Byla 2A-1443/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6025-302/2011 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui A. M. piniginių lėšų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6025-302/2011 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui A. M. piniginių lėšų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartimi buvo iškelta AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vermosa“, kuris 2007 m. lapkričio 15 d. apygardos teismo nutartimi buvo atstatydintas ir pakeistas bankroto administratoriumi UAB „Bankroto eiga“ (1 b. t., 6-7, 14 l.). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, 2005 m. rugpjūčio 18 d. to paties apygardos teismo nutartimi įmonė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ prašė priteisti iš atsakovo A. M. (buvusio ieškovo direktoriaus) ieškovo naudai 494 677,70 Lt (1 b. t., 1-5, 166-168 l.). Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2002 m. vasario 28 d. ieškovas buvo įsigijęs 360 mobiliųjų telefonų SIM kortelių, už pokalbius mobiliaisiais telefonais bendrovei mobiliojo ryšio operatorius „Omnitel“ išrašė iš viso 648 995, 92 Lt sumos sąskaitas, kurios buvo apmokėtos bendrovės lėšomis pagal direktoriaus (atsakovo) raštišką nurodymą. Ieškovo teigimu, kitoms įmonėms bendrovė pardavė ryšio paslaugų ir išrašė sąskaitų iš viso už 153 791, 27 Lt, tačiau likusi suma (495 169, 52 Lt) buvo padengta ieškovo ir nurašyta į bendrovės veiklos sąnaudas. Pasak ieškovo, 2-3 darbuotojams, kurie aukščiau paminėtu laikotarpiu dirbo įmonėje, fiziškai neįmanoma panaudoti daugiau nei 300 SIM kortelių (tiek telefonų aparatų bendrovė netgi neturėjo) ir per vieną mėnesį kiekvienam prakalbėti beveik už 15 000 Lt, todėl ieškovas sprendė, jog paminėtomis SIM kortelėmis naudojosi pašaliniai asmenys, o už šias paslaugas sumokėjo įmonė. Dėl nurodyto, ieškovo nuomone, buvusio įmonės vadovo (atsakovo) veiksmai, priimant sprendimus apmokėti ryšio paslaugas, kuriomis bendrovė nesinaudojo, bei apmokant kitų (ne bendrovės darbuotojų) mobiliojo ryšio asmenų pokalbius, t. y. švaistant įmonės lėšas, buvo nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi įmonei, todėl atsakovas privalo grąžinti bendrovei nepagrįstai išeikvotas lėšas, kurios sudaro 494 677,70 Lt (CK 2.87 str. 1 d., 6.248 str.). Teismui nusprendus, kad praleista ieškinio senatis, ieškovas prašė pripažinti, jog ieškinio padavimo terminą ieškovas praleido dėl svarbių priežasčių. Ieškovas pažymėjo, kad jam visi dokumentai buvo perduoti tik 2010 m. spalio 18 d., kad šiuo atveju taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, todėl ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino (1 b. t., 290-294 l.).

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (1 b. t., 188-196 l.). Nurodė, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovui taikyti civilinę atsakomybę, nenurodė aplinkybių ir nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, kurie patvirtintų, jog atsakovas ėmėsi neteisėtų veiksmų, valdydamas įmonę ir savo veiksmais padarė žalą ieškovui. Be to, prašė taikyti 3 metų ieškinio senatį, numatytą CK 1.125 straipsnio 8 dalyje.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimu atmetė ieškinį (dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo), iš ieškovo atsakovo naudai priteisė 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidų (1 b. t., 295-298 l.).

8Nurodė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą. Teismo teigimu, ieškovas reiškia reikalavimą atsakovui taikyti civilinę atsakomybę – atlyginti jo neteisėtais veiksmais padarytą žalą įmonei, todėl ieškovo reikalavimams dėl atsakovo padarytos ieškovui žalos atlyginimo taikytinas 3 metų ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje.

