Byla 2S-1938-781/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Go2Holiday LT“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo (atsakovai UAB „Go Planet Travel“ ir UAB „Grand Cru Airlines“, tretieji asmenys Civilinės aviacijos administracija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba),

Nustatė

2Ieškovas UAB „Go2Holiday LT“ (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą prašydamas skubiai, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o būtent – įpareigoti atsakovą UAB „Grand Cru Airlines“ vykdyti ieškovo klientų pervežimus į Bulgariją pagal numatytą grafiką 2014 m. liepos 10, 14, 15, 17 dienomis. Prašyme nurodyta, kad 2014 m. liepos 3 d. UAB „Grand Cru Airlines“ pateikė UAB „Go Planet Travel“ pranešimą apie 2013 m. liepos 25 d. lėktuvo nuomos sutarties nutraukimą (dėl susidariusio įsiskolinimo), kuriame nurodė nutrauksianti keleivių pervežimus pagal Sutarties priede Nr. 1 esantį grafiką nuo 2014 m. liepos 17 dienos. 2014 m. liepos 4 d. sustabdžius atsakovo UAB „Go Planet Travel“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ taip pat patikino, kad vykdys ieškovo klientų pervežimus iki 2014 m. liepos 17 d. (įskaitytinai). Ieškovas, remdamasis šia informacija, sustabdė kelionių pardavimus nuo vėlesnių datų. Tačiau 2014 m. liepos 7 d. atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atstovai žodžiu, o sekančią dieną ir raštu, pranešė ieškovui, kad bus atšaukiami ir 2014 m. liepos 14-17 dienomis numatyti skrydžiai į Bulgariją. Pažymėjo, jog dalis turistų, turinčių grįžti 2014 m. liepos 14-15 dienomis, jau yra išvykę į Bulgariją. Pabrėžė, kad šiuo metu egzistuoja reali grėsmė, kad ieškovo klientai nebus parskraidinti iš Bulgarijos ir bus priversti laukti keliolika valandų ar net kelias dienas oro uoste. Ieškovas nurodė rengiantis ieškinį atsakovams dėl 2013 m. liepos 25 d. sandorių pripažinimo apsimestiniais, ieškovo pripažinimo tikrąja sandorio šalimi bei atsakovo įpareigojimo tęsti sandorio vykdymą.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – įpareigojo atsakovą UAB „Grand Cru Airlines“ vykdyti ieškovo klientų pervežimus į Bulgariją pagal numatytą grafiką 2014 m. liepos 10, 14, 15, 17 dienomis. Teismas pažymėjo, kad prašyme suformuluotas reikalavimas skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra motyvuotas ir pagrįstas jį patvirtinančiais dokumentais. Ieškovo nurodytos aplinkybės, jog neįpareigojus atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ vykdyti ieškovo turistų pervežimus 2014 m. liepos 10, 14, 15, 17 dienomis, ieškovo ieškinio reikalavimai negalės būti įvykdyti, be to, nukentėtų didelė dalis turistų – vartotojų, pirkusių keliones savo ir šeimos poreikių tenkinimui bei įvertinus tai, kad yra pats kelionių sezono įkarštis, susirasti pakaitinį lėktuvą per itin trumpą laiką yra praktiškai neįmanoma, todėl kyla reali grėsmė, kad ieškovo klientai gali būti palikti oro uoste neapibrėžtam terminui, pirmosios instancijos teismui leido padaryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pateikimo teisme dienos, būsimas teismo sprendimas galės pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas įvykdyti, todėl būtina taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

4Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirajame skunde nurodyta, kad 2013 m. liepos 25 d. tarp atsakovų UAB „Grand Cru Airlines“ ir UAB „Go Planet Travel“ buvo sudaryta lėktuvo nuomos sutartis. 2013 m. liepos 3 d. pranešimu UAB „Grand Cru Airlines“ nutraukė su UAB „Go Planet Travel“ sudarytą sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Šiame pranešime taip pat buvo nurodyta, kad po 2014 m. liepos 17 d. skrydžiai nebus vykdomi. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ su ieškovu niekada nebuvo sudarę jokių sutarčių, todėl neaišku, kodėl atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ yra įpareigojamas vykdyti ieškovo per atsakovą UAB „Go Planet Travel“ užsakytus skrydžius. Atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai remiasi viešuoju interesu ir vartotojų teisėmis motyvuodamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Nurodė, kad vartotojų teises pažeidė ne atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“, o atsakovas UAB „Go Planet Travel“ ir ieškovas, veikiantys kaip partneriai teikdami kelionių organizavimo paslaugas. Taip pat nurodė, kad keleivių nuskraidinimas į Bulgariją nėra viešasis interesas.

