Byla e2-927-381/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „APD Servisas“ (toliau – UAB „APD Servisas“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios kooperatinės bendrovės Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ (toliau – BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“) atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „VM Group“ (toliau – UAB „VM Group“), bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Itoda servisas“ (toliau – BUAB „Itoda servisas“), uždarajai akcinei bendrovei „APD Servisas“ (toliau – UAB „APD Servisas“), T. V., G. V., dėl sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais actio Pauliana ieškinio pagrindu, restitucijos taikymo, tretieji asmenys E. P., V. T., I. I. bei L. V..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

52014 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3304-781/2014 Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. Paskirtasis bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ patikrino BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad ieškovas BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ jau būdamas nemokus, sudarė sandorius, kurie pablogino įmonės padėtį ir pažeidė kreditorių interesus.

62012 m. balandžio 18 d. atsakovas T. V. pateikė ieškovui prašymą dėl 215 000 Lt paskolos suteikimo. Taip pat ieškovui buvo pateiktas atsakovo T. V. paaiškinimas dėl paskolos panaudojimo, t.y. kad paskola bus perskolinama UAB „APD Servisas“, kuris įgyvendina Europos sąjungos projektą, ir kad paskola bus grąžinama iš UAB „APD Servisas“.

72012 m. gegužės 15 d. ieškovas ir atsakovas T. V. sudarė paskolos sutartį Nr. 12-00158 EUR, pagal kurią ieškovas atsakovui T. V. suteikė 62 500 Eur paskolą smulkiajam verslui. Sutartyje Nr. 12-00158 EUR šalys susitarė, kad galutinis paskolos grąžinimo terminas yra 2019 m. gegužės 15 d., metinė palūkanų norma 8 proc. Pagal paskolos sutarties Nr. 12-00158 EUR Specialiosios dalies 2.14 punktą paskolos grąžinimas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu ir juridinio asmens laidavimu. 2012 m. gegužės 15 d. sudaryta laidavimo sutartis Nr. 12-00158 EUR L32, kuria UAB „APD Servisas“ laidavo už T. V. prievoles pagal 2012 gegužės 15 d. paskolos sutartį Nr. 12-00158 EUR.

82013 m. liepos 15 d. ieškovas BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir atsakovas T. V. pasirašė susitarimą dėl paskolos sutarties grąžinimo tvarkaraščio pakeitimo, nustatant 6 mėn. paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo atidėjimą. 2013 m. lapkričio 18 d. kredito unijos valdyba posėdyje (taip pat 2013 m. lapkričio 22d. posėdyje) svarstė atsakovų UAB ,,VM Group" ir T. V. prašymus užskaityti papildomo pajaus įnašo dalis proporcingai kiekvienos paskolos galutiniam dengimui, o likusią sumą pervesti į UAB „VM Group“ einamąją sąskaitą (ieškovas savo ieškinyje pažymėjo, kad jam, kaip kredito unijos bankroto administratoriui, protokole nurodyti atsakovų prašymai perduoti nebuvo). Remiantis šių valdybos posėdžių protokolų duomenimis, atsakovo T. V. paskolos likutis 2013 m. lapkričio 18 d. buvo 9 079,59 EUR pagal paskolos sutartį Nr. 12-00158 EUR.

92013 m. lapkričio 28 d. trišale skolos ir reikalavimo teisės perkėlimo sutartimi Nr. 20131128-352 ieškovas, atsakovas T. V. ir atsakovas BUAB „Itoda servisas", susitarė, kad BUAB „Itoda servisas“ (skolos perėmėjas) perima visas teises ir pareigas į T. V. (pradinio skolininko) 9 091,53 Eur skolą pagal BKB Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir T. V. (pradinio skolininko) 2012 m. gegužės 15 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. 12-00158 EUR, bei perima visas reikalavimo teises į T. V. (pradinio skolininko) turimą 31 350,00 Lt pajinį įnašą. T. V. skolą, kuri tuo metu buvo lygi jo pajiniam įnašui, atsakovas BUAB „Itoda servisas“ perėmė nenustačius palūkanų, delspinigių, esant panaikintoms skolos užtikrinimo priemonėms. BUAB „Itoda servisas“ ieškovui įmokų sutarties pagrindu nemokėjo. 2014 m. birželio 19 d. bendrovei buvo iškelta bankroto byla. 2014 m. lapkričio 24 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi atsakovas BUAB „Itoda servisas“ pripažintas bankrutavusia.

10BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorius, siekdamas į bankrutavusios bendrovės turto masę sugrąžinti pagal ginčijamus sandorius prarastas įmokas, kurias reguliariai mokėjo pradiniai paskolų gavėjai, tarp jų ir T. V., be kitų reikalavimų teismui nurodė ir šiuos reikalavimus: pripažinti iš dalies negaliojančia actio Pauliana pagrindu 2013 m. lapkričio 28 d. trišalę skolos ir reikalavimo teisės perkėlimo sutartį Nr. 20131128-3, sudarytą tarp ieškovo, atsakovo BUAB „Itoda servisas“ ir atsakovo T. V. ta apimtimi, kuria BUAB „Itoda servisas“ perėmė visas teises ir pareigas į T. V. 9 091,53 Eur skolą pagal ieškovės ir T. V. sudarytą 2012 m. gegužės 15 d. paskolos sutartį Nr. 12-00158 EUR ir taikyti restituciją – atnaujinti T. V. prievoles pagal BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir T. V. sudarytą 2012 m. gegužės 15 d. paskolos sutartį Nr. 12-00158 EUR; nustatyti, kad atsakovų T. V. ir UAB „APD Servisas“ solidari prievolė ieškovui pagal paskolos sutartį Nr. 12–00158 EUR yra 20 772,61 Eur negrąžinta paskolos suma ir 1 527,40 Eur palūkanų, iš viso 22 300,01 Eur.

11Ieškovas pirmosios instancijos teismo taip pat prašė atsakovui UAB „APD Servisas“ taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti jam priklausančias pinigines lėšas, o jų nesant arba esant nepakankamai – nekilnojamąjį turtą 22 300,01 Eur sumai, atsakovui paliekant teisę daryti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir atsiskaityti su ieškovu.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovo BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu ir, be laikinųjų priemonių pritaikymo kitiems atsakovams, nutarė areštuoti atsakovui UAB „APD Servisas“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai — pinigines lėšas, bendrai ne didesnei, nei 22 300,01 Eur sumai, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų daryti privalomus mokėjimus ir atsiskaityti su ieškovu.

14Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad, sprendžiant dėl to, ar nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, tokia aplinkybė preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas kilęs dėl didelės sumos. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškinys pareikštas dėl didelės, tai yra 109 816,67 Eurų (visų ieškovo reikalavimų atsakovams suma), sumos. Vilniaus apygardos teismas pažymėjo, kad vienam iš atsakovų yra iškelta bankroto byla, dar du atsakovai byloje yra fiziniai asmenys ir yra pagrindas manyti, jog nepritaikius tam tikrų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas, atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyros principą bei į atsakovų teisėtus interesus, išreiškė nuomonę, kad pirmiausiai turėtų būti areštuojamas kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, o tik jo nesant – piniginės lėšos.

15Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių — piniginių lėšų ir/arba nekilnojamojo turto arešto taikymo atsakovui UAB „APD Servisas”, kaip sudarytos paskolos sutarties laiduotojui, spręstina, jog patenkinus ieškinio reikalavimą, didelė tikimybė, jog jam taip pat atsiras prievolė atlyginti ieškovo patirtą žalą.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atskiruoju skundu atsakovas UAB „APD Servisas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