9Teismas pažymėjo, jog juridinio asmens vadovo pasikeitimas ieškinio senaties termino nenutraukia ir nesustabdo, o pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą, bankrutuojančios įmonės administratorius pareiškia ieškinius dėl įmonės veiklos tikslams priešingų sandorių, laikant, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Teismas nustatė, kad ieškovo bankroto byla buvo iškelta 2005 m. vasario 24 d., kad paskirtas bankroto administratorius tais pačiais metais perėmė įmonės dokumentus, o naujo bankroto administratoriaus argumentas, jog apie atsakovo padarytą pažeidimą jis sužinojo tik po buvusio administratoriaus paskutinių dokumentų perdavimo, negali būti pagrindas pakeisti ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo momentą.

10Teismo teigimu, atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, o tai sudaro savarankišką pagrindą ieškinio atmetimui (CK 1.131 str. 1 d.). Teismas, vadovaudamasis proceso ekonomiškumo principu, nepasisakė dėl kitų šalių nurodytų argumentų, nes jie nebeįtakoja sprendimo atmesti ieškovo pareikštus reikalavimus.

11Be to, teismas konstatavo, kad atsakovas patyrė 15 609 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurių dalį priteisė iš ieškovo atsakovui, t. y. 5 000 Lt, kuris, pasak teismo, neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) numatyto maksimalaus advokato užmokesčio dydžio bei atitinka kitus kriterijus, numatytus CPK 98 straipsnio 2 dalyje.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui (1 b. t., 300-310 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Šioje byloje pasikeitė ne juridinio asmens valdymo organai, o 2007 m. lapkričio 15 d. apygardos teismo nutartimi dėl netinkamo pareigų atlikimo buvo atstatydintas bankroto administratorius UAB „Vermosa“ ir paskirtas naujas bankroto administratorius – UAB „Bankroto eiga“, todėl teismas negalėjo taikyti Akcinių bendrovių įstatymo ar CK nuostatų, reglamentuojančių juridinio asmens valdymo organų pasikeitimą, sprendžiant ieškinio senaties klausimą.
  2. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti į bylą pateiktas Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, turinčias prejudicinę galią, kuriose buvo ne kartą konstatuota, kad buvęs bankroto administratorius UAB „Vermosa“ nevykdė įstatyminės pareigos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-258/2007, 2007 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-609/2007, 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-792/2011).
  3. Atstatydintas bankroto administratorius UAB „Vermosa“ vilkino dokumentų perdavimą naujai paskirtam bankroto administratoriui, todėl ieškovas dokumentus, susijusius su ieškinio reikalavimu, gavo tik 2008 m. rugsėjo 30 d. (beveik 400 vnt. Segtuvų) ir 2010 m. spalio 18 d. (3 tonos dokumentų). Taigi tik po nurodytų dokumentų gavimo naujai paskirtas bankroto administratorius galėjo juos patikrinti ir nustatyti, kurie sandoriai ir/ar įmonės vadovo veiksmai pažeidė kreditorių interesus, todėl ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo 2010 m. spalio 18 d., ir jo ieškovas nepraleido, 2011 m. birželio 15 d. pareikšdamas ieškinį.
  4. Bankroto bylos yra susijusios su viešojo intereso apsauga, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad bankroto administratorius gina bankrutuojančios bendrovės, jos kreditorių bei viešąjį interesą, ir būti aktyvus bei išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusiais su keliamais reikalavimais. Šiuo atveju teismas pažeidė viešąjį interesą, atmesdamas ieškinį, konstatavęs, jog praleista ieškinio senatis (abstrakčiai nurodžius, jog senaties terminas prasidėjo 2005 m.), tačiau nenagrinėjęs bylos iš esmės.
  5. Byloje reiškiamas reikalavimas dėl bendrovės vadovo veiksmais padarytų ieškovui nuostolių atlyginimo, o reikalavimams dėl nuostolių atlyginimo taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str.), todėl teismas be pagrindo taikė sutrumpintą 3 metų ieškinio senatį.
  6. Teismas turėjo atnaujinti ieškinio senaties terminą, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, susijusių su pirmojo bankroto administratoriaus neveikimu, įstatyminių pareigų nevykdymu, kreditorių interesų gynimu bei dokumentų perdavimo naujai paskirtam bankroto administratoriui vilkinimu.
  7. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, pateikdamas prašymą priteisti iš viso 15 609 Lt bylinėjimosi išlaidų, kadangi dalis jų yra nesusiję su šia civiline byla ir advokato atstovavimu, nagrinėjant šį ginčą.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 b. t., 318-323 l.). Nurodo, kad ieškovui bankroto byla buvo iškelta 2005 m. vasario 24 d., o 2005 m. rugpjūčio 18 d. teismo nutartimi įmonė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl akivaizdu, kad buvęs ieškovo bankroto administratorius gavo iš ieškovo visus reikalingus dokumentus, kuriuos patikrinęs, ėmėsi įstatyme numatytų veiksmų, o ieškovas neįrodė, jog atsakovas netinkamai vykdė savo pareigą perduoti dokumentus buvusiam bankroto administratoriui. Pažymi, kad byloje yra pakankamai įrodymų, kurie patvirtina, jog atsakovas nėra atsakingas už ieškiniu reikalaujamus atlyginti nuostolius. Atsakovo teigimu, ieškovas prašo priteisti pinigus, siekdamas, kad ieškovui būtų atlyginta tariamai atsakovo veiksmais padaryta žala, t. y. prašoma priteisti pinigines sumas, kurias ieškovas būtų turėjęs, jeigu nebūtų galimų neteisėtų atsakovo veiksmų (žalą, o ne nuostolius), todėl teismas teisingai taikė sutrumpintą 3 metų ieškinio senaties terminą ir turėjo pagrindo neatnaujinti ieškinio senaties termino, kadangi ieškovas nenurodė svarbių šio termino praleidimo priežasčių (CK 1.125 str. 8 d., 1.131 str. 2 d.).