5Ieškovas teismui pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė su juo nesutinkantis ir prašantis jį atmesti, arba apeliacinį procesą nutraukti. Nurodė, kad apie atsisakymą skraidinti ieškovo keleivius atsakovas pareiškė tik 2014 m. liepos 7 d. raštu, t.y. likus 3 dienoms iki numatyto lėktuvo reiso, turėjusio skraidinti ieškovo keleivius. Ieškovo manymu, nors tarp jo ir atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ nebuvo sudaryta jokia sutartis, atsakovas bet kuriuo atveju turėjo įsipareigojimus pagal vežimo sutartį ieškovo klientų atžvilgiu. Pabrėžė, kad turistų (vartotojų) interesų apsauga yra vienas iš viešojo intereso aspektų, kuris lemia tam tikrų išimtinių civilinio proceso normų taikymą, o būtent – Valstybinio turizmo departamento, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos įtraukimą į bylą. Nurodė, jog skundžiama teismo nutartis atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atžvilgiu buvo ribota laiko atžvilgiu – atsakovas buvo įpareigotas vykdyti konkrečius skrydžius 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis, todėl šiai dienai nutartis jau yra įvykdyta. Mano, kad atskirojo skundo nagrinėjimui nėra procesinio pagrindo ir apeliacinis procesas dėl jo turi būti nutrauktas.

6Trečiasis asmuo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui atsiliepimą, kuriame siūlė nenaikinti 2014 m. liepos 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties. Nurodė, kad viešojo intereso užtikrinimas yra esminė bylos sąlyga. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų iš esmės pažeisti turistų turtiniai interesai, jie negautų turizmo paslaugų sutartimis numatytų paslaugų.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

9Nors šios nutarties priėmimo dieną atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ jau yra įvykdęs 2014 m. liepos 9 d. nutartį, apeliacinės instancijos teismas, siekdamas įvertinti pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei užtikrindamas atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ teisę į nutarties peržiūrėjimą apeliacine tvarka, atskirąjį skundą nagrinėja iš esmės.

10Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir atsikirtimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka. Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą.

12Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas būsimo ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia. Teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (lot. prima facie) pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, etc.). Tais atvejais, kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų apie tai koks bus ieškinys, byloje dalyvaujantys asmenys, ieškinio reikalavimai, todėl šioje proceso stadijoje teismas turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

13Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, neturi pagrindo sutikti su atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ argumentais dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįstumo. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ apeliuoja į tai, kad nesant tarp jo ir ieškovo sutartinių santykių, jis neturi pareigos vykdyti įsipareigojimų pagal sutartį, sudarytą tarp atsakovo UAB „Go Planet Travel“ ir ieškovo. Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyta, kad prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo ieškovas buvo pažymėjęs, jog vienas iš jo būsimo ieškinio reikalavimų bus pripažinti atsakovą UAB „Grand Cru Airlines“ tikrąja su ieškovu sudarytos sutarties šalimi. Vadinasi, ieškovas pareiškiamu ieškiniu sieks įrodyti tarp jo ir atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ sutartinių santykių egzistavimą. Tokiu būdu aplinkybė, kad atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ ir ieškovo nesieja jokie sutartiniai santykiai, nagrinėjamu atveju, negalėjo būti pagrindas ieškovo prašymo atmetimui.

14Teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pagrįstai atsižvelgė į turistų (vartotojų) interesus. Šioje srityje viešasis interesas pasireiškia kaip siekis užtikrinti silpnesniosios sutarties šalies, t.y. turizmo paslaugų vartotojo, teises ir interesus. Turistai, sudarę sutartį su kelionių organizatoriumi, pagrįstai tikisi šios sutarties įvykdymo. Susiklosčiusioje situacijoje tik nuo atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“, nusprendusio nutraukti 2013 m. liepos 25 d. lėktuvo nuomos sutartį, priklausė, ar bus išvengta turistų, kaip vartotojų, teisių pažeidimo, kadangi atsakovui nevykdant įsipareigojimo skraidinti turistus numatytais reisais, jie būtų priversti likti oro uostuose.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei šioje byloje vykstančio ginčo pobūdį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė atitinka šių priemonių taikymo paskirtį bei savo esme nepažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principų (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 - 338 str.,

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai