Byla eI-691-1063/2018
Dėl žalos atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Freshtravel“ atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Valdsita“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Tomas Blinstrubis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. V. A. (A. V. A.), J. A., T. B., S. B., A. B., D. B., O. Ch., L. Ch., R. Ch., L. J., E. K., L. K. (L. K.), A. A.-K., E. K., M. K., D. K., A. P., A. P., K. P., R. P., R. P., D. S., V. V., R. Ž., V. Ž. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos dėl žalos atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Freshtravel“ atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Valdsita“).

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu prašydami: 1) Priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Ūkio ministerija): A. V. A. (A. V. A.) naudai 860,20 Eur turtinės žalos atlyginimą; J. A. naudai 860,20 Eur turtinės žalos atlyginimą; T. B. naudai 385,09 Eur turtinės žalos atlyginimą; S. B. naudai 385,10 Eur turtinės žalos atlyginimą; A. B. naudai 412,62 Eur turtinės žalos atlyginimą; D. B. naudai 412,62 Eur turtinės žalos atlyginimą; O. Ch. naudai 284,44 Eur turtinės žalos atlyginimą; L. Ch. naudai 273,84 Eur turtinės žalos atlyginimą; R. Ch. naudai 273,84 Eur turtinės žalos atlyginimą; L. J. naudai 273,84 Eur turtinės žalos atlyginimą; E. K. naudai 301,37 Eur turtinės žalos atlyginimą; L. K. (L. K.) naudai 301,37 Eur turtinės žalos atlyginimą; A. A.-K. naudai 301,36 Eur turtinės žalos atlyginimą; E. K. naudai 273,84 Eur turtinės žalos atlyginimą; M. K. naudai 273,84 Eur turtinės žalos atlyginimą; D. K. naudai 274,99 Eur turtinės žalos atlyginimą; A. P. naudai 330,04 Eur turtinės žalos atlyginimą; A. P. naudai 330,04 Eur turtinės žalos atlyginimą; K. P. naudai 330,04 Eur turtinės žalos atlyginimą; R. P. naudai 301,36 Eur turtinės žalos atlyginimą; R. P. naudai 274,99 Eur turtinės žalos atlyginimą; D. S. naudai 273,84 Eur turtinės žalos atlyginimą; V. V. naudai 284,44 Eur turtinės žalos atlyginimą; R. Ž. naudai 301,37 Eur turtinės žalos atlyginimą; V. Ž. naudai 301,36 Eur turtinės žalos atlyginimą. 2) Priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pareiškėjų naudai 3 025 Eur proceso išlaidas, kiekvienam iš pareiškėjų po 121 Eur; 3) Nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos procesines palūkanas – 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos.

5Pareiškėjai nurodė, kad jie pagal sudarytas turizmo paslaugų teikimo sutartis su kelionių organizatoriumi BUAB „Freshtravel“ patyrė finansinius nuostolius, nes dėl kelionių organizatoriaus BUAB „Freshtravel“ nemokumo kelionės, už kurias pareiškėjai sumokėjo pinigus, nebuvo suorganizuotos. Pareiškėjai dėl kompensavimo procedūros inicijavimo su prašymais kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Turizmo departamentas), taip pat į draudimo bendrovę, kuri už neįvykusias keliones grąžino dalį sumokėtų pinigų. Likusias negrąžintas pinigines sumas pareiškėjai siekia prisiteisti su skundu kreipdamiesi į teismą.

6Atsakovę Lietuvos valstybę atstovaujanti Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjų skundą atmesti.

7Nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ), nei Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, nei jokie kiti nacionaliniai ar tarptautiniai teisės aktai nesuteikia teismui įgaliojimų spręsti ir vertinti ar Valstybė, kaip Europos Sąjungos narė, tinkamai įvykdė pareigas pagal Europos Sąjungos sutartis (įskaitant dėl Europos Sąjungos direktyvų vykdymo), taip pat nagrinėti bylas dėl žalos, atsiradusios dėl Europos Sąjungos direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę, atlyginimo. Teismas negali kvestionuoti Valstybės įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę, be to, byloje nėra kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad Valstybė būtų padariusi Europos Sąjungos teisės pažeidimų, kurių pagrindu Valstybei galėtų kilti atsakomybė pareiškėjų atžvilgiu.

8Atsakovė nesutinka, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis bei faktinis pagrindas priteisti pareiškėjams turtinę žalą, atsiradusią dėl BUAB „Freshtravel“ nemokumo. Atsakovė pažymi, kad nagrinėjamoje byloje neegzistuoja būtinoji deliktinės atsakomybės sąlyga, jog Valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus, t. y. neperkėlusi ar netinkamai perkėlusi į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas. Atsakovė teigia, kad spręsti, ar į nacionalinę teisę Valstybė yra tinkamai perkėlusi Direktyvos nuostatas gali tik Europos Komisija arba Teisingumo Teismas, tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad šios institucijos būtų konstatavusios, jog Valstybė į nacionalinę teisę yra netinkamai perkėlusi Direktyvos nuostatas. Atsakovės manymu, byloje nesant tokių įrodymų nėra pagrindo išvadai, kad egzistuoja deliktinės atsakomybės sąlygos, atitinkamai taip pat nėra pagrindo pareiškėjams priteisti žalos atlyginimą. Pabrėžė, kad neegzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatose (CK 6.271, 6.246 – 6.249 straipsniuose) įtvirtintos Valstybės civilinės atsakomybės sąlygos, būtent, kad byloje nėra nustatyta, kad ir egzistuotų deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus.

9Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir Turizmo įstatymas) 8 straipsnio nuostatas, kelionių organizatoriui buvo nustatyta pareiga turėti laidavimo draudimą, ar garantiją, kurie esant tam tikrai situacijai, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir sumokėtos sumos grąžinimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad į šio straipsnio teisės nuostatas pagal savo esmę ir prasmę yra perkeltas Direktyvos 7 straipsnis, todėl nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl Direktyvos 7 straipsnio neperkėlimo į nacionalinę teisę. Šiuo atveju pareiškėjai žalą galėjo patirti dėl kelionių organizatoriaus veiksmų, t. y. dėl to, kad kelionių organizatorius nesilaikė Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos turėti laidavimo draudimą ar finansų įstaigos laidavimą ar garantiją.

10Pažymėjo, kad į bylą pateiktos dalies pareiškėjų sutartys nepatvirtina skundo reikalavimo priteisti turtinę žalą, nes yra abiejų šalių nepasirašytos, todėl negali būti laikoma, kad Paslaugų sutartys tarp šalių apskritai buvo sudarytos. Dėl pareiškėjų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, be kita ko, nurodė, kad iš mokėjimo nurodymų matyti, jog pinigų sumos buvo pervestos į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą, tačiau šis subjektas nėra paslaugų sutarties šalis, be to, nėra aišku, kokiu pagrindu nurodytos pinigų sumos buvo pervestos šiam subjektui. Iš dalies pateiktų dokumentų taip pat nėra aišku, ar buvo mokėta už kelionę pagal Paslaugų sutartį. Apibendrindama šiuo aspektu nurodė, kad į bylą pateikti rašytiniai įrodymai nepagrindžia pareiškėjų patirtos žalos.

11Nurodė, kad patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti siekiama reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje.

12Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjų A. V. A. ir J. A. prašomos priteisti sumos už „priemoka už šventinę vakarienę“ negali būti priteistinos.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjų skundą atmesti.

14Nurodė, kad pareiškėjai patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turėtų siekti reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje ir (ar) civilinius ieškinius dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo baudžiamojo proceso tvarka, o ne reikalauti žalos atlyginimo iš Valstybės, nes žala atsirado dėl juridinio asmens veiksmų.

15Pažymėjo, jog ginčo teisiniam santykiui yra aktuali nuo 2014 m. lapkričio 1 d. galiojusi Turizmo įstatymo redakcija, t. y. tos materialinės teisės normos, kurios galiojo, kai kelionių organizatorius tapo nemokus. Įstatymo leidėjas perkeldamas Direktyvą numatė, kad sėkmingai vystančio veiklą kelionių organizatoriaus įsipareigojimai turistų atžvilgiu didės, todėl Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais nustatė papildomą saugiklį/reikalavimą, kad vykdančio veiklą kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma visais atvejais yra priklausoma nuo jo gautų praėjusių kalendorinių metų metinių įplaukų ir negali būti mažesnė kaip 7 procentai minėtų įplaukų dydžio. Atkreipė dėmesį, kad įstatymo leidėjas susiedamas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą su kelionių organizatoriaus praėjusių kalendorinių metų metinėmis įplaukomis ir nustatydamas, kad ji turi būti ne mažesnė kaip 7 procentai, nesiekė apriboti garantija dengiamos rizikos dydžio, bet pateikė visiems kelionių organizatoriams taikomą privalomos (minimalios) prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimą, jo nuomone proporcingą prisiimtiems įsipareigojimams. Taip pat pažymėjo, kad Turizmo įstatymas nurodo, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti „ne mažesnė“, tačiau jos maksimalių dydžių apribojimo nėra, todėl kelionių organizatorius, būdamas atsakingu verslo subjektu, gali ir privalo pats įvertinti galimą veiklos riziką ir turistų turtinius interesus užtikrinti pasirinkdamas tinkamo dydžio prievolių užtikrinimo sumą.

16Pabrėžė, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių organizatorius privalo suteikti vartotojams, dengtinos rizikos dydis nėra jokiu būdu ribojamas, priešingai, yra nustatomas tik pradinis privalomas tokios garantijos dydis, paliekant galimybę verslo subjektui pačiam atsakingai įvertinti savo veiklos riziką ir įsigyti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kad nemokumo atveju būtų galima įvykdyti Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus turistams.

17Dėl prašomos priteisti turtinės žalos dydžio Turizmo departamentas nurodė, kad iš pareiškėjų A. V. A. ir J. A. prašomos priteisti sumos turėtų būti išskaičiuojama suma už „priemoka už šventinę vakarienę“, nes pinigai sumokėti už papildomas paslaugas, kurios nepatenka į turizmo paslaugų teikimo sutarties apimtį.

18Dėl prašomos priteisti žalos nurodė, kad pareiškėjai patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turėtų siekti reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, kuri iškelta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-478-653/2015. Patvirtino, jog Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartimi įtraukė dalies pareiškėjų reikalavimus į BUAB „Freshtravel“ kreditorinių reikalavimų sąrašą.

19Proceso šalys teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 79 straipsnis).

20Teismas

konstatuoja:

21Byloje keliamas Lietuvos valstybės civilinės atsakomybės už jos institucijos veiksmais padarytą žalą klausimas.

22Byloje nustatyta, kad pareiškėjai A. V. A. ir J. A. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 30 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004026 dėl kelionės į Fuerteventūrą (I t. b. l. 153). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 27 d. iki 2015 m. sausio 2 d. Pareiškėja J. M. (po santuokos A.) bankiniu mokėjimo nurodymu į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 2 899 Lt (atitikmuo eurais 839,61 Eur) (I t. b. l. 150) bei bankiniu mokėjimo nurodymu į UAB „Freshtravel“ banko sąskaitą sumokėjo 452 Lt (atitikmuo eurais 130,91 Eur) (I t. b. l. 152). Pareiškėjas A. V. A. bankiniu mokėjimo nurodymu į Beta LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 2 899 Lt (atitikmuo eurais 839,61 Eur) (I t. b. l. 151). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 89,72 Eur (I t. b. l. 156). Pareiškėjams liko negrąžinta 1 720,41 Eur, t. y. po 860,20 Eur.