  1. Pirmosios instancijos teismas nutartį grindžia tuo, kad ginčas kilęs dėl didelės sumos ir todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. 22 300,01 Eur suma, kurios ribose buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nelaikytina didele laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu veikiančiam juridiniam asmeniui ir savaime sudarančiu pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų apie atsakovo UAB „APD Servisas“ galimai sunkią finansinę padėtį. Todėl šiuo atveju negalėjo būti nustatyta objektyvių aplinkybių, iš kurių galima būtų spręsti, jog atsakovas UAB „APD Servisas“ gali imtis veiksmų turtą paslėpti, apsunkinti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, jokių kitų motyvų ieškovas prašyme nenurodė. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet sukelia skolininkui daiktinių teisių ir lėšų suvaržymą, kas gali sukelti neigiamų padarinių jam vykdant veiklą, atsiskaitant su darbuotojais, todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik esant pagrindui manyti, jog nesiėmus jų, teismo sprendimas būtų neįvykdytas.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutartyje apsiribojo bendros prezumpcijos, jog didelė ieškinio suma sudaro pagrindą manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, paminėjimu. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, visiškai neanalizavo viešai skelbiamų atsakovo UAB „APD Servisas“ finansinės atskaitomybės duomenų, kurie patvirtina, jog pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu tikrai nėra. Atsakovo 2013 metų balansas patvirtina, jog atsakovo turtas bendrai sudaro 884 798 Lt (256 625,21 Eur), tuo tarpu pelno (nuostolių) ataskaita už šį laikotarpį patvirtina, jog atsakovas 2013 metus baigė su 26 226 Lt (7 595,57 Eur) grynuoju pelnu. Atitinkamai, 2014 m. balansas patvirtina, jog atsakovo turtas bendrai sudaro 973 445 Lt (281 929,15 Eur), tuo tarpu pelno (nuostolių) ataskaita už šį laikotarpį patvirtina, jog atsakovas 2014 metus baigė su 25 610 Lt (7 417,16 Eur) grynuoju pelnu. Atsakovo UAB „APD Servisas“ finansinių duomenų analizė aiškiai parodo skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą, dėl ko tokia nutartis turėtų būti naikinama.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir motyvuotą nutartį, kurios naikinti nėra pagrindo. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliko pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų prima facie įvertinimą ir nustatė, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „APD Servisas” ir kaip sudarytų paskolos sutarčių laiduotojui, kadangi, patenkinus ieškinio reikalavimą, yra didelė tikimybė, jog taip pat atsiras prievolė atlyginti ieškovo patirtą žalą.
  2. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kai yra galimybė, kad teismo sprendimas pasunkės ar pasidarys neįmanomas, vadovavosi teismų praktikoje suformuluota taisykle, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (2008 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis, civilinė byla Nr. 2-1004/2008 ir kitos).
  3. Apelianto pateikta balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita nepaneigia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Atsakovo turimą turtą sudaro keliolikos metų senumo transporto priemonės, iš kurių tik vienas automobilis yra naujesnis, t.y. 2013 metų. UAB „APD Servisas“ neturi kitų įmonių akcijų ar kitokio vertingo turto, į kurį ieškovui palankaus sprendimo atveju būtų galima nukreipti išieškojimą. Iš antstoliui pateikto UAB „APD Servisas“ Swedbank sąskaitos išrašo matyti, kad 2015 m. kovo 12 d. įmonės banko sąskaitos likutis buvo tik 1 488,97 Eur. UAB „APD Servisas“ 2014 metais turėjo 25 610,00 Lt grynojo pelno, todėl atsakovo teiginys, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į atsakovo turimą turtą bei gaunamas pajamas, nėra didelė, yra nepagrįstas.
  4. Teismo nutartimi leista areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, bendrai ne didesnei, nei ieškinio reikalavimo sumai, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų daryti privalomus mokėjimus ir atsiskaityti su ieškovu. Toks laikinųjų apsaugos taikymo eiliškumas atitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

21Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apelianto atžvilgiu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Dėl naujų įrodymų prijungimo

23CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė atsisakyti priimti į bylą naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nebent pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 str.). Apeliantas su atskiruoju skundu teikia rašytinius įrodymus – UAB „APD Servisas“ 2014 m. balansą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, apie šio klausimo nagrinėjimą neinformuojant apelianto ir nesuteikiant jam galimybės pasisakyti dėl tokio prašymo pagrįstumo ir pateikti įrodymus, šie jo teikiami įrodymai, kuriais siekiama paneigti teismo konstatuotą prezumpciją dėl ieškinio sumos reikšmingumo atsakovui, priimami ir vertinami kartu su kitais bylos duomenimis. Taip pat priimami ieškovo su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikti 2015 m. kovo 2 d. turto aprašas, antstolių informacinės sistemos išrašas dėl UAB „APD Servisas“ ir UAB „APD Servisas“ AB „Swedbank“ sąskaitos išrašas (CPK 17 str.).

24Atskirasis skundas netenkintinas

25Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą.

26Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Tuo tarpu, jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

27Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį keliems tarpusavyje susijusiems atsakovams, tarp jų ir apeliantui, dėl trišalės skolos ir reikalavimo teisės perkėlimo sutarties, sudarytos tarp ieškovo, atsakovo BUAB „Itoda servisas“ ir atsakovo T. V. pripažinimo negaliojančia ta apimtimi, kuria BUAB „Itoda servisas“ perėmė visas teises ir pareigas į T. V. 9 091,53 Eur dydžio skolą pagal ieškovo ir T. V. paskolos sutartį, už kurios tinkamą įvykdymą laidavo apeliantas UAB „APD Servisas“. Ieškovas prašė taikyti restituciją, atnaujinant atsakovų T. V. ir UAB „APD Servisas“ solidarią prievolę ieškovui pagal paskolos sutartį ir nustatant, kad šią prievolę sudaro 20 772,61 Eur negrąžinta paskolos suma ir 1527,40 Eur palūkanų, iš viso – 22 300,01 Eur.

28Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje aiškiai nesuformulavo reikalavimo priteisti skolą iš atsakovų T. V. bei UAB „APD Servisas“, tačiau, atsižvelgus į BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinio turinį ir kompensacinę actio Pauliana paskirtį, darytina išvada, jog ieškovas pirmosios instancijos teismo iš tiesų prašo taipogi solidariai priteisti iš minėtų atsakovų 22 300,01 Eur dydžio skolą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog remiantis 2013 m. lapkričio 18 d., 2013 m. lapkričio 22 d. ieškovo valdybos posėdžio protokolais, 2013 m. lapkričio 28 d. trišale skolos ir reikalavimo teisės perkėlimo sutartimi, atsakovo T. V. skolos likutis ieškovui pagal paskolos sutartį buvo lygus 9 079,59 Eur dydžio sumai (tai ieškinyje pripažįsta ir ieškovas), tačiau iš atsakovų reikalaujama priteisti 22 300,01 Eur remiantis skolos grąžinimo grafiku. Atsižvelgdamas į tai, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėjamas ieškinio pagrįstumas iš esmės, netiriami ir nevertinami ieškinio faktiniai ir teisiniai argumentai, juos patvirtinantys įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „I. T.“ prieš UAB „A. M.“), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo skolos likučio dydis yra įrodinėjimo dalykas ir ieškovo reikalavimas yra preliminariai pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, pagrįstai padarė išvadą, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Pažymėtina, kad teismas šioje civilinio proceso stadijoje tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t.y. pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

30Pirmosios instancijos teismas pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui pritaikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytas laikinųjų apsaugos priemonių rūšis – apelianto nekilnojamojo, kilnojamojo turto bei turtinių teisių areštą.

31Apeliantas UAB „APD Servisas“ atskirąjį skundą argumentavo tuo, kad byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų apie jo galimai sunkią finansinę padėtį, todėl negalėjo būti nustatyta objektyvių aplinkybių, iš kurių galima būtų spręsti, jog atsakovas UAB „APD Servisas“ gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindė tuo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutartyje apsiribojo bendros prezumpcijos, jog didelė ieškinio suma sudaro pagrindą manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, paminėjimu. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, visiškai neanalizavo viešai skelbiamų atsakovo UAB „APD Servisas“ finansinės atskaitomybės duomenų, kurie, patvirtina, jog pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu tikrai nėra. Kaip ne karta šioje byloje akcentuota šalių ir pirmosios instancijos teismo, aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009 ir kitos). Taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė. Šiuo atveju apeliantas su atskiruoju skundu pateikė UAB „APD Servisas“ 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, kuriuo grindžia savo teiginį, kad bendrovės finansinė padėtis yra gera – 2013 m. bendrovės turtas buvo lygus 884 798 Lt sumai, o 2014 m. jau 973 445 Lt sumai, įmonės grynasis pelnas 2013 m. buvo 26 226 Lt, o 2014 m. – 25 610 Lt.

32Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Taigi, būtent ieškovui tenka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės pagrindimo pareiga. Prašydamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti ieškinį dėl priteisimo, ieškovas turi pateikti tiek įrodymų, kurių pakaktų teismui įvertinti, ar egzistuoja preliminari grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas neapribojus atsakovo galimybių disponuoti jo turimu turtu. Prieš tai minėta, kad tokia grėsmė preziumuojama, kai ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos. Ar yra faktinis pagrindas remtis šia prezumpcija kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas. Jeigu ja yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012 ir kitos). Siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas turtinis reikalavimas nėra didelis ir nesudaro pagrindo teismui taikyti didelės ieškinio sumos prezumpciją, atsakovas turi teikti teismui tą patvirtinančius įrodymus, t. y. rodančius jo gerą turtinę padėtį.

