Byla e2A-271-302/2020
Dėl skolos už rangos darbus priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektromontuotojas“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl netesybų (baudų ir delspinigių) netaikymo ar jų dydžio sumažinimo ir dėl skolos už rangos darbus priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Elektromontuotojas“ ieškiniu prašė:

81.1.

9netaikyti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ ieškovės atžvilgiu priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių):

10-

11pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. balandžio 21 d. sudarytą projekto „(Nr. 14171) Dalies 10 kV OL L-800 iš Kretingos TP rekonstravimo į 10 kV KL, Kretingos raj., darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/570769;

12-

13pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. balandžio 5 d. sudarytą projekto „(Nr. 13996) 10 kV OL L-100 ir L-700 iš Plungės TP rekonstravimo į 10 kV KL ir 10 kV OLI, Plungės raj. darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/570644;

14-

15pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. rugpjūčio 2 d. sudarytą projekto „(2017-ESO-1254) 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš KT-6 rekonstravimo į 0,4 kV KL, Klaipėdos m., darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/571966;

16-

17pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. birželio 26 d. sudarytą projekto „(2017-ESO-1254) 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš KT-6 rekonstravimo į 0,4 kV KL, Klaipėdos m., darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/571547 (toliau – ir Sutartys);

181.2.

19netenkinus reikalavimo netaikyti netesybų (baudų ir delspinigių), sumažinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškovės atžvilgiu taikytų netesybų (baudų ir delspinigių) dydį:

20-

21baudos dydį nuo 3 200 Eur iki 0 Eur pagal 2017 m. balandžio 21 d. projekto „(Nr.14171) Dalies 10 kV OL L-800 iš Kretingos TP rekonstravimo į 10 kV KL, Kretingos raj., darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/570769;

22-

23baudos dydį nuo 13 900 Eur iki 0 Eur pagal 2017 m. balandžio 5 d. projekto „(Nr. 13996) 10 kV OL L-100 ir L-700 iš Plungės TP rekonstravimo į 10 kV KL ir 10 kV OLI, Plungės raj. darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/570644;

24-

25baudos dydį nuo 34 500 Eur iki 0 Eur pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. projekto „(2017- ESO-1254) 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš KT-6 rekonstravimo į 0,4 kV KL, Klaipėdos m., darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/571966;

26-

27baudos dydį nuo 59 100 Eur iki 0 Eur, delspinigių dydį nuo 354 Eur iki 0 Eur pagal tarp 2017 m. birželio 26 d. projekto „(2017-ESO-1254) 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš KT-6 rekonstravimo į 0,4 kV KL, Klaipėdos m., darbai“ rangos darbų sutartį Nr. 43010/571547;

281.3.

29priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškovei 111 054 Eur nesumokėtus už atliktus rangus darbus, tuo atveju jeigu bus netaikytos netesybos (baudos ir delspinigiai), arba atitinkamą sumažintų netesybų (baudų ir delspinigių) dydžio sumą, tuo atveju jeigu teismas nuspręs sumažinti jų dydį. Taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

302.

31Ieškovė nurodė, kad vykdant viešuosius pirkimus pagal tipines sutarčių sąlygas prisijungimo būdu tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytos minėtos Sutartys, kuriomis ieškovė įsipareigojo numatytomis sąlygomis, tvarka bei terminais atlikti sutartus rangos darbus, susijusius su elektros tinklų rekonstravimu. Ieškovės teigimu, jai vykdant sutartinius įsipareigojimus, susidarė itin nepalankios meteorologinės sąlygos, dėl kurių nebuvo galima tęsti II etapo rangos darbų pagal Sutartis. Apie susidariusias nepalankias meteorologines sąlygas visų rangos darbų objektuose buvo informuoti atsakovės atstovai. Atsakovė pripažinusi terminų pažeidimo priežastis svarbiomis, nuo dalies netesybų ieškovę atleido. Pagal 2017 m. balandžio 21 d. rangos sutartį Nr. 43010/570769 likęs baudos dydis yra 3 200 Eur, pagal 2017 m. balandžio 5 d. sutartį Nr. 43010/570644 likęs baudos dydis – 13 900 Eur, pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. rangos sutartį Nr. 43010/571966 likęs baudos dydis – 34 500 Eur, pagal 2017 m. birželio 26 d. rangos sutartį Nr. 43010/571547 priskaičiuotas baudos dydis yra 59 100 Eur, o priskaičiuotas delspinigių dydis – 354 Eur. Priskaičiuotas netesybas (baudas ir delspinigius) atsakovė išskaičiavo iš sumų, mokėtinų už rangos darbus, t. y. buvo atlikta vienašališka išskaita.

323.

33Ieškovės teigimu, atsakovės taikytos netesybos (baudos ir delspinigiai) yra nepagrįstos ir neteisėtos, kadangi jų taikymui nebuvo jokių teisinių prielaidų, o Sutartyse įtvirtintos netesybų (baudų ir delspinigių) sąlygos yra nesąžiningos, naudojamos kaip priemonė piktnaudžiauti ir pasipelnyti. Taip pat ieškovė pažymėjo, kad atsakovė netesybas taikė kaip baudas ir kaip delspinigius už tą patį dalyką. Atsakovei pripažinus prievolių įvykdymo terminų praleidimo priežastis svarbiomis, ieškovė buvo atleista tik nuo delspinigių mokėjimo, bet ne nuo baudų, kodėl atsakovė neatleido ieškovės nuo baudų mokėjimo, ieškovei nėra suprantama, kadangi baudos buvo apskaičiuotos už tų pačių rangos darbų terminų praleidimą, kurių praleidimo priežastis atsakovė pripažino svarbiomis. Tuo atveju, jeigu teismas netenkintų prašymo visiškai netaikyti netesybų (baudų ir delspinigių), tai, ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos sąlygos, sudarančios pagrindą mažinti priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) dydį.

34II.

35Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

362.

37Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovės ieškovei 110 700 Eur skolą bei 4 929, 80 Eur bylinėjimosi išlaidų, kitą ieškinio dalį atmetė.

383.

39Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl Sutartimis nustatytų delspinigių ir baudų aiškinimo bei taikymo. Ieškovė laikosi pozicijos, kad tiek delspinigiai, tiek baudos buvo nustatytos už tą patį pažeidimą – darbų atlikimo terminą, todėl pripažinusi, jog darbus buvo pavėluota atlikti dėl objektyvių aplinkybių, ir atleisdama ieškovę nuo delspinigių mokėjimo, atsakovė nepagrįstai už tą patį laikotarpį reikalauja sumokėti baudas. Tuo tarpu atsakovė teigia, kad Bendrojoje sutarčių dalyje (toliau - Sutarčių BD) numatyti delspinigiai ir Specialiojoje sutarčių dalyje (toliau – Sutarčių SD) nustatytos baudos nėra netesybos už tą patį pažeidimą, nes delspinigiai nustatyti už vėlavimą atlikti darbus, atitinkamai ir numatant sąlygas, kuomet nuo jų mokėjimo gali būti atleidžiama. Tuo tarpu SD nustatytas ekonominio naudingumo pažeidimo kriterijus susietas išimtinai su darbų atlikimo terminu, nes būtent šis kriterijus buvo esminis užsakovui pasirenkant rangovą, o Sutarčių SD nėra nustatytų jokių sąlygų, kurioms esant gali būti atleidžiama nuo baudų mokėjimo.

404.

41Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad delspinigiai, numatyti Sutarčių BD, ir baudos, nustatytos Sutarčių SD, turėtų būti vertinamos kaip skirtingo pobūdžio atsakomybės formos, kadangi tiek delspinigiai, tiek baudos susietos su tuo pačiu pažeidimu, t. y. darbų atlikimo termino pažeidimu. Teismo nuomone, tiek delspinigiai, tiek baudos šiuo atveju laikytinos šalių sulygtomis netesybomis. Kadangi už tą patį pažeidimą negali būti taikomos dvigubos netesybos, teismas darė išvadą, kad atsakovė už termino pažeidimą pasirinktinai galėjo taikyti arba delspinigius, arba baudą.

425.

43Taip pat teismas nesutiko su atsakove, kad Sutarčių SD nuostatoms dėl baudų negali būti taikomos Sutarčių BD 7.3 papunkčio nuostatos, nustatančios sąlygas, kurioms esant rangovas gali būti atleistas nuo netesybų mokėjimo. Teismas nurodė, kad Sutarčių SD 2.1 papunktyje šalys susitarė, jog Sutarčių BD nuostatos netaikomos, kai tai yra tiesiogiai nurodoma Sutarčių SD. Šiuo atveju Sutarčių BD 7.3 papunkčio netaikymas nėra nustatytas Sutarčių SD, todėl, teismo vertinimu, egzistuojant Sutarčių BD 7.3.5 sąlygoms, esančioms pagrindu netaikyti netesybų pagal Sutarčių BD 14.7 papunkčio nuostatas, šios nuostatos taikytinos ir Sutarčių SD sulygtoms netesyboms, t. y. baudoms.

446.

45Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė pripažinusi, jog, vadovaujantis Sutarčių BD nuostatomis, yra pagrindas atleisti ieškovę nuo delspinigių mokėjimo už darbų pažeidimo terminą, tuo pačiu laikotarpiu neturėjo nei sutartinio, nei teisinio pagrindo taikyti už tą patį pažeidimą kitokios netesybų formos, t. y. baudų, įtvirtintų Sutarčių SD. Kitoks sutarčių aiškinimas, teismo vertinimu, būtų nesuderinamas su teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

467.

47Atsakovės pagal Sutartis apskaičiuota bendra baudų suma sudaro 110 700 Eur sumą, kuria sumažinti ieškovei tenkantys mokėjimai pagal PVM sąskaitas faktūras ELK Nr. 1859, 1864, 1901. Pripažinus, kad mokėjimai buvo sumažinti nepagrįstai, teismas ieškovei iš atsakovės priteisė 110 700 Eur sumą.

488.

49Vadovaudamasi Sutarčių BD 14.3 papunkčiu, atsakovė pagal Sutartį Nr. 43010/571547 taip pat apskaičiavo 354 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2018 m. liepos 10 d. Kadangi delspinigiai buvo netaikyti laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 19 d. iki 2018 m. liepos 4 d., teismas darė išvadą, kad 354 Eur dydžio delspinigiai nepatenka į laikotarpį, kuriuo atsakovė pripažino objektyviomis termino praleidimo priežastis. Ieškovė šioje dalyje delspinigių netaikymo pagrindu nurodė tas pačias aplinkybes (meteorologines sąlygas), kurios nesusijusios su laikotarpiu, kuomet ieškovė negalėjo atlikti darbų, todėl teismas šioje dalyje ieškinį atmetė.

50III.

51Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

529.

53Apeliaciniame skunde atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 9 d. sprendimą ir ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

549.1.

55Pirmosios instancijos teismo išvada, kad, egzistuojant Sutarčių BD 7.3.5 papunktyje įtvirtintoms sąlygoms, esančioms pagrindu netaikyti netesybų pagal Sutarčių BD 14.7 papunkčio nuostatas, šios nuostatos taikytinos ir Sutarčių SD sulygtoms netesybos – baudoms, nepagrįsta. Sutarčių BD 2.1 papunktyje nustatyta, kad sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais galioja tokia sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 1) sutarties SD; 2) techninė specifikacija; 3) sutarties BD; 4) užsakovo ar perkančiosios organizacijos rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas sudaryti sutartį; 5) rangovo galutinis pasiūlymas ir kt. Šiuo reguliavimu įtvirtintas Sutarčių SD nuostatų prioritetas prieš Sutarčių BD nuostatas, kurios standartinės visoms Sutartimis. Sutarčių BD 14.3 papunktyje numatytos netesybos už darbų atlikimo terminų pažeidimą, o Sutarčių SD 6 punkte nustatytos netesybos už konkrečių ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų pažeidimus, todėl delspinigiai ir baudos šiuo atveju negali būti tapatinami. Pripažinusi, kad, vadovaujantis Sutarčių BD nuostatomis, yra pagrindas atleisti ieškovę nuo delspinigių mokėjimo už darbų atlikimo termino pažeidimą, atsakovė neturėjo nei sutartinio, nei teisinio pagrindo atleisti ieškovę ir nuo baudų už tą patį laikotarpį mokėjimo.

569.2.

57Skundžiamą sprendimą grįsdamas išimtinai Sutarčių nuostatų aiškinimu delspinigių netaikymo kontekste, teismas nepagrįstai nevertino kilusiam ginčui reikšmingų viešųjų pirkimų aspektų, neatliko visapusiško, nuodugnaus ir kompleksinio viešųjų pirkimų dokumentų tyrimo. Pirkimo dokumentuose numatyta, kad tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal iš anksto numatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T1 (darbų atlikimo laikas) ir T2 (linijos atjungimo trukmė) arba T1 (projektavimo darbų atlikimo laikas) ir T2 (rangos darbų atlikimo laikas). Pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimas buvo atliekamas pagal vertinimo kriterijams suteiktus lyginamuosius svorius. Tuo buvo siekiama paskatinti tiekėjus varžytis tarpusavyje ne tik dėl mažiausios kainos, bet ir dėl kitų atsakovei svarbių kokybės kriterijų, pvz. pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimo termino. Pirkimo sutarčių projektuose buvo įtvirtinta tiksli ir aiški pirkimo laimėtojo pareiga sutarčių vykdymo metu laikytis pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bei atsakomybė už jų nesilaikymą, todėl apie numatomas baudas visi tiekėjai žinojo dar pasiūlymų rengimo metu.

589.3.

59Atsižvelgdamas į reikalavimą užtikrinti, kad tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams aprašymai, susiję su pasirinktais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, būtų įtraukti į viešojo pirkimo sutartį, Sutarčių SD 6 punkte atsakovė pagrįstai ir teisėtai numatė kriterijų T1 ir T2 laikymosi garantus – baudas, sąmoningai neaptardama jokių šių baudų taikymo išlygų. Kita vertus, Sutartyse nebuvo paneigta CK 6.253 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų civilinės atsakomybės netaikymo, visiško arba dalinio atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindų taikymo galimybė, tačiau, skundžiamu sprendimu priteisdamas ieškovei menamą skolą, teismas motyvuojamojoje sprendimo dalyje nekonstatavo nei vieno CK 6.253 straipsnio 1 dalyje numatyto pagrindo. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad Sutarčių SD darbų atlikimo terminas buvo numatytas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir kad šios bylos nagrinėjimo dalyką sudarančios baudos buvo susietos būtent su kriterijų T1 ir T2 pažeidimu, bet ne su Sutarčių BD 7 skyriuje reglamentuota darbų vykdymo tvarka.

609.4.

61Pirkimo dokumentų, įskaitant ir Sutarčių, sąlygų pakeitimas, ką skundžiamu sprendimu teismas padarė 99 proc. panaikindamas ieškovei pritaikytas netesybas už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus pažeidimą, pažeidžia kitų pirkimų dalyvių teises, skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Jei pirkimų organizavimo metu kiti pirkimų dalyviai būtų žinoję, kad Sutarčių vykdymo etape bus galima nesilaikyti savo pasiūlyme ir atitinkamai Sutartyje nurodytų terminų, kas buvo esminė pirkimo sąlyga, bei reikalauti atsakovės netaikyti netesybų, tikėtina, jog jie būtų pasiūlę mažesnes kainas ir apskritai būtų atsiradę daugiau potencialių tiekėjų.

6210.

63Ieškovė UAB „Elektromontuotojas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

6410.1.

65Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovė pripažinusi, jog, vadovaujantis Sutarčių BD nuostatomis, yra pagrindas atleisti ieškovę nuo delspinigių mokėjimo už darbų atlikimo termino pažeidimą, tuo pačiu laikotarpiu neturėjo nei teisinio, nei sutartinio pagrindo taikyti už tą patį pažeidimą kitokios netesybų formos, t. y. baudų. Kitoks sutarčių aiškinimas būtų nesuderinamas su teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

6610.2.

67Siekdama gauti didesnę finansinę naudą, atsakovė Sutarčių vykdymo laikotarpiu buvo nesąžininga. Laikantis Sutartyse numatytų sąlygų, ieškovei informavus atsakovę, kad egzistuoja tam tikros objektyviai nenumatytos meteorologinės aplinkybės, ir prašant pratęsti darbų atlikimo terminus, atsakovė nurodė, jog klausimas dėl netesybų taikymo (netaikymo) bus sprendžiamas tik tuomet, kai atsakovė gaus darbų rezultatą. Toks atsisakymas pratęsti terminą, vėliau už tai pareikalaujanti didelių netesybų, vertintinas kaip nesąžiningas ir niekaip su šalių bendradarbiavimo ir kooperacijos principais nesuderinamas atsakovės elgesys.

6810.3.