23Pareiškėjai L. C. ir R. Ch. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 30 d sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004019 dėl kelionės į Hurgadą (I t. b. l. 158). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 3 d. iki 2015 m. sausio 9 d. Pareiškėjas R. Ch. 2014 m. spalio 29 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Beta LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 1 998 Lt (atitikmuo eurais 578,66 Eur) (I t. b. l. 157). Pareiškėjas R. Ch. 2014 m. spalio 30 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į UAB „Freshtravel“ banko sąskaitą sumokėjo 160 Lt (atitikmuo eurais 46,34 Eur) (I t. b. l. 162) už vizas (I t. b. l. 161). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 30,98 Eur (I b. l. 165). Pareiškėjams liko negrąžinta 547,68 Eur, t. y. po 273,84

24Pareiškėjai A. B. ir D. B. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 7 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004368 dėl kelionės į Madeirą (I t. b. l. 167). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 22 d. iki 2014 m. lapkričio 28 d. Pareiškėjai 2014 m. lapkričio 7 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 2 998 Lt (atitikmuo eurais 868,28 Eur) (I t. b. l. 166). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 43,04 Eur (I t. b. l. 172). Pareiškėjams liko negrąžinta 825,24 Eur, t. y. po 412,62 Eur.

25Pareiškėjai S. B. ir T. B. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 24 d sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003807 dėl kelionės į Fuerteventūrą (I t. b. l. 174). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 5 d. Pareiškėjai 2014 m. spalio 24 d. per Perlo paslaugas sumokėjo 2 798 Lt (atitikmuo eurais 810,36 Eur) (I t. b. l. 173). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 40,17 Eur (I t. b. l. 177). Pareiškėjams liko negrąžinta 770,19 Eur, t. y. S. B. 385,10 Eur ir T. B. 385,09 Eur.

26Pareiškėjai E. K. ir R. P. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 3 d. buvo sudaryta Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004135 dėl kelionės į Šarm El Šeichą (I t. b. l. 179). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 21 d. iki 2014 m. gruodžio 27 d. Pareiškėjas E. K. 2014 m. spalio 31 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 2 198 Lt (atitikmuo eurais 636,58 Eur) (I t. b. l. 178). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 33,85 Eur (I t. b. l. 186). Pareiškėjams liko negrąžinta 602,73 Eur, t. y. E. K. 301,37 Eur ir R. P. 301,36 Eur. Pareiškėjai K. P., A. P. ir A. P. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 20 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003620 dėl kelionės į (I t. b. l. 188). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 10 d. iki 2015 m. sausio 16 d. Pareiškėjas K. P. 2014 m. spalio 19 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 3 597 Lt (atitikmuo eurais 1 041,76 Eur) (I t. b. l. 187). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 51,64 Eur (I t. b. l. 191). Pareiškėjams liko negrąžinta 990,12 Eur, t. y. kiekvienam po 330,04 Eur.

27Pareiškėjai R. Ž. ir V. Ž. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 13 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004607 dėl kelionės Šarm El Šeichą (I t. b. l. 193). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 23 d. iki 2014 m. lapkričio 29 d. Pareiškėjas V. Ž. 2014 m. lapkričio 13 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Beta LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 2 198 Lt (atitikmuo eurais 636,58 Eur) (I t. b. l. 192). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 33,85 Eur (I t. b. l. 82). Pareiškėjams liko negrąžinta 602,73 Eur, t. y. R. Ž. 301,37 Eur ir V. Ž. 301,36 Eur.

28Pareiškėjai V. V. ir O. Ch. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 10 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004406 dėl kelionės Šarm El Šeichą (I t. b. l. 88). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 21 d. iki 2014 m. gruodžio 27 d. Pareiškėjas V. V. 2014 m. lapkričio 9 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Beta LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 2 198 Lt (atitikmuo eurais 636,58 Eur) (I t. b. l. 87). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 67,70 Eur (I t. b. l. 93). Pareiškėjams liko negrąžinta 568,88 Eur, t. y. po 284,44 Eur.

29Pareiškėjai R. P. ir D. K. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 11 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004496 dėl kelionės į Antaliją (I t. b. l. 95). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 24 d. iki 2015 m. gegužės 30 d. Iš 2015 m. gegužės 4 d. patvirtinimo matyti, kad D. K. sumokėjo 1 998 Lt (atitikmuo eurais 578,66 Eur) (I t. b. l. 94) už kelionę. Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 28,68 Eur (I t. b. l. 100). Pareiškėjams liko negrąžinta 549,98 Eur, t. y. po 274,99 Eur.

30Pareiškėjai L. K. ir A. A.-K. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 16 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003491 dėl kelionės į Šarm El Šeichą (I t. b. l. 102). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 21 d. iki 2014 m. gruodžio 27 d. Pareiškėjas L. K. 2014 m. spalio 16 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Beta LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 2 198 Lt (atitikmuo eurais 636,58 Eur) (I t. b. l. 101). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 33,85 Eur (I t. b. l. 107). Pareiškėjams liko negrąžinta 602,73 Eur, t. y. L. K. 301,37 Eur ir A. A.-K. 301,37 Eur.

31Pareiškėjai E. K. ir M. K. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 10 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartis Nr. PT004441 (I t. b. l. 109). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. vasario 7 d. Pareiškėjas E. K. 2014 m. lapkričio 9 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 1 198 Lt (atitikmuo eurais 578,66 Eur) (I t. b. l. 108). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjams grąžino 30,98 Eur (I t. b. l. 115). Pareiškėjams liko negrąžinta 547,68 Eur, t. y. po 273,84 Eur.

32Pareiškėjai L. J. ir D. S. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 28 d. sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003932 dėl kelionės į Šarm El Šeichą (I b. l. 117). Pagal minėtą sutartį pareiškėjų įsigyta poilsinė kelionė turėjo vykti laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 16 d. iki 2014 m. lapkričio 22 d. Pareiškėja L. J. 2014 m. spalio 28 d. bankiniu mokėjimo nurodymu į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo 1 998 Lt (atitikmuo eurais 578,66 Eur) (b. l. 116). Kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemoki. Draudimo bendrovė Ergo Insurance Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjoms grąžino 30,98 Eur (I t. b. l. 124). Pareiškėjams liko negrąžinta 547,68 Eur, t. y. po 273,84 Eur.

