Byla 2-9822-1009/2018
Dėl palikimo perėjimo valstybei liudijimo panaikinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovui R. M., jo atstovei advokatei Raimondai Klimienei, atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos atstovui L. B., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (Raseinių skyrius) atstovei L. M., trečiajam asmeniui A. M.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo R. M. ieškinį atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys Raseinių rajono 1-asis notarų biuras, A. M., G. M., dėl palikimo perėjimo valstybei liudijimo panaikinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovas prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad po V. M. mirties ( - ) palikimą priėmė jo duktė G. S. M., faktiškai pradėdama valdyti likusį turtą; po G. S. M. mirties ( - ) palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti ir tvarkyti likusį turtą, priėmė jos sutuoktinis V. J. M.; panaikinti 2014-06-19 Palikimo perėjimo valstybei liudijimą, išduotą Raseinių 1- jame notarų biure, registro Nr. ( - ), kuriuo palikėjo V. M., nuosavybės teisė į 2,00 ha žemės sklypą, kurio UN ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), perėjo Lietuvos Respublikai.

62.

7Ieškinyje nurodoma, kad ( - ) mirė ieškovo tėvas V. J. M.. Po tėvo mirties per įstatymo nustatytą terminą kreipėsi į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo. Pradėjus rinkti paveldėjimui reikalingus dokumentus, paaiškėjo, kad jo mama G. S. M. nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo po savo tėvo V. M. mirties ( - ), o ( - ) mirus G. S. M., paveldėjimo byla taip pat nebuvo užvesta, kadangi nei vienas iš įpėdinių nesikreipė dėl palikimo priėmimo. Jo mamos G. S. M. tėvas V. M. ( - ) sudarė testamentą, kuris buvo patvirtintas tuometiniame Viduklės apylinkės Tarybos vykdomajame komitete. Testamentu V. M. savo dukrai G. S. M. paliko jam priklausančią pusę gyvenamojo namo, ūkinį pastatą, lauko virtuvę, kiemo įrenginius, esančius ( - ) gyvenvietėje, ( - ), ir 2,00 ha žemės ( - ). Nežiūrint to, kad buvo sudarytas testamentas, V. M., dar būdamas gyvas, pastatus ( - ) gyvenvietėje jo mamai G. S. M. padovanojo, o mama šiuos pastatus pardavė. V. M. mirė ( - ). Žemės padovanoti V. M. būdamas gyvas negalėjo, nes nuosavybės teisės į 2,00 ha ploto žemės sklypą iki jo mirties dar nebuvo atkurtos. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro CDB išrašo su istorija matyti, kad 2,00 ha žemės sklypas V. M. nuosavybės teisėmis įregistruotas jau po jo mirties, nuosavybės teisės pagrindas 1996-11-21 apskrities valdytojo įsakymas Nr. 08-5659, atkūrus nuosavybės teises natūra. 2,0 ha ploto žemės sklype adresu ( - ), buvo jo tėvų statytas gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, taip pat dirbama aplink pastatus buvusi žemė, namų valdos žemės sklypas aplink pastatus nebuvo išskirtas į atskirą sklypą.

83.

9Paaiškinti, dėl kokių priežasčių jo mama G. S. M. po V. M. mirties nesikreipė į notarų biurą pareiškimu apie palikimo priėmimą, negali. Tarp mamos dokumentų rado jau minėtą testamentą, senelio mirties liudijimą, bei jos sesers J. M. ir brolio L. M. notariškai patvirtintus pareiškimus, kuriais jie atsisakė palikimo dalies mirus tėvui V. M., G. S. M. naudai.

104.

11V. M. mirties dieną galiojusio civilinio kodekso normos numatė šešių mėnesių terminą palikimui priimti. Įvertindamas tai, kad pastatus senelis G. S. M. padovanojo būdamas gyvas, o apskrities valdytojo įsakymas dėl nuosavybės teisių į 2,00 ha žemės V. M. buvo priimtas praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo V. M. mirties, supranta, kad V. M. vardu registruoto nekilnojamojo turto nebuvo, ir galimai dėl to mama į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Mama nebuvo išsilavinusi, todėl mano, kad testamentą ji laikė nuosavybės teises patvirtinančiu dokumentu. Tačiau nors dėl paveldėjimo nebuvo pateiktas prašymas notarų biurui, iš karto po V. M. mirties G. S. M. rūpinosi likusiu turtu, t. y. asmeniniais ir atminčiai skirtais daiktais, o taip pat ir žeme. Kadangi V. M. valia nuosavybės teisės į žemę buvo atkuriamos natūra, žemės sklypo ribos G. S. M. buvo žinomos. Mama iki pat savo mirties rūpinosi šiuo žemės sklypu, jame augino daržoves, ganė gyvulius, šienaudavo, o kadangi namų valda nebuvo išskirta kaip atskiras sklypas, naudojosi žeme aplink pastatus, kuriuos patys statėsi, ir kurie viešajame registre registruoti V. J. M. vardu. Kadangi tėvai gyveno santuokoje, domėtis jų turto reikalais atrodė neetiška, juo labiau, kad mama sirgo sunkia onkologine liga, ir nesinorėjo kelti jai kažkokių neigiamų emocijų, klausinėjant apie turtą, palikimą ar pan. ( - ) jo mama G. S. M. mirė. Kol gyvas buvo tėvas, nei jis, nei broliai į palikimą po mamos mirties nepretendavo. Tėvas gyveno jiems su mama priklausiusiuose pastatuose, valdė ir tvarkė visą likusį po mamos mirties turtą, taip pat ir toliau prižiūrėjo 2,00 ha žemės sklypą ( - ). Tik po to, kai kreipėsi į notarų biurą dėl palikimo priėmimo po tėvo mirties, sužinojo, kad po G. S. M. mirties niekas, taip pat ir tėvas, pergyvenęs sutuoktinę, į notarų biurą nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta.

125.

13V. M. prieš mirtį gyveno slaugomas savo dukters G. S. M. jos namuose, todėl visą turtą, kuris liko po V. M. mirties ėmėsi valdyti jo duktė G. S. M., taip pat ir žemės sklypą, į kurį nuosavybės teisės V. M. dar nebuvo įteisintos, bet buvo žinomos. Analogiškai po G. S. M. mirties, jos sutuoktinis V. J. M., valdė ir tvarkė visą po sutuoktinės mirties likusį turtą, įskaitant ir žemės sklypą, dėl kurio paveldėjimo G. S. M. nesikreipė į notarų biurą po V. M. mirties.

146.

15Pradėjus tvarkyti palikimo priėmimo dokumentus paaiškėjo, kad 2,00 ha žemės sklypas, kurio UN ( - ), pagal 2014-06-19 Palikimo perėjimo valstybei liudijimą, notarinio registro Nr. ( - ), perėjo Lietuvos Respublikai, ir šiuo metu patikėjimo teise yra valdomas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Apie palikimo perėjimo valstybei liudijimo išdavimą sužinojo tik 2018-06-05 iš Notarų biuro pažymos, todėl laiko, kad terminas Palikimo perėjimo valstybei liudijimui nuginčyti nėra praleistas. 2,0 ha žemės sklypo valstybė faktiškai valdyti nepradėjo, nes žemės sklypas po V. M. mirties visą laiką buvo prižiūrimas G. S. M., o jai mirus - jos sutuoktinio. Šiame žemės sklype yra J. V. M. vardu registruoti pastatai. Niekas jo tėvams nepareiškė jokių pretenzijų dėl šio sklypo faktinio valdymo.

167.

17Mano, kad valstybę atstovaujanti Valstybinė mokesčių inspekcija, kreipdamasi dėl Palikimo perėjimo liudijimo išdavimo, o taip pat ir notarų biuras nesilaikė CK 5.62 str. nustatyto eiliškumo, nepasinaudojo jiems oficialiai prieinama gyventojų registro informacija, siekiant nustatyti palikėjų įpėdinius, ir, neinformavę įpėdinių, palikimą perėmė. Mano, kad Palikimo perėjimo valstybei liudijimas išduotas skubotai, nenustačius galimų įpėdinių bei neišsiaiškinus, kas faktiškai valdo šį žemės sklypą, todėl turėtų būti panaikintas. Iki šiol žemė buvo faktiškai valdoma jo tėvų, mirus tėvui ja rūpinosi jis (b. l. 74-77).

188.

19Tesimo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė.

209.

21Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka, jog teismo sprendimas šioje byloje būtų priimtas teismo nuožiūra (b. l. 40). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Papildomai paaiškino, kad 2,00 ha žemės sklypas, kurio UN ( - ), buvo apžiūrėtas tik po to, kai buvo gauti procesiniai dokumentai iš teismo. Šiuo žemės sklypu nesirūpino, jo neprižiūrėjo, investicijų nedarė. Apžiūrint minėtą žemės sklypą, fiksavo, jog jis yra nuganytas.

2210.

23Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (toliau – VMI) atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog jų nuomone ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų (kvitų dėl žemės mokesčio sumokėjimo, žemės pasėlių deklaracijų, seniūnijos pažymos apie paskutinę V. M. ir G. S. M. gyvenamąją vietą ir kt.), kurie įrodytų, kad G. S. M. priėmė V. M. palikimą, o jai mirus, jos palikimą priėmė V. J. M.. Todėl savo sutikimą (nesutikimą) su prašymu nustatyti šiuos juridinę reikšmę turinčius faktus išreikš teismo posėdžio metu, įvertinę pateiktus įrodymus. Kadangi nurodyti juridinę reikšmę turintys faktai teismo nėra nustatyti ir nėra LR CK 5.11 straipsnyje nurodytų įpėdinių, nėra pagrindo panaikinti teisėtai išduotą 2014 m. birželio 19 d. palikimo perėjimo valstybei liudijimą, išduotą Raseinių rajono notarės K. Š., registro Nr. ( - ), kuriuo palikėjo V. M. 2,0000 ha žemės sklypas paveldėjimo teise perėjo valstybei. Teismo posėdžio metu VMI atstovas papildomai paaiškino, kad žemės sklypo natūroje neapžiūrėjo, į ji nieko neinvestavo. Atstovo teigimu, teisės aktai nenumato institucijai pareigos nustatinėti galimų įpėdinių.

2411.

25Trečiajam asmeniui A. M. procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo posėdį įteiktas asmeniškai (b. l. 34, 63). Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes.

2612.

27Trečiajam asmeniui G. M. procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo posėdį įteikti asmeniškai (b. l. 37, 38, 59), atsiliepimo į ieškinį jis nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. El. paštu nurodė, kad šiuo metu gyvena ir dirba Vokietijoje, todėl dalyvauti teismo posėdyje negalės (b. l. 66).

2813.

29Trečiajam asmeniui Raseinių rajono 1-ajam notarų biurui procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo posėdį įteikti tinkamai (b. l. 33, 65), prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

3014.

31Liudytojai J. S. ir Z. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog po V. M. mirties G. S. M. priėmė pastarojo turtą faktiškai pradėdama jį valdyti, o po G. S. M. mirties V. J. M. priėmė pastarosios turtą faktiškai pradėdamas jį valdyti.

32Ieškinys tenkintinas visiškai.

3315.

34Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad V. M. 1994-01-20 sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko dukrai G. S. M. (b. l. 15). V. M. mirė ( - ) (b. l. 9). Po V. M. mirties, t. y. 1996-11-24 Kauno apskrities valdymo administracijos sprendimu Nr. 72/8625 V. M. buvo atkurta nuosavybės teisė į 2,00 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ) (b. l. 16-18). V. M. vaikai L. M. (b. l. 19) ir J. M. (b. l. 20) atsisakė jiems priklausančios žemės sklypo dalies sesers G. S. M. naudai. Iš 2010-05-18 Pažymos apie asmens duomenis matyti, kad V. M. mirė būdamas našliu, duomenų apie buvusią sutuoktinę nėra (b. l. 50). Po V. M. mirties dėl jo turto paveldėjimo kreipėsi valstybė, 2014-06-19 išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas (b. l. 10). Liudijime nurodyta, kad V. M. turtas – žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), paveldėjimo teise pereina valstybei (b. l. 54-55).

