teisės normas, tiek reglamentuojančias rangos teisinius santykius, tiek sutarčių aiškinimo taisykles, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris yra naikintinas. Atitinkamai yra priimtinas naujas sprendimas – ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

39Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują, atitinkamai tarp šalių perskirstomos jų bei valstybės patirtos išlaidos, susijusios su vykusiu teisminiu procesu (CPK 93 str. 5 d.). Patenkinus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovo priteistinas už apeliacinį skundą ir priešieškinį sumokėti žyminiai mokesčiai (t. 1, b. l. 164; t.2, b. l. 113) bei atsakovo patirtos išlaidos, apmokant advokato suteiktą teisinę pagalbą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme – 4 500 Lt (t. 2, b. l. 20-23, 47-48) (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Iš ieškovo taip pat priteistinos ir valstybės patirtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 96 str.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

41Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Dizaino kryptis“ ieškinį atsakovui UAB ,,TLO“ dėl 21 759,80 Lt skolos už atliktus darbus, 2 650 Lt nuostolių ir 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo, atmesti.

42Priešieškinį tenkinti, priteisti iš ieškovo UAB „Dizaino kryptis (į. k. 225257570) atsakovui UAB „TLO“ (į. k. 300120892) 8 902 Lt nuostolių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (8 902 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-08-11) iki teismo sprendimo įvykdymo, 1 187 Lt žyminio mokesčio ir 4 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovo UAB „Dizaino kryptis“ 20,38 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nustatyta, kad ginčo šalys 2010 m. sausio 22 d. sudarė sutartį,... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 21759,80 Lt... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nesutikimą motyvavo tuo, kad ieškovas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu... 9. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad ieškinys yra pagrįstas, kadangi... 10. Teismo nuomone sutarties dalykas (ir jos esmė yra nurodyta 2.1p.), t.y.... 11. Teismas nurodė, kad pats atsakovas privalėjo dėl greitųjų kreditų... 12. 2012 m. vasario 24 d. nutartimi teismas ištaisė sprendime padarytą rašymo... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „TLO“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės... 15. 1. Skundžiamas sprendimas neatitinka CPK 270 str. reikalavimų.... 16. 2. Sutarties sudarymo tikslas buvo ne pats darbo procesas, o darbo rezultatas,... 17. 3. Antstolio V. M. 2010 m. rugpjūčio 4 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 18. 4. Atsakovas ieškovui sumokėjo 15 000 Lt avansą. Ieškovo atliktų darbų... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Dizaino kryptis“ prašo... 20. 1. Visi į bylą pateikti įrodymai buvo detaliai ištirti teismo posėdyje.... 21. 2. Bylos šalių sudarytoje sutartyje nebuvo nurodyta, kad jos tikslas yra jau... 22. 3. Teismo išvadą, kad atsakovas privalo atlyginti ieškovo patirtus... 23. 4. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas iš savo pusės atliko... 24. 5. Atsakovui nutraukus sutartį ieškovas visus darbus jau buvo atlikęs.... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 26. Apeliacijos procesinį teisinį dalyką sudaro apeliacinių skundų faktinio ir... 27. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 28. Sutarties 2.1. punktu ieškovas ir atsakovas sulygo, jog ieškovas... 29. Rangos sutarties tinkamas įvykdymas yra siejamas su rangovo įsipareigojimu... 30. Iš ieškovo vadovės ir K. E., atstovavusio atsakovo interesus,... 31. Vykdydamos rangos sutartį, šalys privalo laikytis jos nuostatų ir sutarčių... 32. Vienintelis ieškovo į bylą pateiktas įrodymas, jog jo sukurta sistema... 33. Sprendžiant dėl rangos sutartyje sutarto darbo rezultato perdavimo-priėmimo,... 34. Kaip matyti iš pateiktos į bylą medžiagos, ginčo nėra dėl to, kad... 35. Nepagrįstai buvo patenkintas ir ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2... 36. Sutarties dalis, kuria įsipareigota atsakovui pagelbėti steigti įmonę... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad apylinkės teismas tenkindamas ieškinį... 38. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 39. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują,... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 41. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą... 42. Priešieškinį tenkinti, priteisti iš ieškovo UAB „Dizaino kryptis (į. k.... 43. Priteisti iš ieškovo UAB „Dizaino kryptis“ 20,38 Lt pašto išlaidų į...