33Turizmo departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ (II t. b. l. 16) sustabdė pažymėjimo Nr. 13769 (II t. b. l. 13), patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą.

34Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 (II t. b. l. 18–19) kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtai vykdomos UAB „Freshtravel“ veiklos. Departamentas 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-274 (II t. b. l. 17) panaikino pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą nuo 2014 m. lapkričio 29 d. Pareiškėjai į bylą pateikė įrodymus, kad kreipėsi į Turizmo departamentą dėl patirtų nuostolių grąžinimo (I t. b. l. 145).

35ERGO Insurance SE Lietuvos filialas pareiškėjams išmokėjo dalį patirtų nuostolių. Taigi, teismui, sprendžiant pareiškėjų skundo pagrįstumo klausimą, kyla pareiga išsiaiškinti, ar atsakovė yra tinkamas subjektas atlyginti pareiškėjų nurodytą žalą, ir jeigu taip, tai kokio dydžio žala turi būti atlyginta pareiškėjams.

36Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą žalą.

37Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 išnagrinėjęs pareiškėjo keliamo ginčo faktinėmis aplinkybėmis iš esmės analogišką ginčą, 2017 m. gegužės 8 d. nutartyje priėmė išvadą, jog „nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 90/314 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turistų (šiuo atveju pareiškėjų) teisių apsaugos <...>“. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija minėtoje byloje konstatavo, „<...> kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 90/314 7 straipsnį. <...>“. Iš esmės analogiškos praktikos tęstinumas išlaikomas ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse, pavyzdžiui 2017 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017, 2017 m. birželio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1976-624/2017. Šios apeliacinės instancijos teismo administracinės jurisprudencijos nuostatos iš esmės atkartojamos ir pirmosios instancijos teismo praktikoje (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 5 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eI-581-171/2017, 2017 m. birželio 15 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eI-3612-473/2017 ir kt.), teismui nagrinėjant kitas šiuo požiūriu vienarūšes individualias administracines bylas. Taigi netinkamas 1990 m. birželio 13 d. Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę (į Turizmo įstatymo 8 straipsnį) jau yra konstatuotas nacionalinių teismų. Teismai labai panašias arba analogiškas bylas privalo spręsti panašiai (lot. a similibus procedere ad similia). Todėl šia aplinkybe (netinkamu Direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę) pagrįstai grindžiami atsakovės Lietuvos valstybės neteisėti veiksmai ir kitos atsakovės civilinei atsakomybei nagrinėjamoje byloje kilti būtinos sąlygos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio prasme. Taigi nors de iure (lot. juridiškai, teisiškai, pagal įstatymus) tokio pobūdžio bylos ir neatitinka modelinių bylų sampratos ABTĮ 127 straipsnio prasme, tačiau de facto (lot. faktiškai, iš tikrųjų) tokiomis gali būti traktuojamos ir valstybės civilinei atsakomybei kilti būtinosios sąlygos kiekvienoje tokio pobūdžio byloje naujai nebenustatinėtinos ir nebeįrodinėtinos.

38Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato nei konstitucinių (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 24 d. ir kt. nutarimai), nei materialinio ar procesinio pobūdžio pagrindų, galinčių pateisinti, ar nulemti objektyvią būtinybę nesilaikyti aukščiau nurodytuose teismų sprendimuose suformuoto ratio decidendi (lot. sprendimo esmė, teismo suformuluota abstrakti elgesio taisyklė, sprendimo pagrindas, kuriuo privalu vadovautis) ir nukrypti nuo analogiškose bylose priimtų sprendimų esminio turinio stare decisis doktrina (lot. laikytis to, kas jau nuspręsta), teismas sprendžia, jog nagrinėjamos bylos kontekste atsakovei Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti pareiškėjams jų patirtą žalą.

39Dėl iš atsakovės Lietuvos valstybės pareiškėjų naudai priteistinos materialinės žalos dydžio.

40Atsakovės Lietuvos valstybės atstovės Ūkio ministerijos nuomone, išdėstyta atsiliepime į skundą, pareiškėjų į bylą pateikti įrodymai negali būti laikomi pagrindu priteisti pareiškėjų prašomo priteisti dydžio turtinę žalą. Atsakovės atstovės teigimu, be kita ko, esant šalių (UAB „Freshtravel“ ir pareiškėjų) nepasirašytoms Paslaugų sutartims (išskyrus pareiškėjų T. B., S. B. sutartys) bei sutartyse nurodytų kainų sumokėjimo ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, o būtent Cherry Media LT, UAB faktui, neegzistuoja ir pagrindas pareiškėjų skundams patenkinti. Be to, dalis pareiškėjų nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad pareiškėjai atliko kokius nors mokėjimus už organizuotas keliones. Teismas atmeta tokius atsakovės atstovės argumentus kaip nepagrįstus, tačiau pritaria Turizmo departamento pozicijai, kad iš pareiškėjų A. V. A. ir J. A. prašomos priteisti sumos turėtų būti išskaičiuojama suma už „priemoka už šventinę vakarienę“.

41Pirma, asmenų su UAB „Freschtravel“ kelionių organizatoriumi sudarytos bet nepasirašytos sutartys Turizmo departamento praktikoje būdavo pripažįstamos bei priimamos, asmenims teikiant paraiškas dėl pinigų grąžinimo už neįvykusias keliones. Turizmo departamentas atsiliepime į skundą aiškiai neneigia, kad kelionių pardavimo agentas Cherry Media LT, UAB platino kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ organizuotas turistines keliones ir asmenų mokėjimai buvo atliekami šiam pardavimo agentui. Teismas byloje laiko nustatyta, jog dėl šių ir kitų toliau nurodomų aplinkybių, Paslaugų sutartys laikytinos sudarytos ir šių sutarčių kainos laikytinos sumokėtos tinkamai.