69Sutarčių įvykdymo pradelsimą lėmusios sąlygos buvo neišvengiamos, niekaip nepriklausė nuo ieškovės valios ir jokiu objektyviu būdu negalėjo būti pašalintos. Byloje esantys įrodymai leidžia realiai įvertinti nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą bei jų įtaką prievolės įvykdymui nustatytu laiku.

7010.4.

71Tiek netesybos (delspinigiai), numatytos Sutarčių BD, tiek netesybos (bauda), numatytos Sutarčių SD, yra taikomos už tą patį dalyką – darbų atlikimo terminų praleidimą, ir atlieka tą pačią funkciją, t. y. skirtos nubausti ieškovę už sutarčių termino praleidimą, visiškai neatsižvelgiant į aplinkybes, trukdžiusias ieškovei įsipareigojimus įvykdyti laiku. Bylos nagrinėjimo metu įrodyta, kad pati atsakovė pripažino, jog Sutarčių vykdymo laikotarpiu egzistavo nenumatytos meteorologinės oro sąlygos, dėl ko rangos darbai buvo sustabdyti iki susiklostys palankios sąlygos darbams tęsti, ši aplinkybė buvo pagrindas neskaičiuoti delspinigių. Pagal analogiją, remiantis tuo pačiu pagrindu, negalėjo būti skaičiuojamos ir baudos.

7210.5.

73Atsakovės hipotetiniai pamąstymai, kad neva buvo pažeistos kitų tiekėjų teisės, neturi jokio objektyvaus pagrindimo, kadangi, vadovaujantis elementaria logika, nepriklausomai nuo subjekto, kurį būtų pasirinkusi atsakovė, visiems tiekėjams gamtinės sąlygos būtų buvusios vienodos.

7410.6.

75Apeliavimas į viešuosius pirkimus reglamentuojančias procedūrines nuostatas, sprendžiant dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus pažeidimo, vertintinas kaip atsakovės bandymas manipuliuoti teisės normomis ir teismų išaiškinimais, kurie nesusiję su nagrinėjamo ginčo esme. Nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, nei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus nepaneigia fakto, kad atsakovė turėjo atsižvelgti į nenumatytas gamtines sąlygas ir netaikyti netesybų.

76Teisėjų kolegija

konstatuoja:

77IV.

78Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7911.

80Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

8112.

82Bylos medžiaga patvirtina, kad, vykdant viešuosius pirkimus pagal tipines sutarčių sąlygas, prisijungimo būdu tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytos šios rangos sutartys: 2017 m. balandžio 21 d. sutartis Nr. 43010/570769 „(Nr.14171) dalies 10kV OL L-800 iš Kretingos TP rekonstravimo į 10 kV KL, Kretingos raj., darbai“; 2017 m. balandžio 5 d. sutartis Nr. 43010/570644 „(Nr.13996) 10 kV OL L-100 ir L-700 iš Plungės TP rekonstravimo į 10 kV KL ir 10 kV OLI, Plungės raj. darbai“; 2017 m. rugpjūčio 2 d. sutartis Nr. 43010/571966 „(2017-ESO-1258) 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš ST-514 elektros skirstomųjų tinklų rekonstravimo į 0,4 kV KL, Klaipėdos m., darbai“; 2017 m. birželio 26 d. sutartis Nr. 43010/571547 „(2017-ESO-1254) 0,4 kV OL L-100 ir L-200 iš KT-6 rekonstravimo į 0,4 kV KL, Klaipėdos m., darbai“ (e. bylos t. 1, b. l. 1–117). Pagal minėtas Sutartis ieškovė įsipareigojo jos numatytomis sąlygomis, tvarka bei terminais atlikti sutartus rangos darbus, susijusius su elektros tinklų rekonstravimu. Sutarčių vykdymo metu visų rangos darbų objektuose susiklostė nepalankios meteorologinės sąlygos, dėl ko darbai negalėjo būti atlikti laiku, todėl ieškovė Sutarčių vykdymo metu kreipėsi į atsakovę su prašymais pagal Sutarties BD 7.3 ir 7.3.4 papunkčius pratęsti Sutartyse numatytus darbų atlikimo terminus (e. bylos t. 1, b. l. 118, 130–131, 142–144). Atsakydama į minėtus prašymus, atsakovė nurodė, kad klausimas dėl netesybų taikymo (netaikymo) bus sprendžiamas tinkamai įvykdžius visus darbus ir perdavus rezultatą užsakovui (e. bylos t. 1, b. l. 145–148).

8313.

84Pripažinusi terminų pažeidimo priežastis svarbiomis, atsakovė nuo dalies netesybų ieškovę atleido. Pagal 2017 m. balandžio 21 d. rangos sutartį Nr. 43010/570769 likęs baudos dydis yra 3 200 Eur, pagal 2017 m. balandžio 5 d. sutartį Nr. 43010/570644 likęs baudos dydis – 13 900 Eur, pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. rangos sutartį Nr. 43010/571966 likęs baudos dydis – 34 500Eur, pagal 2017 m. birželio 26 d. rangos sutartį Nr. 43010/571547 priskaičiuotas baudos dydis yra 59 100 Eur, o priskaičiuotas delspinigių dydis – 354 Eur. Atsakovė priskaičiuotas netesybas (baudas ir delspinigius) išskaičiavo iš sumų, mokėtinų už rangos darbus, t. y. atliko vienašališką įskaitymą (e. bylos t. 1, b. l. 164–165, 168–169; 172–173; 176–177). Dėl ginčui aktualių Sutarčių nuostatų aiškinimo ir taikymo

8514.

86Kaip matyti iš šalių procesiniuose dokumentuose pateiktos pozicijos, nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės teisės taikyti baudas pagal šalių sudarytų Sutarčių SD 6.7–6.9 papunkčius, kai ji ieškovės nurodytas aplinkybes, dėl kurių nebuvo laiku įvykdyti darbai pagal Sutarčių BD 7.3 ir 14.7 papunkčius, pripažino sudarančiomis pagrindą netaikyti kitos netesybų rūšies – delspinigių.

8715.

88Ieškovė laikosi pozicijos, kad tiek delspinigiai, tiek baudos, kaip netesybos buvo nustatytos už tą patį pažeidimą – darbų atlikimo terminą, todėl, pripažinusi, jog darbus buvo pavėluota atlikti dėl objektyvių aplinkybių, ir atleisdama ieškovę nuo delspinigių mokėjimo, atsakovė nepagrįstai už tą patį laikotarpį reikalauja sumokėti baudas. Tuo tarpu atsakovė teigia, kad Sutarčių BD numatyti delspinigiai ir Sutarčių SD nustatytos baudos nėra netesybos už tą patį pažeidimą, nes delspinigiai nustatyti už vėlavimą atlikti darbus, atitinkamai ir numatant sąlygas, kuomet nuo jų mokėjimo gali būti atleidžiama, tuo tarpu Sutarčių SD nustatytas ekonominio naudingumo pažeidimo kriterijus, susietas išimtinai su viešųjų pirkimų sąlygomis, o Sutarčių SD nėra nustatytų jokių sąlygų, kurioms esant gali būti atleidžiama nuo baudų mokėjimo.

8916.

90Netesybos yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis) ir viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.258 straipsnis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

9117.

92Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010 ir kt.).

9318.

94Kilus sutarties šalių ginčui teisme, gali nepavykti nustatyti tikrųjų šalių ketinimų, ypač jei sandorio šalys laikosi priešingų pozicijų, skirtingai interpretuoja sudarant sutartį buvusią jų valią ar ją iškreipia, nesutaria dėl sutarties tikslų ar turinio, todėl tais atvejais, kai šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų (šalių tikrųjų ketinimų) sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui (lingvistiniam aiškinimui), kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2013; 2018 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-108-248/2018, 21 punktas).

9519.

96Subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2013; 2018 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-130-695/2018, 23 punktas; 2019 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-109-611/2019, 31 punktas). Be to, aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama ir į sutarties šalių elgesį iki sutarties pasirašymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties pasirašymo, papročius (CK 6.193 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-916/2020, 32 punktas).

9720.

98Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutarties nuostatos, nepriklausomai nuo šių santykių išskirtinumo, kaip ir įprastiniai sandoriai, kilus ginčui teisme turėtų būti aiškinamos remiantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jas aiškinančia teismų praktika, kita vertus, taip pat atsižvelgiant į viešųjų pirkimų specifiką, šiame kontekste reiškiančią teismo pareigą viešojo pirkimo sutarties turinį aiškinti, be kita ko, pagal viešojo pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-705/2013).

9921.

100Nagrinėjamu atveju šalių sudarytos Sutartys susideda iš bendrosios ir specialiosios dalių. Sutarčių BD 2.1 papunktyje numatyta, kad ši sutartis yra nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties taikymo ir aiškinimo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: Sutarties SD (su priedais); Techninė specifikacija; Sutarties BD (su priedais) ir kt.

10122.

102Sutarčių SD 2.1 papunktyje aiškiai įtvirtinta, kad Sutarčių SD yra neatskiriama Sutarčių BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarčių BD nuostatomis. Jeigu Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

10323.

104Sutarčių SD 6.7–6.9 papunkčiuose nustatyta, kad, rangovui įvykdžius darbus, tačiau pažeidus pasiūlymo ekonominio naudingumo metodikos kriterijų T1 (darbų įvykdymo terminai), bus taikoma 100 Eur arba 300 Eur (pagal atitinkamas sutartis) bauda už kiekvieną pradelstą dieną.

10524.

106Sutarčių BD 14.3 papunktyje įtvirtinta, kad, neatlikęs darbų per Sutartyje nustatytus terminus, užsakovui pareikalavus, rangovas moka užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 proc. darbų kainos.

10725.

108Sutarčių BD 14.7 papunktyje šalys susitarė, kad, suėjus Sutartyje nurodytam darbų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti darbus priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 7.3 papunktyje išvardintų aplinkybių, bei objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei darbų atlikimo terminas) kreipimasis, užsakovas gali nereikalauti mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.

10926.

110Sutarčių BD 7.3.5 papunktyje, kuris aktualus nagrinėjamu atveju, numatyta, kad šalių rašytiniu susitarimu atskirų darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminai gali būti partęsti (pakeisti), jeigu rangovas, nesibaigus Sutartyje nustatytam darbų atlikimo terminui, pateikia užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios su ypač nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai nurodyta kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sąlygos lemia konkrečių darbų, numatytų grafike, vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojo reikalavimais ir kabelių teisimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10oC).

11127.

112Atkreiptinas dėmesys, kad Sutarčių SD nėra įtvirtinta jokių nuostatų kitaip, negu Sutarčių BD, reglamentuojančių darbų atlikimo terminų pratęsimą, taip pat nėra numatyta, jog šiems klausimams spręsti Sutarčių BD nuostatos netaikomos. Kadangi Sutarčių BD 7.3 papunkčio tiesioginis netaikymas nėra numatytas Sutarčių SD, todėl pritartina pirmosios instancijos teismui, kad, egzistuojant Sutarčių BD 7.3.5 papunkčio sąlygoms, esančioms pagrindu netaikyti netesybų pagal Sutarčių BD 14.7 papunkčio nuostatas, šios nuostatos analogiškai taikytinos ir Sutarčių SD sulygtoms baudoms.

11328.

114Kaip minėta, netesybos yra viena iš civilinės atsakomybės formų, todėl, rangovui nepažeidus sutartinių įsipareigojimų, civilinės atsakomybės (netesybų forma) taikymas rangovo atžvilgiu apskritai nėra galimas, nepriklausomai nuo konkrečios netesybų rūšies.

11529.

116Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju delspinigiai, numatyti Sutarčių BD, ir baudos, nustatytos Sutarčių SD, neturėtų būti vertinamos kaip skirtingo pobūdžio atsakomybės formos, kadangi tiek delspinigiai, tiek baudos yra susietos iš esmės su tuo pačiu pažeidimu, t. y. darbų atlikimo termino pažeidimu. Byloje nėra ginčo dėl to, kad delspinigiai (išskyrus pagal Sutartį Nr. 43010/571547 apskaičiuotus 354 Eur delspinigius laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2018 m. liepos 12 d.) ir baudos apskaičiuotos už tuos pačius laikotarpius ir už tą patį pažeidimą, negali būti taikomos dvigubos netesybos.

11730.

118Sutartys nagrinėjam atveju sudarytos viešųjų pirkimų būdu, o Sutarčių projektai buvo pirkimų sąlygų sudedamoji dalis, tai leidžia daryti išvadą, kad pirkimuose dalyvavę tiekėjai, teikdami pasiūlymus pirkimuose ir siūlydami darbų atlikimo terminus (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T1 ir T2), įvertino, kokioms aplinkybėms esant, šie terminai galės būti pratęsti, ir pagal šias sąlygas prisiėmė riziką dėl siūlomų darbų atlikimo terminų.

11931.

120Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės pozicija, kad, net ir esant Sutarčių BD 7.3 papunktyje numatytoms aplinkybėms, baudos ieškovei vis tiek turėtų būti taikomos, nes Sutarčių SD, priešingai nei delspinigių atžvilgiu, baudų netaikymo mechanizmas nėra numatytas, yra nepagrįstas, kadangi jis nėra paremtas Sutarčių sąlygų, išdėstytų tiek BD, tiek SD, visuma bei jų tarpusavio ryšiu, taip pat jis neatitinka netesybų, kaip civilinės atsakomybės formos, teisinės prigimties.

12132.

122Be to, apeliantės pateikiamas Sutarčių aiškinimas, pagal kurį, nepriklausomai nuo to, kad darbų vėlavimą lėmė šalių iš anksto aptartos bei nuo jų nepriklausiusios aplinkybės, vis tiek privalu sumokėti baudą už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, būtų nesąžiningas ir neteisingas rangovo (ieškovės) atžvilgiu.

12333.

124Baudų, numatytų sutarčių specialiosiose dalyse už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų T1 ir T2 pažeidimus, taikymo tais atvejais, kai egzistuoja Sutarčių BD 7.3 papunktyje numatytos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, nepateisina ir atsakovės siekis laikytis viešųjų pirkimų principų.

12534.

126Atsižvelgiant į tai, kad apeliaciniame skunde akcentuojama, jog būtina atsižvelgti į tai, kad ginčo Sutartys buvo sudarytos viešųjų pirkimų būdu, pažymėtina, jog vien ta aplinkybė, kad sutartis sudaryta įvykdžius viešąjį pirkimą pagal viešai skelbtas ir visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams žinomas pirkimo sąlygas, nepašalina perkančiosios organizacijos pareigos tiek nustatyti teisės aktų reikalavimams ir bendriesiems principams neprieštaraujančias pirkimo ir būsimos sutarties sąlygas, tiek tinkamai jas aiškinti ir taikyti pirkimo sutarties vykdymo metu.

12735.

128Apeliantės samprotavimai, kad skundžiamu sprendimu neva buvo pažeistos kitų tiekėjų teisės, taip pat neturi jokio objektyvaus pagrindimo. Nors tiekėjų pasiūlyti darbų atlikimo terminai (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai T1 ir T2) buvo įtraukti į Sutarčių sąlygas, o Sutarčių SD 6.7–6.9 papunkčiuose numatytomis baudomis už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų pažeidimus atsakovė siekė nustatyti efektyvų mechanizmą, užtikrinantį tiekėjo deklaruotų darbų atlikimo terminų, kurių pagrindu tiekėjo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu, laikymąsi, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, tokių baudų netaikymas, kai darbų atlikimo vėlavimą lėmė sutartyse nurodytos aplinkybės, sudarančios pagrindą pratęsti (pakeisti) darbų įvykdymo terminą, nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, nes tokios aplinkybės buvo išviešintos pirkimų metu, jos buvo žinomos visiems pirkime dalyvavusiems tiekėjams ir bet kuris kitas tiekėjas, vykdydamas darbus, dėl šių objektyvaus pobūdžio aplinkybių būtų atsidūręs analogiškoje situacijoje, t. y. bet kuris tiekėjas dėl nepalankių meteorologinių sąlygų nebūtų darbų atlikęs Sutartyse numatytu laiku.

12936.

130Kaip teisiškai nepagrįstas atmestinas ir apeliantės argumentas, kad skundžiamu sprendimu 99 proc. panaikindamas ieškovei pritaikytas baudas, pirmosios instancijos teismas pakeitė Pirkimo dokumentų, įskaitant ir Sutarčių, sąlygas. Remiantis kasacinio teismo praktika, netesybų mažinimas teismo sprendimu nekvalifikuotinas kaip sutarties keitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2015; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3267-916/2015).

13137.

132Apibendrinant tai, kas išdėstyta, sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, jog tais atvejais, kai pagal Sutarčių BD 7.3 papunktį yra pagrindas pratęsti darbų atlikimo terminus, negali būti taikomos baudos remiantis Sutarčių SD 6.7 ir 6.8 papunkčiais dėl praleisto darbų atlikimo termino, nepažeidė sutarčių aiškinimo taisyklių. Pastebėtina, kad tokios pat pozicijos dėl atsakovės su kitais rangovais sudarytų analogiškų sutarčių aiškinimo Lietuvos apeliacinis teismas laikėsi ir kitoje savo faktinėmis aplinkybėmis panašioje byloje Nr. e2A-612-790/2019.

13338.

134Atitinkamai apeliantės argumentai, kad rangovą nuo baudos už ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų pažeidimus galima atleisti tik tuomet, kai terminas pažeidžiamas dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, vertintini kaip nepagrįsti, neatitinkantys aptariamų Sutarčių nuostatų.

13539.

136Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Sutarčių BD 7.3.5 papunktyje šalys susitarė, jog, jei rangovo darbų atlikimo terminus lemia itin nepalankios meteorologinės sąlygos, šalių rašytiniu susitarimu atskirų darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminai dali būti pratęsti (pakeisti), jeigu, nesibaigus Sutartyse nustatytam darbų atlikimo terminui, rangovas pateikia užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą.

13740.

138Bylos medžiaga patvirtina, kad, laikydamasi Sutartyse numatytų sąlygų, ieškovė 2017 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. KS17-48 (e. bylos t. 1, b. l. 131), 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. KS17-53 (e. bylos t. 1, b. l. 118), 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. KS18-11 (e. bylos t. 1, b. l. 130), 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. KS18-12 (e. bylos t. 1, b. l. 142), 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. KS18-13 (e. bylos t. 1, b. l. 144) ir 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. KS18-14 (e. bylos t. 1, b. l. 143) informavo atsakovę apie tai, jog egzistuoja tam tikros nenumatytos meteorologinės aplinkybėms, ir prašė pratęsti darbų atlikimo terminus. Atsakydama į minėtus prašymus, atsakovė nepateikdavo savo pozicijos dėl to, ar ji ieškovės nurodomas aplinkybes vertina kaip sudarančias pagrindą pratęsti (pakeisti) Sutarčių SD nustatytus darbų atlikimo terminus, nurodydama, kad klausimas dėl netesybų taikymo (netaikymo) rangovui bus sprendžiamas tinkamai įvykdžius visus darbus ir perdavus rezultatą užsakovui (e. bylos t. 1, b. l. 145–148). Dėl šios priežasties šalys nesudarydavo susitarimų dėl Sutartyse numatytų terminų pratęsimo (pakeitimo).

13941.

140Ieškovei atlikus darbus, pagal Sutarčių BD 14.7 papunktį spręsdama dėl ieškovės prašymų netaikyti netesybų, atsakovė konstatuodavo, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovė pažeidė Sutartyse nustatytus darbų terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų bei atitiko Sutarčių BD 7.3 papunktyje numatytus atvejus, todėl pranešė ieškovei apie delspinigių netaikymą.

14142.

142Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, toks atsakovės nebendradarbiavimas, nesprendžiant laiku klausimo dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo, ir vėliau už darbų neatlikimą laiku reikalavimas sumokėti netesybas, nagrinėjamos bylos kontekste negali būti vertinamas kaip sąžiningas atsakovės elgesys, kadangi, jei atsakovė, kaip tai numatyta Sutarčių BD 7.3.5 papunktyje, būtų pratęsusi Sutartyse numatytus darbų atlikimo terminus, atsakovė apskritai nebūtų turėjusi pagrindo vėliau reikalauti iš ieškovės netesybų už ne laiku atliktus darbus. Dėl bylos procesinės baigties

14343.

144Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai, nepažeisdamas sutarčių aiškinimo taisyklių, aiškino šalių sudarytų Sutarčių nuostatas, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, todėl atsakovės apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 9 d. sprendimas paliekamas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

14544.

146Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnis).

14745.

148Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, atsakovės bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos. Iš ieškovės apeliacinės instancijos teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 1 548,80 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14946.

150Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau – Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas).

15147.

152Rekomendacijų 8.11 papunktyje nustatytas maksimalus už atsiliepimo į apeliacinį į skundą parengimą užmokesčio dydis, kuris šiuo atveju sudaro 1 261,39 Eur (1.3 koeficientas dauginamas iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2019 m. birželio mėn., o užpraėjusio ketvirčio, t. y. 2019 m. IV ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 970,3 Eur). Įvertinusi tai, kad ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijų 8.11 papunktyje numatytą maksimalų dydį, ir atsižvelgusi į ieškovės atstovo byloje parengto procesinio dokumento apimtį, byloje nagrinėjamų klausimų pobūdį, taip pat į tai, kad apeliacinės instancijos teisme ieškovės interesams atstovauja tas pats atstovas, kuris ją atstovavo pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrindas ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki 1 000 Eur.

153Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

154Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

155Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektromontuotojas“ (juridinio asmens kodas 132439736) iš atsakovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376) 1 000 (vieną tūkstantį) Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Elektromontuotojas“... 8. 1.1.... 9. netaikyti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Energijos skirstymo... 10. -... 11. pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo... 12. -... 13. pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo... 14. -... 15. pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo... 16. -... 17. pagal tarp UAB „Elektromontuotojas“ ir AB „Energijos skirstymo... 18. 1.2.... 19. netenkinus reikalavimo netaikyti netesybų (baudų ir delspinigių), sumažinti... 20. -... 21. baudos dydį nuo 3 200 Eur iki 0 Eur pagal 2017 m. balandžio 21 d. projekto... 22. -... 23. baudos dydį nuo 13 900 Eur iki 0 Eur pagal 2017 m. balandžio 5 d. projekto... 24. -... 25. baudos dydį nuo 34 500 Eur iki 0 Eur pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. projekto... 26. -... 27. baudos dydį nuo 59 100 Eur iki 0 Eur, delspinigių dydį nuo 354 Eur iki 0 Eur... 28. 1.3.... 29. priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškovei 111... 30. 2.... 31. Ieškovė nurodė, kad vykdant viešuosius pirkimus pagal tipines sutarčių... 32. 3.... 33. Ieškovės teigimu, atsakovės taikytos netesybos (baudos ir delspinigiai) yra... 34. II.... 35. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. 2.... 37. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinį tenkino... 38. 3.... 39. Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl Sutartimis nustatytų... 40. 4.... 41. Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad delspinigiai, numatyti Sutarčių... 42. 5.... 43. Taip pat teismas nesutiko su atsakove, kad Sutarčių SD nuostatoms dėl baudų... 44. 6.... 45. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė pripažinusi, jog,... 46. 7.... 47. Atsakovės pagal Sutartis apskaičiuota bendra baudų suma sudaro 110 700 Eur... 48. 8.... 49. Vadovaudamasi Sutarčių BD 14.3 papunkčiu, atsakovė pagal Sutartį Nr.... 50. III.... 51. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 52. 9.... 53. Apeliaciniame skunde atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo... 54. 9.1.... 55. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad, egzistuojant Sutarčių BD 7.3.5... 56. 9.2.... 57. Skundžiamą sprendimą grįsdamas išimtinai Sutarčių nuostatų aiškinimu... 58. 9.3.... 59. Atsižvelgdamas į reikalavimą užtikrinti, kad tiekėjų pateikti atitikties... 60. 9.4.... 61. Pirkimo dokumentų, įskaitant ir Sutarčių, sąlygų pakeitimas, ką... 62. 10.... 63. Ieškovė UAB „Elektromontuotojas“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 64. 10.1.... 65. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovė pripažinusi,... 66. 10.2.... 67. Siekdama gauti didesnę finansinę naudą, atsakovė Sutarčių vykdymo... 68. 10.3.... 69. Sutarčių įvykdymo pradelsimą lėmusios sąlygos buvo neišvengiamos,... 70. 10.4.... 71. Tiek netesybos (delspinigiai), numatytos Sutarčių BD, tiek netesybos (bauda),... 72. 10.5.... 73. Atsakovės hipotetiniai pamąstymai, kad neva buvo pažeistos kitų tiekėjų... 74. 10.6.... 75. Apeliavimas į viešuosius pirkimus reglamentuojančias procedūrines... 76. Teisėjų kolegija... 77. IV.... 78. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 79. 11.... 80. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 81. 12.... 82. Bylos medžiaga patvirtina, kad, vykdant viešuosius pirkimus pagal tipines... 83. 13.... 84. Pripažinusi terminų pažeidimo priežastis svarbiomis, atsakovė nuo dalies... 85. 14.... 86. Kaip matyti iš šalių procesiniuose dokumentuose pateiktos pozicijos,... 87. 15.... 88. Ieškovė laikosi pozicijos, kad tiek delspinigiai, tiek baudos, kaip netesybos... 89. 16.... 90. Netesybos yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70... 91. 17.... 92. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 93. 18.... 94. Kilus sutarties šalių ginčui teisme, gali nepavykti nustatyti tikrųjų... 95. 19.... 96. Subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas... 97. 20.... 98. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad viešojo pirkimo... 99. 21.... 100. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytos Sutartys susideda iš bendrosios ir... 101. 22.... 102. Sutarčių SD 2.1 papunktyje aiškiai įtvirtinta, kad Sutarčių SD yra... 103. 23.... 104. Sutarčių SD 6.7–6.9 papunkčiuose nustatyta, kad, rangovui įvykdžius... 105. 24.... 106. Sutarčių BD 14.3 papunktyje įtvirtinta, kad, neatlikęs darbų per Sutartyje... 107. 25.... 108. Sutarčių BD 14.7 papunktyje šalys susitarė, kad, suėjus Sutartyje... 109. 26.... 110. Sutarčių BD 7.3.5 papunktyje, kuris aktualus nagrinėjamu atveju, numatyta,... 111. 27.... 112. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutarčių SD nėra įtvirtinta jokių nuostatų... 113. 28.... 114. Kaip minėta, netesybos yra viena iš civilinės atsakomybės formų, todėl,... 115. 29.... 116. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju... 117. 30.... 118. Sutartys nagrinėjam atveju sudarytos viešųjų pirkimų būdu, o Sutarčių... 119. 31.... 120. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės... 121. 32.... 122. Be to, apeliantės pateikiamas Sutarčių aiškinimas, pagal kurį,... 123. 33.... 124. Baudų, numatytų sutarčių specialiosiose dalyse už ekonominio naudingumo... 125. 34.... 126. Atsižvelgiant į tai, kad apeliaciniame skunde akcentuojama, jog būtina... 127. 35.... 128. Apeliantės samprotavimai, kad skundžiamu sprendimu neva buvo pažeistos kitų... 129. 36.... 130. Kaip teisiškai nepagrįstas atmestinas ir apeliantės argumentas, kad... 131. 37.... 132. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, sprendžiama, kad pirmosios instancijos... 133. 38.... 134. Atitinkamai apeliantės argumentai, kad rangovą nuo baudos už ekonominio... 135. 39.... 136. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad... 137. 40.... 138. Bylos medžiaga patvirtina, kad, laikydamasi Sutartyse numatytų sąlygų,... 139. 41.... 140. Ieškovei atlikus darbus, pagal Sutarčių BD 14.7 papunktį spręsdama dėl... 141. 42.... 142. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, toks atsakovės... 143. 43.... 144. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 145. 44.... 146. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 147. 45.... 148. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, atsakovės bylinėjimosi išlaidos,... 149. 46.... 150. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į... 151. 47.... 152. Rekomendacijų 8.11 papunktyje nustatytas maksimalus už atsiliepimo į... 153. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 154. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti... 155. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektromontuotojas“...