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkintinas.

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą, tinkamai neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylos aplinkybių ir bylos įrodymų, dėl ko, netinkamai pritaikęs materialinės teisės normas ir proceso taisyklių nuostatas, be pagrindo neatnaujino ieškinio senaties termino ir neišnagrinėjo bylos esmės.

19Dėl ieškinio senaties termino

20CK 2.87 straipsnio nuostatomis, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių interesus gina bankrutuojančios įmonės administratorius (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.), o kreditorių interesai ginami, be kita ko, ginant ir bankrutuojančios įmonės interesus, todėl bankroto administratorius yra pagrindinis subjektas, turintis teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo priteisimo įstatyme numatytais pagrindais, tarp jų pagal bendrąsias juridinio asmens organo civilinę atsakomybę reglamentuojančias normas (CK 2.87 str. 7 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011).

22Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškovo bankrutavusios AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ bankroto administratorius pareiškė ieškinį atsakovui A. M. (buvusiam nurodytos įmonės direktoriui) dėl žalos, atsiradusios, atsakovui netinkamai vykdžius ieškovo vadovo pareigas, atlyginimo CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu. Todėl teisėtai ir pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju, sprendžiant klausimą dėl padarytos žalos atlyginimo, taikytinas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.), o apeliantas be pagrindo teigia, jog šioje byloje taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas.

23Be to, pagrįsta ir apygardos teismo išvada, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą.

24ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatos reglamentuoja terminą, nuo kurio bankroto administratorius sužino apie bankrutuojančios įmonės sandorius. Pagal nurodytos normos redakciją, galiojusią iki 2008 m. liepos 1 d., bankroto administratorius apie sandorius sužino nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; tuo tarpu pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto redakciją, įsigaliojusią nuo 2008 m. liepos 1 d., administratorius apie sandorius sužino nuo gavimo dokumentų apie šių sandorių sudarymą.

