Byla e2A-1245-803/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaclovo Pauliko, Rūtos Petkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ingos Staknienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Greitista“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo atsakovei UAB ,,Greitista“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje R. T. A., V. G., E. G., A. G., M. U., A. M. U., A. S., A. B., L. P., T. B., R. V., G. J., V. J., I. V., V. V. P., V. P., V. R., R. R..

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Greitista“ savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius – t. y. išardyti savavališkai perstatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas pastato – dvibučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), dalis taip, kad atitiktų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012-06-21 išduoto leidimo statyti naują (-us) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. 487/12-135 pagal „AGA ARCH.ARTELĖ“ A. U. projektavimo ir meno firmos „Dvibučio gyvenamojo namo statybos ir ūkinio pastato bei garažo griovimo ( - ), projekto Nr. 11-008, Nr. 2011“ sprendinius ir sutvarkyti statybvietę. Tuo atveju, jei atsakovas per prašomą terminą neįvykdys nustatyto reikalavimo, ieškovė prašo įpareigoti atsakovą mokėti 30 Eur baudą į ieškovės banko sąskaitą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo..

82.

9Nurodė, kad atsakovė, turėdama Vilniaus miesto savivaldybės 2012 m. birželio 21 d. išduotą leidimą, atliko dvibučio gyvenamojo namo statinio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), statybos darbus, pažeisdamas esminius projekto sprendinius. Pabrėžė, kad palyginus kadastrinės bylos duomenis ir projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius bei patikrinus statinį vietoje, nustatyta, jog pastatas pastatytas pažeidžiant esminius projekto sprendinius, t. y. pakeistos statinio laikančios konstrukcijos. Kadangi buvo pakeisti esminiai projekto sprendiniai, turėjo būti gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas, o atsakovo turėtas leidimas nesuteikė teisės statyti tokio statinio, kurio duomenys yra užfiksuoti kadastrinių matavimų byloje.

103.

11Atsakovė su ieškinio reikalavimais nesutiko. Pažymėjo, kad nėra privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, kai dėl technologinių priežasčių dalis laikančiųjų (pamatų, laikančių sienų ir pan.) keičiamos į turinčias ne blogesnes savybes konstrukcijas. Pabrėžė, kad laikančios konstrukcijos pakeistos į turinčias ne blogesnes savybes konstrukcijas. Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, kad viešame registre nėra ribojimų statyti namus, turinčius daugiau nei du butus, o žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), yra skirtas daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybai. Nurodė, kad atsiradus asmenų grupei, kuri norėjo statiniu naudotis bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis, šios teisės įgyvendinimui buvo reikalingi projekto pakeitimai ir šitie pakeitimai neprieštarauja sklypo, kuriame stovi gyvenamasis namas, paskirčiai.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-243-803/2016, išnagrinėjęs ginčą dėl surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą teisėtumo, panaikino atsakovui 2013 m. spalio 10 d. pateiktą tvirtinti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje 2013 m. sausio 22 d. patvirtintos deklaracijos apie dvibučio gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybos užbaigimą galiojimą.

155.

16Teismas įvertino, kad šioje ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-243-803/2016 buvo nustatomi statybos darbų atlikimui reikšmingos aplinkybės, todėl rėmėsi kaip prejudicinę galią turinčiu faktu dėl atsakovės veikos neteisėtumo, t. y. kad prieš darant statinyje darbus ne pagal projektą turėjo būti pakeisti projekto sprendiniai, nes Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 48 punktas (ginčui aktuali akto redakcija, galiojusi nuo 2012.10.28 iki 2014.01.16) numatė, jog „projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 [5.37] nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi Reglamento 38–41 p. nustatyta tvarka“.

176.

18Teismas pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 21 d. leidimas Nr. 487/12-1435 nesuteikė teisės statytojui statyti tokio statinio, kurio duomenys užfiksuoti kadastrinių matavimų byloje. Inspekcijos surašyti administraciniai aktai (savavališkos statybos aktas, privalomasis nurodymas) yra nepanaikinti, galiojantys, atsakovė jų neginčijo, todėl privalėjo įvykdyti per nurodytą terminą, tačiau Inspekcijos specialistai 2017 m. vasario 14 d. patikrinę privalomojo nurodymo įvykdymą, nustatė, jog privalomasis nurodymas nėra įvykdytas. Tai patvirtina Inspekcijos 2018 m. sausio 16 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. Nr. PNSSA-100-180116-00009.

197.

20Pasisakydamas dėl atsakovės argumento, kad ieškovė nenurodė kitų teisnių galimybių kaip pašalinti savavališkos statybos padarinius, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tos argumentas yra nepagrįstas. Ieškovės 2016 m. spalio 25 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius antrame puslapyje įrašytame priminime išaiškinta, jog Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuriam pateiktas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą <...>. Šiame nurodyme yra prierašas, jog atsakovės atstovas A. G. šį nurodymą gavo 2016 m. spalio 28 d. Teismas padarė išvadą, jog atsakovei ši aplinkybė (apie galimybę gauti statybą leidžiantį dokumentą) buvo žinoma dar 2016 metais, tačiau, nagrinėjamu atveju, naujas statybą leidžiantis dokumentas Inspekcijai nebuvo pateiktas.

218.

22Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, jog ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę UAB „Greitista“ savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius yra pagrįstas, todėl atsakovei UAB „Greitista“ neįvykdžius pareigos savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, įpareigojo mokėti 30 Eur baudą.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

249.

25Atsakovė UAB „Greitista“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo, kuriuo prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, t. y. nustatyti, kad savavališkos statybos padarinių pašalinimui UAB „Greitista“, laikantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 48 punkto redakcijos, galiojusios nuo 2012-10-28 iki 2014-01-16, turi pakeisti projektą, parengiant naujos laidos projektinius sprendinius, suteikiant šiam dokumentui naują laidą; panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria UAB „Greitista“ yra paskirta bauda. Nurodė šiuos esminius argumentus:

269.1.

27ieškovė reikalavo baudos, remdamasi CPK 273 straipsnio 3 dalimi, tuo pačiu nurodydama, kad bauda turi būti pervesta į ieškovės sąskaitą. Teismas šį reikalavimą patenkino pilnai, tačiau nenurodė, kokiu teisiniu pagrindu priimta ši sprendimo dalis. Apeliantė mano, kad CPK 273 straipsnio 3 dalis nesuteikia teisės priteisti baudą ieškovės naudai;

289.2.

29Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-243-803/2016 šiai bylai turi prejudicinę galią, o pagal apeliacinės instancijos teismo išaiškinimą atsakovė turėjo parengti projekto pakeitimą ir iš jos neturėjo būti reikalaujamas naujas statybą leidžiantis dokumentas. Teismo numatyta atsakovės teisė parengti naujos laidos projektinius sprendinius ir taip įteisinti statinį, atsakovei išaiškinta nebuvo;

309.3.

31Statybos įstatyme sąvokos daugiabutis namas iš viso nėra. Paprastai daugiabučiai namai yra ypatingi statiniai, turintys 2000 ir daugiau kvadratinių metrų. Statybos įstatymo 27 straipsnyje yra numatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas yra leidimas statyti naują statinį – naujo neypatingo statinio statybai. Nurodyta norma nenumato butų skaičiaus ar šeimų skaičiaus. Laikantis Statybos įstatymo 27 ir 28 straipsnių nuostatų naujo nesudėtingo statinio statyba mieste baigiama nesurašant statybos baigimo akto (kai statybos leidimas išduotas pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalį). Neypatingų naujų statinių statyba, pagal Aplinkos ministro patvirtintą sąrašą, užbaigiama deklaracija apie statybos užbaigimą. STR 1.01.03:2017 ir 1.01.09:2003 6.3 punkte buvo nurodytas statinių klasifikavimas pagal jų paskirtį – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai, skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau). Šis punktas kertasi su Statybos įstatymo nuostatomis;

329.4.

33vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais reikia pripažinti, kad tarp namo, turinčio iki 2000 m2, kuriame gyvena viena šeima ir tokio pat namo, kuriame gyvena daugiau kaip 2 šeimos, esminių skirtumų, dėl ko reikėtų keisti žemės paskirtį, atlikti kitus veiksmus, įteisinant daugiabučio namo statybą, tiesiog nėra. Statybos techninis reglamentas jau po namo ( - ) pastatymo keitėsi. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 48.1 punkte buvo nustatyta, kad nėra privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, kai dėl technologinių priežasčių dalis laikančiųjų konstrukcijų (pamatų, laikančių sienų ir pan.) keičiamos į turinčias ne blogesnes savybes konstrukcijas.

3410.

35Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Nurodė šiuos esminius argumentus:

361.1.

37pagal CPK 273 straipsnio 3 dalį, kai nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik pats atsakovas arba jeigu atsakovas įpareigojamas pašalinti statybos, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, tai teismas tame sprendime nustato terminą per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismo sprendime pagrįstai nurodė, jei atsakovė per prašomą terminą neįvykdys nustatyto reikalavimo, įpareigoti atsakovę mokėti 30 Eurų baudą į ieškovo sąskaitą;

381.2.

39bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę, drausmina skolininką ir mažina teismo sprendimo, kaip valstybės teisminės valdžios akto, nevykdymo ir tam tikru mastu viešojo intereso pažeidimo tikimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2009);

401.3.

41palyginus kadastrinės bylos duomenis ir projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, patikrinus statinį vietoje, nustatyta, kad pastatas pastatytas pažeidžiant esminius projekto sprendinius. Šios aplinkybės taip pat jau nustatytos Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2A-243-803/2016 pagal Inspekcijos ieškinį atsakovei UAB ,,Greitista“ dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo panaikinimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 21 d. leidimas Nr. 487/12-1435 nesuteikė teisės statytojai UAB „Greitista“ statyti tokio statinio, kurio duomenys yra užfiksuoti kadastrinių matavimų byloje;

421.4.

43Inspekcijos specialistai 2017 d. vasario 14 d. patikrino privalomojo nurodymo įvykdymą ir nustatė, kad privalomasis nurodymas nėra įvykdytas (Inspekcijos 2018 m. sausio 16 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. PNSSA-100-180116-00009), todėl ieškinys reiškiamas dėl įpareigojimo šalinti savavališkos statybos padarinius įpareigojant išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.);

441.5.

45Visais atvejais siekiant pakeisti statinio projekto sprendinius (tiek esminius, tiek neesminius) turi būti parengtas naujos laidos projektinių sprendinių dokumentas. Bendruoju atveju parengus naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, kuriuo pakeisti esminiai pirminio statinio projekto sprendiniai, turi būti gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas. Jokio teisės aktų tarpusavio nesuderinamumo, kaip įrodinėja atsakovė, nėra.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4811.

49Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje atsakovė (apeliantė) kelia klausimą dėl sankcijų taikymo už statinio statybą, pastatytą pažeidžiant esminius Projekto sprendinius.

5012.

51Byloje nustatyta, kad atsakovė turėdama Vilniaus miesto savivaldybės 2012m. birželio 21 d. išduotą leidimą, tačiau pažeisdama esminius statinio projekto sprendinius, atliko dvibučio gyvenamojo namo statinio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), statybos darbus. Ši aplinkybė yra konstatuota Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-243-803/2016.

5213.

53Apeliantė pripažįsta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-243-803/2016 prejudicinę reikšmę, sutinka su faktine aplinkybe, jog UAB „Greitista“ statinį pastatė ne pagal 2012 m. birželio 21 d. statybos leidimą Nr. 487/12-1435, kuris skirtas daugiau kaip 2 šeimoms gyventi. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, įrodinėja, kad butų kiekis statinyje negali būti laikomas esminiu statinio paskirties pažeidimu. Be to, anot apeliantės, atsakovė lyginant su kitais statytojais yra diskriminuojama, nes 2012 metais ne vien UAB „Greitista“ statė daugiau kaip 2 šeimoms skirtus namus ir šie namai nėra griaunami ar perstatomi.

5414.

55Teisėjų kolegija nurodo, kad byloje ginčo objektu nėra kitų ūkio subjektų veiklos vykdymo ypatumai, todėl nepasisako dėl apeliantėse atlikto 2012 metų situacijos vertinimo (CPK 13 straipsnis). Taip pat pažymi, kad ne nagrinėjamoje byloje esminę reikšmę turinti aplinkybė yra tai, kad atsakovė laikančiose vidinėse pasato sienose įrengė projekte nenumatytas angas: projekto pirmo aukšto plane ašyje 4, 8 ir E, o projekto mansardinio aukšto plane ašyje 6 ir G, taip pat ašyje I padidino angą. Šie atsakovės neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis) tapo teisiniu pagrindu kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą kaip savavališką statybą.

5615.

57Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 21 d. leidimas Nr. 487/12-1435 nesuteikė teisės statytojai UAB „Greitista“ statyti tokio statinio, kurio duomenys yra užfiksuoti kadastrinių matavimų byloje. Inspekcijos 2016 m. spalio 22 d. surašyto privalomąjį nurodymo Nr. PNSSP-100-161025-00134 pašalinti savavališkos statybos padarinius metu galiojusio Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje buvo nurodyta, kad statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, laikoma savavališka statyba.

5816.

59Kaip teisingai nurodyta atsiliepime į apeliacinį skundą, nagrinėjamoje byloje Inspekcijos 2016 m. spalio 22 d. privalomasis nurodymas Nr. PNSSP-100-161025-00134 pašalinti savavališkos statybos padarinius nėra nuginčytas, t. y. nepaneigta, jog laikančiose vidinėse pastato sienose įrengtos projekte nenumatytos angos, yra esminiai statinio projekto sprendinių pažeidimai. Savavališka statyba yra nurodoma ne dėl aplinkybių susijusių su tuo, kad statomas dvibutis ar daugiabutis namas, bet dėl to, kad jį statant yra pažeidžiami esminiai statinio projekto sprendiniai. Apeliantės nesutikimas, kad buvo nukrypta nuo esminių statinio projekto sprendinių, yra jos nuomonė dėl galutinio ginčo nagrinėjimo rezultato, kuri savaime neįrodo pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentų ir motyvų nepagrįstumo (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

6017.

61Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

6218.

63Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

6419.

65Įrodinėjimo dalykas civilinėse bylose yra: a) materialinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia ginčo šalių teisės ir pareigos; b) įrodomieji faktai, t. y. įstatymuose nurodyti faktai, kurių pagrindu teismas daro išvadą apie reikšmingų ginčo (bylos) aplinkybių egzistavimą; c) procesinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia procesiniai teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015).

6620.

67Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014; 2015 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2017 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017 28 punktą; ir kt.).

6821.

69Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantei neįrodžius atliktų statybos darbų atitikties Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 21 d. leidimui Nr. 487/12-1435, apeliantės skundas šioje dalyje atmetamas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 straipsniai). Teisėjų kolegija pažymi, kad statybos teisiniai santykiai yra kompleksiniai ir susiję ne tik su privačių statytojo tikslų įgyvendinimu, bet ir su tam tikrais viešaisiais tikslais (pvz., aplinkosaugos, ekonominiais, socialiniais ir kt.) bei trečiųjų asmenų interesais. Vadinasi, formalaus teisės pažeidimo konstatavimas yra pagrindas apeliantės teisinei atsakomybei kilti.

70Dėl neteisėtos statybos atveju sankcijų taikymo teisėtumo

7122.

72Apeliantė teigia, kad laikantis to reglamentavimo, kuris galiojo statybos užbaigimo metu, atsakovas turėtų parengti naujos laidos projektinius sprendinius, nereikalaujant iš atsakovo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Atsižvelgiant į tai, apeliaciniame skunde prašoma atsakovei nustatyti, kad savavališkos statybos padarinių pašalinimui UAB ,,Greitista“ laikantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ 48 punkto redakcijos, galiojusios nuo 2012-10-28 iki 2014-01-16, turi pakeisti projektą, parengiant naujos laidos projektinius sprendinius, suteikiant šiam dokumentui naują laidą.

7323.

74Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo argumentu, nes jis neatitinka kasacinio teismo išaiškinimų (CPK 4 straipsnis), ir apeliacinėje instancijoje pateiktą prašymą atmeta, kaip nepagrįstą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami taikant įstatymus, galiojančius šių padarinių konstatavimo ir šalinimo metu. Tokia pozicija grindžiama tuo, kad statybos procesas yra tęstinio pobūdžio, todėl, nors teisinis santykis ir yra prasidėjęs iki įsigaliojant konkrečiam įstatymui, teisėms, pareigoms ar faktams, atsirandantiems galiojant naujam įstatymui, turi būti taikomos tuo metu galiojančio įstatymo nuostatos. Be to, kitoks įstatymų galiojimo aiškinimas prieštarautų įstatymo leidėjo tikslams dėl savavališkos (neteisėtos) statybos padarinių šalinimo bei negarantuotų statybų proceso ir statinių kokybės kontrolės užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 19 d. nutartis, civilinėje byloje Nr.3K-3-240/2009, 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008).

7524.

76Byloje nustatyta, kad atsakovė 2016 m. spalio 25 d. surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-161025-00134 Pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nustatė atsakovui terminą iki 2017 m. balandžio 13 d. likviduoti savavališkos statybos padarinius (el. b. l. 146-150). Inspekcijos specialistai 2017 m. vasario 14 d. patikrinę privalomojo nurodymo įvykdymą, nustatė, jog privalomasis nurodymas nėra įvykdytas. Tai patvirtina Inspekcijos 2018 m. sausio 16 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. Nr. PNSSA-100-180116-00009.

7725.

78Vadovaujantis ginčui aktualiu Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:20117 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 48 punktu, pakeitus esminius statinio (statinio projekte suprojektuotų statinių, kuriuos norint statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti privalomas statybą leidžiantis dokumentas) projekto sprendinius ir norint tęsti statybą, privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą šio reglamento nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, kitų teisės aktų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų: laikančiosios konstrukcijos keičiamos į turinčias ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas (48.1. papunktis); dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių), keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susiekimo komunikacijos ilgis (48.2 papunktis); iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje) (48.3. papunktis). Taigi visais atvejais siekiant pakeisti statinio projekto sprendinius (tiek esminius, tiek neesminius) turi būti parengtas naujos laidos projektinių sprendinių dokumentas. Bendruoju atveju parengus naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, kuriuo pakeisti esminiai pirminio statinio projekto sprendiniai, turi būti gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas, išskyrus minėto statybos techninio reglamento 48 punkte nurodytas išimtis.

7926.

80Apeliantė neįrodė, kad laikančiose vidinėse pastato sienose įrengtos projekte nenumatytos angos atitinka nenumatytų priežasčių kriterijų, dėl ko būtų galima taikyti Reglamento 48 punkte nurodytas išimtis. Atsižvelgiant į tai, apeliacinis skundas šioje dalyje taip pat atmetamas kai nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

81Dėl baudos

8227.

83Apeliantė įrodinėja, jog ieškovės naudai nepagrįstai buvo priteista bauda, remiantis 273 straipsnio 3 dalimi. Baudos dydžio neginčija.

8428.

85Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu argumentu, nes jis idem per idem yra paneigtas pačios apeliantės. Pirma, byloje nenuginčyta faktinė aplinkybė, jog apeliantė atlikdama statybos rangos darbus nukrypo nuo projektinių sprendinių. Antra, apeliantė pripažįsta, kad įstatymu yra suteikta teisė skirti baudą už sprendimo nevykdymą.

8629.

87Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-213-248/2019 buvo sprendžiama, kieno naudai priteisiama bauda už neteisėtos statybos padarinių nepašalinimą, reglamentuojama CPK 273 straipsnio 3 dalyje, kai tenkinamas reikalavimas priteisti tokią baudą, pareikštas valstybės institucijos. Kasacinio teismo nutarties 14 punkte pažymėta, kad nei CPK 273 straipsnyje, nei kitose teisės normose expressis verbis (aiškiai žodžiais; tiesiogiai) nenurodyta, kieno naudai turi būti mokama CPK 273 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama bauda.

8830.

89CPK 273 straipsnio „Sprendimas, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus“ 1 dalyje nurodyta, kad priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu, teismas tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas.

9031.

91Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-213-248/2019 išaiškinta, kad CPK 273 straipsnio „Sprendimas, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus“ 1 dalyje nurodyta, kad priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu, teismas tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas (16 punktas). Pagal CPK 771 straipsnio „Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, ir privalomųjų nurodymų įvykdymas“ (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2580 redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 1 d.) 6 dalį, jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, arba jeigu per nustatytą terminą neįvykdytas privalomasis nurodymas ar nevykdomas privalomasis nurodymas, kurio įvykdymo terminas nenustatytas, antstolis, apie tai surašęs Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą, jį perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo arba privalomojo nurodymo neįvykdė, gali jam skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą arba privalomąjį nurodymą dieną išieškotojo naudai (17 punktas). Kasacinis teismas apibendrindamas pažymėjo, kad pagal CPK 273 straipsnio 3 dalį už sprendimo nevykdymą skolininkui gali būti skiriama bauda, kurią teismas turi nustatyti sprendime dėl ginčo esmės. CPK 771 straipsnio 6 dalyje reglamentuojamas analogiškos baudos skyrimas vykdymo proceso metu (18 punktas). Atkreipė dėmesį, kad tiek CPK 273 straipsnio 3 dalyje, tiek 771 straipsnio 6 dalyje reglamentuojamos baudos yra skiriamos tuo pačiu pagrindu, t. y. už analogiško pobūdžio prievolės nevykdymą, todėl teisėjų kolegija padarė išvadą, kad abi teisės normos reglamentuoja analogiškas baudas, kurios, atsižvelgiant į CPK 771 straipsnio 6 dalies aiškią nuostatą, skiriamos išieškotojo naudai. Dėl to nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti, kas laikytinas išieškotoju CPK 273 straipsnio 3 dalies taikymo atveju (20 punktas).

9232.

93Nagrinėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos civilinėje byloje Nr. e3K-3-213-248/2019 ratio decidendi sutampa su šioje byloje apeliantės iškeltu klausimu dėl priteistos baudos naudos gavėjo. Vadinasi, jo išsprendimui taikomi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos civilinėje byloje Nr. e3K-3-213-248/2019 pateikti išaiškinimai.

9433.

95Kasacinis teismas nutarties 24 punkte nurodė, kad „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai (toliau – ir Inspekcijos nuostatai). Inspekcijos nuostatuose nurodyta, kad: Inspekcija yra įstaiga prie ministerijos (1 punktas); Inspekcijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą (2 punktas); Inspekcijos savininkė yra valstybė (3 punktas); Inspekcija yra iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka (5 punktas); Inspekcija yra viešasis juridinis asmuo (6 punktas). Inspekcijos nuostatų 10 punkte išvardyti Inspekcijos veiklos tikslai: 10.1. užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai; 10.2. užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai; 10.3. užtikrinti, kad administracinės paslaugos teritorijų planavimo ir statybos srityse būtų teikiamos skaidriai. Inspekcija, įgyvendindama jai iškeltus tikslus, be kita ko, organizuoja statybos sustabdymą, savavališkos statybos padarinių šalinimą, statybos padarinių šalinimą pagal teismo sprendimą (Inspekcijos nuostatų 11.2.1.12 punktas)“. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad „Biudžetinių įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad biudžetinė įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja biudžetinės įstaigos nuostatams ir jos veiklos tikslams“ (25 punktas). Kasacinis teismas 26 punkte atkreipė dėmesį, kad pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1 dalį „vykdant teismų sprendimus valstybės naudai dėl savavališkos statybos, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą ir statybos, kuri nėra savavališka ir nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, bet neatitinka statinio projekto sprendinių ar pažeidžia teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo valstybei atstovauja Inspekcija“.

9634.

97Kasacinis teismas, nutarties 27 punkte apibendrinęs nurodytą teisinį reguliavimą, padarė išvadą, kad „ieškovė nagrinėjamoje byloje veikia valstybės, o ne savo, kaip savarankiško juridinio asmens, interesais. Ieškovė kaip viešojo administravimo subjektas vykdo įstatyme jai nustatytas viešojo administravimo funkcijas, t. y. įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamą veiklą, skirtą įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimą, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis)“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, įvertinęs, kad „inspekcija nepateikė argumentų, kodėl bauda turėtų būti mokama į jos, o ne į valstybės biudžeto sąskaitą tose bylose, kuriose ji veikia atstovaudama valstybei, vykdydama valstybės jai priskirtas funkcijas užtikrinti statybų teisėtumą“ <...>, (29 punktas), konstatavo, joj atsakovei nurodyta baudą teismo sprendimo nevykdymo atveju reikia priteisti valstybės naudai (30 punktas).

9835.

99Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimu atsakovė įpareigota mokėti 30 Eur baudą į ieškovės banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimą, bauda turėjo būti priteista į valstybės biudžetą. Teisėjų kolegija nelaiko šio proceso teisės pažeidimo esminiu ir sudarančiu pagrindą keisti ginčo esmės aspektu teisėtą bei pagrįstą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, nes valstybė byloje buvo tinkamai atstovaujama. Apibendrinant teisėjų kolegijos išvadas laikytina, kad skundžiamas sprendimas keistinas tik dalyje, kuria nustatytas iš atsakovės priteistinas baudos dydis, nurodant, kad 30 Eur yra priteisiama iš atsakovės ne į ieškovės banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, o Lietuvos valstybei.

10036.

101Teisėjų kolegija nurodo, kad materialine prasme apeliantės skundas nebuvo patenkintas, o ištaisyta klaida dėl naudos gavėjo, todėl sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai išspręsto bylos teisinio rezultato nekeičia, todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl atlikto faktinių aplinkybių vertinimo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., Helle v. Finland judgement of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Analogiškai teismų pareigą motyvuoti priimtą sprendimą nustatančias procesinės teisės normas savo praktikoje aiškina ir taiko Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-219/2009; 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2009).

10237.

103Patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pagal apeliaciniuose skunduose apibrėžtas apeliacijos ribas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė įrodymų vertinimo taisykles, statybos teisėtumo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą sprendimą, todėl panaikinti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis). Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

10438.

105CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant exofficio. Atmetus apeliacinį skundą, tame tarpe, dėl sprendimo panaikinimo dalyje, kurioje nuspręsta priteisti baudą iš atsakovės, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantei neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10639.

107Ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šis klausimas nesprendžiamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

10840.

109Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

110Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija,

Nutarė

111apeliantės UAB „Greitista“ apeliacinį skundą iš esmės atmesti.

112Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo rezoliucinės dalies trečiąją pastraipą, išdėstant ją taip:

113„Jei atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Greitista“ per teismo nustatytą terminą neįvykdys nustatytų reikalavimų, įpareigoti atsakovę sumokėti 30 Eur (trisdešimties eurų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo valstybės naudai.

114Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

115Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę... 8. 2.... 9. Nurodė, kad atsakovė, turėdama Vilniaus miesto savivaldybės 2012 m.... 10. 3.... 11. Atsakovė su ieškinio reikalavimais nesutiko. Pažymėjo, kad nėra privaloma... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį... 15. 5.... 16. Teismas įvertino, kad šioje ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m.... 19. 7.... 20. Pasisakydamas dėl atsakovės argumento, kad ieškovė nenurodė kitų teisnių... 21. 8.... 22. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, jog... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 24. 9.... 25. Atsakovė UAB „Greitista“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 26. 9.1.... 27. ieškovė reikalavo baudos, remdamasi CPK 273 straipsnio 3 dalimi, tuo pačiu... 28. 9.2.... 29. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 30 d. sprendimas civilinėje byloje... 30. 9.3.... 31. Statybos įstatyme sąvokos daugiabutis namas iš viso nėra. Paprastai... 32. 9.4.... 33. vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais reikia pripažinti, kad tarp... 34. 10.... 35. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 36. 1.1.... 37. pagal CPK 273 straipsnio 3 dalį, kai nurodytus veiksmus gali atlikti arba... 38. 1.2.... 39. bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę, drausmina skolininką ir mažina... 40. 1.3.... 41. palyginus kadastrinės bylos duomenis ir projekto, pagal kurį buvo išduotas... 42. 1.4.... 43. Inspekcijos specialistai 2017 d. vasario 14 d. patikrino privalomojo nurodymo... 44. 1.5.... 45. Visais atvejais siekiant pakeisti statinio projekto sprendinius (tiek esminius,... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 11.... 49. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje atsakovė (apeliantė) kelia klausimą... 50. 12.... 51. Byloje nustatyta, kad atsakovė turėdama Vilniaus miesto savivaldybės 2012m.... 52. 13.... 53. Apeliantė pripažįsta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d.... 54. 14.... 55. Teisėjų kolegija nurodo, kad byloje ginčo objektu nėra kitų ūkio... 56. 15.... 57. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 21 d. leidimas... 58. 16.... 59. Kaip teisingai nurodyta atsiliepime į apeliacinį skundą, nagrinėjamoje... 60. 17.... 61. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 62. 18.... 63. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 64. 19.... 65. Įrodinėjimo dalykas civilinėse bylose yra: a) materialinio teisinio... 66. 20.... 67. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 68. 21.... 69. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantei neįrodžius atliktų statybos... 70. Dėl neteisėtos statybos atveju sankcijų taikymo teisėtumo... 71. 22.... 72. Apeliantė teigia, kad laikantis to reglamentavimo, kuris galiojo statybos... 73. 23.... 74. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo argumentu, nes jis neatitinka kasacinio... 75. 24.... 76. Byloje nustatyta, kad atsakovė 2016 m. spalio 25 d. surašė privalomąjį... 77. 25.... 78. Vadovaujantis ginčui aktualiu Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:20117... 79. 26.... 80. Apeliantė neįrodė, kad laikančiose vidinėse pastato sienose įrengtos... 81. Dėl baudos... 82. 27.... 83. Apeliantė įrodinėja, jog ieškovės naudai nepagrįstai buvo priteista... 84. 28.... 85. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu argumentu, nes jis idem per idem yra... 86. 29.... 87. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 88. 30.... 89. CPK 273 straipsnio „Sprendimas, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba... 90. 31.... 91. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 92. 32.... 93. Nagrinėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 94. 33.... 95. Kasacinis teismas nutarties 24 punkte nurodė, kad „Lietuvos Respublikos... 96. 34.... 97. Kasacinis teismas, nutarties 27 punkte apibendrinęs nurodytą teisinį... 98. 35.... 99. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimu atsakovė... 100. 36.... 101. Teisėjų kolegija nurodo, kad materialine prasme apeliantės skundas nebuvo... 102. 37.... 103. Patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą... 104. 38.... 105. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos... 106. 39.... 107. Ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl... 108. 40.... 109. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 110. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 111. apeliantės UAB „Greitista“ apeliacinį skundą iš esmės atmesti.... 112. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo... 113. „Jei atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Greitista“ per teismo... 114. Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą... 115. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....