3516.

361962-09-29 G. S. (M.) M. ir V. J. M. sudarė santuoką (b. l. 24). Ieškovas yra G. S. M. ir V. J. M. sūnus (b. l. 25). G. S. M. mirė ( - ) (b. l. 11), po jos mirties į notarų biurą dėl jos turo paveldėjimo niekas nesikreipė, paveldėjimo bylos nėra (b. l. 12). V. J. M. mirė ( - ) (b. l. 13), jo palikimą priėmė ieškovas R. M. (b. l. 14). Iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viduklės seniūnijos rašto matyti, kad V. J. M. nuo 1977-02-10 iki 2015-07-13 buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą ( - ). Nuo 2015-07-14 iki mirties buvo deklaruotas ir gyveno ( - ) (b. l. 67).

3717.

38Žemės sklypas 2.00 ha ploto, kurio unikalus Nr. ( - ), registruotas Lietuvos Respublikos vardu pagal 2014-06-19 Palikimo perėjimo valstybei liudijimą (b. l. 21-23). Žemės sklype yra statiniai: gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ); viralinė, unikalus Nr. ( - ); garažas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis, unikalus Nr. ( - ); daržinė, unikalus Nr. ( - ); šulinys, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise registruoti V. J. M. vardu (b. l. 21-23).

3918.

402018‑10-16 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte, nurodyta, kad buvo patikrintas žemės ūkio paskirties žemės sklypas kadastro Nr. ( - ), 2.00 ha ploto. Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklype esantys pastatai negyvenami, aplink pastatus apaugę krūmai, likusi sklypo dalis apie 1,68 ha ploto yra nuganyta pieva (b. l. 90).

41Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

4219.

43Aukščiausias Teismas yra suformavęs praktiką, kad aiškinant ir taikant įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK) 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K 3‑155/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K 3‑340/2011; 2011-10-25 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-415/2011; kt.).

4420.

45Teismo atliekamų įrodymų vertinimas ypatingosios teisenos bylose turi atitikti šių bylų specifiką, kuri lemia aktyvų teismo vaidmenį (Lietuvos Aukščiausiojo 2007 -01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2007).

4621.

47Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) įtvirtinta keletas alternatyvių palikimo priėmimo būdų: įpėdinis paduoda palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo arba pradeda faktiškai valdyti paveldėtą turtą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad nors asmens, pradėjusio faktiškai valdyti paveldėtą turtą, valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (daiktą valdo, jį naudoja, prižiūri, juo disponuoja, moka atitinkamus mokesčius, kreipiasi į teismą, išreikšdamas valią priimti palikimą, prašydamas paskirti palikimo administratorių ir pan.). Taigi teismas, spręsdamas, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, turi nustatyti, ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ar įpėdinis šį turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku.

4822.

491964 m. CK normos taipogi numatė, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalis). Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turėjo būti atlikti per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (1964 m. CK 587 straipsnio 3 dalis).Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką faktišku pradėjimu valdyti paveldimą turtą pripažįstami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės; gyvenimas paveldimame name po palikėjo mirties, gyvenamosios patalpos remontas ir kitokia jos priežiūra paprastai yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad įpėdinis faktiškai pradėjo valdyti palikimą, taigi ir priėmė jį. Priimdamas palikimą faktiniu valdymu, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2008; 2011-12-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑547/2011; 2015-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-687-690/2015).

5023.

51Nors asmens, pradėjusio faktiškai valdyti paveldėtą turtą, valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Taigi teismas, spręsdamas, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, turi nustatyti, ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ar įpėdinis šį turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku.

5224.

53Kaip nustatyta bylos duomenimis, G. S. M. valdė po V. M. mirties likusį turtą kaip savo. Ji toliau savo lėšomis rūpinosi po palikėjo mirties likusiais daiktais, tvarkė aplinką, t. y. elgėsi su turtu, kaip su savo. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad V. J. M. po savo sutuoktinės G. M. mirties likusį turtą valdė kaip savo, toliau savo lėšomis jį išlaikė, prižiūrėjo, t. y. elgėsi su turtu kaip su savo. Pareiškėjo, suinteresuoto asmens A. M., liudytojų paaiškinimai nuoseklūs, tarpusavyje iš esmės sutampa, juos patvirtina kiti byloje esantys duomenys, jais netikėti pagrindo nėra.

5425.

55Teismas konstatuoja, jog įrodyta, kad ( - ) mirus V. M. visą po jo mirties likusį paveldimą turtą priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti jo dukra G. S. M., o po pastarosios mirties ( - ) likusį paveldimą turtą priėmė ir faktiškai pradėjo valdyti jos sutuoktinis V. J. M..

5626.

57Nustatytini juridinę reikšmę turintys faktai yra įrodyti, sukels teisines pasekmes, pareiškėjas kitokia tvarka gauti juos patvirtinančių dokumentų negali CPK 444 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 445 straipsnis).

58Dėl reikalavimo panaikinti palikimo perėjimo valstybei liudijimą

5927.

60Teismui nustačius, kad ieškovas įrodė, jog 2.00 ha ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), po mirusiojo V. M. mirties priėmė valdyti G. S. M., o po G. S. M. mirties V. J. M.priėmė palikimą, faktiškai pradėdami valdyti turtą, ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu palikimo perėjimo valstybei liudijimą tenkintinas tais pačiais motyvais kaip ir patenkintas ieškovo minėtas reikalavimas.

6128.

622014-05-16 Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į Raseinių rajono 1-ąjį notarų biurą, prašydama išduoti paveldėjimo teisės liudijimą valstybei po V. M. mirties. Notarė prašymą tenkino ir 2014-06-19 išdavė palikimo perėjimo valstybei liudijimą.

6329.

64Paveldėjimo teisę nustatančios teisės normos garantuoja kiekvienam visuomenės nariui galimybę dirbti ir gyventi žinant, jog po jo mirties asmens sukurtas turtas su suvaržymais ar be jų pagal jo valią, o jeigu valia neišreikšta – įstatyme nustatytais pagrindais – atiteks jo artimiesiems. Paveldėjimo teisė užtikrina turtinių ir neturtinių santykių stabilumą ir perimamumą. Jei paveldėjimo teisė valstybei pereina, kai nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, tai valstybei atstovaujanti institucija gali pareikšti apie palikimo priėmimą per tris mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 4 dalis).

6530.

66Ieškovas paaiškino, kad po senelio ir motinos mirties į notarų biurą nesikreipė, nes atitinkamai motina paveldėjo senelio turtą, o motinos turtą – ją pergyvenęs sutuoktinis ir ieškovo tėvas. Tik mirus pastarajam kreipėsi į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, kur ir sužinojo, jog motina ir tėvas nebuvo susitvarkę paveldėjimo dokumentų.

6731.

68Teismo nustatytina, kad turtą paveldėti valstybė gali tik tuo atveju, jei mirusysis neturi paveldėtojų arba jei giminės neketina turto paveldėti, jo atsisako ir pan. Valstybei teisė paveldėti pagal įstatymą pereina esant skirtingiems pagrindams, todėl tokia teisė ne visais atvejais atsiranda mirus palikėjui kaip nurodyta CK 5.3 straipsnyje. Paveldėjimo teisė Valstybei pereina, kai nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo. Valstybei teisė paveldėti, kiltų tik tuo atveju, jei būtų nustatytas juridiškai reikšmingas faktas, kad įpėdiniai palikimo nepriėmė. Šiuo atveju, Valstybei paveldint V. M.turtą, nebuvo įsitikinta ar nėra kitų paveldėtojų, ar šis turtas įpėdinių nėra valdomas. Pirmos eilės paveldėtojai nebuvo informuoti apie šią paveldėjimo procedūrą. Atlikus šiuos veiksmus ginčas dėl sandorio panaikinimo galimai net nebūtų kilęs.

6932.

70Priešingai nei teigė atsakovai, t. y. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovai, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra konstatavęs, kad kai nežinoma, ar yra įpėdinių, valstybei atstovaujanti institucija ir notaras turi imtis priemonių, kad per protingą terminą tai išsiaiškintų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos valstybė, bylos Nr. 3K-7-18/2014).

7133.

72Šios bylos atveju nei Valstybinė mokesčių inspekcija, nei notarė nesiėmė priemonių, kad išsiaiškintų galimus V. M. įpėdinius. VMI paveldėjimo procedūras pradėjo gavusi 2010-01-18 raštą dėl mirusių asmenų, turėjusių žemės sklypus, sąrašų persiuntimo, o būtent: 2010-05-07 patikrino Gyventojų registro duomenis, kuriuose informacijos apie palikėjo V. M. įpėdinius nebuvo, taip pat 2010-05-21 gavo Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr.(29)3A-514-6, kurioje nurodyta, kad V. M. mirė našliu, duomenų apie buvusią sutuoktinę nėra, taip pat buvo gautas Raseinių rajono 1-ojo notarų biuro notarės A. S. raštas, kuriame nurodyta, jog po V. M. mirties į notarų biurą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta, o Nacionalinė žemės tarnyba pateikė tik nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentus. Tokiu būdu VMI nustatė, kad palikimo (žemės sklypo) niekas nepriėmė nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą. Tačiau teismas laiko, jog šių veiksmų nepakako nustatyti ir įsitikinti, ar yra įpėdinių po V. M. mirties, t. y. nors buvo gauta duomenų, jog V. M. mirė našliu, tačiau nebuvo siekiama papildomai išsiaiškinti, ar jis neturėjo vaikų, nebuvo siekiama nustatyti, ar žemės sklypas yra faktiškai valdomas, o jei taip, tai kas jį valdo ir kokiu pagrindu. Vien užklausus seniūniją, kurioje iki mirties gyveno V. M., tokie duomenys būtų buvę gauti. Taip pat tokie duomenys būtų buvę gauti, jei prieš priimant palikimą, VMI atstovai būtų atvykę į vietą ir apžiūrėję žemės sklypą, nes būtų matę, jog sklypas yra prižiūrimas, kad sklype yra gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais, kad jame yra gyvenama.

7334.

74Bylos medžiaga nustatyta, kad nors ir valstybei buvo išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas, tačiau faktiškai turto ji nepriėmė valdyti, nes turtas nebuvo perimtas, jo formalią apžiūrą Nacionalinė žemės tarnyba atliko tik po to, kai buvo gauti procesiniai dokumentai iš teismo.

7535.

76Teismui pripažinus, jog ieškovė G. S. M. ir V. J. M. palikimą priėmė - pradėję faktiškai valdyti paveldimą turtą, šiuo pagrindu teismas pripažįsta, jog 2014-06-19 palikimo perėjimo valstybei liudijimai, pagal kuriuos valstybei atiteko V. M. nuosavybės teise priklausantis turtas, buvo išduotas neteisėtai (CK 5.62 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl šis paveldėjimo teisės liudijimas pripažintinas niekiniu ir naikintinas, kadangi prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

7736.

78Teismas sprendžia nepaskirstyti patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, nes jas yra patyrusi valstybė, o jų priteisimas iš atsakovų, kurie yra valstybinės įmonės, atstovaujančios valstybę, nebūtų nei racionalus, nei efektyvus.

79Teismas, vadovaudamasis CPK 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

80nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po V. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), palikimą priėmė faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti jo duktė G. S. M., asmens kodas ( - )

81nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po G. S. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), palikimą priėmė faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti jos sutuoktinis V. J. M., asmens kodas ( - )

82Pripažinti negaliojančiu 2014-06-19 Palikimo perėjimo valstybei liudijimą, kuriuo V. M., asmens kodas ( - ) priklausantis 2.00 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise atiteko Lietuvos Respublikai.

83Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo R. M.... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovas prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad po V. M.... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodoma, kad ( - ) mirė ieškovo tėvas V. J. M.. Po tėvo mirties... 8. 3.... 9. Paaiškinti, dėl kokių priežasčių jo mama G. S. M. po V. M. mirties... 10. 4.... 11. V. M. mirties dieną galiojusio civilinio kodekso normos numatė šešių... 12. 5.... 13. V. M. prieš mirtį gyveno slaugomas savo dukters G. S. M. jos namuose, todėl... 14. 6.... 15. Pradėjus tvarkyti palikimo priėmimo dokumentus paaiškėjo, kad 2,00 ha... 16. 7.... 17. Mano, kad valstybę atstovaujanti Valstybinė mokesčių inspekcija,... 18. 8.... 19. Tesimo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė.... 20. 9.... 21. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau... 22. 10.... 23. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos... 24. 11.... 25. Trečiajam asmeniui A. M. procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo... 26. 12.... 27. Trečiajam asmeniui G. M. procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo... 28. 13.... 29. Trečiajam asmeniui Raseinių rajono 1-ajam notarų biurui procesiniai... 30. 14.... 31. Liudytojai J. S. ir Z. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, jog po V. M.... 32. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 33. 15.... 34. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad V. M. 1994-01-20... 35. 16.... 36. 1962-09-29 G. S. (M.) M. ir V. J. M. sudarė santuoką (b. l. 24). Ieškovas... 37. 17.... 38. Žemės sklypas 2.00 ha ploto, kurio unikalus Nr. ( - ), registruotas Lietuvos... 39. 18.... 40. 2018‑10-16 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte, nurodyta, kad... 41. Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo... 42. 19.... 43. Aukščiausias Teismas yra suformavęs praktiką, kad aiškinant ir taikant... 44. 20.... 45. Teismo atliekamų įrodymų vertinimas ypatingosios teisenos bylose turi... 46. 21.... 47. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) įtvirtinta keletas... 48. 22.... 49. 1964 m. CK normos taipogi numatė, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis... 50. 23.... 51. Nors asmens, pradėjusio faktiškai valdyti paveldėtą turtą, valia nėra... 52. 24.... 53. Kaip nustatyta bylos duomenimis, G. S. M. valdė po V. M. mirties likusį... 54. 25.... 55. Teismas konstatuoja, jog įrodyta, kad ( - ) mirus V. M. visą po jo mirties... 56. 26.... 57. Nustatytini juridinę reikšmę turintys faktai yra įrodyti, sukels teisines... 58. Dėl reikalavimo panaikinti palikimo perėjimo valstybei liudijimą... 59. 27.... 60. Teismui nustačius, kad ieškovas įrodė, jog 2.00 ha ploto žemės sklypą,... 61. 28.... 62. 2014-05-16 Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į Raseinių rajono... 63. 29.... 64. Paveldėjimo teisę nustatančios teisės normos garantuoja kiekvienam... 65. 30.... 66. Ieškovas paaiškino, kad po senelio ir motinos mirties į notarų biurą... 67. 31.... 68. Teismo nustatytina, kad turtą paveldėti valstybė gali tik tuo atveju, jei... 69. 32.... 70. Priešingai nei teigė atsakovai, t. y. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir... 71. 33.... 72. Šios bylos atveju nei Valstybinė mokesčių inspekcija, nei notarė nesiėmė... 73. 34.... 74. Bylos medžiaga nustatyta, kad nors ir valstybei buvo išduotas palikimo... 75. 35.... 76. Teismui pripažinus, jog ieškovė G. S. M. ir V. J. M. palikimą priėmė -... 77. 36.... 78. Teismas sprendžia nepaskirstyti patirtų procesinių dokumentų įteikimo... 79. Teismas, vadovaudamasis CPK 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais, 444... 80. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po V. M., asmens kodas ( - )... 81. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po G. S. M., asmens kodas (... 82. Pripažinti negaliojančiu 2014-06-19 Palikimo perėjimo valstybei liudijimą,... 83. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...