25Civiliniuose santykiuose taikomos materialinės teisės normos, galiojusios ginčijamų civilinių santykių atsiradimo metu, tarp jų ir ĮBĮ nuostatos (CK 1.7 str., ĮBĮ str. 1 str. 3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011, 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010).

26Bylos duomenimis nustatyta, jog 2005 m. vasario 21 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2005 m. kovo 4 d., iškėlus ieškovo bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Vermosa“ (1 b. t., 6-7 l.).

27Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje taikytinos ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatos, galiojusios ieškovo bankroto bylos iškėlimo metu (iki 2008 m. liepos 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija), pagal kurias bankroto administratorius apie sandorius sužino nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012). Todėl spręstina, kad ieškinio senatis šioje byloje prasidėjo 2005 m. kovo 4 d. (1 b. t., 6-7 l.; ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. (redakcija, galiojusi iki 2008 m. liepos 1 d.).

28Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad ieškinio senatis prasidėjo 2005 metais, o ieškovas, 2011 m. birželio 15 d. pareiškęs ieškinį, praleido ieškinio senaties terminą, nors ir suklydo, nurodęs, jog ieškinio senaties terminas skaičiuotinas ne nuo teismo nutarties, kuria iškelta ieškovo bankroto byla, įsiteisėjimo dienos, bet nuo bendrovės dokumentų perdavimo atstatydintam įmonės bankroto administratoriui (UAB „Vermosa“) dienos.

29Dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo

30Apygardos teismas be pagrindo nesprendė dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, neįvertinęs ieškinio senaties termino atnaujinimui svarbių aplinkybių, nors ieškovas prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, jeigu teismas nuspręstų, kad jis praleistas (1 b. t., 1-5 l.; CPK 263, 265 str.).

31Pagal įstatymą, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas terminas atnaujinamas (CK 1.131 str. 2 d.).

32Kasacinis teismas yra nurodęs, jog ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu, todėl bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, negali to daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą; sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, svarbu nustatyti, ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir kiek termino atnaujinimas turės įtakos teisingumui bei kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012, 2009 m. birželio 15 d., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2009). Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia, atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2007).

33Minėta, kad ieškovo bankroto byla buvo iškelta 2005 m. vasario 21 d. apygardos teismo nutartimi, o bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vermosa“ (1 b. t., 6-7 l.). Iš Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių, priimtų ieškovo bankroto byloje (2007 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-258/2007, 2007 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-609/2007, 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-792/2011) matyti, kad nurodytas bankroto administratorius netinkamai vykdė ieškovo kreditorių susirinkimo nurodymus, tarp jų nepateikė analizės ieškovo sandorių, sudarytų per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo, bei išvadų dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, dėl ko 2005 m. spalio 26 d., 2006 m. spalio 3 d. bei 2007 m. kovo 20 d. ieškovo kreditorių susirinkimas atsisakė patvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Vermosa“ veiklos ataskaitas, o Apeliacinis teismas panaikino apygardos teismo nutarčių dalis, kuriomis patvirtintos paminėtos ataskaitos (už laikotarpį nuo 2005 m. vasario 21 d. iki 2007 m. kovo 13 d.; 1 b. t., 8-13 l.; CPK 179 str. 3 d.). Ieškovo kreditorių susirinkimui 2006 m. lapkričio 21 d. nutarus kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, šis klausimas buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi, kuria buvo atstatydintas bankroto administratorius UAB „Vermosa“ ir paskirtas naujas įmonės bankroto administratorius – UAB „Bankroto eiga“ (1 b. t., 14 l.).