33Nagrinėjant apelianto argumentus, pirmiausia pažymėtina tai, kad nurodytą bendrovės turtą atitinkamai sudarė 2013 m. 347 600 Lt ilgalaikio ir 325 282 Lt trumpalaikio turto, o 2014 m. 622 429 Lt ilgalaikio ir 262 369 Lt trumpalaikio turto. Pabrėžtina, kad trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį (vienerius finansinius metus) pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Todėl net ir realiai šiuo metu egzistuojantis jis iš esmės pagal savo pobūdį gali keistis, todėl negali patikimai garantuoti pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo ilgesnėje perspektyvoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1941/2014). Vertinant atsakovo turtinę padėtį, turi būti vadovaujamasi ne vienu konkrečiu finansiniu rodikliu, o atsižvelgiama į visumą balanse nurodytų duomenų, iš kurių svarbiausi yra pradelstos skolos bei jų santykis su turimo turto verte, taip pat kitus duomenis, apibūdinančius įmonės ūkinės–komercinės veiklos rezultatus ir galimybes užtikrinti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovo pateiktuose dokumentuose matyti, kad 2014 m. bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 504 502 Lt, o 2013 m. – 437 645 Lt. Juose nedetalizuojama, kokios skolos yra pradelstos, todėl, įvertinant šios sumos santykį su įmonės turimo turto verte (973 445 Lt – 2014 m., o 2013 m. – 884 798 Lt), taip pat nėra pakankamo pagrindo padaryti išvadą, jog atsakovo finansinė padėtis yra gera ir kad ieškinio suma (22 300,01 Eur) jam nėra didelė. Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė 2014 m. veikė pelningai (grynasis pelnas sudarė 25 610 Lt), tačiau tai nėra pakankamas įrodymas paneigti teismo padarytą išvadą dėl didelės ieškinio sumos atsakovui prezumpcijos galiojimo, nesant į bylą pateiktų duomenų apie atsakovo sudaromus sandorius, vykdomus atsiskaitymus su kreditoriais ir pan. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą pateikia duomenis, kad UAB „APD Servisas“ turimą turtą sudaro keliolikos metų senumo transporto priemonės, iš kurių tik vienas automobilis yra naujesnis, t.y. 2013 metų ir bendrovė neturi kitų įmonių akcijų ar kitokio vertingo turto, į kurį ieškovui palankaus sprendimo atveju būtų galima nukreipti išieškojimą. Iš antstoliui pateikto UAB „APD Servisas“ Swedbank sąskaitos išrašo matyti, kad 2015 m. kovo 12 d. įmonės banko sąskaitos likutis buvo tik 1 488,97 Eur. Tokios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados apie būtinybę taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones ieškovo pareikštam reikalavimui užtikrinti.

34Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo konkrečiu atveju apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro neproporcingą žalą jo teisėms bei teisėtiems interesams ar kelia realią grėsmę jo ūkinei–komercinei veiklai ar jo dalykinei reputacijai.

35Šis teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės atsakovui prašyti teismo taikyti galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą, prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146, 148, 149 straipsniai). Neatsižvelgiant į tai, ar atsakovas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, pareikš prašymą pirmosios instancijos teismui dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, ar tokio prašymo nepareikš, įstatymas jam suteikia teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu įsiteisėtų sprendimas, kuriuo ieškinys būtų atmestas (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

36Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Vadovaujantis išdėstytais argumentais pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį nėra teisinio pagrindo.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas pritaikė... 5. 2014 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3304-781/2014 Vilniaus... 6. 2012 m. balandžio 18 d. atsakovas T. V. pateikė ieškovui prašymą dėl 215... 7. 2012 m. gegužės 15 d. ieškovas ir atsakovas T. V. sudarė paskolos... 8. 2013 m. liepos 15 d. ieškovas BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“... 9. 2013 m. lapkričio 28 d. trišale skolos ir reikalavimo teisės perkėlimo... 10. BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorius,... 11. Ieškovas pirmosios instancijos teismo taip pat prašė atsakovui UAB „APD... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi iš dalies tenkino... 14. Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad, sprendžiant dėl to, ar... 15. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad, sprendžiant dėl... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „APD Servisas“ prašo panaikinti Vilniaus... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BKB Kredito unija „Vilniaus... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 23. CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė... 24. Atskirasis skundas netenkintinas... 25. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 26. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį keliems tarpusavyje... 28. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje aiškiai nesuformulavo reikalavimo... 29. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines... 30. Pirmosios instancijos teismas pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui... 31. Apeliantas UAB „APD Servisas“ atskirąjį skundą argumentavo tuo, kad... 32. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi... 33. Nagrinėjant apelianto argumentus, pirmiausia pažymėtina tai, kad nurodytą... 34. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo konkrečiu atveju... 35. Šis teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės atsakovui prašyti... 36. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 38. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą....