Byla 2-307-302/2019
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir pirkimo nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Švenčionių švara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Švenčionių švara“ ieškinį atsakovei Švenčionių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir pirkimo nutraukimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Švenčionių švara“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti neteisėtomis ir panaikinti „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslauga”, pirkimo Nr. 394616, konkurso sąlygas, kurių 4 priedo lentelės eilės Nr. 4 ir Nr. 5 nurodyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, patvirtinantys tiekėjų techninį ir profesinį pajėgumą.

62.

7Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę Švenčionių rajono savivaldybės administraciją stabdyti viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslauga” pirkimo Nr. 394616, (toliau – Pirkimas) procedūras ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė ieškinio pagrįstumu, ekonomiškumo, efektyvumo, racionalumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos principų bei viešojo intereso apsauga. Taip pat nurodė, kad, jeigu būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju ieškovei būtų užtikrintos realios galimybės varžytis dėl Pirkimo sutarties sudarymo.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

124.

13Teismo vertinimu, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentai yra abstraktūs, nekonkretūs, deklaratyvaus pobūdžio, grįsti prielaidomis, todėl teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

145.

15Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, o konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

166.

17Teismas nurodė, kad Pirkimo objektas – mišrių komunalinių atliekų surinkimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos, kurios bus teikiamos Švenčionių rajonui, yra neabejotinai strategiškai svarbus atsakovei bei Švenčionių rajonui ir jo gyventojams. Sustabdžius Pirkimo procedūras, būtų sustabdyta visa atliekų tvarkymo sistema, todėl, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, kadangi atsakovė patirtų didesnę finansinę žalą nei ieškovė, be to, būtų padaryta ir didelė žala Švenčionių rajono gyventojų interesams, pažeistas viešasis interesas, taip pat ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Ieškovė UAB „Švenčionių švara“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

217.1

22Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų. Ieškinyje buvo pateikti konkretūs argumentai dėl poreikio nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo intereso apsauga ir poreikis užtikrinti ieškovės teisių efektyvią gynybą. Taip pat teismas nepagrįstai nekreipė dėmesio į ieškovės nurodytas aplinkybes dėl ieškovės statuso bei reikšmės rajone. Ieškovė yra viena didžiausių įmonių rajone, sukūrusi netgi 74 darbo vietas. Ieškovė praktiškai visas pajamas gauna iš atsakovės, todėl, ieškovei negalint dalyvauti ginčo Pirkime, ji ilgainiui taptų nemoki ir jai tektų atleisti ženklų skaičių darbuotojų, o tai sukeltų socialinę ir ekonominę problemą rajone.

237.2

24Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų sustabdyta visa atliekų tvarkymo sistema ir būtų padaryta žala Švenčionių rajono gyventojams. Šių paslaugų teikimas yra užtikrintas iki 2018 m. gruodžio 31 d. pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr. J-27, paskui, vykstant bylos nagrinėjimui, atsakovė turės galimybę sudaryti laikiną pirkimo sutartį ir tokiu būdu užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jokių neigiamų pasekmių nei atsakovei, nei Švenčionių rajono gyventojams nesukeltų, o Pirkimo procedūrų stabdymas atitiktų ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principus.

258.

26Atsakovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija, nurodydama, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

289.

29Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

3010.

31Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo / neteisėtumo

3311.

34CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

3512.

36Nors nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo grindžiama tuo argumentu, kad ieškinys prima facie (preliminariai) yra nepagrįstas, tačiau, pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 4 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas.

3713.

38Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1294-302/2016; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1012-302/2017; 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1853-302/2017 ir kt.)

3914.

40Nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimas šiuo metu ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, ta aplinkybė, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, ieškinys buvo atmestas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinio reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo, o tai reiškia, kad šiuo atveju neegzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

4115.

42Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovė atskirąjį skundą iš esmės grindžia aiškindama dviejų viešųjų interesų santykį bei vyraujančio intereso tinkamą parinkimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju.

4316.

44Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).

4517.

46Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018 ir kt.).

4718.

48Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių netaikė, prioritetą suteikdamas operatyviam Pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pakankamo pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutikti.

4919.

50Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė vykdo atvirą konkursą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 394616. Pirkimo objektas – mišrių komunalinių atliekų surinkimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad Pirkimo objektas yra neabejotinai svarbus tiek atsakovei, tiek visiems Švenčionių rajono gyventojams, siekiant, kad Švenčionių rajono savivaldybėje tinkamai funkcionuotų atliekų tvarkymo sistema. Kaip atskirajame skunde nurodo pati apeliantė, Paslaugų teikimo sutartis Nr. J-27, kurios pagrindu Švenčionių rajono savivaldybėje buvo teikiamos atliekų tvarkymo paslaugos, galiojo tik iki 2018 m. gruodžio 31 d., o tai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, šiuo atveju papildomai patvirtina poreikį kuo greičiau vykdyti ginčo Pirkimo procedūras ir sudaryti Pirkimo sutartį, kad būtų užtikrintas tinkamas atliekų tvarkymas Švenčionių rajono savivaldybėje.

5120.

52Tuo tarpu ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės gina tik savo privatų ekonominį interesą, deklaratyviai nurodydama, kad tuo atveju, jei įmonė negalės dalyvauti ginčo Pirkime, ji ilgainiui taps nemoki.

5321.

54Nurodytų argumentų pagrindu pritartina pirmos instancijos teismui, kad, pritaikius apeliantės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, kadangi atsakovė ne tik patirtų didesnę žalą negu ieškovė, bet būtų padaryta ir didelė žala Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų interesams, pažeistas viešasis interesas, taip pat ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

5522.

56Pažymėtina ir tai, kad galiausiai, jeigu, ieškovei pasinaudojus apeliacijos teise, ir būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, tai sprendime teismas kartu pasisakys ir dėl visų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių, taip pat ir dėl sudarytos sutarties galiojimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad palankus ieškovei teismo sprendimas negalės būti įvykdytas.

5723.

58Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad vien apeliantės interesų užtikrinimas šiuo atveju negali būti pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą procesinį sprendimą.

59Dėl procesinės bylos baigties

609.

61Nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino prioritetiškai gintinas vertybes, o apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

63Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Švenčionių... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi netenkino ieškovės... 12. 4.... 13. Teismo vertinimu, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentai... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad Pirkimo objektas – mišrių komunalinių atliekų... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Ieškovė UAB „Švenčionių švara“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 21. 7.1... 22. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos... 23. 7.2... 24. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad, pritaikius laikinąsias... 25. 8.... 26. Atsakovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija, nurodydama, kad... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 9.... 29. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 30. 10.... 31. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018... 32. Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo / neteisėtumo... 33. 11.... 34. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 35. 12.... 36. Nors nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos... 37. 13.... 38. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 39. 14.... 40. Nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimas šiuo... 41. 15.... 42. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad ieškovė atskirąjį skundą iš... 43. 16.... 44. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 45. 17.... 46. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių... 47. 18.... 48. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos... 49. 19.... 50. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė vykdo atvirą konkursą „Mišrių... 51. 20.... 52. Tuo tarpu ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš... 53. 21.... 54. Nurodytų argumentų pagrindu pritartina pirmos instancijos teismui, kad,... 55. 22.... 56. Pažymėtina ir tai, kad galiausiai, jeigu, ieškovei pasinaudojus apeliacijos... 57. 23.... 58. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad vien apeliantės interesų... 59. Dėl procesinės bylos baigties... 60. 9.... 61. Nurodytų argumentų kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 63. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....