34Bylos duomenimis, atstatydintasis bankroto administratorius ne iš karto perdavė bankrutavusios įmonės dokumentus; ieškovo dokumentai bankroto administratoriui UAB „Bankroto eiga“ buvo perduoti dalimis: 2008 m. vasario 20 d. anspaudų ir dokumentacijos perdavimo aktu, 2008 m. rugsėjo 30 d. dokumentų priėmimo – perdavimo aktu ir 2010 m. spalio 17 d. dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktu (1 b. t., 16-22, 198 l.). Be to, naujas bankroto administratorius siuntė pretenziją dėl jų perėmimo (2011 m. kovo 1 d. ir 2011 m. birželio 7 d. pretenzijos; 1 b. t., 23, 25 l.), o ieškovo bankroto byloje priimta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutartimi (įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1755/2011) buvo nustatytas terminas ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 20 d. (o Apeliacinio teismo nutartimi nustatytas naujas terminas – iki 2011 m. birželio 16 d.) UAB „Vermosa“ ir UAB „Bankroto eiga“ atlikti likusių BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ dokumentų perdavimą – perėmimą (CPK 179 str. 3 d.).

35Iš aukščiau nurodyto matyti, jog ieškovas beveik 3 metus, t. y. nuo 2005 m. kovo 4 d. iki 2007 m. lapkričio 23 d. (kai įsiteisėjo teismo nutartis, kuria buvo paskirtas naujas bankroto administratorius) dėl atstatydinto bankroto administratoriaus UAB „Vermosa“ neveikimo nesikreipė dėl galimos atsakovo padarytos žalos atlyginimo, netikrino bei nevertino ieškovo per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo sudarytų sandorių (Apeliacinio teismo 2007 m. kovo 8 d., 2007 m. spalio 4 d. ir 2011 m. birželio 23 d. nutartys), o naujai paskirtam bankroto administratoriui UAB „Bankroto eiga“ (kuris pareiškė ieškinį nagrinėjamoje byloje atsakovui – buvusiam ieškovo direktoriui), bankrutavusios įmonės dokumentai buvo perduoti ne iš karto po jo paskyrimo, o 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. rugsėjo 30 d. ir 2010 m. spalio 17 d.

36Dėl pasakyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atstatydinto bankroto administratoriaus neveikimas ir užsitęsęs bankrutavusios įmonės dokumentų perdavimas – priėmimas užkirto kelią ieškovui laiku pradėti ginti savo pažeistas teises. Todėl, siekiant užtikrinti ieškovo ir jo kreditorių teises bei galimybes ginti, jų manymu, pažeistus interesus (per bankroto administratorių), yra pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą (CK 1.131 str. 2 d.). Tai atitinka ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CK 1.5 str.).

37Dėl ieškinio esmės

38Kolegija pažymi, jog ieškinio senaties termino atnaujinimas sudaro teisines prielaidas ginti teisme teisminės gynybos priemonėmis ieškovo teises ir teisėtus interesus, kurie galėjo būti pažeisti.

39Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo (buvusio ieškovo direktoriaus) 494 677,70 Lt žalos atlyginimo, nurodydamas, kad dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, suteikiant galimybę nenustatytiems tretiesiems asmenims neatlygintinai naudotis mobiliojo ryšio operatoriaus „Omnitel“ paslaugomis, ieškovas turėjo sumokėti 494 677,70 Lt už tretiesiems asmenims suteiktas ryšio paslaugas, tuo tarpu atsakovas teigia, jog mobiliojo ryšio paslaugomis naudojosi ieškovo filialo „Tranzola“ ir užsienio partnerių darbuotojai (vairuotojai, būdami Lietuvoje), o ieškovo vairuotojai, būdami užsienio valstybėse, naudojosi nurodytų partnerių suteiktomis mobiliojo ryšio kortelėmis, su kuriais metų gale ieškovas atlikdavo užskaitas ir suderindavo likusias skolas (1 b. t., 1-5, 166-168, 188-196, 290-294 l.). Tačiau byloje nėra įrodymų ar kitų duomenų, susijusių su ieškovo ir mobiliojo ryšio operatoriaus „Omnitel“ teisiniais santykiais, telefonų aparatų bei SIM kortelių įsigijimu, nurodytų telefonų bei SIM kortelių naudojimu įmonės reikmėmis (tarp jų patvirtintų ieškovo (vidaus) taisyklių dėl naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis, duomenų, kuriomis SIM kortelėmis naudojosi ieškovo darbuotojai), taip pat nėra duomenų, kam ir kokiu teisiniu pagrindu buvo perduotos SIM kortelės (sutarties, priėmimo – perdavimo akto ar kt. dokumentų, tarp jų dokumentų, susijusių su atsakovo nurodyta ieškovo filialui „Tranzola“ suteikta galimybe naudotis ryšio paslaugomis). Be to, pažymėtina, kad bylos faktiniai duomenys nustatomi ne tik rašytiniais įrodymais, bet ir šalių paaiškinimais bei liudytojų parodymais, o tam, kad išsiaiškintų byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialių žinių, teismas gali skirti ekspertizę (CPK 212 str.).