42Antra, teismas kaip nepagrįstus atmeta Ūkio ministerijos argumentus, jog dalis Turizmo paslaugų teikimo sutarčių nėra pasirašyta nei vienos iš sutartyse nurodytų šalių, todėl negali būti laikoma, kad sutartys tarp pareiškėjų ir UAB „Freshtravel“ apskritai buvo sudarytos. Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punkte yra įtvirtinta turizmo paslaugų teikimo sutarties definicija, pagal kurią minėta sutartis yra „rašytinis susitarimas, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas“. Įstatymo ir nusistovėjusios teismų praktikos prasme, toks turizmo paslaugų teikimo sutarties apibrėžimas savaime nereiškia, jog rašytinės formos nesilaikymas tokio pobūdžio sutartį daro negaliojančią.

43Iš Paslaugų sutarčių teksto matyti, jog sandorio šalys gali būti aiškiai identifikuojamos, kas savaime neleidžia teigti, jog sutartys laikytinos nesudarytomis (plg., CK 1.73 straipsnio 2 dalis, 1.76 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad CK 6.192 straipsnyje įtvirtinta, jog sutarties formai taikomos CK 1.71–1.77 straipsnių taisyklės, reglamentuojančios sandorių formą. CK 1.73 straipsnyje išvardyti atvejai, kada sandoriai turi būti sudaryti paprasta rašytine forma. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog šis sąrašas nėra baigtinis, nes kitos CK normos ir įstatymai gali nustatyti privalomą rašytinę formą ir kitiems sandoriams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Vienu iš tokių atvejų yra laikytina turizmo paslaugų teikimo sutartis, kurios formą reglamentuoja jau minėtas Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punktas. Tačiau įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme (CK 1.93 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog Turizmo įstatyme nėra tokio imperatyvaus nurodymo. Tai reiškia, jog nesant tokio imperatyvaus nurodymo, sandorio formos nesilaikymas reikštų tik tai, jog sudarytas sandoris lieka galioti, tačiau, kilus ginčui dėl sandorio sudarymo, įstatymas riboja įrodymų leistinumą – sandorio šalis neturi teisės tokio sandorio sudarymo įrodinėti liudytojų parodymais (CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju pastaroji įstatymo norma teisiškai nėra aktuali ginčui, teismas vertina, jog sandorio sudarymo faktą pareiškėjai įrodė leistinais rašytiniais įrodymais apie Paslaugų sutarčių sudarymo aplinkybes, kurios patvirtina, jog pareiškėjams fiziškai pasirašyti Paslaugų sutarčių objektyviai nebuvo reikalinga. Dėl to teismas pripažįsta nepagrįstu Ūkio ministerijos argumentą, kad ginčo Paslaugų sutarčių šalys turėjo ginčo sutartis pasirašyti, o nesant dalies rašytinių sutarčių, jos traktuotinos kaip nesudarytos, kas reikštų, jog tarp šalių nesusiklostė paslaugų teisiniai santykiai.

44Priešingai, siekiant nustatyti Paslaugų sutarties sudarymo faktą, negalima ignoruoti ir šalių suderintų tarpusavio ketinimų, valios tokią sutartį sudaryti, negalima neatsižvelgti į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Šių aplinkybių neigimas ir įrodinėjimas, kad Paslaugų sutartis nebuvo sudaryta, reikštų nesąžiningumą pareiškėjų atžvilgiu. Teismas vertina, kad byloje pakanka duomenų prieiti prie išvados, jog Paslaugų sutarčių šalys aiškiai išreiškė valią sudaryti šias sutartis. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių dalyviai patys sprendžia, sudaryti sutartį ar ne. Šis principas taip pat reiškia, kad sudaroma sutartis turi atitikti sutarties šalių valią. Bet kokie veiksmai, lemiantys sutarties šalių valios trūkumą (suklydimas, apgaulė, spaudimas, grasinimas ir kt.), sukelia sutarties negaliojimą. Sutarties laisvės principas reiškia ir šalių laisvę savanoriškai nustatyti sutarties formą ir turinį, išskyrus, kai tai reglamentuoja imperatyviosios teisės normos ar tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka ir kiti teisės principai (plg., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Vertinti, jog Paslaugų sutarčių šalys, savanoriškai nustatydamos sutarčių formą, kaip nors pažeidė gerą moralę, viešąją tvarką ar kitus teisinius imperatyvus, teismas neturi jokio pagrindo.

45Trečia, teismas pripažįsta nepagrįstais atsakovės atstovės byloje argumentus, jog pareiškėjų atlikti mokėjimai Cherry Media LT, UAB nepatvirtina mokėjimo pagal Paslaugų sutartis ir nelaikomi tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu, jog Paslaugų sutarčių kainos buvo sumokėtos UAB „Freshtravel“ naudai, kadangi Cherry Media LT, UAB nėra Paslaugų sutarties šalis. Pažymėtina, kad aplinkybės, kurios paneigtų pareiškėjų atliktą mokėjimą pagal Paslaugų sutartis, byloje nebuvo nustatytos. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjai bankinių mokėjimų nurodymais į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą sumokėjo atitinkamas sumas už keliones ir pareiškėjų pervestos sumos sutampa su Paslaugų sutarčių kainomis, dėl to ginčo byloje nėra.

46Iš viešai prieinamų Valstybės įmonės Registrų centras teikiamų Juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog juridinis asmuo Beta Media, UAB (juridinio asmens kodas 302527342) Beta.lt, UAB pavadinimu buvo įregistruotas 2010 m. liepos 9 d., o 2013 m. rugsėjo 6 d. Beta.lt, UAB pavadinimas pakeistas į Chery Media LT, UAB. 2015 m. rugsėjo 23 d. Chery Media LT, UAB pavadinimas pakeistas į Beta Media, UAB. Taigi Beta.lt, UAB ir Chery Media LT, UAB istoriškai veikė kaip tas pats juridinis asmuo. Būtent todėl pareiškėjai pinigus mokėjo Chery Media LT, UAB, o mokėjimo paskirtyje nurodytos su kelione susijusios aplinkybės sutampa su Paslaugų sutarčių sąlygomis.

47Teismas vertina, jog mokėjimo bei Paslaugų sutarčių sudarymo metu Cherry Media LT, UAB (buvusi Beta.lt, UAB), veikė kaip kelionių pardavimo agentas, kuris platino kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ (naudojusios prekinį ženklą Plius Travel) organizuotas turistines keliones. Tokiu atveju, tarp Cherry Media LT, UAB (buvusios Beta.lt, UAB) ir UAB „Freshtravel“ (Plius Travel) susiklostę teisiniai santykiai vertintini kaip komercinio atstovavimo santykiai CK 2.152 straipsnio 1 dalies prasme (prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita). Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi pagal įstatymą Paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kitus kelionių pardavimo agentus, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjų turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kitiems kelionių pardavimo agentams, kurie, nebūdami Paslaugų sutarčių šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

48Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nekyla abejonių, jog pareiškėjai bankiniais mokėjimų nurodymais atitinkamas sumas sumokėdami į Cherry Media Lt, UAB sąskaitą, mokėjimus atliko kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ naudai.

49Ketvirta, paminėtina, jog Paslaugų sutarčių sudarymo tinkama forma bei pagal sutartis atliktų mokėjimų tinkamumą, be kita ko, pagrindžia tai, jog pareiškėjai, Paslaugų sutarčių neįvykdymo iš UAB „Freshtravel“ pusės pagrindu, kompetentingo teismo buvo įtraukti į UAB „Freshtravel“ kreditorių sąrašą. Be to, ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas pareiškėjams išmokėjo draudimo išmokas dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų.

50Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-478-653/2015 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-02502-2014-1) UAB „Freshtravel“ iškelta bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Valdsita“). Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusia 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2316-653/2016 patvirtino UAB „Freshtravel“ kreditorinių reikalavimų sąrašą, į kurį įtraukta ir dalis pareiškėjų (A. V. A., S. B., A. B., R. Ch., L. J., E. K., L. K., E. K., D. K., K. P., V. V. ir V. Ž.) finansinių reikalavimų (II t. b. l. 59).

51Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų sutarčių kainų dydžių pareiškėjų kreditorinių reikalavimų Vilniaus apygardos teismas nebūtų galėjęs patvirtinti nepagrįstai ir neturėdamas pakankamų įrodymų, o taip pat į tai, kad teismo sprendimo galia ir vieta teisės aktų hierarchijoje yra įstatymo galios bei lygmens, šiuo aspektu, laikytina, jog Paslaugų sutarčių sudarymo realumas, šių sutarčių kainų sumokėjimo tinkamumas laikomas teismų nustatytu ir šioje byloje nekvestionuotinu.

52Be to, kaip jau minėta, pagal Departamento reikalavimą ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas pareiškėjams yra sumokėjęs atitinkamo dydžio draudimo išmokas dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų. Mokėjimų paskirtyse, be kita ko, nurodyta: „Draudimo išmoka dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų“. Iš pateiktų duomenų matyti, jog ERGO Insurance SE Lietuvos filialui išmokėjus draudimo išmokas pareiškėjams dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų, taip pat buvo pripažinta, kad Paslaugų sutartys tarp pareiškėjų ir UAB „Freshtravel“ buvo realiai sudarytos, o draudimo išmokos pervestos į pareiškėjų sąskaitas dėl to, jog pareiškėjai už keliones laikomi sumokėję tinkamu būdu bei tinkamam asmeniui.

53Atsakovės atstovė Ūkio ministerija bei Departamentas procesiniuose dokumentuose išdėstė daugiau argumentų, tačiau jų teismas nenagrinės, nes jie neturi esminės įtakos galutinei teismo išvadai. Šiame kontekste paminėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., EŽTT 1994-04-19 sprendimą Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997-12-19 sprendimą Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A-261-3555/2011).

54Apibendrinant darytina išvada, jog pareiškėjų reikalavimai priteisti jų naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės žalos atlyginimą teisinis ir faktinis pagrįstumas laikytinas teismo nustatytu. Turizmo departamentas atsiliepime nurodė, kad iš pareiškėjų A. V. A. ir J. A. prašomos priteisti sumos turėtų būti išskaičiuojama suma už „priemoka už šventinę vakarienę“ (452 Lt, atitiktis eurais – 130,91 Eur). Teismas sutinka su Turizmo departamento pozicija, nes išlaidos sumokėtos už kitas papildomas paslaugas (vakarienė) nepatenka į turizmo paslaugų teikimo sutarties apimtį. Atsižvelgiant į tai, šiems pareiškėjams priteistina po 794,75 Eur ((1810,13-89,72-130,91) /2).

55Teismui konstatavus aukščiau nurodytas aplinkybes ir laikant jas byloje nustatytomis, egzistuoja pagrindas, vadovaujantis CK 6.245 – 6.249 straipsniuose, 6.251 straipsnyje ir 6.271 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, prašomas priteisti sumas, kaip turtinės žalos atlyginimą, priteisti pareiškėjų naudai iš atsakovės Lietuvos valstybės.

56Dėl pareiškėjo prašomų priteisti procesinių palūkanų.

57Pareiškėjai prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, pareiškėjų naudai priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

58Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad „procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-756-73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-756-2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, tokio pobūdžio bylose, t. y. bylose dėl žalos, padarytos valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos (pvz., 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3550/2011, 2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1673/2012), todėl, vadovaujantis CK 6.2 straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjams iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Bylos iškėlimo teisme diena yra skundo priėmimo teisme diena (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Nagrinėjamu atveju, pareiškėjų skundas priimtas 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi (I t. b. l. 192), todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą.

59Dėl pareiškėjų prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų.

60Pareiškėjas prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, pareiškėjo naudai priteisti 3 025 Eur išlaidas už pareiškimo parengimą ir atstovavimą. Byloje yra pateiktos tarp pareiškėjų ir advokato Justo Vilio sudarytos atstovavimo sutartys (I t. b. l. 56–80), šio advokato išrašytos sąskaitos už teisines paslaugas (I t. b. l. 36–40) ir įrodymai, patvirtinantys sąskaitų už teisines paslaugas apmokėjimą (I t. b. l. 41–55). Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad kiekvienas pareiškėjas už suteiktas skundo surašymo ir atstovavimo teisines paslaugas advokatui sumokėjo po 100,00 Eur (plius PVM). Iš viso pareiškėjai už skundo surašymą ir atstovavimą teisme advokatui bendrai sumokėjo 3 025 Eur, kuriuos prašo kiekvienam iš jų proporcingai priteisti. Ginčo dėl šių pareiškėjos prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų patyrimo (realaus apmokėjimo) nėra, todėl šiuo atveju vertinas tik šių išlaidų pagrįstumas bei dydis.

61Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-7 redakcija, įsigaliojusi 2015-03-20). Rekomendacijų 7 punkte nurodyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). 2 punkte įtvirtinta, jog, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Rekomendacijose taip pat nustatyta, kad rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydžio už ieškinį koeficientas yra 2,5 (8.2 punktas). Teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinamas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda (9 punktas).

62Remiantis viešai skelbiamais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo 838,7 Eur (žr. Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portalą), todėl pagal teisės aktų nuostatas pareiškėjams už skundo teismui surašymą galima priteistina maksimali suma lygi 2 096,75 Eur (838,7 Eur x 2,5). Pareiškėjų prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma (3 025 Eur) viršija maksimalią priteistiną sumą (2 096,75 Eur). Atsakovės atstovės nuomone, pareiškėjų prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti mažinama, nes ji susidarė išimtinai dėl byloje dalyvaujančių pareiškėjų skaičiaus, be to, teisme yra nagrinėjamos dar kelios vienarūšės bylos (Nr. eI-4197-171/2016 bei Nr. eI-4099-171/2016, eI-289-968/2017, eI-581-171/2017, eI-4298-535/2017 ir kt.) dėl žalos, atsiradusios dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, priteisimo iš valstybės, kuriose pareiškėjus atstovauja tas pats atstovas – advokatas Justas Vilys, kurio parengtų skundų turinys nurodytose ir šioje byloje yra identiškas. Darytina išvada, kad paminėtų aplinkybių kontekste, yra pagrindas sumažinti prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes teisme jau yra išnagrinėti analogiško pobūdžio ginčai, kuriose pareiškėjus taip pat atstovavo advokatas Justas Vilys, todėl šioje byloje sprendžiami teisniai klausimai laikytini kartotiniais ir nelaikytini naujais. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjams iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos, priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina per pusę iki 1048 Eur (2 096,75 Eur / 2) kiekvienam iš pareiškėjų priteisiant po 41,92 Eur.

63Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

64Pareiškėjų T. B., S. B., A. B., D. B., O. Ch., L. Ch., R. Ch., L. J., E. K., L. K. (L. K.), A. A.-K., E. K., M. K., D. K., A. P., A. P., K. P., R. P., R. P., D. S., V. V., R. Ž., V. Ž. skundą patenkinti. Pareiškėjų A. V. A. (A. V. A.), J. A. skundą tenkinti iš dalies. Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

65Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos:

66A. V. A. (asmens kodas ( - ) 794,75 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus, 75 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

67J. A. (asmens kodas ( - ) 794,75 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus, 75 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

68T. B. (asmens kodas ( - ) 385,09 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus, 9 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

69S. B. (asmens kodas ( - ) 385,10 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus, 10 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

70A. B. (asmens kodas ( - ) 412,62 Eur (keturis šimtus dvylika eurų, 62 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

71D. B. (asmens kodas ( - ) 412,62 Eur (keturis šimtus dvylika eurų, 62 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

72O. Ch. (asmens kodas ( - ) 284,44 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus, 44 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

73L. Ch. (asmens kodas ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

74R. Ch. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

75L. J. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

76E. K. (a. k. ( - ) 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą, 37 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

77L. K. (L. K.) (a. k. ( - ) 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą, 37 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

78A. A.-K. (a. k. ( - ) 301,36 Eur (tris šimtus vieną eurą, 36 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

79E. K. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

80M. K. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

81D. K. (a. k. ( - ) 274,99 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus, 99 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

82A. P. (a. k. ( - ) 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų, 4 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

83A. P. (a. k. ( - ) 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų, 4 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

84K. P. (a. k. ( - ) 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų, 4 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

85R. P. (a. k. ( - ) 301,36 Eur (tris šimtus vieną eurą, 36 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

86R. P. (a. k. ( - ) 274,99 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus, 99 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

87D. S. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

88V. V. (a. k. ( - ) 284,44 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus, 44 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

89R. Ž. (asmens kodas ( - ) 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą, 37 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų;