40Šioje byloje teismas nenagrinėjo bylos esmės, tarp jų paminėtų klausimų, neapklausė atsakovo, taip pat kitų asmenų (įmonės finansininkų, auditorių ar kitų darbuotojų), kurie galėtų paaiškinti svarbias bylos aplinkybes.

41Dėl aukščiau nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškinį dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo, neišsiaiškinęs svarbių bylos aplinkybių, turinčių esminę reikšmę bylos baigčiai, neatskleidė bylos esmės, be to, nesiėmė aktyvių veiksmų surinkti įrodymus, nors bankroto bylose, kurios susijusios su viešojo intereso apsauga, teismas turi būti aktyvesnis nei kitų kategorijų bylose, o pagal pateiktus byloje įrodymus negalima išnagrinėti šios bylos esmės apeliacinės instancijos teisme. Todėl yra pagrindo panaikinti apygardos teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 7 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

43Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartimi buvo iškelta AB... 4. AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ prašė priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (1 b. t., 188-196 l.).... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimu atmetė ieškinį... 8. Nurodė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą kreiptis į... 9. Teismas pažymėjo, jog juridinio asmens vadovo pasikeitimas ieškinio senaties... 10. Teismo teigimu, atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, o tai sudaro... 11. Be to, teismas konstatavo, kad atsakovas patyrė 15 609 Lt išlaidų advokato... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir priteisti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą, tinkamai... 19. Dėl ieškinio senaties termino ... 20. CK 2.87 straipsnio nuostatomis, juridinio asmens valdymo organo narys,... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių interesus... 22. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad... 23. Be to, pagrįsta ir apygardos teismo išvada, kad ieškovas praleido ieškinio... 24. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatos reglamentuoja terminą, nuo... 25. Civiliniuose santykiuose taikomos materialinės teisės normos, galiojusios... 26. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2005 m. vasario 21 d. nutartimi,... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje taikytinos ĮBĮ 11... 28. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad ieškinio senatis... 29. Dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo... 30. Apygardos teismas be pagrindo nesprendė dėl ieškinio senaties termino... 31. Pagal įstatymą, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas... 32. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog ieškinio senaties termino taikymas,... 33. Minėta, kad ieškovo bankroto byla buvo iškelta 2005 m. vasario 21 d.... 34. Bylos duomenimis, atstatydintasis bankroto administratorius ne iš karto... 35. Iš aukščiau nurodyto matyti, jog ieškovas beveik 3 metus, t. y. nuo 2005 m.... 36. Dėl pasakyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 37. Dėl ieškinio esmės... 38. Kolegija pažymi, jog ieškinio senaties termino atnaujinimas sudaro teisines... 39. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo (buvusio ieškovo... 40. Šioje byloje teismas nenagrinėjo bylos esmės, tarp jų paminėtų klausimų,... 41. Dėl aukščiau nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą ir...