90V. Ž. (asmens kodas ( - ) 301,36 Eur (tris šimtus vieną eurą, 36 ct) turtinei žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,92 Eur (keturiasdešimt vienas euras, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Tomas Blinstrubis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu prašydami: 1) Priteisti iš... 5. Pareiškėjai nurodė, kad jie pagal sudarytas turizmo paslaugų teikimo... 6. Atsakovę Lietuvos valstybę atstovaujanti Lietuvos Respublikos ūkio... 7. Nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 8. Atsakovė nesutinka, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis bei faktinis... 9. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – ir... 10. Pažymėjo, kad į bylą pateiktos dalies pareiškėjų sutartys nepatvirtina... 11. Nurodė, kad patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti siekiama... 12. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjų A. V. A. ir J. A. prašomos priteisti... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio... 14. Nurodė, kad pareiškėjai patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turėtų... 15. Pažymėjo, jog ginčo teisiniam santykiui yra aktuali nuo 2014 m. lapkričio 1... 16. Pabrėžė, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių... 17. Dėl prašomos priteisti turtinės žalos dydžio Turizmo departamentas... 18. Dėl prašomos priteisti žalos nurodė, kad pareiškėjai patirtos žalos... 19. Proceso šalys teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir... 20. Teismas... 21. Byloje keliamas Lietuvos valstybės civilinės atsakomybės už jos... 22. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai A. V. A. ir J. A. su kelionių... 23. Pareiškėjai L. C. ir R. Ch. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 30 d... 24. Pareiškėjai A. B. ir D. B. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 7... 25. Pareiškėjai S. B. ir T. B. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 24 d... 26. Pareiškėjai E. K. ir R. P. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 3... 27. Pareiškėjai R. Ž. ir V. Ž. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio... 28. Pareiškėjai V. V. ir O. Ch. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio... 29. Pareiškėjai R. P. ir D. K. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 11... 30. Pareiškėjai L. K. ir A. A.-K. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 16... 31. Pareiškėjai E. K. ir M. K. su kelionių organizatoriumi 2014 m. lapkričio 10... 32. Pareiškėjai L. J. ir D. S. su kelionių organizatoriumi 2014 m. spalio 28 d.... 33. Turizmo departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl... 34. Departamentas 2014 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. SD-1600 (II t. b. l. 18–19)... 35. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas pareiškėjams išmokėjo dalį patirtų... 36. Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą... 37. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinėje byloje Nr.... 38. Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nemato nei... 39. Dėl iš atsakovės Lietuvos valstybės pareiškėjų naudai priteistinos... 40. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovės Ūkio ministerijos nuomone,... 41. Pirma, asmenų su UAB „Freschtravel“ kelionių organizatoriumi sudarytos... 42. Antra, teismas kaip nepagrįstus atmeta Ūkio ministerijos argumentus, jog... 43. Iš Paslaugų sutarčių teksto matyti, jog sandorio šalys gali būti aiškiai... 44. Priešingai, siekiant nustatyti Paslaugų sutarties sudarymo faktą, negalima... 45. Trečia, teismas pripažįsta nepagrįstais atsakovės atstovės byloje... 46. Iš viešai prieinamų Valstybės įmonės Registrų centras teikiamų... 47. Teismas vertina, jog mokėjimo bei Paslaugų sutarčių sudarymo metu Cherry... 48. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nekyla abejonių, jog... 49. Ketvirta, paminėtina, jog Paslaugų sutarčių sudarymo tinkama forma bei... 50. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos... 51. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų sutarčių kainų dydžių pareiškėjų... 52. Be to, kaip jau minėta, pagal Departamento reikalavimą ERGO Insuranse SE... 53. Atsakovės atstovė Ūkio ministerija bei Departamentas procesiniuose... 54. Apibendrinant darytina išvada, jog pareiškėjų reikalavimai priteisti jų... 55. Teismui konstatavus aukščiau nurodytas aplinkybes ir laikant jas byloje... 56. Dėl pareiškėjo prašomų priteisti procesinių palūkanų.... 57. Pareiškėjai prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 58. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 59. Dėl pareiškėjų prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų.... 60. Pareiškėjas prašo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 61. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1... 62. Remiantis viešai skelbiamais Lietuvos statistikos departamento duomenimis,... 63. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 64. Pareiškėjų T. B., S. B., A. B., D. B., O. Ch., L. Ch., R. Ch., L. J., E. K.,... 65. Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio... 66. A. V. A. (asmens kodas ( - ) 794,75 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt... 67. J. A. (asmens kodas ( - ) 794,75 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt keturis... 68. T. B. (asmens kodas ( - ) 385,09 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis... 69. S. B. (asmens kodas ( - ) 385,10 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt penkis... 70. A. B. (asmens kodas ( - ) 412,62 Eur (keturis šimtus dvylika eurų, 62 ct)... 71. D. B. (asmens kodas ( - ) 412,62 Eur (keturis šimtus dvylika eurų, 62 ct)... 72. O. Ch. (asmens kodas ( - ) 284,44 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis... 73. L. Ch. (asmens kodas ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus,... 74. R. Ch. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct)... 75. L. J. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct)... 76. E. K. (a. k. ( - ) 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą, 37 ct) turtinei... 77. L. K. (L. K.) (a. k. ( - ) 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą, 37 ct)... 78. A. A.-K. (a. k. ( - ) 301,36 Eur (tris šimtus vieną eurą, 36 ct) turtinei... 79. E. K. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct)... 80. M. K. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct)... 81. D. K. (a. k. ( - ) 274,99 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus, 99... 82. A. P. (a. k. ( - ) 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų, 4 ct) turtinei... 83. A. P. (a. k. ( - ) 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų, 4 ct) turtinei... 84. K. P. (a. k. ( - ) 330,04 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų, 4 ct) turtinei... 85. R. P. (a. k. ( - ) 301,36 Eur (tris šimtus vieną eurą, 36 ct) turtinei... 86. R. P. (a. k. ( - ) 274,99 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus, 99... 87. D. S. (a. k. ( - ) 273,84 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus, 84 ct)... 88. V. V. (a. k. ( - ) 284,44 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus, 44... 89. R. Ž. (asmens kodas ( - ) 301,37 Eur (tris šimtus vieną eurą, 37 ct)... 90. V. Ž. (asmens kodas ( - ) 301,36 Eur (tris šimtus vieną eurą, 36 ct)...